© 2009 | Noordhoff Uitgevers

Inhoud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Inventarislijst en (begin)balans Financiële feiten en grootboek Journaal Hulprekeningen van de rekening Eigen vermogen Kolommenbalans Omzetbelasting Inkoop- en verkoopretouren Voorafgaande journaalposten Dagboeken Subgrootboeken Het rekeningstelsel Eigen vermogen en eenmanszaak Eigen vermogen en personenvennootschappen Eigen vermogen en naamloze of besloten vennootschap Vreemd vermogen Financiële structuur van de onderneming Administratie van handelsgoederen Administratie van kosten en opbrengsten Kostenverbijzonderingsmethoden Handelsondernemingen Industriële ondernemingen met massaproductie Industriële ondernemingen met stukproductie Doel, grondbeginselen en regelgeving externe jaarrekening Externe jaarrekening: balans Externe jaarrekening: winst-en-verliesrekening Externe jaarrekening: toelichting Kerncijfers en kengetallen

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 1

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

1
1.01

Inventarislijst en (begin)balans

Een inventarislijst is een opsomming in hoeveelheden van alle bezittingen en schulden per een bepaald moment.
1.02

Het verschil tussen de waarde van de bezittingen en het bedrag van de schulden bij een startende onderneming wordt het eigen vermogen genoemd.
1.03

Vraag a Een balans is een overzicht waarop de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen per een bepaald moment zijn vermeld. NB: Eigen vermogen = totaalbedrag van de bezittingen minus totaalbedrag van de schulden. Vraag b Beginbalans: balans per het begin van een periode.
1.04 Debetzijde Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Bank Balans per 1 januari € 12.500 Eigen vermogen 21.950 Crediteuren 4.950 3.580 15.400 -----------------€ 58.380 =========== € Creditzijde 48.580 9.800

-----------------€ 58.380 ===========

NB: De balans wordt veelal gepresenteerd (weergegeven) in scontrovorm.
1.05 Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 1 januari € 220.000 Eigen vermogen 49.000 7%-Hypothecaire lening 64.800 Bank 9.900 Crediteuren 12.100 -----------------€ 355.800 =========== € Creditzijde 131.800 170.000 16.500 37.500

-----------------€ 355.800 ===========

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 2

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

2
2.01

Financiële feiten en grootboek

Financieel feit 2 januari Gevolgen: De bezitting kasgeld neemt af met €2.500 en het eigen vermogen neemt af met €2.500.
Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 2 januari € 300.000 Eigen vermogen 75.000 8%-Hypothecaire lening 105.000 Bank 43.750 Crediteuren 5.000 -----------------€ 528.750 =========== € Creditzijde 210.000 225.000 27.500 66.250

-----------------€ 528.750 ===========

Financieel feit 8 januari Gevolgen: De bezitting handelsvorderingen neemt toe met €77.500, de bezitting goederenvoorraad neemt af met €62.500 en het eigen vermogen neemt toe met €15.000.
Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 8 januari € 300.000 Eigen vermogen 75.000 8%-Hypothecaire lening 42.500 Bank 121.250 Crediteuren 5.000 -----------------€ 543.750 =========== € Creditzijde 225.000 225.000 27.500 66.250

-----------------€ 543.750 ===========

Financieel feit 13 januari Gevolgen: De bezitting kasgeld neemt af met €1.500 en het eigen vermogen neemt af met €1.500.
Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 13 januari € 300.000 Eigen vermogen 75.000 8%-Hypothecaire lening 42.500 Bank 121.250 Crediteuren 3.500 -----------------€ 542.250 =========== € Creditzijde 223.500 225.000 27.500 66.250

-----------------€ 542.250 ===========

Financieel feit 17 januari Gevolgen: De schuld in rekening-courant aan de bank neemt toe met €38.200 en de schuld aan leveranciers neemt af met €38.200.
Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 17 januari € 300.000 Eigen vermogen 75.000 8%-Hypothecaire lening 42.500 Bank 121.250 Crediteuren 3.500 -----------------€ 542.250 =========== € Creditzijde 223.500 225.000 65.700 28.050

-----------------€ 542.250 ===========

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 3

400.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Financieel feit 24 januari Gevolgen: De bezitting goederenvoorraad neemt toe met €51.000 8%-Hypothecaire lening 94.000 27.000.950 -----------------€ 594. Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 28 januari € 300.400 Bank 81.250 Crediteuren 3.400 Bank 121.950 -----------------€ 554.500 -----------------€ 551.800 79.950 -----------------€ 554.000 Eigen vermogen 75.400 Bank 81.750 =========== € Creditzijde 223.500 225.000 en het eigen vermogen neemt af met €3.500 -----------------€ 554.750 =========== € Creditzijde 219.000 8%-Hypothecaire lening 94.500.150 =========== Financieel feit 28 januari Gevolgen: De bezitting handelsvorderingen neemt af met €39.750 =========== Financieel feit 31 januari Gevolgen: De bezitting gebouw neemt af met €1.800 79.150 =========== € Creditzijde 223.950 -----------------€ 551.000 225.900 en de schuld aan leveranciers neemt toe met €51.000 Eigen vermogen 75.000. de bezitting inventaris neemt af met €2.000 8%-Hypothecaire lening 94.750 =========== € Creditzijde 222.000 225.500 -----------------€ 554.500 -----------------€ 594.850 Crediteuren 3.850 Crediteuren 3. Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 30 januari € 300.000 Eigen vermogen 73.000 8%-Hypothecaire lening 94. Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 31 januari (eindbalans) € 299.900. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 4 .000 27.400 en de schuld in rekening-courant aan de bank neemt af met €39.500 225.850 Crediteuren 3.700 79.300 79.750 =========== NB: De eindbalans (de balans per 31 januari) is totstandgekomen door na elk financieel feit een nieuwe balans op te stellen.500 en het eigen vermogen neemt af met €1.400 Bank 81. Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 24 januari € 300.000 65.750 =========== Financieel feit 30 januari Gevolgen: De schuld in rekening-courant aan de bank neemt toe met €1.000 Eigen vermogen 75.000 26.

Andere vormen zijn de gewijzigde scontrovorm en de horizontale staffelvorm.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 2. Vraag b Direct na de opening van het grootboek geldt: het totaal van de bedragen die voorkomen op de debetzijde van de rekeningen = het totaal van de bedragen die voorkomen op de creditzijde van de rekeningen. – Financiële feiten die wél een wijziging in het eigen vermogen veroorzaken: • Het eigen vermogen wijzigt in verband met de bedrijfsuitoefening. Een rekening van schuld wordt credit geopend met het bedrag waarmee de desbetreffende schuld aan het begin van de periode credit op de balans voorkomt.02 Onderverdeling financiële feiten: – Financiële feiten die géén wijziging in het eigen vermogen veroorzaken. NB: Datum: de datum van de beginbalans Omschrijving: van Balans. 2. – Een rekening van schuld wordt gecrediteerd bij toename en gedebiteerd bij afname van de desbetreffende schuld. De rekening van eigen vermogen wordt credit geopend met het bedrag aan eigen vermogen zoals dat aan het begin van de periode credit op de balans voorkomt. 2. • Het eigen vermogen wijzigt in verband met privéopnamen (of privéstortingen). Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 5 . 2. Vraag b Debetzijde Datum Omschrijving Rekeningnaam Bedrag Datum Omschrijving Creditzijde Bedrag NB: De weergegeven vorm is de zogenoemde scontrovorm.03 Vraag a Een grootboek is een verzameling (grootboek)rekeningen waarop het eigen vermogen naar grootte en samenstelling wordt geadministreerd. – De rekening van eigen vermogen wordt gecrediteerd bij toename en gedebiteerd bij afname van het eigen vermogen.04 Vraag a Een rekening van bezit wordt debet geopend met het bedrag waarmee de desbetreffende bezitting aan het begin van de periode debet op de balans voorkomt.05 De regels voor het bijwerken van de rekeningen in het grootboek zijn als volgt: – Een rekening van bezit wordt gedebiteerd bij toename en gecrediteerd bij afname van de desbetreffende bezitting. de schulden op rekeningen van schuld en het eigen vermogen op de rekening van eigen vermogen. Vraag c De bezittingen worden geadministreerd op rekeningen van bezit.

400 .38. Naam 1 Gebouw 2 Inventaris 3 Voorraad goederen 4 Debiteuren 5 Kas 6 Eigen vermogen 7 8%-Hypothecaire lening 8 Bank 9 Crediteuren Proefbalans Debet € 300.000 .500 3.750 ========= € 219.62.900 8 28 jan Afnemer € € - 9 17 jan Per bank € € - 2.000 31 jan Afschrijving Voorraad goederen 105.500 van Balans € € 3 1 jan van Balans 24 jan Inkoop 4 1 jan 8 jan 5 1 jan € - € van Balans Verkoop € - € 4 39.94.000 31 jan Afschrijving Inventaris 75.750 ========= Saldibalans Debet € 299.225.500 Credit ---------------€ 551.121.500 8.900 .000 .500 8 jan Brutoverkoopresultaat 1.000 8%-Hypothecaire lening 1 jan van Balans Bank 39.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 2.27.000 .850 3.500 1.000 2.000 .75.79.400 4.500 .500 .67.250 51.200 1 jan van Balans 24 jan Inkoop € 1 1.000 .000 8 jan Verkoop 51.500 1 jan van Balans 1.000 6 2 jan 13 jan 30 jan 31 jan 7 Huur Privé-opname Hypotheekinterest Afschrijving € - € - € 7 225.500 Kas 7.000 3 62.400 van Balans € € - 5 2.750 ========= Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 6 .000 .500 15.06 1 1 jan 2 1 jan van Balans € Gebouw 300.227.500 2 jan Huur 13 jan Privé-opname Eigen vermogen 2.000 2 2.000 .500 .39.500 6 212.250 7.500 38.000 .400 .118.81.750 ========= Credit € 1.900 Debiteuren 43.156.39.400 1 jan van Balans 17 jan Leverancier 30 jan Hypotheekinterest Crediteuren 38.200 .000 8 27.200 ---------------€ 746.800 .73.225.950 ---------------€ 551.200 1.500 9 66.150 ---------------€ 746.750 28 jan Per bank 77.000 .07 Vraag a Grootboekrekening Nr.

950 -----------------€ 551.500 -----------------€ 551.000 8%-Hypothecaire lening 94.08 – – – – – Beginbalans Financiële feiten Grootboek Proef.850 Crediteuren 3.000 Eigen vermogen 73.000 27.400 Bank 81.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 31 januari € 299.000 225.800 79.en saldibalans Eindbalans Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 7 .750 =========== 2.750 =========== € Creditzijde 219.

000 € € € - € € - € 4 47.600 45.500 28 mei Per bank 94.300 € 897.000 94.01 Journaal Vraag a Notatie die weergeeft welke rekeningen in het grootboek naar aanleiding van een financieel feit moeten worden gedebiteerd en gecrediteerd. Vraag b Hiermee wordt bereikt dat de totalen van de proefbalans afgestemd kunnen worden met de totalen van het journaal.400 47.200 62.000 31 mei Afschrijving Voorraad goederen 126.600 62.800 45.000 € 1 1.500 3.800 1.200 47.800 1.000 19.000 1. 3.000 75.000 31 mei Afschrijving Inventaris 90.500 € 637.400 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 8 .500 2.02 Vraag a Journaal mei Datum 1 mei 2 mei aan 9 mei aan aan 11 mei aan 19 mei aan 26 mei aan 28 mei aan 30 mei aan 31 mei aan aan Omschrijving Balanstellingen Eigen vermogen Kas Debiteuren Voorraad goederen Eigen vermogen Eigen vermogen Kas Crediteuren Bank Voorraad goederen Crediteuren Bank Debiteuren Eigen vermogen Bank Eigen vermogen Gebouw Inventaris Bedrag Debet Credit € 637.400 1.500 3 75.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 3 3.500 ------------------------------------€ 897.000 1. en voor welke bedragen dit moet gebeuren.800 4.000 3.200 Debiteuren 52.300 ============ =========== Totalen Vraag b 1 1 mei van Balans 2 1 mei van Balans 3 1 mei van Balans 26 mei Inkoop 4 1 mei van Balans 9 mei Verkoop € Gebouw 360.500 2 2.000 9 mei Verkoop 62.

500 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 9 .300 ========= Saldibalans Debet € 358.96.600 ---------------€ 897.800 .600 1.400 .400 .000 8 33.500 .113.270.400 4.000 .500 .500 8%-Hypothecaire lening 113.100 Crediteuren 4.75.000 .500 2.000 .200 .200 8 28 mei Afnemer € € - 9 19 mei Per bank € € - Vraag c Grootboekrekening Nr.500 ========= Vraag d Debetzijde Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Balans per 31 mei € 358.000 .000 6 2 mei 11 mei 30 mei 31 mei 7 Huur Privé-opname Hypotheekinterest Afschrijving € - € - € 7 270.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 5 1 mei van Balans € Kas 9.100 4.90.000 .400 .200 Credit ---------------€ 662.800 9 mei Brutoverkoopresultaat 1.87.000 33.400 1 mei van Balans 19 mei Leverancier 30 mei Hypotheekinterest Crediteuren 45.700 ---------------€ 897.500 9.000 96.274.100 -----------------€ 662.000 45.000 1.000 mei van Balans 1.33.99.300 ========= Credit € 1.200 .200 Bank 99.500 =========== € Creditzijde 263.800 9 79.45.500 Eigen vermogen 87.10.000 8%-Hypothecaire lening 1 mei van Balans Bank 47.146.47.80.000 19.800 6 255.600 .47.000 .500 62.500 ========= € 263. Naam 1 Gebouw 2 Inventaris 3 Voorraad goederen 4 Debiteuren 5 Kas 6 Eigen vermogen 7 8%-Hypothecaire lening 8 Bank 9 Crediteuren Proefbalans Debet € 360.400 270.100 ---------------€ 662.600 1 mei van Balans 26 mei Inkoop € - 5 3.000 2 mei Huur 11 mei Privé-opname Eigen vermogen 3.270.200 -----------------€ 662.000 .000 .500 .141.188.800 4.

400.800 ----------------€ 8.200 1.04 Het eigen vermogen is toegenomen met €8.03 NB: De eindbalans van periode t is tevens de beginbalans van periode t + 1.000 Interestkosten 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 3.800 Afschrijvingskosten 4.000 ----------------Bedrijfskosten Saldo winst Privé-opnamen Toename van het eigen vermogen € 19. De specificatie van deze toename is als volgt: Brutoverkoopresultaat Huurkosten € 3. 3.400 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 10 .000 8.800 ----------------€ 10.

100 16. – Een rekening van schuld wordt gecrediteerd bij toename en gedebiteerd bij afname van de desbetreffende schuld.01 Hulprekeningen van de rekening Eigen vermogen Vraag a1 Het aantal hangt samen met de mate waarin men de mutaties in het eigen vermogen (als gevolg van de bedrijfsuitoefening) wil specificeren.200 5.000 47. Vraag a2 Voorbeelden zijn: – Brutoverkoopresultaat – Huurkosten – Interestkosten – Afschrijvingskosten – Loonkosten – Onderhoudskosten Vraag b De rekening Privé. 4.500 93.500 93.200 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 11 .600 60. Vraag b De regels zijn als volgt: – Een rekening van bezit wordt gedebiteerd bij toename en gecrediteerd bij afname van de desbetreffende bezitting.03 Vraag a Journaal oktober Datum 1 okt 2 okt aan 5 okt aan 8 okt aan 11 okt aan 15 okt aan aan 16 okt aan 19 okt aan Omschrijving Balanstellingen Huurkosten Bank 6%-Lening oom Overige bedrijfskosten Bank Crediteuren Bank Voorraad goederen Crediteuren Kas Voorraad goederen Brutoverkoopresultaat Bank Kas Overige bedrijfskosten Kas Bedrag Debet € 263.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 4 4.800 5.000 500 500 60.500 5.02 Vraag a Op de beginbalans komen voor de bezittingen. – Een hulprekening van de rekening eigen vermogen wordt gecrediteerd bij toename en gedebiteerd bij afname van het eigen vermogen.300 63.000 400 9. de schulden en het eigen vermogen per het begin van de periode.300 9. Hulprekeningen (van de rekening Eigen vermogen) komen niet voor op de beginbalans.400 Credit € 263. 4.800 5.

500 6 85.000 =========== 52.800 11 okt Inkoop Privé 1.800 1.200 ------------------€ 625.000 5 okt 8 okt 20 okt € 1 2.400 2.300 8 2 1 okt van Balans 11 okt Inkoop 3 1 okt van Balans 15 okt Verkoop 31 okt Verkoop € - € - € - Bankstorting Reclamefolders Privé-opname Lonen € - 4 1 okt van Balans 16 okt Kasstorting € - Huur Aflossing / Interest Leverancier Leverancier € - 5 Eigen vermogen 1 okt van Balans 6%-Lening oom 5.500 800 4 5.200 € 6 5 okt Aflossing € € 7 8 okt Per bank 20 okt Per bank 8 25 okt Privé-opname 9 € - € - € € - 9 16.500 Brutoverkoopresultaat 15 okt Verkoop 31 okt Verkoop Loonkosten 800 Afschrijvingskosten 2.800 2 okt 60.400 9.200 5.100 16 okt 63.300 31 okt Verkoop Kas 3.800 5 122.100 52.600 19.500 1 okt van Balans 46.000 1 okt van Balans Crediteuren 9.500 46.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 20 okt 25 okt 28 okt 31 okt 31 okt Crediteuren aan Bank Privé aan Kas Loonkosten aan Kas Kas aan Voorraad goederen aan Brutoverkoopresultaat Afschrijvingskosten aan Inventaris Totalen - 46.000 7 56.300 93.800 10 10 28 okt Per kas 11 31 okt Afschrijving € 11 € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 12 .200 31 okt Afschrijving Voorraad goederen 146.800 ------------------€ 625.500 19.000 500 1.200 2 47.600 3 60.600 19 okt 72.200 2.400 25 okt 28 okt Bank 30.500 800 72.700 15 okt Verkoop 93.000 =========== Vraag b 1 1 okt van Balans € Inventaris 83.800 800 1.500 46.

05 Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen Vraag a Journaal juni Datum 1 juni 1 juni aan aan 5 juni aan aan 10 juni aan 13 juni aan 14 juni aan 16 juni aan Omschrijving Balanstellingen Bedrijfsgebouw 8%-Hypothecaire lening Bank Debiteuren Omzet nieuw kantoormeubilair Inkoopwaarde omzet nieuw kantoormeubilair Nieuw kantoormeubilair Kas Debiteuren Gebruikt kantoormeubilair Kas Overige bedrijfskosten Kas Crediteuren Bank Bedrag Debet Credit € 377. NB: De rekening Omzet wordt ook wel genoemd Opbrengst verkopen en de rekening Inkoopwaarde van de omzet.400 62.200 € 377.500 73.400 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 13 .500 50.000 73.300 50.04 13 € - Vraag a Het saldo aan het einde van de periode geeft het in de periode behaalde brutoverkoopresultaat aan.200 350. is het niet mogelijk het brutoverkoopresultaat van een periode uit te drukken in een percentage van de omzet. Vraag c De rekening Brutoverkoopresultaat wordt (meestal) vervangen door de rekeningen: – Omzet – Inkoopwaarde van de omzet. Vraag d In de journaalposten: Debiteuren / Kas aan Omzet aan 4. Vraag b – Als men de behaalde omzet niet weet.000 700 700 62. Omzet en omzetontwikkeling zijn voor de ondernemingsleiding belangrijke gegevens.300 33.000 50.600 33.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 12 2 okt Per bank € Huurkosten 5. Inkoopprijs verkopen.600 35.000 300. Dit brutoverkoopresultaat stelt het verschil voor van: – opbrengst van de verkochte goederen – inkoopprijs van de verkochte goederen.200 Overige bedrijfskosten 400 500 12 13 5 okt Interest 19 okt Reclamefolders 4.000 35. – Het brutoverkoopresultaat zegt weinig over de omzet waaruit dat brutoverkoopresultaat is ontstaan.

130.300 18 juni 29 juni Bank 59.900 1 juni 35.200 13 juni 33.000 900 7 50.500 Kas 5.000 62.000 Debiteuren 70.000 7 1 juni van Balans 18 juni Kasstorting € - Bedrijfspand Leverancier Lonen Hypotheekinterest € - 8 Eigen vermogen 1 juni van Balans 8%-Hypothecaire lening 1 juni Gesloten € 9 € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 14 .100 =========== Vraag b 1 1 juni Aankoop 2 1 juni van Balans 3 1 juni van Balans 20 juni Inkoop 4 1 juni van Balans 13 juni Inkoop 5 1 juni van Balans 5 juni Verkoop 6 1 juni van Balans 10 juni Afnemer 18 juni Verkoop € Bedrijfsgebouw 350.000 29.600 14 juni 39.800 4 31.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18 juni 18 juni 20 juni 25 juni 27 juni 29 juni 29 juni 30 juni Kas aan Omzet gebruikt kantoormeubilair Inkoopwaarde omzet gebruikt kantoormeubilair aan Gebruikt kantoormeubilair Bank aan Kas Nieuw kantoormeubilair aan Crediteuren Loonkosten aan Bank Privé aan Nieuw kantoormeubilair Interestkosten aan Bank Overige bedrijfskosten aan Kas Afschrijvingskosten aan Inventaris aan Bedrijfsgebouw Totalen - 39.400 ------------------€ 1.400 1.600 € - Inkoop Kantoorbenodigdheden Bankstorting Reclamemateriaal € - 6 35.000 1.000 30 juni Afschrijving Inventaris 42.500 35.000 8 265.400 18 juni Verkoop 35.100 9 300.400 5.500 35.000 700 35.000 16 juni 25 juni 29 juni € 1 1.500 5.130.000 600 1.400 2 600 3 50.400 2.800 5.000 31.300 31.200 5 juni Verkoop 29.700 30 juni Afschrijving Nieuw kantoormeubilair 139.100 =========== 900 2.800 2.800 10 juni Per kas 73.000 900 2.300 1.500 27 juni Privé-onttrekking Gebruikt kantoormeubilair 59.500 39.500 € € € - € - € - € € - € 5 33.300 ------------------€ 1.400 29.

200 12.800 24.600 18.000 48.800 15.200 34.300 8.500 6.400 1 juni van Balans 20 juni Inkoop € - 10 112.300 Inkoopwaarde omzet gebruikt kantoormeubilair € 31.500 20.600 33.06 14 15 € 16 € 17 € 18 € - 19 € Vraag a Journaal december Datum 1 dec 2 dec aan 4 dec aan 7 dec aan 8 dec aan aan 11 dec aan 15 dec aan aan 17 dec aan aan Omschrijving Balanstellingen Bank Privé Inventaris Bank Voorraad goederen Crediteuren Debiteuren Opbrengst verkopen Inkoopprijs verkopen Voorraad goederen Overige kosten Kas Kas Opbrengst verkopen Inkoopprijs verkopen Voorraad goederen Crediteuren Debiteuren Bank Bedrag Debet Credit € 125.700 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 15 .500 11 73.000 Interestkosten 2.000 Overige bedrijfskosten 700 900 Privé 1.800 € 12 € 13 5 juni Verkoop 14 18 juni Verkoop 15 25 juni Per bank 16 30 juni Afschrijving 17 29 juni Per bank 18 14 juni Kantoorbenodigdheden 29 juni Reclamemateriaal 19 27 juni Bureaustoel 4.600 8.500 Loonkosten 5.200 15.600 6.100 29.000 34.500 400 400 24.800 € 125.400 Afschrijvingskosten 2.300 13 11 Omzet nieuw kantoormeubilair 5 juni Verkoop Omzet gebruikt kantoormeubilair 18 juni Verkoop Inkoopwaarde omzet nieuw kantoormeubilair € 50.500 12 39.800 18.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 10 16 juni Per bank € Crediteuren 62.300 48.

000 20.800 200 31.700 19.000 3.100 11 dec Assurantiepremie 24.500 23.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18 dec 20 dec 23 dec 27 dec 30 dec 30 dec 31 dec 31 dec 31 dec Crediteuren aan Bank Privé aan Voorraad goederen Huurkosten aan Bank Reclamekosten aan Bank Privé aan Bank Bank Overige kosten aan 8%-Onderhandse lening Kas aan Opbrengst verkopen Inkoopprijs verkopen aan Voorraad goederen Bank aan Kas Overige kosten aan Inventaris Totalen - 19.200 20.200 ------------------€ 474.000 6 Eigen vermogen 1 dec van Balans 8%-Onderhandse lening 1 dec van Balans 30 dec Verhoging € 7 € - Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 16 .000 3.400 55.000 3.200 23.200 31 dec Afschrijving 34.000 van Balans Privé-storting Onderhandse lening Kasstorting € - Magazijnstellingen Leverancier Leverancier Huur Reclamedrukwerk Inkomstenbelasting € - 5 34.400 3 12.400 7 30.700 8 dec Verkoop 48.200 3.500 17 dec Per bank 8.600 1.200 6 43.000 2.400 =========== Vraag b 1 1 dec van Balans 4 dec Aankoop 2 1 dec van Balans 7 dec Inkoop € Inventaris 18.000 1.000 Voorraad goederen 73.400 31.200 19.200 2.500 3 1 dec van Balans 8 dec Verkoop 4 1 dec van Balans 15 dec Verkoop 31 dec Verkoop 5 1 dec 2 dec 30 dec 31 dec € - € € - € - 4 400 55.000 3.600 Kas 7.800 18 dec 55.500 2.000 23 dec 27 dec 30 dec € 1 500 € - € - 2 6.200 17 dec 19.400 =========== 55.500 18.800 31 dec Bankstorting 31.300 15 dec Verkoop 20 dec Privé-onttrekking 31 dec Verkoop Debiteuren 12.300 4 dec 15.000 23.000 20.200 1.000 3.200 Bank 14.500 19.000 500 500 ------------------€ 474.

000 25.000 300 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 17 .000 700 15.000 700 2.000 34.200 7 dec Inkoop Privé 1.200 Opbrengst verkopen 8 dec Verkoop 15 dec Verkoop 31 dec Verkoop Inkoopprijs verkopen 6.000 10.000 34.500 2 dec Privé-storting 3.000 Reclamekosten 3.08 € - 12 € 13 € 14 € - Vraag a Journaal september Datum 1 sept 1 sept aan 2 sept aan 2 sept aan 4 sept aan 5 sept aan aan 8 sept aan 8 sept aan 10 sept aan 13 sept aan aan Omschrijving Balanstellingen Reclamekosten Kas Voorraad goederen Crediteuren Crediteuren Bank Huurkosten Bank Debiteuren Omzet Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen Bank Debiteuren Assurantiekosten Bank Crediteuren Voorraad goederen Debiteuren Omzet Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen Bedrag Debet € 205.000 10.000 42.600 23.300 9 15.400 Huurkosten 2.000 300 38.400 48.000 2.000 Overige kosten 400 200 500 € - 8 52.500 18.600 24.000 42.000 38.000 3.000 3.000 15.200 11 11 8 dec Verkoop 15 dec Verkoop 31 dec Verkoop 12 23 dec Per bank 13 27 dec Per bank 14 11 dec Assurantiepremie 30 dec Interest 31 dec Afschrijving 4.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 8 17 dec Per bank 18 dec Per bank 9 20 dec Handelsgoederen 30 dec Inkomstenbelasting 10 € - Crediteuren 33.000 35.200 € - € € - 10 8.200 1 dec van Balans 19.000 Credit € 205.000 35.800 31.000 25.

000 5.000 2.000 25.000 8 sept Per bank 42.500 10.000 7.000 1.000 2 sept Leverancier 15.000 2.000 14 sept Kantoorbenodigdheden 25 sept Lonen 27 sept Bankstorting 29 sept Privé-opname € 1 800 2 35.000 27 sept Verkoop Debiteuren 25.100 4.000 5 sept Verkoop 38.000 18 sept Retourverkoop 34.000 3.500 4.000 8 sept Assurantiepremie 4.000 23 sept Leverancier 30.000 5.000 10 sept Retourinkoop 4.000 Kas 3.000 4 sept Huur 10.100 21.000 30 sept Afschrijving Voorraad goederen 120.000 2.000 5.800 4.000 3 15.300 =========== 30.000 30.800 30.800 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 18 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 14 sept 18 sept 19 sept 23 sept 25 sept 25 sept 27 sept 27 sept 29 sept 30 sept 30 sept Overige kosten aan Kas Voorraad goederen aan Inkoopwaarde van de omzet Omzet aan Debiteuren Bank aan Debiteuren Crediteuren aan Bank Voorraad goederen aan Crediteuren Loonkosten aan Kas Kas aan Omzet Inkoopwaarde van de omzet aan Voorraad goederen Bank aan Kas Privé aan Kas Bank aan Debiteuren Afschrijvingskosten aan Inventaris Totalen - 100 4.000 € - € - € - € - 4 1 sept van Balans 8 sept Afnemer 19 sept Afnemer 27 sept Kasstorting 30 sept Afnemer 5 1 sept van Balans 27 sept Verkoop € - € - € - € - 5 300 100 2.000 100 ------------------€ 546.000 13 sept Verkoop 21.000 700 45.000 5.000 10.000 5.100 7.000 5.300 =========== Vraag b 1 1 sept van Balans 2 1 sept van Balans 2 sept Inkoop 18 sept Retourverkoop 25 sept Inkoop 3 1 sept van Balans 5 sept Verkoop 13 sept Verkoop € Inventaris 50.000 19 sept Per bank 30 sept Per bank Bank 7.000 800 800 ------------------€ 546.000 21.000 4 10.000 45.000 1.000 4.000 1.500 10.000 1 sept Postzegels 7.000 45.

000 1 sept van Balans 2.500 5 sept Verkoop 13 sept Verkoop 27 sept Verkoop Inkoopwaarde omzet 35.09 € - € 11 € 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € Een winst-en-verliesrekening is een overzicht dat weergeeft de over een bepaalde periode behaalde opbrengsten en de daarbij behorende kosten.000 5.000 21.000 Loonkosten 2.000 34.000 18 sept Retourverkoop 25.000 Assurantiekosten 700 Reclamekosten 300 Overige kosten 100 € 6 130.000 2 sept Inkoop 45.000 8 7 2 sept Per bank 10 sept Retourinkoop 23 sept Per bank 8 29 sept Kasgeld 9 18 sept Retourverkoop € - € - € € € - 9 42.000 7 75.000 7.800 Omzet 5.000 10 4. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten vormt het resultaat. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 19 .000 10 5 sept Verkoop 13 sept Verkoop 27 sept Verkoop 11 25 sept Per kas 12 30 sept Afschrijving 13 4 sept Per bank 14 8 sept Per bank 15 1 sept Per kas 16 14 sept Per kas 4.000 38.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 6 Eigen vermogen 1 sept van Balans Crediteuren 10.100 Afschrijvingskosten 800 Huurkosten 3.000 25 sept Inkoop Privé 1.

02 Vraag a De dubbelkolommen: – proefbalans – saldibalans – winst-en-verliesrekening – eindbalans Vraag b Op de proefbalans wordt van elke grootboekrekening het totaal van de debetzijde. respectievelijk het totaal van de creditzijde opgenomen. NB: Bezittingen – schulden = eigen vermogen.01 Kolommenbalans Dat overzicht wordt kolommenbalans genoemd. Vraag h Controleberekening: Begin eigen vermogen bij of af: Saldo winst of saldo verlies af of bij: Privé-opnamen of privé-stortingen Eind eigen vermogen € --------------------€ --------------------€ Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 20 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 5 5.en opbrengstenrekeningen (dit zijn de saldi van de hulprekeningen van de rekening Eigen vermogen uitgezonderd de rekening Privé) worden overgenomen in de kolom winst-en-verliesrekening. Vraag d De saldi van de kosten. 5. Vraag e De saldi van de rekeningen van bezit en schuld worden overgenomen in de kolom eindbalans. Vraag f Door op de winst-en-verliesrekening een bedrag als saldo winst of saldo verlies te vermelden. Vraag c De saldibalans wordt ingevuld door voor elke grootboekrekening de bedragen op de proefbalans van elkaar af te trekken. NB: Opbrengsten – kosten = saldo winst of saldo verlies. Vraag g Door op de eindbalans een bedrag als eigen vermogen te vermelden.

000 55.000 1.500 .900 .40.80.000 Eindbalans per 31 januari Debet Credit € 194.500 117.38.42.500 5.12.95.600 Saldibalans Debet € 194.70.100 4.000 3.600 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 5.000 14.000 3.200 .200 1.400 ========= Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 21 .000 1.900 .000 .600 --------------€ 500.800 .200 1.500 6.100 4.31.900 € 1.600 .300 ========= --------------€ 164.000 .000 .36.800 .800 .38.600 42.55.000 .400 ========= --------------€ 366.37.200 Credit Winst-en-verliesrekening over januari Debet Credit € 170.500 .700 900 800 2.800 .36.11.60.500 .000 42.200 800 400 600 200 € 122.400 ========= Grootboekrekening Nr.13.000 --------------€ 60.900 .500 --------------€ 418.000 .300 ========= 400 --------------€ 123.100 € 48.10.000 7.05 --------------€ 289.120.400 60.600 ========= --------------€ 60.000 .000 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Naam Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Bank Eigen vermogen 8%-Onderhandse lening Crediteuren Privé Omzet Inkoopwaarde omzet Huurkosten Afschrijvingskosten Interestkosten Reclamekosten Overige kosten Saldo verlies Totalen Saldibalans Debet € 34.31.500 ========= .900 122. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naam Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Eigen vermogen 8%-Hypothecaire lening Bank Crediteuren Omzet Inkoopwaarde omzet Loonkosten Afschrijvingskosten Interestkosten Huurkosten Overige kosten Privé Saldo winst Totalen Proefbalans Debet € 195.000 .100 1.500 .000 € 60.13.600 ========= --------------€ 366.95.000 .38.200 € 178.03 Grootboekrekening Nr.000 .120.40.200 .700 900 800 2.100 1.000 .900 € 117.60.700 900 800 2.37.200 ========= --------------€ 418.200 ========= 5.000 3.102.500 ========= € 42.120.170.200 1.600 .300 .500 5.000 .37.500 --------------€ 500.50.70.200 ========= --------------€ 123.400 ========= --------------€ 164.200 ========= Credit € 500 400 .900 ---------------€ 289.000 .500 .100 Credit Winst-en-verliesrekening over januari Debet Credit Eindbalans per 31 januari Debet Credit € 34.200 800 400 600 200 50.60.

500 € 61.500 Credit Winst-en-verliesrekening over september Debet Credit Eindbalans per 30 september Debet Credit € 49.130.000 57.500 95.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 5.500 ========= ---------------€ 214.500 7.800 5.000 Saldibalans Debet € 49.800 90.900 5.000 700 300 100 9.100 800 3.500 57.300 1.200 1.300 57.500 ========= ---------------€ 77.400 35.300 1.500 35.000 ---------------€ 546.300 ========= 5.000 700 300 100 Credit € 800 .600 2.700 ========= Vraag a Journaal december Datum 1 dec 1 dec aan 6 dec aan 10 dec aan 14 dec aan 16 dec aan aan 16 dec aan 17 dec aan 19 dec aan 19 dec aan 21 dec aan 22 dec aan 23 dec aan aan Omschrijving Balanstellingen Huurkosten Rabobank Overige kosten ING-bank Crediteuren ING-bank Overige kosten Kas Kas Omzet Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen Rabobank Kas Privé Voorraad goederen Voorraad goederen Crediteuren ING-bank Rabobank Privé Rabobank Inventaris ING-bank Loonkosten Interestbaten ING-bank Bedrag Debet € 278.000 2.58.600 12.900 5.116.100 800 49.000 .101.000 4.66.500 7.100 800 Credit € 278.700 8.10.000 .800 92.700 ========= ---------------€ 214.000 .500 ========= € 77.100 800 3.000 90.000 1.300 .000 .77.800 61.200 .700 .100 500 80.100 800 3.60.000 83.700 € 137.000 .000 2.40.000 .000 700 300 100 ---------------€ 284.06 Grootboekrekening Nr.500 1.500 ---------------€ 77.000 2.500 65.67.000 2.700 300 12.000 € 130. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Naam Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Bank Kas Eigen vermogen Crediteuren Privé Omzet Inkoopwaarde omzet Loonkosten Afschrijvingskosten Huurkosten Assurantiekosten Reclamekosten Overige kosten Saldo winst Totaal Proefbalans Debet € 50.77.183.300 ========= ---------------€ 284.116.300 500 49.000 .200 .500 .40.000 .900 80.700 1.100 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 22 .07 ---------------€ 546.500 ========= 77.900 92.134.200 95.000 .

300 3.100 7 33.500 19 dec Overschrijving 21 dec Privé-opname Eigen vermogen 1 dec van Balans ING-bank 95.900 2.100 95.200 800 49.900 4 500 92.100 35.900 97.600 12.500 5 5.071.100 =========== 2.000 1 dec 93.600 2 € € - € - 3 57.900 93.300 16 dec 97.200 17 dec Privé-onttrekking 31 dec Verkoop Kas 17.071.900 28 dec 31 dec € 1 2.500 ------------------€ 1.500 93.600 70.000 2.100 16 dec Verkoop 90.100 =========== Vraag b 1 1 dec van Balans 22 dec Aankoop 2 1 dec van Balans 3 1 dec van Balans 19 dec Inkoop € Inventaris 70.300 97.900 70.500 3.700 1 dec Huur 92.600 3.900 1.600 Lening 45.400 8 90.600 90.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 28 dec 31 dec 31 dec 31 dec ING-bank aan Kas Kas aan Omzet Inkoopwaarde van de omzet aan Voorraad goederen Afschrijvingskosten aan Inventaris Privé aan Kas Totalen - 93.100 1 dec van Balans 19 dec Inkoop Interestbaten 23 dec Ingehouden Omzet 16 dec Verkoop 31 dec Verkoop € - 9 € 10 € - Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 23 .900 14 dec 80.500 6 155.300 ------------------€ 1.900 4 1 dec van Balans 16 dec Verkoop 31 dec Verkoop € - Reclamedrukwerk Bankstorting Bankstorting Inkomstenbelasting € - 5 1 dec van Balans 16 dec Kasstorting € - Rabobank 12.000 Voorraad goederen 133.300 6 dec 10 dec 22 dec 23 dec € - 6 € 7 19 dec Overschrijving 28 dec Kasstorting € - van Balans Onderhoud Leverancier Magazijninventaris Loon € - 8 10 dec Per ING-bank € Crediteuren 49.200 9 300 10 80.300 97.200 31 dec Afschrijving 35.800 70.

000 .08 Vraag a De rekeningen van bezit en de rekeningen van schuld worden afgesloten met: naar Balans.000 ========= € 300 .200 .300 . Vraag b De kostenrekeningen en de opbrengstrekeningen worden afgesloten met: naar Winst-en-verliesrekening.000 .200 € 128.700 300 178.100 .600 189.600 Overige kosten 800 500 Privé 1.800 ---------------€ 465.800 300 178.000 ========= ---------------€ 307.800 .196.600 155.600 1.100 180.57.128.131.92.600 1.071. Vraag c De rekening Privé wordt afgesloten met: naar Rekening Eigen vermogen.45.12.300 2.800 102.700 2.700 2.800 5.600 57.071.300 .100 .300 49.100 12.100 .600 130.000 .300 7.200 Saldibalans Debet € 103.900 70.200 188.178.600 1.700 6.92. Naam 1 Inventaris 2 Lening u/g 3 Voorraad goederen 4 Kas 5 Rabobank 6 Eigen vermogen 7 ING-bank 8 Crediteuren 9 Interestbaten 10 Omzet 11 Inkoopwaarde omzet 12 Huurkosten 13 Loonkosten 14 Afschrijvingskosten 15 Overige kosten 16 Privé Saldo winst Totalen Proefbalans Debet € 105.100 131.500 11 12 € 13 € 14 € 15 € - 16 € - Vraag c Grootboekrekening Nr.700 € 155.200 .100 Loonkosten 12.300 .28.900 Huurkosten 5.200 Credit Winst-en-verliesrekening over september Debet Credit Eindbalans per 30 september Debet Credit € 103.300 7.300 ========= 131.000 ---------------€ 178.223.300 ========= 5.800 5.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 11 16 dec Verkoop 31 dec Verkoop 12 1 dec Per Rabobank 13 23 dec Per ING-bank 14 31 dec Afschrijving 15 6 dec Per ING-bank 14 dec Per kas 16 17 dec Goederen 21 dec Geld 31 dec Inkomstenbelasting € - Inkoopwaarde omzet 57.105.12.500 ========= ---------------€ 178.600 € 175.100 Credit € 2.700 2.200 ---------------€ 1.800 ---------------€ 1.45.700 6.800 5.200 .700 Afschrijvingskosten 2.100 ========= 128.45. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 24 .800 2.100 .500 ========= ---------------€ 307.300 2.500 3.100 ========= ---------------€ 465.

600 -----------------€ 38.000 31 jan naar Balans -----------------€ 195.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d De rekening Eigen vermogen wordt afgesloten met: naar Balans.500 31 jan naar Balans -----------------€ 12.200 -----------------€ 12.000 =========== € Debiteuren 102.000 =========== 7 120. 5.000 31 jan naar Balans -----------------€ 80.900 -----------------€ 37.500 =========== € Eigen vermogen € 1.000 =========== 2 € 400 37.000 10.000 =========== € Voorraad goederen 80.300 1.500 -----------------€ 195.500 95.000 -----------------€ 180.500 =========== 6 € 170. Op de rekening Eigen vermogen wordt evenwel eerst het saldo winst of saldo verlies opgenomen (omschrijving: van Winst-en-verliesrekening) alsmede de wijziging als gevolg van privé-opnamen of privéstortingen (omschrijving: van Rekening Privé).100 -----------------€ 102.000 =========== € Inventaris 38.900 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 25 .900 =========== € 1 € 500 194.000 -----------------€ 80.600 31 jan naar Balans -----------------€ 102.000 =========== 8%-Hypothecaire lening € 120.000 38.000 Bank 6.500 178.000 31 jan naar Balans -----------------€ 38.09 1 Gebouw 195.000 31 jan naar Balans -----------------€ 37.600 =========== 5 € 11.500 31 jan van Winst-en-verliesrekening -----------------€ 180.900 31.600 =========== € Kas 12.000 =========== 4 € 7.000 =========== 3 € 42.000 2 3 4 5 6 31 jan van Rekening Privé 31 jan naar Balans 7 31 jan naar Balans 8 € 8 € 37.

000 30 sept naar Balans -----------------€ 183.000 31 jan naar Winst-en-verliesrekening Privé 1.000 =========== € Voorraad goederen 183.200 31 jan naar Winst-en-verliesrekening Overige kosten 1.000 =========== € Debiteuren 101.000 =========== 10 60.000 30 sept naar Balans -----------------€ 50.000 12 3.000 -----------------€ 183.200 16 1.500 -----------------€ 101.700 13 900 14 800 15 2.600 Inkoopwaarde omzet 42.000 =========== 2 3 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 26 .000 30 sept naar Balans -----------------€ 101.200 -----------------€ 50.000 =========== Omzet 60.000 =========== 2 € 67.000 =========== 3 € 60.000 -----------------€ 50.700 31 jan naar Winst-en-verliesrekening Afschrijvingskosten 900 31 jan naar Winst-en-verliesrekening Interestkosten 800 31 jan naar Winst-en-verliesrekening Huurkosten 2.500 10 31 jan naar Winst-en-verliesrekening 11 € € € 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 17 € 5.000 =========== € 1 € 800 49.000 17 1.500 40.000 116.000 31 jan naar Winst-en-verliesrekening Loonkosten 3.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 9 31 jan naar Balans Crediteuren € 14.10 1 € € € € € € € Inventaris 50.000 36.500 31 jan naar Winst-en-verliesrekening € 9 50.000 -----------------€ 50.600 11 42.

100 30 sept naar Winst-en-verliesrekening Afschrijvingskosten 800 30 sept naar Winst-en-verliesrekening Huurkosten 3.000 30 sept naar Balans -----------------€ 10.000 9.800 9 83.000 8 € 9 30 sept naar Winst-en-verliesrekening € Omzet € 5.000 30 sept naar Winst-en-verliesrekening -----------------€ 65.000 =========== 11 2.100 12 800 13 3.000 30 sept naar Winst-en-verliesrekening Assurantiekosten 700 30 sept naar Winst-en-verliesrekening Reclamekosten 300 30 sept naar Winst-en-verliesrekening € -----------------€ 83.700 -----------------€ 10.500 =========== 7 134.300 -----------------€ 66.000 77.500 -----------------€ 83.700 7.000 =========== Kas € 10.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 4 Bank € 66.000 =========== Inkoopwaarde omzet 65.800 137.000 -----------------€ 134.500 =========== Crediteuren € 57.000 =========== Privé 1.000 5 6 30 sept van Rekening Privé 30 sept naar Balans 7 30 sept naar Balans € -----------------€ 134.000 =========== € Loonkosten 2.500 77.700 30 sept van Winst-en-verliesrekening -----------------€ 139.500 -----------------€ 139.000 =========== 10 € 4.000 =========== 5 € 8.000 61.000 14 700 15 300 10 11 € 12 € 13 € 14 € 15 € € € € € € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 27 .300 1.000 =========== 8 1.000 =========== Eigen vermogen € 1.000 30 sept naar Balans -----------------€ 66.000 -----------------€ 65.000 =========== 6 € 130.800 30 sept naar Rekening Eigen vermogen 4 € 58.

800 =========== 9 300 9 31 dec naar Winst-en-verliesrekening € € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 28 .100 31 dec naar Balans -----------------€ 196.11 1 Overige kosten 100 30 sept naar Winst-en-verliesrekening € 16 100 Inventaris € 105.300 =========== € Crediteuren € 49.100 =========== Rabobank € 105.800 6.800 =========== Interestbaten 300 3 € 130.300 =========== 4 € 189.300 -----------------€ 196.100 28.000 31 dec naar Balans 1 € 2.300 31 dec naar Balans -----------------€ 223.600 -----------------€ 105.200 =========== Eigen vermogen € 7.200 -----------------€ 188.600 2.200 -----------------€ 105.000 -----------------€ 183.600 92.300 =========== 8 180.200 31 dec naar Balans -----------------€ 105.100 57.300 31 dec naar Balans -----------------€ 188.800 31 dec naar Balans -----------------€ 105.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 16 € 5.200 =========== 6 € 155.800 =========== Lening u/g 45.800 175.100 131.800 4 5 6 31 dec van Rekening Privé 31 dec naar Balans 7 8 31 dec naar Balans € -----------------€ 180.300 =========== € Kas € 196.700 -----------------€ 180.000 2 € 3 € Voorraad goederen 223.800 =========== 2 45.100 =========== 5 € 102.300 31 dec van Winst-en-verliesrekening -----------------€ 183.100 =========== ING-bank 188.100 =========== 7 € 131.700 -----------------€ 223.600 103.

900 -----------------277.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 10 31 dec naar Winst-en-verliesrekening 11 € Omzet 178.700 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 29 .14 Vraag a Vaste activa Gebouwen Inventaris Lening u/g € 270. 5.800 .12 € € € € € € Vraag a Vaste activa zijn ervoor bestemd om duurzaam dienstbaar te zijn aan de uitoefening van de werkzaamheden van de onderneming.600 34.100 13 12.000 Vraag b Opbrengst verkopen Inkoopprijs verkopen Brutoverkoopresultaat € 261.200 =========== -----------------€ 612.600 15 1.600 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Overige kosten 1.200 =========== Balans per 31 maart Eigen vermogen Eigen vermogen Langlopende schulden Hypothecaire lening 334.200 30.700 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Afschrijvingskosten 2.100 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Loonkosten 12. Vraag b Langlopende schulden hebben een resterende looptijd van meer dan één jaar.800 Kortlopende schulden Crediteuren 73.800 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Huurkosten 5.000 -----------------€ Vlottende activa Voorraad goederen Debiteuren Kas Bank € 164.200 Inkoopwaarde omzet 128.100 -----------------€ 52.800 12 5.100 17.300 16 7.800 € 12 € 13 € 14 € 15 € 16 € 5.100 160.300 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Privé 7.100 € 379.400 -----------------€ 612.800 31 dec naar Rekening Eigen vermogen € 10 178.800 89.700 14 2.209. kortlopende schulden hebben een (resterende) looptijd van één jaar of korter.200 11 128.600 5. vlottende activa hebben een dergelijke bestemming niet.

600 1.000 -----------------€ 37.400 -----------------€ 38.300 3.300 1.200 200 -----------------1.300 1.100 -----------------14.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Loonkosten Sociale lasten Vrachtkosten verkopen Onderhoudskosten Assurantiekosten Afschrijvingskosten Algemene kosten Bedrijfskosten exclusief interestkosten Interestkosten€ Interestbaten Interestkosten minus interestbaten Saldo winst € 5.300 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 30 .500 900 700 1.

200 € 833 € - € € 3. Er wordt gebruikgemaakt van de rekening Te betalen omzetbelasting als de ondernemer aan klanten omzetbelasting in rekening brengt. 6.02 Vraag a Er wordt gebruikgemaakt van de rekening Te vorderen omzetbelasting als aan de ondernemer (door andere ondernemers) omzetbelasting in rekening wordt gebracht.927 Journaalposten van de verstrekte feiten: Debet Credit 1 aan aan + Debiteuren Omzet Te betalen omzetbelasting € 10.04 Debiteuren Omzet Te betalen omzetbelasting Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen Privé Voorraad goederen Te betalen omzetbelasting Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting Bank € 6.615 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 31 . De omzetbelasting die de ondernemer van zijn klant ontvangt.300 627 € 18.03 Journaalposten van de verstrekte feiten: Debet Credit 1 aan aan + aan 2 aan aan 3 aan 4 aan aan 6. De ondernemers van wie de ondernemer producten of diensten afneemt.01 Omzetbelasting Als een ondernemer een product verkoopt of een dienst verleent aan een klant. 6.200 700 133 € € 4.083 4.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 6 6. Dit heet ‘aftrek van voorbelasting’. Het verschil draagt de ondernemer af aan de Belastingdienst. Vraag b De rekening Te vorderen omzetbelasting is een rekening van bezit.700 1.908 5. berekenen ook omzetbelasting aan hem door. Kenmerkend voor het BTW-systeem is de aftrek van voorbelasting. De omzetbelasting die de ondernemer aan andere ondernemers moet betalen. dan berekent deze ondernemer aan die klant omzetbelasting door. kan de ondernemer aftrekken van de omzetbelasting die hij zelf verschuldigd is.783 € 5. moet hij afdragen aan de Belastingdienst.924 € 13. de rekening Te betalen omzetbelasting is een rekening van schuld.115 € 8.016 3.500 1.

520 478.814 € 16.05 Inkoopwaarde omzet Voorraad goederen Kas Omzet Te betalen omzetbelasting Inkoopwaarde omzet Voorraad goederen Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Inventaris Te vorderen omzetbelasting Kas Privé Voorraad goederen Te betalen omzetbelasting Autokosten Te vorderen omzetbelasting Bank Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting Bank € 5.188 27.800 € 2.380 23.000 3.800 € 24.998 .000 € € € 1.999.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan 2 aan aan + aan 3 aan 4 aan 5 aan aan 6 aan 7 aan aan 6.992 € 2.758 € 16.758 € 714 € 6.100 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 32 4.808 € 3.17.192 € 19.626 476 Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan 5 aan 6 aan aan 7 aan Crediteuren Bank Privé Kas Bank Debiteuren Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Onderhoudskosten Te vorderen omzetbelasting Privé Bank Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Bank € € € 9.000 380 € 357 € 300 57 2.80 1.700 .000 3.800 5.20 € € 41.100 € 17.100 € 17.800 20.200 608 1.800 3.664 € 6.800 € € 400 76 € 43.664 714 9.

900 18.50 € 66.50 € 66.650 Vraag c Journaalpost onderneming Big Boss Bouwmarkt: 18 mei aan 6.130 3.233.000 € 29.130 Vraag a De journaalposten zijn als volgt: 11 mei aan aan 14 mei aan Crediteuren Genoten betalingskortingen Bank Genoten betalingskortingen Te vorderen omzetbelasting € 41. De afnemer hoeft deze toeslag niet te voldoen als hij binnen een bepaalde termijn betaalt.06 Vraag a Twee soorten kortingen: – een korting in verband met de hoeveelheid afgenomen goederen (hoeveelheidskorting).08 Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren € - 27. – een korting in verband met vervroegde betaling (betalingskorting).650 € 416.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 6.650 Vraag b Journaalposten onderneming Calmont BV: 2 mei aan aan + aan Debiteuren Rabatten Omzet Te betalen omzetbelasting Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen € 41.000 € 18.50 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 33 .50 .000 6.800 29.900 30.139 41. De leverancier wil de omvang van het verleende krediet door deze toeslag beperken.07 Vraag a De journaalposten zijn als volgt: 2 mei aan 18 mei aan aan + aan Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Debiteuren Rabatten Omzet Te betalen omzetbelasting Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen € € 35.650 € 32.800 40.000 6.650 5. Vraag b De leverancier brengt de afnemer een toeslag in rekening.000 5.000 5.130 € 32.41. 6.

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

26 mei aan 27 mei aan

Bank Verleende betalingskortingen Debiteuren Te betalen omzetbelasting Verleende betalingskortingen

€ 31.487,40 642,60 € 32.130 € 102,60 € 102,60

Vraag b Journaalposten onderneming Calmont BV: 1 aan 2 aan Bank Verleende betalingskortingen Debiteuren Te betalen omzetbelasting Verleende betalingskortingen € 41.233,50 416,50 € 41.650 € 66,50 € 66,50

Vraag c Journaalposten onderneming Big Boss Bouwmarkt: 1 aan aan 2 aan
6.09

Crediteuren Genoten betalingskortingen Bank Genoten betalingskortingen Te vorderen omzetbelasting

€ 32.130 € 642,60 - 31.487,40 € 102,60 € 102,60

Geleverde goederen bij: 19% omzetbelasting bij: 1% kredietbeperkingstoeslag Eindbedrag factuur

Geval 1 € 500 95 ---------------€ 595 5,95 ---------------€ 600,95

Geval 2 € 2.000 380 ---------------€ 2.380 23,80 ---------------€ 2.403,80

Geval 3 € 12.400 - 2.356 ---------------€ 14.756 147,56 ---------------€ 14.903,56

Geval 4 € 20.800 - 3.952 ---------------€ 24.752 247,52 ---------------€ 24.999,52

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 34

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

7
7.01

Inkoop- en verkoopretouren

De journaalposten van de verstrekte gegevens zijn als volgt: 6 april aan 11 april aan aan 29 april aan
7.02

Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Crediteuren Te vorderen omzetbelasting Voorraad goederen Crediteuren Bank

€ €

7.200 1.368 € 2.570,40 € 410,40 2.160 5.997,60 8.568

5.997,60 €

Journaalposten van de verstrekte gegevens: 5 aug aan 9 aug aan aan 13 aug aan aan + aan 15 aug aan + aan 21 aug aan 24 aug aan aan 28 aug aan Voorraad koffers Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Crediteuren Te vorderen omzetbelasting Voorraad koffers Debiteuren Te betalen omzetbelasting Omzet tassen Inkoopwaarde omzet tassen Voorraad tassen Voorraad tassen Inkoopwaarde omzet tassen Omzet tassen Te betalen omzetbelasting Debiteuren Crediteuren Bank Crediteuren Te vorderen omzetbelasting Voorraad tassen Bank Debiteuren € 15.400 2.926 € 18.326 € 1.428 € € 8.092 € € 4.420 1.040 € 1.600 304 € 16.898 € 16.898 € 1.237,60 € € 6.188 € 6.188 197,60 1.040 1.904 1.040 4.420 1.292 6.800 228 1.200

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 35

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

7.03

Vraag a
Journaal december Datum 1 dec 2 dec aan 5 dec aan 7 dec aan 13 dec aan + aan aan 16 dec aan 17 dec aan 19 dec aan 20 dec aan aan + 22 dec 23 dec 28 dec 31 dec Omschrijving Balanstellingen Huurkosten Bank Privé Kas Bank Debiteuren Voorraad goederen Inkoopwaarde verkopen Te betalen omzetbelasting Opbrengst verkopen Rabatten Debiteuren Crediteuren Bank Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Overige kosten Te vorderen omzetbelasting Kas Debiteuren Rabatten Opbrengst verkopen Te betalen omzetbelasting Bedrag Debet € 220.000 1.600 2.500 32.150 5.500 1.900 12.500 28.900 8.000 1.520 200 38 32.130 3.000 16.200 476 2.000 3.000 500 500 ------------------€ 372.114 =========== ------------------€ 372.114 =========== 3.000 2.000 400 76 16.200 30.000 5.130 238 9.520 28.900 2.500 11.900 5.500 32.150 2.500 Credit € 220.000 1.600

Inkoopwaarde verkopen aan Voorraad goederen Privé aan Voorraad goederen aan Te betalen omzetbelasting Loonkosten aan Kas Bank aan Kas Afschrijvingskosten aan Inventaris Totalen

Vraag b/Vraag d
1 1 dec van Balans Inventaris 60.800 31 dec Afschrijving 31 dec naar Balans -----------------€ 60.800 =========== € 1 € 500 60.300 -----------------€ 60.800 ===========

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 36

150 1 dec 3.050 =========== 7 € 3.600 28.074 31 dec van Winst-en-verliesrekening -----------------€ 125.900 31.800 =========== Debiteuren € 43.520 38 -----------------€ 12.308 =========== 5 € 2.300 20 dec Verkoop 5.800 =========== 3 € 32.308 3 1 dec van Balans 20 dec Verkoop 4 1 dec van Balans 17 dec Inkoop goederen 19 dec Kantoorbenodigdheden € -----------------€ 12.050 2.150 11.030 =========== Te vorderen omzetbelasting € 10.150 =========== 7 7 dec Afnemer 28 dec Kasstorting van Balans Huur Leverancier naar Balans 8 16 dec Per bank 31 dec naar Balans Crediteuren € 28.000 2 dec 16 dec 31 dec -----------------€ 35.250 =========== 2 € 16.100 1.000 -----------------€ 125.308 =========== Kas € 8.250 5 dec 19 dec 23 dec 28 dec 31 dec -----------------€ 8.120 =========== 5 1 dec van Balans Privé-opname Kantoorbenodigdheden Loon Bankstorting naar Balans 6 31 dec van Rekening Privé 31 dec naar Balans Eigen vermogen € 2.900 1.500 22 dec Privé-onttrekking 8.000 512 -----------------€ 8.600 9.980 -----------------€ 76.120 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 37 .500 238 2.200 -----------------€ 109.200 400 93.000 3.050 =========== Bank € 32.976 1 dec van Balans 122.150 =========== 8 € 70.030 =========== 4 12.220 17 dec Inkoop -----------------€ 80.000 31 dec naar Balans -----------------€ 109.750 31 dec naar Balans 1.250 =========== 6 € 123.900 1 dec van Balans 51.130 13 dec Retourverkoop 31 dec naar Balans -----------------€ 76.900 7 dec Per bank 32.550 -----------------€ 35.520 -----------------€ 80.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 2 1 dec van Balans 13 dec Retourverkoop 17 dec Inkoop Voorraad goederen € 96.

500 31 dec naar Rekening Eigen vermogen 476 -----------------€ 2.200 =========== 14 1.900 1 dec van Balans 26.200 =========== € Huurkosten 1.250 5.976 =========== 11 30.976 10 5 dec Kasgeld 22 dec Goederen € -----------------€ 2.000 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Huurkosten 500 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Overige kosten 200 31 dec naar Winst-en-verliesrekening 9 € 23.500 500 -----------------€ 3.000 16 500 17 200 12 20 dec Verkoop 13 20 dec Verkoop 14 2 dec Per bank 15 23 dec Per kas 16 31 dec Afschrijving 17 19 dec Per kas € € € € € € € € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 38 .500 -----------------€ 30.130 76 -----------------€ 28.000 =========== Rabatten 3.200 13 dec Retourverkoop 31 dec naar Winst-en-verliesrekening -----------------€ 16.000 =========== 13 € 5.500 10.700 -----------------€ 16.556 20 dec Verkoop 22 dec Privé-goederen -----------------€ 28.000 13 dec Retourverkoop 31 dec naar Winst-en-verliesrekening -----------------€ 3.456 =========== 10 2.500 20 dec Verkoop 17.600 31 dec naar Winst-en-verliesrekening Loonkosten 2.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 9 13 dec Retourverkoop 31 dec naar Balans Te betalen omzetbelasting € 1.000 =========== 12 € 2.000 11 13 dec Retourverkoop 31 dec naar Winst-en-verliesrekening € -----------------€ 30.600 15 2.456 =========== Privé € 2.000 =========== € Inkoopwaarde verkopen 16.976 =========== Opbrengst verkopen € 12.

308 512 € 122.114 ========= ---------------€ 218.600 2.500 Saldibalans Debet € 60.44.000 16.250 35.326 ========= 17.308 8.150 28.556 Credit Winst-en-verliesrekening over december Debet Credit Eindbalans per 31 december Debet Credit € 60.200 .800 .900 1.050 1.500 ========= ---------------€ 199.030 12.556 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c Grootboekrekening Nr.500 € 500 .600 80.600 2.10.456 30.550 51.900 2.500 ========= € 17.200 1.93.500 5.850 ========= Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 39 .308 512 € 123.114 ========= ---------------€ 372.050 33.738 123.000 500 200 2.120 28.16.050 7.700 1.800 .220 26.76.850 ========= ---------------€ 199.300 .600 .000 500 200 Credit € 500 .31.93.600 2.109.700 1.000 500 200 ---------------€ 218.200 .300 .500 2.550 51.980 12.220 26.000 2.500 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Naam Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Te vorderen omzetbelasting Kas Eigen vermogen Bank Crediteuren Te betalen omzetbelasting Privé Opbrengst verkopen Rabatten Inkoopwaarde verkopen Huurkosten Loonkosten Afschrijvingskosten Overige kosten Saldo winst Totalen Proefbalans Debet € 60.31.980 12.326 ========= ---------------€ 17.074 ---------------€ 372.976 12.976 500 10.000 ---------------€ 17.

600 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 40 .000 3. Naam 4 Voorraad goederen 5 7 11 13 14 Debiteuren Kas Crediteuren Omzet Voorraad goederen Inkoopwaarde van de omzet Omzet Debiteuren Voorraad goederen Crediteuren Omzet Debiteuren Debiteuren Kas Saldibalans Debet € 60.01 Voorafgaande journaalposten Vraag a Voorafgaande journaalposten zullen worden gemaakt: – als men verzuimd heeft van een financieel feit een journaalpost te maken.000 € 3.000 3.000 1.799 3.000 1.02 Twee redenen voor het opnemen van een extra dubbelkolom zijn: – Aan het samenstellen van een nieuwe proefbalans en een nieuwe saldibalans is veel werk verbonden.200 € 88. Vraag b Antwoord moet worden gegeven op de volgende twee vragen: – Welke journaalpost is er gemaakt? – Welke journaalpost had er gemaakt moeten worden? 8.200 18.800 99 3.000 99 € 3.000 3.700 € 70.900 93.03 Vraag a Voorafgaande journaalposten: Debet Credit 1 aan aan aan 2 aan 3 aan Vraag b Grootboekrekening Nr.000 1.000 € € € € € 2.400 Credit Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 2. – als blijkt dat een financieel feit foutief is gejournaliseerd.601 € 37.900 2.800 2.600 13.500 3.800 € 99 € 99 Eindbalans per 31 december Debet Credit € 65.000 € 1. – Het opnemen van de voorafgaande journaalposten in de oorspronkelijke saldibalans is vanwege ruimtegebrek veelal niet mogelijk.600 34.800 Winst-en-verliesrekening Debet Credit Inkoopwaarde van de omzet € 68.000 3. 8.000 € 3.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 8 8.

500 € 100 € 700 700 € 2.900 € 300 .71.100 198.700 .500 500 1.000 700 2.000 Eindbalans per 31 december Debet Credit € 76.112.000 € 2.300 € 263.000 2.04 Vraag a Voorafgaande journaalposten: Debet Credit 1 aan aan 2 aan 3 aan aan Vraag b Grootboekrekening Nr.800 3.48.500 € € € € € 3.000 € 2.000 € 500 € 2.400 700 2.110.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 41 .400 2.800 5.500 € 100 2.400 1.400 Vraag a Voorafgaande journaalposten: Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan aan aan 4 aan Crediteuren Bank Reclamekosten Assurantiekosten Omzet artikelen B Omzet artikelen A Voorraad artikelen B Inkoopwaarde omzet artikelen B Inkoopwaarde omzet artikelen A Voorraad artikelen A Crediteuren Voorraad artikelen A € € € € € € 1.000 2.000 Winst-en-verliesrekening Debet Credit € 49.500 € 2. 2 3 5 8 9 13 14 17 20 Naam Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Bank Crediteuren Opbrengst verkopen Inkoopprijs verkopen Afschrijvingskosten Overige kosten 8.500 100 1.200 1.73.400 1.200 .700 .500 .000 € 3.000 2.900 Credit Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 3.600 .000 1.05 Inventaris Overige kosten Afschrijvingskosten Inventaris Debiteuren Crediteuren Bank Opbrengst verkopen Debiteuren Inkoopprijs verkopen Voorraad goederen Saldibalans Debet € 73.000 100 3.000 € 2.265.300 € 200.900 2.700 € 3.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 8.700 2.

000 8.000 ========= ---------------€ 149.000 58.700 2.000 1.700 ========= ---------------€ 278.000 17.000 3.18.000 9.000 1.000 ========= 80.000 12.300 ========= Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 42 .000 € 96.000 .500 € 106.500 1.000 3.000 17.150.000 3. Naam 1 Inventaris 2 Voorraad artikelen A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Voorraad artikelen B Debiteuren Bank Kas Eigen vermogen Crediteuren Omzet artikelen A Omzet artikelen B Inkoopwaarde omzet artikelen A Inkoopwaarde omzet artikelen B Loonkosten Afschrijvingskosten Huurkosten Assurantiekosten Reclamekosten Overige kosten Saldo winst Totalen Saldibalans Debet € 25.300 42.000 2.700 ========= ---------------€ 11.000 4.000 5.000 4.114.000 .000 153.000 .000 ---------------€ 416.000 2.000 .000 ========= € 127.12.000 Credit Voorafgaande journaalposten Debet Credit € € 2.000 40.54.000 3.16.500 1.60.000 18.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Grootboekrekening Nr.300 500 500 ---------------€ 416.000 ---------------€ 278.000 .500 5.000 116.000 € 104.300 ========= ---------------€ 149.000 2.000 125.000 .500 .700 Winst-en-verliesrekening Debet Credit Eindbalans per 31 december Debet Credit € 25.000 2.000 53.500 2.000 1.000 ========= ---------------€ 11.

11. NB: Bedoelde saldi worden vermeld met P.328 ---------------€ 33.992 .635 ------------€ 43.M.424 ------------€ 5. € 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 9 9.410 5 juli 7 juli 13 juli 13 juli 26 juli 31 juli Documentnummer K-59 K-60 K-61 K-61 K-63 Tegenrekening Kruisposten Privé Overige kosten Te vorderen OB Privé P.02 Vraag a Ontvangsten Datum Documentnummer 1 juli 5 juli K-58 18 juli K-62 Tegenrekening P. 9.5. Vraag b Hierdoor kan met deze dagboeken controle worden uitgeoefend op het aanwezige kasgeld en het banksaldo.13.1. – Verkoopboek: voor de verkopen op rekening.000 .290 1.14.800 .01 Dagboeken Vraag a Bij handelsondernemingen treffen we veelal de volgende dagboeken aan: – Inkoopboek: voor de inkopen op rekening.320 ========= P.600 ------------€ 43. € 1.M.000 ========= Omzetbelasting € 3.400 960 400 76 640 .8.200 3.400 ======== € 14. Huurkosten Crediteuren Te betalen OB Crediteuren Uitgaven Bedrag € 2.200 .M.M. – Memoriaal: voor de resterende financiële feiten die niet thuishoren in één van de vorige dagboeken.430 Bankboek Datum 1 juli 1 juli 8 juli 17 juli 22 juli Tegenrekening Debiteuren Kruisposten Debiteuren Te vorderen OB Debiteuren P.695 .200 ---------------€ 28.865 . – Kasboek: voor de ontvangsten en betalingen per kas.600 Goederen € 16. Meijer A.9.100 .3.900 ======== 1 aug Ontvangsten Datum Documentnummer 2 juli B-115 7 juli B-116 15 juli B-118 17 juli B-119 26 juli B-121 31 juli P.M.400 . Uitgaven Bedrag € 2.2.11. Debiteuren Debiteuren Kasboek Bedrag Datum € 1.320 ========= Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 43 . Seip Factuurbedrag € 19.M.900 ======== ------------€ 5. – Bankboek: voor de ontvangsten en betalingen per bank.700 .128 ---------------€ 5.1. (pro memorie).200 .13.192 2.M. Bedrag Documentnummer B-114 B-117 B-119 B-120 Tegenrekening P.400 ======== 1 aug Inkoopboek Datum 10 juli 28 juli Factuurnummer I-17 I-18 Omschrijving H.405 . – Postbankboek: voor de ontvangsten en betalingen per Postbank.

800 3.700 41.200 2.476 4.800 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 44 .200 4.700 Ontvangsten Debiteuren Kruisposten Te vorderen omzetbelasting € - Vraag b2 Journaal Omschrijving Balanstellingen Kasboek (ontvangsten) Kas aan Debiteuren Kasboek (uitgaven) Kruisposten Privé Overige kosten Te vorderen omzetbelasting aan Kas Bankboek (ontvangsten) Bank aan Debiteuren aan Kruisposten aan Te vorderen omzetbelasting Bankboek (uitgaven) Huurkosten Crediteuren Te betalen omzetbelasting aan Bank Bedrag Debet € 93.648 . Sleeboom W.000 ======== Omzetbelasting € 3.800 4.700 Kruisposten Privé Overige kosten Te vorderen omzetbelasting Recapitulatie Bankboek juli € 28.200 Huurkosten 2.15.200 23.200 23.080 ======== Memoriaal € 19.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Datum 2 juli 18 juli Factuurnummer V-19 V-20 Omschrijving M.960 ------------€ 22. van Gaal Verkoopboek Factuurbedrag Omzet € 22.200 228 ------------€ 1.232 ------------€ 38.12.500 14.400 Crediteuren 11.2.600 400 76 41.8.432 ------------€ 6.400 1.700 2.080 ======== Inkoopwaarde € 13.400 28.700 Credit € 93.800 ------------€ 32.200 Te betalen omzetbelasting € Uitgaven 2.440 .400 11.848 .200 .428 € 400 31 juli M-12 De afschrijvingskosten op de inventaris bedragen voor juli Vraag b1 Ontvangsten Debiteuren Recapitulatie Kasboek juli € 4.600 400 76 Uitgaven 3.400 ======== Datum 23 juli Documentnummer M-11 Omschrijving Creditverkoopfactuur gezonden aan afnemer W.400 1.500 14. van Gaal vanwege tegemoetkoming in enkele beschadigde goederen Omzetbelasting Totaal Bedrag € 1.

400 31 juli Memoriaal 31 juli naar Balans -----------------€ 20.400 =========== € Voorraad goederen € 28.320 33.596 =========== Kas € 1.200 31 juli Kasboek 4.400 33.596 =========== 5 € 4.428 36.200 31 juli Bankboek 76 31 juli naar Balans 5.080 22.320 -----------------€ 16.100 =========== 3 € 4.100 31 juli Verkoopboek 28.396 2 1 juli van Balans 31 juli Inkoopboek 3 1 juli van Balans 31 juli Verkoopboek Kasboek Bankboek Memoriaal naar Balans 4 1 juli van Balans 31 juli Kasboek 31 juli Inkoopboek Te vorderen omzetbelasting € 11.652 -----------------€ 70.900 =========== € - -----------------€ 16.400 - - 1.080 31 juli 31 juli 31 juli -----------------€ 70.200 228 400 400 ------------------€ 281.700 28.980 =========== 4 11.900 31 juli 38.080 32.000 6.900 =========== 5 1 juli van Balans 31 juli Kasboek Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 45 .200 1.400 =========== 2 € 22.400 - 22.200 5.428 -----------------€ 281.980 =========== € 1 € 400 20.700 31 juli naar Balans -----------------€ 5.424 -----------------€ 5.700 -----------------€ 56.476 1.320 - 38.804 =========== Vraag c/Vraag e 1 1 juli van Balans Inventaris 20.100 =========== Debiteuren 32.000 -----------------€ 20.000 31 juli naar Balans -----------------€ 56.000 5.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Inkoopboek Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting aan Crediteuren Verkoopboek Debiteuren aan Omzet aan Te betalen omzetbelasting + Inkoopwaarde van de omzet aan Voorraad goederen Memoriaal Omzet Te betalen omzetbelasting aan Debiteuren Afschrijvingskosten aan Inventaris Totalen - 28.804 =========== 1.

© 2009 | Noordhoff Uitgevers 6 31 juli van Rekening Privé 31 juli naar Balans Eigen vermogen € 1.600 1 juli van Balans 56.600 31 juli naar Rekening Eigen vermogen € -----------------€ 32.800 -----------------€ 32.700 1 juli van Balans 228 31 juli Verkoopboek 5.500 1 juli van Balans 33.000 =========== 12 22.080 -----------------€ 20.852 -----------------€ 20.000 41.000 =========== Bank € 41.400 31 juli Bankboek 6 € 53.000 10 31 juli Kasboek 11 31 juli Memoriaal 31 juli naar Winst-en-verliesrekening € € Omzet € 1.780 =========== Kruisposten 2.320 31 juli Inkoopboek -----------------€ 56.820 =========== Te betalen omzetbelasting € 14.400 =========== Crediteuren € 23.000 =========== 7 € 2.780 =========== 10 2.200 14 400 15 400 16 1.400 -----------------€ 58.400 31 juli naar Winst-en-verliesrekening Huurkosten 3.400 13 3.400 -----------------€ 43.600 12 31 juli Verkoopboek 13 31 juli Bankboek 14 31 juli Memoriaal 15 31 juli Kasboek 16 31 juli Kasboek € € € € € € € € € € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 46 .820 =========== 7 31 juli Bankboek 31 juli naar Balans 8 31 juli Bankboek 31 juli naar Balans 9 31 juli Bankboek 31 juli Memoriaal 31 juli naar Balans € - 14.500 33.700 6.200 31 juli naar Winst-en-verliesrekening Afschrijvingskosten 400 31 juli naar Winst-en-verliesrekening Overige kosten 400 31 juli naar Winst-en-verliesrekening Privé 1.320 -----------------€ 56.400 =========== 8 € 23.000 =========== Inkoopwaarde omzet 22.400 11 32.200 31 juli Verkoopboek 30.800 1 juli van Balans 1.600 4.400 31 juli van Winst-en-verliesrekening -----------------€ 58.600 31 juli Bankboek -----------------€ 43.

400 1.638 1.200 400 400 ---------------€ 30.600 33.652 5.400 54.250 8.000 6.800 ========= ---------------€ 97.400 .70.400 3.652 5.36.328 11.320 5.928 2.400 ---------------€ 30.56.600 33.804 ========= 22.680 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Naam Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Te vorderen omzetbelasting Kas Eigen vermogen Bank Crediteuren Te betalen omzetbelasting Kruisposten Omzet Inkoopwaarde omzet Huurkosten Afschrijvingskosten Overige kosten Privé Saldo winst Totalen Saldibalans Debet € 20.33.600 ---------------€ 125.800 Winst-en-verliesrekening over december Debet Credit Eindbalans per 31 december Debet Credit € 20.596 5.575 400 200 38 8.820 20.200 22.600 Credit € 400 .800 € 22.03 ---------------€ 125.700 .000 950 1.520 3.575 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 47 .33.000 10.400 32.200 400 400 1.320 5.000 5.070 82.000 1.172 ========= Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 20.172 ========= € 30.400 1.424 € 53.476 53.36.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d Grootboekrekening Nr.680 € 349.850 5.172 ========= 4.172 ========= ---------------€ 97.400 3.424 € 56.700 .600 1.900 41.000 .852 30.800 ========= Het journaal van augustus van Klievink Automaterialen ziet er als volgt uit: Journaal Omschrijving Balanstellingen Kasboek (ontvangsten) Kas aan Kruisposten aan Debiteuren Kasboek (uitgaven) Privé Algemene kosten Te vorderen omzetbelasting Kruisposten aan Kas Bankboek (ontvangsten) Bank aan Debiteuren aan Kruisposten aan Privé Bankboek (uitgaven) Inventaris Te vorderen omzetbelasting Kruisposten Hypothecaire lening Interestkosten Crediteuren Privé Loonkosten aan Bank Bedrag Debet Credit € 349.500 14.852 ---------------€ 281.000 .396 1.396 1.22.780 2.200 77.804 ========= 9.200 4.34.400 56.600 43.100 .200 400 400 1.400 .000 90.400 3.980 16.000 ---------------€ 281.000 600 8.800 23.

000 71.712 912 4.000 1.400 - 104.720 - - 66.400 5.190 1.000 11.720 88.140 4.000 66.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Inkoopboek Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting aan Crediteuren Inkoopretourenboek Crediteuren aan Te vorderen omzetbelasting aan Voorraad goederen Verkoopboek Debiteuren aan Te betalen omzetbelasting aan Omzet + Inkoopwaarde omzet aan Voorraad goederen Verkoopretourenboek Omzet Te betalen omzetbelasting aan Debiteuren + Voorraad goederen aan Inkoopwaarde omzet Memoriaal a Afschrijvingskosten aan Gebouw aan Inventaris b Privé aan Voorraad goederen aan Te betalen omzetbelasting Totalen - 60.975 =========== ------------------€ 798.140 - 1.200 800 350 450 4.en saldibalans – winst-en-verliesrekening en eindbalans NB: De eindbalans van periode t is tevens de beginbalans van periode t + 1.200 7.000 190 -----------------€ 798.975 =========== 9.000 6.800 16. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 48 .05 De logische volgorde van de gegeven begrippen is: – beginbalans – financiële feiten – dagboeken – journaal – grootboek – proef.

685 .717. Poort.10.: 2 Datum 1 mei 7 mei 21 mei Omschrijving Saldo Volgens V-27 Volgens B-107 Saldo € 7.545 Debiteurennr.6.387.50 . Hofmans Woonplaats: Panningen Debet Credit € 17.6. Hofmans.140 .50) moet gelijk zijn aan het saldo per 31 mei van de grootboekrekening Debiteuren. Rodenburg Woonplaats: Deurne Debet Credit € 11.352.140 Naam: W.01 Subgrootboeken Vraag a Collectieve grootboekrekeningen (verzamelrekeningen) zijn grootboekrekeningen waarop (alle) bezittingen of schulden van een bepaalde soort in totaliteit worden geadministreerd.717. het crediteurenboek. Crediteuren.: 1 Datum 1 mei 15 mei 28 mei Omschrijving Saldo Volgens B-103 Volgens V-29 Naam: L. het voorraadboek. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 49 .140 .13.13. Vraag b Een subgrootboek is een boek dat een specificatie geeft van een collectieve grootboekrekening.545 € 7.2.17.50 NB: Het eindtotaal van de saldilijst (€41.: 3 Datum 1 mei 8 mei 12 mei Omschrijving Saldo Volgens B-97 Volgens V-28 Saldo € 11.50 . Panningen A.462.090 Vraag b Saldilijst debiteuren per 31 mei Nr.50 Debiteurennr. 1 2 3 Naam en woonplaats L.255 Naam: A.975 . Venraij W.900 € 8. Poort Woonplaats: Venraij Debet Credit € 7. Rodenburg.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 10 10.115 Saldo € 17.50 .850 . Voorraad goederen.352.925 .850 € 13. Vraag c Enkele voorbeelden van subgrootboeken zijn: het debiteurenboek.4.13.6. 10. Voorbeelden van collectieve grootboekrekeningen zijn de grootboekrekeningen Debiteuren.545 .02 Vraag a Het debiteurenboek van de handelsonderneming Van Ingen: Debiteurennr. Deurne Saldo € 21.090 ----------------€ 41.21.900 .

Zuil Woonplaats: Ede Debet Credit € 17.804 Saldo € 15.428 .320 – .410 Saldo € 11.13.590) moet gelijk zijn aan het saldo per 31 augustus van de grootboekrekening Crediteuren.11.410 – Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 50 .320 € 33.19.115 .015 Naam: J. Camps Woonplaats: Barneveld Debet Credit € 33. Ede Saldo € 22.015 Crediteurennr.8. Zuil.635 Crediteurennr.30.320 . Hubers Woonplaats: Rhenen Debet Credit € 10.850 .499 .695 .370 .590 ======== NB: Het eindtotaal van de saldilijst (€72.22.27.510 .04 Vraag a Het debiteurenboek van de handelsonderneming Verheggen: Debiteurennr.635 .015 .22.1. Camps.22.: 3 Datum 1 aug 2 aug 5 aug 17 aug Omschrijving Saldo Volgens I-42 Volgens M-29 Volgens B-172 Saldo € 17.840 .735 Naam: B.695 Naam: P. Linssen Debet Credit € 15.232 . 10.435 . Rhenen B.17. 1 2 3 Naam en woonplaats M.255 € 7.585 € 595 .940 ------------€ 72.: 2 Datum 1 aug 16 aug 25 aug Omschrijving Saldo Volgens I-43 Volgens B-180 Saldo € 10. Hubers.850 .100 .900 Saldo € 33.8.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 10.985 € 3.23.1.15. van Gaal Debet Credit € 11.: 1 Datum 1 aug 5 aug 24 aug Omschrijving Saldo Volgens B-168 Volgens I-44 Naam: M.42.985 .43.940 Vraag b Saldilijst crediteuren per 31 augustus Nr.25.: 1 Datum Omschrijving 1 juli Saldo 5 juli Volgens K-58 18 juli Volgens V-20 23 juli Volgens M-11 26 juli Volgens B-21 Debiteurennr.1.30.03 Vraag a Het crediteurenboek van de handelsonderneming Roelofs: Crediteurennr.290 .19.510 € 14.115 .: 2 Datum Omschrijving 1 juli Saldo 2 juli Volgens B-115 18 juli Volgens K-62 Naam: W. Barneveld J.927 .

: 2 Datum Omschrijving 1 juli Saldo 22 juli Volgens B-120 28 juli Volgens I-18 Naam: H.253 .19.328 Vraag b Saldilijst debiteuren per 31 juli Nr.848 Het crediteurenboek: Crediteurennr.510 .253 5.635 – . Seip Tellingen Debet Credit € 13. Meijer A.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Debiteurennr.652 ========= Vraag c Totaaltelling saldilijst debiteuren: €36.05 Vraag a Voorafgaande journaalposten: Debet Credit 1 aan aan 2 aan Debiteuren Omzet Te betalen omzetbelasting Omzet Te betalen omzetbelasting Debiteuren € € - 10.405 .328 Saldo € 13.28.992 Credit € 9.500 € 56. Linssen M.13. Sleeboom Debet Credit € 5.22.320 10.652 Totaaltelling saldilijst crediteuren: €33.13.635 .19.320 Saldo grootboekrekeing Crediteuren: €33.848 € 5.405 ------------------------------€ 70.405 .413 .710 € 800 152 € 952 9.000 1.217 € 13.328 ---------------€ 33. 1 2 Naam H.635 Saldo € 9.865 . Meijer Debet Credit € 13.848 ---------------€ 36.22.28.635 . Seip Debet € 9.992 Naam: A.804 – .22.710 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 51 .15.963 ------------------------------€ 23.: 1 Datum Omschrijving 1 juli Saldo 8 juli Volgens B-117 10 juli Volgens I-17 Crediteurennr.820 ========= ========= Saldi € 19.510 .320 ========= Saldi € 13. 1 3 Naam W.328 ========= ========= Saldilijst crediteuren per 31 juli Nr.865 – .992 . Sleeboom Tellingen Debet Credit € 27.15.865 € 33.980 € 34.13. van Gaal P.652 Saldo grootboekrekening Debiteuren: €36.405 Saldo € 5.865 € 13.22.857 9.: 3 Datum Omschrijving 1 juli Saldo 2 juli Volgens V-19 15 juli Volgens B-118 Naam: M.

4 8 10 11 14 Naam Debiteuren Bank Crediteuren Te betalen omzetbelasting Omzet 10.33. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 52 .000 € 33.131.158 € 60.33.320 € 33. Vraag b De gedetailleerde administratie van de goederenvoorraad in het voorraadboek wordt in de administratieve organisatie aangeduid met de kantoorvoorraadadministratie (KVA).320 152 800 1.06 – Crediteuren Bank Saldibalans Debet € 103. Het bijhouden van de rekeningen in het voorraadboek in waarden is van belang voor de koppeling tussen het voorraadboek en de grootboekrekening Voorraad goederen.500 134.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 3 4 aan Vraag b Grootboekrekening Nr.07 De begrippen moeten als volgt in het schema worden genoteerd: NB: Uit het schema blijkt duidelijk dat de eindbalans van periode t de beginbalans van periode t + 1 is. – in het grootboek (op de grootboekrekening Voorraad goederen): de totale waarde van de goederenvoorraad.400 Credit € 27. 10.050 380. – in de kantoorvoorraadadministratie (het voorraadboek): per artikelsoort in hoeveelheden en waarden.180 € 388.350 .670 .200 135.000 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 10.710 € 952 .710 9.320 .320 Eindbalans per 31 december Debet Credit € 113.164.608 Winst-en-verliesrekening Debet Credit Vraag a Het bijhouden in hoeveelheden is van belang omdat op ieder moment bekend moet zijn welke hoeveelheden er in het magazijn aanwezig moeten zijn. Vraag c De goederenvoorraad wordt op de volgende drie plaatsen geadministreerd: – in de magazijnvoorraadadministratie: per artikelsoort in hoeveelheden.

Vraag b2 De externe verslaggeving wordt ook wel aangeduid met financial accounting. 11.01 Het rekeningstelsel Vraag a1 De interne verslaggeving betreft de verzorging van de financieel-economische informatie aan het management.02 Vraag a De bestanddelen van de interne jaarrekening zijn: – de balans per het einde van het boekjaar.03 Vraag a1 Een grootboekrekening is een zuivere rekening als de rekening slechts één functie vervult: óf de functie van balansrekening óf de functie van winst-en-verliesrekening. 11. Vraag b1 Enkele gangbare perioden zijn: kwartaal. Vraag b Een grootboekrekening is een gemengde rekening als de rekening tegelijkertijd zowel de functie van balansrekening als de functie van winst-en-verliesrekening heeft. maand. Vraag a2 Het opnemen in het grootboek van uitsluitend zuivere rekeningen wordt aangeduid met: toepassing van het principe van de permanence de l’inventaire et de profits et des pertes. Vraag b De bepalingen en voorschriften met betrekking tot de externe jaarrekening van NV’s en BV’s zijn te vinden in Titel 9 Boek 2 BW: De jaarrekening en het jaarverslag. Vraag a2 De interne verslaggeving wordt ook wel aangeduid met management accounting. Vraag b1 De externe verslaggeving betreft de verzoging van de financieel-economische informatie aan externe belanghebbenden. – de winst-en-verliesrekening over het boekjaar. Vraag b2 De tussentijdse berichtgeving maakt het voor het management mogelijk bijtijds bij te sturen als dat nodig mocht zijn. – de winst-en-verliesrekening over het boekjaar. vier weken.04 Vraag a De bestanddelen van de externe jaarrekening zijn: – de balans per het einde van het boekjaar.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 11 11. 11. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 53 . – de toelichting op de balans en de resultatenrekening.

eigen vermogen en langlopende schulden Rubriek 1 Rekeningen voor vlottende activa (exclusief voorraden) en kortlopende schulden Rubriek 2 Tussenrekeningen Rubriek 3 Rekeningen voor de voorraden grond. zoals gewijzigd op grond van artikel 398 lid 4. kapitaalvennootschappen naar buitenlands recht zijn. binnen deze rubriek behoort tot groep 4 en zich binnen deze groep van de andere rekeningen onderscheidt door toevoeging van het cijfer 2.en hulpstoffen Rubriek 4 Rekeningen in verband met kostensoorten Rubriek 5 Rekeningen in verband met de verbijzondering van de indirecte kosten Rubriek 6 Rekeningen in verband met de fabricage Rubriek 7 Rekeningen voor de voorraden gereed product en producten in bewerking Rubriek 8 Rekeningen in verband met de verkoop Rubriek 9 Rekeningen in verband met het resultaat Vraag b De gangbare indeling van de grootboekrekening in rubrieken bij handelsondernemingen is de volgende: Rubriek 0 Rekeningen voor vaste activa. Het derde cijfer geeft aan de plaats van de grootboekrekening binnen de groep. 11. de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het tweede cijfer geeft aan van welke groep (binnen de rubriek) de grootboekrekening deel uitmaakt. 11. Indien de stichting of vereniging bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoording op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in deze titel en indien deze openbaar wordt gemaakt. Ongeacht hun rechtsvorm is deze titel op banken als bedoeld in artikel 415 van toepassing. Vraag b De codering van de grootboekrekening met 842 wil zeggen dat de rekening deel uitmaakt van rubriek 8. Dit artikel luidt als volgt: 1 Deze titel is van toepassing op de coöperatie. 3 Deze titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven. indien de nettoomzet van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zonder onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren. blijft de eerst volzin buiten toepassing. 2 Deze titel is eveneens van toepassing op een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan alle vennoten die volledig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Artikel 360 is het eerste artikel van Titel 9 Boek 2 BW.06 Vraag a Het eerste cijfer van het codenummer geeft aan van welke rubriek de grootboekrekening deel uitmaakt. de helft of meer bedraagt van het in artikel 396 lid 1. eigen vermogen en langlopende schulden Rubriek 1 Rekeningen voor vlottende activa (exclusief voorraden) en kortlopende schulden Rubriek 2 Tussenrekeningen Rubriek 4 Rekeningen in verband met kostensoorten Rubriek 5 Rekeningen in verband met de verbijzondering van de indirecte kosten Rubriek 7 Rekeningen voor de voorraden handelsgoederen Rubriek 8 Rekeningen in verband met de verkoop Rubriek 9 Rekeningen in verband met het resultaat Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 54 .07 Vraag a De gangbare indeling van de grootboekrekeningen in rubrieken bij industriële ondernemingen is de volgende: Rubriek 0 Rekeningen voor vaste activa.05 Het decimale rekeningstelsel kan maximaal 1 000 grootboekrekeningen bevatten (10 × 10 × 10 grootboekrekeningen). 11. de onderlinge waarborgmaatschappij. onder b bedoelde bedrag.

08 Rubriek 0 Inventaris Afschrijving inventaris Gebouwen Afschrijving gebouwen Onderhandse lening o/g Machines Afschrijving machines Terreinen Hypothecaire lening o/g Rubriek 1 Te betalen loonheffing Vooruitbetaalde bedragen Debiteuren Te vorderen omzetbelasting Te betalen sociale lasten Kas Crediteuren Te betalen nettolonen Te betalen omzetbelasting Nog te betalen bedragen Bank Rubriek 2 Kruisposten Rubriek 4 Milieubelasting Afschrijvingskosten Algemene kosten Portokosten Motorrijtuigenbelasting Loonkosten Sociale lasten Telefoonkosten Interestkosten Huurkosten Reclamekosten Rubriek 7 Voorraad handelsgoederen Rubriek 8 Inkoopwaarde van de omzet Rabatten Omzet Rubriek 9 Incidentele verliezen en winsten Dividendopbrengst Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 55 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 11.

500 € 65.000 aan aan aan aan aan -----------------€ 313.500 22.500 € 30.000 € 2.000 30.500 1.500 90.000 ========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 56 .500 1.000 € 1.500 € 15.000 € - € € € € € 45.000 7.500 4.500 € 1.10 Vraag a Voorafgaande journaalposten Debet Credit aan aan 051 410 420 010 410 020 410 420 030 030 900 140 420 040 450 152 181 180 182 410 420 430 210 150 410 420 152 650 430 430 152 Privé Overige kosten reproductieafdeling Kosten winkel Bedrijfspand met woning Overige kosten reproductieafdeling Machines Overige kosten reproductieafdeling Kosten winkel Bestelauto Bestelauto Bijzondere baten en lasten Crediteuren Kosten winkel Winkelinventaris Interestkosten Nog te betalen bedragen Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting Te verrekenen omzetbelasting Overige kosten reproductieafdeling Kosten winkel Algemene kosten Tussenrekening lonen en salarissen Vooruitbetaalde bedragen Overige kosten reproductieafdeling Kosten winkel Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Algemene kosten Algemene kosten Nog te betalen bedragen € € € € 1.500 7.500 15.500 € 1.000 € 5.500 € 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 11.000 € 80.000 ========== 2.500 74.000 € 7.000 5.000 22.000 4.000 1.000 60.500 15.000 -----------------€ 313.500 aan aan aan aan aan aan aan € € € 4.

110.500 2.000 75.000 1.000 1.000 € 120.000 .110.500 2.000 -------------€ 313.110.000 .500 .000 Winst-en-verliesrekening 2009 Debet Credit Balans per 31 december 2009 Debet Credit € 305. kantoorartikelenhandel en reproductiebedrijf Grootboekrekening Nr.000 5.750 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 57 .000 120. 010 020 030 040 050 051 060 100 130 140 150 152 180 181 182 200 210 400 410 Naam Bedrijfspand met woning Machines Bestelauto Winkelinventaris Eigen vermogen Privé 9%-Hypothecaire lening o/g Banken Debiteuren Crediteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te betalen bedragen Te vorderen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Te verrekenen omzetbelasting Kruisposten Tussenrekening lonen en salarissen Kosten materiaalverbruik reproductieafdeling Overige kosten reproductieafdeling 5.000 4.000 ======== -------------€ 786.549.202.500 € 276.000 7.000 .350.000 6.000 1.000 1.000 215.000 ======== 5.000 .000 ======== -------------€ 806.000 450.250.000 90.000 61.000 15.000 75.000 7.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b De gevraagde kolommenbalans is als volgt.000 80.000 ----------------€ 1.000 350.000 .500 4.115.500 30.500 45.15.000 1.600 € 600 € 600 4.000 80.000 - .250.500 - 115.800 25.000 .000 75.150.10.500 ======== 430 450 700 800 850 860 900 Algemene kosten Interestkosten Voorraad grondstoffen en winkelgoederen Kostprijs verkochte winkelgoederen Opbrengst reproductieafdeling Opbrengst verkochte winkelgoederen Bijzondere baten en lasten Saldo winst-en-verliesrekening Totalen - 40.000 14.75.000 .000 .000 45.500 2.800 150.000 .11 Vraag a Voorafgaande journaalposten: Debet Credit aan aan aan 440 010 440 020 020 900 Afschrijvingskosten Gebouwen Afschrijvingskosten Inventaris Inventaris Incidentele resultaten € € € 8.000 22.000 32.000 74.000 1.800 ========== ----------------€ 1.600 8.500 420 Kosten winkel - 75.000 .000 25.000 14.500 1.000 2.500 .110.500 22.800 150.800 ========== -------------€ 313.000 15.000 32.500 7.500 € 320.250.000 61.750 € 4.500 202.000 450.000 120.110.500 .000 50.000 10.000 4.000 120.000 .000 .800 26.69.472.000 .215.000 € 65.500 Herziene saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 305.000 ======== ----------------€ 1.549.500 1.472.700 -------------€ 806.000 15.500 - 60.45.000 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 7.000 .300 ========= ----------------€ 1.500 1.000 74.000 74.000 € 276.30.000 22.75.000 € 450.500 ======== -------------€ 786.000 22.000 15.500 75.300 ========= 11.500 Saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 312.000 6.000 215.000 .500 2. Kolommenbalans per 31 december 2009 van Van Amstel.800 .500 90.000 350.000 10.

400 48.680 ========= Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 58 .800 1.800 1.680 ========= 16.138.000 ========== 740.11.600 € 137.000 3.000 € 157.400 12.000 3.230 - 2.560.000 € 757.050 - 9.600 26.500 37.000 ----------------€ 1.850 372 6. 010 020 030 050 051 060 100 110 130 140 150 151 152 153 160 161 180 181 400 402 430 440 450 460 490 700 800 840 900 Naam Gebouwen Inventaris Bestelauto Eigen vermogen Privé 7%-Hypothecaire lening o/g Kas Bank Debiteuren Crediteuren Vooruitbetaalde bedragen Te vorderen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Af te dragen loonheffing Belastingdienst Af te dragen premies bedrijfsvereniging Te vorderen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Brutoloon Sociale lasten Verkoopkosten Afschrijvingskosten Interestkosten Administratiekosten Overige kosten Voorraad goederen Inkoopprijs verkopen Opbrengst verkopen Incidentele resutaten Saldo winst-en-verliesrekening Totalen Saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 255.000 600 ----------------€ 1.050 ----------------€ 1.160.100 .000 .39.000 4.272.230 € 99.000 4.400 € 2.308 ======== -------------€ 510.500 .400 37.160.500 9.000 3.000 9.000 12.250 .750 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 8.000 € 20.900 7.230 .900 7.400 2.500 48.600 .228 -------------€ 765.28.600 - 20.500 37.000 600 4.000 17.728 .160.750 4.000 3.050 2.600 ======== -------------€ 510.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan aan aan aan aan aan aan 440 030 450 152 450 152 180 460 900 700 130 840 181 Afschrijvingskosten Bestelauto Interestkosten Nog te betalen bedragen Interestkosten Nog te betalen bedragen Te vorderen omzetbelasting Administratiekosten Incidentele resultaten Voorraad goederen Debiteuren Opbrengst verkopen Te betalen omzetbelasting Totalen € € € € € € 26.600 -------------€ 765.38.230 ----------------€ 65.050 € 228 € 1.900 99.128 19.000 228 1.850 1.658 ======== -------------€ 65.400 -----------------€ 65.600 98.000 42.250 38.000 3.230 99.900 7.600 € 157.230 € 17.100 11.658 ======== ----------------€ 1.000 11.800 26.138.000 8.100 11.000 4.230 Winst-en-verliesrekening 2009 Debet Credit Balans per 31 december 2009 Debet Credit € 246.000 560.308 ======== 47.000 8.000 600 6.400 228 3.658 ========== Vraag b Handelsonderneming Ryado Grootboekrekening Nr.500 48.800 € 1.000 1.000 66.750 12.000 .000 1.000 .400 47.750 € 600 4.39.118.000 .600 ======== 12.850 372 6.128 19.400 .000 8.26.000 228 1.000 39.000 560.400 Herziene saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 246.600 .600 .272.000 600 4.000 ========== -------------€ 65.850 1.500 9.000 600 4.500 9.230 .000 .118.000 757.000 3.000 39.658 ========== 1.295.295.138.

135 2.800 - - 1.500 8.950 500 85 700 1.800 225 850 aan aan aan aan aan aan aan aan aan aan - 85 700 1.800 2.300 2.12 Vraag a Debet Credit aan aan 410 010 420 015 020 180 140 900 420 020 440 152 110 900 460 152 181 180 182 700 800 800 700 Huisvestingskosten Bedrijfsgebouw Afschrijvingskosten inventaris Fornuis Koelvrieskast Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Incidentele resultaten Afschrijvingskosten inventaris Koelvrieskast Interestkosten Nog te betalen bedragen Rabobank Incidentele resultaten Verkoopkosten Nog te betalen bedragen Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Voorraad ingrediënten Kostprijs maaltijden Kostprijs maaltijden Voorraad ingrediënten Totalen € - 850 € 225 5.500 950 5.335 2.500 22.250 1.300 ----------------€ 39.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 11.045 ========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 59 .045 ========== -----------------€ 39.550 14.

300 4.900 355.650 3.500 1.045 ======== ----------------€ 834.100 23.17.950 Vraag c Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan aan aan aan 153 450 140 130 900 130 130 181 850 851 801 710 Vooruitbetaande bedragen Autokosten Crediteuren Debiteuren Incidentele resultaten Debiteuren Debiteuren Te betalen omzetbelasting Opbrengst maaltijden Opbrengst wijn Kostprijs wijn Voorraad wijn € € € € 4.950 3.700 14.000 € 1.400 7.99.000 4.000 4.142.950 160.600 .105.300 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Grootboekrekening Nr.700 Winst-en-verliesrekening 2009 Debet Credit Balans per 31 december 2009 Debet Credit € 264.045 ======== ----------------€ 836.900 250 ----------------€ 834.000 € 28.500 21.800 28.750 52.225 .800 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 850 225 € 5. 010 015 020 030 050 051 060 100 110 130 140 150 152 153 160 161 180 181 182 400 410 420 430 440 450 460 470 700 710 800 801 850 851 900 Naam Bedrijfsgebouw Fornuis Koelvrieskast Bestelauto Eigen vermogen Privé 8%-Hypothecaire lening o/g Kas Rabobank Debiteuren Crediteuren Nog te ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Af te dragen loonheffing Af te dragen premies sociale lasten Te vorderen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten inventaris Energiekosten Interestkosten Autokosten Verkoopkosten Overige kosten Voorraad ingrediënten Voorraad wijn Kostprijs maaltijden Kostprijs wijn Opbrengst maaltijden Opbrengst wijn Incidentele resultaten Saldo winst-en-verliesrekening Totaal Saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 265.800 2.000 4.585 ======== -------------€ 408.27.800 8.900 € 355.510 9.800 4.510 9.500 22.415 .100 25.700 28.500 142.800 3.000 € 200 € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 60 .250 52.750 54.300 ========== -------------€ 39.450 .325 ======== 1.500 85 Herziene saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 264.500 3.500 3.500 3.135 22.415 27.500 1.275 5.500 .500 -------------€ 499.425 -------------€ 499.324 € 124 800 200 200 645 1.600 1.585 ======== 14.300 4.585 ----------------€ 836.400 28.500 1.500 27.300 16.250 3.800 58.000 41.500 3.485 ========= -------------€ 39.700 41.300 1.500 .000 € 160.300 17.800 16.650 3.22.105.58.000 105.500 3.700 36.700 173.200 9.600 52.325 ======== -------------€ 408.300 7.800 22.400 28.500 6.250 € 52.300 58.300 2.750 54.000 3.600 2.100 25.700 3.700 950 22.335 5.250 4.250 € 645 € 1.800 16.400 8.000 € 232.300 ========== 355.500 6.700 174.485 ========= 22.300 4.800 850 225 85 700 2.550 14.275 5.135 22.835 1.500 700 2.800 4.000 .400 8.800 4.450 17.000 3.000 1.585 .500 142.174.

650 1.650 238 5.14 Vraag a Journaalposten Datum 4/12 aan 6/12 aan 7/12 aan 8/12 aan Grootboekrekening nr.920 541 ----------------€ 236.000 500 65 ----------------€ 104. naam 700 Voorraad zalm 140 Crediteuren 440 180 140 030 180 900 140 701 180 140 Kosten rokerij Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Bestelkoelauto Te vorderen omzetbelasting Incidentele resultaten Crediteuren Voorraad paling Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Debet € 5.000 1.625 Credit Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 61 . aan aan 181 180 182 Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting Af te dragen omzetbealsting + + – + + + + + – € 231 € € 99. worden overgeboekt naar de rekening 182 Af te dragen omzetbelasting.604 31 200 Vraag d 1 Het resultaat was Correctie autokosten (1) Faillissement T.425 4.000 645 1. moeten de rekeningen waarop omzetbelasting is geboekt.431 44.345 € 232.000 6.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 5 aan aan 6 aan 7 aan 8 aan aan 130 180 140 181 153 460 051 470 051 181 710 Debiteuren Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Te betalen omzetbelasting Vooruitbetaalde bedragen Verkoopkosten Privé Overige kosten Privé Te betalen omzetbelasting Voorraad wijn € - 331 31 € 331 31 500 65 76 400 € € € 500 € 65 € 476 € - Omdat de correctiejournaalposten worden geboekt in het boekjaar 2009.625 € 200 38 37. Koot (3) Oudejaarsdiner Correctie verkoopkosten (6) Correctie overige kosten Gecorrigeerd resultaat 2 Het eigen vermogen was Toeneming resultaat Correctie privé (7) en (8) 11.225 4.350 81 1.

en diepvriesinstallatie Afschrijvingskosten inventaris Incidentele resultaten Snij-.300 220 410 435 1.500 2.000 2.500 90 400 400 5.650 890 9.649 =========== aan aan ------------------€ 79.en verpakkingsinstallatie Rabobank Incidentele resultaten Incidentele resultaten Te betalen omzetbelasting Debiteuren Debet € Credit 670 € 700 180 300 3. weeg.000 1.400 780 2.590 aan 20/12 aan aan aan 31/12 - 1.500 1.000 4.950 180 700 670 aan aan aan aan aan aan Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 62 .649 =========== Vraag b1 Voorafgaande journaalposten: 410 010 440 015 420 020 420 900 025 110 900 900 181 130 Huisvestingskosten Gebouwen Kosten rokerij Rooktunnel Afschrijvingskosten inventaris Koel.200 890 3.820 800 1.000 aan aan 18/12 aan - 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 12/12 aan 15/12 aan aan aan 440 180 140 130 181 850 851 800 801 700 701 850 181 130 700 900 800 400 160 161 110 430 410 400 450 152 153 Totaal Kosten rokerij Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Debiteuren Te betalen omzetbelasting Opbrengst zalm Opbrengst paling Kostprijs zalm Kostprijs paling Voorraad zalm Voorraad paling Opbrengst zalm Te betalen omzetbelasting Debiteuren Voorraad zalm Incidentele resultaten Kostprijs zalm Personeelskosten Af te dragen loonheffing Af te dragen premies sociale lasten Rabobank Interestkosten Huisvestingskosten Personeelskosten Autokosten Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen - 2.000 380 10.070 570 7.500 1.380 - 4.600 600 10.710 655 ------------------€ 79.

341.200 150 10.038.500 3.000 7.700 € 523.350 16.900 25.700 200 5.950 .600 -------------€ 36.400 7.420 =========== 10.200 60.200 4.950 71.150 4.600 12.600 38.32.150 15.600 12. weeg.400 ========== 523.000 5.500 -------------€ 595.800 13.038.350 39.300 3.150 341.390 44.900 25.300 .650 9.100 6.420 ======== ----------------€ 1.71.450 ======== -------------€ 595.000 195.950 830 17.000 5.300 6.300 32.220 € 16.000 5.600 15.000 4.300 39.300 32.920 3.420 ======== 890 14.400 ========== ----------------€ 1.210 37.000 5.300 6.79.950 .500 80.150 341.600 39.400 1.210 -------------€ 36.350 39.500 54.300 3.000 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 670 700 180 3.400 180 300 700 780 73.900 14.en diepvriesinstallatie Snij-.920 3.000 € 890 150 780 10.170 13.en verpakkingsinstallatie Bestelkoelauto Eigen vermogen Privé 8%-Hypothecaire lening o/g Kas Rabobank Debiteuren Crediteuren Nog te ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Vooruitbetaalde bedragen Af te dragen loonheffing Af te dragen premies sociale lasten Te vorderen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Kruisposten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten inventaris Interestkosten Kosten rokerij Autokosten Overige kosten Voorraad zalm Voorraad paling Kostprijs zalm Kostprijs paling Opbrengst zalm Opbrengst paling Incidentele resultaten Saldo winst-en-verliesrekening Totalen Saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 221.750 16.750 Winst-en-verliesrekening 2009 Debet Credit Balans per 31 december 2009 Debet Credit € 220.500 780 73.en palingrokerij A.700 .200 8.700 1.046.630 15.940 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 63 .400 4.500 60.850 ----------------€ 1.950 Herziene saldibalans per 31 december 2009 Debet Credit € 220.500 ------------------€ 36.390 44.500 7.523.600 12.220 € 170.800 13.600 39.600 15.100 13.390 ======== -------------€ 472.000 600 1.630 15.100 670 10.400 7.100 7.300 3.830 79.600 15.950 71.200 17.000 170.100 195.195.500 14.046.650 ========= € 73.600 61.100 8.460 ======== -------------€ 472.190 ----------------€ 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan aan aan 140 150 150 200 410 152 181 182 180 Totaal Crediteuren Nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen bedragen Kruisposten Huisvestingskosten Nog te betalen bedragen Te betalen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting - 150 780 10.650 ========= 2.350 .100 7.350 16.000 4.420 =========== Vraag 2 b Zalm. 010 015 020 025 030 050 051 060 100 110 130 140 150 152 153 160 161 180 181 182 200 400 410 420 430 440 450 460 700 701 800 801 850 851 900 Naam Gebouwen Rooktunnel Koel.200 8.220 € 191.400 780 150 aan ------------------€ 36.830 .390 ======== 16.500 830 5. Koeleman te Spakenburg Grootboekrekening Nr.200 4.100 13.170 13.

Een eventuele bewerking van de goederen hoeft typering van de onderneming als handelsonderneming niet in de weg te staan. Ondernemingen zijn bedrijven die gericht zijn op het maken van winst. enzovoort om te zetten in eindproducten en deze eindproducten te verkopen. – Industriële ondernemingen.en hulpstoffen met behulp van arbeid. machines. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 64 . Dienstverlenende ondernemingen hebben tot doel om winst te maken door werkzaamheden ten behoeve van derden te verrichten. Voorwaarde is wel dat de eigendomsoverdracht van goederen ondergeschikt is aan de dienstverlening.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 11. Een eventuele eigendomsoverdracht van goederen hoeft typering van de onderneming als dienstverlenende onderneming niet in de weg te staan. Voorwaarde is wel dat de bewerking van ondergeschikte betekenis is: de bewerking moet ondergeschikt blijven aan het handelsdoel.16 Vraag a Rubriek 0 Maatschappelijk kapitaal Aandelen in portefeuille Agioreserve Algemene reserve Rubriek 1 Te betalen netto dividend Te betalen dividendbelasting Te betalen vennootschapsbelasting Rubriek 9 Vennootschapsbelasting Vraag b Drie andere ondernemingsvormen zijn: – Naamloze vennootschap – Openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid – Eenmanszaak Vraag c De onderneming Kerckhoffs behoort tot de dienstverlenende ondernemingen. Een onderneming kan worden ingedeeld bij één van de volgende drie groepen: – Handelsondernemingen. – Dienstverlenende ondernemingen. Industriële ondernemingen hebben tot doel om winst te maken door ingekochte grond. Handelsondernemingen hebben tot doel winst te maken door het kopen van goederen en het verkopen van deze goederen in niet-bewerkte vorm.

700 8. 12.000 32. – De eigenaar van de eenmanszaak is met zijn totale vermogen aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.250 € 952 € 152 800 5.000 € € 499.023 € 323 1.666 1.666 € 3.03 110 041 041 100 041 110 041 181 700 Bank Privé Privé Kas Privé Bank Privé Te betalen omzetbelasting Voorraad goederen € € € € 32.02 De journaalposten zijn de volgende: Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan aan 12. Vraag c De rekening Privé is een hulprekening van de rekening Eigen vermogen.80 780 148.428 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 65 .20 € 3.01 Eigen vermogen en eenmanszaak Vraag a Twee kenmerken van de eenmanszaak zijn de volgende: – Zowel de eigendom als de leiding berust bij één persoon.250 2.000 € 2.000 € 2.000 € 5. Vraag b De rekening Privé wordt gebruikt in geval van privé-stortingen of privé-opnamen.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 12 12.000 Vraag a De journaalposten van de vermelde feiten zijn: Debet Credit dec aan 6 dec aan aan 8 dec aan 16 dec aan Bank Privé Privé Te betalen omzetbelasting Voorraad goederen Privé Autokosten Te vorderen omzetbelasting Bank Crediteuren Privé € € 8.

938.350 aan aan aan Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 66 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 19 dec aan Privé Postbank € 600 € 600 Vraag b De grootboekrekening Privé: 30 nov 6 dec 8 dec 19 dec Telling Goederen Garagebedrijf Inkomstenbelasting Privé € 31.000 € 1.80 ----------------€ 34.938.220 = €80.215 3. 12. Privé-opnamen = €18.3.547.725 .215 € 153 € 315 35 € 1.350 € 3.023 3 dec 499.934 4.000.816 30 nov .900 19.753 € 5.700 – privé-opnamen + €1.2.06 Vraag a Debet Credit aan aan aan aan 010 410 900 030 440 156 900 100 900 179 130 175 176 179 170 Winkelpand Huisvestingskosten Diverse baten en lasten Bestelwagen Interestkosten Nog te betalen bedragen Diverse baten en lasten Kas Diverse baten en lasten Af te dragen omzetbelasting Debiteuren Verschuldigde omzetbelasting 6% Verschuldigde omzetbelasting 19% Af te dragen omzetbelasting Te verrekenen omzetbelasting € € € € € € - 3.118 350 153 1.200 ----------------€ 97.000 .920.666 .8.220 --------------------------------€ 80.299 8.700 Eigen vermogen op 31 december €97.920 € 116.80 ========== Telling Erfenis Factuur leverancier naar rekening Eigen vermogen € 1.21.04 De volgende opstelling moet worden gemaakt: Eigen vermogen op 1 januari af: Geleden verlies af: Privé-opnamen bij: Privé-stortingen € 1.000 3.80 16 dec 600 31 dec ----------------€ 34.80 ========== 12.

350 82.5% hypothecaire lening o/g Kas Fortisbank Postbank Debiteuren Crediteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen Te betalen nettoloon Af te dragen loonheffing Af te dragen premies sociale lasten Te verrekenen OB Verschuldigde OB 6% Verschuldigde OB 19% Af te dragen OB Personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten Administratiekosten Interestkosten Autokosten Overige kosten Voorraad Wijnen Voorraad Overige Kostprijs verkopen Wijnen Kostprijs verkopen Overige Opbrengst verkopen Wijnen Opbrengst verkopen Overige Diverse baten en lasten Saldibalans per 31 december 2008 Debet Credit € 410.894 .643 1.500 158.813 1.375.169 1.150 17.630 3.250 7.325 Saldo winst-en-verliesrekening Totalen ----------------€ 1.899 € 82.29.250 2.000 7.000 € 264.962 ======== -------------€ 585.150 2.150 .000 972 11.500 216.000 1.800 8.265.281 -------------€ 932.462 5.095 4.405 .500 158.630 4.755 ========== 8.487.125 11.962 ======== -------------€ 932.150 2.500 .175 2.000 .238 ======== -------------€ 585. 010 020 030 050 051 070 100 110 120 130 140 150 151 155 156 159 160 161 170 175 176 179 401 410 420 430 440 450 480 700 705 800 805 850 855 900 Naam Winkelpand Inventaris Bestelwagen Eigen vermogen Privé 5.299 8.238 ======== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 67 .350 29.800 7.315 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 3.119 ========= ----------------€ 1.390 2.000 718.215 220 2.250 2.150 11.169 1.350 .15.000 € 115.250 400 - 153 350 1.169 11.100 16.200 6.265.114 Winst-en-verliesrekening 2008 Debet Credit Balans per 31 december 2008 Debet Credit € 413.813 1.755 ======== ----------------€ 1.114 1.753 35 3.345 8.545 ========== -------------€ 29.369.000 14.248 1.119 ========= .200 .000 Herziene saldibalans per 31 december 2008 Debet Credit € 413.643 19.226 5.17.790 11.100 16.500 5.630 3.144 19.092 2.50.755 ======== -------------€ 29.000 29.375.899 .095 4.950 1.934 3.092 2.352 487.755 ========== Vraag b Grootboekrekening Nr.250 € 400 € 400 ----------------€ 29.345 € 8.118 5.226 5.200 .150.315 54.215 - 5.500 5.753 1.250 7.500 17.000 50.105 487.800 8.575 5.226 3.000 972 7.350 € 3.118 82.158.390 2.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan aan aan aan 705 900 700 850 855 855 850 151 900 Voorraad overige Diverse baten en lasten Voorraad wijnen Opbrengst verkopen wijn Opbrengst verkopen overige Opbrengst verkopen overige Opbrengst verkopen wijnen Nog te ontvangen bedragen Diverse baten en lasten € € € € 220 420 € 2.000 € 115.345 640 ----------------€ 29.265.299 8.000 € 718.210.000 712.405 210.200 6.248 750 2.000 53.345 400 640 4.200 9.250 3.369.545 ========== ----------------€ 1.248 1.000 153 315 420 8.790 5.790 5.150 11.500 5.000 .315 54.000 15.293 19.092 2.462 54.100 17.

Vraag a3 In box 1 wordt niet uitsluitend inkomstenbelasting geheven. uit onderneming. de ANW (Algemene nabestaandenwet) en de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). maar ook de premies volksverzekeringen.08 Vraag a1 In box 1 zijn ondergebracht de inkomsten uit dienstverband.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 12. uit alimentatie en uit eigen woning. uit werkzaamheden die niet onder de loonbelasting vallen. Vraag a2 Het belastbaar inkomen uit werk en woning is belast met een progressief tarief: de belastingdruk wordt groter als het inkomen stijgt. uit uitkeringen en pensioenen. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 68 . Bij de volksverzekeringen gaat het om de AOW (Algemene ouderdomswet).

000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 69 . – Vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen gemakkelijker leningen worden afgesloten. houdt risico’s voor het bedrijf in. ook met zijn privé-vermogen.000 =========== 150.000 Openingsbalans Vermogen J.000 € 300. – De taken kunnen worden verdeeld.000 Vraag b Van de bankbijschrijving is de journaalpost: Debet Credit aan aan 110 041 043 Bank Vermogen J.000 -----------------------------------€ 350. Vraag b Voordelen van een OV: – Er kan een groter eigen vermogen worden ingebracht. Bouwman: Bank € 350.000 200.000 € 150. Bouwman € 400. Bouwman n/t storten € 300.000 =========== 200.000 -----------------€ Vermogen S. Bouwman Vermogen S. Bouwman n/t storten 200. Bouwman n/t storten Vermogen J.02 Vraag a De journaalpost van de oprichting is: Debet Credit aan aan 041 043 040 042 Vermogen J. 13. rekening houdend met de specifieke kwaliteiten van de vennoten.000 Vermogen S. Nadelen van de OV: – Er is steeds overleg tussen de vennoten nodig. Bouwman n/t storten € 350.000 400. – Het financiële gedrag van de vennoten privé.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 13 13.000 150. Bouwman n/t storten Vermogen S. verschil van inzicht kan tot slecht management leiden. Bouwman € - 300. Bouwman Vermogen J.000 ------------------€ 350.01 Eigen vermogen en personenvennootschappen Vraag a Ieder van de vennoten is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld van de OV.000 Vraag c De openingsbalans van OV Gebr. Bouwman n/t storten Vermogen S.000 400.

000 45.000 =========== 200.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d De journaalpost van de inbreng van S.000 Vermogen S.000 75. Bouwman n/t storten 200.000 32.000 15.000 150. Wals € - 40.000 35.000 450.000 Vraag f De geactiveerde goodwill wordt gewoonlijk in een gering aantal jaren ten laste van het resultaat gebracht.000 -----------------€ Vermogen S.000 € - 300. Bouwman n/t storten € - 25. 13.Wals nog te storten Vermogen K.000 € 450.000 125. Bouwman Vermogen J.000 180.000 -----------------Crediteuren -----------------€ 425. Bouwman: Debet Credit aan aan aan 030 020 700 130 100 110 140 041 Goodwill Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Bank Crediteuren Vermogen S.000 150.000 457.000 aan Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 70 .000 150.000 75.000 35.000 Vraag e De openingsbalans is nu als volgt Goodwill Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Bank € 25.03 Vraag a 005 050 aan 700 aan 080 aan 051 110 086 085 Goodwill Eigen vermogen Voorraden Vermogen J.000 Openingsbalans Vermogen J.000 15.000 € 25.000 200.000 =========== ------------------€ 425. Bouwman n/t storten € 300.000 45.000 € 15. Dekker Bank Vermogen K.000 180. Bouwman € 400. Dekker Privé J.

Dekker € 450.82.808 € 1.000 Gebouwen .000 ========= ========= 13.000 Bank .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b 005 010 015 020 051 700 130 100 110 Openingsbalans van de openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid Dewa per 1 januari Goodwill € 40.808 1.04 De journaalposten zijn als volgt: Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan aan 4 aan 5 aan 13.000 160 Crediteuren .000 Voertuigen .000 085 Vermogen K.150. Zegers Incidentele verliezen en winsten Te betalen omzetbelasting Debiteuren Crediteuren Privé W.000 086 Hierop nog te storten .100.000 Debiteuren . Wouters Bank Privé A.000 170 Nog te betalen bedragen 9.500 € € 25.080 € De journaalposten van de verstrekte gegevens zijn als volgt: Debet Credit 1 aan 2 aan aan 3 aan 4 aan aan 5 aan 046 110 045 700 181 110 045 046 990 181 130 140 046 Privé W.375 € 5.33.282.000 --------------Privé J.000 380 3. Wals € 450.500 € 2.080 2.712 € 4. Berns Debiteuren Bank Privé D.000 080 Vermogen J.05 046 100 045 110 045 700 181 046 130 110 046 Privé D.55.000 € 2.800 912 3.500 € 478 € 400 78 25. Dekker .000 Inventaris .25.380 € - € - 750 750 € 1. Zegers € € 3.500 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 71 .000 ----------------------------€ 888. Schuurs Voorraad goederen Te betalen omzetbelasting Bank Privé B.000 € 888. Zegers Bank Privé B. Berns Kas Privé A.000 . Schuurs Privé W. Wouters Voorraad goederen Te betalen omzetbelasting Privé D.300.375 1.96.000 Kas 4.500 € € 3.000 Voorraden . Berns € € € 1.000 2.300.

500 = €3.000 – €49.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 13.000 € 15. aan aan aan 090 046 047 048 Resultaat boekjaar Privé Abels Privé Bouma Privé Chen € 59.500 – €49.06 Berekening vooraf: Gestort vermogen: 70% van €700.000 17.000 Abels krijgt: 3/7 × (– €14.500 € 25.000.000) = – €27.000 = €10.000 – €49.900 ----------------€ 343.000) = – €4. De rentevergoeding hierover bedraagt: 10% is €49.000 = – €63.000 3.000.000 = – €14.900 . Te verdelen: – €14. aan aan aan 090 046 047 048 Resultaat boekjaar Privé Abels Privé Bouma Privé Chen € 35.07 Vraag a Vaste activa Goodwill Gebouw Inventaris Vlottende activa Voorraad goederen Debiteuren Kas Bank € 45.100 79.000 € 14.000 4.104.800 .500 Bouma en Chen krijgen ieder: 2/7 × €10. Abels krijgt 3/7 × €10.600 12.200 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 72 .800 5.283.000.000 Bouma en Chen ieder: 2/7 × (– €63.300 ----------------€ 408.000.000 = €490.000) = – €6.000 4. 1 Te verdelen: €59.000 10.000 Bouma en Chen krijgen ieder: 2/7 × (– €14.000 2 Te verdelen: €35.500 = €4.500.200 € 219.000 Abels krijgt: 3/7 × (– €63.000 046 047 048 090 Privé Abels Privé Bouma Privé Chen Resultaat boekjaar € 6.000 10.000) = – €18.500 17.000 aan 13.

de Jager Privé B.400 10.000 44. de Hond Vermogen K.600 € 88.400 + €67. Een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid heeft een deelneming als de OV voor eigen rekening kapitaal verschaft aan een NV of BV teneinde met die NV of BV duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid.400 = 1/3 × €101.800 ----------------31. de Jager B.000 € 30. de Hond K.200 ----------------€ 101.300 ----------------362. de Hond € 132.600 ----------------€ 132.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Specificatie van het totaalbedrag van de vaste activa (€408.600 Vraag e Journaalpost vergroting gestorte vermogens: Debet Credit aan aan 045 046 041 043 Privé K.800 = € 67.600 = €10.400 – ----------------€ 408.000 10.600 33. de Jager n/t storten Vermogen B.000 = 12% × €90.600 132. de Jager Privé B.000 = € 20. de Jager B.600 Vraag d Journaalpost winstverdeling: Debet Credit aan aan 060 045 046 Winstsaldo Privé K.800 + €33. de Hond 2/3 × €101. de Hond n/t storten € - 30.400 = €20.000 10.200): Immateriële vaste activa Goodwill Materiële vaste activa Gebouw Inventaris Financiële vaste activa € 283.100 79.400 K.200 € 45. de Jager B.800 € 88.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 73 . de Hond € 12% × €170.800 NB: Een deelneming bijvoorbeeld maakt deel uit van de financiële vaste activa. Vraag c Berekening winstverdeling: Behaalde winst K.000 44.

000 59.200 200. Zij vertegenwoordigen de vennootschap in het economische verkeer met derden en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de OV. de Jager 283.000 ---------------€ 57.900 045 046 070 140 181 180 ------------------€ 751.400 200.000 Vraag a De vennoten van een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid worden fiscaal elk als ondernemer aangemerkt omdat elke vennoot aansprakelijk is voor de schulden van het samenwerkingsverband.100. Vraag b Elk van de vennoten van een openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid verantwoordt zijn aandeel in de winst in box 1 als winst uit onderneming. Zijn aansprakelijkheid is slechts beperkt tot het bedrag van zijn inbreng.000 . de Jager Privé B. Vraag b De niet-commanditaire vennoten worden beherende vennoten genoemd. De OVR kan daarom zelf eigenaar zijn van bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen en bedrijfswagens.10 Vraag a Een commanditaire vennoot is niet aansprakelijk voor de schulden van de openbare vennootschap.000 . de Hond Hypothecaire lening Crediteuren Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting € 300.800 042 Vermogen B. Eventuele kosten die hij moet maken en die verband houden met zijn inkomsten uit zijn verstrekte kapitaal zijn dan aftrekbaar.100 041 Vermogen K. de Hond 5.11 Vraag a Het kenmerk van een OVR is dat de onderneming zelf contracten kan afsluiten en dat daarbij geen instemmingsvereiste nodig is van de vennoten.900 104.400 =========== 13.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag f 005 010 015 700 130 100 110 Goodwill Gebouw Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Kas Bank € Balans per 1 januari van OV De Jager & De Hond 45. de Jager n/t storten 79.600 .900 37.09 Privé K. 13.800 040 Vermogen K. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 74 . Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting heeft hij daarom toch te maken met box 1 van de wet op de inkomstenbelasting.50.500 129.400 ------------------€ 751.400 =========== 100.000 ---------------€ € 150.200 ---------------24. Vraag c Hoewel de commanditaire vennoot fiscaal niet als ondernemer wordt aangemerkt.33. geniet hij wel inkomsten uit onderneming. 13. Vraag b De continuïteit is beter gewaarborgd omdat bij uittreding van een vennoot geen scheiding van goederen behoeft plaats te vinden.600 043 Vermogen B. de Hond n/t storten 12.300 219.

000 560.000 160. – De aandelen zijn vrij overdraagbaar.000 € 800.000 Vraag b Journaalposten van de plaatsing en de storting: Debet Credit 1 aan 2 aan 170 041 110 170 Aandeelhouders nog te storten Aandelen in portefeuille Bank Aandeelhouders nog te storten € € 800.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 14 Eigen vermogen en naamloze of besloten vennootschap 14.000 ------------------€ 1.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 75 . – Aandeelbewijzen kunnen worden uitgegeven.000 160.000 300.500.500.000 € 1. zij het dat statutaire beperkingen in de overdraagbaarheid van de aandelen op naam kunnen bestaan.000 € Vraag d Balans per 31 december (gedeeltelijk) van de NV Druits: Balans per 31 december van de NV Druits Maatschappelijk kapitaal Aandelen in portefeuille Agioreserve € 1.01 Voor de NV gelden de volgende verschillen: – De aandelen kunnen op naam en/of aan toonder luiden.000 € 560.000 Vraag c Journaalposten van de plaatsing en de storting: Debet Credit 1 aan aan 2 aan 170 041 043 110 170 Aandeelhouders nog te storten Aandelen in portefeuille Agioreserve Bank Aandeelhouders nog te storten € 560.000 € 400.000 800. 14.200.500.02 Vraag a Journaalpost van de oprichting Debet Credit aan 041 040 Aandelen in portefeuille Maatschappelijk kapitaal € 1.000 € 800.

000 600.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 76 .000 ------------------€ 690.000 Maatschappelijk kapitaal Aandelen in portefeuille Geplaatst kapitaal Nog niet gestort Opgevraagde stortingen Gestort en opgevraagd € 1.000 75.000 150. Aandelen in portefeuille Bank Aandeelhouders nog te storten € 1. zijnde de schulden.000 ------------------€ 675.03 Vraag a 1 Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de op geld gewaardeerde activa van de onderneming na aftrek van al het vreemde vermogen. 3 De eerste post van het eigen vermogen is het gestort en opgevraagd kapitaal als: – het geplaatste kapitaal niet is volgestort – er sprake is van opgevraagde bijstortingen die nog niet volledig zijn ontvangen.000 250.000 15.000 € € 60.000 € 1.000 60.000 € € 600.000 Opgeëiste storting: 150 Opgeëiste storting van aandeelhouders aan 085 Nog niet opgeëiste storting van aandeelhouders Storting: 110 aan 150 Bank Opgeëiste storting van aandeelhouders Vraag c Op de balans ultimo december komen de volgende posten voor: Vordering op aandeelhouders € 15.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 14. is als volgt: Geplaatst kapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Overige reserves Winst boekjaar.000.000.000 750. Vraag b Oprichting: 080 aan 090 Plaatsing: 170 085 aan 080 Storting: 110 aan 170 Aandelen in portefeuille Maatschappelijk kapitaal Aandeelhouders nog te storten Nog niet opgeeiste storting van aandeelh.000 € 600. 2 De specificatie die BW2 voorschrijft.000 ------------------€ 750.000 € 45.000.000 € € 45. de voorzieningen en de overlopende passiva.

Ze worden gevormd door winstinhouding. 14.200. 14. de wettelijke en de statutaire reserves.000. het bedrag van de ongerealiseerde herwaardering is dus: 30 × €36.000. Vraag b 1 Per jaar wordt er afgeschreven: €1. Bedrijfspand Herwaarderingsreserve € 1.. Vraag c 0.200.000 = €2. Tot het gebonden eigen vermogen behoren: het geplaatste kapitaal. Overige reserves zijn de resterende reserves die gevormd zijn in het kader van de winstbestemming.000 = €36.000.260. 2 Het bedrag van de herwaarderingsreserve op het moment van herwaardering wordt berekend door de boekwaarde op basis van de actuele waarde te verminderen met de boekwaarde op basis van de historische kosten. De boekwaarde op basis van historische aanschafprijs is: €1.000 € 91.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 77 .000 – 15 × €60.000/50 = €24.06 Vraag a Journaalpost winstbestemming: Debet Credit aan aan aan 060 160 161 047 Winstsaldo Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting Algemene reserve € 161.000.000/50 = €60. De boekwaarde op basis van de actuele waarde is: €3.200 53. het gerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve.800 16. aan 0.000 – €24. gegeven de aard en de plaats van de activiteit waarvoor het actief in de onderneming is bestemd.260.080.000.000.000. Het gebonden eigen vermogen is het deel van het eigen vermogen waarover door de leiding van de onderneming niet vrij kan worden beschikt. Het vrije eigen vermogen staat ter vrije beschikking van de onderneming. 2 Op basis van de actuele waarde wordt er per jaar afgeschreven: €3.000 = €1.100. het nietgerealiseerde deel van de herwaarderingsreserve.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 14.. Vraag b De indeling heeft betrekking op de beschikkingsmacht.000 Vraag d Jaarlijks wordt er gerealiseerd: €60. de overige reserves en de winst over het boekjaar.000 – 15 × €24. De vorming vindt plaats ten laste van de overige reserves of in het kader van de bestemming van de winst over het boekjaar (ingehouden winst).04 Vraag a 1 De actuele waarde van een actief is de in geld uitgedrukte betekenis van het actief voor de onderneming.000 € 1.000 = €840. Hiertoe behoren: de agioreserve.05 Vraag a Wettelijke reserves zijn reserves die op grond van bepalingen in BW2 moeten worden aangehouden.000. Statutaire reserves zijn reserves die op grond van bepalingen in de statuten van de NV of BV moeten worden aangehouden. Vraag e Er moet nog gedurende dertig jaar worden afgeschreven.

© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Totale dividendbedrag €108. Vraag b Totale dividendbedrag €80.60.730 6. Vraag c Journaalpost betaling dividendbewijzen: Debet Credit aan 160 110 Te betalen dividend Bank € 43.300 7.520 8. De rekening Onverdeeld gebleven winst heeft dan een saldo (creditsaldo!) van €9. Dividendbedrag per aandeel €108.200 Vraag a Journaalpost winstbestemming: Debet Credit aan aan aan 060 050 160 161 047 Winstsaldo Onverdeeld gebleven winst Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting Algemene reserve € - 121.592 € 50. Dividendbedrag per aandeel €80.695 ----------------€ 43.000 48.000 : 6 000 = €18. Vraag c Journaalpost betaling dividendbewijzen: Debet Credit aan 160 110 Te betalen dividend Bank € 50.605 Vraag d Journaalpost afdracht dividendbelasting: Debet Credit aan 14. Aantal geplaatste aandelen 6 000. Aantal geplaatste aandelen 50 000.000.270 € 68.592 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 78 .07 161 110 Te betalen dividendbelasting Bank € 16.605 € 43.928 ----------------€ 50.000 : 50 000 = €1.920.605 NB: Dividend 2 850 × €18 = af: Dividendbelasting 15% = € 51.60 = af: Dividendbelasting 15% = € 59.000.000 12.592 NB: Dividend 37 200 × €1. heeft de rekening Winstsaldo geen saldo meer.000 NB: Als het grootboek is bijgewerkt.200 € 16.

865 NB: Interimdividend 2 690 × €10 = af: Dividendbelasting 15% = € 26.000 ----------------€ 24.035 ----------------€ 22.400 3.000 € 12.08 161 110 Te betalen dividendbelasting Bank € 12.000 Vraag a Journaalpost toekenning interimdividend: Debet Credit aan aan 047 160 161 Algemene reserve Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting € 40.865 Vraag c Journaalpost afdracht dividendbelasting: Debet Credit aan 161 110 Te betalen dividendbelasting Bank € 6.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d Journaalpost afdracht dividendbelasting: Debet Credit aan 14. Slotdividend per aandeel €24.000 Debet Credit aan aan aan 060 047 160 161 Winstsaldo Algemene reserve Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting € 84.000 40.600 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 79 .000 € 34.900 4.000 € 6.000 Vraag b Journaalpost uitbetaling dividendbewijzen: Debet Credit aan 160 110 Te betalen dividend Bank € 22.000 20.000 Vraag d Dividend Interimdividend Slotdividend Aantal geplaatste aandelen 4 000.865 € 22.000 : 4 000 = €6.000 6. Vraag e Journaalpost winstbestemming: € 64.000 € 60.

000 18.000 € 32.000 : 6 000 = €10.000 24. Cashdividend per aandeel €60.763 Vraag g Journaalpost afdracht dividendbelasting: Debet Credit aan 14.000.780 1. Stockdividend per aandeel €60. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 80 .600 € 3. 37 320 aandelen uitgereikt.000 : 6 000 = €10.000 42.000 NB: De dividendbelasting wordt berekend over het totale dividend en wordt vervolgens ingehouden op het cashdividend! Vraag b Totale stockdividend €60. Vraag d Totale cashdividend €60.000. Aantal geplaatste aandelen 6 000. Er zijn dus tegen inlevering van 3 200 dividendbewijzen nr.763 € 5.000 NB: 3 200 dividendbewijzen nr. Aantal geplaatste aandelen 6 000. De aandelen van de NV Wehberg hebben een nominale waarde van €100. 37 à €10 = €32.000 € 16.09 161 110 Te betalen dividendbelasting Bank € 3.017 ----------------€ 5. Vraag c Journaalpost uitreiking aandelen: Debet Credit aan 042 041 Uit te reiken aandelen Aandelen in portefeuille € 32.000.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag f Journaalpost uitbetaling dividendbewijzen: Debet Credit aan 160 110 Te betalen dividend Bank € 5.600 Vraag a Journaalpost winstbestemming: Debet Credit aan aan aan aan aan 060 046 047 042 160 161 Winstsaldo Statutaire reserve Algemene reserve Uit te reiken aandelen Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting € 160.763 NB: Slotdividend 1 130 × €6 = af: Dividendbelasting 15% = € 6.000 60.

600.990 € 600.10 161 110 Te betalen dividendbelasting Bank € 18.000 ----------------€ 450.000 Dividend Interimdividend Slotdividend Stockdividend Cashdividend Vraag b Journaalpost winstverdeling: Debet Credit aan aan aan aan 060 050 047 042 160 161 Winstsaldo Onverdeelde winst Algemene reserve Uit te reiken aandelen Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting € - 798.500 € 350.000 € 300.990.000 .990 . NB 2: Als het grootboek is bijgewerkt vertoont de rekening Onverdeelde winst een creditsaldo van €3.150. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 81 .000 ----------------€ 3.000 ----------------- € 798.000 .250 € 33.500 1. 38 Cashdividend af: Dividendbelasting 15% × (€10 + €10) = € 10 3 -----------------€ 7 Vraag e Journaalpost uitbetaling dividendbewijzen: Debet Credit aan 160 110 Te betalen dividend Bank € 33.000 150.000 82.000 € 18.250 NB: 4 750 dividendbewijzen nr.000 Vraag a Saldo winst Vorig jaar onverdeeld gelaten Voor verdeling beschikbaar bedrag Ten gunste algemene reserve Dividend Onverdeeld wordt gelaten € 200.500 67. 38 à €7 = €33. Vraag f Journaalpost afdracht dividendbelasting: Debet Credit aan 14.250.490 ----------------€ 803.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Per dividendbewijs nr.500 NB 1: De dividendbelasting is berekend over het (totale) slotdividend en is vervolgens ingehouden op het cashdividend.500 5.000 300.800.

000 toe.250 € 30.000.500 € 67. De agioreserve neemt weliswaar af met €300.750 ----------------€ 30.000 € 300. 32 zijn dus 90 aandelen uitgereikt.000 € 120. Vraag d Journaalpost uitbetaling dividendbewijzen: Debet Credit aan 160 110 Te betalen dividend Bank € 30. Immers.500 Vraag a Journaalpost van het besluit tot uitreiking van bonusaandelen: Debet Credit aan Agioreserve Uit te reiken aandelen € 300.000 € 90.000 NB: 600/1 500 × €300.000. Vraag c De grootte van het eigen vermogen verandert niet.000 = €120. De aandelen van NV De Bouwing zijn €1.250 NB: Cashdividend 1 100 × €50 = af: Dividendbelasting 15% × 1 100 × (€100 + €50) = € 55.000 24.11 161 110 Te betalen dividendbelasting Bank € 67.250 Vraag e Journaalpost afdracht dividendbelasting: Debet Credit aan 14. het aantal geplaatste aandelen is toegenomen.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c Journaalpost uitreiking aandelen: Debet Credit aan 042 041 Uit te reiken aandelen Aandelen in portefeuille € 90. Op de 900 dividendbewijzen nr. NB: Het eigen vermogen per geplaatst aandeel wordt minder. 32 à €100 = €90.000 Vraag b Journaalpost uitreiking bonusaandelen: Debet Credit aan Uit te reiken aandelen Aandelen in portefeuille € 120. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 82 .000 NB: 900 dividendbewijzen nr.000 maar het geplaatste aandelenkapitaal neemt met €300.000 nominaal.

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

14.12

1 aan aan 2 aan aan 3 aan aan 4 aan
14.13

099 170 090 170 171 172 170 090 086 081 081 080

Resultaat boekjaar Keuzedividend Algemene reserve Keuzedividend (20% van €250.000) Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting (15%) Keuzedividend Algemene reserve Agioreserve (1/4 × 80% van 25 000 × €20) Uit te reiken aandelen Uit te reiken aandelen Aandelen in portefeuille

300.000 € 250.000 50.000 42.500 7.500 200.000 100.000 100.000

50.000 € -

€ € €

200.000 € 100.000 € 100.000 €

De gevraagde journaalposten zijn als volgt:
Debet Credit

1 aan 2 aan 3 aan 4 aan
14.14

Aandelen in portefeuille Maatschappelijk kapitaal Aandeelhouders nog te storten Aandelen in portefeuille Bank Aandeelhouders nog te storten Oprichtingskosten (resultaatrekening) Bank

€ 2.500.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 120.000 € 120.000

Vraag a Journaalpost besluit om bonusaandelen uit te reiken:
Debet Credit

aan

Agioreserve Uit te reiken aandelen

400.000 € 400.000

NB: 8 000 bonusaandelen à €50 nominaal = €400.000. Vraag b Aantal geplaatste aandelen €1.600.000 : €50 = 32 000. Aantal in te leveren dividendbewijzen nr. 56 voor één bonusaandeel: 32 000 : 8 000 = 4. Vraag c Journaalpost uitreiking bonusaandelen:
Debet Credit

aan

Uit te reiken aandelen Aandelen in portefeuille

300.000 € 300.000

NB: 24 000/32 000 × €400.000 = €300.000. Of 24 000 : 4 = 6 000; 6 000 × €50 = €300.000.
Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 83

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

Vraag d De gevraagde journaalposten zijn als volgt:
Debet Credit

1 aan 2 aan aan 3 aan 4 aan
14.15

Aandelen in portefeuille Maatschappelijk kapitaal Aandeelhouders nog te storten Aandelen in portefeuille Agioreserve Bank Aandeelhouders nog te storten Emissiekosten aandelen (resultaatrekening) Bank

€ €

500.000 € 600.000 € 400.000 200.000 600.000 30.000 500.000

€ €

600.000 € 30.000 €

Vraag a Gebouw Handelsgoederen Handelsdebiteuren Hypothecaire lening Handelscrediteuren € 90.000 - 110.000 -----------------

€ 200.000 - 175.000 - 160.000 ----------------€ 535.000

4 000 aandelen à €100 per aandeel = Goodwill Vraag b De journaalposten voor de nieuwe BV:
Debet

- 200.000 ----------------€ 335.000 - 400.000 ----------------€ 65.000

Credit

1 aan 2 aan 3

Aandelen in portefeuille Maatschappelijk kapitaal Aandeelhouders nog te storten Aandelen in portefeuille Gebouw Voorraad goederen Debiteuren Goodwill 8%-Hypothecaire lening Crediteuren Aandeelhouders nog te storten

€ € € -

500.000 € 400.000 € 200.000 175.000 160.000 65.000 € 90.000 110.000 400.000 400.000 500.000

aan aan aan

Vraag c Over een bedrag van €100.000.

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 84

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

14.17

Vraag a
Debet Credit

aan

980 163

Vennootschapsbelasting Te betalen vennootschapsbelasting

100.000 € 100.000

Vraag b Saldo rekening 060 Winstsaldo €300.000 (creditsaldo). Vraag c
Debet Credit

aan aan aan
14.18

060 160 161 047

Winstsaldo Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting Algemene reserve

260.000 € 85.000 15.000 160.000

Vraag a De voorafgaande journaalposten zijn: 015 400 970 010 405 010 405 015 015 162 970 405 020 940 185 162 161 163 990 190 Inventaris Huisvestingskosten Incidentele baten en lasten Gebouw Afschrijvingskosten Gebouw (1/30 × €504.000 + 1/16 × €100.000) Afschrijvingskosten Inventaris Inventaris Te betalen omzetbelasting Incidentele baten en lasten Afschrijvingskosten Verpakkingsmachines Rentelasten Nog te betalen bedragen Te betalen omzetbelasting Te vorderen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Vennootschapsbelasting Te betalen vennootschapbelasting € € 85.000 16.000 35.000 € 23.050 € € € 45.000 € 1.900 € € € € 18.000 € 1.600 € 99.140 € € 57.000 € 57.000 ----------------€ 381.690 ========== 42.000 57.140 1.600 18.000 1.140 760 45.000 23.050 136.000

aan aan

aan aan aan aan aan aan aan aan

----------------€ 381.690 ==========

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 85

300 63.000 ..105.600 57.850 € 1.110 Vraag a De naam van de Nederlandse effectenbeurs is NYSE-Euronext Amsterdam NV.400.062.000 120.000 42.000 80.000 1.000 50.000 .000 400. aan 1.000 .000 80.000 .000 25.000 .000 90.140 € 4.000 42. Vraag b Twee belangrijke indices zijn: – AEX-index – AMX-index.560.600 57.000 .120.560.000 1.000 86.000 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Grootboekrekening Nr.800 30.000 .844.000 42.----------------.900 42.050 48. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 86 . Brussel.110.200 € 4.----------------.000 60.000 .062.3.850 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= Vraag c 099 aan 1.000 .000 115.690 € 5.000 57.200 € 1.201.200 € 5.000 .000 .1.----------------.240. Parijs en New York.690 € 381.062.000 86.000 .000 Herziene saldibalans per 31 december 2008 Debet Credit € 180.801.600 57.000 265.000 .000 .000 21.265.000 .160..3.200 19.000 € 350.200 18. Vraag c NYSE-Euronext is ontstaan uit de fusie tussen de beurzen van Amsterdam.950 € 86.000 18.4.000 .201.----------------.000 90.120.000 760 30.----------------.240.240.000 Winst-en-verliesrekening 2008 Debet Credit Balans per 31 december 2008 Debet Credit € 180.000 50.140 17.240.050 48.19 Resultaat boekjaar Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting Algemene reserve € 105.000 21. Vraag d Twee belangrijke NYSE-Euronext-indices zijn: – de NYSE-Euronext 100 – de Next 150.000 .000 .200 1.000 .000 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 159.000 .600 35.062.788.801.000 20.950 .844.000 .110 20.000 21.3. aan 085 14.1.800 4.000 17.265.4.050 48.788.110 € 35.200 € 381.950 .062.240.700 6.240.000 16.000 € 350.900 42.000 20.105.000 25.140 400.940 € 4.000 € 350.000 50.140 17.000 24.----------------.000 € 131.----------------€ 5.200 19.1.000 57.240 57.000 42.131.000 .000 80.940 € 5.000 86.000 99.000 57.110 ----------------.900 45.----------------. 010 015 020 080 081 085 090 099 100 110 120 130 135 161 162 163 180 185 190 400 405 410 420 430 480 700 810 820 940 970 990 Naam Gebouw Inventaris Verpakkingsmachines Maatschappelijk kapitaal Agrioreserve Algemene reserve 8%-Lening o/g Resultaat boekjaar Kas Fortisbank Postbank Debiteuren Crediteuren Te vorderen omzetbelasting Te betalen omzetbelasting Af te dragen omzetbelasting Vooruitbetaalde bedragen Nog te betalen bedragen Te betalen vennootschapsbelasting Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Kosten van energie Personeelskosten Overige bedrijfskosten Verkoopkosten Voorraad handelsgoederen Kostprijs verkopen Opbrengst verkopen Rentelasten Incidentele baten en lasten Vennootschapsbelasting Saldo winst-en-verliesrekening Totalen Saldibalans per 31 december 2008 Debet Credit € 340.560.240 57.000 90.000 98.000 42.----------------.140 57.110.110.

000 : 102 014 000 = €20.000.000 Activa Voorzieningen Schulden Eigen vermogen Vraag b Intrinsieke waarde van een aandeel: €2.590 382 4.531 -------2.059 € 2.149 -------4.000.550.059.2.000.350.350.000 .000 -----------------------€ 491.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 14.20 Vraag a Bedragen × €1.059.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 87 .18 Vraag c De beurswaarde bedraagt Het in de balans tot uitdrukking komende eigen vermogen bedraagt Value-gap 6.

– Het moet waarschijnlijk zijn dat de afwikkeling van de voorziening gepaard gaat met een uitstroom van geldmiddelen. dat zijn schulden waarvan per balansdatum de nog resterende looptijd langer is dan één jaar. 15.02 De schulden worden onderverdeeld in: – langlopende schulden.000 € 800. – kortlopende schulden.600. – de voorziening voor reorganisatie.000 Kortlopende schuld € 400.01 Vreemd vermogen Vraag a De twee kenmerken zijn: – De omvang (het bedrag) is onzeker – Het tijdstip van afwikkeling is onzeker. 15. – de voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling. Vraag b Balansdatum 31 december 2008 31 december 2009 31 december 2010 31 december 2011 Resterende looptijd van de lening 3 3/4 jaar 2 3/4 jaar 1 3/4 jaar 3/4 jaar Langlopende schuld € 1. Vraag c Voorbeelden van voorzieningen zijn: – de voorziening voor verstrekte garanties op geleverde producten.000 € 400.000 € 400. dit zijn bedragen die als kosten zijn geboekt in de lopende boekingsperiode.04 Vraag a De looptijd van de lening is vier jaar. Vraag b De voorwaarden zijn: – Er moet sprake zijn van een verplichting van de onderneming jegens derden.000 € 800.000 – (Credit)saldo van de rekening Lening o/g € 1.000 € 1. – Er moet betrouwbaar kunnen worden geschat hoe groot de verplichting is. waaronder de kosten voor afvloeiing van personeel.200.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 15 15. dit zijn ontvangsten in de lopende boekingsperiode. – vooruitontvangen kosten. hiertoe behoren alle schulden waarvan per balansdatum de resterende looptijd korter is dan één jaar. 15.200.03 Overlopende passiva worden onderverdeeld in: – nog te betalen kosten.000 Vraag c Balansdatum 31 december 2008 31 december 2009 31 december 2010 31 december 2011 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 88 .000 € 400. rechtsgedingen en claims.000 € 400. maar waarvan de betaling plaatsvindt in de volgende boekingsperiode(n).000 € 400. – de voorziening in verband met geschillen. maar waarvan de opbrengst moet worden toegerekend aan de volgende boekingsperiode(n).

000 Vraag b Journaalpost van de plaatsing van de obligaties: Debet Credit aan 110 076 Bank Obligaties in portefeuille € 8.000 Vraag c 31 juli Bankboek 31 dec naar Balans € 1.000.1.000 ------------------€ 1.000 ------------------€ 1.07 Vraag a Bij de plaatsing van een obligatielening zullen in het grootboek worden opgenomen de rekeningen Obligatielening en Obligaties in portefeuille.200.1.000 ----------------€ 1.500.000 1 jan van Balans .000 .000 Debet Credit aan 072 110 Onderhandse lening o/g Bank 072 Onderhandse lening o/g € 300.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 15.500.000. 15.000 € 300. Vraag c De aflossing kan in principe op de volgende twee manieren geschieden: – aflossing ineens aan het einde van de looptijd – geleidelijke aflossing gedurende de looptijd.000 Kortlopende schuld €300.500.000 =========== € 300.000.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 89 .000.000.000. 15.500.000 € 8.5 jaar.08 Vraag a Journaalpost van de creatie van de obligaties: Debet Credit aan 076 075 Obligaties in portefeuille Obligatielening € 8. Vraag e Langlopende schuld €900.000 = Schuld op 1 januari 2009 Vraag b Journaalpost van de aflossing van juli 2009: € 3.500.000 =========== Vraag d De resterende looptijd per 31 december 2009 is 3. Vraag b De interestvergoeding op een obligatie wordt vaak met couponrente aangeduid.05 Vraag a Op 1 juli 1999 gesloten lening af: 5 aflossingen van elk €300.000 € 8.

000 en onder de kortlopende schulden €800.000 € 1.000 € 600.000 200.000 Vraag f (Gedeeltelijke) balans per 31 december 2010 van NV Eggermondt Langlopende schulden Obligatielening Kortlopende schulden Obligatielening Uitgelote obligaties € 6.200.000 € € 1.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 90 .000.000 31.000 Vraag e Journaalpost uitbetaling uitgelote obligaties: Debet Credit aan 175 110 Uitgelote obligaties Bank € 600.000 € 800.000 € 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c De obligatielening komt op de balans per 31 december 2009 voor met €8.09 175 110 Uitgelote obligaties Bank € 200.000 Vraag g Journaalpost uitbetaling resterende uitgelote obligaties: Debet Credit aan 15.400.000 € 820.000.000 820.000. Vraag d Journaalpost uitloting obligaties: Debet Credit aan 075 175 Obligatielening Uitgelote obligaties € 800.000.000 200.000 € 31.000.000 20.000 € 820.000.000 € 200.000 € € € 231.000 € 1.000 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan aan 5 aan 6 aan 082 080 110 160 160 110 161 160 083 081 110 161 083 082 6% Obligatielening in portefeuille 6% Obligatielening Bank Inschrijvers op 6% Obligatielening Inschrijvers op 6% Obligatielening Bank Obligatiehouders nog te storten Inschrijvers op 6% Obligatielening Uit te reiken 6% Obligaties Agio op 6% Obligatielening Bank Obligatiehouders nog te storten Uit te reiken 6% Obligaties 6% Obligaties in portefeuille € 1.000 € € 800.000: onder de langlopende schulden €7.000.000 231.

000 € 5.000 . Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 91 .800.000 € 250.300.1.000 .620.10 Vraag a Journaalpost van de creatie van de obligaties: Debet Credit aan 076 075 Obligaties in portefeuille Obligatielening € 5.000 NB: Er wordt: – 900 × een bijbetaling van €700 ontvangen – 900 × twee obligaties ingewisseld – 900 × negen aandelen uitgegeven Vraag b Balans per 31 december 2011 NV Maaswaal Aandelenkapitaal In portefeuille Agioreserve € 4.000.000 ------------------€ 310.000 .900.000 Vraag b Journaalpost van de plaatsing van de obligaties: Debet Credit aan 110 188 076 Bank Disagio op obligaties Obligaties in portefeuille € 4.000.000.000.000 25.000 10.000 € 810.000 .000 Vraag c Journaalpost betaling kosten: Debet Credit aan 187 110 Geactiveerde emissiekosten obligaties Bank Jaarlijkse rentelasten obligatielening € 250.1.000 NB: In verband met de conversie zijn in totaal 2 000 × negen aandelen uitgegeven.000 =========== 15.100.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 15.11 Vraag a Journaalpost van de conversie: Debet Credit aan aan 110 077 041 043 Bank Converteerbare obligatielening Aandelen in portefeuille Agioreserve € 630.500.000 200.000 ------------------€ 4.5.000 Vraag d Couponrente 1/10 × het disagio op de obligaties 1/10 × de emissiekosten van de obligaties € 275.000 € 5.

54 --------------------€ 915.000 × 4.000 De aandelen worden uitgegeven tegen een koers van €300 per aandeel.752.71 Vreemd-vermogensccomponent € 915.07 18.400.1.399.841.88 ---------------------€ 946.332.93 ---------------------€ 1.17 .000 Vraag b Jaar 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Jaarlijkse toevoeging 1 januari Toevoeging: 6% van €915.14 17.39 ---------------------€ 963. aan 0.000 € 5.000 € 5.. Immers: (2 × €1.000 × 0.000.945.71 14. Het rentepercentage dat hierbij wordt gebruikt.000 = 31 december Toevoeging: 6% van €963.539. Vraag c 1 1.75 – €40.71 – €40.258.37 € 1.792..12 Vraag a De vreemd-vermogenscomponent van een converteerbare obligatielening wordt berekend door de contante waarde te nemen van alle toekomstige betalingen van rente en aflossing.399.132.000 € 590. Agioreserve €1..697.16 ---------------------€ 930.539.752.07 – €40. 0.000 = 31 december Toevoeging: 6% van €981.867.21236379 = € 747..332.37 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 92 .87 15.13 Bank Agioreserve Converteerbare obligatielening Interest vreemd vermogen (1/12 × €60.000) Converteerbare obligatielening € 2.000 15.799.752.410. Vraag b De eigen-vermogenscomponent van een converteerbare obligatielening is gelijk aan het verschil tussen het ontvangen bedrag en het bedrag van de vreemd-vermogenscomponent.000 9.000 = 31 december Toevoeging: 6% van €930.697. 2 aan 15.39) 4% Converteerbare obligatielening € 1. Interest vreemd vermogen (1/12 × €16. aan 0.000 – 18 000 × €100 = €200.14 – €40.75 16..87 – €40..168. Vraag a Contante waarde van de lening: €1.000 + €700) : 9 = €300.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Aandelen in portefeuille €2.000.000 . aan 0.000.000 = 31 december Vraag c 9. is gelijk aan de marktrente van een vergelijkbare lening zonder conversierecht.000 + 18 000 × €200 = €5.000.74725817 = Contante waarde van de rentebetalingen: €40.494.000 = 31 december Toevoeging: 6% van €946.93 ---------------------€ 981.000.132..792.

000 102.14 4% Converteerbare obligatielening Aandelen in portefeuille (1 400 × 10 × €30) Agio (1 400 × 10 × €20) 4% Converteerbare obligatielening Bank € 700.15 1 aan aan aan 2 aan 3 aan 4 aan aan 5 aan 6 aan 7 aan 099 055 052 160 161 160 110 052 051 110 051 055 071 070 450 120 150 110 180 Winstsaldo Agioreserve Uit te reiken aandelen Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting Te betalen dividend Bank Uit te reiken aandelen Aandelen in portefeuille Bank Aandelen in portefeuille Agioreserve 5% Obligaties in portefeuille 5%-Obligatielening Emissiekosten Te verrekenen omzetbelasting Crediteuren Bank Inschrijvers op obligaties € - 120. aan 0.000 € Vraag a Het (totale) vreemde vermogen bedraagt op 31 december €476. 15.000 € 180.000 € 500.000 0. Vraag b Eigenlijk vreemd vermogen Voorzieningen € 434. aan 15.000.000 € € 102.000 102.000 € 350.000 € 180..000. het eigen vermogen bedraagt €484.000 € € 2.. € 300.1. Vraag d1 Een bedrag van €5. De toekomstige verplichtingen hangen wel samen met de huidige bedrijfsactiviteiten.000 9.000 42.000 180..000 18. zijn nog niet exact bekend.520 € 350.200.000 € € 8.000 € 1.000 280.. Vraag d2 Een bedrag van €10.000 Vraag c Voorzieningen zijn (op de balans opgenomen) bedragen voor toekomstige verplichtingen. 1.000.000 .000 € 420..000 180.000 300. NB: Het totale vermogen bedraagt €960.000 € 1.520 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 93 .000.000 1.700.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d 0.000. De omvang van deze verplichtingen alsmede het tijdstip waarop ze zich zullen voordoen.000. aan 0.000.

000 € 1.000 150.000 200.000 10.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 94 .000.000 € 520 € 225 295 150.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 8 aan 9 aan 10 aan aan 110 180 065 071 180 110 440 910 110 Bank Inschrijvers op obligaties Disagio op obligaties 5% Obligaties in portefeuille Inschrijvers op obligaties Bank Bankkosten Interest Bank € € € 790.

2 Een actiefpost behoort tot de vlottende activa als het actief binnen één productiecyclus volledig is aangewend.02 Vraag a Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin de onderneming in staat is om op tijd aan haar opeisbare betalingsverplichtingen te voldoen. Vraag c Tot het kort vreemd vermogen wordt gerekend: – voorzieningen die als kortlopend moeten worden beschouwd. Vraag c Het is juist andersom: de vermogensstructuur wordt afgestemd op de kapitaalstructuur. – overlopende passiva die als langlopend moeten worden beschouwd. Vraag d 1 Een actiefpost behoort tot de vaste activa als het desbetreffende actief duurzaam dienstbaar is aan de werkzaamheden van de onderneming. Een vast actief wordt derhalve in meer dan één productiecyclus gebruikt voor de vervulling van de functie in het bedrijfsproces. Vraag b Onder de solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin de onderneming in geval van liquidatie in staat is het vreemd vermogen af te betalen.03 Vraag a Een voorziening (of een deel daarvan) behoort tot het kort vreemd vermogen als de voorziening (of een deel daarvan) binnen één jaar wordt afgewikkeld waarbij er een uitstoot van financiële middelen plaatsvindt. 16. Vraag c2 Twee belangrijke rentabiliteitsratio’s ten behoeve van de beoordeling van de rentabiliteit van een onderneming zijn: – REV: Rentabiliteit van het Eigen Vermogen – RTV: Rentabiliteit van het Totale Vermogen.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 16 16. – langlopende schulden. 16. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 95 . Vraag b Tot het lang vreemd vermogen worden gerekend: – voorzieningen die als langlopend moeten worden beschouwd.01 Financiële structuur van de onderneming Vraag a Bij de vermogensstructuur gaat het vooral om de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. – overlopende passiva die als kortlopend moeten worden beschouwd. Vraag c1 Onder rentabiliteit wordt in het algemeen verstaan de verhouding tussen een bepaald in een zekere periode behaald inkomen en het vermogen waarmee dat inkomen is verkregen. – kortlopende schulden. Vraag b Bij de kapitaalstructuur gaat het vooral om de verhouding tussen de vaste activa en de vlottende activa.

dan een verbetering. 6 Verbetering. De vlottende activa nemen af. Er is sprake van een mutatie binnen de vlottende activa. Want de kortlopende schulden nemen relatief meer af door de vlottende activa.000. Het vreemde vermogen neemt relatief sterker af dan het totale vermogen.04 Vraag a1 Current ratio = vlottende activa kort vreemd vermogen Quick ratio = vlottende activa − voorraden kort vreemd vermogen nettowerkkapitaal kort vreemd vermogen Working capital ratio = Vraag a2 Berekeningswijzen nettowerkkapitaal: – vlottende activa – kort vreemd vermogen – eigen vermogen + lang vreemd vermogen – vaste activa Vraag b Daling van de current ratio met 1/4 komt overeen met €50. 4 Verslechtering. De vlottende activa nemen af.000.05 Vraag a 1 Geen verandering. 3 Geen verandering. 5 Verbetering. 16. De vlottende activa zijn 1. Er is sprake van een mutatie binnen het eigen vermogen. Het vreemde vermogen en het totale vermogen blijft onveranderd. Er is sprake van een mutatie in de langlopende schulden en het eigen vermogen. Zowel het vreemde vermogen als het totale vermogen verandert niet. dan een verslechtering. 2 Verslechtering.000 = €200. Het totale vermogen neemt af en het vreemde vermogen verandert niet. 2 Verslechtering. 5 Geen verandering. 6 Dit is afhankelijk van de current ratio vlak voor de betaling: – als current ratio > 1. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 96 . 7 Geen verandering. 8 Verbetering. De kortlopende schulden veranderen niet.000 = €300.000. 4 Verslechtering. Zowel het vreemde vermogen als het totale vermogen verandert niet. Vraag b 1 Geen verandering. Er is sprake van een mutatie in de vaste activa en het eigen vermogen. 3 Geen verandering. Het vreemde vermogen blijft gelijk en het totale vermogen neemt toe.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 16. 9 Zelfde motivering als bij 6. – als current ratio = 1. 8 Geen verandering. 7 Geen verandering. 9 Verbetering. Het vreemde vermogen neemt af en het totale vermogen blijft gelijk. Het kort vreemd vermogen is dus 4 × €50. Het vreemde vermogen neemt relatief sterker af dan het totale vermogen. – als current ratio < 1. dan geen verandering. Het totale vermogen neemt af en het vreemde vermogen blijft ongewijzigd.5 × €200.

€1. Kortlopende schulden €2.300.000 Vreemd vermogen €3.4. Kortlopende schulden €2.000 1 × 100% = 26.000 50 300 -----------------€ 9.500.350.000) € 4.000 = €3.08 Vraag a €400.000 × 100% = × 100% = 14.500 2.650.850 =========== € 1.4.500.000) € 1.200 2.2%.91.850 =========== Vraag b Vaste activa Vlottende activa Balans NV Breezand (× 1.000 €124.300.350 -----------------€ 9. Totale vermogen €9.350.000.000 €524.300 1.000.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 16.000 2 €400.500.000 4 5 16.97%.67%.000 €3.350. €1.000 + €2.200 2.000 3 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 97 .000.350.000 + €124.300 1.850.000 3 Vlottende activa − Voorraden €2.000 Geplaatst kapitaal 2.200 Algemene reserve 3.550.000 Nettowerkkapitaal €3.850 =========== Vraag c 1 Nettowerkkapitaal = €5.000 = = 2.200 Eigen vermogen 5.500 2.000 = = 0.650.000 = = 0.000 – €2.650 Lang vreemd vermogen Kort vreemd vermogen -----------------€ 9.07 Vraag a Terreinen Gebouwen Inventaris Voorraden Debiteuren Liquide middelen Balans NV Breezand (× 1. €2.600 Crediteuren 550 Te betalen VPB Te betalen dividend -----------------€ 9.000 = = 1. 2 Vlottende activa €5.36.150.000 Agio 1.000 × 100% = 6. Kortlopende schulden €2.850 =========== € 6.500 6%-Hypothecaire lening 1.

000 × 100% = 10. €2. 15 Vraag b €300.97% – 6.000 NB: Dit is ook als volgt te berekenen.000 = €900. €1.6%.000 + €600.000.000.000 × 100 = €150.69% = 26. Nettowerkkapitaal = 16.97% + 20 × 8. 2 Vlottende activa dus: €300. 75 REV voor de onderneming 10.2%.09 Vraag a REV voor de aandeelhouders €204.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 4 REV = RTV + (RTV – IVV) × VV EV 20 15 REV = 14.600.6 × = 100 €2.000 × 100% = 20%.97% + (14. 75% van 26.77% = 14.000. 1 153 3 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 98 .2% × Vraag b REV = RTV + (RTV – IVV) × VV EV VV €2.000 100 VV = 1.500.000.6 × €1.6% = 12% + (12% – 10%) × 2 VV 1.000 = €1.000. Vraag c Nettowerkkapitaal 1 = Kort vreemd vermogen 2 1 × €600.000.000 153 % = 3 100 VV VV = €230.2%) × REV = 14.97% + 11.000.10 Vraag a 1 153 1 3 = €230.000 100 = 13.000. 16.000 13.66%.000 = €300.67%.

5 €4.150 jaar 12: €29.000 RTV = × 100% = 11.48 €92.500 = 6.5 €5.11 Vraag a Deze bewering is onjuist want bij een eenmanszaak zijn er ook privé-opnamen en privé-stortingen. Vraag b 1 Nettowerkkapitaal: jaar 11: €31.000 Vraag c €12.270 3 Quick ratio: €2.000.950 jaar 11: = 6.100 jaar 11: = 7. €80.74%.150 jaar 12: €34.000 = €80.5 €5.000 + €15.48 €91.270 = 0.5 €4.100 jaar 12: €44.9 €5.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Het eigen vermogen is €230.500 Vraag c Alleen de quick ratio is verbeterd.230 2 Current ratio: €31.000 16.5 €4.000 × 100% = 15%.150 jaar 12: €4. In feite is er weinig veranderd.230 = 5.100 jaar 11: = 0.270 4 Working capital ratio: €26.100 – €4. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 99 .270 5 Debt ratio: €44.950 jaar 12: €34.150 jaar 11: = 0.500 – €5.500 = 0.270 = €29.150 = €26. €230. de current ratio en de working capital ratio zijn minder gunstig geworden ten opzichte van jaar 11.000 – €150. REV = €12.

590 €44. 2 2 Omdat de totale vermogens ultimo jaar 15 en ultimo jaar 16 aan elkaar gelijk zijn.95. 16.210 €47.160 × 100% = 7.9.000 € 2.230 = €47.270 = €44. is het gemiddelde vreemde vermogen: €4.100 + €92.000 = Gemiddeld eigen vermogen = €4.000.000 × 100% = 42%.200 + €400 + €500) × 1.210 VV EV 5 RTV = 6 IVV = 7 REV = RTV + (RTV – IVV) × REV = 25.000 € 2.800. €44. 2 2 Gemiddeld eigen vermogen: 3 Gemiddeld vreemd vermogen: €44.000 ----------------€ 4.950.395.8% = 42%.500.100.590 €20. €47. €525 €1.1%.590 REV = 25.395.160 × 100% = 25.500 = €91.705 = 0.1% × €44. 2 €46.210 2 4 REV = €20.802.000 + €3.500 = 2.42.197.000 = €2.2% – 7.1%) × 18.295.500.2%.500 = €1.12 Vraag a 1 Current ratio = €1.2% + (25.197. €91.000 = Eigen vermogen ultimo jaar 16: (€1.000 3 Debt ratio = Vraag b 1 Eigen vermogen ultimo jaar 15: (€1.800 €3. €525 2 Quick ratio = €500 = 0.200 + €400 + €500 + €195) × 1.2% + 16.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d 1 Gemiddeld totale vermogen: €91.2% + REV = 25.000 – €2.950 + €48.150 + €44. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 100 .210 €47. €4.

€525 € - 480.500 Vraag c Er zijn 4 800 obligaties. €4.080 3 Debt ratio = Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 101 .01.000 × 100% = 6. Winkel BV moet zelf 2/3 × 4 800 = 3 200 aandelen uitgeven.802.30.000 80.000 €120.500 €260.000 + €120.000.000 × 100% = 11.197.1.197.580 = 3.000 240.000 Vraag d 1 Current ratio = 2 Quick ratio = €580 = 1.225 = 0.33% = 11.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 3 RTV = €260.500 = 9. €4. €2. €2.000 € 320.500 4 IVV = 5 REV = REV = 9.66%) × €1.5%. Debet Credit aan aan 8%-Converteerbare obligatielening Bank (1 600 × €50) Aandelen in portefeuille (3 200 × €100) Agioreserve (3 200 × €75) €1.66%.83%.000 × 100% = 9. drukkerij G.802.5% + 2.5% + (9.83%. €1. €525 €1.5% – 6.

20 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 17 17.459.827. Gemiddelde-inkoopprijsstelsel Als inkoopprijs van de verkochte goederen wordt de laatst berekende gemiddelde inkoopprijs genomen (na elke inkoop wordt voor de dan aanwezige voorraad een nieuwe gemiddelde inkoopprijs berekend).40 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 102 . Vraag b Er moet een keuze worden gemaakt uit: – het fifo-stelsel – het gemiddelde-inkoopprijsstelsel.02 Vraag a De rekening Voorraad goederen wordt gedebiteerd voor de inkoopprijs van de ontvangen goederen en gecrediteerd voor de inkoopprijs van de afgeleverde goederen.01 Administratie van handelsgoederen Vraag a De grondslag op basis waarvan de rekening Voorraad goederen wordt bijgehouden.v. Vraag b1 6 januari aan 14 januari aan aan aan 20 januari aan 700 180 140 130 181 840 800 700 700 180 140 Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Debiteuren Te betalen omzetbelasting (19% van €7.139. Vraag b Twee prijsgrondslagen voor het administreren van de goederenvoorraad: – Historische prijzen (inkoopprijzen) – Vaste verrekenprijzen (v.03 Vraag a Het fifo-stelsel is een variant voor de vaststelling van de inkoopprijs van de verkochte goederen. Vraag c Fifo-stelsel Bij de vaststelling van de inkoopwaarde van de verkochte goederen wordt verondersteld dat de verkochte goederen afkomstig zijn uit de administratief oudst ingekochte goederen (first in.696 € 3.960 752. Bij deze variant wordt aangenomen dat de verkochte goederen afkomstig zijn uit de administratief oudst ingekochte goederen.20 € 1. 17.7. 17. first out).20) Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren € 2.680) Omzet Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen (240 × €11 + 80 × €13.376 451.44 € 9.680 € 3.40 € 4.696 € 3.).p.44 € 2.712.

van Balans 06 jan. Vraag b 6 januari aan 700 180 140 Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren € 2.680 € 3.960 31 jan. Beginvoorraad 240 eenheden × €11 = 6 jan.630.016 € 2.20 .7. Inkoop 20 jan.016/420 = €11.640 14 jan.827.20 € 547.459.20 . Verkoop 3.427. Verkoop 2.94 = €1.630 -----------------€ 8.40 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 103 .50) € 3.650 Vraag d Controleberekening: 220 eenheden × €16.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 23 januari aan aan aan Vraag c 01 jan.976 =========== € 3.976 =========== 130 181 840 800 700 Debiteuren Te betalen omzetbelasting (19% van 2.20 € 1.880) Omzet Inkoopwaarde omzet Voorraad goederen (100 × €13.650 3.94) 970 700 Afrondingsverschillen voorraad Voorraad goederen € 1.712.20 € 1.820.376 451.376 -------------€ 5.696 1.44 € 2.640 2.20.820.50 = €3.960 752.016 – 420 × €11.94.40 € 4. Afrondingsverschil: €5. aan 14 januari aan aan aan 20 januari aan 700 180 140 Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren 130 181 840 800 700 Debiteuren Te betalen omzetbelasting Omzet Inkoopwaarde omzet Voorraad goederen (320 × €11. 17.650 € 1. Inkoop 180 eenheden × €13.44 Berekening nieuwe gemiddelde-inkoopprijs: 1 jan.2.20 + 20 × €16. naar Balans -----------------€ 8. Bij deze variant wordt als inkoopprijs van de verkochte goederen genomen de laatst berekende gemiddelde inkoopprijs.376 23 jan. Inkoop 700 Voorraad goederen € 2.20 € 9.80 € 3.139.80 € 3.04 Vraag a Het gemiddelde-inkoopprijsstelsel is een variant voor de vaststelling van de inkoopprijs van de verkochte goederen.20 = ----420 eenheden = Nieuwe gemiddelde prijs: €5.880 € 1.

50 = ----340 eenheden = Nieuwe gemiddelde inkoopprijs: €5. Inkoop: 240 eenheden × €16.820.40 € 0.335.960 23 jan.16 Afrondingsverschil: 340 × €15.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Berekening nieuwe gemiddelde-inkoopprijs: Voorraad: 100 eenheden × €11.2.154 700 970 130 181 840 Voorraad goederen Afrondingsverschillen voorraad Debiteuren Te betalen omzetbelasting Omzet € 0.20.3.40 € 3. Verkoop . van Balans Inkoop Inkoop Afronding € 1.427.20 .16) 700 Voorraad goederen € 2.2. 20 jan. aan 23 januari aan aan aan Vraag c 01 jan.819. Verkoop 0.976.880 € 1.20 800 Inkoopwaarde omzet 700 Voorraad goederen (120 × €15.40 ========== Vraag d Controleberekening: 220 eenheden × €15.20 € 1.500 € 676.515 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 104 . 06 jan. 20 jan. naar Balans ----------------€ 8.05 Vraag a Journaalpost Inkoop-/magazijnontvangstenboek: Debet Credit aan 180 700 140 Te vorderen omzetbelasting Voorraad handelsgoederen Handelscrediteuren € - 108.015 568.3.20 .80 .3.976.20 € 547.194 3.40.40 31 jan. 17.819.819.154 = €0.640 06 jan.335. Afronding .960 -------------€ 5.16 – €5.40 ========== € 1.20 .16 = €3.376 14 jan.20 ----------------€ 8.154/340 = €15.94 = 20 jan.1.

17.500 € 572.06 130 181 840 + 800 700 Handelsdebiteuren Te betalen omzetbelasting Opbrengst van de verkopen Inkoopwaarde van de verkopen Voorraad handelsgoederen € 1.v.500 € 119.500 ----------------€ 152. van de afgeleverde goederen. van de ontvangen goederen en wordt gecrediteerd voor de v.287. in rubriek 7.800 € € 572.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Berekening inkoopwaarde van de verkopen: 10 april 300 Alfa: 200 × €480 = 100 × €565 = € 96.000 ----------------133.p.000 Vraag a De rekening Voorraad goederen wordt bijgehouden tegen vaste verrekenprijzen: de rekening wordt gedebiteerd voor de v.000 14.p.550 € € € 497.000 ----------------€ 572.550 345.p.000 61.000 22.420 440.v.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 105 .000 € 226.500 16 april 800 Beta: 700 × €170 = 100 × €140 = 400 × €565 = 100 × €610 = 25 april 500 Alfa: Vraag c Journaalpost Verkoop-/magazijnafgifteboek: Debet Credit aan aan aan 17.000 56.000 ----------------. Vraag b De v.800 920.08 Vraag a1 Inkoopboek Kolom Factuurbedrag Kolom Goederen Kolom Omzetbelasting Vraag a2 Verkoopboek Kolom Factuurbedrag Kolom Bruto-omzet Kolom Rabatten € € € 410.500 174. van een bepaald artikel wordt vastgesteld uit de volgende gegevens: – de verwachte inkopen – de verwachte prijs op de momenten van inkoop Vraag c Bedoeld verschil wordt in het grootboek geboekt op de rekening Prijsverschillen bij inkoop.v.000 65. evenals de rekening Voorraad goederen. Deze rekening staat.094.

550 345.. aan 1.000 € 6.340 € 16.. aan 8. Vraag c2 De journaalpost van de overstap is als volgt: Debet Credit aan 17.. Voorraad goederen Te vorderen omzetbelasting Prijsverschillen bij inkoop Crediteuren € - 48. 7.30 per kg 30 000 kg à €3. 8. + 8.000 53.09 7..340 86..000 Vraag b Journaalposten uit het Inkoopboek en het Verkoopboek: Debet Credit Inkoopboek 1.000 Vraag a Journaalposten dagboekgegevens: Debet Credit Inkoopboek 700 1. Te vorderen omzetbelasting 7.420 440.p... Voorraad goederen aan 1..000 369.000 69. Debiteuren aan 1. aan 720 aan 1.204..000 .000 ----------------€ 369. aan 7..420 369.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Kolom Omzetbelasting Kolom Inkoopwaarde Toelichting op de kolom Inkoopwaarde: 9 jan 50 000 kg à €3. € - 65.102. Crediteuren Verkoopboek 1.550 Verkoopboek 1. Voorraad goederen Prijsverschillen bij inkoop € 6.40 per kg 20 000 kg à €3...45 per kg € € € € 33.000 € Vraag c1 De overstap naar de methode van de v.000 € 79.550 Debiteuren Rabatten Te betalen omzetbelasting Omzet Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen € - 497.000 8..30 per kg 20 jan 10 000 kg à €3. wordt aangetekend in het Memoriaal..000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 106 .000 € 410..000 165.v.000 ----------------- 79..000 € 369. Te betalen omzetbelasting aan 8.550 € 3.420 22.000 . Omzet € 102.

400 2.-wijziging (Memoriaal): Debet Credit aan NB: 700 720 Voorraad goederen Prijsverschillen bij inkoop € 27.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan 8.v.975 15.625 2 395 artikelen A à €5 per artikel = 6 260 artikelen B à €2.900 700 Winst-en-verliesrekening Debet Credit Eindbalans per 31 december Debet Credit € 158.p. Vraag b Grootboekrekening Nr.625 € 27. De (werkelijke) inkoopprijs is €2..000 31 jan Verkoopboek 48.50 per artikel = € 11.500 -----------------€ 121.p.900 700 NB: De v.000 =========== € 54.000 31 jan Memoriaal 31 jan naar Balans -----------------€ 121.625 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 107 .000.900 € 5.900. Dit wordt bereikt door rekening 720 Prijsverschillen bij inkoop te debiteren met €5.900 Vraag c Journaalpost ten gevolge van de v. 700 V.v. 700 720 940 960 Naam Voorraad goederen Prijsverschillen bij inkoop Resultaat prijsverschillen Voorraadverschillen Saldibalans Debet € 159.-waarde van de omzet Voorraad goederen Voorraadverschillen Voorraad goederen 700 Voorraad goederen € 73.-waarde van de aanwezige voorraad bedraagt €158.p.000 500 66. De rekening 720 Prijsverschillen bij inkoop moet dus een debetsaldo gaan krijgen van €2.000 Memoriaal 960 aan 700 Vraag b € 500 € 500 1 jan van Balans 31 jan Inkoopboek € 54.650 ----------------€ 27.900 200 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 700 € 5.900 5.100 Credit € 3.v.10 Vraag a De voorafgaande journaalposten zijn als volgt: Debet Credit 1 aan 2 aan 960 700 720 940 Voorraadverschillen Voorraad goederen Prijsverschillen bij inkoop Resultaat prijsverschillen € € 700 € 5.000 € € 500 5.400.000 hoger.000 € 54.000 =========== 17.

000 € 316.200 € 84.540 266..000 € Vraag b2 Er zijn ultimo december al wel inkoopfacturen ontvangen.000 € 278..800 40.000 € 60.000 € 84.. Crediteuren Goederenontvangstenboek 700 Voorraad goederen aan 710 Inkopen Verkoop-/goederenafleveringenboek 1.200 80.500 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 108 . maar de goederen nog niet.11 Vraag a Journaalposten dagboekgegevens Debet Credit Inkoopboek 1..800 360.500 31 juli Goederenontvangstenboek 80.000 € 312. Omzet + 8. Debiteuren 8.000 € 95.500 =========== € 84.000 31 juli naar Balans -----------------€ 86.540 € 312. Crediteuren Goederenontvangstenboek 700 Voorraad goederen aan 710 Nog te ontvangen goederen Vraag b 1 juli van Balans 31 juli Inkoopboek € - 15. 17..500 -----------------€ 86.13 Vraag a De journaalposten zijn: Debet Credit Inkoopboek 1.000 € - 380...000.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 17.000 278.000 2.. Te vorderen omzetbelasting 710 Nog te ontvangen goederen aan 1. € - 50..000 710 Nog te ontvangen goederen € 6. Te vorderen omzetbelasting 710 Inkopen aan 1. Te betalen omzetbelasting aan 8. Rabatten aan 1. Inkoopwaarde van de omzet aan 700 Voorraad goederen Vraag b1 De rekening 710 Inkopen heeft ultimo december een debetsaldo van €23.

000 € 184.000 28 feb Goederenontvangstenboek -----------------€ 166.000 -----------------€ 166.000 145 Nog te ontvangen facturen € 160.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 17.000 1 juni van Balans 8.. Te vorderen omzetbelasting aan 140 Crediteuren Vraag b 30 juni Inkoopboek 30 juni naar Balans € 230.000 € 162.000 162.420 € 259. Te vorderen omzetbelasting 710 Nog te ontvangen goederen aan 140 Crediteuren Goederenontvangstenboek 700 Voorraad goederen aan 145 Nog te ontvangen facturen Afstemregister inkopen 145 Nog te ontvangen facturen aan 710 Nog te ontvangen goederen Vraag b 28 feb Afstemregister inkopen 28 feb naar Balans € - 29.000 € 160.500 =========== € 6.000 -----------------€ 162.000 =========== 1 feb van Balans 28 feb Inkoopboek € 160.000 2..450 155.000 =========== 710 Nog te ontvangen goederen € 7.000 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 109 . Voorraad goederen aan 145 Nog te ontvangen facturen Inkoopboek 145 Nog te ontvangen facturen 1.000 =========== € 4.000 € - 218.500 30 juni Goederenontvangstenboek -----------------€ 236.000 1 feb van Balans 6.420 145 Nog te ontvangen facturen € 218.000 -----------------€ 236..450 € 162.14 Vraag a De journaalposten zijn: Debet Credit Goederenontvangstenboek 7.15 Vraag a De journaalposten van de over januari verstrekte gegevens zijn als volgt: Debet Credit Inkoopboek 1.000 € 230.000 € 160.000 28 feb naar Balans -----------------€ 162.000 41.500 230.000 28 feb Afstemregister inkopen 155.500 =========== 17.

000 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 110 .000 31 juli naar Balans -----------------€ 265.000 1 juli van Balans 45.700 € 191.200 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 191.000 -----------------€ 265.800 € 260.000 145 Nog te ontvangen facturen € 240.000 5.200 .000 .200 .59.500 € 32.100 Vraag b Kolommenbalans per 31 december: Grootboekrekening Nr.000 -----------------€ 285.700 Debitering van rekening 145: €251.402.500 Creditering van rekening 710: €220.17 Vraag a Journaalposten van de verstrekte dagboekgegevens: Debet Credit Inkoopboek 180 Te vorderen omzetbelasting 710 Nog te ontvangen goederen aan 140 Crediteuren Goederenontvangstenboek 700 Voorraad goederen aan 145 Nog te ontvangen facturen Afstemregister inkopen 145 Nog te ontvangen facturen aan 710 Nog te ontvangen goederen aan 720 Prijsverschillen bij inkoop Vraag b 31 juli Afstemregister inkopen 31 juli naar Balans € - 41.000 260.000 31 juli Goederenontvangstenboek -----------------€ 285. 140 145 180 700 710 Naam Crediteuren Nog te ontvangen facturen Te vorderen omzetbelasting Voorraad goederen Nog te ontvangen goederen Saldibalans Debet Credit € 324.000 =========== 31 juli van Balans 31 juli Inkoopboek € 235.000 =========== € 25.000 30.402.000 .000 =========== 710 Nog te ontvangen goederen € 45.800 17.300 .000 € 260.000 € 235.29.700 € 191.16 Vraag a Voorafgaande journaalpost: Debet Credit aan NB: 145 710 Nog te ontvangen facturen Nog te ontvangen goederen € 191.700 € 32.000 € 261.300 .220.000 € 240.800 220.800 – €29.200 – €59.000 31 juli Afstemregister inkopen 220.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 17.251.100 Winst-en-verliesrekening Debet Credit Eindbalans Debet Credit € 324.

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

Vraag c Per eind juli zijn er goederen met een v.v.p.-waarde van €45.000 ontvangen, waarvoor de factuur nog moet binnenkomen. Vraag d Per eind juli zijn er facturen met een factuurbedrag van €30.000 (exclusief omzetbelasting) ontvangen, terwijl de gefactureerde goederen nog moeten komen.
17.18

Vraag a De journaalposten zijn:
Debet Credit

Verkoopboek 1.. Debiteuren aan 1.. Te betalen omzetbelasting aan 8.. Omzet

113.050 € 18.050 95.000 66.500

aan

8.. 745

Inkoopwaarde van de omzet Nog af te leveren goederen

66.500 €

Goederenafgiftenboek 745 Nog af te leveren goederen aan 700 Voorraad goederen Vraag b
30 sept Goederenafgiftenboek 30 sept naar Balans 745 Nog af te leveren goederen € 69.000 1 sept van Balans 2.700 30 sept Verkoopboek -----------------€ 71.700 ===========

69.000 € 69.000

€ 5.200 66.500 -----------------€ 71.700 ===========

17.19

Vraag a De journaalposten van de verstrekte gegevens zijn:
Debet Credit

Goederenafgiftenboek 139 Nog te verzenden facturen aan 7.. Voorraad goederen Verkoopboek 130 Debiteuren aan 1.. Te betalen omzetbelasting aan 8.. Omzet

150.000 € 150.000

225.862 € 36.062 189.800 146.000

aan

8.. 139

Inkoopwaarde van de omzet Nog te verzenden facturen
139 Nog te verzenden facturen € 2.400 31 dec Verkoopboek 150.000 31 dec naar Balans -----------------€ 152.400 ===========

146.000 €

Vraag b
1 dec van Balans 31 dec Goederenafgiftenboek € 146.000 6.400 -----------------€ 152.400 ===========

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 111

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

17.20

Vraag a De journaalposten zijn als volgt:
Debet Credit

Inkoopboek 180 Te vorderen omzetbelasting 710 Nog te ontvangen goederen aan 140 Crediteuren Goederenontvangstenboek 700 Voorraad goederen aan 710 Nog te ontvangen goederen Verkoopboek 130 Debiteuren aan 181 Te betalen omzetbelasting aan 840 Omzet

€ -

26.600 140.000 € 166.600

137.500 € 137.500

199.682 € 31.882 167.800 129.000

aan

800 745

Inkoopwaarde van de omzet Nog af te leveren goederen

129.000 €

Goederenafgiftenboek 139 Nog te verzenden facturen aan 700 Voorraad goederen Afstemregister verkopen 745 Nog af te leveren goederen aan 139 Nog te verzenden facturen Vraag b De saldi op 31 januari: Rekening 700 Voorraad goederen Rekening 710 Nog te ontvangen goederen Rekening 745 Nog af te leveren goederen
17.22

134.000 € 134.000

138.000 € 138.000

debetsaldo debetsaldo creditsaldo

€ € €

70.000 8.000 3.000

Vraag a De voorafgaande journaalposten zijn:
Debet Credit

aan aan

145 710 745 139

Nog te ontvangen facturen Nog te ontvangen goederen Nog af te leveren goederen Nog te verzenden facturen

€ €

123.400 € 129.600 € 129.600 123.400

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 112

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

Vraag b
Grootboekrekening
Nr. 130 139 140 145 700 710 745 Naam Debiteuren Nog te verzenden facturen Crediteuren Nog te ontvangen facturen Voorraad goederen Nog te ontvangen goederen Nog af te leveren goederen Saldibalans Debet € 424.645 - 132.500 - 276.200 - 139.800 - 140.500 - 129.600 Credit Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 129.600 € 213.850 - 126.100 € 123.400 - 123.400 Winst-en-verliesrekening Debet Credit Eindbalans per 31 december Debet Credit € 424.645 2.900 € 213.850 2.700 - 276.200 - 16.400 - 10.900

17.23

Vraag a De voorafgaande journaalposten zijn als volgt:
Debet Credit

aan

745 139 145 720 710 940 720

Nog af te leveren goederen Nog te verzenden facturen Nog te ontvangen facturen Prijsverschillen bij inkoop Nog te ontvangen goederen Resultaat prijsverschillen Prijsverschillen bij inkoop
Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 164.200 € 148.700 4.500 - 164.200 - 22.700 - 153.200 - 22.700

€ € €

164.200 € 148.700 4.500 € 22.700 €
Resultatenrekening Debet Credit

164.200

aan aan
Grootboekrekening
Nr. 130 139 140 145 700 710 720 745 940

153.200 22.700
Eindbalans per 31 december Debet Credit € 302.680 - 17.400 € 206.330 - 13.800 - 234.100 6.700 - 20.500 6.600

Vraag b
Naam Debiteuren Nog te verzenden facturen Crediteuren Nog te ontvangen facturen Voorraad goederen Nog te ontvangen goederen Prijsverschillen bij inkoop Nog af te leveren goederen Resultaat prijsverschillen

€ 22.700

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 113

03 412 152 410 190 412 191 € € € 27.500 € 300. – beloningen in de vorm van aandelenopties in het kapitaal van de onderneming.000 € 24.000 18.000 € 3. Vraag b Tot de bijzondere beloningen behoren: – beloningen in de vorm van uitkeringen na afloop van het dienstverband (pensioenen).000 3. – beloningen in de vorm van een eenmalige uitkering bij ontslag. – beloningen betaalbaar op termijn op voorwaarde dat het dienstverband nog bestaat (jubileumuitkeringen).02 De gevraagde journaalposten luiden als volgt: Debet Credit Bankboek 150 170 aan 110 Memoriaal 410 aan 150 aan 151 aan 152 Te betalen nettolonen Verleende voorschotten Bank Loonkosten Te betalen nettolonen Te betalen loonhefing Te betalen sociale lasten Sociale lasten Te betalen sociale lasten Loonkosten Te betalen vakantie-uitkeringen Sociale lasten Sociale lasten vakantie-uitkeringen € - 199.01 Administratie van kosten en opbrengsten Nettoloon Uit te betalen aan: de werknemers Loonheffing Af te dragen aan: de Belastingdienst (de fiscus) Premies werknemersverzekeringen Af te dragen aan: de uitvoeringsinstelling NB: Het gaat zowel om het werknemersaandeel als om het werkgeversaandeel.000 € 199.000 24.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18 18.500 € 200.000 € Vraag a Tot de periodiek betaalbare beloningen behoren: – lonen en salarissen – werkgeversdeel premie sociale verzekeringswetten – vakantiegeld – doorbetaald loon bij ziekte – bonusbetalingen en tantièmes – loon in natura.000 aan aan aan 18.000 83. 18.000 27.000 1. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 114 .

11.04 Vraag a Het begrip restwaarde wordt ook wel aangeduid met residuwaarde.000 .46.000 .000 .854 .000.46.12.000 Vraag b Voor elk van de maanden is de journaalpost: Debet Credit aan NB: 430 010 Afschrijvingskosten machine Machine € 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18.54.000 Vraag b Boekwaardeafschrijving: Jaar 1 2 3 4 Boekwaarde begin van het jaar € 180.598 . Machine Te vorderen omzetbelasting Crediteuren € - 100.44.000 . 1.000 .000 – €10.000 Vraag c Bij deze methode wordt jaarlijks met een dalend afschrijvingsbedrag afschreven. Vraag c Twee afschrijvingsmethoden zijn: – afschrijven met een vast percentage van de aanschaffingsprijs – afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde.250 € 1.000 . Per maand €15.000 : 12 = €1.42.000 ..23.000 € 119..000 Afschrijving € 42.138.96.12.000 .000 19.000 Boekwaarde eind van het jaar € 138.54.96.598 Afschrijving € 88.42.42.440 .06 Vraag a Van de aanschaf van de machine is de journaalpost: Debet Credit aan 010 1.000 .560 .452 .05 Vraag a Lineaire afschrijving: Jaar 1 2 3 4 Boekwaarde begin van het jaar € 180.250 Jaarlijks afschrijvingsbedrag (€100.598 Boekwaarde eind van het jaar € 91.452 .91.988 .000) : 6 = €15. 18.000 . Vraag b Met de verwachte gebruiksduur (levensduur) wordt bedoelt de economische gebruiksduur.22. 18.250. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 115 .23.440 .

250 1.250 1.120 € 57.250 1.250 Vraag e 1 jan van Balans € 1.07 Vraag a De journaalpost van de aanschaf van de transportauto is: Debet Credit aan 012 1.250 1.250 1.250 1.250 1.000 -----------------€ 100.000 =========== € € 1..120 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 116 .000 9.250 1.250 1.000 =========== Vraag d Voor elk van de maanden is de journaalpost: Debet Credit aan 430 010 Afschrijvingskosten machine Machine 010 Machine 85.250 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c 2 jan Aanschaf 010 Machine € 100.250 1.250 1. 1.000 31 jan Afschrijving 28 feb Afschrijving 31 mrt Afschrijving 30 april Afschrijving 31 mei Afschrijving 30 juni Afschrijving 31 juli Afschrijving 31 aug Afschrijving 30 sept Afschrijving 31 okt Afschrijving 30 nov Afschrijving 31 dec Afschrijving 31 dec naar Balans -----------------€ 85.250 70..000 =========== € 1.000 31 jan Afschrijving 28 feb Afschrijving 31 mrt Afschrijving 30 april Afschrijving 31 mei Afschrijving 30 juni Afschrijving 31 juli Afschrijving 31 aug Afschrijving 30 sept Afschrijving 31 okt Afschrijving 30 nov Afschrijving 31 dec Afschrijving 31 dec naar Balans -----------------€ 100.250 85.250 € 1.250 1.250 1.250 1. Transportauto Te vorderen omzetbelasting Crediteuren € - 48.250 1.000 =========== 18.250 1.000 -----------------€ 85.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.

000 =========== Vraag d Voor elk van de maanden is de journaalpost: Debet Credit aan 437 017 Afschrijvingskosten transportauto Afschrijving transportauto 012 Transportauto 48.000 31 jan Afschrijving 28 feb Afschrijving 31 mrt Afschrijving 30 april Afschrijving 31 mei Afschrijving 30 juni Afschrijving 31 juli Afschrijving 31 aug Afschrijving 30 sept Afschrijving 31 okt Afschrijving 30 nov Afschrijving 31 dec Afschrijving -----------------€ 9. Dat komt op maandbasis neer op €750.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Voor elk van de maanden is de journaalpost: Debet Credit aan 437 017 Afschrijvingskosten transportauto Afschrijving transportauto 4 € 750 € 750 NB: Afschrijving op jaarbasis 18 3 % × €48. Vraag c 2 jan Aanschaf € 012 Transportauto 48.000 1 jan van Balans 31 jan Afschrijving 28 febr Afschrijving 31 mrt Afschrijving 30 april Afschrijving 31 mei Afschrijving 30 juni Afschrijving 31 juli Afschrijving 31 aug Afschrijving 30 sept Afschrijving 31 okt Afschrijving 30 nov Afschrijving 31 dec Afschrijving -----------------€ 18.000 = €9.000 =========== € 9.000 =========== € 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 -----------------€ 9.000 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 117 .000 31 dec naar Balans 017 Afschrijving transportauto € 18.000 31 dec naar Balans € 48.000 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 -----------------€ 18.000.000 31 dec naar Balans 017 Afschrijving transportauto € 9.000 31 dec naar Balans € 750 € 750 Vraag e 1 jan van Balans € € 48.

0.13 Vraag a De journaalpost van de interestkosten over oktober is als volgt: Debet Credit aan 450 971 Interestkosten Ingecalculeerde interest € 2.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18. 18.875 € 2.09 De journaalpost van de factuur is als volgt: Debet Credit aan 0. Machines Afschrijving machines Te vorderen omzetbelasting Incidentele verliezen en winsten Crediteuren € - 20.. Dit gebeurt alleen maar als er sprake is van financiële leasing. Er is dus sprake van een boekverlies van €17.. 1. 1.550 NB: Op het moment van inruil is op de machine type ABC in totaal afgeschreven €108.875 2 12 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 118 .000) × = €2.en nadelen verbonden aan de eigendom van het leaseobject niet (of nagenoeg niet) worden gedragen door de lessee. De inruilprijs is €15.000.000. De door Lessee NV geleaste objecten zijn door Lessee NV geactiveerd. De boekwaarde op het moment van inruil is €32..000 per maand. Deze interest wordt met ingecalculeerde interest aangeduid. 9. 18.12 Vraag a Er moet interest worden ingecalculeerd over het totale vermogen (= eigen vermogen + vreemd vermogen). namelijk 54 maanden à €2. Vraag b Interest moet worden betaald over het vreemde vermogen. Vraag d Een sale en leaseback-transactie is een transactie waarbij de onderneming een (reeds aanwezig) productiemiddel verkoopt en dit tegelijkertijd terugleast.000. 18.000 € 172.000.000 108.550 17.. Vraag b Van operationele leasing is sprake als de voor.000 27.en nadelen verbonden aan de eigendom van het leaseobject geheel (of nagenoeg geheel) worden gedragen door de lessee.11 Vraag a Van financiële leasing is sprake als de voor. Vraag c Er is bij Lessee NV sprake van financiële leasing..875 1 1 NB: (7 % × €460.

333.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b De journaalpost van de in oktober betaalde interest is als volgt: NB: De in oktober betaalde interest is tevens de interest over oktober.333.000) × = 12 € - 600 500 ----------------€ 1.1 435.33 .67 × 12 × 100% = 11.700.000 = 7% + 4.30% = 11.000) × 1 = 12 1 Interest onderhandse lening: (6% × €600.100 18.000) × 1 = 12 1 Onderhandse lening (5% × €120.100 Hypothecaire lening (8% × €90.5 971 Interestkosten terreinen Interestkosten gebouwen Interestkosten machines Interestkosten voorraden Interestkosten debiteuren Interestkosten liquide middelen Ingecalculeerde interest € - 2.000.4 435.666.67 (positief resultaat).000 REV = 7% + (7% – 4.750 Vraag b Debet Credit aan 970 110 Interest vreemd vermogen Bank € 6.333.3.000 ----------------€ 6.083.2 435.33) = €9.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 119 .416.30% €1.33 2.000) × = 12 Vraag c Interestresultaat over december: (€15.30% REV = €1.33 4. Vraag d1 €9.750 – €6.333.333.14 Vraag a Debet Credit aan 435.3 435.33 € 6.416.67 4.0 435.000.47%) × €1.67 € 15.333.333.33 € 3.33 291.100 € 1.67 2.041. Debet Credit aan NB: 970 120 Interest vreemd vermogen Bank € 1.33 Interest hypothecaire lening: (8% × €500.

000.700.48% – 4.96% = 6% €1.400 Vraag d De vorderingen op handelsdebiteuren zullen (debet) op de externe balans worden opgenomen met €778. Kosten oninbaarheid vorderingen Afschrijving voorraden 3 Het saldo van de rekening 1.04% – 4.142.15 €1.000 = 5.52% = 18% €1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d2 €5.800 € € 18.13. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 120 .800 € Winst-en-verliesrekening Debet Credit 21.658 € 18.800 . 130 455 132 Afschrijving debiteuren Te betalen omzetbelasting Debiteuren Kosten oninbaarheid vorderingen Afschrijving debiteuren Saldibalans Debet € 841. 130 131 455 131 1.………… ------------------€ ………… € ………… € ………… af: vermoedelijke oninbaarheid op de ultimo vorige periode uitstaande vorderingen Kosten oninbaarheid voorraden in de lopende periode 2 aan 4.658 13..900 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 21.642 Credit € 41.458 € 13.47%) × €1. Vraag b De gevraagde voorafgaande journaalposten zijn: Debet Credit aan aan Grootboekrekening Nr.600 Credit € 45.000..48% + 8.48% + (9..04% + 0.000 × 12 REV = × 100% = 6% €1.700.13.000 = 9.000 REV = 5. 1.………… ------------------€ ………… . namelijk €819.000 Vraag d3 €15.000 Vraag a 1 In de loop van de periode gebleken oninbaarheid bij: vermoedelijk oninbaar op de ultimo periode uitstaande vorderingen € ………… .47%) × 18.300 . Afschrijving debiteuren komt op de externe balans.800 Eindbalans Debet € 819.000.200 3.500.000 × 12 × 100% = 18% REV = €1.500 Vraag c Naam Debiteuren Afschrijving debiteuren Kosten oninbaarheid vorderingen € 122..000 REV = 9.642 – €41.200 .04% + (5. Debiteuren en 1.000.108.

400 € 4.800 aan aan € € 2.600 € 144.000 630.200 =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 121 .634 € 714 € 600 114 9.600 1 maart van Balans 2.000 € 634.000 € 1.17 Vraag a De journaalposten van de verstrekte gegevens zijn als volgt: Debet Credit 1 aan aan aan 2 aan 130 810 161 850 800 700 110 130 131 161 130 100 131 161 110 130 700 800 161 850 130 810 131 161 130 480 131 Debiteuren Verleende rabatten Te betalen omzetbelasting Omzet Inkoopwaarde van de omzet Voorraad handelsgoederen Bank Debiteuren Afschrijving debiteuren Te betalen omzetbelasting Debiteuren Kas Afschrijving debiteuren Te betalen omzetbelasting Bank Debiteuren Voorraad goederen Inkoopwaarde van de omzet Te betalen omzetbelasting Omzet Debiteuren Verleende rabatten Afschrijving debiteuren Te betalen omzetbelasting Debiteuren Kosten oninbaarheid debiteuren Afschrijving debiteuren 131 Afschrijving debiteuren € 8.000 € 23.000 10.368 9.735 € 8.234 aan 3 aan aan 4 aan 5 aan € € € - 9.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18.200 Journaalpost 6 -----------------€ 72.600 600 23.200 =========== € - 902.568 1.400 4.000 -----------------€ 72.856 aan 6 aan Vraag b Journaalpost 2 Journaalpost 5 31 maart naar Balans € 48.735 € € € € 630.600 1.000 2.096 948.400 456 € 23.400 Journaalpost 3 61.000 € 8.000 634.496 189.

500 Kas Te betalen omzetbelasting Afgekeurde goederen Afschrijving voorraden Afgekeurde goederen Voorraad goederen Kosten incourantheid voorraden Afschrijving voorraden 701 Afschrijving voorraden € 5. Kosten incourantheid voorraden Afschrijving voorraden 3 Het saldo van de rekening 7..600 € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 122 .200 € € 5.200 € 8.………… ------------------€ ………… . Afschrijving voorraden komt op de externe balans.700 € 4.000 31 juli Memoriaal -----------------€ 22.500 -----------------€ 22.100 =========== € 2.………… ------------------€ ………… € ………… € ………… af: vermoedelijke incourantheid op de ultimo vorige periode aanwezige voorraden Kosten incourantheid voorraden in de lopende periode 2 aan 4.618 € 418 2.000 € 178..500 150.500 6.18 Vraag a 1 In de loop van de periode gebleken incourantheid bij: vermoedelijke incourantheid op de ultimo periode aanwezige voorraden € ………… .100 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18. Voorraden en 7.800 aan 456 701 Vraag c 31 juli Memoriaal 31 juli naar Balans € 17.. Vraag b De journaalposten van de verstrekte gegevens zijn als volgt: Debet Credit Inkoopboek 180 Te vorderen omzetbelasting 700 Voorraad goederen aan 140 Crediteuren Kasboek 100 aan 181 aan 760 Memoriaal 701 760 aan 700 € - 28.100 =========== 18..600 4.600 aan 910 700 € 1.760 4. 701 aan 700 aan 1. 7.19 Vraag a 1.200 760 1. Kas Afschrijving voorraden Voorraden Te betalen omzetbelasting Voorraadverschillen Voorraden € - 4..100 1 juli van Balans 17.500 € 4..

600 3.800 58. Naam 700 Voorraad goederen 701 Afschrijving voorraden 456 Kosten incourantheid goederen 970 Voorraadverschillen Winst-en-verliesrekening Debet Credit Eindbalans Debet € 303.440 15. 2 Een dotatie is een toevoeging aan de voorziening.350 – (€25.350 € € 12.000 – €15.. Dotaties worden in het algemeen geboekt ten laste van de winst-en-verliesrekening.000 – €6.000)) 2 aan 3 aan 4 aan 069 1. Een onttrekking aan een voorziening gebeurt als er een betaling plaatsvindt voor de situatie waarvoor de voorziening is gevormd.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan 456 701 Kosten incourantheid voorraden Afschrijving voorraden (€4.140 € 15. – verplichtingen uit hoofde van claims en rechtsgedingen. 3 Schatting van de bestaande verplichtingen per de ultimo van deze boekingsperiode Schatting van de bestaande verplichting per de ultimo van de vorige boekingsperiode af: Onttrekkingen in de loop van de boekingsperiode € ………… € ………… .100 1.200 € 32.140 17.500 € 58.600 Vraag c Op de externe balans worden de goederen opgenomen voor een bedrag van: €303.000 € 500 € 500 Vraag b Grootboekrekening Nr.000)) Overige personeelskosten Voorziening voor afvloeiing van personeel (€21.200) Saldibalans Debet € 312. 1.850 Dotatie aan de voorziening in deze periode Vraag b 1 068 1.………… -----------------.200 500 500 1.20 Vraag a 1 Vier situaties waarin een voorziening mag worden gevormd zijn: – verstrekte garanties op geleverde goederen.500 – €36. – reorganisatie en afvloeiing van personeel.………… -----------------€ ………… € € € 15. – opruiming van aanwezige milieuvervuiling...000 – €32. 18.600 8.880 € 6.000 1.350 7.440 – (€15.000 2. 941 068 450 069 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 123 .440 € 12. Voorziening voor opruiming aanwezige milieuvervuiling Te vorderen omzetbelasting Bank Voorziening voor afvloeiing van personeel Te vorderen omzetbelasting Bank Kosten opruiming aanwezige milieuvervuiling Voorziening voor opruiming aanwezige milieuvervuiling (€25. aan 1.400 Credit Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 1..000 Credit € 36.500.200 € 4.500 = €270.200 + €32.

350 € 15.000 € 4.400 € 80. € € 5.000 12.25.000 15.000 6.500 89.440 € 73.. Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen Voorziening garanties Voorraad goederen Garantiekosten Voorziening garanties 073 Voorziening garanties € 5.000 3.000 € 80.22 Vraag a 1 166 aan 165 Te verrekenen dividendbelasting Te vorderen dividend Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting Bank Bank Te vorderen dividend Vennootschapsbelasting Te betalen vennootschapsbelasting € € € € 600 € 6. 165 990 195 Vraag b 195 aan 190 aan 166 Te betalen vennootschapsbelasting Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting Te verrekenen dividendbelasting € 78.400 6.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c Grootboekrekening Nr.350 Winst-en-verliesrekening Debet Credit Eindbalans Debet Credit € 25. Debiteuren aan 1. Omzet € 133.000 Voorafgaande journaalposten Debet Credit € 15.440 15.500 € Memoriaal 073 aan 7... 7.440 18.500 -----------------€ 16.21 Vraag a De journaalposten van de verstrekte gegevens zijn als volgt: Debet Credit Verkoopboek 1. Te betalen omzetbelasting aan 8.500 30 juni Memoriaal -----------------€ 16.750 € 76.875 € 21.500 =========== € 89.375 112...000 4. 1.500 5.750 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 124 . Naam 068 Voorziening voor opruiming aanwezige milieuvervuiling 069 Voorziening voor afvloeiing van personeel 450 Overige personeelskosten 941 Kosten opruiming milieuvervuiling Saldibalans Debet Credit € 25.000 600 2 aan 3 aan 4 aan 190 1.500 =========== 18.000 aan 458 073 Vraag b 30 juni Memoriaal 30 juni naar Balans € 12.40.000 2..640 .000 1 juni van Balans 11..200 ..000 € 3.350 12.000 € 61.500 € 4.350 21.500 aan 8.

750 € 2.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18.500 € 16.24 Vraag a1 De journaalpost van de betaling is: Debet Credit aan 190 1.750 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 125 .250.500 Vraag b1 De journaalpost van de betaling is: Debet Credit aan 190 1.500 € 2.750 Vraag b3 De rekening 190 Vooruitbetaalde huren heeft per 31 december een saldo (debetsaldo) van €8..000 € 15.000 Vraag a2 Voor elk van de maanden april tot en met september is de journaalpost: Debet Credit aan 443 190 Huurkosten Vooruitbetaalde huren € 2.500 Vraag b2 Voor elk van de maanden oktober tot en met december is de journaalpost: Debet Credit aan 443 190 Huurkosten Vooruitbetaalde huren € 2.23 Vraag a Uitstelposten zijn de balansposten die zijn ontstaan doordat de betaling of de ontvangst in een eerdere periode plaatsvindt dan de periode waarin het betaalde of het ontvangen bedrag als kosten respectievelijk als opbrengsten tot uitdrukking moet worden gebracht. Vraag b Anticipatieposten zijn de balansposten die zijn ontstaan doordat de betaling of de ontvangst in een latere periode plaatsvindt. Vooruitbetaalde huren Bank € 16.. Vraag b4 Voor elk van de maanden januari tot en met maart is de journaalpost: Debet Credit aan 443 190 Huurkosten Vooruitbetaalde huren € 2.750 € 2. 18. Vooruitbetaalde huren Bank € 15.

800 Vraag c Saldo per 31 december Rekening 190.750) € 16.1 Vooruitbetaalde huur: €13.500 € 16.000 Credit € 11.000 70.0 Vooruitbetaalde assurantiepremie: €1. 192 443 Grootboekrekening Naam Nog te betalen huur Huurkosten Saldibalans Debet € 90.920 (debet) Rekening 190.500 € 20.1 Vooruitbetaalde huur 110 Bank € 19.000 ----------------€ 90.600 480 Vraag b De journaalpost is als volgt: Debet Credit aan 190.000 = 8 × €5.750 + €5.500 Toelichting: Rekening 192: Rekening 443: 2 × €5.200 (debet) Vraag d Voorafgaande journaalpost: Debet Credit aan 18.000 Vraag b Debet Credit aan 443 192 Huurkosten Nog te betalen huur (€5.750 = € 11.000) € 30.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 126 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18.25 Vraag a De journaalposten zijn: Debet Credit 1 aan 2 aan 442 Assurantiekosten 190.800 € 19.1 Vooruitbetaalde huur € € 480 € 6.0 Vooruitbetaalde assurantiepremie 443 Huurkosten 190. Nog te betalen huur Bank (6 × €5.600 € 6..500 Vraag c Nr.000 + €5.26 100 965 Kas Kasverschillen € 200 € 200 Vraag a Debet Credit aan 192 1.000 € 30.750 = 4 × €5.

000 € 2..200 2.545 3.000) × 1/12 = Telefoon Creditsaldo Saldo per 1 maart 2009 van de rekening Vooruitbetaalde bedragen: Assurantiepremie €45.500 ----------------€ 42..28 Vraag a Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan Vraag b 970 192 450 190 460 190 465 192 Interest vreemd vermogen Nog te betalen bedragen (8% × €750.750 € 3.000. 190 1. 190 Huurkosten Vooruitbetaalde huren € 10.250 1.200 € 41...000 Vraag a2 Het saldo van de rekening Vooruitbetaalde huren per 31 januari is €50.200 € 1.000 × 11/12 = Postzegels Debetsaldo 18. Dit is vijfmaal de maandhuur (de huur per maand is €10.000 heeft dus betrekking op de (vijf) maanden februari.000 2.750 Vraag a1 Debet Credit aan 4. Het bedrag van €50. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 127 .000 € 2.750 € € 3.545 € 1.. maart.000) × 1/12 Assurantiekosten Vooruitbetaalde bedragen (€45.000) × 1/2 Vooruitbetaalde bedragen Bank Vooruitbetaalde bedragen Kas Nog te betalen bedragen Bank € 30. april. 190 1.200 Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan 192 1.29 € 5.000 × 1/12) Portokosten Vooruitbetaalde bedragen Telefoonkosten Nog te betalen bedragen (€45 + €1.200 € 2.000 € 5.000 € 3.500) € 5.200 ----------------€ 7.000 Vraag c Saldo per 1 maart 2009 van de rekening Te betalen bedragen: Interest 8%-hypothecaire lening (8% × €750.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18.000 45. Nog te betalen bedragen Bank (8% × €750.000 € 10.000 € 30.000 € € € 45. 192 1.000).

000) × 6/12 1.800 € 1.0 Vooruitbetaalde assurantiepremie 1.750 18..30 Vraag a Journaalposten van de betalingen: Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan 190.000 1. Vraag c 28 febr Bankboek 28 febr naar Balans € Nog te betalen interest 27.000 6.000 1 febr van Balans 41.000) à 9% Bank € - 60.000 heeft dus betrekking op vier maanden (€32. Deze vier maanden zijn oktober. Het bedrag van €32.000 à 9%) × 1/12 € 8. Vanaf eind juni een half jaar teruggerekend (de huur wordt immers eens per halfjaar vooruitbetaald) geeft 1 januari.800 =========== 18. december van het voorgaande jaar en januari van het huidige jaar. Vraag b1 Debet Credit 085 192 aan 1.800 28 febr Memoriaal 28 febr Memoriaal -----------------€ 68. Nog te betalen huren Bank € € - 1.000 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers mei en juni. 9%-Hypothecaire lening 190.000 Vraag b2 Debet Credit 1 aan 2 aan 9.000 27..000 27.750 € 16...000 ----------------€ 32. Het antwoord op de vraag is derhalve: 1 januari. november.200.000).000 à 8%) × 1/12 Interest vreemd vermogen Nog te betalen interest (€240..800 Vraag b3 Het saldo van de rekening Nog te betalen interest is per 31 januari Hiervan heeft op de 9%-Hypothecaire lening betrekking (zie journaalpost onder b 1) Van het saldo heeft derhalve op de 8%-Obligatielening betrekking € 59.000 € 8.000 € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 128 .000 € 1. 9%-Hypothecaire lening Nog te betalen interest (€300.000 8.440 € 18.000 De maandinterest van de 8%-Obligatielening is €8. Bank 192 1.. Het antwoord op de vraag is derhalve: 30 september..1 Vooruitbetaalde interest (9% × €150.000 (zie de eerste journaalpost onder b 2). 192 Interest vreemd vermogen Nog te betalen interest (€1.800 =========== € 59.000 € 87.440 € 10. 192 9.800 -----------------€ 68.000 = 4 × €8. Bank 0.

440 31 jan naar Balans -----------------€ 1.750) 448 192 Huurkosten Nog te betalen huur (€18.1 Vooruitbetaalde interest € 600 31 jan Memoriaal .490 =========== 190.187.440) 970 Interest vreemd vermogen 190. 191 Bank Vooruit ontvangen huren € 2.250 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 129 .0 Vooruitbetaalde assurantiepremie (€50 + 1/24 × €1.350 =========== 192 Nog te betalen huur € 18.50 -----------------€ 7.000 1 jan van Balans 3.750 31 jan naar Balans -----------------€ 7.31 Vraag a1 Debet Credit aan 1.1 Vooruitbetaalde interest (€600 + 1/12 × €6.0 Vooruitbetaalde assurantiepremie € 50 31 jan Memoriaal 1.350 =========== 31 jan Bankboek 31 jan naar Balans € 18.450 =========== 18.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b De journaalposten zijn als volgt: Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan Vraag c 445 Assurantiekosten 190.380 -----------------€ 1.50 € 3.162.250 Vraag a2 Voor elk van de maanden september tot en met november is de journaalpost: Debet Credit aan 191 955 Vooruit ontvangen huren Huuropbrengsten € 750 € 750 vraag b1 Debet Credit aan 1.000 × 1.000 3.15 × 1/6) 190.162. 191 Bank Vooruit ontvangen huren € 2.450 € 3.50 € 1.162.6.450 31 jan Memoriaal -----------------€ 21.490 =========== 1 jan van Balans 31 jan Bankboek € 1.250 € 2.250 € 2.50 .450 =========== € 110 € 110 € 1.450 -----------------€ 21...450 1 jan van Balans 31 jan Bankboek € 110 1.6.

.500 (creditsaldo)..000 Vraag b1 Voor elk van de maanden augustus tot en met december is de journaalpost: Debet Credit aan 193 956 Nog te ontvangen interest Interestopbrengsten (6% × €80. Lening u/g Bank € 80.000 2.000) × 1/12 € 400 € 400 Vraag b4 Debet Credit aan aan 1.000 (debetsaldo).400 € 5.000) × 1/12 € 375 € 375 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 130 .000) × 1/12 € 400 € 400 Vraag b2 Saldo per 31 december 2009 van de rekening Nog te ontvangen interest: €2.32 191 955 Vooruit ontvangen huren Huuropbrengsten € 750 € 750 Vraag a Debet Credit aan 030 1.400 Vraag c1 De journaalpost voor elk van de maanden februari tot en met juli is: Debet Credit aan 193 956 Nog te ontvangen interest Interestopbrengsten (6% × €75. Vraag b3 Debet Credit aan 193 956 Nog te ontvangen interest Interestopbrengsten (6% × €80. 030 193 Bank Lening u/g Nog te ontvangen interest (6% × €80.000 € 80.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b2 Debet Credit aan 191 955 Vooruit ontvangen huren Huuropbrengsten € 750 € 750 Vraag b3 Saldo per 31 december 2009 van de rekening Vooruit ontvangen huren: €1. Vraag b4 Voor zowel januari als februari is de journaalpost: Debet Credit aan 18.000) × 1/2 € 7.

.000 2..000 4.000) × 1/12 = €700 Vraag b De journaalposten zijn als volgt: Debet Credit aan aan NB: 4.400 Vraag c Journaalpost van de verandering in het banksaldo: Debet Credit aan aan 1. 193 Bank 8%-Lening u/g Nog te ontvangen opbrengsten € 19..000) × 1/2 Balans per 31 december 2010 € 70.750 € 7.800 € 15.000) × 1/2 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 131 .000 1. 192 Assurantiekosten Vooruitbetaalde kosten Huurkosten Nog te betalen kosten € € 240 € 4. 190 4..400 € 4.250 Vraag d Lening u/g Nog te ontvangen interest NB: 18.000 €1.000 – 2 × €5.000 = €80.400 240 Kosten van de assurantie €2.. 030 193 Bank Lening u/g Nog te ontvangen interest (6% × €75.250 € 5.800 NB: Het (achteraf) ontvangen interestbedrag betreft (8% × €120.. 0.750 = (6% × €70.33 €70.800 ×1/12 = €4.. Nog te ontvangen opbrengsten Interestopbrengsten € 700 € 700 NB: (8% × €105.880 ×1/12 = €240 Kosten van de huur €52.000) × 5/12 Vraag a De journaalpost is als volgt: Debet Credit aan 193 9.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c2 Debet Credit aan aan 1.

34 Vraag a De journaalposten van de verkoop en de aflevering van de handelsgoederen: Debet Credit aan aan 1..000 800. Vooruitbetaalde kosten Bank Nog te betalen kosten Bank € € 2. 192 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d Journaalposten van de veranderingen in het banksaldo: Debet Credit aan aan 190 1.. 840 800 7..880 NB: De betaling vanwege huur betreft €4.000 € 525.000 × 1/12 = €2.400 = €12.000 € 525. 955 Nog te ontvangen opbrengsten Huuropbrengsten € 1.000 NB: €24.880 € 12.000 + €4.000 € 2.200 € 3...400 2.400 € 12.400 18. 1. Kas Debiteuren Omzet Inkoopwaarde van de omzet Voorraad goederen € € 200.000 + €4.000 € 1...000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 132 .400 × 1/12 = €3.000 Vraag c De journaalpost van de huurkosten: Debet Credit aan 443 1.200 NB: €38..000 NB: €12. Huurkosten Vooruitbetaalde kosten € 3.000 Vraag b De journaalpost van de assuratiekosten: Debet Credit aan 422 1. Assurantiekosten Vooruitbetaalde kosten € 2.000 × 1/12 = €1.000 600.200 Vraag d De journaalpost van de huuropbrengst: Debet Credit aan 1.

762 € € € 4.600 × 1/12) Vooruitbetaalde bedragen Vervoerskosten Nog te betalen bedragen (6 270 × €0.30 370 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 133 .200 3.600 € 10.500 × 1/6) Assurantiekosten gebouwen (€30.762 aan 4 aan 5 aan 6 aan Vraag b 190 470 192 440 192 445 190 € 3.15 € 440. Weiland Te verrekenen omzetbelasting Kantoorinventaris Crediteuren Te verrekenen omzetbelasting Telefoonkosten € 1.79 € 231.30 € 70.200 € € 5.450.470 € 340 € Debet Credit 1 aan aan 2 aan aan 110 152 002 130 152 410 Rekening-courant J.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 18.000 × 1/12) Vervoerskosten (€3.1.219.470 340 3.60) Energiekosten Nog te betalen bedragen Portokosten Vooruitbetaalde bedragen € 350 € 350 € 250 € 250 € - 2.200 € 3.600 4.980 Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan aan 4 aan 5 aan 18.64 .980 € 404 € 404 4.240 5.200 × 1/12) Vooruit ontvangen bedragen Huuropbrengsten (€1.36 190 110 190 110 192 170 110 192 110 190 100 Vooruitbetaalde bedragen Bank Vooruitbetaalde bedragen Bank Nog te betalen bedragen Voorschotten Bank Nog te betalen bedragen Bank Vooruitbetaalde bedragen Kas € € € 4.500 300 € 2.440 € 7.800 3.35 Vraag a Debet Credit 1 aan 2 aan 3 470 190 191 955 455 470 Vervoerskosten Vooruitbetaalde bedragen (€4.

250 € 40.789 € 2.645 195 € 1.20 9 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 134 .680 € 1.250 650 571.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 3 aan 4 aan 5 aan 6 aan 7 aan 8 aan aan 9 aan 420 490 151 490 920 153 810 120 154 153 110 105 440 004 004 980 990 151 Interestkosten Algemene kosten Transitorische passiva Algemene kosten Kasverschillen Verschuldigde omzetbelasting Opbrengst van de verkopen Debiteuren Af te dragen omzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting Rekening-courant J.840 € € 9 € 91.789 € 1.200 € 2.680 € 3. Weiland Bank afschrijvingskosten Transportmiddelen Transportmiddelen Diverse baten en lasten Vennootschapsbelasting Transitorische passiva € 1.200 € 650 € € 40.20 480 € € 3.

Indirecte kosten zijn kosten waarvan niet onmiddellijk gezegd kan worden op welk product ze betrekking hebben. x = €736. Degressief variabele kosten: kosten die bij uitbreiding van de productieomvang minder dan evenredig toenemen.000 + = €46 + €32 = €78 16 000 15 000 Vraag b We maken gebruik van de formule: (W – N ) × C N Te verwachten bezettingsresultaat: (15 000 producten – 16 000 producten) × €46 = €46. Variabele kosten zijn kosten die reageren op een wijziging in de productieomvang. Progressief variabele kosten: Kosten die bij uitbreiding van de productieomvang meer dan evenredig toenemen.000 : €80 = 9 200 19.03 C V + N W Vraag a Kostprijs per product: €736.000 x = €736. 19. Het volgende geldt dan: €112.01 Kostenverbijzonderingsmethoden Vraag a Constante kosten zijn kosten die niet reageren op een wijziging in de productieomvang. kan de volgende formule worden toegepast: begrote constante kosten begrote variabele kosten + normale productie verwachte productie In symbolen: 19.02 Vraag a Met de volgende kostprijsformule: begrote constante kosten + variabele kosten bij normale productie normale productie Vraag b Als de variabele kosten proportioneel variabel zijn.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 19 19.000 negatief Vraag c We stellen het gevraagde aantal op x.000 €480. x = €736.000 + €32. Vraag b Proportioneel variabele kosten: kosten die bij uitbreiding van de productieomvang evenredig toenemen.04 Vraag a Directe kosten zijn kosten waarvan onmiddellijk gezegd kan worden op welk product ze betrekking hebben. x €80. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 135 .

00 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Genoemde indeling gaat een rol spelen als er bij een (industriële) onderneming sprake is van heterogene productie.18.18.00 -----------€ 48.00 .000 × 100% = 140% van de directe arbeidskosten €375.000 × 100% = 105% van de directe materiaalkosten €500. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 136 .00 .50 -----------€ 79.50 Situatie 2 € 30.00 -----------€ 48.000 €525.00 . We willen van het product de kostprijs weten. 19. Vraag b Een kostenplaats is een bedrijfsonderdeel dat één soort prestaties levert.28.20 -----------€ 73.000 €525. 19. Het product moet de kosten dragen.18.06 Vraag a Situatie 1: €525. Vraag d Het tarief per prestatie wordt als volgt berekend: C V + N W Hierbij is: C = begrote constante kosten van de kostenplaats V = begrote variabele kosten van de kostenplaats N = normale aantal prestaties van de kostenplaats W = verwachte aantal prestaties van de kostenplaats 19.00 .80 -----------€ 76.000 × 100% = 60% van de totale directe kosten €875.05 De veronderstelling dat de indirecte kosten een samenhang vertonen met de omvang van de directe kosten.80 Situatie 2: Situatie 3: Vraag b Directe materiaalkosten Directe arbeidskosten Directe kosten per racket Toeslag voor indirecte kosten Kostprijs per racket 19.09 Omschrijving van het begrip activiteit Een activiteit kan worden omschreven als een met betrekking tot de voortbrenging en verkoop van producten reeks van samenhangende handelingen die meerdere malen worden uitgevoerd.000 Situatie 1 € 30. Vraag c Een hulpkostenplaats levert haar prestaties aan andere kostenplaatsen.31.20 Situatie 3 € 30.07 Vraag a Een kostendrager is het product dat we aanbieden.00 -----------€ 48. een hoofdkostenplaats levert haar prestaties aan de kostendragers.00 .25.

19.90 100 Vraag b2 Aantal machine-uren: A: 1 × 5 000 = B: 4 × 3 000 = 5 000 12 000 ----------17 000 €226.5 × €30 = Indirecte fabricagekosten Fabricagekostprijs € 80 .555.000 .10 Vraag a1 Directe kosten A: 5 000 × 2 kg × €40 = 5 000 × 1 uur × €30 = € 400.000 € 420.555.105.000 ----------------. Omschrijving van het begrip cost pool Een cost pool kan worden omschreven als het geheel van vanwege eenzelfde cost driver samengevoegde activiteiten.150.33 17 000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 137 Tarief per machine-uur: .000 ----------------€ 550.45 -----------€ 185 30% van €185 = .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Omschrijving van het begrip cost driver Een cost driver kan worden omschreven als de (belangrijkste) veroorzaker van de kosten van een activiteit.610 = €13.105.50 ======= Vraag b1 Aantal instellingen: 5 000 A: = 125 40 B: 3 000 = 50 60 -----100 Tarief per instelling: €104.33 --------€ 143 ===== € 140 .047.000 B: 3 000 × 7 kg × €20 = 3 000 × 1.30 --------€ 110 30% van €110 = .000 ----------------€ 1.400 × 100% = 30% €1.000 .55.50 -----------€ 240.5 uur × €30 = Opslagpercentage: Vraag a2 Grondstof Arbeidsuren €331.000 A 2 × €40 = 1 × €30 = B 7 × €20 = 1.790 = €1.

500 Voor LXP: Vraag c1 De indirecte fabricagekosten zijn: Ordervoorbereiding: €40.047.00 ----------€ 45.000 = €25 per arbeidsuur.00 + 4 000 × €30.000 ----------------€ 240.000 Vraag b 1 Voor STP: 60 000 × 6 = 6 000 uur.38 .53.00 = €600.00 ====== LXP € 30.00 ----------€ 12. 60 2 Voor STP: 60 000 = 120 controles.33 = .00 ====== Directe fabricagekosten Indirecte fabricagekosten Fabricagekostprijs Vraag a2 STP: 60 000 × (€15 – €12) = LXP: 4 000 × (€60 – €45) = € 180.8. 7 200 Productievoorbereiding: Controleren: €80. 400 €180.4.000 Opslagpercentage: €300.047.000 × 100% = 50% €600.33 -----------€ 132.000 = €100 per order.15. 60 Voor LXP: 4 000 × 18 = 1 200 uur.000 STP € 8.32 -----------€ 255.000 = €400 per serie. 200 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 138 .79 ======= 19.17.11 Vraag a1 Directe fabricagekosten = 60 000 × €8.33 = .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b3 Onderhoud/afschrijving Fabricagekostprijs A 1/125 × €1. 500 4 000 = 80 controles.47 .71 ======= B 1/60 × €1.90 = 1 × €13.13.90 = 4 × €13.00 .00 .000 60.

000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 139 .80 Vraag c2 Fabricagekostprijs voor 1 eenheid LXP Directe kosten € 30.00 Controle: Begrote winst: STP: 60 000 × (€15 – €11.80 -----------€ 11.50 Ordervoorbereiding: 1 × 100 × €100 = 4 000 1 × 1 200 × €25 = 4 000 Productievoorbereiding: - 7.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Fabricagekostprijs voor 1 eenheid STP Directe kosten € - 8.50 Ordervoorbereiding: 1 × 300 × €100 = 60 000 1 × 6 000 × €25 60 000 Productievoorbereiding: - 2.00 0.50 Controleren: 1 × 80 × €400 = 4 000 - 8.50 Controleren: 1 × €400 = 60 000 - 0.00 2.000 48.00 -----------€ 48.80) = LXP: 4 000 × (€60 – €48) = € 192.000 ----------------€ 240.

000 ---------------€ 130.100.800 .846.000 Vraag d Begrote eigen kosten Doorbelastingen van: afdeling Huisvesting afdeling Algemeen beheer ---------------€ 234.en hoofdkostenplaatsen.200 .000 Vraag e Verwachte inkopen tegen inkoopprijs Kosten afdeling Inkoop Kosten afdeling Magazijn Verwachte inkopen tegen v.600.800 43.200 € 130.p.000 ---------------€ 260.60.v.172.01 Handelsondernemingen Stapsgewijze verbijzondering: De indirecte kosten worden eerst verdeeld over de kostenplaatsen (hulpkostenplaatsen en hoofdkostenplaatsen).000 Afdeling Verkoop Constante Variabele kosten kosten € 171.800 € 234.000 . De hulpkostenplaatsen berekenen vervolgens de kosten met behulp van een tarief per prestatie door aan hulp.000 ---------------€ 432.40.364.43.000.000 Afdeling Inkoop Constante Variabele kosten kosten € 26.390. Vraag f Tarief afdeling Inkoop: 130 000 234 000 × 100% + × 100% = 5% + 9% = 14% 2 600 000 2 600 000 Vraag g Tarief afdeling Magazijn: € 1. 20.000 Afdeling Magazijn Constante Variabele kosten kosten € 47.200 ----------------€ 200.64. De hoofdkostenplaatsen tot slot berekenen de kosten met behulp van een tarief per prestatie door aan de kostendragers.000 .522. NB: Alle indirecte kosten bevinden zich in dit stadium bij de hoofdkostenplaatsen.000 = €216 1 500 € 156.000 .800 .000 .02 Vraag a De in totaal begrote indirecte kosten zijn €1.000 ----------------€ 2.200 € 432.000 .000 ---------------€ 336.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 20 20.000 260 000 130 000 × 100% + × 100% = 10% + 5% = 15% 2 600 000 2 600 000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 140 . Vraag b Tarief (op jaarbasis) per m2: Vraag c Begrote eigen kosten Doorbelast gekregen kosten €324.000 ---------------€ 130.

768.000 24.600. 700 aan 1. aan 1.000 € 150.000 ----------------€ 1.500 € Verkoopboek 1.000 340.000 .200 250.000 ----------------€ 2.000 63.p.600 € Kostenverdeelstaat 500 Kosten afdeling Huisvesting 501 Kosten afdeling Algemeen beheer 505 Kosten afdeling Inkoop 506 Kosten afdeling Magazijn 507 Kosten afdeling Verkoop aan 499 Overboekingsrekening rubriek 4 € - 28.000 .000 20.358.000 Vraag a De journaalposten zijn als volgt: Debet Credit Inkoopboek 1. aan 840 € 558.348 € 87.000 ..800..000 € 214. aan 2.03 € 4.000 73.948 460..500 aan aan 720 515 720 516 € € 35.600 aan aan 800 700 820 517 € € 340.000 37.000 € 73..000 ----------------€ 1.200 70.500 10.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag h Tarief afdeling Verkoop: 336 000 432 000 × 100% + × 100% = 7% + 9% = 16% 4 800 000 4 800 000 Vraag i Verwachte omzet V.074. aan 720 Te vorderen omzetbelasting Voorraad goederen Crediteuren Prijsverschillen bij inkoop Prijsverschillen bij inkoop Dekking afdeling Inkoop Prijsverschillen bij inkoop Dekking afdeling Magazijn Debiteuren Te betalen omzetbelasting Tussenrekening kredietbeperkingstoeslag Omzet Kostprijs van de omzet Voorraad goederen Toeslag indirecte verkoopkosten Dekking afdeling Verkoop € - 34.000 € 37.432.2.000 15.v.200..-waarde van de omzet Verkoopkosten Winst voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Winst na vennootschapsbelasting 20.000 35.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 141 .

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

Kostendekkingsstaat Huisvesting 501 Kosten afdeling Algemeen beheer 505 Kosten afdeling Inkoop 506 Kosten afdeling Magazijn 507 Kosten afdeling Verkoop aan 510 Dekking afdeling Huisvesting Kostendekkingsstaat Algemeen beheer 505 Kosten afdeling Inkoop 506 Kosten afdeling Magazijn 507 Kosten afdeling Verkoop aan 511 Dekking afdeling Algemeen beheer Vraag b1
Rekeningen 500/510 501/511 505/515 506/516 507/517 Kostenplaats Huisvesting Algemeen beheer Inkoop Magazijn Verkoop Indirecte kosten Werkelijk € 28.000 23.600 32.600 32.733 76.734 -----------------€ 193.667 ========== Doorberekend € 27.000 16.667 35.000 37.500 73.600 -----------------€ 189.767 ==========

€ -

3.600 3.600 14.400 5.400 € 27.000

€ -

5.000 3.333 8.334 € 16.667

Verschil Verlies € 1.000 6.933 3.134 --------------€ 3.900 =========

Winst € 2.400 4.767

Vraag b2 De journaalpost is:
Debet Credit

aan

9.. 599

Resultaat indirecte kosten Overboekingsrekening rubriek 5

3.900 € 3.900

Vraag c1
Debet Credit

Rek. 800 Kostprijs van de omzet Rek. 820 Toeslag indirecte verkoopkosten Rek. 840 Omzet

€ -

340.000 73.600 € €46.400 (winst) 460.000

Vraag c2 De journaalpost is:
Debet Credit

aan

899 9..

Overboekingsrekening rubriek 8 Verkoopresultaat

46.400 € 46.400

Vraag d Het gaat om een winst van €42.500. Vraag e1 De vennootschapsbelasting bedraagt €10.625, namelijk 25% × €42.500.

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 142

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

Vraag e2 De journaalpost is:
Debet Credit

aan

990 195

Belasting over de winst Te betalen vennootschapsbelasting

10.625 € 10.625

Vraag f1 De winst na vennootschapsbelasting bedraagt €31.875. Vraag f2 De gevraagde journaalpost is als volgt:
Debet Credit

aan
20.05

999 090

Overboekingsrekening rubriek 9 Winstsaldo lopend boekjaar

31.875 € 31.875

Vraag a Kostenbudgettering: vermelding van het toelaatbare bedrag van de kosten in samenhang met bepaalde activiteiten. Vraag b – Vaste kostenbudgettering: Het budget bestaat uit een vast bedrag per periode. – Variabele kostenbudgettering: het budget is recht evenredig afhankelijk van het aantal activiteiten of prestaties. – Gemengde kostenbudgettering: het budget bestaat uit een vast bedrag per periode en een vast bedrag per verrichte activiteit of geleverde prestatie.
20.06

Vraag a Begrote constante kosten: Afdeling Inkoop 6% × €2.400.000 = Afdeling Magazijn 9% × €2.400.000 = Afdeling Verkoop 5% × €3.600.000 =

€ € €

144.000 216.000 180.000

Vraag b1 V.v.p.-waarde van de in januari ontvangen handelsgoederen: €22.000 : 0,10 = €220.000 Vraag b2 In januari behaalde omzet: €20.800 : 0,08 = €260.000 Vraag c1 Budget over januari: Afdeling Inkoop €12.000 + 4% × €220.000 = Afdeling Magazijn €18.000 + 5% × €220.000 = Afdeling Verkoop €15.000 + 3% × €260.000 =

€ € €

20.800 29.000 22.800

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 143

© 2009 | Noordhoff Uitgevers

Vraag c2 De journaalposten zijn als volgt:
Debet Credit

aan aan aan

522 521 532 531 542 541

Te dekken budget afdeling Inkoop Budget afdeling Inkoop Te dekken budget afdeling Magazijn Budget afdeling Magazijn Te dekken budget afdeling Verkoop Budget afdeling Verkoop

€ € €

20.800 € 29.000 € 22.800 € 22.800 29.000 20.800

Vraag d1 Neen. De kosten en de dekkingen van de andere kostenplaatsen zijn niet gegeven. Vraag d2 Neen. Het resultaat op indirecte kosten vormt het totaal van de resultaten van elk van de kostenplaatsen. Het resultaat van een kostenplaats bestaat uit: budgetresultaat en bezettingsresultaat.

Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 144

1.500 + €12.280 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 145 . per kilogram grondstof: geschatte gemiddelde factuurprijs geschatte gemiddelde directe inkoopkosten 4% toeslag van de v. voor indirecte inkoopkosten 7% toeslag van de v.p. voor magazijnkosten € 19.000 30 000 – magazijnkosten 25 000 × €37.750 ----------------€ 625.000 - 43.p.25 .v.-waarde: – verwachte factuurprijs – verwachte directe inkoopkosten – indirecte inkoopkosten 25 000 × €18.00 21.v.000 : 25 000 = €25 Vraag b1 Tarief afdeling Inkoop: 18 000 10 000 × 100% + × 100% = 2.000 40.000 81.1.280 € 252.4% + 1.6% = 4% 750 000 625 000 Vraag b2 Tarief afdeling Magazijn: 37 500 12 500 × 100% + × 100% = 5% + 2% = 7% 750 000 750 000 Vraag c Samenstelling van de v.250 25.00 .000 + €10.v.v.00 .p. per kilogram grondstof: €625.75 -----------€ 25.p.3.500 30 000 € - 475.v.01 Industriële ondernemingen met massaproductie Vraag a1 Totale v.000 Vraag a2 V.p.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 21 21.02 De journaalposten zijn als volgt: Debet Credit 1 aan 310 180 140 Nog te ontvangen grondstoffen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren € - 212.

100 € € 1.250 10.400 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 146 .780 4.000 € 49.120) € € 97.600 € 249.900 21.250 € 95.600 € 95.500 13.380 11.284 De gevraagde journaalposten zijn als volgt: Debet Credit 1 aan aan aan 2 aan aan 3 aan 4 aan 5 aan aan 21.634 8.500 € 13.000 € 249.700 € € 684 3.000 € 204.03 300 310 320 521 531 180 320 100 400 300 Voorraad grondstoffen Nog te ontvangen grondstoffen Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen Dekking afdeling Inkoop Dekking afdeling Magazijn Te vorderen omzetbelasting Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen Kas Verbruik grondstoffen Voorraad grondstoffen (8 300 × €30) € 234.850 97.550 + €8.350 – €9.346 27.800 5.700 8.750 1.000 4.500 € - 100.234 € € 4.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 2 aan aan aan aan 3 aan 4 aan 21.650 € 7.04 300 145 320 521 531 145 180 140 320 180 320 110 400 300 301 300 405 302 Voorraad grondstoffen Nog te ontvangen facturen Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen Dekking afdeling Inkoop Dekking afdeling Magazijn Nog te ontvangen facturen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen Te vorderen omzetbelasting Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen Bank Verbruik grondstoffen Voorraad grondstoffen (6 350 × €15) Afschrijving voorraad grondstoffen Voorraad grondstoffen Kosten afgekeurde grondstoffen Afschrijving voorraad grondstoffen (€4.170 16.780 € 3.946 € 87.550 De journaalposten van de verstrekte dagboekgegevens zijn als volgt: Debet Credit Loonlijst 280 aan 150 aan 151 aan 152 Tussenrekening lonen Te betalen nettolonen Te betalen loonheffing Te betalen sociale lasten € 80.550 € 3.

170 € - 124.000 44. Vraag c1 Qs = 2 000 × 7 kg = 14 000 kg.000 Te betalen nettolonen Bank € 49. (Qs – Qw) = 14 000 kg – 14 400 kg = 400 kg negatief (nadelig) Vraag c2 Qs = 2 000 × 3 arbeidsuren = 6 000 arbeidsuren (Qs – Qw) = 6 000 arbeidsuren – 5 850 arbeidsuren = 150 arbeidsuren positief (voordelig) Vraag c3 Qs = 2 000 × 5 machine-uren = 10 000 machine-uren (Qs – Qw) = 10 000 machine-uren – 10 380 machine-uren = 380 machine-uren negatief (nadelig). Vraag b Bij massaproductie is het mogelijk normen (standaarden) te ontwikkelen omdat er sprake is van een steeds terugkerend identiek productieproces.660 Grondstoffenafgiftenboek 400 Verbruik grondstoffen aan 300 Voorraad grondstoffen Loonverdeelstaat 410 Directe loonkosten 411 Indirecte loonkosten aan 152 Te betalen sociale lasten aan 250 Tussenrekening lonen Register overboeking directe kosten 600 Grondstoffenverbruik 630 Betaalde directe lonen 810 Directe verkoopkosten aan 499 Overboekingsrekening rubriek 4 € 124.000 € - 44.06 De journaalposten zijn als volgt: Debet Credit Bankboek 180 320 470 aan 110 Te vorderen omzetbelasting Prijsverschillen bij inkoop grondstoffen Uitgaande vrachten Bank € - 2. 21.900 Vraag a Er is sprake van massaproductie als er geen rekening wordt gehouden met de individuele wensen van de afnemers.290 10.000 10.000 € 124.670 € 5.290 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 147 .290 13.790 52.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Loonverdeelstaat 410 Directe loonkosten 411 Indirecte loonkosten aan 152 Te betalen sociale lasten aan 280 Tussenrekening lonen Bankboek 150 aan 110 21.000 € 178.660 4.100 € 8.000 € 16.900 € 49.05 € - 68.800 20.900 80.

Vraag c Met de formule: C V + N W waarbij: C = begrote constante kosten van de kostenplaats V = begrote variabele kosten van de kostenplaats N = normale aantal prestaties van de kostenplaats W = verwachte aantal prestaties van de kostenplaats 21.000 7.100 32.000 ----------------€ 30.000 + €6.000 + €6.07 Directe lonen Verrekende directe lonen € 41.000) = 10% × (€75. Vraag b Een kostenplaats is een bedrijfsonderdeel dat één soort prestaties levert.610 € 41.100 8.000 + €6.610 Vraag a De kostenplaatsenmethode wordt ook wel productiecentramethode genoemd.400 ----------------€ 81.08 Vraag a1 Tarief per m2 voor de afdeling Huisvesting: 30 000 × €1 = €30 1 000 Vraag a2 Doorbelastingen aan: Afdeling Directie/administratie Afdeling Inkoop Afdeling Magazijn Afdeling Fabricage Afdeling Verkoop 200 × €30 = 100 × €30 = 250 × €30 = 250 × €30 = 200 × €30 = € 6.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 148 .000) = 40% × (€75.000 3.000) = 40% × (€75.000 Vraag b Doorbelastingen aan: Afdeling Inkoop Afdeling Magazijn Afdeling Fabricage Afdeling Verkoop 10% × (€75.400 32.000 + €6.500 6.000) = € 8.500 7.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Memoriaal 601 aan 631 21.

000 à 7% = €21.000 Vraag e1 Tarief voor de afdeling Fabricage: 116 100 + 7 500 + 32 400 × €1 = 12 000 80 000 × €1 = 10 000 € 13 - 8 ------€ 21 Vraag e2 Verwachte doorbelasting door de afdeling Fabricage: 10 000 machine-uren à €21 per uur = €210.000 à 16% = €48.000 Vraag d1 Tarief voor de afdeling Magazijn: 12 400 + 7 500 + 8 100 × 100% = 400 000 27 000 × 100% = 300 000 7% 9% -----16% Vraag d2 Verwachte doorbelasting door de afdeling Magazijn: €300.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c1 Tarief voor de afdeling Inkoop: 12 900 + 3 000 + 8 100 × 100% = 400 000 3 000 × 100% = 300 000 6% 1% ----7% Vraag c2 Verwachte doorbelasting door de afdeling Inkoop: €300.000 Vraag f1 Tarief voor de afdeling Verkoop: 61 600 + 6 000 + 32 400 × 100% = 10% 1 000 000 51 000 × 100% = 850 000 6% -----16% Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 149 .

000) × 7% = €7.000 – €1.000 nadelig 21.400 –/– -------------€ – ======== -------------€ – ======== -------------€ 6.000 81.000 – €400.820 voordelig Vraag d Efficiencyverschil op de directe lonen: (15 840 u – 16 200 u) × €27 = €9.000 Nadelig ======== Hoofdkostenplaatsen Afdeling Afdeling Fabricage Verkoop € 196.000 –/– 6.000) × 6% = €6.000) × 10% = €15.500 8.400 6.000 nadelig Afdeling Fabricage (10 000 u – 12 000 u) × €13 = €26.720 nadelig Vraag e Efficiencyverschil op de toeslag voor indirecte fabricagekosten: (8 800 u – 8 500 u) × €21 = €6.000 Afdeling Magazijn € 39.000 -------------€ 7.300 voordelig Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 150 .000 Nadelig ======== 7.09 Vraag a Grondstof 4 kilogram à €13 per kilogram Directe lonen 9 arbeidsuren à €27 per uur Toeslag voor indirecte fabricagekosten 5 machine-uren à €21 per uur Standaard fabricagekostprijs Vraag b Standaard fabricagekostprijs Directe verkoopkosten Toeslag voor indirecte verkoopkosten 16% × €775 € 52 .000 Vraag g1 De voorcalculatorische kostendekkingsstaat is als volgt: Totale begrote indirecte kosten € 469.500 32.000 Nadelig ======== -------------€ 26.100 21.000 – €400.000 –/– .000 Hulpkostenplaatsen Afdeling Afdeling Directie/ Huisvesting Administratie € 30.000 Afdeling Inkoop € 15.000 nadelig Afdeling Verkoop (€850.000 € 75.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag f2 Verwachte doorbelasting door de afdeling Verkoop: €850.243 .000 à 16% = €136.000 32.210.400 Eigen kosten van de afdelingen Doorbelastingen: Huisvesting Directie/administratie Inkoop Magazijn Fabricage Verkoop Verwachte afdelingsresultaten Vraag g2 Verwachte bezettingsresultaten: Afdeling Inkoop (€300.150 ---------€ 550 Standaard commerciële kostprijs Vraag c Efficiencyverschil op het grondstofverbruik: (7 040 kg – 6 900 kg) × €13 = €1.100 € 112.000 8.105 ---------€ 400 € 400 € 26 .000 –/– 30.136.000 Nadelig ======== –/– .100 48.124 --------.000.900 –/– 3.600 7.000 -------------€ 15.000 nadelig Afdeling Magazijn (€300.

342.300 € 26.0 Toeslag indirecte verkoopkosten ST 130 820.680 nadelig.700 winst. Vraag b2 Debet Credit aan 900 599 Resultaat indirecte kosten Overboekingsrekening rubriek 5 € 1.100 18.1 Toeslag indirecte verkoopkosten LU 420 514 Dekking afdeling Verkoop aan Vraag b1 Het resultaat op indirecte kosten bedraagt €1.500 25.800 22.000 9.300 Vraag a2 Debet Credit aan 503 504 510 Kosten afdeling Fabricage Kosten afdeling Verkoop Dekking hulpkostenplaatsen € € € - 18.900 € 80.11 Vraag a1 Debet Credit aan 500 503 504 499 Kosten hulpkostenplaatsen Kosten afdeling Fabricage Kosten afdeling Verkoop Overboekingsrekening rubriek 4 € - 24.120 € 23.680 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 151 . 21.188.178.000 € 16.680 € 1.120 55.100 aan 602.000 ----------------€ 342.0 Toeslag indirecte fabricagekosten ST 130 602.300 37.700 .600 € 14. Vraag h Opbrengst van de verkochte producten Fabricagekostprijs van de verkochte producten Directe verkoopkosten Toeslag indirecte verkoopkosten € 1.000 39. Er is immers nog geen rekening gehouden met de vennootschapsbelasting.1 Toeslag indirecte fabricagekosten LU 420 513 Dekking afdeling Fabricage 820.000 ----------------€ 347.800 6. Bovendien kunnen er nog andere baten en lasten zijn (zoals incidentele baten en lasten).836.50) × 16 200 = €24.000 € 608.520 .480 ----------------.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag f Prijsverschil op de directe lonen: (€27 – €25.900 28.300 voordelig Vraag g Fabricageresultaat over januari €22.900 verlies winst winst winst Verkoopwinst over januari Vraag i Resultaat op indirecte kosten Fabricageresultaat Verkoopresultaat Vraag j Neen.

393 € 315.25.205 € € 6.12 Vraag a1 Rekening 500 501 502 503 504 510 511 512 513 514 Kostenplaats Energie Onderhoud Inkoop en magazijn Fabricage Verkoop Maand januari Kosten € 102.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 21.400 Vraag b1 Het werkelijke aantal machine-uren: 950 100 × 1 uur = 3 167 uren 300 Vraag b2 Bezettingsresultaat: (3 167 u – 3 000 u) × €200 = €33.400 ========= Winst € 1.400 212.000 43.000 € 234.700 6.400 € 31.355.000 ========== Verlies € 700 800 .188 8.700 950.600 ========== Dekking € 101.000 € Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 152 .13 Vraag a1 Verkoopprijs per 100 eenheden P: 100 × €6 = €75 8 Vraag a2 Voorgecalculeerde winst per 100 eenheden P: €75 – €68 = €7 Vraag b Debet Credit 1 aan aan aan 2 aan 3 aan aan 4 aan 110 130 150 151 441 190 240 110 300 140 320 130 840 Bank Debiteuren Te betalen loonheffing Te betalen sociale lasten Onderhoudskosten Vooruitbetaalde bedragen Tussenrekening lonen Bank Voorraad grondstoffen Crediteuren Prijsverschillen bij inkoop Debiteuren Omzet (500 000 × €75/100) € 344.200 -----------------€ 1.900 44.100 218.100 ---------------€ 31.600 71.300 -----------------€ 1.900 73.000 21.100 Vraag a2 Debet Credit aan 599 900 Overboekingsrekening rubriek 5 Resultaat indirecte kosten € 31.387.202 € 375.002 € 240.000 6.200 40.000 124.500 924.400 voordelig 21.000 375.000 78.

000 € 30.000 € 30.000 aan € 120.000 à 8%) Indirecte lonen Betaalde directe loonkosten Te betalen sociale lasten Tussenrekening lonen Directe grondstofkosten Voorraad grondstoffen (26 200 × €8) Directe loonkosten Verrekende directe loonkosten (1 200 × €30) Toeslag indirecte fabricagekosten Dekking fabricagekostenplaats (600 × €200) Voorraad gereed product Standaard directe grondstofkosten Standaard directe loonkosten Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Afschrijvingskosten machines Afschrijving machines Elektriciteitsverbruik Vooruitbetaalde bedragen Kosten hulpkostenplaatsen Kosten fabricagekostenplaats Kosten verkoopkostenplaats Overboekingsrekening rubriek 4 Kosten fabricagekostenplaats Kosten verkoopkostenplaats Dekking hulpkostenplaatsen € 310.000 37.900 € 214.800 aan aan aan 7 aan aan 8 aan € € € € - 46.000 € 36.026 € 8.000 13.608 37.002 209.000 € 37.250 15.700 121.700 119.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan 800 700 820 512 411 630 151 240 600 300 601 631 602 511 700 610 611 612 432 012 442 190 500 501 502 499 501 502 510 Kostprijs van de omzet Voorraad gereed product (500 000 × €62/100) Toeslag indirecte verkoopkosten Dekking verkoopkostenplaats (€375.000 46.600 € 209.870 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 153 .870 € 76.000 aan € 368.350 214.800 € 47.000 € 310.000 aan 5 aan aan 6 aan € - 49.200 35.100 € 45.000 € 120.632 78.300 € 30.000 aan 21.000 45.15 Vraag a Debet Credit 1 aan 310 180 140 Inkopen Te vorderen omzetbelasting Crediteuren € - 63.600 € € 36.

418 aan aan aan 4 aan aan 5 aan 6 € - 85.510 200 5.750 350 € - 31.000 6.000 € 85.000 51.800 71.490 128.500 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 154 .000 10.50 = €25 40 000 Dekkingstarief verkoopafdeling: 400 000 1 1 × 100% + 2 % = 10 % 2 2 5 000 000 Vraag c Debet Credit 1 aan 2 aan 502 503 511 602 512 Kosten fabricageafdeling Kosten verkoopafdeling Dekking kosten hulpkostenplaatsen Toeslag indirecte fabricagekosten Dekking kosten fabricageafdeling € € 5.000 + €12.000 85.200 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 2 aan aan aan 3 300 310 510 320 441 240 320 180 150 151 110 410 411 240 151 400 300 600 630 810 500 501 502 503 499 601 631 Voorraad grondstoffen Inkopen Dekking kosten inkoopafdeling Prijsverschillen op grondstoffen Onderhoudskosten machines Tussenrekening lonen Prijsverschillen op grondstoffen Te vorderen omzetbelasting Te betalen loonheffing Te betalen sociale lasten Bank Directe lonen Indirecte lonen Tussenrekening lonen Te betalen sociale lasten Verbruik grondstoffen Voorraad grondstoffen Directe grondstofkosten Betaalde directe loonkosten Directe verkoopkosten Kosten inkoopafdeling Kosten hulpkostenplaatsen Kosten fabricageafdeling Kosten verkoopafdeling Overboekingsrekening rubriek 4 Directe loonkosten Verrekende directe loonkosten € 70.000 85.60 50 000 Dekkingstarief fabricageafdeling: €500.000 + €1 = €2.800 aan 7 aan Vraag b Dekkingstarief hulpkostenplaatsen: €80.250 350.990 90.230 8.000 € 128.900 8.000 € 103.500 6.500 € 72.928 € 23.000 € € € 128.000 € 60.000 5.300 € 72.000 4.250 € 103.510 9.

16 430 014 Afschrijvingskosten machines Afschrijving machines € 31. De volgende journaalpost wordt gemaakt: Debet Credit aan 910 699 Fabricageresultaat Overboekingsrekening rubriek 6 € 6.000 € 56..975 winst.000 Vraag a2 Efficiencyverschillen: (4 000 kg – 4 200 kg) × €15 = (1 600 u – 1 500 u) × €30 = (1 600 u – 1 700 u) × €45 = Prijsverschil: (€30 – €31) × 1 500 = € - 3.000 winst.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 3 aan Vraag d 820 513 Toeslag indirecte verkoopkosten Dekking kosten verkoopafdeling € 51.900 € 31. Overboekingsrekening rubriek 9 Winstsaldo € 35.450 € 51.000 3. De volgende journaalpost wordt gemaakt: Debet Credit aan 999 0.975 Vraag d2 Efficiencyverschillen: (4 500 kg – 4 250 kg) × €15 = (1 800 u – 1 950 u) × €30 = (1 800 u – 1 650 u) × €45 = Prijsverschil: (€30 – €29.700 Vraag d1 Het fabricageresultaat over februari is €6. De volgende journaalpost wordt gemaakt: Debet Credit aan 699 910 Overboekingsrekening rubriek 6 Fabricageresultaat € 6.000 Vraag c Het resultaat over januari is €35. De volgende journaalpost wordt gemaakt: Debet Credit aan 899 920 Overboekingsrekening rubriek 8 Verkoopresultaat € 56.900 Vraag a1 Het fabricageresultaat over januari is €6.975 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 155 .000 € 6.500 ----------------€ 6.000 4.000 verlies.750 winst verlies winst winst winst 975 ----------------€ 6.975 € 6.500 6.750 4.500 verlies winst verlies verlies verlies 1.700 winst.450 Debet Credit aan 21.50) × 1 950 = € - 3.000 Vraag b Het verkoopresultaat over januari is €56.700 € 35.

9.800 ---------------€ 577.600 .75.77.500 21.000 € - Omschrijving Grondstoffenverbruik Directe lonen Toeslag indirecte fabricagekosten Prijsverschillen directe lonen Voorcalculatie € 172.000 66.800 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 156 .800 € 163.000 22.000 Vraag f Het resultaat over februari is €48.250 € 176.220 € 77.800 € € 77.370 ======== Winst € 1.900 aan aan aan aan aan aan Vraag b1 Rekening 600 601 602 630 610 611 612 631 € 54.500 .750 .172. Ten behoeve van de overboeking (naar rubriek 0) wordt de volgende journaalpost gemaakt: Debet Credit aan 21.220 .900 € 23. Overboekingsrekening rubriek 9 Winstsaldo € 48.000 € 68.170 ========= € 176.000 € 150.163.320 .600 9.220 aan € 360.250 .17 999 0.163.325 winst.800 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag e Het verkoopresultaat over februari is €68.100 -------------€ 12.000 144.900 ---------------€ 590. De volgende journaalpost moet worden gemaakt: Debet Credit aan 899 920 Overboekingsrekening rubriek 8 Verkoopresultaat € 68.250 € - 60.1.110 163.900 .305 210.515 172.165.325 Vraag a Debet Credit 1 aan 2 aan aan 3 aan 600 300 411 630 152 240 601 631 602 515 700 610 611 612 710 610 611 612 Grondstoffenverbruik Voorraad grondstoffen (11 750 × €15) Indirecte lonen Betaalde directe lonen Te betalen sociale lasten Tussenrekening lonen Directe lonen Verrekende directe lonen (4 550 × €36) Toeslag indirecte fabricagekosten Dekking afdeling Farbricage (585 × €132) Voorraad gereed product Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Voorraad producten in bewerking Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Maand januari Nacalculatie € 176.800 ========= Verlies € 3.000 winst.325 € 48..

320 nadelig € 172.600 -------------€ 1.250 .900 -------------€ 1.800 4 600 u 4 550 u ----------50 u à €36 = €1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b2 Debet Credit aan 910 699 Fabricageresultaat Overboekingsrekening rubriek 6 € 12.500 -------------€ 3.320 575 u 585 u -------10 u à €132 = €1.800 voordelig € 77.370 Vraag c1 a Grondstoffenverbruik Rekening 600 debet Rekening 610 credit € 176.100 nadelig € 36 38 -------------€ 2 × 4 550 = €9.165.900 .172.800 .75.163.370 € 12.100 nadelig Controleberekening: Qs Qw b Directe lonen Rekening 601 debet Rekening 611 credit Controleberekening: Qs Qw c Toeslag indirecte fabricagekosten Rekening 602 debet Rekening 612 credit Controleberekening: Qs Qw Vraag c2 Rekening 630 debet Rekening 631 credit Controleberekening: Ps Pw Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 157 .220 .750 nadelig € 163.750 nadelig 11 500 kg 11 750 kg ------------250 kg à €15 = €3.800 -------------€ 9.

18 Vraag a Debet Credit 1 aan 2 aan aan 3 aan aan 4 aan aan aan 600 300 411 630 152 240 601 631 602 515 700 610 611 612 610 611 612 710 Grondstoffenverbruik Voorraad grondstoffen Indirecte lonen Betaalde directe lonen Te betalen sociale lasten Tussenrekening lonen Directe lonen Verrekende directe lonen Toeslag indirecte fabricagekosten Dekking afdeling Fabricage Voorraad gereed product Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Voorraad producten in bewerking € € - 119.800 .830 € 19.250 .800 .250 € € € 116.000 660 .140 € 324.000 -------------€ 750 voordelig 8 000 kg 7 950 kg -----------50 kg à €15 = €750 voordelig Controleberekening: Qs Qw Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 158 .116.290 -------------€ 11.280.440 .590 ======== Winst € 360 Vraag b2 Debet Credit aan 699 910 Overboekingsrekening rubriek 6 Fabricageresultaat € 780 € 780 Vraag c1 a Grondstoffenverbruik Rekening 600 debet Rekening 610 credit € 119.370 116.000 129.115.640 ========= Verlies € 1.830 ---------------€ 403.560 176.440 ========= ========= Verlies € 3.52.500 € 292.700 .030 € 982.000 € - € - 15.600 € 36.860 ========= Voorcalculatie € 120.440 Winst € 750 660 810 -------------€ 780 ======== Januari en februari Nacalculatie Voorcalculatie € 295.8.115.000 14.500 .280.250 € 80.128.640 .000 .730 .360 .200 .52.640 52.600 59.140 135.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 21.400 119.280.120.288.640 € 52.440 ------------------------------€ 994.129.116.000 aan Vraag b1 Rekening 600 601 602 630 610 611 612 631 Februari Nacalculatie € 119.140 .250 .100 115.640 ---------------€ 404.400 6.

250 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 159 .300 € 645.000 € 796.200 -------------€ 1.300 403.830 .116.00 35.100 110.800 88.750 88.52.640 -------------€ 810 voordelig € 36.25 × 3 240 = €810 voordelig Controleberekening: Qs Qw c Toeslag indirecte fabricagekosten Rekening 602 debet Rekening 612 credit Controleberekening: Qs Qw Vraag c2 Rekening 630 debet Rekening 631 credit Controleberekening: Ps Pw 21.400 796.19 Debet Credit 1 aan 2 aan aan 240 110 630 411 240 155 Tussenrekening lonen Bank Betaalde directe loonkosten Indirecte lonen Tussenrekening lonen Te betalen sociale lasten € € - 796.© 2009 | Noordhoff Uitgevers b Directe lonen Rekening 601 debet Rekening 611 credit € 116.800 € 730.115.140 .800 12.440 nadelig 3 200 u 3 240 u ----------40 u à €36 = €1.75 -------------€ 0.640 .800 3 Overboeking indirecte kosten 500 Kosten huisvesting 501 Kosten garage 502 Kosten directie en administratie 503 Kosten fabricageafdeling 504 Kosten verkoopafdeling aan 499 Overboekingsrekening rubriek 4 € - 30.800 -------------€ 660 voordelig 400 u 395 u -------5 u à €132 = €660 voordelig € 115.200 155.440 nadelig € 52.

765 € 504.250 € € € 14.750 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 160 .800 € - 82.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Doorbelasting huisvesting 501 Kosten garage 502 Kosten directie en administratie 503 Kosten fabricageafdeling 504 Kosten verkoopafdeling aan 510 Dekking huisvesting Doorbelasting garage 502 Kosten directie en administratie 503 Kosten fabricageafdeling 504 Kosten verkoopafdeling aan 511 Dekking garage Doorbelasting directie en administratie 503 Kosten fabricageafdeling 504 Kosten verkoopafdeling aan 512 Dekking directie en administratie Doorbelasting fabricage 602 Toeslag indirecte fabricagekosten aan 513 Dekking fabricageafdeling Doorbelasting verkoop 820 Toeslag indirecte verkoopkosten aan 514 Dekking verkoopafdeling Overboeking resultaat indirecte kosten 599 Overboekingsrekening rubriek 5 aan 900 Resultaat indirecte kosten € - 1.250 € - 1.200 9.800 814.020 € - Vraag a Debet Credit Goedgekeurde producten 700 Voorraad gereed product aan 610 Standaard grondstoffenverbruik aan 611 Standaard directe lonen aan 612 Standaard toeslag indirecte fabricagekosten aan 613 Standaard uitvalkosten € 55.150 13.800 733.400 40.250 € 155.250 € 30.700 4 aan 5 aan 6 aan aan aan 7 aan aan aan 21.700 € 839.060 1.185 € € 25.800 € 13.960 839.200 10.000 € 739.320 499.065 20.800 1.700 € 504.100 1.000 3.21 600 300 601 631 700 610 611 612 710 610 611 612 Directe grondstofkosten Voorraad grondstoffen Directe loonkosten Verrekende directe loonkosten Voorraad gereed product Standaard directe grondstofkosten Standaard directe loonkosten Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Voorraad producten in bewerking Standaard directe grondstofkosten Standaard directe loonkosten Standaard toeslag indirecte fabricagekosten € 2.250 8.700 € 155.650 19.000 14.800 € 739.000 € 18.047.900 13.365 € 122.

250 Vraag b2 Controleberekening: Standaarduitval Werkelijke uitval Te veel uitval 2.600 4.650 nadelig Vraag c2 Efficiencyverschil op de directe lonen: Qs Qw 450 u 445 u -------5 u à €40 = €200 voordelig Vraag c3 Efficiencyverschil op de toeslag indirecte fabricagekosten: Qs Qw 300 u 310 u -------10 u à €45 = €450 nadelig 21.5 stuks 40.50) € 76.13.250 nadelig Vraag c1 Efficiencyverschil op het grondstoffenverbruik: Qs Qw 37.5 stuks 750 kg 800 kg --------50 kg à €33 = €1.22 Vraag a Normale uitval in procenten: 50 / 250 × 100% = 20% Vraag b Debet Credit Grondstoffen 600 Grondstoffenverbruik aan 300 Voorraad grondstoffen (10 150 × €7.5 stuks -------------2.5 × €500 = €1.000 .800 3.000 € 6.750 -------------€ 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Afgekeurde producten 603 Uitvalkosten aan 610 Standaard grondstoffenverbruik aan 611 Standaard directe lonen aan 612 Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Vraag b1 Uitvalverschil over oktober: Rekening 603 debet Rekening 613 credit € 15.600 € 15.125 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 161 .125 € 76.

000 6.400 aan 601 631 Directe lonen Verrekende directe lonen (2 710 × €40) € 108.000 € - € € 6.250 € 61.000 6.600 Debet Credit 1 aan aan aan aan 2 aan aan aan 3 aan 4 aan aan aan 5 aan 6 aan aan aan 700 610 611 612 613 603 610 611 612 610 611 612 730 730 610 611 612 610 611 612 740 740 610 611 612 Voorraad goedgekeurde producten Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Standaard uitvalkosten Uitvalkosten Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Voorraad producten in bewerking Voorraad producten in bewerking Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Voorraad ongekeurde producten Voorraad ongekeurde producten Standaard grondstoffenverbruik Standaard directe lonen Standaard toeslag indirecte fabricagekosten € 256.250 13.000 13.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Directe arbeidsuren 630 Betaalde directe lonen aan 160 Te betalen sociale lasten aan 250 Tussenrekening lonen € 102.000 Vraag d 1 Rekening 600 debet Rekening 610 credit Efficiencyverschil Qs Qw 1 200 × 8 kg + 200 × 4 kg = € 76.875 voordelig 10 400 kg 10 150 kg -------------250 kg à €7.000 12.500 51.500 18.000 € 20.400 € Machine-uren 602 Toeslag indirecte fabricagekosten aan 515 Dekking afdeling Fabricage (3 880 × €20) Vraag c € 77.000 61.000 8.500 82.000 20.500 € 45.000 12.298 92.125 .000 9.000 30.000 € € 9.000 16.000 € 12.000 € 6.980 € 10.600 € 77.875 voordelig Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 162 .78.000 8.000 € 40.682 108.50 = €1.000 -------------€ 1.

400 .23 Vraag a1 Fabricagekosten van 100 ongekeurde artikelen Toeslag voor uitval 20/80 × €160 = Fabricagekostprijs van 100 goedgekeurde artikelen Vraag a2 Fabricagekostprijs Verkoopkosten € 160 40 ----------------€ 200 € 200 20 ----------------€ 220 30 ----------------€ 250 Commerciële kostprijs Winstmarge 12/88 × €220 = Verkoopprijs van 100 goedgekeurde artikelen Vraag b Een voordeel van een jaarindeling in dertien perioden is dat de perioden dan beter te vergelijken zijn.400 nadelig € 77.000 € 79.000 .250 voordelig 21.400 nadelig 2 600 u 2 710 u ----------110 u à €40 = €4.000 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 163 .250 -------------€ 6.000 -------------€ 400 voordelig 3 900 u 3 880 u ----------20 u à €20 = €400 voordelig € 45.600 .78.104. Vraag c Debet Credit 1 aan 600 300 Directe grondstofkosten Voorraad grondstoffen (15 800 × €5) € 79.250 voordelig 250 stuks 225 stuks ------------25 stuks 3 Rekening 602 debet Rekening 612 credit Efficiencyverschil Qs Qw 1 200 × 3 u + 200 × 1 u = 4 Rekening 603 debet Rekening 613 credit Uitvalverschil (uitvalresultaat) Standaard uitval 20% × 1 250 = Werkelijke uitval Minder uitval 25 × €250 = €6.51.000 --------------€ 4.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 2 Rekening 601 debet Rekening 611 credit Efficiencyverschil Qs Qw 1 200 × 2 u + 200 × 1 u = € 108.

500 39.126.400 € 80.400 -------------€ 8.400.000 .500 405.4 machine-uren à €67.000 nadelig € 396.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 2 aan aan aan 3 aan 4 aan aan aan aan 630 240 150 601 631 602 521 700 603 610 611 612 613 Betaalde directe loonkosten Tussenrekening lonen Te betalen sociale lasten Directe loonkosten Verrekende directe loonkosten (16 200 × €25) Toeslag indirecte fabricagekosten Dekking afdeling Fabricage (21 000 × €8) Voorraad artikelen Uitvalkosten Standaard directe grondstofkosten Standaard directe loonkosten Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Standaard uitvalkosten € 396.000 € 405.000 € € 168.000 € - 632.24 Vraag a1 Grondstofkosten 2 kg à €9 = Loonkosten 0.000 400.000 -------------€ 5.8 arbeidsuren à €15 = Indirecte fabricagekosten 0.400 Vraag d 1 Efficiencyverschil op de directe loonkosten: Rekening 601 debet Rekening 611 credit € 405.000 126.000 € 356.12 .000 € 168.30 ---------€ 90 Commerciële kostprijs per eenheid Porsa Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 164 .000 nadelig € 134.400 .000 voordelig 2 Efficiencyverschil op de uitvalkosten: Rekening 603 debet Rekening 613 credit 3 Prijsverschil op de directe loonkosten: Rekening 630 debet Rekening 631 credit 21.000 160.000 -------------€ 9.27 ---------€ 57 3 ---------€ 60 € 60 .000 134.50 = Toeslag uitval 5/95 × €57 = Fabricagekostprijs per goedgekeurde eenheid Porsa Vraag a2 Fabricagekostprijs Verkoopkosten € 18 .405.000 .

532 74.950 € € 158.30 ---------€ 120 Debet Credit 1 aan 2 aan 3 aan aan 4 aan 5 aan 6 aan 7 aan aan aan aan 300 320 310 180 310 140 411 630 240 155 601 631 602 521 600 300 603 700 610 611 612 613 Voorraad grondstoffen Prijsverschillen op grondstoffen Inkopen Te vorderen omzetbelasting Inkopen Crediteuren Indirecte lonen Betaalde directe loonkosten Tussenrekening lonen Te betalen sociale lasten Directe loonkosten Verrekende directe loonkosten (4 730 × €15) Toeslag indirecte fabricagekosten Dekking indirecte fabricagekosten (2 342 × €67.800 € 3.000 € 111.700 -------------€ 600 voordelig Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 165 .600 74.400 167.896 .571 7.700 Vraag c1 Prijsverschil op de directe loonkosten: Rekening 630 debet Rekening 631 credit € 71.950 98.70.100 .085 € 158.492 70.50) Directe grondstofkosten Voorraad grondstoffen (8 900 × €9) Uitvalkosten Voorraad (goedgekeurde) eenheden Porsa Standaard directe grondstofkosten Standaard directe loonkosten Standaard toeslag indirecte fabricagekosten Standaard uitvalkosten € € € - 73.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag a3 Commerciële kostprijs Verkoopwinst 25/75 × €90 = Verkoopprijs per eenheid Porsa Vraag b € 90 .100 € - 17.950 -------------€ 946 nadelig Vraag c2 Uitvalresultaat: Rekening 603 debet Rekening 613 credit € 17.085 € 80.896 € 67.100 354.210 € 70.167 71.800 410 € 15.732 82.100 € 80.17.400 17.

950 31.200 3.631 € 15.490 € 39.360 € 26.628) Opbrengst APK-keuring Opbrengst periodiek onderhoud Opbrengst schadeherstel Onderhanden werk Orders in bewerking Dekking indirecte kosten € € € € € - 4. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 166 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 22 22.454 29.960 34. Vraag c De kostprijskaarten (orderkaarten) vormen gezamenlijk een subgrootboek op de (grootboek)rekening ‘Orders in bewerking’. Vraag b De verschillen tussen de voorcalculatie en de nacalculatie kunnen niet zonder meer als efficiencyverschillen worden aangemerkt.760 € 6.990 € 1.02 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan 5 aan aan 6 aan aan aan aan 7 aan aan 600 501 700 600 300 600 240 500 499 800 801 802 600 501 100 220 130 180 810 811 812 700 600 501 Orders in bewerking Dekking indirecte kosten Onderhanden werk Orders in bewerking Voorraad materialen Orders in bewerking Tussenrekening lonen Werkelijke indirecte kosten Overboekingsrekening Kostprijs opgeleverde APK-keuring Kostprijs opgeleverd periodiek onderhoud Kostprijs opgeleverd schadeherstel Orders in bewerking Dekking indirecte kosten Kas Pin-betalingen Debiteuren Te betalen omzetbelasting (19/119 × €96.200 26.000 7.200 € 34.210 € - NB: Ga na dat aan het einde van de periode de rekening Orders in bewerking glad loopt.543 55.000 € 13.428 1.400 38.01 Industriële ondernemingen met stukproductie Vraag a Er is sprake van stukproductie als met de specifieke wensen van de individuele afnemers rekening wordt gehouden. omdat de verschillen mede het gevolg kunnen zijn van een onjuiste voorcalculatie.160 50.260 20.500 41.560 € - 11.450 2.990 13. 22.300 3.

200 € 74.500 Debet Credit aan 800 910 600 Kostprijs uitgevoerde orders Calculatieverschillen Orders in bewerking € - 289.800 € 93.500 € 49.200 Onderhanden werk Orders in bewerking € 60.500 € 293.700 € 16.100 293.500 136.800 150.700 Vraag c Debet Credit aan aan 650 600 800 660 Nacalculatiewaarde uitgevoerde orders Orders in bewerking Kostprijs uitgevoerde orders Voorcalculatiewaarde uitgevoerde orders € € 293.700 € 289.100 € 289.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 22.500 € 60.200 € 49.03 Vraag a De gevraagde journaalposten zijn als volgt: Debet Credit Grondstoffenafgiftenboek 600 Orders in bewerking aan 300 Voorraad grondstoffen Loonverdeelstaat 411 Indirecte loonkosten 600 Orders in bewerking aan 152 Te betalen sociale lasten aan 240 Tussenrekening lonen Machine-urenregister 600 Orders in bewerking aan 541 Dekking afdeling Fabricage Register uitbesteed werk 600 Orders in bewerking aan 145 Nog te ontvangen facturen Register gereedgekomen en afgeleverde orders 800 Kostprijs uitgevoerde orders aan 600 Orders in bewerking Verkoopboek 130 Debiteuren aan 181 Te betalen omzetbelasting aan 840 Opbrengst uitgevoerde orders Memoriaal 710 aan 600 Vraag b € 93.700 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 167 .800 € - 30.700 € 293.400 € 74.968 € 69.100 4.700 € 436.768 367.600 € 293.

000.400 51.000 € 18.000 Werken in uitvoering: €18.000 € 100.300.000 € € € 2.900 + €6.07 100 220 185 110 220 100 220 185 805 800 600 Kas Pin-betalingen Ontvangen vooruitbetalingen Postbank Pin-betalingen Kas Pin-betalingen Vooruitbetalingen Opbrengst uitgevoerde reparaties Kostprijs uitgevoerde reparaties Reparaties in bewerking € € € € 2.100 € 46.000.23.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 22.000.1.000 Gefactureerde termijnen: 70% van €26.700 1 aan 2 aan 3 aan 4 aan 22.300 ----------------€ 274.710. aan 121 aan 2 aan aan 700 820 130 120 121 801 800 700 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 168 .996.000 € 25.000 € € 1.300.200 13.000 100..000 .400 € 46.200.500 .000 + 78% van €1.300 = Nacalculatorische kosten van de per 31 december onderhanden zijnde orders Verbruik in december Nacalculatorische kosten van de per 30 november onderhanden zijnde orders 22.000 2.000 .090 27.000 € 25.200 Vraag a Debet Credit 120 121 700 820 Aanbetalingen: 5% van €26.000 Winst op werken in uitvoering: 52% van €1.800 ----------------€ 37.000.400.790 34.996.000 € 26.000 Debiteuren Gefactureerde termijnen Werken in uitvoering Winst op werken in uitvoering Te vorderen laatste termijnen Aanbetalingen Gefactureerde termijnen Opbrengst opgeleverd werk Kostprijs opgeleverd werk Werken in uitvoering € 1.06 € 232.490.900 € 3.300.000 Vraag b 1 1.900 11.800 8.400 € 27.600.200 42.000 € 19.000 520.600.236.05 Nacalculatorische kosten van de in december gereedgekomen orders: €225.600.

Matching principe Het matching principe stelt dat kosten moeten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben zoals de constante kosten en aan de periode waarop de opbrengsten zijn gerealiseerd waarop de kosten betrekking hebben. Voorzichtigheidsprincipe Het voorzichtigheidsprincipe stelt dat opbrengsten boekhoudkundig moeten worden vastgelegd zodra de realisatie een feit is. Vraag b De Raad voor de Jaarverslaggeving is samengesteld uit: – verschaffers (vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties) van informatie – gebruikers (vertegenwoordigers van werknemersorganisaties en anderen. Vraag c Het doel van de International Accounting Standards Board (IASB) is standaarden voor de financiële verslaggeving vast te stellen die wereldwijd kunnen worden toegepast. kapitaalvennootschappen zijn naar buitenlands recht – stichtingen en verenigingen die één of meer ondernemingen in stand houden die in het handelsregister moeten worden geregistreerd. grondbeginselen en regelgeving externe jaarrekening 23. Vraag b Realisatieprincipe Het realisatieprincipe stelt dat opbrengsten toegerekend moeten worden aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Continuïteitsbeginsel Het continuïteitsbeginsel houdt in dat aan de opstelling van de externe jaarrekening continuïteit van de desbetreffende onderneming ten grondslag ligt. Deze standaarden worden International Financial Reporting Statements (IFRS) genoemd. De boeking mag dus niet worden opgehouden tot het moment dat de kosten worden betaald. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 169 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers 23 Doel. bv’s. waaronder de Vereniging voor Beleggingsanalisten) van informatie – controleurs (vertegenwoordigers van de accountantsorganisaties) van informatie.02 Vraag a Toerekeningsbeginsel Het toerekeningsbeginsel houdt in dat de gevolgen van transacties en andere (financiële) gebeurtenissen moeten worden geboekt in de (boekings)periode waarin die transacties en gebeurtenissen voorkomen en niet pas in de periode waarin de geldmiddelen die daarmee samenhangen worden ontvangen of betaald.03 Vraag a Titel 9 Boek 2 BW is van toepassing op: – nv’s. coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen – banken ongeacht hun rechtsvorm – commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma waarvan alle aansprakelijke vennoten jegens de schulden. maar dat kosten geboekt moeten worden zodra die zich voordoen. Men gaat er dus van uit dat de onderneming niet zal worden geliquideerd of dat de omvang van de bedrijvigheid drastisch zal worden ingekrompen. 23.

Voor de enkelvoudige jaarrekening blijven de regels van het desbetreffende land van toepassing.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag d Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn vanaf het boekjaar 2005 verplicht de IFRS toe te passen voor de geconsolideerde jaarrekening. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 170 .

4 Liquide middelen. Dit betreft kortlopende beleggingen. 5 Overlopende activa. Dit is de waarde van. in beginsel gewaardeerd tegen de nominale waarde. De waardering van de effecten geschiedt tegen de verkrijgingsprijs of de opbrengstwaarde.02 Vlottende activa worden onderscheiden in: 1 Voorraden.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 24 24. Dit is het bedrag dat een actief bij buitengebruikstelling oplevert. 2 Vorderingen. Dit is het bedrag dat nodig is om in plaats van het actief dat wordt gebruikt. Dit is het bedrag waartegen het actief bestens kan worden verkocht onder aftrek van noodzakelijk te maken kosten (ook directe opbrengstwaarde genoemd). Vraag d Als bij een ‘impairment test’ blijkt dat de realiseerbare waarde (dat is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde) van een actief lager is dan de boekwaarde daarvan. – Opbrengstwaarde.03 Voorzieningen Dit zijn per balansdatum bestaande verplichtingen (legal of constructive) waarvan de omvang en/of het moment van afwikkeling onzeker is. aan het actief toe te rekenen deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe dat actief dient (ook indirecte opbrengstwaarde genoemd). Vraag c De Raad voor de jaarverslaggeving onderscheidt: – Reële waarde (ook fair value genoemd). deelnemingen. Dit zijn fysieke vaste activa. – Financiële vaste activa. De waardering geschiedt tegen de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. ten tijde van de waardering. Waardering tegen de nominale waarde. en verder effecten die als belegging op lange termijn worden aangehouden. gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of actuele waarde. Dit betreft vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen opbrengsten. De waardering geschiedt tegen de verkrijgings. De waardering geschiedt tegen de nominale waarde. De waardering geschiedt tegen de nominale waarde onder aftrek van een correctie wegens vermoedelijke oninbaarheid. De waardering geschiedt tegen de nominale waarde als demomenten waarop de uitgaven noodzakelijk zijn niet betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. die onafhankelijk zijn.of vervaardigingsprijs of tegen de actuele waarde. 2 Vaste activa worden onderverdeeld in: – Immateriële vaste activa. Dit is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen goed geïnformeerde tot een transactie bereid zijnde partijen. een ander actief te verwerven dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. 3 Effecten. Hiertoe behoren: (langlopende) vorderingen. De waardering geschiedt tegen de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs. – Opbrengstwaarde. Dit betreft op korte termijn te ontvangen bedragen. Dit zijn niet-monetaire activa zonder fysieke gedaante. De waardering geschiedt op basis van de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of op basis van de actuele waarde. moet een bijzondere waardevermindering worden geboekt. is waardering tegen contante waarde ook toegestaan. 24. Als ditaatste wel het geval is. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 171 . 24.01 Externe jaarrekening: balans Vraag a 1 Het kenmerk van vaste activa is dat het activa zijn die bestemd zijn om duurzaam dienstbaar te zijn aan de uitoefening van de werkzaamheden van de onderneming. – Materiële vaste activa. Vraag b Het Besluit waardering activa maakt het volgende onderscheid met betrekking tot het begrip actuele waarde: – Vervangingswaarde. – Bedrijfswaarde.

de voorzieningen en de schulden. 24. De waardering geschiedt tegen de nominale waarde. Gewaardeerd wordt tegen de nominale waarde. de materiële vaste activa.………… -----------------€ ………… Bij model D behoeven geen nadere specificaties te worden opgenomen voor de immateriële vaste activa.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Schulden Dit zijn per balansdatum vaststaande kortlopende of langlopende verplichtingen. Overlopende passiva Dit betreft de per balansdatum nog te betalen kosten en vooruitontvangen opbrengsten. Vraag b De samenhang tussen de kapitaalbegrippen is als volgt: Maatschappelijk kapitaal af: Niet-geplaatst kapitaal Geplaatst kapitaal af: Niet-gestort kapitaal Gestort kapitaal bij: Opgevraagd kapitaal Gestort en opgevraagd kapitaal 24.………… -----------------€ ………… .04 Vraag a In de balans is de verplichte specificatie van het eigen vermogen als volgt: – Gestort en opgevraagd kapitaal – Agio – Herwaarderingsreserve – Wettelijke en statutaire reserves – Overige reserves – Onverdeelde winst.05 € ………… . de financiële vaste activa.………… -----------------€ ………… . Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 172 .

Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van de onderneming.02 Vraag a Van een kleine of middelgrote NV of BV is sprake als aan twee van de onderstaande drie criteria is voldaan: Waarde activa Netto-omzet over het boekjaar Gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar Klein ≤ €3. honoraria.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 25 25. de afschrijvingen en de overige bedrijfskosten. dividenden en huur. bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. Hiertoe behoren de kostprijs van de verkopen. Andere voordelen bestaan uit baten die geen opbrengsten zijn. Voorbeelden daarvan zijn: de verkoopopbrengst van verkochte artikelen. Kosten zijn die lasten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van de onderneming.en hulpstoffen – kosten uitbesteed werk en andere externe kosten. 2 De lasten bestaan uit kosten en verliezen. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 173 . de omvang en het incidentele karakter. de lasten die voortvloeien uit reorganisaties en nadelen uit onteigeningen. Vraag d Het nettoresultaat wordt berekend door alle baten te verminderen met alle lasten.01 Externe jaarrekening: winst-en-verliesrekening Vraag a Het toerekeningsbeginsel (accrual accounting) moet met betrekking tot de winst-en-verliesrekening in acht worden genomen. tenzij klein ≤ €14 miljoen ≤ €28 miljoen < 250 Groot > €14 miljoen > €28 miljoen ≥ 250 Vraag b1 Bij model I kunnen de volgende posten in één bedrag worden opgenomen (als brutomarge): – netto-omzet – wijziging in voorraad gereed product en onderhanden werk – geactiveerde productie voor eigen bedrijf – overige bedrijfsopbrengsten – kosten van grond.5 miljoen ≤ €7 miljoen < 50 Middelgroot. royalty’s. 25. Voorbeelden zijn waardeverminderingen van voorraden. Vraag b 1 De baten bestaan uit opbrengsten en andere voordelen. Vraag b2 Bij model J kunnen de volgende posten in één bedrag worden opgenomen (als brutomarge): – netto-omzet – kostprijs van de omzet. 3 Bijzondere baten en lasten zijn baten en lasten die zich onderscheiden door de aard. Tot de lasten behoort ook de belasting naar de winst. alle loonkosten. Vraag c De onderverdeling van de posten op de winst-en-verliesrekening is van belang voor de vergelijking van opeenvolgende winst-en-verliesrekeningen van dezelfde rechtspersoon (tijdsvergelijking) en voor de vergelijking van de winst-en-verliesrekeningen van verschillende rechtspersonen (bedrijfsvergelijking).

385 -----------Totaal € 5.000) € – .435 D Kortlopende schulden en overlopende passiva (12) .485 ======= A I II III IV V VI VII Eigen vermogen geplaatst en gestort kapitaal (6) agio (7) herwaarderingsreserve wettelijke en statutaire reserves overige reserve (8) onverdeelde winst winst boekjaar (9) € 720 365 – – 705 – 590 ----------- Passiefzijde € 2.1.320 € 2.195 .04 Vraag a Actiefzijde A I II III B I II III IV Vaste activa immateriële vaste activa materiële vaste activa (1) financiële vaste activa Vlottende activa voorraden (2) vorderingen en overlopende activa (3) effecten (4) liquide middelen (5) Balans per 31 december van Flecken NV (× 1.080 680 € 80 130 ----------------€ 210 € 1.485 ======= Totaal De tussen haakjes vermelde nummers verwijzen naar onderstaande toelichting (bedragen × 1.320 – -----------€ 1.095 Rekening 020 Inventaris 225 ----------------€ 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c Bij winst-en-verliesrekeningsmodel E wordt tegenover de netto-omzet niet de kostprijs (de fabricagekostprijs) van die netto-omzet opgenomen.1.320 (2) (3) (4) (5) Rekening 700 Voorraad goederen Rekening 130 Debiteuren Rekening 125 Aandelen Rekening 100 Kas Rekening 110 Bank € € € 2.080 680 210 -----------. maar de over het boekjaar gemaakte kosten. 25.1. In winst-en-verliesrekeningsmodel E komen dan ook voor de posten: – wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk – geactiveerde productie voor het eigen bedrijf.000) (1) Rekening 010 Gebouw € 1.200 480 ----------------€ 720 € € € 365 705 590 (6) Rekening 040 Aandelenkapitaal Rekening 041 Aandelen in portefeuille (7) (8) (9) (10) Rekening 042 Agioreserve Rekening 043 Algemene reserve Rekening 050 Winstsaldo Rekening 070 Voorziening belastingen Rekening 075 Voorziening voor garanties € 120 165 ----------------€ 285 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 174 .380 B Voorzieningen (10) 285 C Langlopende schulden (11) .195 1.4.165 -----------€ 5.1.

545 € 1.910 -----------.385 NB: Flecken NV heeft ter belegging van tijdelijk overtollige liquide middelen aandelen gekocht.600 -----------€ 945 € 140 – – 180 -----------40 -----------€ 905 315 – -----------€ 590 € – – – -----------– -----------€ 590 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (8) Aandeel in winst of verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Buitengewone baten Buitengewone lasten Belastingen buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat na belastingen Resultaat na belastingen Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 175 . Op het dividend op deze aandelen (€140.435 (12) Rekening 140 Crediteuren Rekening 151 Te betalen loonheffing Rekening 152 Te betalen sociale lasten Rekening 160 Betaalde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting Rekening 165 Te verrekenen dividendbelasting Rekening 170 Te betalen vennootschapsbelasting Rekening 182 Af te dragen omzetbelasting Rekening 192 Nog te betalen interest – – + €180 = €1. Vraag b Winst. Men spreekt van een voorheffing.5.205 – €180 = €1.155 65 ---------€ 1.270 35 .en verliesrekening van Flecken BV (× 1.050 565 ----------------€ 1.825 760 105 – – .000 dividendbelasting ingehouden.2.615 € 875 65 55 .000) is €35.295 . Deze ingehouden dividendbelasting kan worden verrekend met de over het desbetreffende jaar op te leggen aanslag in de vennootschapsbelasting.© 2009 | Noordhoff Uitgevers (11) Rekening 080 Obligatielening Rekening 085 Hypothecaire lening € 1.000) Brutomarge (1) Lonen en salarissen (2) Sociale lasten (3) Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (4) Overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardevermindering van vlottende activa Overige bedrijfskosten (5) Som der kosten Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten (6) Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten Rentelasten en soortgelijke kosten (7) € 6.

545 (2) (3) (4) Rekening 410 Loonkosten Rekening 411 Sociale lasten Rekening 420 Afschrijvingskosten gebouw Rekening 421 Afschrijvingskosten inventaris € € 1.000 3.000 20.000 20.165 ----------------€ 2.000 124.500 € 115.815 ----------------€ 6.825 760 € 60 45 ----------------€ 105 € 130 110 505 2.375 € 3.910 Rekening 830 Rabatten 550 ----------------€ 24.072 953.910 € € € 140 180 315 (5) Rekening 440 Assurantiekosten Rekening 441 Onderhoudskosten Rekening 470 Uitgaande vrachten Rekening 480 Algemene kosten (6) (7) (8) 25.360 456 € 122.360 Rekening 800 Inkoopwaarde omzet 17.500 120.666 aan aan aan Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 176 .05 Rekening 970 Dividendopbrengst Rekening 430 Interestkosten Rekening 990 Vennootschapsbelasting Vraag a1 Voorafgaande journaalposten: Debet Credit aan aan aan 010 020 440 170 160 420 021 420 031 950 420 040 420 430 440 050 411 080 Terreinen Gebouwen Overige kosten Belastingen en premies Crediteuren Afschrijvingskosten Afschrijving gebouwen Afschrijvingskosten Afschrijving machines en stempels Incidentele baten en lasten Afschrijvingskosten Inventarissen Afschrijvingskosten Interest Overige kosten Transportmiddelen in leasing Sociale lasten Backservice pensioenverplichtingen € € € € € € 76.082 € 953.082 610.000) (1) Rekening 840 Omzet € 24.000 € 80.375 122.850 530.© 2009 | Noordhoff Uitgevers De tussen haakjes vermelde nummers verwijzen naar onderstaande toelichting (bedragen × 1.000 € 115.072 121.

000 = € 4.144.435 8.250 225.000 – €265.875 26.500 = 01-01-2006 20% × €560.260.075 4.500 ----------------€ 953.342 € 1.000 aan aan aan aan aan € € € € € € 60.150 192 60.000 ----------------.417 6.500 .250 aan aan aan aan Toelichting op het bedrag van de derde voorafgaande journaalpost: Afschrijving machines Afschrijving stempels: 01-03-2004 €270.112.950 692.915 55.613 425.000 = 01-07-2008 1/2 × 40% × €720.310 1.000 .915 € 403.000 € 3.417 € 6.782 220.en energieverbruik Overlopende passiva Mutatie waardering voorraad Voorraad grondstoffen Producten in bewerking Mutatie waardering voorraad € € € 220.613 € 26.© 2009 | Noordhoff Uitgevers aan 430 190 130 430 440 190 950 430 110 440 121 440 130 411 990 170 400 190 810 300 700 810 Interest Overlopende passiva Overlopende activa Interest Overige kosten Overlopende passiva Incidentele baten en lasten Interest Leningen personeel Overige kosten Afschrijving dubieuze debiteuren Overige kosten Overlopende activa Sociale lasten Vennootschapsbelasting Belastingen en premies Grondstoffen.000 € 55.435 € 200.375 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 177 .950 € € 403.397 € 1.

000 6.840 484.782 € 34.614.415 040 050 070 071 080 090 100 110 120 121 130 140 160 170 190 300 400 410 411 420 430 440 700 710 810 820 950 990 999 - 5.10. machines en stempels .840 - - 192 60.664.950.065 Sociale lasten .630.-----------------.470 459.339 -----------------€ 32.3.114 Overlopende passiva 19.575 .000 130.000 Credit Herziene saldibalans per 31 december 2008 Debet Credit € 426.3.167 Voorraad gereed product .000 - 403.470 8.400 Afschrijving gebouwen € 3.302.390.10.672.144 Lonen en salarissen .480 Machines en stempels .400 € 3.490 Grondstoffen.375 - 42.227 326.318.826.000 2.227 326.483.691.250 284.997.169 801.116.276.4.169 801.399 € 3.993 =========== =========== Mutaties saldibalans Debet € 76. .000 484.993 € 63.000 6.469.599.318.915 4.440 Afsch.302.000.000 Algemene reserve .428.en energieverb.826.457 244.000 6.302.000 - 5.-----------------.254.530 Resultaat -----------------.664.950 - 1.298 Leningen personeel 16.711 € 34.000 Liquide middelen 127.562 .254.850 .965.782 € 66.026.840 Afschr.063.712.000 130.680 304.225.600.026.7.000 Gebouwen .375 € 377.34.735 Leaseverpl.483.575 49.704.417 Overlopende activa 52.074.864 3.244 5.2.457 693.469.539.1.-----------------.600.000.428.428.4.000 - 5.666 425.6.000.417 6.749 7.610.18.400 € 3.000 Aandelenkapitaal .075 - 456 - 55.561 Belastingen en premies 98.457 693.063.414 225.000 8%-onderhandse lening .-----------------.298 16.000 127.415 5.440 Winst-en-verliesrekening 2008 Debet Credit Balans per 31 december 2008 Debet Credit € 426.063.072 Transportmiddelen in leasing 250.000 6.244 5.271 Mutatie waardering voorraad Opbrengst verkopen .082 953.613 315.026.610.276.010 .915 49.375 459.950 377.169 Backservice pensioenverpl.1.-----------------.117 1.310 91.301 Incidentele baten en lasten 12.950.757 .000 130.399 € 66.271 2.000 2. transportmid.609 403.614.428.749 .18.035 .© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag a2 Metaalwarenfabriek Snaas BV te Zwaag Grootboekrekening Nr.390. 130.069.440 € - 122.5.4.2.301 194.035 .301 8.850 .225.260 Afschrijvingskosten Interest 450.375 124.630.2.562 .000 - 115.065 .576.436 Debiteuren .680 304. 685.339 -----------------.789 Vennootschapsbelasting 30.395 26.298 16.010 1.018 € 18.600.6.116.757 7.10.117 1.150 - 26.065 2.711 € 32.614.040 Inventarissen 608.672.704 Overige kosten . dubieuze debiteuren 18.580 530.7.000 130.271 42.276.500 127.7.410 =========== 194.1.018 - 3.-----------------€ 63.000 Crediteuren .4.34.750 1.072 120.140 Producten in bewerking .864 .6.-----------------€ 3. 010 020 021 030 031 Saldibalans per 31 december 2008 Naam Debet Credit Terreinen € 350.5.576.34.225.435 610.375 2.623 Voorraad grondstoffen .410 =========== =========== =========== =========== =========== =========== =========== Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 178 .599.

000.336 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen Incidentele resultaten Resultaat na belastingen .018 -----------------€ 22.433 =========== € 5.000 Voorzieningen Vlottende activa Backservice Grondstof .775.457 .499.7.339 801.025 Algemene reserve Inventaris 484.065 .227 326.470 ------------------€ 450.33.000 .000 825.840 Kortlopende schulden Overige vorderingen 16.499.2.630.602.000 130.964 8.276.263.244 Aflossingsverplichting onderhandse lening Overlopende activa 49.688 Aandelenkapitaal Machines en Installaties .390.302.483.956.4.864 ------------------- € 34.902 ------------------€ 645.482.225.375 Leaseverplichtingen Crediteuren Liquide middelen 127.388 6% Onderhandse lening Handelsdebiteuren .4.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b1 Balans Metaalwarenfabriek Snaas BV per 31 december 2008 Vaste activa Eigen vermogen Bedrijfsgebouw en Terreinen € 1.169 459.1.000 5.433 =========== Vraag b2 Model E Winst.en verliesrekening over 2008 Netto-omzet Wijziging in voorraad product Som der bedrijfsopbrengsten Kosten van grondstoffen.3.984.339 Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 179 .757 .298 Belastingen en premies Overlopende passiva -----------------€ 22.680 304.000 .6.576.2.199.749 ------------------€ 33.8.375 ------------------€ 459.179.038 693.000 Winst boekjaar Transportmiddelen 130.664.434 194.575 Langlopende schulden Gereed product en in bewerking .010 .301 377.2.035 ------------------€ 34.664.en energieverbruik Lonen en salarissen Sociale lasten Afschrijvingen Overige kosten Som der bedrijfslasten Rentelasten € 18.

Vraag c De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moet de jaarrekening uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar hebben vastgesteld.000 (.000) ----------------€ 2. 26.000 (.02 Gebouwen Machines Boekwaarde 1-01-2008 Uitbreiding gebouw Nieuwe machine Verkoop machine Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2008 Aankoopprijs Cumulatieve afschrijvingen Gebouwen € 3.152.500 . In het kasstroomoverzicht worden namelijk de werkelijke ingaande en uitgaande liquiditeitsstromen opgenomen die in het afgelopen boekjaar hebben plaatsgevonden.072.01 Externe jaarrekening: toelichting Vraag a Enkele gegevens die in het algemene gedeelte van de toelichting worden opgenomen zijn (indien van toepassing): – de grondslagen die toegepast zijn bij de waardering van activa en passiva en bij de bepaling van het resultaat – de behandeling van de belastingen – de behandeling van vreemde valuta’s – plaats gehad hebbende bijzondere gebeurtenissen met betekenis ervan voor de interpretatie van de jaarrekening – verliesgevendheid en/of discontinuïteit van activiteiten.500 € 2.821.500 ------------------€ 955.000 Machines € 1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 26 26.000 479.000 619.04 Vraag a Het toerekeningsbeginsel (accrual accounting) speelt geen rol bij de opstelling van het kasstroomoverzicht.500 26.000) ----------------€ 955.100. Vraag b Enkele gegevens die in het specifieke gedeelte van de toelichting worden opgenomen zijn (voor zover van toepassing): – specificaties van activa en passiva – specificaties op baten en lasten – informatie over het gemiddelde aantal werknemers – informatie over bezoldiging van (voormalige) bestuurders en (voormalige) commissarissen – mutatieoverzichten van vaste activa en het eigen vermogen – leningen en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen – aandelenoptieregelingen voor bestuur en overig personeel.000 € 1.000) (.075. In het specifieke gedeelte wordt ook opgenomen de detaillering van de posten van de netto-omzet naar groepen van goederen en diensten.000 ------------------€ 2.821.54.800.135.300. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 180 .575.000 .

000.990 1 jan.550 – €9.990 = €727.000 =========== Het bedrag van de uitbreiding is: €1. naar Balans -----------------€ 9. naar Balans € 80.400.1.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Het kasstroomoverzicht bestaat uit de volgende onderdelen: – kasstromen uit operationele activiteiten: dit zijn de ontvangsten en uitgaven die tot de normale bedrijfsactiviteiten behoren – kasstromen uit investeringsactiviteiten: dit zijn de ontvangsten en uitgaven uit hoofde van desinvesteringen en investeringen – kasstromen uit financieringsactiviteiten: dit zijn de ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de financiering.550 =========== Het bedrag van de betaalde bedrijfskosten is: €737. materiële en financiële vaste activa – investeringen en desinvesteringen in beleggingen die deel uitmaken van de vlottende activa mits deze beleggingen niet op korte termijn zeer liquide zijn.480. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 181 . van Balans € Gebouwen 800.350 715.000 .05 Vraag a 1 jan. 26.000 -----------------€ 1. sociale lasten en bedrijfskosten waaronder de winstbelasting – ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest – ontvangen dividenden. van Balans naar Winst-en-verliesrekening 31 dec.560.000 -----------------€ 737. Investeringsactiviteiten: – investeringen en desinvesteringen in immateriële.990 =========== € 16. Financieringsactiviteiten: – uitgifte van aandelen – uitgifte van obligaties en aflossingen daarop – het opnemen van leningen en de aflossing daarop – het betaalde dividend. Voorbeelden van posten zijn: Operationele activiteiten: – ontvangsten uit de verkoop van goederen en diensten – uitgaven voor de inkoop van goederen en diensten – uitgaven voor lonen en salarissen.480.000 – €800.000 naar Winst-en-verliesrekening: afschrijvingen 31 dec.000 =========== -----------------€ 800.200 6. naar Balans € Overige bedrijfskosten 9. Vraag b 31 dec.000 = €680.

060 – €557.170 .922.400 -----------------€ 5.440 =========== € 31.000 =========== € 4.820 61.922.260 =========== Van debiteuren is ontvangen: €6.160.340 -----------------€ 557.802.270 – €381. naar Balans -----------------€ 6. Vraag d 1 1 jan.700 992. van Balans Inkopen op rekening (d1) -----------------€ 381. naar Balans -----------------€ 1.850 31 dec.100 -----------------€ 5.929.110 1 jan.6.632.440 1 jan.215.360 – €38.120. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 182 .135.632.4.100.135.000 naar Winst-en-verliesrekening: Kostprijs omzet 31 dec.120.754. van Balans Voorraad handelsgoederen € 1.210 1 jan.360 =========== Als oninbaar is afgeboekt een bedrag van: €93.120.920 502.100 =========== Het bedrag van de ingekochte handelsgoederen is: €5.800.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag c 1 31 dec.000 = €4. van Balans naar Winst-en-verliesrekening -----------------€ 38. naar Balans Crediteuren € 381. 2 31 dec. Afgeboekt als oninbaar (c1) .440 = €54.074.110 =========== € 333. 2 1 jan.260 = €6.110 = €4.060 =========== € 54. naar Balans € Afschrijving debiteuren 38.270 =========== Het bedrag dat aan crediteuren is betaald is: €5.540 -----------------€ 93. van Balans Omzet op rekening Debiteuren € 416.920.802.100 – €1.

770.972.000) Ontvangsten/ uitgaven Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers (1) Betalingen aan leveranciers (2) Betaalde lonen en salarissen Betaalde sociale lasten (3) Betaalde overige bedrijfskosten Betaalde rente Betaalde vennootschapsbelasting (4) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in gebouwen Investering in inventaris Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing obligatielening Opbrengst aandelenemissie Betaald dividend Toeneming liquide middelen Saldo € 6.261.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 26.2 =========== Ingekocht bij leveranciers: €4.2 =========== Betaald aan leveranciers: €5.2 Enkele berekeningen (× 1.5) (22.472. Voorraden 1 jan.5 =========== Ontvangen van debiteuren: €7.082.973.318. naar Balans -----------------€ 500 =========== € 4.9. naar Balans € Crediteuren 820 1 jan.06 Kasstroomoverzicht over het boekjaar 2008 van BV Beemster (× 1.6. van Balans Ingekochte goederen (zie 2) -----------------€ 820 =========== € 610 .2) (.2 – €500 = €4.4 =========== € 287.372.2.5 = €6.973.2) 645.175) € (€ (502) 73.2) (€ (€ (350) 525 165) 10 ------------€ 50 575.472.4 -----------------€ 7.000): 1 1 jan. naar Balans . van Balans € 500 Kostprijs van de omzet 31 dec.262.9 (.810) (.5) (.2 – €820 = €4.972.4 – €287.2. 31 dec.4. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 183 .771.261. van Balans Verkopen op rekening Debiteuren € 490 31 dec.262.4.2 -----------------€ 5.2 600 -----------------€ 4.5) (.082.5 -----------------€ 287.

baten en lasten van twee of meer ondernemingen als één geheel worden opgenomen alsof er sprake is van één onderneming. Vraag b Kenmerkend voor een groep is het feit dat er sprake is van een samenstel van ondernemingen die onder centrale leiding staan. van Balans naar Winst-en-verliesrekening -----------------€ 20 =========== € 35 160 -----------------€ 195 =========== Betaalde vennootschapsbelasting: €195 – €20 = €175.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 31 dec. 26. 31 dec.5.5 =========== Betaalde sociale lasten: €323.5 -----------------€ 323.09 Vraag a Gebouwen Inventaris Voorraad goederen Debiteuren Liquide middelen Geconsolideerde balans ultimo boekjaar 2008 (× 1. naar Balans Af te dragen sociale lasten € 5 1 jan. De leidende onderneming bezit beslissende zeggenschap in de andere groepsmaatschappijen.000) € 800 Geplaatst kapitaal 355 Agio 1. naar Balans Te betalen vennootschapsbelasting € 20 1 jan. van Balans naar Winst-en-verliesrekening -----------------€ 5 =========== € 25 298.850 500 300 565 -----------------€ 3.08 Vraag a Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa en passiva.215 =========== € 800 150 400 500 € 1. 26. Tevens is de vordering op NV Hekendorp bij NV Zegveld geëlimineerd tegen de schuld die NV Hekendorp heeft aan NV Zegveld. Omdat er sprake is van een 100%-deelneming is het groepsvermogen gelijk aan het eigen vermogen van NV Zegveld.5 – €5 = €318.215 =========== Bij de opstelling van de geconsolideerde balans is de post Deelneming NV Hekendorp in de balans van NV Zegveld geëlimineerd tegen het eigen vermogen van NV Hekendorp. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 184 .110 Algemene reserve 540 Resultaat boekjaar 410 Eigen vermogen = Groepsvermogen Hypothecaire lening Onderhandse lening Crediteuren -----------------€ 3.

515 --------------€ 2.© 2009 | Noordhoff Uitgevers Vraag b Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het boekjaar 2008 (× 1.075) --------------€ 710 210 --------------€ 500 Bij de opstelling van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening is het door NV Zegveld verantwoorde resultaat in NV Hekendorp geëlimineerd tegen het resultaat van NV Hekendorp. Omdat er sprake is van een 100%-deelneming is het groepsresultaat gelijk aan het resultaat na belastingen van NV Zegveld.000) Netto-omzet Kostprijs van de omzet Bedrijfskosten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen = Groepsresultaat € 6.785 (. Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 185 .2.300 3.

01 Kerncijfers en kengetallen Vraag a Onder een kerncijfer wordt verstaan de cijfermatige weergave van een voor de onderneming belangrijke grootheid.032 + 5. Vraag c De winst per aandeel wordt berekend door de aan de houders van gewone aandelen toekomende nettowinst over het boekjaar te delen door het gedurende het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.927 – 193.000.083 + 8.638 (× €1.000) 2 Current ratio = (360.950)/193.115 Vraag b 1 Nettowerkkapitaal = 360.083 + 8. debt ratio en de rentabiliteitsratio’s.226 2 EBITD = 61.083 + 8.032 + 8.359 4 EBIT = 61. De verwaterde winst per aandeel wordt berekend uit de nettowinst en het gemiddeld aantal uitstaande aandelen eerst te corrigeren voor alle invloeden die uitgaan van potentieel uitstaande aandelen (zoals converteerbare obligaties).289)/634. Vraag b Bij de beoordeling van de financiële structuur van de onderneming worden de volgende kengetallen gebruikt: de current ratio.289 = 1. 27. 27.083 + 8.775 × 100% = 53% Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 186 . working capital ratio.927 – 116.641 + 193. 1 EBITDA = 61.02 Vraag a Onder een kengetal wordt verstaan een getal dat een voor de onderneming belangrijke verhouding tussen twee grootheden aangeeft.289) = 1.982 3 EBITA = 61.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 27 27. Vraag b Enkele voorbeelden van kerncijfers zijn: – Netto-omzet – Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) – Bedrijfsresultaat (EBIT) – Resultaat voor belastingen – Resultaat na belastingen – Eigen vermogen – Balanstotaal – Werkkapitaal – Investeringen – Afschrijvingen – Aantal werknemers Vraag c De functie van een meerjarenoverzicht is het kennisnemen van de ontwikkelingen in de financiële positie van de onderneming er gemakkelijker op te maken.289 = 167.032 = 69.26 4 Debt ratio = (142.927/193.973 +894 = 78.03 Vraag a Bedragen × €1.973 = 84. de quick ratio.244 = 74.032 + 5244 + 894 + 8.87 3 Quick ratio = (360.

31/€4.248)/46.219 – €46.432.813 Daling: (€17.434 = €17.000/2.248 × 100% = 4.10% 2006: €117.434 = €223.6% Basisstudie Boekhouden – Uitwerkingen opgaven | 187 .990 2007: €71.883.6% Vraag c 1 2006: €117.218 × 100% = 5.85.495 = €15.6 × 100% = 1..434 = €48.495 = €46.212):2) × 100% = 19.43 3 Toegevoegd: €27.218 – €211.26% 2 2006: €43.23 2 Dividend: €23.139 × 100% = 21.000 2 Aantal uitgegeven aandelen: 2 × 1 216 000 = 2 432 000 Koers van uitgifte: €122.828 + 148.032 = 9.313 × 100% = 21.218 2007: €949.365.313.990 × 100% = 12.39% 3 2006: €543.765.646.© 2009 | Noordhoff Uitgevers 5 Rentedekkingsgetal = (71.000/10.139.082 + 8.248 Daling: (€48.998..000 € 1.646. aan 0.000 – €6.701.788.330.495 = €211.701/((297.000/2. Bank Geplaatst aandelenkapitaal Agio € 122.219 2007: €207.032)/8.000/2.082.430.000 Vraag e 1 Winst per aandeel: €43.000/4. aan 0.154)/€223. 6 Rentabiliteit van het eigen vermogen = 43..000 = €20.000/4.000/10.6)/21.154 Daling: (€223.000 = €50.9% Stijging: (21.883/949.811.216.4% Vraag d 1 1.6% 2007: 207.246 = €4.000/2.990 – €15.31 3 Pay-out ratio: €2.330.813)/€17.246 = €2.23 × 100% = 54.9 – 21.763.365/543.000 € 121.000/4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful