Szociometriai vizsgálat

v1.3/2.0 – www.fppti.hu/szociometria

Vizsgálati adatok

1./ 4 oldal

Mutatók 1

(Kérdőív és vizsgálati adatok: rendben)

Vizsgálat helye: Bp.
Vizsgálat ideje: 2007.04.17
Vizsgálatvezető: S.M.

osztály: 11.a
csoportlétszám:
34
kitöltötték:
30

Csoport leírása: gimnáziumi osztály

fiúk:

átlagos életkor: 0

lányok:

3
27

A kérdőív adatai

1. Szerkezeti mutatók
1.1. Kohéziós mutatók 2
1.1.1. Kölcsönösségi index
1.1.2. Sűrűségi mutató
1.1.3. Kohéziós index
1.1.4. Viszonzott kapcsolatok
1.1.5. Bizalmi mutató

Összesítés
Kérdés
1. Kik a legjobb barátaid az osztályban?

Kritérium
Rokonszenvi +

Kritérium

+

Rokonszenvi

3

3

2. Kik a legjobb tanulók az osztályban?

Képesség +

Bizalmi

1

1

3. Egy vitás kérdésben ki lenne igazságos, pártatlan bíró?

Közösségi +

Képesség

4

4. Kikkel van a legtöbb fegyelmezési probléma?

Magatartás –

Konformizmus

1

1

5. Osztálykirándulásra utazván vonaton, kikkel lennél legszívesebben egy
fülkében?
6. Kik
azok, akiket a tanárok leginkább kedvelnek?

Rokonszenvi +

Közösségi

1

1

Konformizmus +

Magatartás

7. Ha volna egy titkod, társaid közül kire bízhatnád?

Bizalmi +

Népszerűség

8. Egy osztálykarácsonyi műsort kik tudnának a legjobban megszervezni?

Szervezés +

Státusz

3

3

9. Kik a legügyesebb sportolók?

Képesség +

Szervezés

1

1

10. Kik a leggyengébb tanulók az osztályban?

Képesség –

Vezetés

2

2

11. Kik azok a fiúk, akik a "legjobbak" a lányoknál?

Státusz +

12. Kik azok a lányok, akik a "legjobbak" a fiúknál?

Státusz +

13. Egy iskolai órán a tanár(nő) kit bízhatna meg a helyettesítésével?

Vezetés +

14. Ha születésnapi mulatságot rendeznél, kiket hívnál meg legszívesebben?

Rokonszenvi +

15. Kik azok a társaid, akiket az osztályból a legtöbben kedvelnek?

Népszerűség +

16. Kiknek vannak a legjobb holmijai (ruha, felszerelés)?

Státusz +

17. Kik azok a társaid, akiket az osztályból a legkevésbé kedvelnek?

Népszerűség –

18. Kik azok, akiknek gondolkodását, viselkedését sokan követik?

Vezetés +

19. Egy műveltségi vetélkedőn ki képviselhetné legjobban az osztályt?

Képesség +

20. Kiről gondolod, hogy majd jól érvényesül az életben?

Képesség +

1

1

átlag övezet

100%
1,2
9%
58%
99%

(86 – 95)*
(1,0 – 1,3)*

1.2. Centrális-marginális mutató 3
(1 fő = 3,3%)

(82 – 93)*

:
% :

:
% :

1

1

1

2

1.3. Társas helyzetek arányítása 4
Magányosak
Páros helyzet
Lánchelyzet
Csillaghelyzet
Zárt (háromszög)
Zárt (négyszög és nagyobb)

n

17

3

20

átlag (%)
(8%)
(15%)
(19%)
(12%)
(34%)

2,7 : 7,7

8
9
10
11

212–217. o.
3.2–3.5 mutatók ld. 264–265. o.
259–263. o.
255–259. o.

(2,6 – 3,3 : 4,3 – 6,9)*

7

3. Tagolódási mutatók
3.1. Tagolódási sor 8
Jelentőség
Elsőrendű (+)
Másodrendű (+)
Nem jelentős
Másodrendű (–)
Elsőrendű (–)
3.2. Jelentőségindex 9

3.5.2. Globális szerepindex
3.6. Választási repertoár 10

3

%

átlag övezetek:

2. Csoportlégkör-mutató 6

3.5.1. Szűkített szerepindex

2

átlag (%)
(20 : 50 : 30)

(12%)

3 – 5 – 21 – 0 – 5
n
3
5
21
0
5

38%
1,8
8:5

3.7. Differenciálódási mutató 11
Jelentőség – Szerep
Jelentősek – szerep nélkül
Jelentősek – szereppel
Nem jelentősek – szereppel
Nem jelentősek – szerep nélkül

%
9
15
62
0
15

átlag övezet

(59 – 74%)*

átl.: (26 – 41)*
(poz. / neg. jelentőségűek aránya)
(első- / másodrendű jelent. aránya)

3.5. Szerepindex

158–163. o., beírandó
5
166–180. o.
6
180–188. o.
7
188–200. o.

:
%

5

3.4. Széli helyzet mutató

4

osztály adatai alapján)

Össz.

3.3. Kizárási mutató

Mérei Ferenc: Közösségek rejtett hálózata
(Osiris, Bp., 1998.) 153–155. o
163–166. o.
155–157. o., beírandó

(2006-2008, 381-421 isk.

(49 – 59)*

1.4. Szerkezeti típus meghatározása 5 (aláhúzandó)
Halmaz szerkezet
Laza szerkezet
Egyközpontú, széles peremű szerkezet
Tömbszerkezet
Többközpontú szerkezet

Összesen

1

* új mérések:

(8 – 12)*

átlag övezet

59%
65%
63%
0 – 3 – 17 – 14

(35 – 45)*

(csak funkciókérdés alapján)

(36 – 47)*

(bármely kérdés alapján)

n
0
3
17
14

%
0
9
50
41

(52 – 65)*

átlag övezet
(6 – 11%)*
(2 – 4%)*
(7 – 11%)*

Nyomtatva:

(20 – 32%)*

2009.12.08

Bence (20) K. Levente (20) K. Nikolett (14) J. Anita (13) J. Lilla 1 1 K. Viktória Ø Sz. Petra (33) T. Zita 3 3 B. Emese (31) T. Zsófia (28) Sz. Adrienn S. Laura (28) Sz. Petra (33) T. Erzsébet (25) N. Réka #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK (25) N. Emese (10) H. Mirtill V. Anita 0 1 K. Ráhel (2) B. Dóra (10) H. 30. Bence (15) K. Nikolett 1 1 L. Lilla #HIV! #HIV! (31) T. László 0 0 T. 5. Laura (28) Sz. Dorottya (8) H. Laura (25) N.a. Réka (31) T. Emese (31) T. Levente K. Dorottya (25) N. Zsuzsanna (28) Sz. Petra (4) B. Mirtill (13) J. 31. Réka ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ Kölcsönösségi táblázat 1 3 13 14 15 40 Rokonszenvi választások (kiemelve a köcsönösek) 5 41 42 14 (3) B. Laura (5) C. Nóra (3) B. 6. Veronika (23) M. Ráhel (2) B. 22. Csilla (4) B. Nóra 1 2 M. Réka (24) M. Diana (4) B. Zsófia (29) Sz. Erzsébet (10) H.12. Diána (5) C. Mirtill (2) B. Lilla (23) M. Ágnes (16) K. Dóra (34) V. Eszter (20) K. Levente (31) T. Réka (4) B. Nóra H. – S. 19. Zsuzsanna (28) Sz. Zsuzsanna 1 3 Sz.hu/szociometria (Kérdőív és vizsgálati adatok: rendben) 34 ♀ 1 2 ♂ 1 1. Dorottya (25) N. Dóra (3) B. Nóra (2) B. Anita K. Veronika (1) A. Dorottya (14) J. Veronika (34) V.3/2. Zita (20) K. Dóra (20) K. Zsófia (11) H. Dóra (18) K. 148–149. Ágnes (27) Sz. Ágnes T. Zsófia (26) S. Ráhel (4) B. Orsolya 0 1 K. Diana 2 3 C. Máté (11) H. A. Petra (5) C. Nóra (7) E. Erzsébet 0 2 K. Anna #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! (31) T. Anita (9) H. Viktória (33) T. Diana (20) K. Viktória (33) T. Levente (31) T. Nikolett (8) H. Zita (20) K. Dóra Ø K. Ágnes (27) Sz. Zita (20) K. Dóra (9) H. Bence (29) Sz. Lilla (15) K. Ágnes (9) H. Veronika (24) M. Laura #HIÁNYZIK (11) H. Mirtill (12) H. Dorottya 0 3 H. Ráhel #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK (32) T. Adrienn (21) K. Levente (20) K. Petra H. 17. Levente (1) A. Zsófia (16) K. 15. – 2007. Emese (1) A. Diana (22) L. Nóra (24) M. 11. Ráhel (15) K. Adrienn (21) K. Ágnes (16) K. Zsófia (28) Sz. Bence (20) K. Nikolett L. Zsuzsanna (4) B. Máté Ø Sz. Ráhel (6) D. Anna (34) V. Ágnes (27) Sz. Anita (9) H. Eszter K. – 11. Anita (32) T. Petra 0 2 H. Adrienn (8) H. Zsófia 2 4 H. Veronika (34) V. Csilla (1) A. Ágnes (3) B. 24. Viktória (32) T. Bence (12) H. Anna (19) K. Viktória (5) C. Diána (25) N. Orsolya (31) T. 8. Nikolett (14) J. 18. Antónia M. Réka (15) K. Emese 0 3 J. Zita (11) H. 1 2 A. Zita B. Adrienn (3) B. Ágnes 1 3 J. Petra (33) T. Diana (1) A. 27. 12. o. Csilla H. Máté (15) K. Petra (33) T. Zita (19) K. Viktória (32) T. Levente (15) K. 25. 7.M. Laura (11) H. László T. Veronika (1) A. Csilla (2) B. 35. Anna N. Csilla (2) B. Lilla (25) N. Anita (27) Sz. 10. Réka (24) M. Csilla (7) E. Laura (5) C.) 2. Dorottya H. 21. Laura (28) Sz. Veronika (34) V.4. Zsófia (1) A. Csilla (31) T. Dóra (24) M. Eszter (34) V. Anita (9) H. Bence (1) A. Ágnes (16) K. Réka (15) K. oszt. Petra (4) B. Diána E. Nóra M. 26. Lilla (19) K. Antónia 3 3 M. Máté (3) B. Ráhel D. Viktória (27) Sz. Viktória (32) T. László (15) K. Veronika (20) K. Ágnes (16) K. Nikolett (14) J. 4. Diana (2) B. Levente (23) M. László (29) Sz. Nóra (2) B. Ráhel (5) C. Zita (12) H. Viktória (7) E. Zsófia (28) Sz. Levente 0 3 K. Ágnes (18) K. Viktória (11) H. Emese J. 2. 9. Anna 3 5 N. Ráhel (27) Sz. Veronika Ø 1 3 T. Dóra (16) K. Mirtill #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK (9) H. Adrienn (21) K. Zsuzsanna (13) J. 14. Anna (15) K. Máté (5) C. Zsófia (5) C. Anna (31) T. Anita (32) T. 20. 45. Eszter (20) K. Adrienn (8) H. Réka (8) H. Laura (5) C. Máté Ø 0 2 Sz. Ágnes (26) S. Anita (13) J. Dóra (25) N. Orsolya (16) K. Lilla K. Zsófia (13) J. 32. Bence (15) K.fppti. Anna (15) K. Zita (10) H. 34. Diana (5) C. Levente (1) A. 4 5 5 3 5 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 0 5 5 5 4 6 4 6 0 0 3 0 6 4 4 127 3x 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 24 2x 1 0 2 1 0 1 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 24 1x Össz. Ráhel 0 1 D. Adrienn (18) K. Laura B.17. Diána 1 2 E. ] v1. Ágnes J. Dorottya (25) N. Erzsébet (8) H. Dorottya (11) H. Erzsébet K. Ráhel (26) S. Mirtill (9) H. Zita (20) K. Ágnes (16) K. László (29) Sz. Adrienn (17) K. Diana C. Petra (21) K. Mirtill 1 3 V. Réka (15) K. Ágnes 1 3 T. Veronika (24) M. Emese (3) B. 33. Nikolett (8) H. Ráhel (28) Sz. Nóra (27) Sz. Lilla (24) M. Zsófia (28) Sz. Zita (30) Sz. Nikolett (8) H. Dóra (10) H. Erzsébet (25) N. Mirtill (13) J. Viktória (2) B. Viktória Ø 0 0 Sz. Máté (26) S. Veronika Ø T. Nóra (33) T. Dóra Ø 2 3 K. Dóra (19) K. Csilla (1) A. Anita (33) T. Ágnes (10) H. 23. Réka (19) K.Szociometriai vizsgálat [ Bp. Zsuzsanna (28) Sz. Dóra (34) V. Laura 0 3 B. Adrienn (21) K. Zita (31) T. Eszter (34) V. Dorottya (25) N. Viktória (32) T. Dorottya (34) V. 3. Dóra (17) K. Adrienn 0 2 S. 29. Máté (13) J. Mirtill (26) S. Adrienn (21) K./ 4 oldal Dekl. Zsófia 0 0 Sz. Zsófia (7) E. Ágnes (13) J. Diana #HIÁNYZIK (6) D. Levente (29) Sz. Orsolya K. Veronika (16) K. Dóra (30) Sz.08 . 16. Levente (29) Sz. Viktória (29) Sz. Réka (24) M. Zsófia (11) H. Ágnes (27) Sz. Nóra 0 3 H. Máté (3) B.0 – www. Anna #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! Összesen: 1 Mérei (1998. Ágnes (5) C. Eszter (34) V. Csilla (10) H. Nikolett (14) J. Levente #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK (27) Sz. Ágnes (7) E. Réka 0 0 0 0 26 74 Nyomtatva: 2009. Levente (31) T. Ágnes (9) H. Eszter 0 0 K. Erzsébet (25) N. Anna (34) V. Anna (18) K. Bence (20) K. Csilla 1 2 H. Zsófia (13) J. Zsuzsanna Sz. Bence (30) Sz. László (13) J. 13. Adrienn (20) K. Réka (24) M. Zsófia (3) B. Zita (29) Sz. Máté (30) Sz. Veronika (34) V. Dóra (12) H. Ráhel (1) A. Zsófia H. Mirtill (12) H. Antónia (8) H. Bence B. Dorottya (14) J. Veronika #HIV! #HIV! (18) K. Zsófia Sz. Nóra (21) K. Zsófia (28) Sz. Erzsébet (32) T. 28. Bence 0 2 B. Adrienn (18) K.

Diána E. Anna N. Viktória Ø Sz.4. Dorottya H. Anna N. Petra H.0 Magatartás Kép– 19. Viktória Ø Sz. Zsuzsanna Sz.8 Közösségi Kép+ 9. László T. Eszter K. Ágnes J. 5 1 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 15 0 4 2 0 5 1 0 0 0 0 1 2 1 13 4 4 0 4 2 11 4 0 0 89 22 4.1 Negatív össz. Ágnes T. Réka Stá+ Rok+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 45 Nép– Rok+ 1. Zita B.08 . Nóra M. Lilla K. Nóra M.12.7 Konformizmus Kép+ 2.0 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 9 7 11 2 5 9 8 7 8 5 10 6 12 9 2 6 5 15 7 1 3 9 12 5 9 12 8 4 12 8 8 12 0 0 266 34 2. Orsolya K.7 34 Nép+ Rok+ Összesen 1 1 7 0 34 12 58 17 1 1 5 0 0 34 14 0 8 0 0 0 4 26 1 0 0 1 0 1 27 3 0 0 0 0 0 0 256 20 12. 2 0 4 0 9 0 16 1 0 1 0 0 8 0 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 8 4 8 0 1 0 2 3 0 0 76 19 4.6 Pozitív össz.8 62 51 67 17 65 18 131 30 61 30 20 10 130 43 86 68 74 29 19 29 15 43 6 27 30 42 125 38 83 16 36 49 90 65 0 0 1705 34 50. 4 1 2 2 1 0 1 0 2 4 2 1 16 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 2 4 12 1 1 1 1 2 4 2 10 0 0 85 29 2. Dóra Ø K.6 Bizalmi Kép+ 14.9 10. Zita B. Csilla H.8 4 1 2 33 13 25 1 0 2 2 12 1 7 24 17 0 5 20 2 0 1 0 0 2 16 4 16 0 3 9 4 23 9 0 1 1 0 0 2 1 1 0 26 0 0 0 2 10 1 1 1 1 3 8 3 0 4 28 2 6 1 2 5 20 3 14 6 0 0 0 0 0 175 236 31 22 5. – 2007.7 13 4 0 0 0 4 0 4 1 10 0 0 3 16 0 1 1 0 10 3 0 0 0 0 26 32 0 0 2 1 1 15 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 8 1 13 8 6 0 8 0 0 2 3 4 2 11 16 0 9 0 0 0 0 85 162 14 24 6. 3 3 3 3 2 0 1 3 3 2 3 2 3 1 4 3 1 2 3 4 2 0 1 3 4 2 4 6 3 2 3 3 2 4 0 0 88 32 2. Eszter K.hu/szociometria 3. 4 4 3 2 6 1 2 3 2 2 2 1 4 2 3 3 0 3 1 6 2 1 1 3 4 1 2 2 3 1 5 2 4 4 0 0 89 33 2. Levente K. 2 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 12 1 0 0 0 0 1 0 0 1 7 5 2 0 0 2 2 14 6 0 0 86 16 5. László T. Ráhel D. Nikolett L. Laura B.M. 4 2 13 1 2 0 5 0 4 2 1 0 16 0 1 4 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 3 3 4 0 1 5 3 6 0 0 88 25 10.fppti.8 3.: 89 Eloszlás: 33 Eloszlási mutató: 2. Zsuzsanna Sz. – S. Emese J.8 Funkció össz.9 4 1 1 1 2 1 2 0 1 24 0 0 1 27 0 0 2 0 4 0 2 0 1 0 16 0 1 0 0 12 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 12 0 1 0 1 1 1 19 1 0 2 0 4 0 2 0 10 0 0 0 0 0 85 86 29 8 2.Szociometriai vizsgálat [ Bp. 8. Ágnes T. Erzsébet K. Máté Ø Sz.7 42. Vez+ 16. Nóra H.3/2. Csilla H. Réka elsőrendű jelentőség másodrendű jelentőség / szerep 1 Mérei (1998.4 18.7 Stá+ 15. Ágnes J.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 18 10 2 1 0 4 0 1 2 4 24 1 0 0 2 1 1 11 0 0 89 18 4.1 6.1 A.8 0 0 0 51 61 0 42 50 0 58 60 0 10 17 0 54 31 0 16 6 0 126 73 0 21 13 0 53 60 0 23 29 0 12 15 0 5 10 0 120 130 0 37 9 0 74 72 0 59 68 0 72 66 0 23 29 0 14 19 0 14 29 0 8 11 0 42 17 0 3 5 0 18 27 0 18 30 0 37 41 0 116 125 0 26 37 0 75 56 0 12 13 0 24 36 0 41 49 0 82 90 0 53 65 0 0 0 0 0 0 0 1439 1449 0 34 34 0. Sze+ 11. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 18 10 2 1 0 4 0 1 2 4 24 1 0 0 2 1 1 11 0 0 89 18 4. Levente K./ 4 oldal (Kérdőív és vizsgálati adatok: rendben) Gyakorisági táblázat 1 kérdésszám Jelmagyarázat: 13. Bence B. Lilla K. Anita K. 13 0 0 0 1 0 3 0 1 10 0 0 26 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 2 4 11 0 0 0 85 14 6. Zsófia Sz. Zsófia H. Diána E.8 7. 1 3 3 2 2 0 4 3 2 3 3 2 4 2 5 2 2 1 1 4 3 1 2 2 6 5 3 1 1 1 4 3 1 4 0 0 86 33 2.0 – www. Veronika Ø T. Ráhel D. Mirtill V. Máté Ø Sz. Emese J. Adrienn S. 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 5 1 1 3 0 6 0 0 0 0 23 0 0 0 3 0 17 4 0 0 89 13 6.a. – 11. Adrienn S. o. Vez+ 12. Dorottya H. 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 5 0 0 0 0 0 0 63 4 Stá+ 17.17. Petra H.) Nyomtatva: 2009. ] v1. Nóra H.8 Képesség Kép+ 7. 1 26 0 0 1 0 17 0 13 0 0 1 3 0 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 86 11 15. Anita K. Laura B. Diana C.7 1 22 3 2 3 10 2 1 2 12 0 3 4 44 3 0 2 23 3 1 3 6 2 0 4 19 2 18 5 40 2 11 2 40 1 8 1 10 4 3 3 3 1 9 2 1 2 1 6 3 5 4 3 63 1 5 1 14 1 2 4 8 3 2 1 34 4 13 0 0 0 0 86 435 33 32 2.8 A. oszt.9 Státusz Köz+ 10. 4 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 5 3 1 1 1 5 3 0 1 3 4 2 3 4 2 1 4 3 2 4 0 0 Össz.9 Szervezés Mag– 6.5 Egocentrikus 4. Mirtill V. Nikolett L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 27 2 1 0 0 3 0 0 1 0 27 0 0 0 0 0 6 5 0 0 88 10 8. Veronika Ø T. Antónia M.6 13. Dóra Ø K.6 Mindössz. 0 0 6 0 10 0 29 0 0 1 5 0 0 18 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 83 11 7. 1 1 1 0 24 0 27 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 86 8 Vezetés 3. Erzsébet K. 0 0 0 0 0 12 2 17 1 0 0 0 0 16 2 0 8 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 87 10 8. 0 7 3 0 1 1 7 0 7 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 10 1 1 6 0 1 1 2 17 14 0 0 0 87 19 4. 149–152.0 7. Zsófia Sz. Orsolya K. 0 1 0 1 0 3 11 0 22 0 0 0 2 0 16 8 8 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 86 15 5.6 10.5 Népszerűség Kon+ 20. Zsófia H. Diana C. Antónia M.7 ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♀ ♂ ♂ ♀ ♀ ♀ ♀ Rokonszenvi + Biz+ 5. Bence B.

az átló feletti az első sorban jelzett kérdés össz-válaszszámához viszonyítva készült.fppti. oszt./ 4 oldal Szociometriai vizsgálat [ Bp.M.: 89 88 89 86 88 86 89 89 83 89 85 86 88 87 63 86 87 85 86 76 1 Mérei (1998.08 .a.0 – www.17. – S.12.4. 188–200.: Egybevágó kérdések Koincidencia foka (%) Implikált motiváció 89 88 89 86 88 86 89 89 83 89 85 86 88 87 63 86 87 85 86 76 0 0 1 1 Nyomtatva: 2009.4. o. Össz. ] v1.3/2.hu/szociometria (Kérdőív és vizsgálati adatok: rendben) Választási koincidenciák 1 Köz+ Mag– Nép+ 19 10 9 11 10 47 7 0 30 0 33 9 2 10 8 4 0 13 25 25 11 20 27 28 31 27 22 13 30 0 7 25 27 11 28 1 11 11 19 35 30 20 10 5 4 5 8 0 16 0 7 0 0 5 49 13 14 14 20 10 4 1 27 6 10 13 10 12 55 11 33 25 0 0 12 0 11 9 0 4 10 3 20 12 3 20 19 21 26 12 9 9 28 5 13 0 4 32 2 5 12 11 32 39 18 4 12 9 13 10 5 22 2 12 48 0 3 0 13 5 23 20 8 8 0 37 15 17 11 12 16 8 13 18 20 9 13 13 14 20 17 12 22 6 16 14 14 16 14 11 19 7 14 13 16 19 14 14 17 8 11 14 15 13 19 13 9 13 8 3 9 5 16 13 8 8 14 33 10 6 7 11 10 8 6 0 14 26 26 13 28 1 16 12 20 36 31 24 13 14 19 20 9 4 1 29 11 9 0 5 10 4 21 14 31 2 6 12 10 32 38 20 13 5 32 20 8 8 0 42 0 1 25 19 16 40 31 33 1 0 3 2 3 1 1 1 18 2 0 0 6 2 0 17 18 2 0 0 29 7 14 22 16 3 8 29 0 13 15 13 39 1 3 7 13 0 45 21 31 1 0 14 15 46 0 25 28 1 21 20 11 19 22 0 Vez+ Kon+ 9 21 19 16 17 21 0 7 14 15 12 9 22 8 8 10 33 10 6 7 9 Vez+ Kép– 2 10 13 9 13 0 20 48 23 0 56 11 5 9 13 6 3 9 5 16 11 Sze+ Kép+ 7 79 66 69 0 13 17 10 28 8 13 26 10 17 8 8 14 15 13 19 12 Stá+ Kép+ 14 72 69 0 66 9 16 11 31 4 10 20 12 19 7 10 12 16 18 13 12 Stá+ Kép+ 5 75 0 69 65 13 18 9 28 3 14 18 9 22 6 11 14 14 16 14 9 Stá+ Kép+ 1 0 74 72 76 10 20 10 27 4 10 19 11 20 9 9 12 13 19 17 10 Nép– Biz+ 1 5 14 7 2 9 19 20 10 6 3 4 15 17 11 12 16 8 13 18 Rok+ Rok+ Rok+ Rok+ Biz+ Kép+ Kép+ Kép+ Kép+ Kép– Kon+ Köz+ Mag– Nép+ Nép– Stá+ Stá+ Stá+ Sze+ Vez+ Vez+ Rok+ ksz Rok+ A válaszok egybeesései (%) 2 Össz. – 11.) 2 Az átló alatti százalékérték az első oszlopban. – 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful