Clasa a V-a

*Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu *Timpul efectiv de lucru este de 2 ore

SUBIECTUL I Citeşte cu atenţie textul următor:

42 puncte

Tâlharul pedepsit
Într-o zi, prin asfinţit, Şoaricele a-ndrăznit Să se creadă în putere A pradă stupul de miere. El intrase pe furiş, Strecurat pe urdiniş, Se gândea că o albină-i Slabă, mică şi puţină, Pe când el, hoţ şi borfaş, Lângă ea-i un uriaş. Nu ştiuse ca nerodul Va da ochii cu norodul Şi-şi pusese-n cap minciuna Că dă-n stup de câte una. Roiul, cum de l-a zărit C-a intrat, l-a copleşit. Socoteală să-i mai ceară Nu! L-au îmbrăcat cu ceară, De la bot până la coadă Tăbărate mii, grămadă, Şi l-au strâns cu meşteşug, Încuiat ca-ntr-un coşciug. Nu ajunge, vream să zic, Să fii mare cu cel mic, Că puterea se adună Din toţi micii împreună. (Tudor Arghezi, Tâlharul pedepsit) A. Scrie, pe foaia de examen ,răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.Identifică în text trei cuvinte care se refera la natura . 6 puncte 2.Notează varianta corectă de despărţire în silabe a următoarelor cuvinte:as-fin-ţit/asf-in-ţit, bor-faş/borf-aş, min-ciu-na/minc-iu-na, ro-iul/roiu-l, coş-ciug/coşci-ug. 6 puncte 3.Selectează trei personificări din text; 6 puncte 4.Transcrie, din textul dat, un epitet personificator care să conţină perechea substantive-trei adjective 5.Explică, în maxim 5 rânduri semnificaţia versurilor 6 puncte ˝Nu ajunge, vream să zic,/Să fii mare cu cel mic,/Că puterea se adună/Din toţi micii împreună.˝ 6 puncte

B. 10 puncte Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei ˝Tâlharul pedepsit˝prin raportare la conţinutul textului citat. În compunerea ta, trebuie: -să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul fragmentului de text citat; 4 puncte -să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu; 4 puncte -să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte -să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte SUBIECTUL al II-lea 36 puncte Citeşte cu atenţie textul următor: ˝Decupez o inimă albă din pânza catargului, cutreierător în paşi de val, către o primăvară albă. Îmi şoptesc rar ca să-mi priceapă mintea: - De ce trebuie să caut culori în peşteri zăvorâte cu ţurţuri de gheaţă? - Simplu, îmi răspund cu nonsalanţă, să pictez o inimă rămasă albă din gândul iernii şi desperecheată de orice culoare! - Şi pentru aceasta, trebuie să o vopsesc, pentru că altfel primăvara trece orbită de alb pe langă mine. Din nou mă intreb ca să mă conving: - Era mai simplu… iarna, scuturam ninsoare în praf alb de nor pe marginile argintii ale sufletului, ca atunci când desenam cu creta flori, cifre şi căsuţe pe tabla neagră a clasei… şi gata, aveam de-o iarnă! Mă îmbufnez şi răspund eu-lui, scorţos ca un perete dat cu var alb, că eu nu mai ştiu să caut, ştiu doar să văd… iar dacă văd, ştiu şi ce să fac mai departe! Un nu categoric se izbeşte cu forţa unui zgomot surd într-o ureche, care nu aude decât liniştea. ˝ (Mirela-Nicoleta Hincianu,fragment din articolul Culori in Eseuri) Scrie, pe foaia de examen ,răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1.Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat: -autorul; -revista din care a fost selectat fragmentul; -anotimpul invocat; 6 puncte 2.Menţionează modul de expunere predominant folosit in fragmentul de text citat; 6 puncte 3. Analizeaza propozitia : Decupez o inima alba din panza catargului . 12 puncte B. Redactează o scurtă compunere de 10-15 rânduri în care să-ţi exprimi opinia despre sentimentele trăite de autoare în fragemntul de text citat.
În compunerea ta trebuie:

-să descrii sentimentul predominant trăit de autoare; 4 puncte -să valorifici atât cât este posibil secvenţele de text care ilustrează sentimentele descrise; 4 puncte –să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte –să te înscrii în limitele de spaţiu indicate. 2 puncte
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 2 p.; registru de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.). Se acordă 10 puncte din oficiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful