PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

COMPANY LOGO

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

COMPANY LOGO

a

b

c

COMPANY LOGO

20 Jun 2010
14 Mei 2009
Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri Bil. 3/2009 telah bersetuju SPPK dilaksanakan Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangkan kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR

18 SEPT 2008

4 OGOS 2008 2005 – 2006
•International Colloquium September 2005 •Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA)
“Memperkasa PBS Humanising Assessment” Mesyuarat JKP meluluskan cadangan PBS dalam transformasi pentaksiran

Mesyuarat JPP meluluskan pelaksanaan SPPK dengan melaksanakan projek rintis ke atas 500 sekolah terlebih dahulu.

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) • Teras 6 dalam PIPP (Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan) 5

COMPANY LOGO

24 Sept 2010
18 Ogos 2010

27 Julai 2010 19 Julai 2010

20 Jun 2010

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

Mengapa perlu
3

berubah?

Penekanan kepada JERI - aspirasi Falsafah Pendidikan Negara tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang

3 4 3 4 3

Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik sematamata - tekanan kepada guru, murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan – guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah – tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah 8
COMPANY LOGO

1
Tahun Tahun Tahun
1 2 3

Penambahbaikan UPSR
Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
Tahun Tahun 4 5 Tahun 6
Pengukuhan

Persediaan /

Tingkatan Peralihan 1

UPSR

Tidak melepasi standard minimum

APTITUD

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

DIAGNOSTIK LINUS

PBS 100%

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik PBP/PBS 60:40

Arus Perdana Sukan

SJKC/SJKT

UJIAN

PEMULIHAN

Seni

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

Kemahiran dan vokasional

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.
COMPANY LOGO

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

Peperiksaan Pentaksiran Pusat Pusat

60%
BM BI M’MATIK SAINS BC BT

Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif

Kerja Kursus Projek Lisan

40%
PAJSK

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

UJIAN APTITUD

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP

COMPANY LOGO

2

Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%
Ting 1 Ting 2 Ting 3

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

COMPANY LOGO

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)
Ujian Aptitud

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah
COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid
COMPANY LOGO

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual, UJIAN APTITUD • Dicadangkan • Aptitud Umum • Aptitud Khusus kepada semua murid
Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual INVENTORI • Tidak diwajibkan PERSONALITI untuk semua murid
Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

 LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu

15

COMPANY LOGO

Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki.
COMPANY LOGO

Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Pendidikan Jasmani
• Penjagaan Kecergasan • Senaman • Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum

•Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

COMPANY LOGO

Pentaksiran yang dirancang, dibina dan dilapor oleh Lembaga Peperiksaan tetapi ditadbir, diperiksa dan direkod oleh sekolah. Pentaksiran Pusat dilaksana dalam bentuk pentaksiran sumatif di hujung semester atau tahun.

COMPANY LOGO

Format & tugasan (LP) Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung ikut semester 8
1

Tugasan berbeza setiap tahun 2 mengikut lokasi

Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

3

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan 6 Standard Prestasi (LP)
5

4

Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif
19
COMPANY LOGO

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
COMPANY LOGO

Formatif
Apabila makanan sedang dimasak, tukang masak melaksanakan pentaksiran formatif

Sumatif
Apabila makanan telah dihidang, tetamu atau hakim melaksanakan pentaksiran sumatif

COMPANY LOGO

.

.

Apabila diperlukan sahaja

Disediakan dua kali setahun
COMPANY LOGO

Pelaporan Pencapaian Murid

COMPANY LOGO

Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

COMPANY LOGO

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari
Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

COMPANY LOGO

Peranan Pentaksiran Sekolah

1

2
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3
Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahsuai strategi pengajaran

COMPANY LOGO

1 2 3 4

Holistik

Sepadu Seimbang Fleksibel
Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P
COMPANY LOGO

5
6

5

Merujuk Standard Prestasi

Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam
6

dokumen kurikulum

COMPANY LOGO

PROSES PENTAKSIRAN SEKOLAH
MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai tahap penguasaan

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

COMPANY LOGO

Standard Prestasi murid Sekolah Rendah di Malaysia dalam pembelajaran Matematik mengikut tahap pencapaian masing-masing adalah seperti berikut: Band 6
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah

Band 5

Band 4

Band 3

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik

Band 2

Band 1

Tahu pengetahuan asas matematik
COMPANY LOGO

PELAN PELAKSANAAN PBS

Tahun
2010 2011 2012 2013

Aktiviti
Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 1 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 2 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 3 Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 4

Tahun
2011 2012 2013

Aktiviti
Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 1 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 2 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 3

2014
2015 2016

Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 5
Latihan KSSR & PBS untuk guru Tahun 6 UPSR dilaksanakan

2014

PMR dilaksanakan secara PBS

COMPANY LOGO

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS
B

Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS

A

Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’

Integriti Guru diragui

C

Penyelesaian
Program latihan dan penataran yang menyeluruh

Penyelesaian • Penerangan • Automasikan Pelaporan

Penyelesaian • Pemantauan
• Pementoran • Pengesanan • Penyelarasan

• Tiada ujian bulanan dan ujian selaras

COMPANY LOGO

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Memastikan kekuatan & keberkesanan instrumen pentaksiran 34

COMPANY LOGO

Lembaga Peperiksaan

SPPBS

Lembaga Peperiksaan

COMPANY LOGO

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

Tujuan diadakan Buku Panduan
Guru berkeyakinan

4. Guru terpandu
PPD dan JPN tahu fungsi

3. JPN dan PPD terpandu
Semua petugas maklum 2. Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Sumber Maklumat
COMPANY LOGO

Pelaksanaan PBS Surat Pekeliling Peperiksaan
 Penambahbaikan UPSR  Penambahbaikan PMR

COMPANY LOGO

Thank You

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful