USTAZ ABDUL AZIZ AROF KITAB MATLA BADRAIN SYARAT SAH BINATANG KORBAN 01.

Ustaz Abdul Aziz Arof - Syarat Sah Binatang Korban [03.11.10] Download mp3 : http://www.mediafire.com/?qo93fz7zqrlidkj Olympus Digital Voice Recorder Hijau Ray Sound Sistem .JENIS-JENIS BINATANG YANG BOLEH DIJADIKAN KORBAN SERTA SYARATSYARATNYA Binatang yang sah disembelih untuk dibuat korban itu ialah binatang korban itu hendaklah binatang ternakan (an„am) seperti: unta atau yang sejenisnya, lembu atau yang sejenisnya kerbau atau yang sejenisnya dan kambing atau yang sejenisnya seperti biri-biri dan kibasy. Firman Allah Subhanahu wa Ta„ala: Maksudnya:"Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syari„atkan ibadat menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaanNya kepada mereka daripada binatang-binatang ternak yang disembelih itu".(Surah al-Hajj: 34) Seekor unta, lembu atau kerbau itu boleh dikongsi oleh tujuh orang sama ada daripada keluarga yang sama atau yang lain walaupun tidak semuanya bermaksud aqiqah, misalnya ada di antaranya bermaksud aqiqah dan yang lainnya kerana mahukan dagingnya sahaja ataupun daging korban. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis: Maksudnya:"Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam (dari Madinah) mengucapkan tahlil (Lailahaillallah), dengan berniat untuk mengerjakan haji, maka Baginda Shallallahu „alaihi wasallam menyuruh kami berkongsi pada unta dan lembu, setiap tujuh orang daripada kami bagi seekor badanah".(Hadis riwayat Muslim) Seekor kambing pula hanya untuk seorang sahaja tidak boleh dikongsikan. Jika dikongsikan seekor kambing itu untuk dua orang atau lebih, maka tidak sah korban tersebut. Afdhalnya binatang yang dibuat korban itu yang berwarna putih, kemudian yang berwarna kuning, kemudian yang putih tetapi yang tiada bersih putihnya, kemudian yang sebahagian badannya berwarna putih, kemudian yang sebahagian berwarna hitam, kemudian berwarna hitam semuanya, kemudian yang berwarna merah semuanya. Binatang itu hendaklah cukup umur. Dari Jabir bin Abdillah r.a, sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam:Maksudnya: "Jangan kamu menyembelih korban melainkan yang telah musinnah kecuali jika kamu sukar mendapatkannya, maka sembelihlah anak daripada biri-biri." (Hadis riwayat Muslim) Adapun musinnah itu ialah ats-tsaniy (yang gugur gigi hadapannya) daripada binatang ternakan unta, lembu dan kambing. Maka ukuran umur bagi binatang korban itu ialah: Unta yang gugur gigi hadapannya ialah yang telah sempurna umurnya lima tahun dan masuk tahun keenam. Lembu, kerbau dan kambing yang gugur gigi hadapannya ialah yang telah sempurna umurnya dua tahun dan masuk tahun ketiga.Manakala kambing biri-biri dan kibasy memadai yang berumur cukup satu tahun atau yang gugur gigi hadapannya walaupun belum cukup umurnya satu tahun dengan syarat telah melimpasi umurnya enam bulan.(AlMajmu„ 8/286-287 dan I„anah ath-Thalibin 2/518)

Jika tempangnya itu sedikit iaitu tempang yang tidak menghalang daripada mengikuti kawan-kawannya.Dari Abu Hurairah r.a. Binatang yang buta atau rosak matanya atau yang tidak dapat melihat sekalipun biji matanya masih ada. Didalam kitab Hasyiah al-Baijuri. maka ia sah dibuat korban. c. Tetapi jika sakitnya itu sedikit dan tidak mengurangi dagingnya maka ia sah dibuat korban. Binatang terafdhal untuk dijadikan korban ialah unta.” Binatang jantan yang tidak banyak berkahwin lebih afdhal dari binatang betina. maka ia sah dibuat korban. kemudian seekor kambing. Rasulullah menjawab: Berkorbanlah dengannya. Dan menurut Imam Nawawi: Keseluruhan ulama mazhab telah mengharuskan anak biri-biri yang berumur satu t ahun (untuk korban) meskipun ia mendapat binatang lain ataupun tidak. Jika matanya itu ada sedikit kecacatan seperti sedikit rabun tetapi ia masih boleh melihat. bahkan ia tertinggal jauh di belakang. Sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wasallam: Maksudnya: "Empat perkara yang tidak boleh ada pada binatang korban itu. Sebaliknya binatang betina yang belum melahirkan anak adalah lebih afdhal daripada binatang jantan yang banyak berkahwin untuk disembelih sebagai ibadat korban. Binatang yang nyata sakitnya sehingga menjadikan binatang tersebut kurus dan kurang dagingnya. gila atau kurang makan dan sebagainya. d. tempang yang nyata tempangnya dan yang kurus dan lemah. Yang lebih afdhal berbuat korban bagi seseorang itu dengan seekor unta. maksudnya:“Wahai Rasulullah. Juz 2. Binatang yang jelas tempang kakinya yang mana jika ia berjalan bersama-sama sekumpulan kawan-kawan binatang yang lain di padang untuk mencari makan. kemudian seekor kibasy." (Hadis riwayat Abu Daud) Daripada hadis di atas dapat difahami bahawa binatang yang tidak sah dijadikan korban itu ialah: a. lalu Baginda bersabda: "Buta yang nyata butanya. e. apabila biri-biri yang belum sampai umur satu tahun tetapi telah bersalin giginya selepas ia berumur enam bulan maka boleh dibuat korban. ada menyebut “Mengikut pendapat yang rajih. kemudian seekor lembu. aku mempunyai jadza."(Hadith riwayat Bukhari dan Muslim) Menurut Imam Syafie kalimah jadza dalam hadith-hadith diatas itu bermaksud kambing biribiri yang berumur satu tahun. Tujuh (7) ekor biri-biri untuk korban adalah lebih afdhal daripada tujuh (7) ekor kambing untuk korban. Nabi saw bersabda bermaksud:"Binatang korban yang paling bagus adalah jadza kambing" (Hadith riwayat Termizi dan Ahmad) Uqbah bin Amir telah bertanya kepada Rasulullah saw. halaman 306. Binatang yang kurus sama ada kerana sakit. Binatang korban itu hendaklah sihat (tidak berpenyakit) dan selamat daripada kecacatan atau aib yang boleh mengurangkan daging atau lemaknya atau anggota lain yang boleh dimakan. Ini dinisbahkan dengan banyaknya daging kepada setiap jenis binatang. ia tidak boleh ikut berjalan bersama dengan binatang-binatang itu. kemudian lembu kemudian biribiri dan kemudian kambing. Manakala tujuh (7) ekor kambing adalah lebih afdhal daripada satu ekor unta untuk korban kerana bertambahnya taqarrubnya kepada Allah dengan banyaknya darah yang mengalir daripada sembelihan binatang korban. kemudian berkongsi seekor unta atau seekor lembu dan tujuh (7) ekor kambing lebih afdhal dari seekor unta dan seekor lembu atau kerbau. sakit yang nyata penyakitnya. b. Binatang yang telinganya terpotong walaupun sedikit atau yang tidak bertelinga sejak dilahirkan kerana telah hilang sebahagian anggota yang boleh dimakan dan .

Adapun yang tanggal sebahagian giginya dan tidak menghalangnya makan rumput dan tidak mengurangkan dagingnya (tidak kurus) ia boleh dibuat korban. Juz 2. Tetapi tidak mengapa jika telinganya koyak atau berlubang dengan syarat tidak gugur daripada dagingnya. halaman 280) #Tambahan: Ibnu Abbas r. Binatang yang gugur semua giginya sehingga menghalangnya makan rumput. Adapun yang dilahirkan tanpa berekor sejak dilahirkannya adalah sah dibuat korban. (Sabilal Muhtadin 2/227) h. (Al-Majmu„ 8/293-2966 dan Mughni al-Muhtaj 4/520) Pendapat ini adalah muktamad. halaman 280) i. Binatang yang bunting kerana bunting itu mengurangkan dagingnya. f. Binatang yang dikasi. walaupun sedikit. Juz 2. Al-Iqna‟ fi hilli al-Faaz Abi Syuja‟. sebagaimana yang dikatakan oleh Midaani.Yang ni bagi mereka yang tersangat tak mampu. (Hasyiah alAllamah Baijuri & Matla al-Badrain) .# . Bagi binatang yang baharu beranak boleh dibuat korban berdasarkan pendapat Ibnu Hajar dalam Tuhfah dan Ar-Ramli dalam Nihayah. j.mengurangkan dagingnya. (Muhammad Asy-Syarbibi. manakala mengikut pendapat Khatib Syarbini dalam Mughni bahawa binatang tersebut tidak memadai dibuatkan korban. Syeikh (guru) bagi Syeikh al-Bajuri menyuruh supaya bertaqlidkan kepada pendapat Ibn Abbas ini dan beliau mengqiaskan „aqiqah keatas korban dan menyuruh sesiapa [yang tak mampu] yang memperolehi anak membuat aqiqah dengan ayam jantan berdasarkan kepada mazhab Ibn Abbas. Mengikut Ibn alRif‟ah memadai korban daripada binatang yang bunting. kerana dengan dikasi tubuhnya semakin bertambah gemuk. Binatang yang terpotong ekornya walaupun sedikit atau terpotong sebahagian lidahnya atau yang terpotong suatu yang nyata daripada pahanya. Adapun yang dilahirkan tanpa berekor sejak dilahirkannya adalah sah dibuat korban. Al-Iqna‟ fi hilli al-Faaz Abi Syuja‟. sah dan harus dibuat korban. Binatang yang terpotong ekornya walaupun sedikit atau terpotong sebahagian lidahnya atau yang terpotong suatu yang nyata daripada pahanya. (Sabilul Muhtadin 2/213) Binatang yang harus dibuat korban itu tidak kira samada jantan atau betina atau khuntha. (Muhammad AsySyarbibi. (Sabilal Muhtadin 2/227) g. Binatang yang berpenyakit gila atau yang kena penyakit kurap sekalipun sedikit.huma berpendapat bahawa adalah memadai korban itu hanya dengan “menumpahkan darah” walaupun dengan binatang seumpama ayam atau itik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful