You are on page 1of 18

alija | ojle|

ambona, bima - | bime, bimes|


amen | omejn|
anio - | malekh, malokhim|
anio mierci -| malekhamoves|
mier |mise|
antysemita -| sojne-jisroel|
(wrg - | sojne, sonim|)
aprobata, zgoda - | haskome, haskomes|
uzgadnia |heskem|
zgadza si | maskim|
armia - | khajel, khajoles|
autor - | mekhaber, mekhabrim|
ba si | hobn mojre|
1

(strach - | mojre, mojres|)


bajka, historia , | majse, majses|
baza, fundament - | jesod, jesojdes|
benefit, profit |nuc|
bezczelno, tupet | khutspe|
bezlitosny | umberakhmonesdik|
(lito | rakhmones|)
bezad | umsejder|
(porzdek - | sejder, sedorim|)
bezpiecznie, bezpieczny | beszolem|
bezpatnie, gratis | bekhinem|
bezpatny | bekhinemdik|
bezsilny | on kojekh|
(sia | kojekh|)
by w stanie | zajn be kojekh|
(| zajn| by, zaim. dzierawczy -> jego, tego)
bezprawie, bezprawny, samowolny, bezpaski
|hefker|
bliski rzeczownik |mekurew, mekurowim| -
bliski przymiotnik |noent, neenter| ,
2

blisko |noent|
bd | toes|
myli |arajn/firn in toes|
myli si |toes zajn zich|
zrobi bd |a toes hobn|
przez pomyk |alpi toes|
bogosawi | machn a broche|
bogosawiestwo | broche|
bl, cierpienia (pl) | jesurim|
brak |dojkhik in...| ...
brzydki | mies|
cheder, pokj - | khejder, khadorim|
sypialnia |szlofchejder|
chopiec - | bokher, bokherim|
chory |khojle, khelojim| - rzeczownik
(chory |krank| przymiotnik )
chwaa |kowed|
niechwalebny, uwaczajcy |umkowedik|
cud |nes, nisim| -
podczas |bejs|
3

tym czasem |bejs-majse| -


(historia ,| majse, majses|)
na czele |be rosz|
defekt |khisorn, khisrojnes| -
diabe, zjawa |szed, szejdim| -
diaspora |goles|
dug |khojw, khojwes| -
doba |mes-les| -
dobroczynno |cedoke, cdokes| -
(dobry uczynek) micwa |micwe, micwes| -
depresja |more-szkhojre|
dowd |raje,rajes| -
droga |derech, drochim| -
drb |of, ojfes| -
duch |ruach, ruches| -
dusza |neszome -s| -
4

dusza |nefesz, nefaszes| -


duo |sach|
dziedzictwo |jerusze -s| -
dziewictwo |bsuleszaft|
(dziewica |bsule, bsules| -
e-mail |blicpost|
fach, praca, melacha |melokhe -s| -
fasz |szeker, szorim| -
gemara |gemore -s| -
generacja, pokolenie |dor, dojres| -
gos |kol, kojles| -
gupota |tipszes, nariszkejt| ,
gupi, gupkowaty |tamewate, narisz| ,
gupiec |nar, naronim| ,
gupiec |tipesz, tipszim| -
gupiec |szojte, szojtim| -
gmina wyznaniowa |ejde -s| -
gniew |kas|

godno, honor, hod, chwaa |kowed|


godzina |szo, szoen| -
go |ojrech, orchim| -
gratulacje |mazl-tow| -
grzech |khet, khatoim| -
grzech |awejre -s| ,
grzesznik |bal-awejre, bale-awejres| - ,-
Gwiazda Dawid |mogn dowid -n| - ,-
odek |mogn|
hagada |hagode -s| -
haba |umkowed|
instrument, naczynie |kejle, kejlim| ,
intencja |kawone -s| -
izrael |jisroel|
izraelczyk |isreejli, isreejlim| -
izraelitka |isreejlis, isreejlies| ,
lub |ben-jisroel, bnei-jisroel| ,
izraelski |isreejlisz, isroeldik| ,
jadowity |samik|
(jad |sam, samen| - )
6

tru |samen|
jako |ejches|
jamuna |cdoke -s| -
jdro (anat.) |bejce, bejcim| ,
jednogonie |pe-ekhed| -
(ustnie |b al-pe|
usta |mojl| )!
jedno |akhdes|
jedynak |ben-jokhed, bnej-jakhidim| - ,-
jedynaczka |bas-jekhide -s| - -
jedzenie, ywno |mezojnes|
jesziwa |jesziwe -s| -
jeli, jeeli |bajm|
jzyk |loszn, leszojnes| -
plotka |loszn-hore|
jzyk anat. |cung, cungn v cinger| ( lub) ,
jom kipur |jom-kiper| -
jubileusz |jojwl, jojwln| -

judaizm |jaades|
kabaa, rachunek |kabole|
kadisz |kadesz, kadejszim| -
kidusz |kidesz|
kalendarz |luakh, lukhes| -
kantor, chazan |khazn, khazonim| -
kat |talin, talionim| -
kazanie |drosze, droszes| -
kaznodzieja, magid |magid,magidim| -
kiermasz |jarid, jaridn| ,
klejnot |ewn-tow, awonim-tojwes| - ,-
klient |kojne, kojnim| -
klientka |kojnete -s| -
kopot |core -s| -
kobieta |isze, froj, frojen| , ,
kolega |khawer, khawejrim| -
koleanka |khawerte -s| -
8

(przyjani si |khawern zich|


przyja |khawerszaft| )
komentarz |pejresz, pejruszim| -
kompromis |pszore -s| -
kona |gojsesn|
kontrakt maeski |ksube -s| -
litera ,| os, ojsies|
lito |rakhmones|
wszystko marno |hakol hewl (hawolim)| ( )
mdro |khochme -s| -
mezuza |mezuze -s| -
miesic |khojdesz, khadoszim| -
mina, grymas, gest na twarzy |hawaje -s| -
mina wojsk. |mine -s| -
minjan |minjen, minjonim| -
misja |szelikhes -n| -
miszna |miszne, misznajot| -
9

moc, sia |kojekh, kojkhes| -


modlitwa |tfile -s| -
modlitewnik (sidur) |sider, sidurim| -
mogia |kejwer, kworim| -
morze |jam, jamim| ,
morski |jam-| -
moe |efszer|
myli |arajn/firn in toes|
myli si |toes zajn zich|
zrobi bd |a toes hobn|
przez pomyk |alpi toes|
(bd, pomyka |toes| )
mykwa |mikwe, mikwoes| ! ,
naczynie |kejle, kejlim| -
nagana |nezife -s| -
nagroda |schar|
(kara |shtrof -n| )
nalewka, napj |maszke, maszkoes| -

10

na pewno, pewnie |awade|


nawiasem mwic |agew|
nawraca (si) na Judaizm |megajer zajn (zich)| ( )
nawrcenie na Judaizm |gier|
(nawrcony na Judaizm |ger, gejrim| - )
nawyk |mineg, minhogim| -
niebo |szamajim, himl -en| - ,
nieszczcie |core -s| -
obowizek |khijew, khijuwim| - ,
oblicze, twarz |ponim, penemer !| ,
obrczka |kduszn-fingerl -ech| - -
ochrzci si |szmadn zich|
obfito, mnstwo |szefe|
obfity |szefedik|
odpoczynek |menukhe|
ofiara |korbn, karbones| - ,
we wasnej osobie |gufe|

11

oszczerstwo |loszn-hore|
pan |reb, rabojsaj !| ,
pan mody |khusn|
pani moda |kale -s|
pastwo modzi |khusn-kale|
pali |sarfen| tyto -> |rejchern|
palacz |rejcherer| tytoniu
(ogie |fajer| )
perfekcja |szlejmes|
piosenka |szir, szirim| ,
plaga |make -s| -
plotka, oszczerstwo |loszn-hore|
prezenty na Purim |szalach-mones| -
przyja |khawerszaft|
(przyjani si |khawern zich|
przykaciel, kolega |khawer, khawejrim| -
przyjacika, koleanka |khawerte -s| - )
przestarzay |ower-zmanik| -
przeegna si |cejlemen zich|
egna si |gezegenen zich|
12

przypuszczenie |swore -s| -


pokolenie |dor, dojres| -
pokj - | khejder, khadorim|
sypialnia |szlofchejder|
pochodzenie |moker|
pytanie |kasze -s| -
pytanie |szajle -s| -
odpowied |tszuwe, tszuwot| ,
rada |ejce -s| -
rado |simkhe -s| -
sam |alejn|
we wasnej osobie |gufe|
satysfakcja |naches|
sdzi |miszpetn|
sekret |sod, sojdes| -
sen |kholem, khalojmes| - ,
ni (si) |kholemen (zich)| ( )
skarb |ojcer, ojcres| -
13

skrucha |tszuwe, tszuwot| ,


sownie, ustnie |bal-pe|
(jednogonie |pe-ekhed| -)
sodki |zis|
smak |tam -en| -
smakowa |hobn a tam fun|
smaczny |batamt|
smutek |more-szkhojre| -
smutek |car -n| -
sobota |szabes, szabosim| -
spadek, dziedzictwo |jerusze -s| -
spoeczno, grupa |kool|
spoeczno, grupa |kibec, kibucim| -
spoeczno rel. |ejde| -
organizacja ydowska |kehile -s| -
spowied |wide, widoim| -
sprawno |berjeszkejt, berjeszaft| ,
synagoga ,
|beis hakneses, boteknejsies|

14

synagoga ,
|besmedresz, botemedroszim|
synagoga |szul|
sweter |sweder, sweter| ,
szabat |szabes, szabosim| ,
szacunek |derech-erec| -
szalestwo |meszugas -n| -
szalony |meszuge|
oszale |wern meszuge|
szaas |suke -s| -
szanowany |bekowedik|
szewa, aoba (7 dni) |sziwe|
mier |mise|
naga, gwatowna mier |mise-meszune| -
rodowisko, otoczenie, okolica |swiwe -s| -
tak sobie... |niszkosze|
talit |tales, talejsim| -
tefilin |tfiln|
15

Tora |tojre -s| -


trwoga, kopot |core -s| -
trucizna |sam, samen| - )
(tru |samen| )
twarz |ponim, penemer !| ,
tym czasem |bejs-majse| -
(historia ,| majse, majses|)
uczci |gebn kowed|
uczciwie |benemones|
uczony, mdry czowiek |khochem, khachomim| -
ucze |talmid, talmidim| -
uczynki |majsim|
ugoda |pszore -s| -
umys |mojekh, mojkhes| -
umylny |kiwndik|
rodki utrzymania |mekhaje| -

16

uwaga, wnikliwo |heore? -s?| -


uwaczajcy, niechwalebny |umkowedik|
uzupenienie |hesofe -s| -
wdowa |almone -s| -
wdowiec |almen -s| -
warunek |tnaj, tnojim| -
wany |khoszew, kheszewer| ,
wtpliwo |sofek, sfejkes| -
wtpi |sofekn|
wtpliwy |sofekdik|
wbrew ...(czemu) |lehejpech cu...|
na zo |ojf celoches|
wdzik |khejn, khejnen| -
weekend |sof woch -n| -
wersja |nusekh, nuskhoes| ,
werdykt |psak, psokim| -
wesele |khasene, khasenes | ,
eni si |khasene hobn|

17

zmartwienie |core -s| -


zwierz |khaje -s| -
dzikie zwierz |khaje-roe -s| -
zwierz domowe |gletling -en| -
zwierzenie |mojde -s| -
zwierza si |fartrojen zich|
zwizy |tamcesdik|
zwj |megile -s| -
zwj Tory |sejfer Tojre -s| -
zwyczaj |mineg, minhogim| -
rdo, pochodzenie |moker|
aoba (7 dni) |sziwe|
aoba (30 dni) |awejles|
aobnik |owl, awejlim| ! ,
aowa |kharote hobn|
egna, przeegna si |cejlemen zich|
egna si |gezegenen zich|
ywno |mezojnes|

18