UNIVERSITY OF MAKATI College of Arts, Sciences and Education Social Science Department Rizal’s Life, Works and Writings

(Social Science 2) DESKRIPSYON Ang kursong ito ay naglalayong pag-aralan ang buhay ni Dr. Jose Rizal at ang kanyang mga sinulat at ginawa alinsunod sa diwa ng RA 1425, upang mapagtibay ang damdaming makabayan sa kasalukuyang panahon. MGA LAYUNIN NG KURSO 1. Pag-aralan ang buhay at mga ginawa ng bayaning si Gat Jose Rizal; 2. Suriin ang papel ni Rizal sa pagbubuo ng pambansang kamalayan; at 3. Mawatasan ang kahulugan ni Rizal sa kasalukuyang panahon. BALANGKAS NG ARALIN
I.

INTRODUKSYON

A. Panimula B. RA 1425 o Batas Rizal / N.H.I. Criteria on Selection of Heroes Mga Takdang Gawain: 1. Manood ng documentary – “Little Bad Boy” ni Howie Severino, I-Witness 2. Basahin at gawan ng outline ang mga artikulong Bulag na Pagdakila ni Renato Constantino at Who made Rizal our foremost hero ni Esteban de Ocampo
II. HISTORICAL BACKGROUND A. Ang mundo at Europa noong ika-19 dantaon 1. French Revolution 2. Industrial Revolution B. Pilipinas sa ika-19 dantaon

The Making of a Naton. “Rizal in the context of the 19th century Phils. Assignment # 1 French Renaissance Enlightenment Characteristics Famous People & their ideas Source: Mga Takdang Basahin: 1. . Manood ng documentary: Buhay ng isang bayani 2. Si Rizal bilang Siyentipiko/Imbentor MIDTERM EXAM IV. Si Rizal bilang Estudyante 2.1991 2. 5. Gumawa ng matrix na nagpapakita ng pagbabago sa Europa noong Medieval. John n SJ. “Lagpas kina Fray Botod. Gumawa ng mapa na magpapakita ng mga paglalakbay ni Rizal at ang mga kababaihang inibig niya. Scumacher.C.. Renaissance at Enlightenment. Si Rizal bilang Manlalakbay Assignment # 2. Si Rizal bilang Mangingibig 4. Maikiling Talambuhay ni Rizal Mga Takdang Gawain: 1. Si Rizal bilang Guro 7. Si Rizal bilang Artist 3. Ocampo Nilo. Mga Salik sa Pagbubuo ng Nasyonalismong Pilipino Mga Takdang Gawain: 1. Si Rizal bilang Manggagamot 6. Mag-tour sa Luneta at Fort Santiago – output: Iba’t-ibang Mukha ni Rizal 1.”1993 III.

VII. The First Filipino. Nilo. assignments • Quizzes 20% • Project 15% • • REFERENCES Guerrero. Gawan ng inyong sariling wakas ang 2 nobela ni Rizal 4. Liham sa mga kababayang dalaga sa Malolos 5. Pamahalaan B. Ocampo. . Isyu A. El Filibusterismo Assignment # 4. attendance. Mga Tula: Sa Aking mga Kabata. Leon Ma. Tungkol sa Katamaran ng mga Pilipino 6. Noli Me Tangere 3. 2. 8. Manood ng Pelikula: Bayaning 3rd World MGA KAILANGAN SA KLASE 2 Eksam 40% Class Standing 25% Reports. Sa Kabataang Pilipino Assignment # 3. Dahil sa Karununga’y Nagkakaroon ng Kinang ang Bayan.V. Rizalista VI. Retraksyon Takdang Gawain: 1. Pumili ng 1 sa mga tula at ipakita ang inyong interpretasyon sa pamamagitan ng pagguhit. Mga Piling Akda 1. Rizal: Makabayan at Martir. Pag-ibig sa Tinubuang Lupa Pagpapahalaga kay Rizal sa kasalukuyan A. Ang Pilipinas sa loob ng Isandaang taon 7.

Ms. Ambeth. Gregorio. Ocampo. Rizal without the Overcoat. The Life. Works and Writings of Jose Rizal. Ueseni Gunsi-Gabriel Faculty.Zaide. Social Science Department Consultation Hours: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times