You are on page 1of 2

SC AUTOGYP SPEDITION SRL

SEDIUL : LUNCA , POSAGA NR.52 JUD. ALBA J01/1557/22.12.2008, RO 24898716 IBAN: RO07CRDZ037A019690476001 MKB ROMEXTERRA BANK AG.TURDA E-MAIL: autogypspedition@yahoo.com FAX/TEL: 0373/550091/0373550090

Data: 16.01.2012 Stabilit la: ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT


Nr. Crt. Ratiunea stabilirii masurii(recomandare audit intern, RNC etc) Problema tratata Nu a fost urmarit stadiul chestionarelor de satisfactie a clienilor si a celor de evaluare a furnizorilor. Nu a fost urmarita eficienta si eficacitatea actiunilor corective, nu s-au realizat actiuni preventive. Lipsa de instruire a personalului pe ISO, lipsa de tipizate pentru toate procedurile tehnice de executie sau nefolosirea celor existente. Analiza Tipul masurii (I-imbunatatire, P-preventive) Masura stabilita Constientizarea Responsabilului Aprovizionare si a furnizorilor privind rolul acestor chestionare Se vor organiza audituri de urmarire pentru urmarirea eficientei si eficacitatii actiunilor corective Termen/ Responsabil Constatarea realizarii si eficacitatii

Urmare a analizei datelor de intrare

Se va urmari stadiul chestionarelor de satisfactie a clienilor.

Permanent / Responsabil Aprovizionare

Urmare a analizei datelor de intrare

Se va urmari eficienta si eficacitatea actiunilor corective se vor realiza actiuni preventive. Se va efectua instruirea personalului pe ISO,se vor realiza tipizate pentru toate procedurile tehnice de executie si se va urmari folosirea celor existente.

RMC

Urmare a analizei datelor de intrare

Se va efectua instruirea personalului pe ISO,se vor realiza tipizate pentru toate procedurile tehnice de executie si se va urmari folosirea celor existente

RMC

Formular cod: F-5.6-04

SC AUTOGYP SPEDITION SRL

SEDIUL : LUNCA , POSAGA NR.52 JUD. ALBA J01/1557/22.12.2008, RO 24898716 IBAN: RO07CRDZ037A019690476001 MKB ROMEXTERRA BANK AG.TURDA E-MAIL: autogypspedition@yahoo.com FAX/TEL: 0373/550091/0373550090

Elaborat : RMC TOROK ANDREEA

Aprobat: Administrator CUTEA IOAN

Formular cod: F-5.6-04