1 Tehnici de nursing şi investigaţii. 01.03.2011 şi 08.03.

2011

Observarea şi măsurarea respiraţiei. Are ca scop: de a da un indiciu al evoluţiei bolii şi de a observa dacă apar anumite complicaţii: - Tipul respiraţei - Amplitudinea miscărilor respiratorii - Ritmul şi frecvenţa. Materiale necesare: - Ceas cu secundar - Foaie de observaţie - Creion sau pix de culoare verde Intervenţiile asistentei: - Aşezăm pacientul în decubit dorsal (pe spate) şi nu-i explicăm tehnica ce urmează s-o efectuăm. - Plasăm mâna cu faţa palmară pe torace şi numărăm inspiraţiile timp de un minut: ritmul, aplitudinea. Se notează cu pix verde. Cum se notează pe foaia de temperatură: valoarea este înscrisă pe fiecare linie orizontală. Măsurarea pulsului. Ne interesează ritmul pulsului sau elemente de apreciat: ritm, frecvenţe şi amplitudine. Locurile unde se măsoară pulsul: la orice arteră accesibilă palpării şi care poate fi comprimată pe un plan osos. De obicei se foloseşte artera radială, femurală. Materiale necesare: - Ceas cu secundar - Creion sau pix cu mină roşie. Intervenţiile asistentei la măsurarea pulsului. - Pregătirea pshihică a pacientului: asigură repaos fizic şi psihic 10 – 15 minute. - Se spală pe mâini - Reperarea arterei - Fixarea degetelor palpatoare pe traiectul arterei. - Exercitarea unei presiuni asupra peretelui arterial cu vârful degetelor. - Numărarea pulsaţiilor timp de 1 minut. - Consemnarea valorii obţinute printr-un punct pe foaia de temperatură ţinând cont că fiecare linie orizontală a foii de temperatură reprezintă 4 pulsaţii. Unirea valorii prezente cu cea anterioară cu o linie pentru obţinerea curbei. - Consemnarea în alte documente medicale a valorii obţinute şi a caracteristicilor pulsului. Măsurarea tensiunii arteriale. Evaluarea funcţiei cardio-vasculare ne dă informaţii asupra forţei de contracţie asupra inimii şi rezistenţa determinată de elasticitatea şi calibrul vaselor. Elemente de evaluat: - Tensiunea arterială sistolică (cea maximă) - Tensiunea arterială diastolică ( cea minimă). Materiale necesare: - Aparat pt măsurarea tensiunii arteriale: cel cu mercur, cel cu manometru, oscilometru PACHON

2 .Se dezinfectează olivele stetoscopului şi membrana de alcool. .Se decomprimă progresiv aerul din manşetă prin deschiderea supapei până când se percepe primul zgomot arterial.Se reţine valoarea indicată de coloana de mercur sau a manometrului pentru a fi consemnată. . .Palpatorie şi auscultatorie. . Considerăm pentru fiecare linie a foii de temperatură o unitate a coloanei de mercur.Creion sau pix cu mină roşie. această valoare reprezentând tensiunea arterială minimă. urmărim pulsul.Tampon de vată . cu ajutorul perei de cauciuc până la dispariţia zgomotelor pulsative.Asigurarea repaosului psihic şi fizic timp de 15 minute . În alte documente medicale se înregistrează cifric. . Se unesc liniile orizontale cu liniile verticale şi se haşurează spaţiul rezultat. .Etapele sunt identice.Determinarea se face prin palparea arterei radiale. . De reţinut: . .Se introduc olivele stetoscopului în urechi. aceasta reprezentând valoarea tensiunii arteriale maxime.Stetoscop biaurecular .Manometrul va fi plasat la nivelul arterei la care se face determinarea.Se fixează membrana stetoscopului pe artera humerală. . .În caz de suspiciune se repetă măsurarea fără a scoate manşeta de pe braţul pacientului.Se notează pe foaia de temperatură valorile obţinute cu o linie orizontală de culoare roşie. zgomotele arteriale devenind tot mai puternice.Se continuă decomprimarea.Nu se foloseşte stetoscopul .Dezavantajul: obţinerea unei valori mai mici decât realitatea. .Pregatirea psihică a pacientului.Alcool . . Intervenţiile asistentei pentru metoda auscultatorie: . sub marginea inferioară a manşetei. Metodă de determinare: . palparea pulsului periferic fiind posibilă numai după reducerea accentuată a compresiunii exterioare. .Se pompează aer în manşeta pneumatică.Măsurarea va fi precedată de liniştirea pacientului. Braţul trebuie să fie fixat şi întins (în extensie).manşeta va fi bine fixată pe braţul pacientului . . .Se aplică manşeta pneumatică pe braţul pacientului.Se reţine valoarea indicată de coloana de mercur sau de acul manometrului. În momentul în care zgomotele dispar.Spălarea pe mâini .Se pot face măsurători comparative la ambele braţe. . Pentru metoda palpatorie: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful