CHARISMA ENTERPRISE

MANUAL DE UTILIZARE

Copyright © 1999 - 2006 TotalSoft SA. Toate drepturile rezervate. Acest software este proprietatea TotalSoft SA, in afara cazurilor in care se specifica in alt mod, ~i se supune legii privind protecfia drepturilor de autor. Orice reproducerea partiala sau in intregime a acestui produs este strict interzisa,
Desi TotalSoft SA a luat toate masurile posibile pentru a asigura acuratetea lnformatiilor prezentate in acest manual, TotalSoft SA nu i~i asuma nici 0 raspundere pentru nici 0 eroare sau omisiune cuprinsa in prezentul document. TotalSoft SA i~i rezerva dreptul de a realiza rnodificari la orice modul descris in acest manual cu scopul de a lmbunatati

securitatea, functionalitatea ~i structura produsului. TotalSoft SA i~i rezerva dreptul de a revizui ~i de a schimba continutul documentul fara notificare prealabila. Utilizatorii sunt raspunzatori de luarea la cunostinta ~i de conformarea cu noile prevederi ce pot aparea, Va ruqarn sa transrnitef comentariile dumneavoastra la:

TotalSoft SA Calea $erban Voda nr. 30-32, 040212, Bucurestl, Romania Tel: +40-21-335.17.09; 335.17~10; 335.17.11 Fax: +40-21-335.17.12 WEB: www.totalsoft.ro; www.charisma.ro; www.totalsoftuk.ro E-mail: office@totalsoftro;sales@totalsoft.ro

Drepturi de autor: Produsul descris inacest document este maroa tnreqlstrata a companiei TotalSoft S.A. EI nu poate fi modificat, inchiriat, imprumutat, sublicentiat, multiplicat, cesionat sau distribuit, in nici un fel, fara acordul expres al companiei TotalSoft SA. Restrictii de utilizare : Apllcatia software descrisa in acest document este furnizata lrnpreuna cu un certificat de licenta care prevede drepturile de instalare ~i utilizare dobandite de posesori in momentul achizitionaril programului Charisma Enterprise.

Tiparit in Romania

Cuprins

3

CUPRINS
PREZENTARE GENERALA Structura ecranelor de lucru Filtrare Rapoarte Rapoarte financiar - contabile Rapoarte operationale MODULUL GENERAL Configurare societate Date societate Departamente Articole Tipuri de conturi Tipuri de articole Articole Proprietati Echivalente Setun . d e umtap d e masura ' . Configurare stoc Denumiri in limbi straine Conturi contabile Taxe asociate : Cod de bare Unitati d e masura mtap Taxe Catalog articole Liste de preturi Seturi de unitati de masura ~ , C onverSll mtre setun d unlitati d e masura .. V-52 .e a,I Parteneri Parteneri Adrese Telefoane Persoane de contact. , Conturi bancare Proprietati Domenii Persoane
v • v v v v A •

.

9 11 16 18 19 21 27 28 28 29 30 30· 31 32 35 37 ..38 42 42 43 43 44 .44 45 46 47 .48 .. 54 54 57 57 58 59 '" ..60· 60 61

Charisma Enterprise - Manual de Utilizare

4

Cuprins

pozitie ~ ca dru I organizapei.. ., . " In Tipuri parteneri Banci. Cursuri valutare Configurare statie de lucru Centre de cost Definire centre de cost/profit Sisteme de analiza Alocare / repartizare pe tranzactii Dictionare Case Calendare Valute P roprieta]i '~.' Coduri vamale Administrare Utilizatori Grupuri de utilizatori. Tipuri documente Tipuri tranzactii Parametri de initializare Clasificari, Articole Centre de cost / profit Serii documente Serii facturi Numere documente

.62
; 62 63 63 64 65 65 66 66 67 67 68 68 .68 69 71 71 72 73 75 81 82 82 84 84 84 85

'"

, ; : ',' '"

MODULUL CONTABILITATE
Defmire parametri Exercitii financiare Sisteme contabile Clasificare conturi Planul de conturi Cote de TVA Valute de raportare E xercitru fi ., '" . manciar untia I Configurare stari tipuri documente Entitati si atribute Machete de conturi analitice Modele de contare
Charisma Enterprise - Manual de Utilizare

87
' '" 89 89 91 91 92 93 94 95 . 96 97 99 101

....... Incasari de la clienti............ ~ ....................................... Reevaluari datorii si creante in valuta .de transfer bancar .......' ... Reevaluare Facturi fumizori §i clienti......... Bonuri fiscale benzina Chitanta numerar pentru decont... Ordin de schimb valutar Nota ........................... Deconturi angajati Inchidere deconturi Operatii cucasa Intrare numerarin casa Iesire numerar din casa.Manual de Utilizare . 104 106 107 111 112 114 114 115 116 116 116" 117 119 119 121 124 124 125 126 126 127 127 129 130 130 131 133 133 133 133 134 139 139 139 140 141 141 144 145 146 Charisma Enterprise ..................... Reevaluare Avansuri fumizori si clienti Borderou de vanzari Dispozitie de incasare diverse Deconturi '" Acordare avansuri ............. Compensari intre facturi ........... Operatii cu banca : Extrase de cont ..........Cuprins 5 Operatiuni periodice Balanta de verificare Rapoarte speciale contabile Operatiuni periodice Note contabile din documente primare Rapoarte Fise / Situatii Registre / Jumale Balanta de verificare Rapoarte speciale contabile Rapoarte operative ~ MODULUL FINANCIAR Plati Pentru Fumizori Chitanta numerar Ordin de plata Cec Bilet la ordin ' Plati pentru salariati Diverse plati Chitante simple ............

.6 Cuprins Note de reglare Note de reglare Facturi furnizori Note de reglare Facturi clienti Note de reglare Avansuri furnizori ~ Note de reglare Avansuri clienti . Facturi Facturi proforma Facturi de achizitie : Facturi stomo Import Facturi de import ........... Avize retur..... : Facturi de transport Declaratie vamala de import MODULUL VANZARI Cereri de oferta Oferte Comenzi Confirmari comenzi Facturi Facturi de vanzare Facturi proforma Facturi stoma Facturi de vanzare mijloace fixe Export ... · MODULUL ACmZITII Cereri de aprovizionare Necesar de aprovizionare Cereri de oferta Oferte Comenzi ~ Confirmari comenzi Note de intrare ...................... 148 148 149 149 151 152 152 154 154 155 157 159 160 161 164 166 168 172 172 173 176 176 178 180 182 182 184 184 191 192 193 196 198 201 201 204 207 209 211 211 .............. A ......... Facturi de export Charisma Enterprise ..............receptie Avize Avize de expeditie .... Inchidere avansuri Inchidere avansuri furnizori Inchidere avansuri clienti Rapoarte... .............................Manual de Utilizare .

sfer Inventar Bon de consum materiale Bon de restituire Nota de predare Nota de casare Document de rezervare stoc Rapoarte (DEPOZI1) MODULUL MIJLOACE FIXE Fisa mijlocului fix Fisa de amortizare Iunara Bon de miscare mijloace fixe Procese verbale.Manual de Utilizare . Configurari Configurare discounturi MODULUL GESTIUNE-STOCURI Gestiuni Nota de tran. Charisma Enterprise . Proces verbal de corectie Dictionare . Grupe de mijloace fixe Clasede mijloace fixe Rapoarte mijloacefixe 213 213 215 217 218 218 221 223 224 226 229 231 233 235 236 237 241 242 245 246 247 247 249 249 250 251 252 253 253 253 255 255 255 256 .Cuprins 7 Avize Avize de expeditie Avize retur Aviz de expeditie stomo .mijloace fixe Proces verbal de receptie Proces verbal de punere in functiune Proces verbal de reevaluare Proces verbal de crestere I diminuare a valorii Proces verbal de scoatere din uz Proces verbal de punere in conservare Proces verbal de repunere in functiune Proces verbal de trecere in obiecte de inventar.

.

Prezentare generala 9 PREZENTARE GENERALA Charisma Enterprise .Manual de Utilizare .

.. Accepta simultan mai multe sisteme contabile (RAS. Mijloace Fixe.Cereri de aprovizionare. Contabilitate. Diverse incasari ~iplaji. Facturi. . Tot aici se urmaresc tipurile de discount folosite la vanzare.departamente. tipurile de clienti cu care se lucreaza etc.. realizat in intregime in eadrul firmei TotalSoft. Comenzi. centre de cost. Note de intrare receptie etc. Cont de Profit ~i Pierdere etc... Avize de expeditie. . Permite generarea simpla a oricaror rapoarte necesare intreprinderii.. USD. Oferte. .. avand urmatoarele componente de baza: . Compensari intre facturi.. • . Comenzi. drepturile sau restrictiile utilizatorilor mergand pana la nivelul campurilor din baza de date.. Se adreseaza inc1usiv intreprinderilor eu mai multe subunitati raspandite in teritoriu si celor de tip holding.. tipuri de parteneri. CONTABILITATE: este partea din aplicatie care centralizeaza informatiile din toate celelalte module. articole .). Vanzari. Achizitii. EURO . . Avansuri acordate personalului. Extrase de cont. in plus fata de cele impuse de reglementarile legale.. FINANCIAR: in cadrul acestui modul se euprind toate operatiile care apar in activitatea financiara a firmei . Are un sistem de securitate foarte complex.Manual de UtiJizare . in el introducanduse in faza initiala nomenclatoare de parteneri.. ACHIZITII: se refera la lntregul flux de operatii economice care apar in cadrul relatiilor de aprovizionare de 1a furnizori ..lncasari si Plati.10 Prezentare generala Charisma Enterprise: este un sistem integrat de gestiune ~imanagement al intreprinderii. categorii de documente si tranzactii etc. . Este un paehet software dezvoltat special pentru intreprinderi din Romania care actioneaza intr-un mediu economic usor instabil.. Avize de expeditie. Bilant. ~i 0 serie de parametri ~i caraeteristici generale ale firmei . Gestiune-Stocuri..Balanta. trecand prin note contabile se ajunge la rapoartele eentralizatoare ale perioadei curente . . cu 0 legislatie in permanents modificare si 0 inflatie relativ ridicata. continand module ca: Financiar. VANZARI: se evidentiaza 0 serie de documente dintre care amintim: Oferte.. . . • Charisma Enterprise . Principalele avantaje oferite de aceasta aplicatie sunt: .) Lucreaza cu mai multe monede simultan si permite obtinerea rezultatelor in oricare din aceste monede (RON. Sistemul Charisma Enterprise este modularizat. GENERAL: este modulul care sta la baza tuturor celorlalte module. Acopera toate domeniile de activitate ale intreprinderii. Leasing. Productie etc. IAS . Facturi de vanzare.

ecranul principal de lucru fiind organizat in meniuri si submeniuri. o Aplicatia Charisma Enterprise este modularizata.Manual de Utilizare . Pentru exemplificare se va Iua drept model introducerea unei Facturi de aprovizionare. se vor alege pe rand urmatoarele meniuri: Vdnzdri > Faeturi > Faeturi de Vdnzare. unde se vizualizeaza inregistrarile (documentele) editate pana in prezent din Lista se poate intra in fereastra de Editare a documentelor. STRUCTURA ECRANELOR DE LUCRU in general ecranele ce apar in cadrul aplicatiei au la baza presupunandurmatorul mod de lucru: • • • • 0 "Lista de documente" . \. aceasta se intra initial in fereastra cu lista documentelor. Dispozitii de livrare. Note de Transfer.). unde se adauga un nou Articol sau se modifica unul existent. De exemplu . Figura urmatoare prezinta ecranul care apare cand se intra la Aehizitii > Facturi > Facturi de achizitie: Charisma Enterprise . in cadrul modulului fiind evidentiate 0 serie de documente ca Bonuri de consum. Procese verbale de reeva1uare. Inventar etc.Prezentare generala o 11 GESTIUNE -STORCURI (DEPOZIT): asigura 0 gestionare complexa a stocurilor. MIJLOACE FIXE .se urmaresc toate acele aspecte ce tin de mijloace fixe: Fisa mijlocului fix. Rapoarte (Balanta pe grupe de mijloace fixe. daca se vrea editarea de Facturi de vanzare. unde se adauga un nou document sau se modified unul deja introdus fereastra de Editare a documentului se unparte in doua: sus este Antetul documentului iar jos este lista cu Detaliile documentului din Lista cu Detalii se intra in fereastra de Editare a Detaliilor. Registrul numerelor de inventar etc.

In imaginea de mai sus se observa lista cu facturile primite de la 0 anumita f11111a.sunt afisate documentele introduse pe data curenta. Generat. primul trimestru al anului.. doc: este numarul facturii (numarul intern introdus in Charisma) Introdus ill: este locatia ill care a fost introdus documentul Partener: se poate filtra dupa denumirea sau codul partenerului Articol: se pot filtra documentele care contin un anumit articol Charisma Enterprise . Locatie: este locatia in care a fost introdus documentul Nr. in cazul facturilor de aprovizionare se remarca: • • • • ~ • • • De la: este data initiala a intervalului de filtrare in care se va incadra documentul Paua la: este data finala a perioadei de filtrare. data initiala si data finala sunt identice cu data curenta a calculatorului. In mod implicit. Anulat . Stare document: un document poate avea starile Validat.12 Prezentare generala Implicit.Manual de Utilizare .. in Partea de sus a ferestrei este cea in care se filtreaza documentele care apar in lista de documente: 0 Criteriile de filtrare prezente rnaceasta parte difera de la un tip de document la altul.

Charisma Enterprise .Manual de Utilizare . Se foloseste pentru Refresh . acest tip de filtru. Se refera la generarea automata a documentelor (Exemplu: generare NIR din Factura de aprovizionare). Butoanele din partea de jos se folosesc numai pentru documente . a se citi pagina "Filtrare" .Prezentare generala • 13 0 Locatie partener: se pot vedea facturile de la un anumit partener. nu ~i pentru detaliile acestora. Anuleaza ultimele modificari facute asupra unui document.actualizarea datelor din ecran atunci cand au avut Ioc schimbari in baza de date. Semnificatia fiecarui buton este urmatoarea: Apasarea acestui buton are ca efect intrarea in fereastra de editare pentru acel document din lista pe care este pozitionat cursorul. Cu acest buton se adauga noi inregistrari In lista de documente. Salveaza ultimele modificari facute In baza de date. Pentru modul de lucru cu. Sterge inregistrarea curenta (pe care este pozitionat cursorul). Inchide ecranul curent. : Are ca efect tiparirea unei liste cu documentele existente In fereastra curenta. : Este butonul prin care se apeleaza filtrul special. fereastra care arata astfel: . Folosindu-se butonul "Detalii" se intra in fereastra de editare a documentelor. primite Insa doar de la anumita locatie a acestuia Cele 2 butoane prezente in partea dreapta a regiunii de filtrare au urmatoarea semnificatie: : Se foloseste dupa ce se schimba filtrul curent pentru a se actualiza informatia din ecran (a vedea doar documentele filtrate).

Cele patru butoane se folosescpentru mutarea dintr-un document intr-altul. Pe aceeasi linie eu butoanele prezentate in paragraful anterior se afla alte cateva butoane: • poate fi folosit la vizualizarea. Semnificatia lor este urmatoarea: = prima inregistrare. 0 factura de achizitie poate fi generata dintr-un aviz de expeditie.Denumire articol. nota contabila. iar din factura se poate genera NIR. atat a documentelor sursa din care a fast generat documentul curent.. Data. Valoare etc. exemplu. Tip articol.14 Prezentare generala Acest tip general de structura a ferestrei se compune din 2 parti: • • Antet document: cuprinde datele generale ale documentului . Valoarea documentului etc. fara a iesi din fereastra de Editare a documentelor. 1l1li = ultima. Partener . III= urmatoarea. • = eea anterioara.Numar si Serie. Date privind expeditia . Cantitate.Manual de Uti!izare . cat si a documentelor destinatie rezultate din aeesta. Charisma Enterprise . De . Pre]. Listii detalii: contine informatii despre articolele prezente in document .

in dreapta listei de artie ole exista 4 butoane a carer actiune se rasfrange doar asupra detaliilor: Adauga: se utilizeaza la adaugarea unui nou detaliu In lista Modifica: se modifica/vizualizeaza detaliile documentului Sterge: se sterge detaliul curent (pe care este pozitionat cursorul). se introduc datele proprii articolului respectiv: Dintre aceste date se pot enumera: Articol Cantitate.Manual de Utilizare . tara a conta documentul inchide doc. Charisma Enterprise . Tip de deducere TVA etc. Pre].: se trece documentul in starea Inchis. Unitate de masura.Prezentare generala 15 • o o o acesta poate fi folosit cu urmatoarele optiuni: Achita: se genereaza automat 0 plata prin casa Aplica model de contare: se verifica modul de contare. Procent TVA. Centre de cost: se foloseste la repartizarea cheltuielilor si veniturilor pe centre de cost (Butonul apare in interfata doar daca Tranzactia curenta e configurata sa lucreze cu centre de cost) Intrand in fereastra de Editare a detaliilor.

salvarea documentului este urmata de intrarea in fereastra de Adaugare a unui nou document. prin folosirea butonului Renunta se pierd date le introduse / modificate dupa ultima salvare.tJ: este butonul prin care un artieol nou ereat poate fi clasificat (indus intr-o ierarhie) Dupa ce se termina de introdus datele de la detaliul curent.. se salveaza si se iese automat din lista cu documente. apasarea butonului Renunta are ca efect pierderea tuturor datelor introduse in document.Manual de Utilizare .sus sunt pozitionate 3 butoane a carer semnificatie este urmatoarea: se foloseste in cazul in care se doreste selectarea unui articol si acesta nu se gaseste in listie Apasarea acestui buton are ca efect intrarea in fereastra de adaugare a unui nou articol : este un buton prin care se poate vizualiza articolului respectiv 0 lista de proprietari. acesta se poate salva folosind unul din butoanele urmatoare: . Atunci cand se termina introdueerea detaliilor intr-un document. Butonul se foloseste cand se doreste renuntarea la editarea detaliului curent. Pentru aceasta se intra la Achizitii > Facturi > F acturi de achizitie: Charisma Enterprise . FILTRARE Pentru a se mtelege modul de filtrare in cadrul aplicatiei.16 Prezentare generala In coltul din stanga . la detalii se folosesc pentru mutarea dintr-un detaliu intr-altuI. acestease salveaza cu butonul Adauga/lnchide. ale m.. lara a parasi fereastra de Editare a detaliilor. caracteristici. Cele patru butoane . Observatie: daca nu s-a salvat inca documentul. se va lua ca exemplu fereastra care contine facturile de achizitie primite de la furnizori. Daca s-a salvat documentul eel putin 0 data. au fost prezentate mai sus. in functie de faptul daca se vrea sau nu a se mai adauga inca un detaliu.

o Stare document: dintre stan le frecvente se remarca: Validat..Manual de Utilizare .se utilizeaza filtrul compus. • Filtrare avansata . Generat.Prezentare generala 17 Filtrarea (selectia documentelor din lista pe baza anumitor criterii) se poate face in 2 feluri: • Filtrare simpla . Pana Ia: se selecteaza data initiala si data finala intre care se vor incadra documentele Partener: sealege din lista partenerul (cautare dupa Denumire sau Cod) Introdus in: se refera la locatia in care a fost introdus documentul . generat prin butonul apasarii acestui buton apare fereastra de filtrare avansata. Exemple de criterii: o o o De la . pusela dispozitie in regiunea de deasupra listei de documente . . Anulat Dupa ce se aleg criteriile si valorile de selectie se apasa pe butonul incasari apar doar acelea care corespund conditiilor de filtrare.pe bazalistelor de criterii de selectie. in lista de in urma Charisma Enterprise ..

ele afisand structura si continutul acestuia. dupa cum spune si denumiiea lor. articole etc. RAPOARTE Rapoartele prezente in program SlIDt specifice fiecarui modul in parte. Au in general lID format standard: Factura de vanzare. Comanda fumizor etc.se refera la un singur document. Categorie articol. Categorie partener. • Rapoartele de tip lista se tiparesc din cadrul meniului Rapoarte.receptie.acestea contin.Manual de Utilizare . Registru jurnal de cumparari / vanzari etc. in cazul altor documente . Rapoarte de tip document . Situatie avansuri spre decontare.de exemplu Plati catre furnizor cu Ordin de plata . 0 lista de documente. Exista 2 tipuri principale de rapoarte : • Rapoarte de tip lista . Fisa de magazie. ecranul de filtrare avansata arata astfel: (' i Aici se pot introduce anumite criterii de filtrare Tranzactia prin care a fost generat documentul etc. A viz de expeditie. propriu fiecarui modul.ecranul de filtrare automata arata ca eel de mai jos: . Exemplu: Situatie cumparari articole. Charisma Enterprise . iar rapoartele de tip document se tiparesc din fereastra de Editare a documentului respectiv. Nota de intrare .18 Prezentare general a in cazul facturilor de achizitie.

Depozit. Mijloace Fixe . Declaratie de impozit pe profit Centre de cost: Lista venituri si cheltuieli Total sume pe activitati ..cantabile in aceasta • categorie se incadreaza 0 serie de rapoarte utile in contabilitatea financiara a firmei: Rapoarte financiare: o o o o o Lista documente de plata. Contul de profit si pierdere Rapoarte operative: Decont TV A.Achizitii. Registre/Jurnale: Registru jurnal. Registru de casa. Balanta clienti Avansuri furnizori Avansuri spre decontare etc. • Rapoarte contabile: o o o o o o Fise/Situatii: Fisa contului.. Lista documente de incasare Lista facturi de achizitie. Acesta se apeleaza de 1a Financiar > Rapoarte > Lista documente de plata. Pentru exemplificare. Facturi neplatite. Cartea mare . Registru de banca.Financiar ~iContabilitate Rapoarte operationale: se apeleaza din celelalte module . Balanta articole Rapoarte speciale: Bilant. se va urmari un raport de "P1ati catre furnizori".. Lista facturi de vanzare Solduri facturi: Facturi neancasate.Prezentare generala 19 o alta clasificare • • a rapoartelor se poate face dupa modulele la care se refers: Rapoarte financiar contabile: se apeleaza din cele 2 module . Charisma Enterprise .. Rapoarte financiar . Balanta parteneri. Jurnal de vanzari Balante de verificare: Balanta de verificare. Vanzari.Manual de Utilizare .. Jurnal de cumparari. Balanta furnizori..

JUDETUL: CoND FIRMA1 FlRMA1 FIRMA1 FIRMA1 OTAl.20 Prezentare generala Fereastra initials care apare dupa ce se alege acest raport arata astfel: in regiunea de filtrare se pot folosi anumite eriterii: Locatia.iD06 1.al 274.00 113r.1 Normal 'l76.51 Charisma Enterprise .Manual de Utilizare .<lJ 1 157. se apasa pe butonul de vizualizare (Preview) a raportului: U NITA TEA: N r.'If.JIA = J10J2119Q3 Data:!. valabil ~i in eazul rapoartelor. Daca se bifeaza eheck-boxul apar si facturile platite eu doeumentele respective. Tipul doeumentului.'If. Modul de lucru eu filtrele. Re 0_ Com Cod fiscit FiRt. Furnizor.i Normal OO.iDOB 1DUlJ06 Vaidal 5 31 928 <6 Valida! Valida! Validal Normal Normal RON RON RON RON j CND 131.J4ldIOO ora: 1:01:42 PM R112ffi32 B{~OI1 Sediu CQntral Bras:"" ADFt ESA: LOCATIA.. HTML). It Butonul se poate folosi pentru exportareadatelor afisate (in Excel. Valuta. Data. este prezentat la Filtrare".lIJ 1I"v. Butonul este folosit pentru Refresh ..URI 1J3UlJOB· 1J3UlJO~ 1.DOO 1=03 Valid.vizualizarea doar a aeelor documente care au fost seleetate prin Filtrare simpla. si se intra in fereastra Dupa ce se stabilese toate setarile necesare.!J03 1i'I':!J03 cno eND enD Norm .

Balanta de mijloace fixe . Semnificatia are ca efect tiparirea raportului (trimiterea lui la imprimanta) acestora este urmatoarea: se stabilesc anumite setari ale imprimantei ~ mod de Incadrare in pagina.•. Fereastra care apare dupa ce se alege acest raport arata astfel: Charisma Enterprise ~ Manual de Utilizare . Situatia stocurilor eMijloace fixe: Fisa mijlocului fix. Raport Achizitii pe articol e Vanzari: Raport Vanzari pe client. Balanta de articole. se va urmari un raport intitulat "Achizitii". Raport Vanzaripe articol e Depozit: Fisa de magazie .Prezentare general a 21 in partea de sus a acestui ecran exista mai multe butoane. Acesta se apeleaza Achizitii > Rapoarte. fonturi etc. Rill III:olosind f are acest buton se poate mari / micsora rezolutia raportului mutarea pe pagina anterioara celei curente ta efect se sare la pagina urmatoare se inchide ecranul de vizualizare si se revine in fereastra de listare a inregistrarilor Rapoarte operationale Aceste rapoarte pot fi grupate pe module: • Achizitii: Raport Achizitii pe furnizor. de la Pentru exemplificare.

folosite in raportul "Achizitii".Manual de Utilizare . Un exemplu de criterii de filtrare.22 Prezentare generala Aceasta fereastra este impartita in 2 parti: ill stanga se selecteaza din lista raportul dorit. ar putea fi eel care se observa in imagine a anterioara. iar in dreapta se pot face anumite filtrari asupra raportului care urmeaza a fi tip ant. Aflsare tip Crystal Reports: se face atunci cand nu este bifata optiunea acest caz fereastra de previzualizare a raportului arata astfel: in Charisma Enterprise . Pentru a intra in fereastra de vizualizare (Preview) a raportului se apasa pe butonul exista 2 moduri de afisare / previzualizare a Observatie: in functie de optiunea raportului: 1.

uJliil UII ba ~•• il~rt= Caritifh (011 im"a-I! UY FIRMII ~ F" Cod:CH_6244 Demlmilr::Aife r:h.didtiNMn l.rI:~erio"" . CM:CH_80Zli DelWmm:tlle cilell_ cumal cilnstlm.)..Ul~~ CH_6028 CI\. ~:se foloseste pentru tiparirea raportului (trimiterea lui la imprimanta) III eu aeesta pot fi stabilite setarile imprimantei raportului intr-un format anume (Excel. ~"Ia"'il:p~dII: u."' m~""iI: . ~i1!.0011 il$lJ2006 l~.&5 In partea de sus a ecranului exista 0 serie de butoane si rubrici.... utile in lucrul cu rapoarte: Modul de utilizare este prezentat mai jos: • • • • • apasarea lui (cand este aetiv) determina mutarea pe prima pagina din raport sare la pagina anterioara mutare la pagina urmatoare sare la ultima pagina .... T.Manual de Utilizare ... 3UI -ti.GOIR 41"31852 1814104 1I1)tr.fiIl 16J1l1 2B.628 CH_628 """" ""..00 l~lS 115...~-....mi R1125632 R020BC1 JSVO[l:7 Im~iI't. ~1~..s~~-~fe..28 CH_S28 2H4154 10l'1tl2OOG CI\.1lDJ _ ...k .ll 1Jll..c""u*"OM ArIi~oDI [It~_ftillri~d Achizitii uu baR &an1Dh (IIi Sh.'!I..&5 MG.~.!1!l ~...oW.. ..l!.628 CH_628 1_ 1_ Illm 1_ 1_ 1_ 11lm m1147 2oimo 5&m 8163086 CI\.. NU NU NU NU BUe BUC DUC Due Due DUe Due DUC sue BUC DUC ... 111111 1Jll..... IGIlIP~I'IlI~I: 1~~alle-ill2: loO-~rieill3: ICnionilri!llkojc R" Tip.ll 1_ NU NU NU NU NU NU NU 11m IUltl<:OOll 1:M1tl2OOO CH_628 CI\. TllartklQI: ~~~ .. HTML..t.) : eu acesta se poate dezactivalactiva lista arborescenta din partea stanga a raportului 1~50% se foloseste la marirea/micsorarea raportului pe ecran _~: • ~i: se utilizeaza pentru exportarea • • Charisma Enterprise .n.. ru$effl~Ie!Jj C"~628 CH.oo 28..m_.~!..93 Soc pe adi....628 CH_S28 CH_:_S28 ~aS982 81RS5411 1UU1129 5101594 51m8 111)1I200I 1Jll..Prezentare general a 23 FIRMA cee Fiso:a1 Regi!llrnl comertuns BC1 J1'G12119...:tJOrP 1.1i .~'!~.(11)0 UIOO) NU NU 1_ l.1lDJ mlll 311..oo "'J8 7l!J. n.~.ll· 111111 111111 1001 111111 111111 11lm 111111 1_ l..g~lItle: ...~~~. .

.... 2...."_"LU ... scoaterea anumitor campuri (coloane) din raport etc: 1~*i$~reW.. dupa care se apasa pe butonul din dreapta acestei rubrici..24 Prezentare generala • daca se doreste cautarea unui sir de caractere. ordonare.Manual de Utilizare .~~~.. .. se scrie in rubric a din stanga acest sir.. ca efect aparitia unui ecran in care se pot face diferite setari Charisma Enterprise .. in cadrul raportului. Afi~are tabelara: apare daca se foloseste optiunea cand raportul este afisat in format tabelar se pot face diferite modificari asupra modului de afisare: grupare dupa anumite campuri... (" Prin butonul Apasarea butonului asupra raportului: =·~""".... exporta in Excel intreg raportul sau doar 0 parte din el.

Prezentare generala

25

In partea

de sus a eeranului exista

0

serie de butoane si rubriei, utile in lucrul eu rapoarte:

Dintre cele mai importante amintim:

• I~: se tipareste

raportul automat, la imprimanta setata di fiind implicita

!~':e tipareste raportul, eu posibilitatea alegerii imprimantei s
I ,_.-. _. ~

• Irq: se stabileste
(

layoutul paginii

se inchide ecranul de setare a modului de afisare

Dupa vizualizarea raportului (si eventual tiparirea lui), inchiderea eeranului curent se po ate face prin unul din cele 2 butoane:

prin apasarea lui se revine in ecranul de selectie a rapoartelor are ell efect inchiderea ferestrei de rapoarte

Charisma Enterprise - Manual de Utilizare

Modulul general

27

(
t

MODUlUl GENERAL

Charisma Enterprise - Manual de Utilizare

28

Modulul general

in

modulul "General" se stabilesc initial nomenclatoare de Parteneri, Articole... si valte caracteristici - parametri, tipuri de documente etc. care vor fi folosite ulterior in celelalte module: Contabilitate, Financiar, Achizitii, Vanzari, Depozit, Mijloace fixe etc. semnificatia butoanelor,

Pentru modul general de lucru cu programul - structura ecranelor, filtrare etc. se recomanda a se citi capito lui "Prezentare generala".

CONFIGURARE Date societate

SOCIETA TE

La General> Con{igurare societate > Date societate se configureaza societatea proprie: • • • Date generale partener: Denumire

anumite informatii despre

societate, Cod firma, E-mail etc. Cod fiscal, Forma legala, Valuta de baza etc. Persoane de contact, Conturi in banca, Angajati

Date persoana juridica: Cod comercial, Date suplimentare: Adrese, Telefoane,

Modul de introducere a datelor societatii este similar cu eel prezentat la Parteneri.

Observatii:
• Anumite date introduse aici vor fi vizibile in rapoartele tiparite din Charisma Enterprise

o

Exemplu: Nume, Forma legala, Nr. Reg. com., Cod Fiscal, Contul bancar implicit ill
lei

Charisma Enterprise - Manual de Utilizare

Manual de Utilizare .contabil) se introdue la Angajati o o La General > Parteneri > Persoane se introduc persoanele care prezinta importanta atat pentru soeietatea proprie. iar in cadrul departamentelor se pot preciza celulele componente. cat ~i finartciar . di.Modulul general • Conturile bancare pe care le are societatea proprie se introduc la Conturi in Bancl o o Bancile (ca denumire) se introduc la General> Parteneri > Band Aici (la Conturi in Banci) se configureaza conturile bancare: 29 • Angajatii care prezinta importanta in activitatea firmei (atat din punet de vedere operational. Charisma Enterprise .t si pentru partenerii cu care aceasta colaboreaza Aici (la Angajati) se evidentiaza date despre persoanele care sunt Angajati la societatea proprie: Oepartamente La General > Configurare societate > Departamente se configureaza departamentele (depozitele) cu care se va luera in activitatea de evidentiere a stocurilor.

Daca la un departament se bifeaza optiunea ~. Tip etc. Pentru a configura 0 lista de celule se scrie denumirea primei celule la "Identificator celula". se apasa tasta Tab si se trece la nlndul2 etc.Manual de Utilizare . Butonul poate fi utilizat pentru includerea departamentului intr-o ierarhie realizata anterior. Denumire. in partea de jos a ferestrei apare un ecran in care se pot adauga celulele componente.30 Modulul general < Pentru a adauga un departament sau a modifica unul existent se intra in fereastra de Editare: In partea de sus se introduc date generale despre departament: Cod. Modul de lucru la clasificarea departamentelor este asemanator celui prezentat la General> Clasificari > Articole. acestea urmand a fi folosite ulterior la Tipuri de articole pentru contarea automata a documentelor primare: Charisma Enterprise . ART/COLE Tipuri de conturi La General> Articole > Tipuri de conturi se configureaza Tipurile de conturi.

Cont Cheltuieli = 6011. Tipuri de articole Lista eu Tipuri de articole se configureaza la General> Articole > Tipuri de articole. Cont Cheltuieli Marfa = 607. Aceste Tipuri de articole au importanta mai ales la contarea automata a documentelor primare: Pentru adaugarea unui nou tip de articol se apasa pe butonul Adauga si se intra in fereastra de Editare a unui nou produs: Charisma Enterprise .Manual de Utilizare . Cont Marfa = 371. Cont Venituri ""707.Modulul general 31 Exemplu : Tipul de artieol Materii prime ax putea avea urmatoarele atribute : Cont Stoc "" 3011.

si se intra in fereastra de Editare: Aici se vor completa Tipul de cont.) sau nestocabile (Cheltuieli. Venituri. se foloseste butonul Adauga. mai jos se va realiza 0 Lista de conturi contabile proprii Tipului de articoL Pentru aceasta. Articole Se editeaza nomenclatorul de articole .32 Modulul general In partea de sus a ecranului se introduc Codul si Denumirea Tipului de articol. Produse finite.Manual de Utilizare . Ambalaje etc. prezent in dreapta Listei.) Charisma Enterprise . Mijloace fixe etc. Marfuri.stocabile (Materii prime. Sistemul contabil si Contul contabil corespunzator tipului.

La filtrare dupa Cod sau Nume se poate folosi caracterul special"%".Modulul general Fereastra de listare a articolelor existente arata astfel: 33 Partea de sus a ecranului contine filtrele care se pot aplica asupra nomenclatorului de articole: Aceasta parte de filtrare se poate minimiza folosind butonul •. Dupa cum se observa.Manual de Utilizare . % CHEL T% : articolele care contin sirul de caractere " CHEL T" Charisma Enterprise . Locatio sau Tip articol. 0 filtrare dupa Nume ar putea arata astfel: • • CHELT%: se aleg doar articolele care incep cu sirul de caractere " CHELT" % CHELT: returneaza articolele care se termina in 11 CHELT" .. Nume articol. se poate face filtrare dupa Cod articol.

Date generale: cuprind 0 serie de caracteristici ale atticolului: Dintre caracteristicile prezente in aceasta fereastra se pot evidentia: • • • Cod ~i Denumire articol T. 2.Cand se adauga un articol nou.modul de contare a documentelor in care apare articolul. TVA. Conturi contabile etc.Manual de Vtilizare . Seturi de unitati de masura.34 Modulul general Pentru adaugarea unui nou articol sau modificarea unum existent se utilizeaza butonul Adauga/Detaliu si se intra in fereastra de editare: Aceasta fereastra se imparte in 2 parti: l. Cheltuieli cu energia. care are influenta in . Unitate de masura de baza. Detalii articol: se observa 0 serie de etichete cu care se pot preciza informatii suplimentare: Proprietati. Charisma Enterprise . Stocabil z Nestocabil. Mijloace de transport etc.Date generale: se introduc 0 serie de informatii esentiale : Cod si Denumire. Exemple: Marfuri. Produse finite.: este cota de TVA aferenta articolului respectiv (implicit apare 19%) Tip: este tipul articolului. implicit el este Stocabil.A.V. Tip articol. In partea de sus se observa check-boxul acesta se poate folosi pentru transformarea unui articol din Stocabil in Nestocabil ( ~i inversj. Configurare stoc.

unitate de masura. in functie de aceasta proprietate. in partea de jos a ecranului se potadauga anumite valori. Denumiri in limbi straine . cu denumirea Marca ( proprietatile se definesc la General> Dictionare > Proprietati). Cod de bare . apar sau nu anumite etichete la "Detalii articol". Se intra astfel in fereastra de editare a proprietatilor si se completeaza datele necesare: Se ia ca exemplu 0 proprietate de tip text. Compus: in urma bifarii acestei optiuni apare la "Detalii articoI" eticheta _. Detalii articol: se refera la anumite caracteristici necesare pentru 0 cat mai eficienta evidentiere a articolelor: Proprietati. butonul din dreapta. Seturi de unitati de masura.apasa pe . Daca un articol nu este stocabil se debifeaza acest check-box. el are bifata implicit optiunea .: se alege etieheta __ masura.Modulul general 35 • • Valid: se debifeaza daca nu se mai doreste a lucra cu articolul respectiv StocabiJ : cand se adauga un articol nou. Conturi contabile . Liste de preturi. apasarea acesteia determina aparitia unei ferestre in care se pot specifica articoIeIe componente U. Taxe asociate . Modul de lueru cu seturi va fi prezentat la Seturi de unitati de Butonul poate fi utilizat la clasificarea (includerea in ierarhie) a articolului. Echivalente. De exempIu. Configurare stoc. in urma acestei operatii aceasta unitate de masura va fi al carui continut se afiseaza eu Mil. la articole nestocabile nu apare eticheta "Configurare stoc".M. in functie de ce se alege lista "Tip valoare". Modul de lucru pentru acest caz e prezentat la General> Clasificiiri > Articole. La "Tip valoare" pot fi alese urmatoarele valori: in Charisma Enterprise . 0 • • afisata automat in fereastra "Seturi de unitati de masura".Manual de Utilizare . Proprietati Pentru a atribui unui articol se face click pe eticheta dupa care se.

la Dupa adaugarea acestor valori. cu formula. intrucat s-a ales pvtList. a Bifarea check-boxului "Obligatoriu" are ea efect aparitia automata a valorii pusa ca implicita. pentru a Adauga valorile concrete pe care le poate lua proprietatea articolul curent. Ia toate doeumentele care suporta proprietati la articole. pvtList: cand proprietatea ia anumite valori. acestea incadrandu-se in lista de valori definita la General> Dictionare > Proprietati pvtRange: se foloseste daca proprietatea se incadreaza intr-un singur interval de valori pvtRangeList: proprietatea se poate incadra in diferite intervale de valori pvtSingle: poate exista 0 singura valoare pentru proprietate pvtUnspecified: se defineste 0 proprietate care poate lua orice valoare dat anterior. Butonul ~~li!~~~IC e util cand se doreste preluarea unor proprietati de la un articolla altul: Charisma Enterprise .Manual de Utilizare . dupa aceea se apasa pe butonul din dreapta.36 Modulul general • • • • • • pvtF ormula: pentru cazul in care proprietatea curenta se calculeaza. Apare astfel ecranul de introducere a valorilor: In exemplul Marca. se poate adauga ~i 0 valoare implicita pentru aeeasta proprietate articolului : . pe baza altor proprietati.

Se intra in fereastra de editare si se completeaza datele necesare: Dintre acestea se evidentiaza: Articolul echivalent. se asteapta pana cand apare mesajul "Copiere cu succes !".'J''''. Prioritatea acestuia la echivalenta (valabila daca sunt mai multe articole echivalente) Charisma Enterprise .Modulul general 37 U.l''' care vor prelua proprietatile de la articolul curent. se folosesc pentru definirea ordinii ill care apar proprietatile pe Echivalente Se foloseste daca exista artie ole echivalente pentru articolul curent.' Se apasa apoi pe butonul Butoanele documente.".Manual de Utilizare .

Manual de Utilizare . afiseaza lista eu toate unitatile de masura atasate articolului. dupa ce se alege unitatea de masura de baza. Exista 2 categorii: o Set comun (partajat). o Set propriu (nepartajat). Vanzare. Seturile de unitati de masura se pot c1asifica astfel: • Set standard: are utilizare generala (nu este folosit la ambalare). Primul decide daca UM este sau nu fractionabila. unitatea de masura scrisa bolduit este UM de baza. Productie. in eontinuare. aceasta este preluata automat in ecranul "Seturi de unitati de masura": Observatie: daca artieolul are 0 singura unitate de masura. fereastra cu Seturi de unitati de masura arata ea mai sus. in cazul in care are mai muIte UM. iar celelaIte 3 specifica la ce module poate fi folosita UM. la crearea unui articol nou.38 Modulul general Seturi de unitati de masura . Achizitie. fereastra poate arata astfel: Se observa mai muIte etichete: prima din ele. cate una pentru fieeare set de unitati de masura atasat articolului. Dintre acestea. Dupa cum a fost preeizat anterior. La fiecare UM exista urmatoarele check-boxuri: Nefractionabila. Simbolul cu care incepe eticheta este ~_ Charisma Enterprise . Eticheta unui astfel de set incepe ell simbolul ~. II Exemplu: r~. sunt prezente mai muIte etichete.

Denumirea setului incepe cu UM de baza continua eu codul articolului. anumite caracteristici: Volum. in campul descriere fiind afisata conversia intre fieeare UM si UM "copil". Dimensiuni etc. Greutate. Charisma Enterprise . 39 ~1 II • Set de ambalare: unitatile de masura eomponente pot fi folosite la ambalarea articolelor. • • Butoanele se pot folosi pentru marirea / micsorarea numarului de zecimale cu care e afisata 0 conversie pe un anumit nod Pentru UM existente intr-un set de ambalare se pot stabili. sau doar la un singur articol. in exemplul din imagine.Modulul general Exemplu: ~. acestea se pot organiza intr-o structura ierarhica. evident doardaca Dupa etichete proprii seturilor de masura apare eticheta articolul are atasate mai multe seturi de unitati de masura. Exista 2 categorii: o Set comun (partajat). iar 2 bucati se ambaleaza intr-un set. Simbolul eu care ineepe etieheta este II Exemplu: La fel. Exemplu: o Set propriu (nepartajat). Etieheta unui astfel de set incepe eu simbolul II hi. la "Proprietati fizice". in partea de jos. Diferentierea intre Set comun (partajat) si Set propriu (nepartajat) se refera la faptul ca un set poate fi folosit la mai multe articole.Manual de Utilizare . Pentru seturi de ambalare se fac urmatoarele precizari: • In cadrulunui set cu mai multe UM. denumirea setului incepe eu UM de baza si continua cu codul articolului. 5 seturi se ambaleaza intr-o curie.

.. alegand 0 alta valoare in lista eu unitati de masura: Exista alte 5 butoane care serefera la operatii cu seturi.. ill cadrul articolului: 1... Observatie: daca exista eonversii nedefinite intre seturi.dreapta si se foloseste optiunea "Modi fica rata de conversie".0[{Buq Pentru modificarea unei rate de conversie se alege inregistrarea respectiva.4x3 Urmatoarele 4 butoane se refera la operatii In cadrul setului: • alegand 0 UM auxiliara si apasand acest buton.. eticheta de conversii arata astfel: Ultima eticheta este apasarea acesteia are ca efect afisarea ecranului eu articolele la care sunt prezente seturile atribuite articolului curent: Atc we D501D 25.. se intra ill fereastra de modificare a conversiei dintre cele 2 UM Observatie: schimbarea UM de baza se poate face direct din eeranul de editare a datelor ~~~0~a~=~!}iJ~riCOIUIUi. Charisma Enterprise .~·~~r:":~::::~ -~... .40 Modulul general Daca se face click pe aceasta eticheta apare ecranul in care se vad conversiile intre seturi: . -.Manual de Utilizare ... o 01lCuTl 1[BUC ~ = 5.·~~·:···=~~~::::"::~}~l~m... se da click .

• • • • • • • Charisma Enterprise .Modulul general 41 2. eu conditia sa nu fi fast folosit In 3. Unitatea de masura implicita a articolului stocabil nu va putea fi modificata dedit prin modificarea setului de UM utilizat la stoeare. Unitatea de masura implicita a articolului trebuie sa coincida cu unitatea de masura de baza a setului pentru stoeare. Daca se doreste acest lucru. se creeaza un set nou pentru articolul eurent Reguli Ia atribuirea de seturi de uniiliti de masura: • Articolele . Modificarea setului de UM de ambalare nu se poate realiza daca setul de ambalare este utilizat in materiale ca set de ambalare.Manual de Utilizare . Modificarea setului de unitati de masura pentru stocare nu se poate realiza daca setul de stocare existent este utilizat in materiale ca set de stocare.stocabile trebuie sa contina obligatoriu un set de unitati de masura pentru stoe. Nu se poate sterge setul de unitati de masura pentru stocare. Un articol stocabil po ate avea oricate seturi de ambalare. poate ca unitatile de masura (privite din ambele seturi) trebuie sa fie diferite. se sterge setul de la articolul eurent. Multimea de unitati de masura ata~ata articolului trebuie sa fie distincta (0 unitate de masura nu poate sa apara In doua seturi atasate). 5. Un articol stocabil trebuie sa aiba un singur set de stocare. doeumente . 4. Articolele nestoeabile nu trebuie sa contina nici un set pentru stocare / ambalare. Unitatea de masura implicita a articolului nestoeabil poate fi aleasa din toate unitatile seturilor atasate articolului.

Adaos minim. Denumiri in limbi straine Se introduc. se face click pe acesta si se apasa pe butonul "Muta sus".Stoe minim. CMP.42 Modulul general Configurare stoe Se evidentiaza aici urmatoarele tipuri de informatii: • Metoda de eva1uare a stocuri1or: se a1ege una din metodele cunoscute : FIFO. Lot standard etc. • • Alte configurari: se pot stabili alte configurari de stoe . In ecranul de disponibil va fi afisat stocul detaliat pe fiecare unitate de masurain parte si se va putea seleeta fiecare din aceste detalii. prin parametrul DefStockCrId. ill doeumentele care fac scadere de stoc se va putea selecta si pretul de gestiune) Butoanele si se pot folosi 1a schimbarea prioritatii modurilor de selectie (de exemplu. LIFO. denumiri straine pentru articolul respeetiv: Charisma Enterprise .Pt!rioada de garantie. daca este cazul.Manual de Utilizare . Stoe maxim. Identificare directa. Observatie: metoda implicita pentru artieole se stabileste la General > Administrare > Parametri de initializare. Bifarea check-boxului EJEp~i are urmatorul efect: ill documentele care fac scadere de stoc. daca se bifeaza "Data expirarii" ~i "Numar lot" si se doreste ca "Numar lot" sa fie prioritar. CMP lunar. de 1a Depozit (Stocuri) Mod de selectie: se alege unul din moduri acolo unde este eazul (exemplu: daca la "Identificare directa" se bifeaza si "Pret stoc''.

atunci cand este nevoie.Manual de Utilizare .). Cheltuieli. Venituri etc. bonuri de consum etc. se folosesc anumite atribute care. daca acestea nu exista la articol se verifica existenta lor la tipul de articol din care face parte articoluL Pentru atribuirea de conturi la ar1:icolseintra in fereastra <ieEditare ~ise completeaza datele: Se introduc urmatoarele date: • • • Tip cont: Stoc. Comision varnal sau Accize) se stabileste la General> Coduri vamale. Charisma Enterprise . in general. conturi contabile proprii articolului: Observatie: aceste conturi contabile sunt importante la contarea automata a documentelor primare care contin articole pe detalii ( facturi. in acest sens. Sistem contabil Cont contabil: un cont analitic aferent articolului respectiv Taxe asociate in aceasta lista se observa taxele asociate articolului respectiv : Observatie : Incadrarea vamala a fiecarui articol (Taxa vamala. conturile contabile respective. avize. verifies mai intai la articol daca sunt completate .Modulul general 43 Conturi contabile Aici se introduc.

unitatea de masura.44 Modulul general Cod de bare Ecranul de introducere a codului de bare arata astfel: Se introduc: codul de bare. partenerul de 1a care provine articolul. Ele vor fi evidentiate dupa denumire ~idupa cod: Charisma Enterprise .Manual de Utilizare . Unitali de masura • La General> Articole> Unitiiti de miisurs se introduc unitatile de masura care vor fi folosite la articole.

.!"...... Lista eu tipurile de taxe folosite in program arata astfel: (' \ . Pentru adaugarea unei noi valori se apasa in dreapta pe butonul Adauga si se intra in fereastra de editare: Charisma Enterprise . ." sau Detaliu se intra in ecranul de editare a unui tip de taxa: Partea de sus a ferestrei contine date generale despre taxa (cod si denumire) iar in partea de jos apare lista cu valori concrete pe care le poate lua taxa. acestea fiind atribuite apoi unor artieole pentru a fi folosite la doeumente (Declaratii vamale de import)...Manual de Utilizare .Modulul general 45 Taxe La General> Articole > Taxe se realizeaza un nomenc1ator de taxe..

Catalog artie ole La General > Articole > Catalog de articole se pot introduce cataloage de articole. proprii anumitor furnizori.46 Modulul general Aici se completeaza: Codul taxei.Manual de Utilizare . Pentru adaugarea unui nou catalog se apasa pe butonul Adauga ~i se intra in fereastra de editare: Charisma Enterprise . Procentul ~ieventual 0 descriere.

• Denumirea artieolului .Modulul general 47 in partea de sus se introduc date generale ca: Partener.selectat din lista dupa cod sau denumire. Liste de preturi La General> Articole > Liste depreturi se definese Listele de preturi eli care lucreaza finna: Charisma Enterprise . Pentru adaugarea unui articol in catalog se apasa pe butonul Adauga din dreapta ~i se intra in eeranul de editare: Aici se completeaza: • Artieolul .Manual de Utilizare .cea de la fumizor. Data. • Codul artieolului .eel de la furnizor. Observatii. Numar.

\ Se aleg articolul ~i unitatea de masura.. de masura ~ Seturile de unitati de masura se definesc la General> Articole > Seturi de Ullitati de. Valabilitate. Charisma Enterprise ~ Manual de Utilizare . Tipul listei . de sus se completeaza informatii generale: Denurnirea listei.48 Modulul general Pentru adaugarea unei noi liste se apasa pe butonul Adauga.masura. apare astfel fereastra de editare a listei de . seintroduce mornentul de la care este valabil pretul de vanzare. apare astfel ecranul de editare a detaliilor listei de preturi: In partea .. pretul de vanzare. Pentru aceasta. Valuta. in partea de jos a listei se adauga articole la lista curenta.. Se stabileste apoi Seturi de unitat. se apasa pe butonul Adauga din partea dreapta.

Tona). in acest caz se alege din lista un set ~i se apasa pe butonullltppiilpeLl Setul nou va contine toate unitatile de masura ale setului copiat ~iva avea ca unitate de masura de baza 0 unitate aleasa de catre utilizator. De exemplu setul de unitati de masura pentru Timp (Ora. De asemenea. Unitate de masura: poate fi 0 unitate de masura din Sistemul International/Sl) sau 0 unitate de ambalare I impachetare. o Pentru setul de unitati de masura "Mas a" unitatea de masura de baza este "Kg". g. Observatie: un set se mai poatecrea si pe baza altui set existent. Unitate de masura de baza: este elementul esential al unui set de unitati de masura. Minut.Modulul general 49 Pentru intelegerea modului de lucru cu aceste seturi se for clarifica cateva concepte : • Set de unitati de masura: este un sistem de unitatide masura pentru 0 anumita proprietate fizica. • • • Crearea unui set non: In lista se foloseste butonul si se intra in ecranul de editare a setului: Set de unltan de masura nou Se scrie 0 Denumire si se alege unitatea de masura de baza pentru setul curent.Manual de Utilizare . Multipli si submultipli: este 0 lista de alte unitati de masura pentru care se stabileste un factor de conversie fata de unitatea de masura de baza. Secunda) sau setul de unitati de masura pentru Masa/Greutate (Kg. setul de unitati de masura poate contine unitati de ambalare I impachetare ( Cutie. Seturi). Adiugarea nnei unititi de misura: Pentru aceasta operatic se intra in ecranul de editare a setului: Charisma Enterprise .

001 ( l[Kg] = 0. Exemplu: Presupunem ca am definit setul de unitati de masura [Kilogram] cu unitatea de masura de baza [Kg] ~i vrem sa adaugam la acest set unitatea de masura [Tonal Rata de conversie (directs) va fi 1.50 Modulul general Apasarea butonului prezent in partea de jos. Charisma Enterprise .001 [Tone] ).000 ( I[TonaJ = 1. (0 unitate de masura trebuie sa apara intr-un singur set din cele atasate unui articol). trebuie ca aceasta sa nu se afle prin seturile atasate articolelor la care e atribuit setul curent.000[KgJ ) iar rata de conversie inversa va fi 0. Se poate introduce atat rata de conversie (directa) ( 1 [UM] = rata conversie [UM de baza)) precum si rata de conversie inversa (1 [UM de baza] = rata conversie [UM]). Reguli la adaugarea de unitati de masma in cadrul seturilor : 1. nu se pot Adauga unitati de masura la un set daca setul a fost utilizat in stoc 2.Manual deUtilizare . are ca efect deschiderea unei ferestre in care se introduc date despre noua unitate de masura: in aceasta fereastra trebuie selectata unitatea de masura ce va fi adaugata in set ~i introdusa rata de conversie fata de unitatea de masura de baza. pentru a putea adauga 0 unitate de masura la setul curent.

In toate cazurile. modificarea unitatii de masura de baza va atrage modificarea unitatii de masura a articolului. Daca setul este asociat unor articole ca set de unitati de masura de stocare. se pot modi fica rata de conversie directa si rata inversa. toat~ llnita~l~. Se pot vizualiza ratele de conversie de la toate ~i catre. ea se poate modifica). pentru a pastra consistenta conversiilor. Stergerea unui set de unitati de masura: Charisma Enterprise . Nu se poate modifica rata de conversie daca setul de unitati de masura a fost utilizat in stoc.de masura de bam a setului presupune inlocuirea unitatii de masura de baza cu una din unitatile de masura componente ale setului. Modificarea unitatii de masurii de baza: Modificarea unitatii . Stergerea unei unitati de masura: Stergerea unei unitati de masura dintr-un set se realizeaza prin butonul Sterge de pe detaliul setului ~ieste permisa doar in cazul in care acest set nu a fost utilizat in stoc. unitatea de masura de baza a setului utilizat la stocare trebuie sa fie identica eu unitatea de masura a articolului. de masura pentru unitatea de masura selectata prin apasarea casutei de selectie t8Ii~~"l?~S9hY~!s.Modulul general Modificarea ratei de conversie: 51 Modificarea ratei de conversie se realizeaza in ecranul de editare a setului.Manual de Utillzare . Pentru modificarea unitatii de masura de baza se intra in ecranul de editare a setului ~i se apasa butonul_. direct in grid (tabel). precum ~i ratele de conversie dintre seturi.il. Inlocuirea va modifica ratele de conversie in cadrul setului._HWillldlf. apare astfel ecranul in care se face lnlocuirea: Modificarea unitatii de masura de baza nu este permisa in cazul in care unitatea de masura de baza este folosita in stoc ca unitate de stocare (daca este folosita ca unitate de ambalare..lli1I.

La stergere. Conversii intre seturi de unitati de masura • Ratele de conversie se stabilesc la General > Articole > Conversii intre unitiiti de 'miisurii. Setul se poate sterge doar daca nu este utilizat in stoe (nici ca set de stoeare nici ca set de ambalare) si daca pentru fiecare articoIIa care este atasat ca set de stocare mai exista un singur set de unitati de masura atasat. Modul in care se atribuie articolelor seturi de unitati de masura a fost prezentat la General > Articole > Articole. al doilea set de unitati de masura atasat articolului (singurul ramas) va deveni set de stocare (se va modifica si unitatea de masura a articolului). daca setul de unitati de masura era atasat ca set de stocare unui articol.Manual de Utilizare .52 Modulul general Aceasta stergere se face selectand in lista setul respectiv ~i apasand butonul Sterge. Fereastra de lucru arata astfeI: Charisma Enterprise .

5) [Kilogram] <= I [Sac] <= (50 + 0.Manual de Utilizare .7) [Kilogram] (rata de conversie variabila in care rata de conversie este 50. in acest caz rata de conversie se exprima astfel: (rata de conversie .toleranta negativa) [La setul] <= 1 [De la setul] <= rata de conversie + toleranta pozitiva) [La setul] Exemplu: Presupunem ca avem diferite doua seturi de unitati de masura: 1 = [Kilogram] cu unitatea de masura de baza [kg] ~i2 = [Sac] cu unitatea de masura de baza [Sac] Putem defmi urmatoarele rate de conversie intre cele doua seturi: I [Sac] = 50 [Kilogram] (rata de conversie fixa) (50 .0 [De la setul] = rata de conversie [La setul] Sunt situatii in care trebuie sa avem rate de conversie variabile ~i atunci se pot stabili ~i tolerantele intre care poate varia 0 rata de conversie. toleranta negativa este 0.0.5 si toleranta pozitiva este 0.Modulul general 53 Ratele de conversie intre unitatile de masura sunt de fapt ratele de conversie dintre unitatile de masura de baza ale seturilor.7) Charisma Enterprise . Acestea se exprima astfel: 1.

54 Modulul general PARTENERI Parteneri La General > Parteneri > Parteneri se stabileste nomenclatorul de parteneri .. se poate face filtrare dupa Cod partener. Fereastra care cuprinde lista de parteneri arata astfel: Partea de sus a ecranului contine filtrele care se pot aplica asupra nornenclatorului de parteneri: Aceasta arie de filtrare se poate minimiza folosind butonul Dupa cum se observa.Manual de Utilizare . 0 filtrare dupa. De exemplu. Nume partener. Clienti. Tip partener sau Cod fiscaL La filtrare dupa Cod sau Nume se poate folosi caracterul special "%". Locatie.. Persoane fizice .Furnizori.Nume ar putea arata astfel: • • • ELECTRON%: se aleg doar partenerii care incep cu sirul de caractere "ELECTRON" % ELECTRON: returneaza partenerii care se termina in "ELECTRON" %ELECTRON%: partenerii care contin sirul de caractere "ELECTRON" Pentru a adauga un partener sau a modifica unul existent se foloseste butonul Adauga/Detaliu ~i se intra in fereastra de editare: Charisma Enterprise .

Modulul general 55 Aceasta fereastra este impartim in 3 Parti (pe verticals): • • Date generale partener: Denumire. Cod.. Date suplimentare: cuprind Conturi la banci. Angajati 0 • serie de date ca Adrese. Inactiv ..Manual de Utilizare . Persoane de contact. Forma legala etc. Date persoana juridica: pentru cazul in care este persoana juridica se completeaza Cod comercial . Prenume.Activ. Stare: se alege una din starile posibile . E-mail: adresa de e-mail a firmei . Nume: denumirea partenerului . Tip partener. iar daca este persoana fizica se introduc Nume. E-mail etc.. Date generaie parteneri In acest grup se introduc: • • • • • • • Cod: este un cod al partenerului prin care poate fi identificat mai usor . Holding: se foloseste daca firma face parte dintr-un holding. Furnizor ~i Client etc. Client. Serie si numar de la cartea de identitate .. Tip: se selecteaza din lista unul din tipurile comerciale .Fumizor. Telefoane. Cod fiscal. Se bifeaza "Extern" daca partenerul nu este din Romania Charisma Enterprise .

iii Credit acordat: este creditul acordat de catre societatea proprie partenerului. Serie ~i Numar din cartea de identitate . o Credit curent primit: aici este afisat soldul initial (facturile restante) valabila cand se incepe a lucra eu programul.. acest credit se modi fica dupa fiecare operatie (factura sau incasare) Date suplimentare Charisma Enterprise . (aceste date pot fi editate doar daca tipul partenerului este de tip "persoana" (Exemplu: Salariat.). fara cit acestea sa fie platite. acest credit se modifies dupa fieeare factura primita sau plata facuta catre fumizorul respectiv.. Date persoana jurididi/fIZidi Pentru persoane jurldice se completeaza: • • • Cod comercial. Vizualizare credit Bifand rubriea "Vizualizare credit". o Credit eurent acordat: aici este afisat soldul initial (faeturile neincasate) valabil cand se incepe lucrul cu prograrnul.Manual de Utilizare .R. S. apare urmatoarea fereastra: (' Referitor la tipurile de credit care apar aici. Prenurne. aeestea se impart in urmatoarele tipuri: • Credit primit: estecreditul dat de catre furnizor firmei proprii si se imparte in 2 categorii: o Credit limita primit: semnifica limita maxima a valorilor facturilor care pot fi primite de la fumizor.L. Cod fiscal Forma Iegala: Societate pe actiuni.56 • Modulul general Butonul se poate folosi pentru inc1uderea firmei intr-o ierarhie de parteneri. Persoana fizica . Moneda de baza si moneda alternativa cu care lucreaza partenerul Pentru persoane flzice se introduc Nurne. rnodul de lucru pentru ierarhizarea partenerilor este asemanator celui prezentat la General> Clasificari > Articole. Angajat.. etc. . si acest credit este de 2 tipuri: o Credit lirnita acordat: se refera la limita maxima a valorilor facturilor emise catre acel client. lara ca acestea sa fie incasate..

Modulul general 57 Adrese Un partener poate avea una sau mai multe adrese (locatii): In fereastra de editare se completeaza datele referitoare la adresa: o firma poate avea 0 singura adresa de. Te1efoane Se introduc numerele de telefonffax prin care poate fi contactata firma: Charisma Enterprise . tip "Adresa sociala".Manual de Utilizare . Se bifeaza "Implicit" in cazul in care aceasta adresa este implicita.

Folosind butonul Adauga din partea dreapta se intra In eeranul de editare a unei noi persoane de contact: Charisma Enterprise .Manual de Utilizare . Lista eu persoane arata astfel: Aceste persoane fac parte din nomenc1atorul introdus la meniul Parteneri. Persoane de contact Se introduc persoanele de contact din cadrul firmei partener. submeniul Persoane. iar daca apartine unei persoane din cadrul firmei se completeaza "Persoana".58 Modulul general Pentru a se completa aeeste date se intra in fereastra de Editare: Daca numarul respeetiv este asoeiat unei adrese se completeaza rnbrica "Adresa''.

se apasa pe butonul Adauga si se intra ill ecranul de adaugare a unei noi persoane. Conturi bancare Aici se evidentiaza conturile bancare ale partenerului: .Manual de Utilizare . apare astfel fereastra de selectie a persoanei: 59 Aceste persoane au fost introduse anterior la General> Parteneri > Persoane. .Modulul general In lista "Nume contact" se apasa pe butonul. Dupa ce se alege 0 persoana se apasa pe butonul Inchide. apare fereastra de editare a datelor contului : Charisma Enterprise . Daca 0 persoana nu se gaseste in aceasta Lista.Adaugarea unui nou cont bancar se face prin folosirea butonului Adauga din dreapta.

si altul in valuta (EUR. daca este cazul.. "Depozit" etc.) • Lista conturi: aici se poate alege un cont contabil corespunzator contului bancar. incasari . Lista cu proprietati arata astfel: Domenii domeniul de activitate in care activeaza partenerul: Charisma Enterprise .. USD . primul fiind de folos mai apoi la contarea automata a operatiilor bancare (plati. pentru 0 firma se pot defini doar 2 conturi implicit .Manual de Utilizare .unul in LEI. proprietatile care corespund unui partener.. • Proprietati Aici se introduc. Numar cont: semnifiea numarul eontului bancar Valuta: este moneda in care se evalueaza contul Locatie: se alege Iocatia de care apartine contul Cont implicit: se bifeaza aceasta rubrica daca acest cont este contul de baza al firmei.60 Modulul general Se completeaza urmatoarele rubrici: • • • • • • Banca: se alege denumirea bancii la care este valabil contul bancar Tip cont: poate fi"La vedere".)..

Pentru a adauga persoana se apasa pe butonul Adauga.Manual de Utilizare . apare astfel fereastra de editare: 0 noua Charisma Enterprise . Prenume.Modulul general 61 Persoane La General > Parteneri > Persoane se configureaza lista de persoane care au importanta pentru firma proprie. Locatie sau Functie. Aceste persoane vor putea fi folosite ulterior in cadrul diferitor liste: • • Angajati: de la societatea proprie sau ai partenerilor Persoane de contact din cadrul partenerilor cu care lucreaza firma Se poate filtra in aceasta lista dupa Nume.

Client.•. Serie §i Numar Carte de identitate etc. privita din punct de vedere al firmei proprii: Furnizor.I"'1 Pozltle in cadrul organizatiei La General> Parteneri > Pozi!ie in cadrul organiza!iei se introduc functiile pe care le pot avea persoanele ill cadrul unei firme: Tipuri parteneri Aceste tipuri se configureaza la General> Parteneri > Tipuri de parteneri. Nume Functie si CodFunctie se refera la pozitia persoanei in cadrul firmei.. l·i. Persoana fizica etc. Observatie: Daca persoana respectiva este si Salariat la Societatea proprie. Prenume. Banca.62 Modulul general In fereastra de editare se completeaza aceste date: Nume.. se poate genera automat un Partener de tipul Salariat daca inainte de salvarea persoanei se bifeaza optiunea !bdAdll!lil~®t~o9P<l>:aip<¥t€ih.::: in Iista respectiva. Charisma Enterprise .Manual de Utilizare .e~ si se alege j Salari~t·· . Ele se refera la categoria comerciala pe care 0 are partenerul. Din tipurile de baza se pot realiza tipuri noi ( Exemplu: pentru tipul Banca ~i Client se vor bifa. in partea dreapta Banca ~i Client).

Lista cursurilor poate arata astfel: Editarea unui curs nou se face in urmatorul tip de fereastra: Charisma Enterprise . Tipul Salariat este recomandat a fi utilizat pentru partenerii de tip Salariat (cei care vor fi folositi la operatii financiare de genul: Deconturi.Modulul general Observatii: 63 1. pentru fiecare zi. Cecuri numerar. la valutele de baza cu care lucreaza fmna. sau ambele pentrn societatea proprie. astfel ca modul de introducere a bancilor a fost prezentat la Parteneri CURSURI VALUTARE La General > Cursuri valutare se introduc cursurile valutare.) Banel Bancile se introduc la General> Parteneri > Banci. Tipul Persoana juridica semnifica un partener care poate fi Furnizor.Manual de Utilizare . Client. Foi de varsamant etc. este indicat sa se foloseasca acest tip la orice partener care se incadreaza intr-una din categoriile amintite anterior 2. ele sunt un tip particular de parteneri.

Cei mai folositi sunt: Depozitul implicit cu care se lucreaza si Exercitiul financiar curent.64 Modulul general Aici se introduc urmatoarele informatii: Data. imprimante . se stabilesc prin eticheta Tiparire. la meniul Gestiuni. Charisma Enterprise . CONRGURARESTATIEDELUCRU • La General> Configurare statie de lucru se stabilesc anumiti parametri proprii fiecarui calculator pe care ruleaza sistemul Charisma Enterprise.Manual de Utilizare .i se selecteaza una care va fi implicita Aeeste gestiuni au fost introduse anterior in cadrul rnodulului Depozit.. Alegerea anului fiscal se face prin eticheta Contabilitate: Informatii despre servere de printare. Banca la care este valabil cursul. Observatie: daca statia de lucru este conectata la Internet se poate folosi butonul iii pentru a prelua cursul de pe site-ul Bancii Nationale. .. Valuta si Cursul. Cand se intra in meniul de eonfigurare a statiei de lucru se deschide eeranul de setare a gestiunii eu care se va luera: Se desehide lista eu gestiuni .

se poate utiliza caracterul special %. se utilizeaza la selectia centrelor de cost dupa anumite criterii: Cod. indiferent de pozitie. care are urmatoarea semnificatie: • RG%: se selecteaza toate centrele de cost la care Codul incepe eu sirul de caractere 'RG' • % RG: se alegdoar cele la care codul se termina in 'RG' • %RG%: aeelea al carer cod contine sirul de caractere 'RG'. Cand se filtreaza dupa Cod sau Nume.Manual de Utilizare . denumita "Filtre".. in acest meniu se defineste nomenc1atorul de centre de cost ale firmei: Partea de sus a ferestrei. Pentru a adauga un nou centru de cost se apasa pe butonul editare: si se intra ill fereastra de Charisma Enterprise . Nume.Modulul general 65 CENTRE DE COST Definire centre de cost/profit Nomenc1atorul de centre de cost se configureaza la General> Centre de cost> De/inire centre de cost / profit. Tip.

0 tranzactie denumita "Ernitere Bon de consurn materiale" se poate configura astfel: Charisma Enterprise .Manual de Utilizare . De exernplu. ierarhica (entitate definita la General> Clasificdri > Centre de cost): 0 entitate Alocare I repartizare pe tranzactll La General > Centre de cost > Alocare / repartizare pe tranzactii se configureaza (pentru tranzactiile care acceptarepartizare pe centre de cost) campurile proprii fiecareitranzactii. care se aloca pe cheltuieli si venituri. in partea de jos. in functie de clasificarea (ierarhizarea) centrelor de cost. in acest caz. se bifeaza daca e cazul optiunea "Virtual".66 Modulul general CONTURI DE TERTI COI'lTURI DE TREZOR ERIE CON TURI DE D-IELTUIELI CON TURI 0 E VENITURI Clasa B Se introduc codul si denumirea centrului. se va introduce un sistem de analiza caruia i se va atribui. Sisteme de anal iza La General> Centre de cost> Sisterne de analiza se definesc sistemele de analiza.

30 .. Casa EUR. Confirmari de comenzi • Explicatii proces verbal de inventar: Initializare stoc.. Craciunul... importante pentru urmarirea eficienta a operatiilor in numerar pe care le face firma: Charisma Enterprise ~ Manual de Utilizare . Lipsa gestiune.. • Case: Casa ROL. Jurnal de vanzari Case Se defineste lista de Case (locatii virtuale). Casa USD ... Sectie . • Interval vechime facturi: Exeniplu : 0 ... • Tipuri de centre de cost: Contract.30 zile. parteneri . Departament... • Jurnale contabile: Jurnal general. Comenzi. Calendar lunar. Peste 90 zile. • Zile nelucriitoare: Ziua nationala a Romaniei. Plus gestiune .. Jumal de cumparari. Calendar zilnic .60 zile.90 zile. 60 .Modulul general 67 ole TIOHA RE • La General > Dictionare se stabilesc 0 serie de entitati care apar in activitatea economica a finnei: • Tipuri de cereri de aprovizionare: se refers la tipul de document 'Cerere de aprovizionare' • Conditii de Iivrare: informatii utile la Oferte. Proiect. • VaIute: cele cu care se Iucreaza in Charisma. dintre acestea doar cateva sunt valute de raportare (EUR si USD) • Orase: se pot configura orasele (~i strazile) pentru locatiile partenerilor • Proprietati r se definesc proprietatile care pot fi folosite la articole.. • Calendar: Calendar contabil.

pentru "Calendar contabil".68 Modulul general Calendare Aici se defmesc calendarele care se folosesc in activitatea fmnei: Observatie: cand se creeaza un nou an la Contabilitate > Definire parametri > Exereitii fmanciare. trebuie generate siperioadele calendaristiee (lunile) corespondente.Manual de Utilizare . Val ute Ecranul de definire a valutelor arata astfel: Proprletatl Lista eu proprietati poate arata astfel: Charisma Enterprise .

Lista cu coduri vamale poate arata astfel: Pentru adaugarea unui nou cod varnal se apasa pe butonul Adauga. Numeric sau Text).Manual de Utilizare . Pentru adaugarea valorilor pe care le poate Iua proprietatea se apasa pe butonul Adauga din partea dreapta. CODURI VAMALE La General > Coduri vamale se configureaza codurile vamale care se folosesc in activitatea firmei. Tipul (Data.Modulul general 69 Pentru a adauga 0 noua proprietate se apasa pe butonul Adauga §i se intra in fereastra de Se introduc aici Codul si Denumirea. apare astfel ecranul de editare a date lor despre codul varnal: Charisma Enterprise .

.. Categorie: .Manual de Utilizare .1 Nurne pentru codul varnal. Articol. Procente .. Tara se alege doar pentru Taxa vamala sau Comision vamal. apare fereastra de editare a taxei: La Tip taxa se alege unul din tipurile de baza (Taxa varnala.70 Modulul general In partea de sus a ecranului se scriu Cod Taxe.) trebuie facuta anterior la General > Articole > Taxe. Mai jos exista 3 tab-uri : Taxe : pentru editarea taxelor din care se cornpune codul varnal se face click pe tab-ul deschide lista cu taxe: se Pentru adaugarea unei noi taxe. Accize) iar la Rata se alege un pro cent corespunzator acestei taxe. se apasa pe butonul Adauga din dreapta. Observatie: configurarea taxelor (Cod. Articol : pentru a atribui articole unui cod varna1 se face click pe tabul ecranul in care se pot adauga articole pe codul varnal curent: se deschide Charisma Enterprise . Collision. Denumire.

prezenta in partea dreapta a ecranului. Charisma Enterprise .Modulul general 71 Folosind butonul Adauga din dreapta se atribuie noi articole codului vamaL ADMINISTRARE Util izatori La General> Administrare > Utilizatori se definesc utilizatorii aplicatiei Charisma Enterprise: Se selecteaza 0 persoana din lista de Pe:£2~i ~se atribuie un nume de utilizator al aplicatiei.Manual de Utilizare . Parola se stabileste prin butonul 1IIIfII'~D!. la Grupuri de utilizatori. se poate stabili carui grup ii apartine userul. In partea dreapta. Pentru a stabili pe ce Locatie va fi activ userul. se va folosi eticheta Locatii.

Dupa acesta se poate trece la acordarea de drepturi pentru grupul curent. Folosind eticheta _.Manual de Utilizare . Aceasta se face apasand pe butonul Adauga din partea dreapta. citire asupra documentelor. se stabilesc tranzactiile cu care are drept sa lucreze grupul curent: Charisma Enterprise .72 Modulul general Grupuri de utilizatori La General > Administrare > Grupuri de utilizatori se stabilesc grupuri de utilizatori si se acorda drepturi de scriere. se poate trece la Adaugarea de useri la grupul curent. Lista cu de utilizatori arata astfel: Dupa ce se eta 0 denumire grupului.

nodul Vanzari. Exemple de Tipuri de documente: Factura de aprovizionare.Modulul general 73 Acordarea dreptului de a folosi un anumit grup de tranzactii se face recursiv. Factura de vanzare. Charisma Enterprise . Fisa mijlocului fix etc. in structura arborescenta. daca se doreste ca grupul 'Desfacere' sa poata folosi toate tranzactiile de la modulul Vanzari. Urmeaza apoi utilizarea etichetei unui anumit modul: pentru a stabili drepturile pe care Ie va avea grupul Tipuri documente La General > Administrare > Tipuri de documente sunt configurate tipurile de documente entitati esentiale pentru lucrul in Charisma Enterprise. se bifeaza. se debifeaza acest nod ~i toate tranzactiile aferente acestui tip de document nu vor putea fi folosite de grupul 'Desfacere'. Ordin de plata catre fumizor. Bon de consum.Manual de Ufilizare . Daca lnsa nu se doreste ca acest grup sa poata lucra cu tipul de document 'Comanda client'. De exemplu.

·..: @J~F~:2..74 Modulul general Folosind butonul Adauga se intra in fereastra de editare a unui nou tip de document.:?.I§~~~~~~~~~·:·:. · ..•...ert<··:·.· .cc.. Se ia ca exemplu Factura de aprovizionare: jtr"faiu"". /:\f: C/ '7/ / < ••........•• Acest ecran este compus din doua patti: • Antet: in cadrul acestor informatii se pot evidentia: o Cod si Nume document: se introduce Codul si Denumirea pentru tipul de document o Eticheta document: 0 denumire dupa care va fi recunoscut acest tip de document o Tabela Header: tabela de baza la care se leaga tipul de document o Valoare Header: un atribut important pentru documentul respectiv o Tabela Detaliu: tabela copil corespunzatoare Tabe1ei Header Charisma Enterprise -Manual de Utilizare .:.:.

Generare Factura furnizor din Comanda furnizor. Din punct de vedere a folosirii wizardului. Tranzactii automate: se genereaza un document pe baza altui document. Tranzactiile se configureza la General> Administrare > Tipuri tranzactii. Exemple: Generare Aviz de expeditie de aprovizionare din Comanda fumizor. PK Header: campul de legatura cu celelalte tabele care fac referinta Ia Tabela Header Lista detalii: aceasta lista contine informatii despre campurile care intra in componenta tipului de document.Manual de Utilizare . De exemplu.Modulul general o 75 . Generare Factum furnizor din Aviz de expeditie de aprovizionare etc. prin: Tip Charisma Enterprise . Folosind butonul Adauga se intra in fereastra de editare a unei noi o o o Nume tabela si Eticheta tabela: se deschide prima lista si se alege tabela (dupa Nume sau Eticheta) Nume tabela si Eticheta tabela: se deschide a doua lista. Tranzactii manuale: acele tranzactii la care documentul rezultat nu are la baza alt document. Emitere Facture de vanzare etc. Plata facturi furnizor cu OP etc. Mod de lucru cu centre de cost etc. Mod de contare. 2. selectand unul din campurile proprii tabelei alese anterior Tip tabela: daca se aplica la Header sau Detaliu se folosesc pentru copierea unor campuri de la un tip Butoanele de document la altuL Tipuri tranzactll Orice document din Charisma Enterprise se genereaza pe baza unei tranzactii. 0 factum de aprovizionare poate fi facuta prin diferite tipuri de tranzactii: hrregistrare Factura furnizor. Exemple: Inregistrare Factura de aprovizionare. exista 2 categorii de tranzactii: 1.. Tranzactiile folosite pentru generarea aceluiasi tip de document se pot diferentia alocare a stocului.

Comportament stoc. in acest caz "Documentul sursa"> Factura de aprovizionare . Charisma Enterprise . Grupuri de utilizatori etc. denumirea apare In partea de sus a ecranului. exemplu: 'Generare NIR din Factura de aprovizionare'. cand se genereaza documentul o Activa: tranzactia poate fi folosita la generarea documentelor doar daca acest check-box este bifat o Tranzactie manuala: un document poate fi generat printr-o tranzactie in 2 moduri: • Manual: sunt acele tranzactii la care documentul rezultat nu are la baza alt document • Automat: se bifeaza pentru cazul in care documentul rezultat din tranzactie este generat din alt document.) ell Informatii generale: o Denumire si cod tranzactie: acestea identifica in mod unic 0 tranzactie.76 Modulul general Se ia ca exemplu Lista de tranzactii existente pentru NIR: Se prezinta Acest ecran este compus din doua piirti: 1: Informatii generale 2: Detalii (Documente sursa.Documentul destinatie" = NIR. Wizard & Contabilitate.Manual de Utillzare . . Mapare coloane.

in caz contrar se bifeaza 'Text SQL' ~i se folosesc Charisma Enterprise .. doar unul din ele va fi document principal o Are detaIii: unele documente au detalii (exemple: Facturi. este necesara Adaugarea manuala a altor detalii Tipul documentului destinatie: se alege din Lista documentul rezultat din tranzactia curenta • Documente sursa: Pentru tranzactia "Generare NIR din Factura de achizitie + Facturi auxiliare"..) o Documentele sursa vor fi identificate cu: daca se bifeaza 'Functie de disponibil' se alege din lista 0 functie.)... Plati catre salariati . aceasta arata astfel: Se completeaza aici urmatoarele date: o Tip document sursa: este Tipul de document sursa din care va fi generat Documentul destinatie o Este document principal: daca tranzactia are la baza mai multe Tipuri de document sursa.Manual de Utilizare . Permite detalii manuale: se bifeaza in cazul tranzactiilor automate la care.Modulul general o 77 o o o Tranzaetie contabila: in eeranul de contare automata sunt vizibile numai documentele generate prin tranzactii care au bifata optiunea "Tranzactie contabila''. Avize . Centre de cost: se bifeaza daca tranzactia suporta aloeare pe centre de cost. altele nu au (Iesire numerar din casa. dupa generarea documentului.

78 Modulul general butoanele si pentru editarea textului SQL care va sta la baza selectiei docurnnentuluisursa Se va verifica in documentul sursa: se bifeaza una din cele 3 optiuni si. in functie de aceasta se alege un camp din baza de date (in cazul de fata se alege Cantitatea) Apar ca disponibile documente sursa aflate doar in stiirile selectate: se alege eel putin 0 stare o o • Mapare coloane tabele: se refera la corespondenta dintre campurile din Documentul cele din Documentul Fereastra de introducere a unei mapari (de exemplu pentru ParteIierul care va fi preluat din F arata astfel: in cadrul regiunii o o 'Detaliu curent' se completeaza urmatoarele date: Sursa: se alege un camp (dupa eticheta sau nume) din Documentul Sursa Destinatie: se selecteaza campul corespondent din Documentul Destinatie Charisma Enterprise ~ Manual de Utilizare .

Manual de Utilizare .Modulul general o o o 79 o o Se copiaza: se bifeaza daca valoarea din campul sursa se copiaza in campul destinatie Camp destinatie editabil: se bifeaza daca se doreste ca valoarea preluata in campul destinatie sa poata fi modificata ulterior Grupare dupa campul sursa: se foloseste. dintr-un document care a rezervat stoeul (exemplu: Generare Faetura de vanzare din Comanda client) in stransa Iegatura eu tipul de aloeare a stoeului este urmatorul check-box: Tranzaetie retur: se bifeaza in cazul unui retur de stoe (exemple: "Generare Bon de retur materiale din Bon de eonsum materiale". o atPermanentInput: realizeaza intrare in stoe (exemplu: Generare NIR din Factura de aprovizionare) o atTempToStoek: realizeaza iesire din stoc (exemplu: Emitere Bon de consum materiale) o atPermanentAlloe: rezerva stoeul pentru 0 iesire ulterioara (exemplu: Comanda client) o atPermanentAlloeToStock: realizeaza iesire din stoe la un document generat automat. in exemplul curent se vor selecta doar Facturile de aprovizionare care apartin Partenerului specificat Se evidentiaza urmatoarele tipuri de aloeare a stocului: o atNone: documentul generat in urma tranzactiei nu are nici 0 influenta asupra stoeului. cand acelasi articol se gaseste in mai multe documente sursa si se doreste gruparea dupa artieol (in documentul destinatie) Calculat + Formula: se folosesc in eazul in care in Documentul Destinatie. este necesara 0 formula de calcul Filtrat + Conditie: sunt utile la filtrarea doeumentelor sursa dupa un anumit criteriu. la generarea unui camp. de exemplu. "Generare Factura stoma de achizitie din Faetura de achizitie'' etc.) Charisma Enterprise .

Exemple: Charisma Enterprise . La "Iranzactie implicita' se po ate specifica daca din toate tranzactiile (pe tip de document) permise grupului respectiv. cand tranzactia se atribuie unui model de contare) Bifand in coloana 'Selectat' se pot alege grupurile care au dreptul de utilizare a tranzactiei. tabelele !view-urile care se folosesc la contarea documentelor generate curenta: Se evidentiaza aici 2 tipuri de informatii: o Configurari suplimentare tranzactie: • Procedura de generare directs: se alege din lista 0 procedura care poate fi folosita la generarea directa a documentului destinatie.Manual de Utilizare . la contarea automata a documentelor primare. de asemenea.80 • Modulul general Wizard si Contabilitate: se stabilesc anumite configurari suplimentare pentru tranzactie si. Acestea se pot folosi. tranzactia curenta va fi implicita (cea care apare automat dud se intra ill ecranul de editare a unui document ce se incadreaza in tipul de document in cauza). lara a mai folosi wizard-ul • OnCompleteAction: acolo unde este cazul se poate stab iii 0 procedura stocata care se va rula de fiecare data la salvarea documentului o Configurari pentru contabilitate: la 'Tabela HEADER' si 'Tabela DETALIU' se stabilesc aleg tabelele (view-urile) care vor sta la baza contarii documentelor generate prin tranzactia curenta (ceea ce se scrie aici va fi preluat la Modele de contare. • Alte o o conflgurar! la tip uri tranzactii: Proprietati: se pot atribui tranzactiilor anumite proprietati. Tipuri de alocari: se pot folosi la Managementul de contracte. uneori.

in acest ecran se stabilesc 0 serie de parametri initiali care sunt necesari pentru inceperea lucrului cu aplicatia.Manual de Utilizare ..".!M: ~1 se alege/scrie valoarea pentru 1. Apoi se face click in interiorul rubricii "Valoare curenta" p~ametrul.~N·eimpozi'lbi1ei····.•• · Charisma Enterprise .·. Acestea vor conta la generarea automata a documentelor care influenteaza stocuL Filtru document sursa: un exemplu de utilizare a acestui tip de filtrueste cazul tranzactiei prezentate anterior: "Generare NIR din Factura de achizitie + Facturi auxiliare". Asigurari. Exemplu: un aviz deexpeditie furnizor care livreaza marfa pentru un anumit contract (centro de cost) Tranzactii echivalente : se poate stabili 0 lista cu tranzactiile care sunt echivalente cu ea. Ca documente sursa.Modulul general • 81 o o Facturat . la Facturi auxiliare.·.daca tranzactia inregistreaza 0 livrare facuta / primita si se doreste urmarirea acesteia pe centre de cost.··i· . asociate articolului dat in consum.) Parametri de initializare . Banca implicita corespunzatoare firmei proprii. • Livrat .3r~·~~iehli:)'. Firma proprie. se doreste a vedea doar acele facturi care contin. Dintre acesti parametri se evidentiaza: Exercitiu financiar curent. . Moneda legala... respectiv: '\/J.daca tranzactia inregistreaza un consum de resurse.daca tranzactia genereaza 0 factura emisa / primita si se doreste urmarirea acesteia pe centre de cost • Consum de resurse .~~. Exemplu: un bon de consum care implica un consum de resurse.. articole care se incadreaza in anumite Tipuri de articole (Transport. Punct de lucru etc. pe detaliu.·J~ei~po2abile···· . Comisioane etc.".1.

urmata de apasarea tastei Enter. Se poate cauta si dupa un anumit sir de caraetere. Pentru exemplificare se va intra in ecranul de editare la ierarhia 'Clasificari Macrofamilii': Fereastra de mai sus este compusa din 2 Patti: 1. vor fi afisate nodurile care contin parametrii cu 0 astfel de denumire).9IE~caC~~9~fel: daca se bifeaza este afisata despre modul de lucru pentru modifiearea ierarhiei 0 regiune eu informatii Charisma Enterprise . ierarhia este specifica fiecarei societati in parte ~i poate fi folosita la obtinerea unor rapoarte pe articole. CLASIFICARI Articole La General > Clasifidiri > Articole se pot stabili clasificari (ierarhii) la articolele cu care lucreaza firma.Manual de Utilizare .82 Modulul general Se poate cauta un anumit parametru prin scrierea denumiriiacestuia la 'Filtreaza parametri'. Clasificare: Lista din stanga prezinta struetura ierarhica realizata pana in prezent 2. cate unul pentru fieeare lista: • ~ttliUrf!liii!~. Nomenc1ator: Lista din dreapta foloseste la selectia articolelor care vor fi clasificate. In partea de jos exista 2 check-boxuri.

. fiDl 7AC31 WfiDl7M::r2 01· fiilil 7A~ &I fiilil 7BA14 8l €:::J 7EA19 @.IiIB 1.: daca se bifeaza este afisata rlA. se pozitioneaza mouse-ul pe categoria parinte (in cazul de fata. Se apasa pe butonul OK.Illi!l 7AC1E Iti' t8 7AC1G $. €:J 7FA52 \jj .Modulul general 83 • ~«rur-fltIf!i1!Tptll~.~~iI.Manual de Utilizare . se deschide astfel fereastra de Adaugare a unei noi categorii: Aici se completeaza Codul si Denumirea categoriei.~nt·'" modul de ierarhizare a articolelor 0 regiune cu informatii Daca se doreste modificarea ierarhiei prezente in Lista din stanga (de exemplu. Se selecteaza in lista din stanga categoria in care se vor incadra articolele (de exemplu nodul creat anterior ~ 7AC89) Charisma Enterprise .. vom Adauga un nod nou lanodul in feIuI 1lli!l lAC1C gf. 7AC1C 7AC1E 7AC1 G 7AC31 7AC72 7AC95 7BA14 7EA19 lFA52 fl)J ~A a a A I. se apasa pe tasta Insert. nodul 7) 2.j. Pentru includerea unui articol in ierarhie se procedeaza in felul astfel: 1. apoi pe .

Centre de cost I profit Modul de lueru pentruconstruirea unei ierarhii la Centre de cost este asemanator celui prezentat la General> Clasificari > Articole. se salveaza si se poate iesi din eeranul de clasificare aarticolelor. Pentru multiselectie se foloseste una din tastele Shift.84 2. de exemplu. daca se ierarhizeaza mai multe articole in acelasi timp.Manual de Utilizare . aeestea se pot fi. Dupa ce se fae in ierarhie toate modificarile dorite. Modulul general Pentru 0 mai usoara gasire a artieolelor. 3. Artieolele se trag cu mouse-ul pe nodul respeetiv. SERII DOCUMENTE Serii facturi Pentru a stabili ce serii ~i numere se vor folosi la tiparirea facturilor de vanzare se utilizeaza meniul General> Serii documente > Serii Facturi: Charisma Enterprise . Tehnica Drag and Drop. daca se alege un singur articol b.ltradupa denumire sau dupa cod. acesta va pastra doar acele artieole a carer denumire incepe eu sirul de caractere 'POMPA INIEZ'. Daca. Dublu-c1ick. Ierarhizarea articolului (articolelor) se poate face prin una din metodele: a. se foloseste filtrul POMPA INIEZ% la Denumire. se alege articolul si se apasa tasta Delete. in coloana Nume. Daca se doreste stergerea unui articol din Ierarhie. Ctrl.

serii de documente (aceasta operatic se face automat.Manual de Utilizare . Sufix. cand se reemite 0 factura de vanzare). Se apasa si se asteapta pana apare mesajul de confmnare.os a ferestrei se observa serie de alte etiehete: Acestea au urmatoarea semnificatie: • • • • • Sterge: se sterg anumite serii (care. Charisma Enterprise . NUMERE DOCUMENTE Folosind optiunea General> Numere documente. de exempIu. Recovery Print Server: se pot realiza anumite operatii de administrare a serverului de printare. Numar initial si Numar fmal. daca este cazul .Modulul general 85 Se introdu pe butonul : Prefix. de exemplu. Vizualizeaza: se poate vedea 0 lista eu seriile atribuite unui anumit server de printare. sau de la un angajat la altul Invalideaza: se inactiveaza. Server de printare. se pot stabili numerele interne pe care le vor avea doeumentele evidentiate in aplicatia Charisma Enerprise. 0 de . au fost create gresit) Asociaza: se pot muta anumite serii de Ia un print server Ia altul.

Manual de Utilizare . se poate introduce un alt numar decat primul din cele disponibile. Daca se debifeaza acest check-box. Charisma Enterprise . un check-box: Daca acesta e bifat cand se editeaza un document. pe baza regulilor stabilite la 'Numere documente'. numarul intern al documentului va fi generatautomat. Observatie: <>1Ar1"t~I"tP<> tipurilor de documente din Charisma Enterprise au. la salvarea documentului. se poate atribui documentului ~i 0 alta data decat cea a serverului. in plus.86 Modulul general Daca se apasa pe butonul se vede rnodul in care a fost configurata atribuirea automata a numerelor bonurile de consum: Din imagine se observa ca bonurile de consum au numere de la 1 la 100000. in ecranul de editare.