УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Одсек: Поштански и телекомуникациони саобраћај, Смер: Телекомуникациони саобраћај и мреже

ГОДИНА IV СЕМЕСТАР VIII
ЧАС/ДАН

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКА ГОДИНА 2011/2012
С

УТОРАК

С

8.15 - 9.00
9.15 - 10.00
10.15 -11.00
11.15 -12.00
12.15 -13.00
13.15 -14.00
14.15 -15.00
15.15 -16.00
16.15 -17.00
17.15 -18.00
18.15 -19.00

Нови ком. сервиси 417

Рачунарске
мреже
Елементи
тарифирања у
телеком.
Регулатива у
телекомуникац.
Политика и
економија
одрживог развоја
саобраћаја

317

317

317

Оптички
комуникациони
системи
Регулатива у
телекомуникац.
Нови
комуникациони
сервиси

417

СРЕДА

С

ЧЕТВРТАК

С

Оптички
комуникациони
системи

417

Рачунарске
мреже

316

Електронско
пословање
Електр. пословање

417

417

Елементи
тарифирања у
телекомуник.
Планирање и
прогнозирање у
телекомуникац.
Управљање
пројектима

417

Управљ. пројектима

19.15 -20.00
20.15 – 21.00
Предавања
Обавез. предмет

Вежбе
Обавез. предмет

Предавања
Изборни предмет

Вежбе
Изборни предмет

316

ПЕТАК

С

Планирање и
прогнозирање у
телекомуникац.

317

417

Саобраћај у
комуникационим
мрежама

017

Саобраћај у
комуникационим
мрежама

317
116

317

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful