P. 1
proiect romana

proiect romana

|Views: 494|Likes:
Published by Petrean Andreea

More info:

Published by: Petrean Andreea on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2014

pdf

text

original

PROIECT DE LECŢIE Şcoala cu clasele I – VIII Balan Propunator: Petrean Andreea Nicoleta Data: 09.05.

2012 Clasa: a IV-a Aria curriculară: Limbă şi comunicare Obiectul: Limba română Tipul de curriculum: Curriculum extins Unitatea de conţinut: Părţile principale de propoziţie Subiectul lecţiei: Subiectul şi predicatul Tipul lecţiei: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor( verificare orală şi scrisă) Scopul lecţiei: Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor referitoare la subiect şi predicat.Verificarea capacităţii de recunoaştere a părţilor principale de propoziţie, de analiză a acestora şi de alcătuire a propoziţiilor după scheme date. Obiective operaţionale: O1 – să definească părţile principale de propoziţie (subiectul şi predicatul); O2 – să identifice părţile de propoziţie învăţate în diferite enunţuri; O3 – să analizeze corect gramatical subiectele şi predicatele din enunţurile date; O4 – să alcătuiască schema propoziţiilor analizate; O5 – să formuleze propoziţii după scheme date; O6 – să scrie corect părţile de propoziţie, respectând acordul dintre ele; O7 – să diferenţieze propoziţiile simple de cele dezvoltate; O8 – să rezoleve corect rebusul. Strategii didactice : a ) Metode şi procedee: exerciţiul, analiza gramaticală, conversaţia, jocul didactic, problematizarea, explicaţia, demonstraţia, observaţia. b ) Mijloace de învăţământ: Flipchart, foi de flipchart, marcher, fişe de lucru, rebus, Cutiuţa cu surprize, bileţele, tabla, fişe de evaluare. c) Forme de organizare: frontal, individual.

1

. Vasile . Aramis . Stanciu. Crăciun .. Paralela 45 .Călătorie în lumea plantelor”.. Sibila. Ed. Mihai. Ed.Maria . Ed. Molan . Programa şcolară pentru clasele a –III-a şi a IV –a”.1993. . L. Marcela. Universităţii Suceava. P. 2003.. Miron. 2004. Casa Editorială Regina. Umane: efectivul clasei – 23 elevi 2 . Gherman .. Iaşi. .. Ioan. Ilaş . Etegan. Ioan .A. .Florian. Limba română” –clasa a IV-a . Buc.. Ed.. B.... Berechet. 2001. Didactica modernă”. Ed.. 1988 . .. Craiova . M. Angelica .. Buc. V. Mădălina. Dacia. 2005.C. Coresi S. I. Ed. Buc. Peneş . E. D. 2003.Gardin. Cluj-Napoca. B. . Daniela..... Metodica predării limbii române la clasele I –IV”. Gatan . Pedagogice : Şerdean .Didactica postmodernă”. Culegere de exerciţii şi texte gramaticale pentru clasele II-IV”.. Temporale: modulul de ore prevăzut în planul de învăţământ – 1 oră C. Ed. Radu.Gramatica practică pentru ciclul primar” . Bibliografice: Oficiale: . Ana. 2004 .. Ionescu. Buc.... R. Florin.Berechet. Gardin. Buc. ..clasele II –IV. 2000. Elis . 1994.E.Limba română”-manual pentru clasa a IV-a. Buc. Bogdan .Exerciţii şi teste de gramatică”.

Activitatea elevilor Îşi pregătesc cele necesare lecţiei. 8' Citesc selectiv rezolvarea exerciţiului şi a temei pentru acasă. Captarea atenţiei Verific tema frontal cantitativ. lecţiei 1. Durata Strategii didactice Metode procedee Conversaţia şi Mijloace de înv. Se va face printr-un rebus. Explicaţia Conversaţia Frontal Evaluez cunostintele dobandite anterior Evaluez capacitatea de a recepţiona mesajul cu privire la tema lecţiei. făcând aprecieri asupra modului de scriere (compunerea cu titlul „Satul meu” formată din şapte enunţuri. Frontal 1’ 2. Conversaţia 3' Exerciţiul Panou rebusul cu Frontal 4. 3 .Nr. Evaluare Forme de organizare Frontal Evaluez capacitatea de concentrare a atenţiei. în care subiectele să fie exprimate prin două substantive proprii şi cinci substantive comune). Anunţarea subiectului lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale Recepţionează 2' mesajul cu privire la subiectul lecţiei de evaluare. Evaluez capacitatea de a efectua corect activitatea Individual independentă şi tema pentru acasă. Verific prin citire selectivă calitatea efectuării temei pentru acasă. Moment organizatoric Conţinutul activităţii Activitatea institutoarei Creez condiţiile prielnice desfăşurării activităţii. ( Anexa 1) Anunţ elevii că astăzi vom evalua cunoştinţele însuşite despre părţile principale de propoziţie. Verificarea temei 3. Momente ale crt.

De ce este aceasta propoziţie dezvoltată? .Care sunt întrebările prin care aflăm subiectul unei propoziţii? .Alcătuiţi o propoziţie în care cuvântul „munte” să fie subiect aflat la începutul propoziţiei! Răspund la întrebările adresate: .Ce fel de părţi de propoziţie sunt subiectul şi predicatul? De ce? -Cum numeşte propoziţia formată din subiect şi predicat? .Dati exemplu de subiect multiplu.Care este subiectul propoziţiei: „ În fiecare zi Marcel citeşte ziarul?” . mai ales fără predicat.5. Răspund la întrebările adresate.Se numeşte propoziţie simplă. Fără ele. propoziţia nu ar putea exista.De cate feluri sunt partile de propoziţie? . . .Ce este subiectul? . Observaţia Exerciţiul Conversaţia Conversaţia Frontal Răspund la întrebările adresate. Chestionarea frontală individuală a) Port discuţii teoretice în şi legătură cu noţiunea de parte principală de propoziţie. . . 20' Conversaţia Frontal Evaluez capacitatea de a opera cu noţiunile de propoziţie şi parte de propoziţie. .Formulati o propozitie dezvoltata.Sunt părţi principale de propoziţie. .Formulati o propozitie simpla. Evaluez capacitatea de a alcătui propoziţii simple si dezvoltate Conversaţia Frontal Evaluez capacitatea de a opera cu noţiunile însuşite 4 .Formulati o propoziţie simplă cu un subiect multiplu.

Care sunt întrebările prin care aflăm preicatul? . Se va aduce vorba de poetul Mihai Eminescu iar pentru relaxare se va canta poezia Revedere -Care este definiţia predicatului ? .Prin ce se poate exprima subiectul? .”! Cum se realizează acordul predicatului cu subiectul? Ne vom juca un joc care se numeste Cutiuta cu surprize. Exerciţiul Vor completa pe tabla forma corecta a verbului Exercitiu Vor extrage bilete spunând caracteristicile lor şi Exerciţiu Conversaţia Problematizarea Cutiuţa surprize Bilete cu 5 .Alcatuiţi o propoziţie in care subiectul sa fie exprimat prin substantiv propriu. . Conversaţia Evaluez capacitatea de a opera cu noţiunile însuşite privitoare la predicat. format din pronume personale. . Flipchart Frontal Foi de flipchart Marcher Frontal Evaluez capacitatea de înţelegere a regulilor jocului . Găsiţi greşeala: „Mirela şi Ionuţ a venit la mine.Formulaţi propoziţii in care predicatul să răspunda la întrebările CE FACE? CE A FĂCUT? CE VA FACE? .Alcătuiţi o propoziţie simplă cu subiect multiplu. In cutie sunt bilete pe care sunt scrise cuvinte iar ei vor trebui sa privitoare la subiect Frontal Răspund la întrebările adresate. Conversaţia Frontal Răspund la întrebările adresate.Alcătuiţi o propoziţie în care subiectul să fie exprimat prin numeral..Alcătuiasca enunţuri cu unele verbe date.

care a fost scris pe tablă în prealabil. . ♦ Subliniaţi subiectele din text! . (Anexa 2) . „plutesc”.Ce expresii frumoase a folosit scriitorul? Solicit citirea şi rezolvarea sarcinilor legate de textul propus ( anexa 2): ♦ Subliniaţi predicatele din text. Exerciţiul Conversaţia Analiza gramaticală Evaluez capacitatea de a rezolva sarcinile gramaticale legate de textul prezentat. Conversaţia Fise de lucru Problematizarea Individual Demonstraţia Evaluez capacitatea de a citi corect şi expresiv textul. ♦ Alcătuiţi schema ramificată şi schema liniară a primei propoziţii din text! Alcătuiţi oral alte două Jocul didactic Exerciţiul Tabla Frontal . 6 . stăpânesc”.. Solicit citirea textului.spună ce caracteristici ştiu formulând despre ele şi să formuleze propoziţii propoziţii.Ce ştiţi despre punctuaţia subiectului multiplu? .alcătuiesc schema primei propoziţii din text şi formulează oral propoziţii după această schemă.transformă prima propoziţie din text într-o propoziţie simplă. „ele”. .analizează părţile de propoziţie solicitate. ♦ Transformaţi prima propoziţie într-o propoziţie simplă. Propun spre analiză un text. Observaţia Evaluez capacitatea de a identifica figurile de stil din textul prezentat.Ce semn nu se pune niciodată între subiect şi predicat? ♦ Analizaţi următoarele părţi de propoziţie: „piscurile”. .

Rezolvă exerciţiile de pe fişele de evaluare. 7' Exerciţiul Fişele de Individual evaluare( ane xa 3) Frontal Evaluez capacitatea de a opera cu noţiunile de subiect şi predicat. tema pentru acasă. şi Realizez aprecieri generale şi individuale asupra modului în care au lucrat elevii.După completarea fişelor solicit precizarea răspunsurilor şi evaluez rezultatele prin autoevaluare şi evaluare în perechi . 1′ Conversaţia Conversaţia Frontal 8.propoziţii după această schemă! 6. Evaluarea rezultatelor activităţii (autoevaluare) Propun rezolvarea exerciţiilor scrise pe fişele de evaluare. 7. Tema pentru acasă Fixez tema pentru acasă: Recepţionează exerciţiile de pe fişa de mesajul privitor la lucru. Notez elevii activi. 1' Conversaţia Fişele lucru de Frontal Evaluez înţelegerea sarcinii temei pentru acasă. Ascultă. Aprecierea notarea Precizează răspunsurile la sarcinile de pe fişele de evaluare. 7 . analizează.

8 .

P. P.sec. Subliniaţi predicatul şi subiectul propoziţiei: Sub o creangă stufoasă stătea veveriţa. 3. Se dă propoziţia simplă: Copilul aleargă. Dezvoltaţi-o după schema: S. 2. P.ANEXA 3 FIŞĂ DE EVALUARE 1. Realizaţi acordul predicatelor din paranteză cu subiectele: Elevii (a ieşit) de la şcoală.sec. ……………. 9 . subst. adj. …………………………. Ei (este bucuros) de rezultatele obţinute.

Miresme dulci şi zgomote surde plutesc în aerul răcoros al dimineţii. stăpânesc” „plutesc”. întinderea nemărginită. „În Munţii Neamţului”) a) Subliniaţi predicatele din text. e)Alcătuiţi schema ramificată şi schema liniară a primei propoziţii din text! 10 .” ( Alexandru Vlahuţă. Se dă textul: „Piscurile Ceahlăului se ivesc din ceaţă. „ele”. Ele stăpânesc asemenea unor străjeri. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… d) Transformaţi prima propoziţie într-o propoziţie simplă. b) Subliniaţi subiectele din text! c) Analizaţi următoarele părţi de propoziţie: „piscurile”. ..ANEXA 2 FIŞĂ DE LUCRU 1. ………………………………………………………………………………………….

/ Dintr-un timp şi vântul tace.subiect: ……………………………………………………………………………… .TEMA PENTRU ACASĂ: 1. v./” (George Coşbuc – „Noapte de vară”) 11 .Alcătuiţi propoziţii în care numeralul „al doilea” să aibă funcţia de: .sec. s.m. P. s. v. + s. Analizaţi predicatele şi subiectele din textul: „Ca un glas domol de clopot Sună codrii mari de brad./ Cum se zbate-n dulce ropot Apa-n vad.sec. b) …………………………………………………………………………………………. 3. S.+ s. s. adj. Alcătuiţi propoziţii după schemele: a) S.nume predicativ: ……………………………………………………………………………… 2.m./ Totu-i plin de duhul sfânt. ………………………………………………………………… P. + s./ Ritmic valurile cad. P. P.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->