KURIKULUM FUTURISTIK

OLEH Norhayati Che Hussin IPGKKB

.

Definisi dan konsep kurikulum secara umum Definisi secara khusus Ciri –ciri Kurikulum Futuristik .

Perkataan Kurikulum berasal dari perkataan Latin iaitu curriculum yang bermaksud ruang tempat di mana pembelajaran berlaku. Antaranya menurut Hirst (1975) kurikulum sebagai satu program yang mengandungi aktiviti pembelajaran dan disusun oleh guru untuk membolehkan muridmurid mencapai objektif yang Konsep dan Definisi Kurikulum secara umum . Menurut Kamus diertikan sebagai bidang pelajaran di sekolah.

diorganisasi dan disusun oleh sarjana pendidikan dan pakar kurikulum secara teliti dan profesional. Rumusan Tafsiran Kurikulum .Kurikulum merangkumi pengalaman kehidupan nyata dan tidak nyata yang dipilih. demi menjadikan pelbagai jenis aktiviti pembelajaran nyata dan tidak nyata seperti yang dijalankan dalam dan luar bilik darjah.

Pendekatan Empiris 3. Teori Ilmu atau sumber-sumber Ilmu melalui 3 pendekatan iaitu: 1.Pendekatan Rasional 2.Konsep Kurikulum Ia banyak berkaitan dengan falsafah epistemologi (teori epistemologi).Pendekatan Pragmatis .

Pendekatan Pragmatis – maklumat diperolehi melalui manusia dengan alam sekitar. Pendekatan Empiris – maklumat yang sah dapat diperoleh daripada organ deria manusia. Ia dikaitkan dengan kaedah penyelesaian masalah. .Pendekatan Rasional – mencari maklumat atau kebenaran dengan cara penaakulan.

pengalaman. bahan. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1.KURIKULUM FUTURISTIK/MASA DEPAN  Kurikulum - Futuristik / masa depan - - - Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza. kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan. 2. membuat induksi. dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum. deduksi dan menganalisis Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal. . 3. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunakan pelbagai strategi.

. keperluan sumber manusia dan perubahan ideologi. pedagogi. Kurikulum Futuristik ialah pengajaran dan pembelajaran yang berlaku yang memenuhi kehendak masa hadapan dari pelbagai aspek antaranya aspek teknologi.Konsep dan Definisi Kurikulum Futuristik Futuristik iaitu idea yang menuju masa hadapan.

Perubahan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran Keperluan sumber manusia iaitu bagi mencapai hasrat kerajaan untuk mencapai sebuah negara perindustrian yang setanding dengan negara maju pada 2020. Ideologi negara iaitu kurikulum yang digubal mesti mengambil kira . berpandangan jauh dan berkeupayaan untuk bersaing.Teknologi: Contohnya pengenalan komputer dan teknologi maklumat bertujuan menghasilkan rakyat yang bersifat progresif.

SEKIAN TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful