FILIPINO 1 - 4 Filipino 1 - Wika, Ibong Adarna Filipino 2 - Wika, Florante at Laura Filipino 3 - Wika, Noli Me Tangere Filipino 4 - Wika

, El Filibusterismo Sa kabuuan, ang kursong Filipino I-IV sa mataas na paaralan, sa pamamagitan ng mga araling pangwika at pampanitikan ay naglalayong mabisang malinang ang mga kaalaman at kasanayang pangkomunikatibo ng mga mag-aaral, at mahasa ang kanilang kakayahan sa pagbasa, pakikinig, pagsasalita, at pagsusulat. Bilang pagalinsunod sa mga makabagong kalakarang pangwika at sa bagong kurikulum sa Filipino isinasaalang-alang din ang pagbibigay-diin sa mga pagpapahalagang Pilipino tulad ng mga katangiang moral at ispiritwal, sosyal, pulitikal, at iba pang aspekto ng pamanang kulturang iniwan sa atin ng lumang kabihasnan upang maiangkop ang mga ito sa makabagong takbo ng buhay. Pinag-uukulan din ng pansin ang paglinang sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbibigay-kuro, paggawa ng tala, pakikipanayam, pagsulat ng mga liham, pagsunod sa mga panuto, panimulang pag-aaral at pag-unawa sa pagsasaling-wika at pananaliksik at iba pang makatutulong sa paghubog ng diwa at kaisipang maka-Filipino. Inaasahang, sa pamamagitan ng paglinang ng mga kaisipang napapaloob sa mga araling pang-wika at pampanitikan, magkakaroon ng kaganapan ang pangunahing layunin ng edukasyon para sa mga kabataan, at matatamo ang isang uri ng mapaglaya, demokratiko, at makabayang edukasyon tungo sa matibay na sandigan para sa pambansang kaunlaran. Silabus sa Filipino III Taung Panuruan 2011-2012 40 minuto/araw I. Paglalarawan sa Kurso

Ang Filipino III ay nakapokus sa pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbabasa at pag-unawa sa iba’t ibang genre ng panitikang nakasalin sa Filipino partikular na ang sa lokal, rehyunal, nasyunal at Asyanong akda. Inihanda ang silabus na ito upang malinang at mahasa ang kasanayan at kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng mga akda ayon sa pamantayan,teorya at simulaing nakapaloob nito. Ang silabus ding ito ay magsisilbing gabay sa guro ng Filipino III ng Paaralang Pansekundaryang Pangagham ng Rehiyong Caraga. Kinapalolooban din ito ng paglinang sa pagsulat na komunikasyon sa pamamagitan ng eksposyor sa iba’t ibang uri ng komposisyon at malikahaing pagsulat na pagtutuunan ng isang linggong sesyon sa bawat markahan. Bibigyan pansin sa taong ito ang Noli Me Tangere na nilalaanan ng dalawang linggong sesyon sa bawat markahan. Mithiin din nito ang paunlararin at pagyamanin ang kalinangan at makatutulong sa pansarili at sa pambansang kaunlaran. II. Panlahat na Layunin (Unang Markahan): Pagkatapos ng Unang Markahan, ang Sekundaryang Filipino ay naglalayong matugunan ng mga hinihinging pangangailangan sa mga paksa, kaya ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Pagsusuring Panlinggwistika a. Nasusuri ang mga elementong ponemiko sa akda bilang sangkap sa mabisang pagkakabuo 2. Pagsusuring Nilalaman a. Nasusuri ang akda batay sa mga nais sabihin nito. b. Nabibigyang-reaksyon ang pagkakabuo ng akda batay sa mga kaisipan/ideya c. Nakapag-uugnay ng mga tiyak na karanasan sa akda d. Nailalapat ang pansariling interpretasyon sa akda 3. Pagsusuring Pampanitikan a. Nailalapat ang mga tiyak na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng panitikan sa pagsusuri sa akda Nasusuri ang kabisaan ng akda batay Nailalapat ang iba’t ibang pananaw alinsunod sa tiyak na teoryang pampanitikan

b. c.

III. Nilalaman ng Kurso Unang Markahan A. Mga Batayang Kaalaman sa Pag-aaral ng Akdang Pampanitikan 1. Elemento – Tula 2. Paraan ng Paglalahad – Sanaysay 3. Kombensyon – Dula 4. Istruktura – Nobela 5. Uri – Maikling Kwento 6. Tungkulin – Iskrip ng Dulang Pampelikula 7. Kalikasan – Maikling Kwento B. Noli Me Tangere 8. Pagsusuri sa Pagkapanitikan nito Bilang Isang Nobela 9. Pagsusuri sa Pagkapanitikan nito Bilang Isang Nobela

Pagsusuri sa Pagkapanitikan Bilang Nobela C.com/journ al/item/9 Pag-uulat sa Kabanata ng Noli http://xuhsfilipino. Batay sa mga Arketayp – Buod ng Nobela 2. Aralin sa Pagsulat 10. Pag-uulat. Dagliang Pagtatalumpati. Sigay III. Batayang Aklat Sandigan III Villafuere.ph/no03.Liham-Paanyaya sa Isang Panauhing Tagapanayam Ikalawang Markahan A. istruktura at iba pa. sangkap. Noli Me Tangere 8. Batay sa Teoryang Humanismo – Sanaysay 7.C. Batay sa Teoryang Formalismo – Maikling Kwento 4. Batay sa saykolohikal na Basa – Iskrip ng Pelikula 6. Markahan MarkahangPagsusulit..multiply. Inaasahang Awtput/Proyekto *Flip Top (Calendar Style) Isang Awtor kada pangkat na nilalahad ang mga akdang naisulat. Sanggunian A. Ibang Aklat Timbulan III Wika at Panitikan III C. Malikhaing Pagsulat ng Komposisyon . Pagsusuri sa Pagkapanitikan Bilang Nobela C. 15% 100% B.Pagsulat ng Buod ng Isang Binasa Ikaapat na Markahan A.multiply.com/journ al/item/11 VI. Batay sa Teoryang Klasisismo – Dula 3. Batay sa Teoryang Romantesismo – Maikling Kwento 6. Batay sa Sosyolohikal na Pananaw – Dula 4. Batay sa Teoryang Eksistensyalismo Buod ng Nobela 5.Pamamaraan Lingguhang Awtput na Pasulat. Noli Me Tangere 8. 2000 Noli Me Tangere B. Aralin sa Pagsulat 10. Pagbasa at Pagpapahalaga sa Akdang Pampantikan 1.Pagbubuo ng Bibliyograpi Ikatlong Markahan A. Aralin sa Pagsulat 10. Batay sa Teoryang Esksistensyalismo – Maikling Kwento B. Malikhaing Pagsulat ng Isang Komposisyon .Pagsulat ng Isang Rebyu IV. Batayan sa Pagmamarka/Rubrik A. Web site http://mamsha. Pagsusuri sa Pagkapanitikan Bilang Nobela 9.html http://tl. Batay sa Teoryang Romantesismo – Tula 5. Pangkatang talakayan) Pagsulat ng Komposisyon.com/journ al/item/10 C. Batay sa Teoryang Formalismo – Tula 3. VII. Noli Me Tangere 8.……… 25% Interaksyong Pangklase …… 25% Pagtataya sa mga Nagawa…. Pagsusuri sa Pagkapanitikan Bilang Nobela 9. Batay sa Teoryang Naturalismo – Maikling Kwento 7. 25% (Pagsasatao.Nilalaman .html V. Malikhaing Pagsulat ng Komposisyon . Pangkatang Awtput Panunuring Pampelikula http://xuhsfilipino. Batay sa Teoryang Dekonstruksyon – Maikling Kwento B. Vibal Publishing House.tripod. Pagbasa at Pagpapahalagang Pampanitikan 1. et.wikipedia.al. Pagsusuri sa Pagkapanitikan Bilang Nobela C. Lingguhang Awtput Pagsulat ng Komposisyon http://xuhsfilipino.Panggagagad. Inc. Batay sa Bayograpikal na Basa – Tula 3. Pangangatwiran..multiply.com/id45. Batay sa Teoryang Klasisismo – Buod ng Nobela 4.. Pagkikipagtalo. Batay sa Teoryang Eksistensyalismo – Dula 6.… 10% .org/wiki/Panitikan http://www. Batay sa Pagka-Feminismo – Maikling Kwento 5. Isang halimbawa kada genre kung meron at susuriin ayon sa elemento. Inaasahang Gawain Pagsulat ng Komposisyon (isang awtput kada linggo) Pag-uulat sa bawat kabanata Maikling Dula .joserizal. Batay sa Pagdedekonstrak – Sanaysay 7. Batay sa Teoryang Imahismo – Tula 2. Pagsusuri sa Pagkapanitikan Bilang Nobela 9. Malikhaing Pagsulat ng Komposisyon . Pagbasa at Pagpapahalagang Pampanitikan 1. Aralin sa Pagsulat 10. Batay sa Pagka-markismo – Maiklign Kwento B. Batay sa Teoryang Humanismo – Tula 2.

c om/2010/08/bahagi-ngmaikling-kwento.html Sa Aking mga Kabata ni Jose P.com/d oc/42456353/Dula-PPT Moses.c om/search/label/Ang%2 0Nobela Luha ng Buwaya Ni Amado Hernandez Pagbibigaykatwiran Banghay ng Kuwento http://teksbok. Re-enact.html http://teksbok.Modyul ng Pagkatuto sa Filipino III Taung Panuruan 2011-2012 40 minuto/araw I. Rizal Paggalang Damdamin iba sa ng Paraan ng Paglalahad http://mamsha.blogspot. Bilang ng Araw 2 Araw Pagmamahal Wika sa Elemento ng Tula http://filipinotula.blogspot.scribd.co m/id45.tripod.c om/2010/09/mgaelemento-ng-tula.com/2010/ 06/elemento-ngtula.html Walang Panginoon ni Deogracias Rosario Tungkulin Panitikan ng Dulang Pampelikula Jaguar Pangkatan: Imagery & Recitation Word Network Walk About Interpretation: *Pagguhit *Tableau *Jingle *Compare & Contrast *T-Chart Isahan: 3 saknong tula Pagmamahal at Wika Pangkatan: Interpretation(symbol) Akrostik Dugtungang Awit Venn Diagram(Compare) Pagbuo ng Islogan/ Kasabihan/salawikaan Isahan: 3 talatang sanaysay *Ang Tunay na Pag-ibig Pangkatan: Dugtungang Monolog Dulang Panradyo Story Grammar Read.html Ang Pag-ibig (Sanaysay) Ni Emilio Jacinto Mabuting Pagpapahayag Kombensyon ng Dula http://www. Eye Witness Balita Story Map Linear Chart Concept Organizer Tree Map Grid Isahan: Pagwawakas ng Kuwento Pangkatan: Madulang pagbabasa 4 Araw 4 Araw 4 Araw 4 Araw 4 Araw 4 Araw . Paksa Oryentasyon Balangkas ng Nilalaman Nilalaman Mga Dapat Talakayin at mga Kakailanganin sa Filipino III Akda Gawain Proyektong mabubuo matapos ang unang markahan.blogspot. React Isahan: 3 talatang komposisyon Pagsulat ng Monolog/ Aside/ Soliloque Pangkatan: Pagbubuod Story Ladder Paghahambing *Pagsasatao *Talahanayan *Pagguhit Isahan: 3 talatang Pagsusuri (Pagkapareho ng dalawang akda) Pangkatan: Symbol Meaning Tech.blogspot. Moses ni Rogelio Sikat Mapanuring Paghuhusga Istruktura ng Nobela http://teksbok.

baybay. Pagkabuo ng pangungusap. Maaaring gumamit ng mahusay na kasabihan. Karamihan sa mga paliwanag at halimbawang ibinigay ay angkop at mahalaga sa paksang tinalakay.ne t/vangiea/mga-sangkapng-pelikula Pagiging Magalang Malikhaing Pagsulat Liham Paanyaya sa Isang Tagapanayam Panonood ng pelikula Pagsusuri ng pelikula Noli Me Tangere http://www.ph/ no03. gamit ng malaking titik at bantas Lahat ng pangungusap ay mahusay na nabuo gamit ang iba’t ibang anyo at uri ng pangungusap. Lahat ng pangungusap ay hindi maayos ang pagkabuo. mahusay 3 puntos Ang panimulang talata ay gumamit ng kasabihan/anekdota /katanungan o pahayag ngunit hindi nakatatawag pansin. Lahat ng paliwanag ay hindi angkop sa paksang tinalakay. anekdota. May mga mali sa grammar at baybay. bantas etc. ng Kabanata 1-10 Pangkatan: Paghuhula Talakayan Pagsusulat ng Liham Isahan: Liham-Paanyaya Pangkatan: KWL Chart Diskasyon Maikling Dula sa bawat kabanata 4 Araw 10 Araw Isang Manunulat pangkat kada 2 Araw ng Bago Pagsusulit ang Mga Pamantayan sa Pagmamarka / Rubrik Pagsulat ng komposisyon: Pinaka-mahusay 4 puntos Ang panimulang talata ay nakatatawag pansin at angkop sa mga mambabasa. Iskor Katergorya Panimula Pagkasunudsunod ng Kaisipang inilahad Malinaw ang pagkasunud-sunod ng punto at paliwanag na madaling maunawan at nakaaaliw basahin. mahalaga at mahusay na nailahad na sumusuporta sa paksang tinatalakay . Maraming pangungusap na hindi mahusay o maayos ang pagkabuo. Maayos 2 puntos Sinubukanng bigyan ng mayakda ng mahusay na panimula ngunit walang koneksyon sa paksang tinalakay Pasimula 1 punto Hindi maganda ang panimula at walang kaugnayan sa paksang tinalakay. grammar.http://www. Karamihan sa mga pangungusap ay maayos na nabuo. May isang paliwanag na sumusuporta sa posisyon ng manunulat sa paksang tinalakay. Hindi gaanong malinaw ang pagkasunud-sunod ng punto. Kaangkupan ng paliwanag sa paksa Lahat ng paliwanag ay angkop. katanungan o isang nakatatawag pansin na pahayag. Wakas Ang panwakas na talata ay nakatatawag pansin at angkop sa gumamit ng kasabihan/anekdota /katanungan o pahayag ngunit hindi Hindi maganda ang wakas at walang kaugnayan sa . Sinubukanng bigyan ng mayakda ng mahusay na Nakalilito at walang kaayusan sa pagkasunudsunod ng mga puntong inilahad.html Pagbuo proyekto Pagpasa proyekto II. Hindi maayos ang pagkasunudsunod ng mga punto na halos hindi na mauunawaan ang puntong ipinababatid. May maraming mali sa baybay.joserizal.slideshare.

Panunuring Pampelikula DIMENSYON MAHUSAY 8-10 puntos KATAMTAMAN 5-7 puntos MAHINA 1-4 puntos Puntos PAGKASULAT Walang maling panggramatika at mahusay at malikhain ang paggamit ng mga salita. Hindi malinaw at walang kaugnayan ang mga detalyeng inilahad sa panunuri. napakahusay at malikhain ang paghahawan ng sagabal. May tatlo o apat na mga salitang hindi malinaw ang pagpapakahulugan at may kunting kakulangan sa Hindi malinaw. NILALAMAN Nakikitaan ng mahusay na pagkaunawa sa pelikulang napanood batay sa panunuring ginawa na nakapupukaw ng interes ng mambabasa. paksang tinalakay. KALINISAN Mahusay at malinis ang pagkasulat ng panunuri. wakas walang koneksyon sa paksang tinalakay. Kompleto ang mga impormasyong ipinahayag. hindi maayos ang ginawang aktibiti/Gawain. Malinis ang pagkasulat ng panunuri. Maayos na nasunudsunod ang mga pangyayari. anekdota. Pag-uulat ng Kabanata sa Noli Me Tangere Dimensyon Pinakamahusay 4 puntos Mahusay 3 puntos Katamtaman 2 pts Nangangailangan ng Pagpapabuti 1 puntos Talasalitaan Malinaw na malinaw.mga mambabasa. Maaaring gumamit ng mahusay na kasabihan. ORGANISASYON Mahusay at mabisa ang pagkasunudsunod ng mga detalyeng inalahad sa panunuri. Walang maling panggramatika Hindi nakikitaan ng kalinawan sa pagpapahayag ng kaisipan. katanungan o isang nakatatawag pansin na pahayag. Iilan lamang ang mga impormasyong ibinigay. Hindi malinaw ang pagka-unawa. nakatatawag pansin. Marumi at nakikitaan ng pagmamadali sa ginawang panunuri. . PAG-UNAWA SA TEORYANG REALISMO Mahusay at malinaw na naisa-isa ang mga bahagi ng pelikula na nagpapakita ng paggamit ng teoryang realismo Naipaliwanag ang paggamit ng teoryang realismo sa malawakang (broad) panunuri. May isa o dalawang salita na hindi malinaw ang pagpapakahulugan.

III. At iba pa. nakahihikayat. pagbasa.Ang kursong ito ay binubuo ng pagkakaugnay na aralin sa Panitikan. Mahusay ang paggamit ngunit may isa o dalawang kahinaan sa paggamit nito. pagsasalita. Nilalaman at Paggamit ng Graphic Organizers Napakahusay ng napili at paggamit ng mga graphic organizers sa paglalahad ng buod. May tatlo o apat na kahinaan sa paggamit ng graphic organizers Hindi angkop at hindi nakatulong ang ginamit na graphic organizers.Ang mga seleksyong ginamit ditto ay aysadyang pinili upang matugunan ang pangangailangan ng mga guro at mag-aaral tungo sa ikatutupad ng mga adhikain ng paaralan para sa susunod pangmga taong darating. simbolismo o kaisipan at mga aral ng bawat kabanata. Mahusay ang visual aid na ginamit ngunit may isa o dalawa na hindi angkop. Balarila at El Filibusterismo na hinati sa apat na markahan sa loob ng isangtaon.pagkamalikhain. Kabuuan Iskor Silabus sa Filipino IV I . P a n g a l a n n g K u r s o : FILIPINO IV – Sining ng Koonunikasyon sa Ikaapat na Taon . Walang ginamit na visual aid. Europeo. pagsulat . Hindi gaanong malinis at maayos ang pagkakasulat at pagkagawa ng visual aids.2. maayos at malinaw ang pagkalahad ng impormasyon.Napapaunlad ang mga kasanayang mag-isip at kakayahang mangatwiran sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa mga kaalamang pangwika at pampanitikan.Tinalakay din sa kursong ito ang mga panitikang isinalin mula sa Ingles. Pagkamalikhain Napakahusay. Maayos ang pagkalahad ng impormasyon.Pangkalahatang Layunin:A . Hindi malinaw at walang kaugnayan ang mga inilalahad sa paksang tinatalakay. Amerikano.Deskripsyon ng Kurso:Sa hangaring lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa ksanayang pakikinig. Paglalahad Mabisa.II. P A K I K I N I G 1. Nakikitaan ng tatlo o apat na hindi magkakaugnay/maayos na paglalahad ng impormasyon.Nagagamit ang mga istratehiya sa pakikinig para sa iba’t ibang uri ng tagapakinig at mga layunin sa pakikinig . malinis at malinaw ang mga ginamit na kagamitan o visual aids. at paggamit ng kanilangmapanuring kaisipan ay maingat na sinuri at inayos ang kagamitang panturong ito upang lalong matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang mag-aaral sa ikaapat na taon sa mataas na paaralan ayon sa makabagong kalakaran sa pag-aaral ng wika at panitikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful