You are on page 1of 8

Matlamat dan fungsi muzik dalam pendidikan

Matlamat dan fungsi muzik dalam pendidikan


Membolehkan pelajar berfungsi dan hidup secara bermasyarakat dengan baik. Mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Menyampaikan warisan budaya dan pengetahuan lama kepada generasi muda. Menyempurnakan lagi kehidupan manusia.

Matlamat dan Fungsi Muzik dalam Pendidikan

Rasional Pendidikan Muzik di Sekolah

Kemahiran Muzikal

Rasional pendidikan muzik di sekolah


Alat komunikasi. Membantu penyampaian pengajaran mata pelajaran lain. Memperkembangkan intelek. Kemahiran mendengar dapat dipertingkat. Mengurangkan tekanan. Meluahkan emosi. Mempengaruhi kelakuan dan pemikiran pelajar. Memupuk disiplin. Memperkembangkan daya kreatif. Membentuk semangat berpasukan. Mewariskan budaya bangsa. Meningkatkan tahap penghayatan. Memperkembangkan manusia. Memperkembangan bakat dan potensi. Peluang menikmati kejayaan.

OBJEKTIF OBJEKTIF PENDIDIKAN DI MALAYSIA


Untuk menentukan literasi yang berfungsi di kalangan rakyat Malaysia. Untuk membekalkan para pelajar dengan kemahiran intelek dan psikomotor. Untuk membentuk sikap- sikap yang sihat. Untuk mewariskan budaya negara. Untuk membentuk etika tingkah laku sosial dan peribadi yang diingini di kalangan pelajar.

Kemahiran Muzikal
Kemahiran dan kecekapan yang patut dijadikan objektif utama dalam satu program muzik di peringkat sekolah (Music Educator National Conference (MENC)Persatuan Pendidik Muzik di Amerika Syarikat) : Kemahiran mendengar muzik Kemahiran menyanyi Kemahiran bermain sekurang- kurangnya satu alat muzik Kemahiran memahami dan menulis notasi muzik Memahami reka bentuk dan konsep muzik Memahami sejarah muzik Memahami aspek perhubungan yang wujud antara muzik dengan arena- arena kehidupan manusia yang lain Memahami peranan dan kedudukan muzik dalam masyarakat Menghargai muzik Mendapat pengalaman- pengalaman muzikan seperti menghadiri persembahan konsert Menilai muzik dengan bijaksana

Kesimpulan
Pendidikan muzik penting untuk dipelajari oleh pelajar kerana ia membantu dalam keseimbangan fizikal, mental dan rohani. Pendidikan muzik banyak membawa kesan positif kepada pelajar. Kemahiran tentang muzik yang dipelajari dapat mempengaruhi kehidupan seharian pelajar.

SEKIAN, TERIMA KASIH.


ROSMARINA MAMAT YEO HUI EN NUR AMALINA MOHD ISA JULIANA PENGABANG