P. 1
Curs ID Fiscalitate-FABBV-VintilaG FilipescuOM LazarP-Final

Curs ID Fiscalitate-FABBV-VintilaG FilipescuOM LazarP-Final

|Views: 47|Likes:
Published by Mihaella Iancu

More info:

Published by: Mihaella Iancu on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

Sections

 • Introducere
 • 1.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 1.2. Stuctura sistemului fiscal
 • 1.3. Funcţiile sistemului fiscal
 • 1.4. Principiile sistemului fiscal
 • 1.5. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor
 • 1.6. Teste de evaluare a cunoştinţelor
 • 2.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 2.2. Obliga iile i crean ele fiscale
 • 2.3. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale
 • 2.4. Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere
 • 2.5. Aplicaţii rezolvate
 • 2.6. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor
 • Teste de autoevaluare a cunoştinţelor
 • 3.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 3.2. Contribuabilii şi cotele de impunere
 • 3.3. Veniturile şi cheltuielile
 • 3.4. Declararea impozitului pe profit i termenele de plată
 • 3.5. Aplicaţii rezolvate
 • 3.6. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor
 • 4.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 4.2. Impozitul pe venit – caracterizare generală
 • 4.3. Veniturile din activităţi independente
 • 4.3.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.3.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.4. Venituri din salarii
 • 4.4.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.4.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
 • 4.5.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
 • 4.6.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.6.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.7. Veniturile din pensii
 • 4.7.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.8. Venituri din premii i jocuri de noroc
 • 4.8.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.9. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • 4.9.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.10. Veniturile din investiţii
 • 4.10.1 Aplicaţii rezolvate
 • 5.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 5.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice
 • 5.3. Aplicaţii rezolvate
 • 5.4. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 6.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 6.2. Operaţiuni impozabile
 • 6.3. Baza de impozitare
 • 6.4. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii
 • 6.5. Determinarea taxei pe valoarea adăugată
 • 6.6. Aplicaţii rezolvate
 • 6.7. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 7.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 7.2. Accizele armonizate - concepte de bază
 • 7.3. Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate
 • 7.4. Alte produse accizabile
 • 7.5. Aplicaţii rezolvate
 • 7.6. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 8.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 8.2. Impozitul şi taxa pe clădiri
 • 8.3. Impozitul şi taxa pe teren
 • 8.4. Impozitul pe mijloacele de transport
 • 8.5. Aplicaţii rezolvate
 • 8.6. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 9. Bibliografie

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI

SUPORT CURS ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ DISCIPLINA: FISCALITATE

PROF. UNIV. DR. VINTILĂ Georgeta ASIST. UNIV. DRD. FILIPESCU Maria-Oana ASIST. UNIV. DRD. LAZĂR Paula

BUCUREŞTI 2012

Cuprinsul cursului
Introducere..........................................................................................................................................5

Unitatea de învăţare 1 ........................................................................................................................6 PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA 1.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare .................................................................6 1.2. Stuctura sistemului fiscal...........................................................................................................6 1.3. Funcţiile sistemului fiscal ..........................................................................................................7 1.4. Principiile sistemului fiscal .......................................................................................................7 1.5. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor ....................................................................8 1.6. Teste de evaluare a cunoştinţelor ..............................................................................................9

Unitatea de învăţare 2. .....................................................................................................................11 OBLIGAŢIA ŞI CREANŢA FISCALĂ. PROCEDURI FISCALE 2.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................11 2.2. Obliga iile i crean ele fiscale ............................................................................................11

2.3. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale .............................................................................12 2.4. Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere ...........................................16 2.5. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................17 2.6. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor ....................................................................19

Unitatea de învăţare 3. .....................................................................................................................21 IMPOZITUL PE PROFIT 3.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................21 3.2. Contribuabilii şi cotele de impunere .......................................................................................21 3.3. Veniturile şi cheltuielile ..........................................................................................................24 3.4. Declararea impozitului pe profit i termenele de plată ..........................................................27

3.5. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................28 3.6. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor .....................................................................................31

Unitatea de învăţare 4. .....................................................................................................................33 IMPOZITUL PE VENIT 4.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................33 4.2. Impozitul pe venit – caracterizare generală .............................................................................34 2

4.3. Veniturile din activităţi independente .....................................................................................35 4.3.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................38 4.3.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................42 4.4. Venituri din salarii ...................................................................................................................43 4.4.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................45 4.4.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................47 4.5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor ................................................................................48 4.5.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................50 4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................52 4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală .....................................................................53 4.6.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................54 4.6.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................55 4.7. Veniturile din pensii ................................................................................................................56 4.7.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................57 4.8. Venituri din premii i jocuri de noroc ....................................................................................57

4.8.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................58 4.9. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal .............................59 4.9.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................60 4.10. Veniturile din investiţii..........................................................................................................61 4.10.1 Aplicaţii rezolvate ...........................................................................................................63

Unitatea de învăţare 5. .....................................................................................................................65 IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 5.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................65 5.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice ...........................................65 5.3. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................67 5.4. Teste de autoevaluare a cunoştintelor .....................................................................................70

Unitatea de învăţare 6. .....................................................................................................................72 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 6.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................72 6.2. Operaţiuni impozabile .............................................................................................................73 6.3. Baza de impozitare ..................................................................................................................75 6.4. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii ......................................................................76 6.5. Determinarea taxei pe valoarea adăugată ................................................................................77 3

...................................................................................................6...6.................................... Alte produse accizabile ......95 8...................................... Aplicaţii rezolvate ............... Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare .................................................. Teste de autoevaluare a cunoştintelor .............. Impozitul şi taxa pe clădiri ........................................................5..................................................6.........1........... Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ..........................90 7.........................................................................102 8..........................................................................................................................89 7.........6.......................................3......................95 IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE .................. Teste de autoevaluare a cunoştintelor ..................................2.......................................................................................................................................3................................................................................. Accizele armonizate ...............83 Unitatea de învăţare 7................ .............. Aplicaţii rezolvate ............ .......1.........................................................93 Unitatea de învăţare 8...................................................103 8..107 4 ..........................4.......................2.........96 8..4.................................................85 ACCIZELE 7.........................95 8......................... Aplicaţii rezolvate .......................79 6...........................................7......................91 7..........85 7.........................................................................................5......... Teste de autoevaluare a cunoştintelor ....100 8......................................... Impozitul şi taxa pe teren ......... Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate .... Bibliografie ..............................................................................................................................................106 9.............................................85 7...concepte de bază............................. Impozitul pe mijloacele de transport ......

ponderea evaluării finale – 60%. capacitatea de a determina impozitele datorate atât de contribuabilii persoane fizice cât şi de contribuabilii persoane juridice. pe baza lucrărilor de verificare propuse la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. Evaluarea cunoştinţelor se va realiza sub două forme: evaluare continuă. cu aspectele concrete ale mecanismului fiscal de aşezare şi percepere a celor mai importante impozite şi taxe. Obiectivele principale ale cursului. Cursul este structurat pe 8 unităţi de învăţare (capitole). realizată prin examenul susţinut în sesiunea de evaluare. concretizate în competenţele pe care studentul le va dobândi după parcurgerea şi asimilarea acestuia: familiarizarea cu reglemetările fiscale în vigoare. Asigurări.40%. semestrul II. valorificarea cunoştinţelor specifice domeniului pentru explicarea şi soluţionarea unor situaţii practice. 5 . organizat de Facultatea de Finanţe. evaluare finală.Introducere Titlul cursului: Fiscalitate Cursul se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu ID. Bănci şi Burse de Valori şi face parte din planul de învăţământ aferent anului II. Criteriile de evaluare constau în: ponderea evaluărilor pe parcursul semestrului (teme de control) . teste de evaluare/autoevaluare a cunoştinţelor. cuprinzând: aspecte teoretice şi practice privind mecanismul de aşezare şi percepere a celor mai importante impozite directe şi indirecte.

Stuctura sistemului fiscal Sistemul fiscal este definit ca reprezentând “totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele fizice şi juridice. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: structura sistemului fiscal.2. 1. Componentele sistemului fiscal 1. Principiile sistemului fiscal 1. rezume structura veniturilor fiscale la nivelul bugetului de stat. Sistemul fiscal cuprinde următoarele trei componente: . Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor 1. le percepe în baza unor reglementări legislative de natură fiscală. explice funcţiile şi principiile sistemul fiscal. principiile sistemului fiscal.4.3.6.1. studentul va fi capabil să: definească sistemul fiscal şi să identifice componentele acestuia.Unitatea de învăţare 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA Cuprins 1. funcţiile sistemului fiscal. 1. identifice elementele comune specifice impozitelor.5. taxelor şi a altor venituri fiscale pe care statul.2. 6 . descrie componentele sistemul fiscal. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 1. prin organele sale specializate. care alimentează bugetele publice”. elementele comune specifice impozitelor Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. Teste de evaluare a cunoştintelor 1.1.totalitatea impozitelor. Funcţiile sistemului fiscal.

Funcţiile sistemului fiscal Funcţiile sistemului fiscal sunt: funcţia de mobilizare a resurselor bugetare la dispoziţia statului. prin intermediul facilităţilor fiscale acordate. taxelor. certitudinea impunerii. respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le 7 . tehnicile şi instrumentele fiscale cu ajutorul cărora se asigură dimensionarea.. având în structura sa aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de unităţile sale teritoriale. aşa cum sunt reglementate de Codul Fiscal: neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri. prin care se urmăreşte asigurarea protecţiei sociale pentru unele categorii de persoane sau stimularea agenţilor economici ce utilizează forţă de muncă cu randament redus. iar termenele. în scopul dezvoltării activităţilor economice. modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor. necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. etc. Principiile sistemului fiscal Principiile fiscalităţii. care să nu conducă la interpretări arbitrare. etc. care cuprinde metodele. prin elaborarea de norme juridice clare. creării de noi locuri de muncă. 1.4. compartimentele autorităţilor administraţiei publice locale. asigurând condiţii egale investitorilor.mecanismul fiscal.aparatul fiscal pune în mişcare mecanismul fiscal. sporirii veniturilor. aşezarea şi perceperea impozitelor. funcţia socială. funcţia de control asupra economiei exercitată de către Ministerul Finanţelor (prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală). 1. . cu forma de proprietate. capitalului român şi străin.3. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. funcţia economică stimulativă.

în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.impozite şi taxe pe proprietate. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor Elementele comune specifice impozitelor şi taxelor sunt: obiectul este elementul concret care stă la baza aşezării acestuia şi poate fi reprezentat de: venit. astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice. Subvenţii V.impozite pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale.revine. Structura veniturilor la nivelul bugetului de stat: I. dar în anumite situaţii diferă de acesta. cuprinzând . . Venituri fiscale.impozit pe venit. prin impunerea diferită a veniturilor. câştiguri din capital. Venituri curente A. acte şi fapte. preţ. în funcţie de mărimea acestora. De cele mai multe ori baza este aceeaşi cu obiectul impozitului. Sume de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 1.5. Contribuţii de asigurări C. echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice. . Operaţiuni financiare IV.alte impozite şi taxe internaţionale B. baza impozabilă sau baza de calcul reprezintă elementul pe care se fundamentează calculul venitului bugetar. Venituri nefiscale II.impozite şi taxe pe bunurii şi servicii. . profit. profit. Donaţii VI. . 8 . precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale. Venituri din capital III. bunuri. eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal.

sancţiunile aplicabile în caz de încălcare a legii fiscale: cele mai des întâlnite sunt majorările de întârziere şi amenzile contravenţionale sau fiscale. Teste de evaluare a cunoştinţelor 1. dar.tipuri de venituri fiscale pentru care subiectul şi plătitorul sunt persoane diferite. . 1. amânări şi eşalonări drepturile şi obligaţiile plătitorilor sunt uneori expres precizate în Codul Fiscal. . Explicaţi pe exemple concrete funcţiile sistemului fiscal din România. 2.subiectul venitului bugetar (contribuabilul) este persoana deţinătoare sau realizatoare a obiectului impozabil. Plătitorul şi subiectul coincid în unele cazuri. ca principiu. acestea sunt reglementate prin acte normative cu caracter general. 9 . 3. Codul de Procedură Fiscală. plătitorul este persoana care efectuează plata propriu zisă la buget. Prezentaţi exemple de metode şi instrumente fiscale cu ajutorul cărora se asigură aşezarea şi perceperea impozitelor în România. iar în alte situaţii contribuabilul diferă de plătitor. reduceri. impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal) termenul de plată reprezintă data la care sau până la care obligaţiile fiscale trebuie vărsate la buget.6.tipuri de venituri fiscale pentru care subiectul şi plătitorul coincid. impozitul pe profit.tipuri de venituri fiscale pentru care baza de calcul este diferită de obiectul impunerii. Exemplificaţi pe sistemul fiscal al României: . Aceasta poate fi exprimată în: sumă fixă sau cotă procentuală. Cota procentuală poate fi: proporţională ( TVA. bonificaţii. impozit pe venit) progresivă (fostul impozit pe venit progresiv) regresivă ( taxele de timbru. cum ar fi. cota sau cuantumul unitar al venitului bugetar reprezintă impozitul aferent unei unităţi de impunere. de exemplu. înlesnirile acordate la plată: scutiri.

dar aici se află doar 1 zi pe săptămână. strada Unirii. Care este domiciliul fiscal al domnului Ionescu? Explica i. bl. sector 3. Domnul Alexandru Ionescu este avocat cu domiciliul în ora ul Buzău.4. Domnul Ionescu î i exercită profesia Bucure ti. E 58 i are un cabinet de avocatură în acela i ora pe strada Viitorului. 15 unde acordă i în consula ii de specialitate 4 zile pe săptămână. unde mai are un cabinet de avocatură. 10 . nr.

majorări de întârziere Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. modalităţi de stingere a crean elor fiscale. calculeze dobânzile. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor 2.3.Unitatea de învăţare 2. OBLIGAŢIA ŞI CREANŢA FISCALĂ. penalităţi de întârziere. penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere 2. i crean ele fiscale în sens larg.6.5. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. cum sunt: a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau. Aplicaţii rezolvate 2. taxelelor. studentul va fi capabil să: definească conceptele de: obligaţie fiscală. taxele. după caz. obligaţie fiscală.1. PROCEDURI FISCALE Cuprins 2. penalităţile de întârziere i majorările de întârziere.2. Obliga iile Conceptul de obligaţie fiscală. taxele.4. 11 . şi următoarele obligaţii ale contribuabilului. 2. impozitele. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Modalităţi de stingere a creanţelor fiscale 2. b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele. descrie ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 2. include alături de obligaţia de plată la termenele legale a impozitelelor. creanţă fiscală identifice şi să explice modalităţile de stingere a crean elor fiscale.2.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: creanţă fiscală. Obliga iile i crean ele fiscale 2. Dobânzile. dobânzi.

denumite obligaţii de plată accesorii. denumite creanţe fiscale principale. Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere. contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal. după caz. cât şi cuantumul creanţelor fiscale constau în: a) dreptul la perceperea impozitelor. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. după caz. penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere. Drept urmare. contribu iile sume datorate bugetului general consolidat. dreptul la restituirea impozitelor. i majorări 2. cel care a făcut plata are dreptul la restituirea sumei respective. taxele. Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. creanţele fiscale pot fi: creanţe fiscale principale: impozitele.3. Atât conţinutul. b) declaraţia fiscală.c) obliga ia de a plăti la termenele legale impozitele. taxele. taxelor. d) declaraţia vamală. potrivit legii. dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată. întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite. penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere. contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat. denumite creanţe fiscale accesorii. c) decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii. contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat. după caz. taxelor. aferente impozitelor. contribuţiile şi celelalte sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat creanţe fiscale accesorii: dobânzi şi penalităţi de întârziere. taxe. iar în unele cazuri de întârziere În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite. taxelor. în condiţiile legii. Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal. i alte d) obligaţia de a plăti dobânzi. b) dreptul la perceperea dobânzilor. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale Stingerea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu. 12 .

c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea. Debitorii efectuează plata impozitelor. prescripţie. până la concurenţa cu suma eşalonată la plată sau până la 13 . Creanţele fiscale se sting prin: plată (numerar. executare silită (poprire.e) decizia prin care se stabilesc şi se individualizează datoria vamală. potrivit legii. în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlineşte în luna curentă. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite. în ordinea vechimii. b) toate obligaţiile fiscale principale. scutire. într-un cont unic. impozitele. potrivit legii. h) ordonanţa procurorului. decontare bancară sau aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile). executare silită a bunurilor imobile) şi prin alte modalităţi prevăzute de lege. inclusiv accesoriile. stingerea efectuându-se. datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată. pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale. Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent. executare silită a bunurilor mobile. după caz. compensare (aceasta presupune reducerea sumelor exigibile la o scadenţă ulterioară cu sumele plătite în plus la buget la scadenţele anterioare). datorată pe perioada amânării. proporţional cu obligaţiile datorate. în cazul creanţelor fiscale stabilite. mandat poştal. după caz. după caz. în următoarea ordine: a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată. anulare. taxe. taxelor. precum şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate. taxele şi alte sume care se datorează în vamă. de procuror sau de instanţa judecătorească. f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. şi apoi obligaţiile fiscale accesorii. iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile. de către organul fiscal competent. precum şi dobânda sau majorarea de întârziere. întocmit de organul prevăzut de lege. contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale. după caz. în ordinea vechimii. distinct pe fiecare buget sau fond. atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită. de drept. încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte. g) decizia de atragere a răspunderii solidare. prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii de plată. împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere.

acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea administrării creanţelor fiscale. Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite. după caz. cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat. pentru obligaţiile fiscale principale. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. tarife. b) în funcţie de data comunicării. d) obligaţiile cu scadenţe viitoare. precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere datorată pe perioada amânării. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de organul fiscal. în ordinea prevăzută mai sus. la solicitarea contribuabilului. mai mici de 40 lei. Organele fiscale sunt scutite de taxe. se anulează. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. după caz. precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: a) în funcţie de scadenţă. cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanţele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. până la concurenţa celei mai mici sume. În situaţiile în care cheltuielile de executare. cât şi pe cea de debitor. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente. Termenul de prescripţie al acestui drept începe să 14 . Creanţele fiscale ale debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget.concurenţa cu suma achitată. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. în mod proporţional. exclusiv cele privind comunicarea prin poştă. Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani. Eventualele diferenţe rămase se compensează cu alte obligaţii fiscale ale debitorului. de restituit sau de plată de la buget. urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete. c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative. taxe. comisioane sau cauţiuni pentru cererile.

termenul în care cel 15 . d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil inactiv şi data reactivării acestuia. în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale. Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. urmăribile potrivit legii.curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală. b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale. Acest termen curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu. iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului. organele fiscale competente. Termenele de prescripţie anterioare se întrerup: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune. Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale. c) la data la care contribuabilul corectează declaraţia fiscală sau efectuează un alt act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat. procedează la acţiuni de executare silită. b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia. dacă legea nu dispune altfel. inclusiv a cheltuielilor de executare. În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate. va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală. se efectuează. c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale. pentru stingerea acestora. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul. cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare. Termenele de prescripţie prevăzute mai sus se suspendă: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune. de regulă. urmăribile potrivit legii. Somaţia trebuie să cuprindă i următoarele elemente: numărul dosarului de executare. Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului. se continuă măsurile de executare silită. suma pentru care se începe executarea silită. potrivit Codului de procedură fiscală. iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor.

04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen. b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile. pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale. inclusiv. c) dacă stingerea se realizează după împlinirea termenului de la punctul b). sumele confiscate. se datorează după acest termen majorări de întârziere. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0. cheltuieli de executare silită. precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel.4. nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse. nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. cheltuieli judiciare.somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu. Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă. 16 . Prin excepţie de la prevederile anterioare. Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată. Dobânzile. precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia. 2. obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii. se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală. calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.

iar restul de 4.000 lei la data de 14 noiembrie 2011. zile întârziere 20 < 30. încă 4.000 x 0. obligaţie principală achitată = 10.000 lei la data de 2 februarie 2012.000 lei la data de 14 decembrie 2011.000 x 0. scadenţă 25 octombrie 2011. data plăţii 14 decembrie 2011. scadenţă 25 octombrie 2011. 10. data plăţii 2 februarie 2012.5. zile întârziere 20 < 30. data plăţii 14 noiembrie 2011. zile întârziere 50 > 30. scadenţă 25 octombrie 2011. nr. 10. nr. obligaţie principală achitată = 10. obligaţie principală achitată = 6. 3. cu scadenţă la 25 octombrie 2011. dar 50 < 90.000 lei la data de 14 decembrie 2011. Aplicaţii rezolvate 1.000 lei Dobânda de întârziere = 6.2. Notă: Presupunem că la momentul fiecărei plăţi contribuabilul achită şi cuantumul obligaţiilor acesorii datorate pînă la momentul respectiv. iar restul de 3.000 lei la data de 14 noiembrie 2011. data plăţii 14 noiembrie 2011. C.04% x 50 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 5% x 4.000 x 0. în situaţia în care contribuabilul achită în contul impozitului datorat următoarele sume: A. zile întârziere 100 > 90. B.000 x 0. Rezolvare A.04% x 20 = 48 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 48 lei.04% x 20 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 80 lei.000 lei la data de 14 noiembrie 2011. Determinaţi suma ce trebuie plătită cu titlu de obligaţii accesorii la fiecare plată efectuată.000 lei la data de 2 februarie 2012. C. nr. O persoană juridică datorează bugetului de stat la sfârşitul trimestrului III impozit pe profit în sumă de 10.000 lei. 6. obligaţie principală achitată = 4. B.04% x 100 = 400 lei 17 .000 lei Dobânda de întârziere = 10. D. nr. scadenţă 25 octombrie 2011.000 lei Dobândă de întârziere = 4.000 = 200 lei Total obligaţii accesorii achitate = 280 lei.000 lei Dobânda de întârziere = 10.

000 x 0. 2.07 2011.07 2011. următoarele sume: 17.07 2011.2011. scadenţă 25 octombrie 2011.data depunerii declara iei 25.900 lei în contul bugetului de stat asigurărilor sociale obliga iilor fiscale. scadenţă 25 octombrie 2011.000 lei rest de plată dintr-o perioadă anterioară . i contribu ii.2011. Societatea comercială Globus SA are de plătit următoarele impozite toate cu scaden ă în perioada curentă: . zile întârziere 100 > 90. obligaţie principală achitată = 4. .impozit pe profit 10.000 lei Dobânda de întârziere = 3.04% x 100 = 120 lei Penalităţi de întârziere = 3.07.000 x 0.data depunerii declara iei 25. În această situa íe.200 lei. nr. specifica i modul de stingere a 18 . dar 50 < 90. zile întârziere 20 < 30.000 lei Dobânda de întârziere = 4.Penalităţi de întârziere = 15% x 10. societatea virează. data plăţii 2 februarie 2012. obligaţie principală achitată = 3. data plăţii 14 noiembrie 2010.04% x 20 = 24 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 24 lei.000 = 1. nr.04% x 50 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 4. din care 7.04 În contul obliga iilor fiscale de mai sus. .contribu iile obligatorii ale angaja ilor 5.700 lei . i virat în numele angaja ilor) 7. obligaţie principală achitată = 3.000 lei Dobânda de întârziere = 3.impozitul pe venitul din salarii (impozit re inut depunerii declara iei 25. 2011.000 x 15% = 450 lei Total obligaţii accesorii achitate = 570 lei. la data de 25. nr.contribu iile obligatorii ale societă ii 6.000 x 5% = 200 lei Total obligaţii accesorii achitate = 280 lei.200 lei din perioada curentă .07.obliga ii fiscale accesorii aferente impozitului pe profit din perioada anterioară 500 lei – decizia de calcul a dobânzilor i penalită ilor de întârziere 20.500 lei Total obligaţii accesorii achitate = 1. scadenţă 25 octombrie 2010.900 lei D.700 lei în contul bugetelor i fondurilor speciale.data depunerii declara iei 25.200 lei – data . i 3. data plăţii 14 decembrie 2011.000 x 0. zile întârziere 50 > 30. i 11.data depunerii declara iei 25.000 lei . .07 2011.

200 lei 4 – obliga iile fiscale accesorii – 500 B. Dacă un agent economic are de plată la sfârşitul trimestrului I un impozit pe profit de 5. în situaţia în care contribuabilul achită în contul contribuţiilor sociale datorate următoarele sume: A. cei 11. 3.900 lei achitaţi în contul bugetului de stat.000 lei 3 – impozit pe profit perioada curentă – 7. Care este ordinea de stingere a obligaţiilor de natură fiscală? 2. Un contribuabil datorează bugetului asigurărilor sociale de stat la sfârşitul lunii ianuarie obligaţii fiscale principale în sumă de 7. cei 17.200 lei 2 – impozit pe profit din perioada anterioară – 3. sting obligaţiile fiscale în următoarea ordine: 1 – impozit pe venitul din salarii (impozit cu reţinere la sursă) – 7.700 lei 2.000 lei la data de 7 aprilie 2011.000 lei la data de 14 martie 2011.000 lei. în următoarea ordine: i fondurilor speciale. cu scadenţă la 25 februarie 2011. pentru fiecare sumă în parte: A. care sunt creanţele fiscale accesorii datorate şi care este cuantumul acestora? Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 1. ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale este următoarea. 19 . sting 1– contribu ii angaja i (obligaţii fiscale cu reţinere la sursă) – 5. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor Teste de evaluare a cunoştinţelor 1. iar restul de 4. 7.Rezolvare Conform prevederilor Codului de procedură fiscală.000 lei la data de 11 iunie 2011.700 lei achitaţi în contul bugetelor asigurărilor sociale obligaţiile fiscale aferent.6. Determinaţi suma ce trebuie plătită cu titlu de obligaţii fiscale accesorii la fiecare plată efectuată. dar suma respectivă este virată în data de 3 mai acela i an. B.000 lei.000 lei 2 – contribu ii angajator – 6. Care sunt modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale? 3.

taxă pe valoarea adăugată 1. .000 lei.impozit pe teren 200 lei.CAS 2. Stabiliţi procedura de compensare a acestor obligaţii prin intermediul impozitului pe profit de restituit. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 2. . . 20 .contribuţia la fondul de şomaj 700 lei.cheltuieli accesorii aferente CAS 200 lei . iar în acelaşi timp are şi următoarele obligaţii de plată: . Un contribuabil persoană juridică a înregistrat în evidenţe un impozit pe profit de restituit în sumă de 10.500 lei.impozit pe veniturile din salarii 1. .2.800 lei.000 lei.

Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. termen de plată. rezume aspectele referitoare la plata şi depunerea declaraţiilor de impozit pe profit. precum şi pe cele nedeductibile. 21 . sfera de aplicare şi scutirile de la plata impozitului pe profit. cheltuieli nedeductibile. declaraţie de impunere. venituri impozabile. Contribuabilii şi cotele de impunere Sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele persoane. profit impozabil. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. cheltuieli deductibile. cotă de impunere. Aplicaţii rezolvate 3.4. să aplice cotele de impunere legale şi să calculeze impozitul pe profit. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor i termenele de plată 3. Declararea impozitului pe profit 3. IMPOZITUL PE PROFIT Cuprins 3.Unitatea de învăţare 3. denumite contribuabili: persoanele juridice române.2. 3. Contribuabilii şi cotele de impunere 3.2. identifice cheltuielile deductibile.1.6. recunoască veniturile impozabile şi neimpozabile. Veniturile şi cheltuielile 3.3. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 3. pe cele cu deductibilitate limitată. studentul va fi capabil să: recunoască contribuabilii.1. determine profitul impozabil. rezultat net.5. venituri neimpozabile.

asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari. pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate conform legii privind Codul Fiscal. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. în anul curent sau în anii următori. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit anumiţi contribuabili. Fondul de garantare a pensiilor private. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române. persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică. Banca Naţională a României. pentru fondurile publice. 22 . Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere. ca de exemplu: trezoreria statului. Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte. şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate. de 16%. potrivit Legii locuinţei. instituţiile publice. în general. înfiinţate potrivit legislaţiei europene. persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. cazinourilor sau pariurilor sportive. cultele religioase. pentru o serie de venituri prevăzute expres în Codul Fiscal. inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit legii. fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat.persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. precum şi cele autorizate. potrivit Legii învăţământului. constituit potrivit legii. persoanele juridice cu sediul social în România. pentru veniturile utilizate. înfiinţat potrivit legii specifice. instituţiile de învăţământ particular acreditate. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este. discotecilor. cluburilor de noapte.

dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15. tombole. după caz. dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit (din categoriile enun ate mai sus). veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare. sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit. sportului. erau obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume. taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive. veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii. serbări. învăţământului. Impozitul minim a fost în vigoare în perioada 1 mai 2009 – 30 septembrie 2010. potrivit actului constitutiv sau statutului. din domeniul culturii. Organizaţiile nonprofit. veniturile obţinute din vize. în cazul cărora impozitul pe profit era mai mic decât suma impozitului minim datorat pentru tranşa de venituri totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. în anul curent sau în anii următori. pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora. precum şi de camerele de comerţ şi industrie. sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea. altele decât cele prevăzute anerior. Aceste organizaţii datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor. taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare. 23 . potrivit legilor de organizare şi funcţionare. Contribuabilii. resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile. donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare. utilizate în scop social sau profesional. sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.Organizaţiile nonprofit. veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole. sănătăţii. altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică. contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor. potrivit prevederilor Codului fiscal. altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică. într-un an fiscal. potrivit statutului acestora. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor. potrivit legii. veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit. impozit calculat prin aplicarea cotei de 16%. conferinţe. cercetării ştiinţifice. veniturile obţinute din reclamă şi publicitate. realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică.000 euro.

înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. dintr-un an fiscal. precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere. Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri. după caz. veniturile neimpozabile. cheltuielile efectuate. ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare. diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare. Veniturile şi cheltuielile Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. pe durata de viaţă stabilită de către contribuabil. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. potrivit legii. Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. de exemplu şi următoarele: cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor. respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare. veniturile din impozitul pe profit amânat determinat i înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară.3. 24 . Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: dividendele primite de la o persoană juridică română. pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.3. precum şi alte diferenţe favorabile de valoare prevăzute de Codul Fiscal. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale. din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare.

cheltuielile cu provizioane şi rezerve. la misiuni de afaceri. altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit. 25 . în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraţiei centrale.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. cheltuielile pentru marketing.cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale. cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate. în limita a de 2. în anumite limite prevăzute în Codul fiscal. editarea de materiale informative proprii. precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora. precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil. cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate. cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat. şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale. cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori. studiul pieţei. produselor sau serviciilor. Dintre cheltuielile cu deductibilitate limitată. pentru fiecare participant. stabilite conform legii. cheltuielile de cercetare. potrivit legii. amintim: cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. promovarea pe pieţele existente sau noi. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. în baza unui contract scris. cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar şi cele cu amortizarea. în limita unei cote de până la 2%. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal. la schemele de pensii facultative. cheltuielile efectuate în numele unui angajat. pentru fiecare participant. potrivit legii. aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal. efectuate pentru salariaţi şi administratori. potrivit Codului muncii. perisabilităţile. suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate. cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei. participarea la târguri şi expoziţii. împreună cu instituţiile de specialitate. precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. cheltuielile sociale.

neimputabile. pentru veniturile realizate din România. cheltuielile înregistrate în contabilitate. potrivit legii. acordate potrivit legii. precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent. altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului. pentru determinarea profitului impozabil. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă a 30/00 din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat. cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor. cheltuieli aferente). dacă aceasta este datorată. contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat. potrivit normelor. potrivit prevederilor legale. pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă.Dintre cheltuielile nedeductibile reţinem: cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. 26 . care nu au la bază un document justificativ. cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente. potrivit legii. cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură. confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine. la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii. după caz. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate. prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune. dobânzile/majorările de întârziere. amenzile. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile (trebuie men ionat că veniturile din dividende primite de la persoane juridice române sau străine nu au. cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private. precum i cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile confforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară. precum şi cei care acordă burse private.

efectuate trimestrial. Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. alţii decât cei menţionaţi anterior. precum i contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial (în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent). contribuabilii. anual. cu plăţi anticipate. până la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plăţile anticipate. aceşti contribuabili pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual. prin ordin al ministrului finanţelor publice. şi sucursalele din România ale băncilor. Declararea impozitului pe profit Plata impozitului pe profit se realizează astfel: i termenele de plată contribuabilii. Această opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea ei i este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. cu câteva excepţii prevăzute în Codul Fiscal. persoane juridice române.4. societăţi comerciale bancare. Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit. estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate.3. persoane juridice străine. organizaţiile nonprofit. au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual. indicele preţurilor de consum necesar pentru actualizarea plăţilor anticipate se comunică. actualizate cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior. Începând cu data de 1 ianuarie 2013.Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. fără a fi luate în calcul plă ile anticipate efectuate în acel an). 27 . au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit.

Cu privire la activitatea întreprinsă societatea declară la finele anului venituri totale de 12. Societatea comercială SC NELY SA.000 – 5. Aplicaţii rezolvate 1.000 lei. 400 lei Impozitul datorat pentru primele trei trimestre ale anului 2011 este de 2. iar cheltuielile totale aferente desfă urării activită ii se ridică la suma totală de 27. sector 4.3.000) – ( 27.000 lei.în luna iulie. Societatea comecială SC PARIUL SA este o persoană juridică română cu sediul social în Bucure ti sector 1.000 – 3. la momentul constituirii lor.400 lei 2. Determina i cuantumul impozitului pe profit datorat de către societatea comercială la finele trimestrului III.000 = 2. societatea înregistrează venituri din anularea unor provizioane constiuite anterior. Determina i cuantumul impozitului anual datorat de către societatea comercială. ca urmare a nerespectării unor reglementări de protec ia mediului societatea prime te o amendă în valoare de 5.5.000 lei.000 – 1.000) = 37.000 lei. persoană juridică română cu sediul social în Bucure ti. .000 = 15. în sumă de 1.000 lei Impozit pe profit = 16% * Profit impozabil = 16% * 15.000 lei impozabil în valoare de 6. fiind ac ionar majoritar din 2007 al societă ii comerciale SC MALUS SA. ce activează în domeniul construc iilor. i un profit 28 . .veniturile totale înregistrate sunt 41. .în luna ianuarie 2011 societatea ob ine un dividend net în valoare în valoare de 3.000 – 22. au fost considerate cheltuieli nedeductibile.000 lei. care. Rezolvare Profit impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile) = ( 41.în luna aprilie. vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la activitatea desfă urată în primele 3 trimestre ale anului 2011: .000 lei. autorizată să desfă oare activită i de natura pariurilor sportive.

Rezolvare Impozit pe activitatea desfăşurată = max. . 16% * Profit impozabil pariuri) 5%* Venituri pariuri = 5%* 12.cuantumul impozitul pe profit. . . iar în luna august un alt angajat este trimis într-o delega ie în interes de serviciu pe o perioadă tot de 7 zile la Timi oara.500 lei. Alte informa ii: .în luna martie. Pentru cele două deplasări societatea a înregistrat o cheltuială cu indemniza ia de deplasare de 1.000 = 600 lei 16% * Profit impozabil pariuri = 16%*6. Pentru i în luna februarie prime te primele 3 trimestre ale anului cuantumul cheltuielilor cu salariile personalului au fost 1.000 lei. societatea a organizat o petrecere pentru angaja i cu ocazia împlinirii a 5 ani de existen ă.800 lei. dar care nu sunt parte a CA.000 lei (nivelul legal pentru institu iile publice este de 13 lei/zi/persoană).cuantumul cheltuielilor cu materiile prime.000 lei. din care venituri din comercializarea produselor 20. contravalorea acesteia fiind 600 lei. nr.în luna martie 1 angajat este trimis într-o delega ie în interes de serviciu pe o perioadă de 7 zile în Oradea. a fost de 7.restul veniturilor până la total este reprezentat de venituri impozabile integral. . 7 din ora un software a cărui . Societatea comercială SC CALCULATORUL SA cu sediul social în ora ul Baia Mare. strada Viitorului.societatea are 3 angaja i în regim part-time i 1 administrator angajat în regim full-time.7. are ca obiectiv de activitate comercializarea hardware i software în domeniul IT i mentenan a produselor i prezintă la sfâr itul trimestrului III următoarea situa ie: . societatea a fost amendată cu 200 lei pentru depozitarea necorepunzătoare a unor de euri metalice.000 lei.în luna aprilie societatea a dat cu titlu de sponsorizare valoare este 400 lei. aferent perioadelor anterioare este în sumă colii nr.în luna mai. . (5% * Venituri pariuri.veniturile totale aferente perioadei analizate au fost 25.societatea de ine 35% din ac iunile SC MOUSE SA din 2006 dividende nete în valoare de 3. determinat de 600 lei. pe perioada analizată. . 29 i achitat.000 = 960 lei Impozitul anual datorat este de 960 lei 3. . .

977 lei cheltuieli nedeductibile = 200 + 400 + 378 + 545 + 600 = 2.68 lei 30 .000 lei venituri impozabile = 22.5*13*2*7 = 455 lei cheltuială deductibilă cu indemnizaţia de deplasare.000 lei. impozit aferent trimestrului III.263. din care: venituri neimpozabile = 3. diferenţa este cheltuială de protocol nedeductibilă = 378 lei (cheltuială de protocol nedeductibilă purtătoare de TVA nedeductibilă = 24%* 378 = 90.9.72 lei) Limita de deductibilitate la indemnizaţia de deplasare: 2.20% * impozit datorat=384. Rezolvare Venituri totale = 25.977 = 12. din care: cheltuieli deductibile = 7.68 – 60 – 600 = 1.923.100+600+600) = 222 lei cheltuială de protocol deductibilă.68 lei SPONZORIZAREA: min ( 30/00 * CA(20. din care cifra de afaceri (CA) = 20.73 lei)=60 lei Impozitul de plată aferent trimestrului III = Impozit datorat – sponsorizare (partea ce se scade) – impozit aferent trimestrelor I şi II Impozit trimestrul III = 1.Determina i cuantumul imozitul pe profit datorat de către societatea comercială.000 – 12.123 lei Profitul impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile Profitul impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile ) Profitul impozabil = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile Profitul impozabil = 22.000 lei.023 lei Impozit datorat = 16% * 12. Cheltuieli totale = 12.000) = 60 lei.000 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol: 2% *(22. diferenţa de 545 lei fiind nedeductibilă.000.800 + 222 + 455 = 9.100 lei.500 + 1.023 = 1923.

000 lei. Cheltuielile efectuate de organizaţie pentru susţinerea intereselor specifice sindicatului sunt de 11. Un agent economic realizează.500 lei. aferent primului trimestru.dobânzi obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite 5.dividende primite de la o persoană juridică română 1. . Determinaţi impozitul pe profit plătit de organizaţia sindicală pentru activităţile economice desfăşurate.000 lei. cumulat de la începutul anului 2011. în sumă de 570 lei.3 lei/euro. .800 lei. impozit aferent perioadei anterioare (anului trecut).resurse obţinute din finanţări nerambursabile 7.060 lei.710 lei. 2.000 lei .500 lei.cheltuieli efectuate cu transportul salariaţilor la locul de muncă.000 lei .venituri din activităţi economice 13.cifra de afaceri. pentru 4 angajaţi. din care: .000 lei.cheltuieli aferente achiziţiilor de materii prime 9. următoarele venituri şi cheltuieli: Venituri totale.6. iar cheltuielile efectuate pentru activităţile economice desfăşurate sunt de 5.000 lei . .3. . în sumă de 1. în sumă de 5. . în sumă de 19.cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare în ţară.000 lei. pe o perioadă de 5 zile fiecare.cotizaţii şi taxe de înscriere ale membrilor 25.penalităţi de întârziere ca urmare a unui contract comercial încheiat cu o persoană juridică rezidentă. Cheltuielile administrative care nu pot fi separate pe cele 2 tipuri de activităţi (nonprofit şi economică) sunt de 10.800 lei.cheltuieli cu impozitul pe profit. . Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 1.000 lei. . Nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de deplasare pentru instituţiile publice este de 13 lei/zi/persoană.alte venituri impozabile 8.venituri din rambursarea impozitului pe profit. până la sfârşitul trimestrului II. în sumă de 1. în sumă de 900 lei. achitat în plus. 31 .000 lei . O organizaţie sindicală a obţinut în cursul anului 2011 următoarele venituri: .800 lei.520 lei. Considerăm cursul mediu de schimb 4. în sumă de 19. din care: . în sumă de 29. Cheltuieli totale.donaţii şi bunuri primite prin sponsorizare 10.

în sumă de 27.540 lei. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 3.700 lei.970 lei. 32 . venituri din chirii. în sumă de 117.000 lei. venituri din prestarea unor servicii terţilor. în sumă de 5. în sumă de 300 lei. Un agent economic prezintă la sfârşitul trimestrului III al anului 2011 următoarea situaţie: venituri din vânzarea mărfurilor. în sumă de 75. cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordată unui număr de 5 angajaţi deplasaţi în interes de serviciu pe o perioadă de 6 zile fiecare.980 lei. cheltuieli cu impozitul pe profit calculat aferent primelor două trimestre. cheltuieli înregistrate în contabilitate şi care nu au la bază un document justificativ. venituri din anularea unor provizioane pentru care în momentul constituirii nu s-a acordat deducere. în sumă de 1040 lei. în sumă de 510 lei.200 lei. Determinaţi cuantumul impozitului pe profit datorat pentru trimestrul III şi impozitul de plată aferent trimestrului III al anului 2011. cheltuieli aferente salariilor personalului.280 lei.800 lei. cheltuieli de protocol. în sumă de 1. în sumă de 4. Determinaţi cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II al anului 2011. venituri din penalităţile de întârziere în conformitate cu contractele comerciale încheiate cu persoane rezidente. 3. cheltuieli aferente transportului şi cazării personalului deplasat în interes de serviciu. cheltuieli aferente penalităţilor de întârziere în conformitate cu contractele comerciale încheiate cu persoane rezidente.. acordate conform legii privind sponsorizarea. în condiţiile în care nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice este de 13 lei/zi/persoană. în sumă de 700 lei. în sumă de 1. în sumă de 1.cheltuieli de sponsorizare.200 lei. în sumă de 48.

1. Venituri din pensii 4. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4. venituri neimpozabile.4 Veniturile din salarii 4. cheltuieli deductibile. Aplica ii rezolvate 4.6.10.1.Unitatea de învăţare 4.1.9.3.5 Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 4. Aplica ii rezolvate 4.1.1. Aplicaţii rezolvate 4.1.2. Venituri din premii i jocuri de noroc 4.6.3. Aplicaţii rezolvate 4.4. Impozitul pe venit – caracterizare generală 4.1.2. Veniturile din activităţi independente 4. cotă forfetară. sistem de plăţi 33 . Aplica ii rezolvate 4. cheltuieli nedeductibile. Veniturile din investiţii 4.10.8. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4. categorii de venituri supuse impozitului pe venit. IMPOZITUL PE VENIT Cuprins 4.4.9.8.2. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.5. Aplicaţii rezolvate 4.3.1.7.5.6. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.2. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 4. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 4.1. Aplica ii rezolvate 4. Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală 4. venituri impozabile. Aplicaţii rezolvate 4.2.1.7.

venituri din cedarea folosinţei bunurilor. definească cotele forfetare şi modalitatea lor de aplicare. venituri din premii şi din jocuri de noroc. recunoască categoriile de venituri pentru care se datorează impozit. venituri din salarii. declaraţii de impunere. venituri din activităţi agricole. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România. venituri din pensii. determine impozitul datorat pe fiecare tip de venit cuprins în unitatea de învăţare. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare. distingă între impunerea pe baza plăţilor anticipate şi impunerea în sistem real. venituri din investiţii.anticipate. studentul va fi capabil să: identifice persoanele încadrate în noţiunea de contribuabil. dobânzi de întârziere la plata impozitului pe venit. venituri din alte surse 34 . Categoriile de venituri supuse impozitul pe venit sunt: venituri din activităţi independente. sistem real de impunere. cunoască declaraţiile ce trebuie întocmite pentru plata impozitului pe venit.2. facă distincţie între diferitele tipuri de venituri (venituri impozabile / venituri neimpozabile) şi cheltuieli (cheltuieli deductibile / cheltuieli nedeductibile). persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România. Impozitul pe venit – caracterizare generală Contribuabilii sunt: persoanele fizice rezidente. termenele de depunere a acestora şi dobânzile suportate în cazul întârzierii plăţii impozitului pe venit datorat. 4. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii.

3. sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate. precum şi orice alte drepturi. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen. bugetele locale şi din alte fonduri publice în conformitate cu Codul Fiscal. iar cota de impunere este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie de venit supus impozitului. sume asigurate. realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat. văduvele/văduvii de război. etc. sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat. cu ocazia tragerilor de amortizare. corespunde anului calendaristic. maternitate. orfanii. veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. bugetele fondurilor speciale. pensiile pentru invalizii de război. sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri.Dintre veniturile neimpozabile reţinem: ajutoarele. ordine publică şi siguranţă naţională în conformitate cu Codul Fiscal. militarii cu termen redus. precum şi pensiile. acordate din bugetul de stat. Veniturile din activităţi independente Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale. inclusiv din activităţi adiacente. indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială. Perioada impozabilă este anul fiscal. care în România. studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională. indemnizaţiile pentru risc maternal. altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale. bugetul asigurărilor sociale de stat. cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi. 35 . creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav. 4.

dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice. mecenat. în interesul serviciului. cheltuielile de protocol. Venitul brut cuprinde. altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional. cheltuielile de protocol. Dintre cheltuielile cu deductibilitate limitată reţinem: cheltuielile de sponsorizare. d) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală.Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării de venituri. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. altele decât cheltuielile de sponsorizare. exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii. instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi. precum şi pentru acordarea de burse private. d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări. cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale. suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice. 36 . sponsorizare 5%. b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă. Nu sunt considerate venituri brute: a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia. utilizate într-o activitate independentă. deductibile. mecenat. în ţară şi în străinătate. cheltuielile sociale. c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii. pentru acordarea de burse private. mecenat sau donaţii. în principal: a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii. cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale 2%) se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile. Baza de calcul pentru cheltuielile cu deductibilitate limitată (protocol 2%. efectuate conform legii. utilizate în desfăşurarea activităţii. pe baza contractului încheiat între părţi. c) sumele primite ca despăgubiri.

Contribu ia de asigurări sociale – în cazul în care venitul din activită i independente este singurul venit ob inut de persoana fizică. şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. aceasta se poate asigura voluntar pe baza unui contract individual (men iunile cu privire la nivelul venitului asigurat rămân valabile). cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă.Plăţile anticipate în contul impozitului pe veniturile din activităţi independente. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% şi acestea se virează în 4 rate anuale egale. se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă. iar în cazul în care pe lângă veniturile din activită i independente. după caz. aceasta va datora contribu ia de asigurări de sănătate pe fiecare venit ob inut. exceptând cazurile în care impozitul anticipat este reţinut la sursă sau a cazurilor în care impozitul reţinut este final.5%. prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor. În ceea ce prive te contribu iile de asigurări pentru persoanele care realizează venituri din activită i independente. Cota de impunere este de 10. ca de exemplu venituri din salarii. Cota de impunere este 5. Dacă persoana fizică ob ine pe lângă venitul din activită i independente i alte venituri pentru care datorează contribu ia de asigurări sociale. legisla ia în vigoare men ionează următoarele: 1. potrivit legii. Contribu ia de asigurări pentru omaj – persoanele care ob in venituri din activită i independente. luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent.5% 3. aceasta are obligativitatea asigurării în sistemul public de pensii pe baza unui contract individual dacă venitul brut anual realizat este mai mare sau egal cu de 4 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului pensiilor (pentru anul 2012 acesta este 2117 lei). Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. idiferent dacă acestea sunt singurele venituri ob inute sau 37 . pesoana fizică ob ine i alte venituri pentru care are obligativitatea plă ii contribu iei de asigurări de sănătate. până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. În acest caz venitul asigurat nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului. 2. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului. Contribu ia de asigurări de sănătate – în cazul în care venitul din activită i independente este singurul venit ob inut de persoana fizică valoarea contribu iei nu poate fi inferioară celei aferente salarilui minim brut pe ară (pentru 2012 nivelul acestuia este de 700 lei). indiferent de nivelul acestuia.

000 lei.000 lei. Petrovici Ionel este angajat pe post de agent-vânzări. cheltuielile totale aferente serviciilor prestate de ter i (energie conformitate cu ponderea aferentă sediului social.A. Cheltuieli: cheltuieli aferente achizi iei de materiale 9. i apă) 2. cota parte a impozitului pe clădiri. Sediul social aferent activită ii independente se află în apartamentul proprietate personală i reprezintă 40% din suprafa a totală a acestuia.1. la societatea comercială ”ELECTRONICUL” S. următoarele informa i cu privire la activitatea Domnul Petrovici vă pune la dispozi ie independentă desfă urată: Venituri: - venituri din vânzarea componentelor informatice 17. 250 lei. în 38 . venituri sub formă de dobânzi aferente contului curent al activită ii independente desfă urate 2.000 lei. 4.000 lei. i pentru a î i completa veniturile de la 1 ianuarie 2011 domnul Petrovici a devenit antreprenor independent (persoană fizică autorizată în domeniul informatic). cu normă redusă. se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru omaj. Aplicaţii rezolvate 1. domnul Petrovici. voluntar. Rambursarea împrumutului se face integral la scaden ă. împrumută de la so ie suma de 7. la o rată de dobândă de 9% /an. Cota de impunere este de 0.000 lei. Acesta nu este înregistrat în scopuri de TVA i ine eviden a activită ii desfă urate după contabilitatea în partidă simplă.nu.5%. Nivelul venitului asigurat nu poate fi mai mic decât salariul minim brut.3.000 lei. cheltuieli cu dobânda la împrumutul primit de la so ie 630 lei. pe baza unui contract individual. datorat bugetului local. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut lunar. Împrumutul este acordat la data de 1 ianuarie 2011 pe o perioadă de 1 an. venituri din acordarea de asisten ă informatică 6. pentru buna desfă urare a activită ii. venituri sub formă de dobânzi aferente contului curent personal 1.000 lei.

- cheltuieli aferente contibuţiilor de natură socială.000 lei. PRIETENUL MEU”.000 lei.000 + 6.000 + 2. 25 sepetembrie i 25 decembrie. b) Impozitul datorat se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.500 + 420 + 591. domnul Petrovici a estimat la începutul anului 2011 un venit net aferent activită ii independente desfă urate de 10. 1. astfel domnul Petrovici va achita în contul impozitului pe venitul din activită ile independente 400 lei trimestrial cu scaden a pe 25 martie. astfel: 39 . funda iei ”CALCULATORUL. în conformitate cu legisla ia în vigoare. rata de referin ă a BNR este 6%. cheltuielile cu dobânda (630 lei): limitate la nivelul ratei de referin ă a BNR. astfel Impozitul datorat = 16% * venitul net Venitul net= Venitul brut – Cheltuielile deductibile Venitul brut = 17.000 = 1. în conformitate cu legisla ia în vigoare.500 lei. c) determina i diferen a de plată sau de recuperat în contul impozitului pe venitul din activitatea independentă desfă urată în func ie de valorile ob inute la punctele b) i c). domnul Petrovici a acordat suma de 1.5 = 13. 25 iunie.000 = 25.761.000 lei Cheltuielile deductibile = 9. domnul Petrovici a donat unei rude cu probleme grave de sănătate suma de1.5 lei Cheltuielile cu deductibilitate limitată 1.000 + 2.500 lei.600 lei Impozitul se achită în 4 tran e anuale egale cu scaden ă pe 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru. Rezolvare a) Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * Venitul net estimat Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * 10.000 + 250 + 1. pentru activitatea independentă desfă urată i preciza i datele scadente ale acestora. Alte informa ii: Cerin e: a) determina i impozitul datorat în cursul anului 2011 sub formă de plă i anticipate. b) determina i impozitul final datorat pentru activitatea independentă desfă urată în conformitate cu datele din contabilitatea în partidă simplă. în conformitate cu legea sponsorizării.

5 lei Venit net realizat = 25. oferind consultan ă unei serii variate de clien i.000 lei.veniturile ob inute ca urmare a serviciilor prestate au fost în valoare de 10.170) = 591.798 lei Diferen a de plată = 198 lei 2.761. Buburuza S.pentru activitatea desfă urată domnul Georgescu a înregistrat următoarele cheltuieli: achizi ii de materiale consumabile 450 lei. Despre domnul Georgescu Ion se cunosc următoarele informa ii: este angajat cu normă întreagă. Despre activitatea independentă se cunosc următoarele: . protocol.13.798 lei c) Impozitul achitat anticipat = 1.500 lei): limitate la 5% din diferen a dintre venitul brut i cheltuielile deductibile. cotiza ia la corpul consultan ilor fiscali 300 lei. cheltuielile de sponsorizare (1. pe post de ef compartiment contabil la societatea S.000 . .238. achizi ii cafea. La începutul anului domnul Georgescu a estimat că va ob ine din activitatea independentă un venit net în valoare de 6. 40 . sucuri i serve ele pentru protocol 1. .5 = 11. mecenat i cotiza ii la asocia ii profesionale.000 lei. altele decât cheltuielile de sponsorizare.domnul Georgescu nu are angaja i desfă urând activitatea în mod individual.000 = 420 lei 2.Limita de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda = 6% * 7.A.5 lei Impozit datorat = 1.C. are calitatea de consultant fiscal. acordarea de burse private.000 – 13.170 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizarea = 5% *(25. dulciuri. cheltuieli aferente utilită ilor apartamentului proprietate personală 400 lei (25% din apartament este utilizat pentru activitatea independentă).600 lei Impozitul datorat = 1.000 lei. societate plătitoare de impozit pe profit cu sediu în ora ul Craiova. Cheltuielile deductibile luate în calcul la stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare = 13.

000 .000 = 500 lei Venit net realizat = 8. acordarea de burse private. cheltuielile de protocol (1. i realiza i regularizarea acestuia cu men ionarea obliga iilor fiscale ale Rezolvare Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * 6. 25 iunie.000 lei): limitate la 2% din diferen a dintre venitul brut i cheltuielile deductibile. astfel domnul Georgescu va achita în contul impozitului pe venitul din activită ile independente 240 lei trimestrial cu scaden a pe 25 martie.550) = 189 lei 2. altele decât cheltuielile de sponsorizare.039 lei Cheltuielile cu deductibilitate limitată 1.434 lei Diferen a de plată = 474 lei 41 . protocol.434 lei Impozitul achitat anticipat = 960 lei Impozitul datorat = 1. Venitul brut = 10. Cheltuielile deductibile luate în calcul la stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de protocol = 550 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda = 2% * (10. mecenat i cotiza ii la asocia ii profesionale.000 lei Cheltuielile deductibile = 450 + 25% * 400 + 189 + 300 = 1.000 = 960 lei Impozitul se achită în 4 tran e anuale egale cu scaden ă pe 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru.961 lei Impozit datorat = 1. cheltuielile aferente cotiza iei la corpul consultan ilor fiscali (300 lei): limitate la 5% din venitul brut Limita de deductibilitate a cheltuielilor aferente cotiza iei la corpul consultan ilor fiscali = 5% * 10. 25 sepetembrie i 25 decembrie.Determina i cuantumul impozitului pe veniturile din activita i independente datorat de către domnul Georgescu domnului Georgescu.

.cheltuieli cu impozitele.Până pe data de 31 ianuarie a anului curent domnul Georgescu are obliga ia de a depune op iunea pentru determinarea venitului în sistem real prin completarea i depunerea formularului privind determinarea venitului net în sistem real la administra ia fiscală în cărei rază teritorială î i desfă oară activitatea. precum şi impozitul de plată sau de recuperat. Determinaţi impozitul pe venit datorat pentru întreg anul. 4.000 lei. au fost în sumă de 700 lei. în sumă 200 lei.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. 2. are un birou notarial şi obţine în anul 2011 venituri totale în sumă de 80. în situaţia în care plăţile anticipate cu titlu de impozit. O persoană fizică desfăşoară o activitate independentă în legătură cu care realizează în cursul anului 2011 următoarele venituri şi cheltuieli: .000 lei.cheltuieli cu amenzi şi penalităţi datorate autorităţilor române 200 lei. . data respectivă fiind data limită pâna la care poate efectua plata diferen ei de impozit de plată fără a datora cheltuieli accesorii. efectuate în cursul anului.200 lei. . notar. .3.cheltuieli de protocol 800 lei.000 lei din desfăşurarea acestei activităţi.cheltuieli cu chiria spaţiului în care se desfăşoară activitatea 2.cheltuieli aferente achiziţionării de materii prime şi materiale consumabile 5. în condiţiile în care dobânda de referinţă a BNR este de 10%.venituri din dobânzi aferente creanţelor comerciale 1. . altele decât impozitul pe venit.venituri din despăgubiri 700 lei.040 lei.venituri din sponsorizări 800 lei. Ion Popescu.cheltuieli de sponsorizare 600 lei. .venituri din împrumuturi (pe o perioadă de un an) primite de la o altă persoană fizică 17.venituri din vânzări 15. Pentru desfăşurarea activităţii contribuabilul a 42 .700 lei. . . . Până pe data de 25 mai a anului fiscal următor domnul Georgescu va depune declara ia cu privire la cuantumul venitului realizat.cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite de la persoana juridică 2.000 lei. . . .cheltuieli cu donaţiile 870 lei.

cheltuieli de protocol 1. Cheltuielile aferente realizării veniturilor sunt următoarele: . Determinaţi impozitul pe venit datorat. ştiind că acesta a sponsorizat o entitate non-profit cu suma de 1.200 lei.contractat un credit bancar în sumă de 6.55 alin. subunitatea 4.ratele aferente creditului contractat 2. .4. .000 lei. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4.cheltuieli cu impozitul pe clădiri 200 lei.900 lei. alin 4). Nu sunt asimilate salariului venituri precum: ajutoarele cu caracter social. .cheltuieli de sponsorizare 1.000 lei. . inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.cheltuieli cu salariile 25. . cadouri şi alte sume acordate salariaţilor (art.chiria aferentă sediului 7.000 lei. Sunt asimilate salariilor o serie de venituri şi avantaje expres menţionate în Codul Fiscal (art.3. . 2 şi alin. Venituri din salarii Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege.cheltuieli aferente prestării de servicii 15. de către contribuabil.55. . indiferent de perioada la care se referă. 43 .majorări de întârziere datorate autorităţilor române 50 lei.cheltuieli cu energia şi apa 9.000 lei.000 lei.3). 4. bugetului. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă.7% din impozitul pe venit. .000 lei.

inclusiv cartelele telefonice. la nivelul unui abonament lunar. tichetele de masă.000. inclusiv. Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar. astfel: pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere . în ţară şi în străinătate. tichetele de vacanţă i tichetele cadou acordate salariaţilor în conformitate cu prevederile legale. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1. inclusiv. pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere .000 lei inclusiv. costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice.550 lei. pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere . pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei. final. Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3. pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere .450 lei. Impozitul lunar se determină astfel: 44 .000 lei nu se acordă deducerea personală. conform legii. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri.contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora.250 lei.650 lei. efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu. fără să se datoreze şi contribuţiile de asigurări sociale. sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. în interesul serviciului. deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin Ordin al ministrului finanţelor publice.01 lei şi 3. etc. În acest caz cuantumul deducerii personale de baze se rotunje te până la unitatea imediat superioară multiplu de 10 lei. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere . Pentru aceste tichete se va calcula doar impozitul pe venit. tichetele de cre ă.350 lei. În urma celor mai recente modificări ale Codul Fiscal se vor impozita.000 lei.

ca urmare a identificării unei substan e ce măre te speran a de via ă a florilor. În situaţia în care totalul veniturilor ce reprezintă baza de calcul a contribu iilor este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (salariul mediu brut în 2012 = 2. aceasta beneficiază lunar de un spor de 15% din salariul de bază. În luna februarie. contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon.5%. în vârstă de 5 ani i Ioana. c) cota contribu iei de omaj 0.5%. Aplicaţii rezolvate 1. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii.788 lei.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. Doamna Ionescu are 2 copii – Vlad.1. Cotele contribu iilor sociale individuale sunt stabilite prin reglementările în vigoare astfel: a) cota contribu iei de asigurări sociale 10. Alexandra Ionescu este angajată cu normă întreagă la SC LALEAUA SA din 15 ianuarie 2012. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. . astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.deducerea personală acordată pentru luna respectivă. doamna Ionescu prime te o recompensă în valoare de 2. în ţară şi în străinătate. b) cota contribu iei de asigurări sociale de sănătate 5. calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. pe post de chimist ef de laborator. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. şi următoarele: . cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România. .cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă.5%.700 lei. 45 .117 lei). Baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale individuale obligatorii o reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente.a) la locul unde se află funcţia de bază. Pentru că doamna Ionescu î i desfă oară activitatea în condi ii clasificate ca fiind vătămătoare. pe fiecare loc de realizare a venitului. având un salariu de bază brut de 6. 4.4.

nu beneficiază de DPB pentru că Venitul brut depă este valoarea de 3. În luna ianuarie 2012 doamna Asandei este trimisă într-o delega ie în interes de serviciu în Piatra Neam pe o perioadă de 2 zile. Rezolvare 46 .2 = 53 = Venit net = 10.506.2 lei.2 – 1.BACĂU SA.788 + 15%* 6. Asandei Viorica este angajată cu normă întreagă la SC BIOS .506.506. începând cu luna noiembrie 2011 un salariu de bază brut lunar de 1.700 lei i un spor de vechime de 5% din salariul de bază. Victor Asandei are 7 coala generală nr. Doamna Asandei este membru de sindicat din iulie 2011 i din salariul ob inut i se re ine lunar cotiza ia obligatorie de 10 lei.000 lei = Venit impozabil 8. Determina i cuantumul drepturilor băne ti pentru doamna Asandei în luna ianuarie 2012.5%* 10.CASS = 5.CAJS = 0..2 Impozit = 16%*8.CAS = 10.772.506.368.72 lei. din februarie 2007.2 lei 2.2 = 1103 . Determina i cuantumul salariului net încasat de către doamna Ionescu în luna februarie 2012. 5 din Bacău i este unicul copil al so ilor Asandei.DPB = 0.772.585 lei > 10. delega ie pentru care prime te suma de 1. Rezolvare Venit brut = 6. Începând cu lei reprezentând contravaloarea indemniza iei de deplasare.772.506. ani.734 = 8772.în vârstă de 12 ani.2 – 1404 = 7.506.2 .2 = 1404 lei Salariul net încasat = 8. o societate comercială plătitoare de impozit pe profit.5%* 10.700 = 10.788 + 2. valoarea unui tichet de masă este de 8.2 = 578 .117 = 10.2 lei (5 * 2.000 i transportul. cazarea luna decembrie 2011 societatea comercială oferă angaja ilor tichete de masă în limitele legale. deci baza de calcul este venitul brut) . este elev în clasa I la fiind considerat a fi în între inerea mamei.5%* 10. Doamna Asandei ob ine.

i la SC TIPOGRAFIA SA. i 47 .5%* 1.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1.(1. 4. În luna martie cu ocazilei de 8 martie. angajatorul oferă tuturor angajatelor. băiatul so ilor Adamache.000 lei.4. Determina i salariul net ob inut de doamna Adamache la fiecare loc de muncă.261 lei Impozit = 16%*1. în număr de 10.Venit brut = 1. pe post de secretară ob inând un salariu de bază brut i ob ine lunar un venit egal cu 900 lei.251 lei În luna ianuarie drepturile băneşti ale angajatului sunt în sumă de 2.700 + 5%*1.Cotizaţie sindicat 10 lei = Venit impozabil 1.261 = 201.000) = 212.CAS = 10.72 = 174. Pentru completarea veniturilor personale doamna Adamache desfă oară o activitate dependentă. Adamache Iulia este angajată cu normă întreagă a SC DIC IONARUL SA. în vârstă de 17 ani. pe post de traducător i ob ine lunar un salariu de bază brut de 2.785 = 9 lei = Venit net 1.491 lei .491 – 10 – 202 = 1.CASS = 5.251 lei (salariu de 1.5%* 1.4 lei = 27. iar i ob ine de 900 lei.400 lei. transport i cazare de 1. cu program redus.9 lei (28 lei) Salariul încasat aferent lunii ianuarie = 1.785 = 187 lei .279 – 28 = 1. cadouri în valoare totală de 1.000)/2. precum pe total.000 lei).CAJS = 0.4 lei Impozit aferent tichetelor de masă= 16%*174.76 lei (202 lei) Salariul net înainte de impunerea tichetelor de masă = 1.251 lei şi contravaloarea indemnizaţiei de deplasare în interes de serviciu.700 = 1.785 = 98 lei .785-1.Deducerea personală de bază = 350 *(1. este elev la Liceul Economic lunar o bursă de studiu de 200 lei.5%* 1.279 lei Contravaloare tichetelor de masă = 20*8.6 lei (220 lei) . iar la această valoare se adaugă şi contravaloarea cele 20 de tichete de masă. So ul doamnei Adamache este pensionar Mihai.785 lei .

iar în luna decembrie 2011 doamna Iordache a beneficiat de 20 de tichete de masă. ob ine lunar o bursă de studii de 230 lei. Determina i cuantumul venitulul net încasat de doamna Iordache în luna decembrie 2011.500 lei.500 lei. astfel domna Iordache a primit. Doamna Iordache mai are un copil major – Iulian. subunitatea 4.4. 48 . pentru cei 2 copii minori – Mihai i Adela. un spor de vechime de 900 lei i 3 kg de miere la un pre de 5 lei/kg (pre exclusiv TVA) Cu ocazia sărbătorilor de iarnă. indiferent de momentul încasării acestora. în limita prevăzută de lege. cu sediul social în comuna Bragadiru. Iordache Mihaela este angaja ă cu normă întreagă la SC ALBINUTZA SA. altele decât veniturile din activităţi independente. i Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4. Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală.2. În luna decembrie 2011 doamna Iordache a ob inut de la locul de muncă un salariu brut lunar de 1. în valoare de 9 lei/tichet. provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile. care este student la Universitate în Bucure ti. angajatorul a oferit tuturor angaja ilor cadouri pentru copiii minori ai acestora. obţinute de către proprietar. dulciuri i bilete la teatrul de păpu i în valoare totală de 400 lei. din 2007 i ob ine lunar un salariu de bază brut de 1. având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal.5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile. 4. Angajatorul oferă salaria ilor i tichete de masă. uzufructuar sau alt deţinător legal. în bani şi/sau în natură.

uzufructuarului sau a altui deţinător legal. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. Cota contribu iei este 5. conform dispoziţiilor legale. comunicat de Banca Naţională a României. Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale. determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare. i cota forfetară) nu pozate fi mai mică decât salariul În ceea ce prive te contribu ia de asigurări sociale. Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală. În acest caz baza de calcul (diferen a dintre venitul brut minim pe ară. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal. din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat. potrivit clauzelor contractuale. 25 iunie. astfel persoanele care ob in venituri din cedarea folosin ei bunurilor sunt obligate la plata contribu ei de asigurări de sănatate doar dacă acest venit este unicul venit realizat de contribuabil.5%. datorează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de stat. persoanele care realizeazăp venituri din cedarea folosin ei bunurilor au libertatea de a se asigura în sistemul de pensii pe baza unui contract individual de asigurare socială. până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Data de 25 mai inclusiv a fiecărui an fiscal se constituie atât termen de declarare. venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută. În cazul în care. (25 martie. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an. în sarcina proprietarului. Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil.Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad. pe baza Declaraţiei de venit. 25 septembrie şi 25 decembrie). începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Venitul asigurat nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut 49 . Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. sunt calificate ca venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real. cât şi termen de plată a impozitului pe venit. Contribu iile individuale de asigurări sociale sunt reglementate prin legile speciale. cu excepţia veniturilor din arendare. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal.

5. şi stabiliţi diferenţa de impozit de plată în urma regularizării anuale a acestuia. La mijlocul lunii septembrie.350 – 25%*8. salariată cu normă întreagă la SC GLOBUS SA.utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale dar nici mai mare de 5 ori salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.5%. Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 800*12 = 9.31 decembrie 2011).200 = 1. până pe data de 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru – 288 lei/trimestru Impozit anual datorat – calculat în sistem real Venit brut = 800*4 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 1.000 lei. are în proprietate 2 apartamente iar pe unul dintre ele îl închiriază pe o perioadă de 1 an (1 ianuarie . Cota de contribu ie este 10.600 – 25%*9.000= 8.262.200 lei Impozit anticipat = 16%*7. Aplicaţii rezolvate 1. reziliază contractul începând cu data de 1 octombrie. Pesoanele care realizează astfel de venituri se pot asigura pe baza unui contract individual i în sistemul asigurărilor pentru omaj. Determinaţi valoarea impozitului anual anticipat. chiria creşte cu 10 lei lunar. 4. achitat în 4 tranşe anuale egale.600 = 7.5 lei 50 .1. iar cota de contribu ie este 0. cheltuieli ce cădeau în sarcina sa. constatând totodată că proprietarul (doamna Popescu) a beneficiat pe perioada activă a contractului şi de suma de 1.152 lei.600 lei Venit net = 9. până la expirarea contractului. dar au fost suportate de către chiriaş. În conformitate cu contractul încheiat doamna Popescu obţine un venit lunar (chirie) în sumă de 800 lei. Doamna Popescu a optat la începutul anului pentru impunerea sub formă de plă i anticipate. Începând cu data de 1 mai.350 lei Venit net = 8. cele două părţi de comun acord.5%. de comun acord. impozit calculat în sistem real. Doamna Popescu Ileana. valoarea impozitului anual datorat.350 = 6.

cheltuieli ce cădeau în sarcina proprietarului.536 = 726 lei Impozit achitat până la momentul rezilierii contractului = 304 + 304 = 608 lei Impozit de plată după regularizare = 726 – 608 = 118 lei 51 .23 + 200 * 4. realiza i regularizarea situa iei şi stabiliţi obligaţiile declarative ale contribuabilului Rezolvare Venit brut estimat 2011 = 200 * 4.18 lei (iunie).596 lei Venit net estimat 2011 = 7.697 = 912 lei ( câte 304 lei la 25 iunie.002 lei Impozit anticipat achitat efectiv până la momentul rezilierii contractului = 288*3=864 lei Impozit efectiv de plată = 1.18 + 200 * 4.5 = 1.048 – 25% * 6.22 lei/euro).262. pe o perioadă de 2 ani.22 + 1.21 lei (august).23 lei (aprilie). 25 septembrie şi 25 decembrie 2011) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului de închiriere.048 lei Venit net realizat = 6.596 – 25% * 7. Cursul euro a înregistrat următoarele valori: 4.697 lei Impozit anticipat 2011 = 16% * 5.21 + 200 *4. La mijlocul lunii septembrie.864 = 138 lei (poate fi achitat până pe data de 25 mai a anului fiscal următor) 2. În conformitate cu contractul încheiat persoana ob ine un venit lunar (chirie) în sumă de 200 euro (cursul de schimb la momentul impunerii fiind de 4. o persoană fizică care realizează i venituri din salarii.002.000 lei. închirează un apartament începând cu 1 aprilie 2011. constatând totodată că proprietarul a beneficiat pe perioada activă a contractului i de suma de 1. dar au fost suportate de către chiria .536 lei Impozit datorat = 16% * 4.19 lei (mai). 4. valoarea impozitului real datorat.048 = 4.596 = 5.22 * 9 = 7. 4. reziliază contractul începând cu data de 1 octombrie.21 (iulie). cele două păr i de comun acord.21 + 200 * 4.000 = 6. (Declaraţia 220) Venit brut realizat = 200 * 4.19 + 200 * 4.Impozit datorat = 16%*6. 4. proprietarul trebuie să înregistreze contractul la Administraţia financiară şi să depună Declaraţia privind venitul estimat. 4.22 lei (septembrie) Determina i valoarea impozitului anticipat. 4. Gheorghe Alin.

La sfârşitul anului 2011, până la data de 15 mai 2012, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2011. (Declaraţia 200)

4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. O persoană fizică închiriază pe o perioadă de 4 ani un apartament, începând cu data de 1 ianuarie 2011. În conformitate cu contractul încheiat, contravaloarea chiriei este 950 lei lunar, urmând să crească cu 10 lei lunar, începând cu data de 1 aprilie. La sfârşitul anului se constată că proprietarul a beneficiat, pe lângă chiria lunară şi de suma de 500 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor – cotă parte – cu reparaţia instalaţiilor comune ale clădirii. Determinaţi venitul net estimat, cuantumul impozitului anticipat, cuantumul impozitului anual datorat şi stabiliţi diferenţa de impozit în plus sau în minus în urma regularizării acestuia, pentru anul fiscal 2011. Men iune!!! Persoana fizică ob ine pe lângă venitul din cedarea folosin ei bunurilor venituri din salarii. i

2. O persoană fizică închiriază pe o perioadă de 2 ani un apartament, începând cu data de 1 aprilie 2011. În conformitate cu contractul încheiat, contravaloarea chiriei este 1.000 lei lunar. Pe data de 20 octombrie cele două părţi de comun acord reziliază contractul începând cu data de 1 noiembrie. La sfârşitul anului se constată că proprietarul a beneficiat, pe lângă chiria lunară şi de suma de 500 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor – cotă parte – cu reparaţia instalaţiilor comune ale clădirii. Determinaţi venitul net estimat, cuantumul impozitului anual anticipat, cuantumul impozitului anual datorat calculat în sistem real şi realizaţi regularizarea acestuia, pentru anul fiscal 2010. Men iune!!! Persoana fizică nu ob ine pe lângă venitul din cedarea folosin ei bunurilor i venituri din salarii.

52

Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4, subunitatea 4.5.

4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală reprezintă venituri din activităţi independente pentru care impozitarea se face astfel: - la plata venitului se reţine un impozit de 10% la sursă de către plătitorul de venit; - la sfârşitul anului, autorul este obligat să depună declaraţia de venit, până la 25 mai a anului următor, declarând venitul brut şi cheltuielile deductibile. Venitul brut este reprezentat de suma veniturilor brute obţinute de autor în cursul anului de la toţi cei de la care a obţinut aceste sume iar cheltuielile deductibile se calculează cu o cotă forfetară de: (a) 25% din venitul brut, pentru opere de artă monumentală, aşa cum sunt definite de Codul fiscal; (b) 20% din venitul brut pentru drepturile de proprietate intelectuală. Venitul net se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite. Referitor la contribuţia la asigurările sociale de sănătate autorul va fi obligat la plata acesteia dacă nu obţine alte venituri pentru care plăteşte această contribuţie. Obligaţia de plată este a autorului şi nu a plătitorului de venit deci, indiferent dacă există sau nu obligaţia de plată a acestei contribuţii, nu este obligaţia plătitorului de venit de a o reţine şi vira la buget. Începând cu 1 iulie 2010 (OUG nr.58/2010), pentru orice venituri de natura profesională, altele decât cele salariale, se vor datora pe lângă contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate şi, asigurări sociale şi asigurări de şomaj. Prin venituri de natură profesională, în sensul ordonan ei de urgen ă 58/2010, se în elege venituri din drepturi de autor i drepturi conexe,

a a cum sunt definite de Codul Fiscal. Potrivit OUG nr. 58/2010 contribu ia individuală de asigurări sociale i contribu ia de asigurări de omaj se datorează după cum urmează:

dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate în mod ocazional pe

lângă veniturile de natură salarială, atunci pentru veniturile de natură profesională nu se datorează contribu iile de asigurări; dacă veniturile din drepturi de autor i drepturi conexe sunt realizate în mod ocazional i

reprezintă unica sursă de venit, atunci contribuabilul datorează contribu iile de asigurări;

53

-

dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate cu regularitate pe i pentru veniturile de natură profesională se

lângă veniturile de natură salarială, atunci datorează contribu iile de asigurări; dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate cu regularitate

i

reprezintă unica sursă de venit, atunci contribuabilul datorează contribu iile de asigurări. Cotele aferente contribu iilor sunt: 10,5% contribu ia individuală de asigurări sociale, 5,5% contribu ia la asigurările sociale de sănătate i 0,5% contribu ia la asigurările pentru i cota forfetară. omaj.

Baza de calcul a contribu iilor este diferen a dintre venitul brut

Aceste reglementări vor fi abrogate începând cu data de 1 iulie 2012.

4.6.1. Aplicaţii rezolvate

1. Ionescu Aurel este de profesie inginer

i în luna ianuarie a anului curent a publicat un

manual de specialitate, realizând un venit brut sub forma drepturilor de autor de 3.000 lei. Domnul Ionescu nu este angajat i nu ob ine alte venituri în afara venitului din luna ianuarie.

Determinaţi valoarea impozitului anticipat, a impozitului real datorat şi realizaţi regularizarea anuală a acestuia.

Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 3.000 lei Impozit = 10%*3.000 = 300 lei Venituri din drepturi de autor încasate = 3.000 – 300 = 2.700 lei

Impozit anual datorat calculat în sistem real Venit brut = 3.000 lei Venit net = venit brut – cota forfetară – contribuţiile obligatorii (CAS; CASS; CAJS) Venit net = 3.000 – 20%*3000 – (10,5%*2.400 + 5,5%*2.400 + 0,5%*2.400) = 2.004 lei 54

care obţine şi venituri din salariu.000 lei Venit net = venit brut – cota forfetară Venit net = 7.000 lei. pentru o lucrare de artă monumentală – un bust expus în parcul central al unei localităţi.Impozit datorat = 16%*2. sub forma drepturilor de autor.250 = 840 lei Diferenţă de impozit datorată după regularizarea anuală = 840 – 700 = 140 lei 4.000 = 700 lei Venituri din drepturi de autor încasate = 7.300 lei Impozit anual datorat calculat în sistem real Venit brut = 7.000 lei Impozit = 10% * 7.000 – 25% * 7.000 – 700 = 6.004 = 320.64 lei (321 lei) Diferenţă de impozit datorată după regularizarea anuală = 321 – 300 = 21 lei (poate fi achitat până pe data de 25 mai a anului fiscal următor) 2.6.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 55 . Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 7.250 lei Impozit datorat = 16% * 5. Un sculptor. Determinaţi valoarea impozitului anticipat şi a diferenţei de impozit datorată după regularizarea anuală a acestuia. Venitul din drepturi de autor are caracte ocazional. în sumă de 7. realizează în luna ianuarie a anului curent venituri brute.000 = 5.

re inerii i virării revine plătitorului de astfel de venituri. reţinute şi suportate de persoana fizică. a realizat în luna februarie a anului curent venituri brute din drepturi de autor în sumă de 4. Determinaţi valoarea impozitului anticipat. Impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. Men iune!!! Venitul din drepturi de autor are caracter ocazional. a impozitului real datorat şi realizaţi regularizarea anuală a acestuia. realizează în luna martie a anului curent şi venituri brute din drepturi de autor pentru o lucrare de artă monumentală în sumă de 6. astfel încât pensia netă să nu fie mai mică de 740 lei.200 lei de la editura TIPOGRAFIX şi 3.6. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4. 56 . iar baza lunară de calcul a contribu iei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă întregul venit. Un scriitor care nu realizează şi alte tipuri de venituri.1.000 lei venituri brute din drepturi de autor de la editura PRIMA PAGINĂ. 2. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. Sunt obligate la plata contribu iei de asigurări sociale de sănătate persoanele care ob in un venit din pensii mai mare de 740 lei. obliga ia calculării.800 lei.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat. Un pictor. Determinaţi valoarea impozitului anticipat şi a diferenţei de impozit datorată după regularizarea anuală a acestuia. Men iune!!! Veniturile din drepturi de autor au caracter ocazional.7. Veniturile din pensii Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale. care obţine şi venituri din salarii. Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1. 4. subunitatea 4.

7.400 – 1. deci venitul din pensii este neimpozabil.8. domnul Mihăilă Ştefan este pensionar brută în valoare de 742 lei Determina i cuantumul pensiei nete pentru fiecare persoană în parte. Aplicaţii rezolvate 1. Doamna Mihăilă Maria este pensionară i ob ine lunar un venit brut din pensii în i ob ine lunar o pensie valoare de 2.5% * 2.400 = 132 lei Venit net = 2.000 – 132 = 1.400 – 132 – 203 = 2.000 lei. i veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale. Venituri din premii i jocuri de noroc Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri.268 = 202.268 lei Impozit = 16% * 1.1.400 lei. Soţul acesteia.81 lei (41 lei) În acest caz pentru a respecta prevederile Codului Fiscal (prin plata CASS-ului nu poate rezulta un venit din pensii mai mic de 740 lei).valoare neimpozabilă – CASS CASS = 5. europene şi la jocurile olimpice.4. potrivit legii. 57 . astfel încât cuantumul pensiei nete va fi 740 lei.5% * 742 = 40. altele decât premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale. Rezolvare Venit net = Venit pensie .065 lei Venitul din pensii ob inut de domnul Mihăilă este sub nivelul venitului neimpozabil de 1. CASS = 5. 4. dar pentru acest nivel al venitului se datorează contribu ia de asigurări sociale de sănătate.88 (203) Pensie netă= 2. contribu ia de asigurări sociale de sănătate suportată va fi doar de 2 lei.

de la acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut i este un impozit final. prin reţinerea la sursă. sportivă de performan ă. realizate de contribuabil: a) pentru fiecare premiu.1.un premiu în valoare de 1. definite conform normelor metodologice. Aplicaţii rezolvate 1. 4. .Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc. Determina i impozitul total datorat de către sportiva Ganea Andreea.000 lei la un eveniment public de marketing. cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net. în bani şi/sau în natură. sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei. a câ tigat în cursul anului 2011 următoarele: . Veniturile din jocuri de noroc se impun.un premiu în valoare de 20. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc. în luna noiembrie. Andreea Ganea.000 lei la campionatele olimpice în luna mai. cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu. . Venitul net se calculează la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor.000 lei la olimpiada de gimnastică na ională. Veniturile sub formă de premii se impun.8. Rezolvare Venit net = Venit din premiu – valoare neimpozabilă 58 .un premiu în valoare de 5. în luna august. Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil. b) pentru câştigurile din jocuri de noroc. inclusiv cele de tip jack-pot. prin reţinerea la sursă.

precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. în luna iulie.325 lei 4.000 – 600 = 400 lei Impozit aferent premiului de la evenimentul public de marketing = 16% * 400 = 64 lei Impozit total = 704 + 64 = 768 lei 2.900 lei.Venit net aferent premiului de la olimpiada de gimnastică = 5.300 lei Impozit = 25% * 4. 59 .900 – 600 = 4. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii. Determina i valoarea totală netă a câ tigurilor ob inute de către domnul Popescu Marian în cursul anului 2011.000 – 600 = 4.3% până la valoarea de 200.300 = 1. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.075 lei Valoare netă a câ tigului = 4.900 – 1. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . în luna aprilie.400 lei Impozitul aferent premiului de la olimpiada de gimnastică = 16% *4. câ tig la cazinou Star 4. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.9.825 = 4. Rezolvare Venit net = câ tig – valoare neimpozabilă Venit net = 4. Domnul Popescu Marian a realizat următoarele câ tiguri în cursul anului 2011: câştig brut la Loto 500 lei.825 lei Valoare totală netă a câ tigurilor = 500 + 3.400 = 704 lei Venit net aferent premiului de la evenimentul public de marketing = 1.075 = 3.000 lei inclusiv.

2% până la valoarea de 200. o casă (deţinută în patrimoniu de la data de 11 iunie 2005) la preţul de 150.000 lei inclusiv. Andrei Delia.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. 6. precum şi între soţi. 4.peste 200.. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III lea inclusiv.000 euro. vinde la data de 23 februarie 2012. un teren (deţinut în patrimoniul personal de 1 an) la preţul de 90. persoană fizică română. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau.peste 200.9.000 lei inclusiv.1. . Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.3557 lei/euro. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. a). Cursul de schimb la momentul vânzării a fost de 4. Rezolvare 60 . Aplicaţii rezolvate 1. următoarele bunuri deţinute în patrimonial personal: un apartament (deţinut de la data de 1 ianuarie 2010) la preţul de 110. după caz.000 dolari.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei. b) pentru imobilele descrise la lit.000 lei.000 lei inclusiv.000 lei.2954 lei/dolar. 4. Impozitul nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. Determinaţi impozitul reţinut de către biroul notarial la încheierea fiecărei tranzacţii în parte. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: . respective 3.

127 lei Impozit = 6.127 – 200. odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor legale. În cazul dividendelor distribuite.000) * 2% = 11.700 lei Casa este de inută în proprietate pe o perioadă mai mare de 3 ani (7 ani) contravalorea acesteia în lei.dobânzi obţinute pentru depozitele la termen.000 + (494.310 lei Impozit = 4.10.dobânzi obţinute din obligaţiuni.000 lei. Veniturile sub formă de dividende. se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. d) venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. pe bază de contract. impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor.Imobil este de inut în proprietate din data de 1 ianuarie 2010.943 lei i în func ie de i are i o valoarea sub 200.583 lei Terenul este de inut pe o perioadă mai mică de 3 ani deci cota de impozit va fi de 3%. Impozit reţinut = 3% * 90. .000 * 3. 61 . precum şi orice alte operaţiuni similare. b) venituri impozabile din dobânzi.3557 = 479.000) * 1% = 6.000 * 4. Valoare imobil = 150. cota de impozit va fi 2% sau 1%. Veniturile din investiţii Veniturile din investiţii cuprind: a) dividende.2954 = 494. deci pe o perioadă mai mică de 3 ani i în func ie de valoarea în lei a acestuia cota de impunere va fi de 3% sau 2% Valoare imobil = 110.310 – 200. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice. 4.000 + (479. inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii. inclusiv la certificatele de depozit.000 = 2. Sunt considerate venituri din dobânzi următoarele: .

62 i impozitul pe câ tigul net cumulat de la începutul anului până la sfâr itul trimestrului . precum şi părţile sociale. Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare. Obligaţia calculării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil revine contribuabilului. constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. diminuată. reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori. se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. precum şi cele la depozitele clienţilor. se impune cu o cotă de 16%. altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. realizate începând cu 1 iulie 2010.alte venituri obţinute din titluri de creanţă. altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale. Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente. inclusiv instrumente financiare derivate. impozitul fiind final.suma primită sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate. indiferent de data constituirii raportului juridic. cu costurile aferente tranzacţiei. Potrivit prevederilor legale (Cod Fiscal) titlurile de valoare sunt reprezentate de orice valori mobiliare.. pe baza declaraţiei de impunere trimestrială depusă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru. după caz. Câştigul net determinat la sfârşitul fiecărui trimestru din transferul titlurilor de valoare. Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru se determină ca diferen ă între impozitul pe câ tigul net cumulat de la începutul anului până la sfâr itul trimestrului pentru care se face calculul anterior. către bugetul de stat. calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scaden ei depozitului i înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Termenul de declarare constituie şi termen de plată a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială. titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar. Veniturile sub formă de dobânzi realizate până la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile. Virarea impozitului se face lunar. .

000 lei. • pe data de 1 ianuarie 2009 a constituit un depozit la termen pe 2 ani în valoare de 18.Men iune!!! În conformitate cu prevederile legale (Legea nr. Ionescu Iulian este o persoană fizică rezidentă care în cursul anului 2011 a obţinut următoarele venituri.200 lei (b) Impozit pe veniturile din jocuri de noroc = 0 lei (câ tigul brut este sub valoarea neimpozabilă de 600 lei stabilită prin legislatia în vigoare) 63 .10. 95/2010 cu privire la reforma în domeniul sănată ii) persoanele care realizează exclusiv venituri din dividende sau venituri din dobânzi sunt obligate la plata contribu ie de asigurări sociale de sănătate.000 lei. ca de exemplu venituri din salarii. la nivelul cotei individuale.A. pentru care în anul 2011 a ob inut un venit din dobânzi în valoare de 3. Determinaţi: (a) impozitul total suportat de persoana fizică pentru veniturile din investiţii realizate. pe lângă venitul lunar din salariu: • venituri brute din dividende în valoare de 5. dobânda este plătită lunar. • • în luna aprilie a câştigat la Loto un premiu în valoare brută de 500 lei.000 lei.1 Aplicaţii rezolvate 1. la data de 1 ianuarie 2010 a constituit un depozit la vedere în valoare de 10.000 – 800 = 4.000 lei cu o dobândă anuală de 7%. nu mai există obligativitatea plă ii contribu iei de asigurări sociale pentru astfel de venituri.000 = 800 lei Dividende nete încasate = 5. impozit calculat şi reţinut la sursă de către plătitorii de venituri. în contul ac iunilor de inute la societatea comecială NEXUS S. atunci. Rezolvare (a) Impozit pe veniturile din investiţii (impozit pe dividende) = 16% * 5. Dacă pe lângă veniturile din dividende sau dobânzi persoanele realizează i alte tipuri de venituri. 4. (b) impozitul final total plătit de contribuabil.

când veniturile sunt impozabile) Total impozit final = 800 + 0 + 56 + 480 = 1.Dobânda anuală = 10. adică la scaden a depozitului.000 = 480 lei (important este când se prime te dobânda.000 * 7% = 700 lei Impozit pentru veniturile aferente depozitelor la vedere = 16% * 700/2 = 56 lei (de la 1 ianuarie 2011 până la 1 iulie veniturile sunt scutite jumătate de an valoarea este scutită) Impozit pentru veniturile aferente depozitului la termen = 16% * 3. 64 .336 lei i plecând de la idee ca au caracter continuu pentru Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice Definiţia microîntreprinderii. declaraţie de impunere. casă de marcat. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 5. determine baza impozabilă. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR Cuprins 5. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 65 . să aplice cota de impunere legală şi să calculeze impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. studentul va fi capabil să: cunoască ce condiţii trebuie îndeplinite de către o persoană juridică pentru a putea fi considerată microîntreprindere. cotă de impunere. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. o microîntreprindere este o persoană juridică română care.1.Unitatea de învăţare 5.2.4. Conform prevederilor Codului fiscal.2. Aplicaţii rezolvate 5. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 5. termen de plată.1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice 5. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: microîntreprindere.3. rezume aspectele referitoare la plata şi depunerea declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 5. bază impozabilă. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. identifice veniturile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

realizează venituri, altele decât cele provenite din desfăşurarea unor activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv (numărul de salariaţi reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise lunar în statele de plată şi/sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor); a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro (Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.); capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă, la data înregistrării la registrul comerţului, capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale, iar în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării, îndeplineşte condiţia cu privire la numărul de angajaţi (să fie între 1 şi 9). Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor. În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile necesare. Prin excepţie de la regulă, microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementuludatorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv. De asemenea, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia 66

pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic, iar în cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; eniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. De asemenea, în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Obligaţia fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

5.3. Aplicaţii rezolvate

67

1. S.C. MICRO S.R.L, persoană juridică română, ce este încadrată la categoria microîntreprinderilor la începutul anului fiscal, prezintă trimestrial următoarele caracteristici (veniturile nu sunt cumulate la nivelul perioadei de analiză ci sunt prezentate strict pe trimestre):

Trimestrul I venituri totale 5.000 lei; venituri din provizioane 900 lei; societatea are 4 angaja i

Trimestrul II venituri totale 7.700 lei venituri din producţia de imobilizări corporale şi necorporale 400 lei societatea are 14 angaja i

Trimestrul III venituri totale 9.000 lei venituri din subvenţii de exploatare 200 lei socieatea achizi ioneză o casă de marcat în sumă de 4.600 lei, pe care o pune în func iune pe data de 20 octombrie societatea are 12 angaja i

Trimestrul IV venituri totale 8.700 lei venituri din despăgubiri 500 lei societatea are 7 angaja i i

Determina i cuantumul impozitul pe venitul asupra microîntreprinderilor datorat trimestrial

stabili i încadrarea acesteia pentru anul fiscal următor (plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor sau plătitor de impozit pe profit – discu ie)

Rezolvare Impozit datorat aferent trimestrului I (scaden ă 25 aprilie) = 3% * (5.000 -900) = 123 lei Impozit datorat aferent trimestrului II (scaden ă 25 iulie) = 3%* (7.700 - 400) 219 lei Impozit datorat aferent trimestrului III (scaden ă 25 octombrie) = 3% * (9.000 - 200) = 264 lei Impozit datorat aferent trimestrului IV (scaden a 25 ianuarie an fiscal următor) = 3% * (8.700 – 500 – 4.600) = 108 lei

68

veniturile totale (impozabile integral) la 31.000 = 16.la data de 27 ianuarie 2011 angajează 2 persoane. Se cunoaşte cursul de schimb la 31.2010: 1 euro = 4.Începând cu anul fiscal următor.03.100 + 166 + 2.100 = 105 lei Total plă i accesorii = 166 lei Trimestrul II venituri totale 145. persoana juridică nu mai poate fi încadrată ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor.000 – 70.000 = 2. Rezolvare Trimestrul I venituri totale 70.2011 sunt de 50. S.2011 sunt de 145. tiind că atunci achită integral impozitul aferent celor 2 trimestre. se înfiinţează la data de 1 ianuarie 2011 şi optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare 3%).000) = 2. - cheltuielile totale cumulate de la începutul anului (deductibile integral) la 30.841 euro (micro) Impozit = 3% * (145.000 lei. precum i suma totală plătită la data de 7 iulie 2011.06. Trimestrul II: - veniturile totale cumulate de la începutul anului (impozabile integral) la 30.000 lei.2848 lei. PUIUL S.250 lei (data scadentă 25 iulie.C.06. persoană juridică.000 lei.516 lei 69 .000 = 33.L.000 lei. Să se stabilească impozitul datorat la sfârşitul fiecărui trimestru.2011 sunt de 70. 2. deci nicio cheltuială accesorie) Sumă totală achitată la data de 7 iulie = 2.R. cheltuieli totale (deductibile integral) la 31.12.04% * 73 * 2.100 = 61 lei Penalită i de întâziere = 5% * 2. pentru că în cursul anului a avut mai mult de 9 angaja i.03.250 = 4. societatea are 11 angajaţi.2011 sunt de 105. Din datele aferente anului 2011 reţinem următoarele: Trimestrul I: .100 lei (data scadentă 25 aprilie 2011) Zile de întârziere = 73 Dobândă= 0. ce are ca obiect de activitate cre terea păsărilor şi are capital social integral privat..337 euro (micro) Impozit = 3% * 70.

Din datele aferente anului 2012 reţinem următoarele: Trimestrul I: la data de 1 martie 2011 angajează încă 3 persoane. ce desfăşoară activităţi în domeniul consultanţei.06. Cheltuielile deductibile aferente aceleaşi perioade au fost în sumă de 30. S. 2.C.000 lei. curs de schimb: 1 euro = 4...2011 sunt de 30.000 lei. Trimestrul II: societatea are 13 angajaţi. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. MICRO S.900 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – iunie): 12.L.3630 lei.000 lei. Persoana juridică î i începe activitatea cu 3 angaja i.C. de 3%.L. persoană juridică română. S. încadrată la categoria microîntreprinderilor. S.5. prezintă următoarea situa ie trimestrială a veniturilor: Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – martie): 4. 70 .000 lei.06.L. obţine la sfârşitul primului trimestru al anului 2012 venituri totale ( impozabile integral) în sumă de 50. persoană juridică română. Cunoscând cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.800 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – septembrie) 23. Care sunt obligaţiile fiscale totale datorate. cheltuielile totale cumulate de la începutul anului (deductibile integral) la 30. în condiţiile în care plata este efectuată la data de 14 iunie 2012? 3. veniturile totale (impozabile integral) la 31.R.500 lei Societatea nu realizează venituri ce nu sunt cuprinse în baza impozabilă a impozitului asupra venitulurilor microîntreprinderilor.C.03.000 lei. veniturile totale cumulate de la începutul anului (impozabile integral) la 30. curs de schimb: 1 euro = 4.03.000 lei. OPINIA S.R.2011 sunt de 90..3563 lei. cheltuieli totale (deductibile integral) la 31.4. BIBILICA S.2011 sunt de 100.2011 sunt de 160. determinaţi impozitul datorat de această persoană juridică.000 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – decembrie) 34.R. Determina i impozitul de plată la fiecare scaden ă. se înfiinţează la data de 1 ianuarie 2012 şi optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare 3%). ce are ca obiect de activitate cre terea păsărilor şi are capital social integral privat. persoană juridică română.

2011: 1 euro = 4. tiind că atunci achită integral impozitul aferent celor 2 trimestre.3197 lei. 71 . Să se stabilească impozitul datorat la sfârşitul fiecărui trimestru.12. precum i suma totală plătită la data de 17 iulie 2012. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 5.Se cunoaşte cursul de schimb la 31.

Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: valoare adăugată. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 6.7. Determinarea taxei pe valoarea adăugată 6.5.6. plătitor. locul operaţiunii. Aplicaţii rezolvate 6. operaţiuni intracomunitare.2. precum şi locul livrării/prestării acestora. persoane impozabile. identifice operaţiunile impozabile. operaţiuni impozabile. taxa pe valoarea adăugată colectată.1. 72 . Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. suportator. regimul deducerilor. taxa pe valoarea adăugată de dedus. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 6. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii 6.1. baza de impozitare.Unitatea de învăţare 6. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Cuprins 6. operaţiuni scutite.3. prorată. recunoască faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată. recunoască operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei. determine baza de impozitare pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii. fapt generator. având în vedere şi ajustările posibile ale acesteia. exigibilitate.4. cotele de taxă. taxa pe valoarea adăugată deductibilă. Baza impozabilă 6. precum şi operaţiunile scutite de taxă. studentul va fi capabil să: identifice şi utilizeze corect noţiunile din sfera taxei pe valoarea adăugată. Operaţiuni impozabile 6. taxa pe valoarea adăugată. taxă.

pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. pentru care se aplică cotele de taxă în vigoare în Codul Fiscal. la declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată. 6. Se consideră a fi locul livrării de bunuri: 73 . în sfera taxei. acţionând ca atare. cotele de impozitare şi persoanele obligate la plata taxei. Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. Operaţiuni impozabile Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului. c) operaţiuni scutite de taxă fără drept de deducere. pentru care nu se datorează taxa. efectuate cu plată. recunoaşte regimul deducerilor în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate de persoanele impozabile. Operaţiunile impozabile pot fi: a) operaţiuni taxabile.recunoască persoanele impozabile. descrie lucruri de bază cu privire la facturare.2. scutite de taxă. care sunt scutite fără drept de deducere. a) . c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă. e) operaţiuni prevăzute la lit. dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. d) importuri şi achiziţii intracomunitare. fiind capabil să determine şi să aplice corect pro-rata. e) importul de bunuri efectuat în România de orice persoană.c). b) operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute în Codul Fiscal. pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. dacă locul importului este în România. fiind efectuate de întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire prevăzut în Cod. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România.

3. între locul de plecare şi locul de sosire ale transportului de pasageri. şi în România. de cumpărător sau de un terţ. a) din Codul Fiscal. eventual înainte de o oprire în afara Comunităţii. locul livrării realizate de către importator şi locul oricărei livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al bunurilor. 2. prevăzută la art. avion sau tren. în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau unui montaj. locul respectivei achiziţii intracomunitare se consideră în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA. emis de autorităţile unui stat membru. conform punctului (1). în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate. baza de impozitare se reduce în mod corespunzător în România. în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor. Dacă locul livrării se situează în afara teritoriului comunitar. 126 alin. conform punctului (2). pentru partea din transportul de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii. dacă cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil.a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul. locul de plecare a transportului de pasageri reprezintă primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul Comunităţii. iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import. partea transportului de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii reprezintă partea transportului. de către furnizor sau de către altă persoană în numele furnizorului. 74 . dacă: 1. Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri (1) Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. locul de sosire a transportului de pasageri reprezintă ultimul punct de debarcare prevăzut în interiorul Comunităţii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Comunităţii. altul decât cel în care are loc achiziţia intracomunitară. d) locul de plecare a transportului de pasageri. (3) Dacă o achiziţie intracomunitară a fost supusă la plata taxei în alt stat membru. b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul. eventual după o oprire în afara Comunităţii. efectuată fără nici o oprire în afara Comunităţii. (3) lit. Aceste precizări nu sunt valabile în cazul în care cumpărătorul face dovada că achiziţia intracomunitară a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în statul membru în care are loc achiziţia intracomunitară. (2) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri. c) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului. în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor.

chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. dobânzile. cum sunt: comisioanele. dacă prin lege nu se prevede altfel. cheltuielile de ambalare. Exigibilitatea plăţii taxei reprezintă data la care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului. cheltuielile accesorii. sconturile şi alte reduceri de preţ. sumele reprezentând daune-interese. fără facturare. de o manieră independentă şi indiferent de loc. în baza legii. 75 . etc. activităţi economice (activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii. transport şi asigurare. acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei. penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale.6. Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. Baza de impozitare Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară. agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate. remizele. risturnele. Această dată determină şi momentul de la care se datorează majorări de întârziere pentru neplata taxei. Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită. inclusiv activităţile extractive.3. stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: rabaturile. solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului. să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei. Baza de impozitare reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile. cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. precum şi exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate). valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi. a unui import impozabil sau a unei achiziţii intracomunitare impozabile. percepute după data livrării sau prestării. oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. prin schimb. Baza de impozitare cuprinde următoarele: impozitele şi taxele. pentru plăţi cu întârziere.

cu excepţia protezelor dentare. în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită anterior. Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută. livrarea de produse ortopedice. Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale. transport şi asigurare. 6. precum comisioanele şi cheltuielile de ambalare. cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă. livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar. cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care urmează a fi percepută. impozite.Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor. ziare şi reviste. livrarea de manuale şcolare. altele decât cele scutite. inclusiv a terenului pe care sunt construite. care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România. Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: serviciile constând în permiterea accesului la castele.4. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. livrarea de proteze şi accesorii ale acestora. case memoriale. livrările intracomunitare. la care se adaugă orice taxe. cinematografe. stabilită conform legislaţiei vamale în vigoare. 76 . Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii. grădini zoologice şi botanice. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. expoziţii şi evenimente culturale. precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. comisioane şi alte taxe datorate în afara României. cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii. 2. cărţi. Printre operaţiunile scutite de taxă cu drept de deducere se numără: 1. cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară. muzee. monumente istorice. monumente de arhitectură şi arheologice. târguri. exporturile şi alte operaţiuni similare.

cât şi operaţiuni fără drept de deducere. fără taxă. Acestea determină TVA de dedus pe baza pro-ratei. activităţile specifice posturilor publice de radio şi televiziune. precum şi livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari. cât şi operaţiuni pentru care are calitatea de persoană impozabilă este denumită persoană parţial impozabilă. transportul internaţional şi intracomunitar. Persoana care realizează atât operaţiuni pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă. prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de protecţia copiilor şi a tinerilor.3. 6. dar cuprinzând subvenţiile legate direct de preţ. altele decât activităţile de natură comercială. la numărător. Persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere. Dacă persoana parţial impozabilă desfăşoară activităţi în calitate de persoană impozabilă. activitatea de învăţământ prevăzută în Legea învăţământului. desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi. Dintre operaţiunile scutite de taxă fără drept de deducere enumerăm: spitalizarea. sânge şi lapte. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social. cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere este denumită persoană impozabilă cu regim mixt. este considerată persoană impozabilă cu regim mixt pentru respectivele activităţi. prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni dentari. a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere. din care rezultă atât operaţiuni cu drept de deducere. livrările de organe. indiferent de forma de organizare. de provenienţă umană. Pro-rata se determină ca raport între: a) suma totală. îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea. Determinarea taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată se determină prin aplicarea cotei de impunere asupra bazei de calcul (valoarea adăugată). şi 77 . serviciile publice poştale.5. precum şi livrarea de bunuri aferentă acestora.

b) suma totală. 78 . În cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate. La sfârşitul anului. fără taxă. la începutul fiecărui an fiscal. pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv. persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să ajusteze taxa dedusă provizoriu astfel: a) din taxa de dedus determinată definitiv se scade taxa dedusă într-un an determinată provizoriu. la numitor. La decontul de taxă se anexează un document care prezintă metoda de calcul al pro-ratei definitive. b) rezultatul diferenţei de la lit. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale. Pro-rata definitivă se determină anual. sau pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent. a). Persoanele impozabile trebuie să comunice organului fiscal competent. a) şi a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere. a operaţiunilor prevăzute la lit. care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul său decont de taxă. în cazul anulării înregistrării acesteia. Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculează definitiv prin înmulţirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv cu pro-rata definitivă determinată pentru anul respectiv. cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv. precum şi modul de determinare a acesteia. iar calculul acesteia include toate operaţiunile pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în timpul anului calendaristic respectiv. în plus sau în minus după caz. Pro-rata definitivă se determină procentual şi se rotunjeşte până la cifra unităţilor imediat următoare. în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent. Taxa de dedus într-un an calendaristic se determină provizoriu prin înmulţirea valorii taxei deductibile pentru fiecare perioadă fiscală din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie determinată pentru anul respectiv. se înscrie în rândul de regularizări din decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului. acordate în scopul finanţării operaţiunilor scutite fără drept de deducere sau operaţiunilor care nu se află în sfera de aplicare a taxei. sau în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile. Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă determinată pentru anul precedent. pro-rata aplicabilă provizoriu este prorata estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent.

. d) determina i pre ul de vânzare cu amănuntul (pre comercializat. b) determina i TVA deductibilă celor 2 tranza ii.pre ul cu amănuntul exclusiv TVA pentru un borcan de compot este 10 lei.în momentul întocmirii facturii societatea GRĂDINA acordă clientului o reducere de 12% din valoarea totală a facturii.500 borcane de compot la un pre de 5 lei/borcan (pre ul cu amănuntul este un pre cu amănuntul inclusiv TVA). 1. Aplicaţii rezolvate 1. .în momentul întocmirii facturii societatea GRĂDINA acordă clientului. .A. Borcanele sunt ambalate în cutii de carton a câte 30 de borcane/cutie. înregistrată în scopuri de TVA vă pune la dispozi ie următoarele informa ii: .000 borcane de gem de caise la un pre negociat de 3 lei/borcan (pre ul negociat este un pre exclusiv TVA).6. Men iune: TVA = 24% Cerin e: a) determina i TVA colectată de către societatea GRĂDINA pentru cele două tranza ii aferente lunii martie. c) determina i TVA de plată de către societatea GOSPODARUL. datorită rela iei comerciale de durată stabilită între cele două părţi. Ambalajele sunt facturate clientului la valoarea de 1 leu/cutie (valoarea exclusiv TVA).livrează pe data 15 martie către acela i client 1.livrează pe data de 10 martie 2011 către societatea ”GOSPODARUL” S. .A. Borcanele sunt ambalate în cutii de carton a câte 20 de borcane/cutie.6. exclusiv TVA. Ambalajele circulă între cele două societă i prin liber schimb. Societatea ”GRĂDINA” S. societatea GOSPODARUL.societatea practică un adaos comercial de 20%. . o reducere de 10% din valoarea totală a facturii.pre ul de vânzare cu amănuntul (pre inclusiv TVA) al unui borcan de gem este 12 lei. inclusiv TVA) pentru un borcan de compot i TVA colectată de către societatea GOSPODARUL aferente 79 . exclusiv TVA.toate produsele sunt comercializate prin magazinele proprii. . Societatea GOSPODARUL vă comunică următoarele: .

642.41 lei 15III: BAZA = 1.41 lei c) TVA de plată = TVAc – TVAd = 4.a vândut pe pia a internă către consumatorii finali.730 lei (inclusiv TVA). Societatea ”OGLINDA”S.88 = 5.Rezolvare a) TVA c = 24% * BAZAc = 1. încasând 568.706.000 lei BAZA = 27.A.a vândut pe pia a internă către consumatorii finali.322. Societatea vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la opera iunile realizate în luna aprilie 2011: .000 *12/1.936. înregistrată în scopuri de TVA activează în domeniul farmaceutic. .000/20 * 1)*0.21 lei 10 III: BAZA = (1. produse cosmetice.58 b) TVAd (GOSPODARUL) = TVAc (GRĂDINA) = 1.500 * 10 * 1. .067. încasând 125.677.500 = 14.a achizi ionat de la ”ANTIBIOTICE” S.700 lei (exclusiv TVA).88 lei 2.500*5/ 1.24 = 9.000*1. comercializând atât produse medicamentoase de uz uman cât i produse de natură cosmetică.000* 3 + 1.936.21 lei TVAc = 24% * BAZAc = 6.677.57 lei 10 III: BAZA = 1.36 lei d) pre de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA = 18. produse cosmetice în valoare de 320. medicamente de uz uman în valoare de 890.24 *0.A.000 lei (exclusiv TVA). produse medicamentoase.2 = 18.890 lei (inclusiv TVA).24/1.58 lei BAZA = 8. . 80 .745 lei 15 III: BAZA = 1.9 = 2.a livrat pe pia a internă către clien i persoane juridice înregistra i în scopuri de TVA.

890 * 0.24 = 148.24/1.84 lei 3.a achizi ionat de la societatea ”LABORATORUL DE FRUMUSE E” S. la un pre .730 * 0. TVA de plată sau suma negativă a TVA.000 lei.achizi ionează de pa pia a internă 15 topuri de hârtie la un pre . următoarele opera iuni (toate valorile sunt exclusiv TVA): . b) determina i TVAd de către societatea OGLINDA în luna aprilie 2011.700 + 568.700 = 296. în sumă de 6.livrează pe pia a internă 1.achizi ionează 2. societate înregistrată în scopuri de TVA.prestează servicii medicale (consulta ii medicale) în sumă de 3.. .000 + 24% * 900. de 2. produse cosmetice în valoare de 900.2 lei/cutie..268 lei c) TVAc < TVAd = suma negativă a TVA = 147. Men iune: TVA 9% pentru produsele medicamentoase de uz uman cosmetice. Rezolvare 81 .A. Cerin e: a) determina i TVAc de către societatea OGLINDA în luna aprilie 2011. Operatorul economic ”FARMACIE” S.22 lei/ cutie. iar restul achizi iilor nu pot fi separate pe tipuri de activită i (farmacie versus servicii medicale) Determina i TVA deductibilă.293. Men iune: Achizi ia medicamentelor se face doar cu scop de revânzare.000 cutii de paracetamol. c) determina i TVA de plată (în cazul în care TVAc > TVAd) sau suma negativă a TVA (în cazul în care TVAc < TVAd) în luna aprilie 2011 i TVA 24% pentru produsele Rezolvare a) TVAc = 24% * 320.974.16 lei b) TVAd = 9% * 890.09 + 125. TVA colectată. a realizat în luna mai 2011.09/1.prime te facturi de la furnizorii de utilită i. la un pre de 1. . la un pre de 1 leu/cutie.700 lei (exclusiv TVA). de 12 lei/ top.A.700 cutii de paracetamol.200 lei. din domeniul medical (profil de farmacie alte servicii medicale) înregistrat în scopuri de TVA în România i i plătitor de TVA în România.exportă 700 cutii de paracetamol. .

000 *2. în caz contrar (cifră de afaceri egală sau mai mare decât plafonul) agentul economic trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA şi iese de sub regimul special aplicat întreprinderilor mici.023. estimând că va realiza o cifră de afaceri redusă şi ca urmare nu se înregistrează în scop de TVA. TVA d = (15*12 + 6.700 *1* 9% = 1. Dacă.2 * 9% = 198 lei Pentru că operatorul desfă oară o activitate cu caracter mixt acesta trebuie să determine pro-rata.000 lei. optând pentru regimul special de scutire pentru întreprinderile mici (art. La sfârşitul anului se constată că cifra de afaceri a fost = 70.2 + 700 * 1.200)* 24% + 2.200)*24% + 2.22) / (1. alin. în sfera de aplicabilitate a pro-ratei intră doar opera iunile pentru care nu se cunoa te exact destina ia acestora pe opera iuni cu i fără drept de deducere!!! Astfel.700*9% = 1.000 *2.2 lei TVA c = 1.000*2. TVA de dedus = 51% * (15*12 + 6.91 lei TVA c < TVA de dedus – sumă negativă a TVA = 825.91 lei 4. De altfel. Pro-rata = venituri din opera iuni cu drept de deducere / total venituri Pro-rata = (1.000 euro. iar prestarea de servicii medicale este o activitate scutită de TVA fără drept de deducere.44% pro-rata = 51% ATEN IE!!! Pentru că se cunoa te destina ia clară a achizi iei de medicamente (vezi men inea) această opera iune nu intră în sfera de aplicare a pro-ratei.000 lei.22 + 3. O societate comercială se înfiinţează pe data de 20 mai 2011.152). 140. 152 din Codul fiscal – plafonul anual este egal cu echivalentul în lei a 35.000) = 3054 / 6054 = 50. mai poate fi considerată societatea comercială neplătitoare de TVA? Rezolvare Conform Art. În aceste condiţii.774.2 + 700 * 1. determinat la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană – 119. 82 .ATEN IE!!! Achizi ia TVA (art. d) i livrarea de medicamente de uz uman se impune cu cote redusă de Exportul este o activitate scutită de TVA cu drept de deducere. cifra de afaceri realizată este sub nivelul plafon atunci se menţine regimul special.

000 lei.33 lei. iar în luna curentă prime te un rabat de natura comercială de 7%.000 * 8/12 = 79.000 lei şi în momentul întocmirii facturii a acordat o reducere de 10% la valoarea facturată. 6. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1.000 lei. a realizat în luna aprilie 2012 următoarele operaţiuni: .pe data de 20 martie achizi ionează materii prime de pe piaţa internă în sumă de 35. . iar cota de taxă este de 24 %.000 lei şi TVA de dedus în sumă de 9.000 lei – valoare factură fără TVA.333.a vândut pe piaţa internă bunuri în sumă de 33.000 2. pentru perioada de activitate (mai – decembrie 2010) plafonul cifrei de afaceri până la care societatea poate beneficia de regimul special = 119.în luna ianuarie a achizi ionat de pe pia a internă bunuri în valoare de 10. . înregistrat ca plătitor de TVA. Societatea vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la activitatea desfă urată în luna martie 2011: . determinaţi TVA de dedus şi TVA de plată pentru luna martie.pe data de 15 martie exportă în China proteze dentare în valoare de 25.pe data de 10 martie serviciile medicale prestate de clinică au fost în valoare de 50. unitar de 1.a achiziţionat de pe pia a internă materii prime în sumă de 27.7. Societatea comercială DENT SA are sediul social în ora ul Cluj i are obiect de activitate prestarea serviciilor în domeniul medical (societatea comercială este organizată sub forma unei clinici stomatologice dotate cu propriul laborator specializat în producerea i livrarea protezelor dentare).000 lei şi nu a solicitat rambursarea sau compensarea TVA.000 lei. Societatea este înregistrată în scopuri de TVA desfăşurând o activitate mixtă cu operaţiuni impozabile cât şi operaţiuni scutite. .pe data de 16 martie livrează pe piaţa internă 100 proteze dentare la un pre lei (operaţiune scutită făra drept de deducere) . .000 lei. Ştiind că toate valorile sunt exclusiv TVA.Astfel. rabat aplicat la valoarea facturată exclusiv TVA. aceasta este peste nivelul cifrei de afaceri înregistrată – societatea rămâne sub regimul special aplicabil întreprinderilor mici. exlusiv TVA. pentru bunurile achiziţionate. din decontul de TVA aferent lunii anterioare rezultă că agentul economic a înregistrat TVA colectată în sumă de 13. Un operator economic. Mai mult. 83 .

84 . TVA colectată. . Mentiune: Toate valorile sunt exclusiv TVA. 3. O societate comercială plătitoare de TVA realizează în luna martie 2012 următoarele opera ini: .. Determina i TVA deductibilă.prestează servicii de cazare în regim hotelier.000 lei.a prestat servicii pe pia a internă în sumă de 17. precum şi TVA de plată sau suma negativa a taxei.200 borcane cu compot la un pre de 10 lei/ borcan. TVA colectată.4 lei/ de vânzare cu amănuntul Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 6.achizi ionează de pe pia a internă 7. Determinaţi TVA deductibilă. inclusiv TVA. TVA de plată sau suma negativă a TVA. negociat de 2.000 sticle cu suc natural la un pre sticla.achizi ionează de pe pia a internă 5.000 lei. în urma cărora încasează 37. .

7.2. antrepozit fiscal. Alte produse accizabile 7.Unitatea de învăţare 7. termene de plată a accizelor. Accizele armonizate – concepte de bază 7. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 7. în diferite situa ii.2. Aplicaţii rezolvate 7. Scutirile şi termenele de plată pentru accizele armonizate 7. acciză armonizată. import de produse accizabile. produs accizabil. identifice termenele legale de plată a accizei şi cheltuielile accesorii datorate pentru neplata la timp a acesteia.concepte de bază 85 . ACCIZELE Cuprins 7. declaraţie de impunere.6.1. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 7. identifice momentul în care contribuabilul datorează acciza. determine cuantumul accizelor datorate bugetului. momentul în care aceasta devine exigibilă. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil.4.3. regim suspensiv.5. studentul va fi capabil să: enumere produsele supuse accizelor armonizate şi cuantumul accizei datorate pe fiecare tip de produs. antrepozitar. Accizele armonizate .1. respectiv.

un destinatar înregistrat în alt stat membru. petrol lampant. păcură. care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru şi pentru care accizele nu au fost percepute în România. 86 . ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării de către autoritatea competentă. o ţară din afara teritoriului comunitar. gaz natural. sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului următoarelor produse: alcool şi băuturi alcoolice (bere.Accizele armonizate. la momentul extracţiei acestora. cu excepţia cazului în care produsele accizabile sunt plasate. dintr-o cauză ce ţine de natura produselor. inclusiv. Eliberarea pentru consum reprezintă: ieşirea produselor accizabile dintr-un regim suspensiv de accize. energie electrică). deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile legale. tutun de fumat). produse energetice şi electricitate (benzină cu plumb. acolo unde este cazul. Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum. utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă. ţigări şi ţigări de foi. alcool etilic) tutun prelucrat (ţigarete. altele decât bere produse intermediare. imediat după import. gaz petrol lichefiat. băuturi fermentate. • distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize. denumite în continuare accize. pe teritoriul Comunităţii. importul de produse accizabile. în regim suspensiv de accize. vinuri. Nu este considerată eliberare pentru consum: • mişcarea produselor accizabile dintr-un antrepozit fiscal către: un alt antrepozit fiscal din România sau alt stat membru. i vinuri. benzină fără plumb. cărbune i cocs. motorină. producerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize. importului acestora pe teritoriul Comunităţii. deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse accizabile. Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul: producerii acestora.

prevăzută în lege. în cazul unei produceri neregulamentare. Partea I cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale. precum şi orice persoană care a participat la ieşirea neregulamentară şi care avea cunoştinţă sau care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei ieşiri. 5. Acciza totală datorată determinată potrivit men iunilor anterioare nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în echivalent euro/1. persoanele plătitoare pot fi: 1. expeditorul înregistrat sau orice altă persoană care a garantat plata accizelor în conformitate cu prevederile legale.000 de ţigarete se determină anual. acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem.000 de ţigarete. Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum. a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale. orice altă persoană implicată în importul acestora. pe baza cursului de schimb stabilit în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. Astfel. persoana care declară produsele accizabile sau în numele căreia produsele sunt declarate în momentul importului ori. în cazul unui import neregulamentar. iar acciza specifică exprimată în echivalent euro/1. Determinarea valoarii totale a accizelor datorate bugetului de stat se face plecând de la acciza unitară prevăzută în Codul fiscal pentru fiecare categorie de produse accizabile. iar Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României. pe baza datelor privind cantităţile totale de ţigarete eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent şi va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data stabilirii. destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele căreia se efectuează această eliberare şi. 4. persoana care deţine produsele accizabile sau orice altă persoană implicată în deţinerea acestora. Acciză specifică se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. 3.În cazul accizelor care au devenit exigibile. persoana care produce produsele accizabile sau. antrepozitarul autorizat. pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul. antrepozitarul autorizat. Sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei. Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se stabileşte până la 1 martie în fiecare an. orice altă persoană implicată în producerea acestora. orice altă persoană care a participat la această ieşire. în cazul ieşirii neregulamentare din antrepozitul fiscal. Un caracter aparte prezintă modul de determinare a accizelor la igarete. 2. după cum urmează: a) pentru bere: 87 . pentru ţigarete.

unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea în kg K = acciza unitară prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro g) pentru produse energetice: A = Q x K x R. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri c) pentru alcool etilic: A = (C x K x R x Q) / 100.A = C x K x R x Q. şi ţigări de foi: A = Q x K x R. 3. în care: A1 = acciza specifică A2 = acciza ad valorem A1 = K1 x R x Q1 A2 = K2 x PA x Q2. aprobat prin decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 88 . Ţigarete Q2 = numărul de pachete de ţigarete aferente lui Q1 e) pentru ţigări. băuturi fermentate spumoase şi produse intermediare: A = K x R x Q. 1. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri b) pentru vinuri spumoase. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea exprimată în tone. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea exprimată în unităţi de 1. în funcţie de capacitatea de producţie anuală.000 buc. prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri d) pentru ţigarete: Total acciza = A1 + A2. crt. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Pentru gazul natural. prevăzută la nr. unde: A = cuantumul accizei C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum K = acciza specifică. destinat rulării în ţigarete şi pentru alte tutunuri de fumat: A = Q x K x R.2. unde: A = cuantumul accizei K = acciza unitară prevăzută la nr. Ţigări K = acciza unitară prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro f) pentru tutun de fumat fin tăiat. determinarea conţinutului de energie furnizată se face în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate angro. în funcţie de capacitatea de producţie anuală. 1 din anexa nr. crt.000 buc.000 litri sau gigajouli K = acciza unitară prevăzută la nr. 2. crt. 10-17 din anexa nr. unde: A = cuantumul accizei C = numărul de grade Plato K = acciza unitară.2 şi 4 din anexa nr. unde: K1 = acciza specifică prevăzută in Codul fiscal K2 = acciza ad valorem prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro PA = preţul maxim de vânzare cu amănuntul Q1 = cantitatea exprimată în unităţi de 1.

produsele care sunt destinate utilizării: în contextul relaţiilor diplomatice sau consulare.Domeniul Gazelor Naturale. Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate Produsele accizabile scutite de plata accizelor cuprind: produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free. şi anume . în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale privind instituirea acestor organizaţii sau prin acordurile de sediu. cu anumite excepţii. h) pentru electricitate: A = Q x K x R. pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora. pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale. 18 din anexa nr. pentru uzul forţelor armate în cauză. pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora. 89 . crt. produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul călătoriei pe cale aeriană ori maritimă către un teritoriu terţ sau către o ţară terţă. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. de către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960.în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural. altul decât România. de către organizaţiile internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România şi de către membrii acestor organizaţii. transportate în bagajul personal al călătorilor care se deplasează pe cale aeriană sau maritimă către un teritoriu terţ ori către o ţară terţă. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh K = acciza unitară prevăzută la nr. 1 la titlul VII Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro 7. de către forţele armate ale oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord.3. cu condiţia ca acordul în cauză să fie permis ori autorizat în ceea ce priveşte scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată. termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. pentru uzul forţelor armate în cauză.

restituirea accizelor virate la bugetul de stat. pentru produsele provenite din teritoriul comunitar.2655 lei/euro. inclusiv cafea cu înlocuitori.în cazul importului unui produs accizabil. Plătitori de accize pentru aceste produse sunt operatorii economici . astfel pentru anul 2011 cursul de schimb utilizat pentru determinarea cuantumului accizei este de 4. b) cafea prăjită. C268/2).. c) cafea solubilă. care nu este plasat într-un regim suspensiv momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import. pentru produsele importate.persoane juridice. C291/1 ).4. pe perioada în care au acest regim. la data înregistrării declaraţiei vamale de import. pe bază de documente justificative. Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare. Valoarea în lei al accizelor datorate bugetului de stat se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro.3001 lei/euro. Alte produse accizabile Alte produse supuse accizelor sunt: a) cafea verde. Pentru produsele supuse accizelor la nivel comunitar.care achiziţionează din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse. pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 1 octombrie 2010 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2010 (Jurnalul Uniunii Europene nr. aferente cantităţilor de cafea utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru. Momentul exigibilităţii accizei intervine: la momentul recepţionării acestora. 7. stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 3 octombrie 2011 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 octombrie 2011 ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europrene nr. Operatorii economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obţinute din operaţiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziţionate direct de către aceştia din alte state membre ori din import pot solicita autorităţilor fiscale competente. asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate . 90 . cursul de schimb valutar leu/euro utilizat la calculul accizelor pentru anul 2012 este de 4. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

în luna decembrie 2011. cuantumul accizei datorate va fi (70.3001 lei/euro. acciza bere este 0.000 litri. Determina i acciza datorată de către producătorul independent.2655 * 700 = 26800. Orice operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare lună.Plata accizelor se face astfel: • în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele. cunoscând următoarele: cursul de schimb pentru anul 2011 a fost de 4. Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii economici plătitori până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. atât pentru luna decembrie 2011.000 litri din acelaşi sortiment de bere. o cantitate de bere de 70. cu o concentra ie de 4. producătorul îşi reduce la jumătate capacitatea anuală de producţie. pentru produsele provenite din operaţiuni de import. în luna ianuarie 2012.43 euro/ hl/0 Plato pentru capacitate de produc ie sub 200 mii hl/anual. 40.000 litri = 700 hectolitri): Acc = 12* 0.99 lei (26801 lei) 91 . indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. respectiv 0. • la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import. Un producător independent (cu o capacitate de produc ie anuală de 250 mii hl) produce. pentru produsele provenite din teritoriul comunitar.748 euro/hl/ 0 Plato pentru capacitate de produc ie de peste 200 mii hl/anual. Începând cu anul 2012. Rezolvare În cazul în care capacitate de produc ie este peste 200 mii hl/anual (în anul 2011). Aplicaţii rezolvate 1. 7. cursul de schimb pentru anul 2012 este de 4.2655 lei/euro. ca urmare a scăderii cererii de piaţă.3% în volum i 12 grade Plato. producând.748 * 4. cât şi pentru luna ianuarie 2012.5.

000/100 = 8875.00 euro/ 1000 determinarea accizelor este de 1 EUR = 4.În cazul în care capacitatea de produc ie este sub 200 mii hl/anual (în anul 2012). Pre ul de vânzare cu amănuntul pentru acest sortiment de ţigarete este de 12 lei/pachet. Care ar fi acciza datorată în cazul unei capacităţi de producţie de 100 hl de alcool pur/an? Rezolvare CP < 10 hl alcool pur / an => Acciza datorată = 475 euro / hl alcool pur * 4.3001 lei.10 lei (3125 lei) CP > 10 hl alcool pur / an => Acciza datorată = 750 euro / hl alcool pur * (300 / 100) hl * 32% * 4.3001 lei / euro * (300 / 100) hl * 32% + 475 euro / hl alcool pur * 4. Care este valoarea accizei datorate de către operatorul economic.838.000 pachete de igarete a câte 20 de igarete/ pachet.36 lei (4934 lei) 3. iar în cazul celui produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depăşeşte 10 hl de alcool pur pe an este de 475 euro/hl de alcool pur.3001 lei / euro + 750 euro / hl alcool pur * 4.3001 * 40.096. 3001 lei/euro. dacă acciza specifică este de 51.25 lei = 3.43 * 4.85 lei + 1. iar igarete? Cursul de schimb stabilit prin legisla ie pentru acciza minimă este de 74. Acciza unitară pentru alcool etilic este de 750 euro/hl de alcool pur.125.3001 lei / euro * (100 / 100) hl * 57% = 3.07 lei + 1.960. acciza ad-valorem este 21% din pre ul de vânzare cu amănuntul.164. Determinaţi acciza totală datorată.49 euro/ 1000 igarete. Un operator economic produce lunar 35.29 lei = 4. Rezolvare 92 .3001 lei / euro * (100 / 100) hl * 57% = 1.934. cuantumul accizei datorate va fi: Acc = 12 * 0. Cursul de schimb este de 4. O distilerie cu o capacitate de producţie de 7 hl de alcool pur/an produce 300 de litri de ţuică de prune cu o concentraţie alcoolică de 32% şi 100 litri ţuică de pere cu o concentraţie alcoolica de 57%.41 lei (8875lei) 2.

la un preţ unitar extern de 20 Renminbi chinezeşti/sticlă. A. C.3564 RON (2008). 1EUR = 3. persoană juridică română.3001 = 222. 2011.3 tone 800 kg 2009 500 kg 2. 2009.75 litri/sticlă.7364 RON (2009). 2010. 93 .189 lei 7. respectiv 2012 următoarele cantită i de cafea. importă din China..000 + 21% * 12 * 35. u o concentraţie alcoolică de 9% în volum.000 = 154.49 * 4.00 * 35.5 lei (243189 lei) Acciza minimă = 74. 1 EUR = 4.000 ţigarete + 21% * pre ul de vânzare cu amănuntul = 51. S. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1.188. următoarele produse: . în condi iile în care cursul de schimb euro/leu a înregistrat următoarea evoluţie: 1 EUR = 3.200 = 243. 1 EUR = 4.1 tone 3 tone 2010 1 tonă 500 kg 1200 kg 2011 850kg 200kg 980 kg 2012 850kg 200kg 980 kg 2.3001 RON (2012).2655 RON (2011). în luna martie 2012.3001 * 35. PETRECEREA S. Denumire produs Cafea verde Cafea prăjită Cafea solubilă 2008 3500 kg 2.Acciza calculată = 51.745 lei < 243. 1 EUR = 4.750 sticle de vin liniştit de 0.5 + 88.000 * 20 / 1.189 lei acciza datorată = 243.988. Vă sunt oferite următoarele informa ii: Denumire produs Cafea verde Cafea prăjită Cafea solubilă Acciză euro/tonă 2008 459 675 2700 Acciză euro/tonă 2009 306 450 1800 Acciză euro/tonă 2010 153 225 900 Acciză euro/tonă 2011 153 225 900 Acciză euro/tonă 2012 153 225 900 Determina i cuantumul accizei pe fiecare tip de produs precum i cuantumul accizei totale datorate de către un operator economic care a importat în 2008.000 * 20 /1000 * 4.6.2688 RON (2010).49 euro / 1. importator autorizat.

ŢIGARETA S.49 + 21%. 3.L. determinaţi cuantumul accizei de plată la bugetul de stat şi precizaţi care sunt obligaţiile S. la un preţ unitar de achiziţie înscris în factura externă de 100 Renminbi chinezeşti/sticlă. Preţul de vânzare cu amănuntul pentru acest sortiment de ţigarete este de 11 lei/pachet.500 cutii de bere de 0. produce şi livrează pentru consum 5.500 de sticle de 0. a fost de 4. Cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europrene nr.R. În luna februarie 2012.C. iar cursul valutar valabil la momentul importului este de 1 Renminbi chinezesc (RMB) = 0.5. . Valorile unitare pentru accize. Cunoscând cursul de schimb valutar de 4.4 grade Plato. la un preţ de achiziţie înscris în factura externă de 50 Renminbi chinezeşti/borcan: .5230 lei (RON). pentru cafea solubilă – 900 euro/tonă.000 de ţigarete) pentru ţigarete de 51.000 borcane de 200 grame cafea solubilă. C291/1 din data de 4 octombrie 2011.5 litri. prevăzute în Codul fiscal. S. 94 . iar 1 pachet conţine 20 de ţigarete). pentru alcool etilic – 750 euro/hl de alcool pur. C. cu concentratia alcoolica de 43% volum. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 7. cu o concentraţie alcoolică de 5% în volum şi 11.1.000 bucăţi.. la un preţ extern de achiziţie de 25 Renminbi chinezeşti/pachet.000 de pachete ţigări de foi (5 bucăţi/pachet).7. sunt următoarele: pentru bere – 0. presupunând că produsele respective nu sunt plasate în regim suspensiv. utilizat la determinarea accizelor în anul 2012. antrepozitar fiscal autorizat. Determinaţi cuantumul accizelor datorate bugetului de stat pentru acest import. cu privire la plata şi declararea accizelor. pentru ţigări şi ţigări de foi – 64 euro/1.3001 lei/euro..R. şi precizaţi momentul plăţii accizelor.3001 lei/euro şi acciza (echivalent euro/1. ŢIGARETA S. la un preţ unitar extern de achiziţie de 5 Renminbi chinezeşti/cutie.00 euro/hectolitru de produs.000 de cartuşe de ţigarete (1 cartuş conţine 10 pachete. . pentru vinuri liniştite – 0.7 litri whisky .748 euro/hectolitru/ 1 grad Plato.L.

4. zonă din cadrul localităţii.3. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. impozit pe teren. Impozitul şi taxa pe clădiri 8.5. impozitul şi taxa pe teren.1. Impozitul pe mijloacele de transport 8. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 8. impozitul (taxa) asupra mijloacelor de transport. avizelor şi autorizaţiilor. taxă locală.Unitatea de învăţare 8. majorare de întârziere pentru neplata la timp a impozitelor şi taxelor locale. taxa pentru eliberarea certificatelor. termen de plată.1. impozit local. Aplicaţii rezolvate 8. identifice termenele legale de plată. precum şi dobânzile şi cheltuielile accesorii datorate pentru neplata în termen legal a taxelor şi impozitelor locale. impozit pe clădiri.6. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 8. 95 . studentul va fi capabil să: identifice persoanele obligate la plata impozitelor şi taxelor locale.2. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. determine fără dificultate cuantumul impozitelor şi a taxelor locale. datorate atât de persoane fizice cât şi juridice în diferite situaţii. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE Cuprins 8. Impozitul şi taxa pe teren 8. rang localitate. Impozitele şi taxele locale cuprind: impozitul şi taxa pe clădiri. distingă între un impozit local şi o taxă locală. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii.

datorează anual impozit pentru acele clădiri. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul. după caz. şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni. al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. se datorează către bugetul local al comunei. materiale. obiecte. Clădirea reprezintă orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. în condiţii similare impozitului pe clădiri. închiriate. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. dintre care re inem: clădirile proprietate a statului. Impozitul şi taxa pe clădiri Contribuabilii impozitului pe clădiri – persoanele care au în proprietate clădiri situate în România. instalaţii. impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea. persoanelor juridice. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate. precum şi taxa pe clădiri. animale. după caz. altele decât cele de drept public. indiferent de materialele din care sunt construite. altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. produse. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. echipamente şi altele asemenea. taxa hotelieră. În cazul municipiului Bucureşti. date în administrare ori în folosinţă. 96 . indiferent de denumirea ori de folosinţa sa. se stabileşte taxa pe clădiri. alte taxe locale. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. Există o serie de clădiri pentru care nu se datorează impozit. 8. locatarilor. prin efectul legii. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice.impozitul pe spectacole. taxe speciale.2. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane. Impozitul pe clădiri.

exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. termoelectrice şi nuclearo-electrice. fundaţii şi culte. clădirile unităţilor sanitare publice. confesional sau particular.clădirile care. clădirile care.20. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. exprimate în metri pătraţi. solare. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. cu un coeficient de corecţie. Valoarea impozabilă unitară se ajustează. În cazul unui apartament 97 . silozuri pentru furaje. potrivit legii. logiilor sau ale celor situate la subsol. cu valoarea impozabilă unitară corespunzătoare – stabilită prin legislaţie în conformitate cu caracteristicile clădirii). Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii.1% la valoarea impozabilă a clădirii (valoarea impozabilă a clădirii. silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor. muzee ori case memoriale. de arhitectură sau arheologice. Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele fizice se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 0. potrivit hotărârii consiliului local. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. sunt clasate ca monumente istorice. ciupercării. în funcţie de rangul localităţii şi zona din cadrul acestuia în care se află situată clădirea. se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia. prin destinaţie. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. clădirile care sunt utilizate ca sere. precum şi staţiilor de conexiuni. constituie lăcaşuri de cult. staţiilor şi posturilor de transformare. aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora. răsadniţe. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii. atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1. autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. inclusiv ale balcoanelor. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat. exprimată în lei.

după cum urmează: a. Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele juridice se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. consolidare. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă. . în funcţie de noua valoarea. cu 20%. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune.cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. cu 10%. pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. Cota de impozitare este stabilită de către consiliile locale şi poate fi cuprinsă între 0. Valoarea impozabilă a clădirii. la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. coeficientul de corecţie prevăzut de legislaţie se reduce cu 0. în rezervă sau în conservare. a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi.cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. modernizare. Impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite. Valoarea impozabilă unitară a anexelor unei locuinţe este de 75% din valoarea impozabilă a locuinţei. dacă anexele sunt locuibile şi de 50% din valoarea impozabilă a locuinţei. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv. majorat după cum urmează: . determinată conform celor prezentate mai sus.10. stabilită prin hotărâre a consiliului local. b. modificare sau extindere trebuie depusă o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data finalizării acestora în vederea recalculării impozitului datorat. se reduce în funcţie de anul terminării acesteia. dacă anexele sunt nelocuibile.25% şi 1. valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătra i sau fracţiune din aceştia. mai mare.cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri. de inventar a clădirii. .50%. chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 98 .amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente.

demolată sau distrusă. în cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului . de până la 50 lei inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri. Această cotă majorată se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice.persoană juridică. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată.50%). inclusiv. datorat pentru întregul an de către contribuabili. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. după caz.amortizării. 99 . cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între: • 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. stabilită prin hotărâre a consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucureşti. se acordă o bonificaţie de până la 10%. se plăteşte integral până la primul termen de plată. Însă. i În cazul în care o persoană fizică/juridică dobândeşte sau construieşte în timpul anului o clădire. până la data de 31 martie a anului respectiv. conform reglementărilor contabile. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată. impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată. Impozitul anual pe clădiri. demolată sau distrusă. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării. Impozitul/taxa pe clădiri se poate achita în două tranşe anuale egale cu scadenţe la 31 martie. respectiv 30 septembrie. valoarea impozabilă se reduce cu 15% . acesta va datora impozit începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. • 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. persoane fizice sau juridice.25% 1. excepţie făcând clădirile integral amortizate (pentru care rămâne valabilă cota stabilită anterior – între 0. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată. în cursul anului.

precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă. 100 . al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul.. există o serie de terenuri scutite de impozit. concesionate. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. Potrivit legii. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. date în administrare ori în folosinţă. orice teren deţinut. impozitul pe teren se datorează de locatar. orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale. drumuri naţionale. pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia. zonele de siguranţă a acestora.8. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice. crematoriu. orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. în condiţii similare impozitului pe teren. orice teren degradat sau poluat. precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei. orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia. altfel decât prin ajungerea la scadenţă. inclus în perimetrul de ameliorare. autorizată provizoriu sau acreditată. Impozitul pe teren. Impozitul şi taxa pe teren Contribuabilii impozitului pe teren – persoanele care au în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar. În cazul municipiului Bucureşti. iar în cazul în care contractul de leasing încetează. orice teren al unui cimitir. printre care se numără: terenul aferent unei clădiri. cu personalitate juridică. administrat sau folosit de către o instituţie publică. terenurile ocupate de autostrăzi. se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.A. drumuri europene.3. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane. după caz. pe întreaga durată a acestuia. impozitul pe teren este datorat de locator. locatarilor. pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. închiriate.

impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. Astfel. cu suma stabilită în conformitate cu rangul localităţii şi zona din cadrul acesteia în care este amplasat terenul. exprimată în hectare. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren. Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an.Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren. La nivelul Municipiului Bucureşti. se acordă o bonificaţie de până la 10%. impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii. 101 . se plăteşte integral până la primul termen de plată. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren. rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului. persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren. conform încadrării făcute de consiliul local. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an. în două rate egale. datorat pentru întregul an de către contribuabili. inclusiv. Impozitul anual pe teren. înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. în cazul unui teren amplasat în intravilan. impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. care urmează după data achiziţiei/modificării folosin ei. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi. până la data de 31 martie inclusiv. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual. de până la 50 lei inclusiv. a anului respectiv. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Orice persoană care dobândeşte teren sau modifică folosin a unui teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia/modificarea folosin ei terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. bonificaţia se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. stabilită prin hotărâre a consiliului local. persoane fizice şi juridice.

navele fluviale de pasageri. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală. impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul. impozitul pe mijlocul de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de 102 . care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban.8. după caz. taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele. inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării. În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an. Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru: autoturismele. În cazul anumitor autovehicule (prevăzute în legisla ia în vigoare). iar în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei.4. motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. sediul sau punctul de lucru. impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. Pentru alte tipuri de mijloace de transport sunt prevăzute în codul fiscal valorile unitare sau totale ale impozitului datorat de către proprietari. În cazul unui ataş. mijloacele de transport ale instituţiilor publice. motoretele şi scuterele respective. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar. dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit. Impozitul pe mijloacele de transport Contribuabilii impozitului pe mijloacele de transport sunt reprezentaţi de orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. pe întreaga durată a acestuia. mijloacele de transport ale persoanelor juridice. prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din Codul Fiscal.

Popescu Ionel. Casa a fost construită în anul 2000. b) o clădire cu mansardă (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp) . bonificaţia se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. utilizată pentru a stoca diferite materiale. în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. 8.20. cu o suprafaţă utilă de 7 mp. Consiliul local a hotărât majorarea taxelor şi impozitelor locale cu 15% şi totodată pentru contribuabili care achită integral impozitul sau taxa datorată până la expirarea primului termen de plată (31 martie 2012) se acordă o bonificaţie de 5% la valoarea datorată. până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. datorat pentru întregul an de către contribuabili. Blocul se află situat în zona B a localităţii . următoarele: a) un apartament. domnul Popescu achită integral impozitul datorat pentru apartament la data de 23 februarie 2012. La nivelul Municipiului Bucureşti. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. nu este închiriată şi se află în zona D a aceleiaşi localităţi – coeficient de corecţie 2.5. în două rate egale. persoană fizică cu domiciliul în oraşul Buzău (rang localitate I). locuinţă de domiciliu. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport. pe care este construită casa. la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru. Pentru anul fiscal 2012. Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport. Aplicaţii rezolvate 1. amplasat intravilan şi înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii (impozitul unitar este 1821 lei/ha).40. Ştiind că. se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. iar restul impozitelor datorate le achită în 2 tranşe egale la data de 23 februarie 103 . Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual. situat într-un bloc construit în 1975 cu 10 apartamente şi 4 etaje (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp). cu o suprafaţă utilă de 56 mp. deţine la începutul anului fiscal 2012 în proprietate. c) un teren de 700 mp.parterul are o suprafaţă construită desfăşurată de 100 mp.transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. mansardă locuibilă cu o suprafaţă utilă de 12 mp şi o pivniţă. stabilită prin hotărâre a consiliului local.coeficient de corecţie 2.

5% pentru clădirile reevaluate în ultimii 3 ani şi de 10% pentru clădirile ce nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă.15 * 0. Rezolvare Apartament: Valoarea impozabilă = 56*1. deţine în patrimoniu.65*1. în cazul clădirilor deţinute de persoane juridice.320 + 19.2012.824 * 1. achiziţionat la data de 7 mai 2005. cu sediul social pe Bulevardul Barbu Văcărescu nr.2 + 7*1.93 lei (387 lei) Impozitul achitat pe data de 20 martie = 0.65 lei (126 lei) Impozitul total anual plătit = 122 + 387 + 126 = 635 lei 2.8 mp < 150 mp Valoare impozabilă = 100*806*2. nereevaluat până în prezent şi a cărui valoare de inventar este de 256. respective 22 septembrie 2012.15 = 125.5 * 387 = 194 lei Impozit achitat pe data de 22 septembrie = 387 – 194 = 193 lei Teren Suprafaţă impozabilă teren = 700 – 100 = 600 mp (din valoare totală a terenul se scade amprenta la sol a clădirii) Impozit = 600/10. o cotă de impozit de 1.10)*806*0.2 + 12*1.95 = 122.2*75%*806*2.44 = 203.1%*1.90 = 112. S.56 + 7. determinaţi cuantumul impozitelor datorate (pentru fiecare bun deţinut şi per total). Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a stabilit pentru anul 2012. ce a fost reevaluat la data de 31 decembrie 2011 şi s-a obţinut o valoare contabilă din reevaluare de 256. 11.2*(2.49 lei (122 lei) Casă Suprafaţă construită desfăşurată = 100 + 12*1.150. locuinţă de protocol.918 = 386. persoană juridică română. C.1% * 112.117.2 = 122.000 lei.2*50%*806*2.000 lei. la data de 31 decembrie 2011.821 *1.447. două apartamente: unul cu o suprafaţă de 70 mp. unde societatea îşi are sediul social şi încă unul de 75 mp. 104 .15*203. ROMCONSTRUCT SRL.40-0.918 lei Impozit datorat = 0.824 lei Impozit apartament (achitat până la data de 31 martie 2011) = 0.2 = 177.117.000 * 1. achiziţionat la data de 5 decembrie 2008.2 + 7*1.

600 lei Impozit pentru apartamentul reevaluat = 1.700 cmc (în acest caz impozitul asupra mijloacelor de transport este de 144 lei/200cmc sau fracţiune). de ine în proprietate un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2. După momentul vânzării. precum i suma restituită de către Consiliul local după vânzare.680 lei). În aceste condi ii. în aceste condiţii.Determinaţi.5% * 256. aferentă perioadei noiembrie – decembrie 2011.840 lei 3. impozitul pe clădiri datorat de către societatea comercială.016 lei. persoană fizică română. Rezolvare Impozit pentru apartamentul nereevaluat = 10% * valoarea de inventar a clădirii = 10% * 256. pe care îl vinde la data de 17 octombrie 2011.016 – 1. 105 . Rezolvare Nr. deşi îl datora decât până în luna vânzării inclusiv (ianuarie – octombrie 2011. respectiv 10/12 * 2. întreg de unităţi a câte 200 cmc = 2700 / 200 = 14 Impozit anual datorat = 14 * 144 = 2.016 lei).5% * valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării = 1.016 = 1. Domnul Ionescu Adrian. domnul Ionescu are de recuperat diferenţa de 336 lei (2. Contribuabilul achită impozitul în 2 tran e egale la data de 11 martie 2011 i. respectiv 27 august 2011. Acest impozit este achitat de către contribuabil în 2 tranşe egale ( a câte 1.680).008 lei fiecare) la data de 11 martie 2011 i. determina i suma achitată de către contribuabil la fiecare termen de plată. deeoarece a achitat impozitul pentru întregul an (2.000 = 3. respectiv 27 august 2011.000 = 25. 17 octombrie 2011.

Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. Domnul Crăciunescu achită toate impozitele datorate bugetului anticipat pe data de 20 februarie 2012 şi beneficiază de o bonificaţie de 4% la valoarea datorată. sat Vadu Paşii. construcţie finalizată în anul 2001 şi utilizată. 106 .6.95). În anul 2007. domnul Crăciuescu a construit o anexa locuibilă alipită casei cu o suprafată utilă de 35 mp (valoare impozabilă unitară 137 lei/mp).8. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 8. 2. care este cuantumul impozitului efectiv datorat şi valoarea sumei de recuperat în contul impozitului pe clădiri achitat integral pe data de 20 februarie. Clădirea are o suprafaţă utilă de 100 mp şi o pivniţă. cu o suprafaţă utilă de 12 mp. Crăciunescu Florin este domiciliat în comuna Mărăcineni (localitate de rang V). Dincă Viorica domiciliată în Bucureşti deţine în proprietate o casă fără etaj (situată într-o localitate de rang 0. de atunci. judeţul Buzău şi deţine în proprietate următoarele: a) o casă cu mansardă construită în 1970 şi localizată în zona C a comunei Mărăcineni (coeficient de corecţie 0. Determinaţi: a) impozitul datorat de către proprietar. c) un autoturism DACIA pe care l-a achiziţonat pe data de 15 ianuarie 2012. b) dacă pe data de 15 august persoana fizică vinde clădirea. casa cu o suprafaţă construită desfăşurată de 80mp şi mansarda locuibilă cu o suprafaţă utilă de 12mp (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp). dacă consiliul local a aprobat o majorare a impozitul pe clădiri cu 7% şi acordă o bonificaţie de 3% contribuabililor ce achită integral valoare impozitului până la data de 31 martie (persoana fizică achită integral impozitul pe 20 februarie). drept locuinţă de domiciliu. cu o capacitate cilindrică de 2. zonă B – valoarea impozabilă unitară este de 806 lei/mp. în care proprietarul are depozitate diferite materiale.50). Determinaţi cuantumul impozitelor datorate de către domnul Crăciunescu (pe fiecare bun deţinuţ şi per total).000 cm3 (impozitul unitar este 18 lei/200 cm3). b) un teren de 300 mp pe care se află construită casa (impozitul unitar este 306 lei/ha). coeficient de corecţie 2.

Cataramă D. Studii de caz.. Miricescu E. Vintilă N.. cu modificările şi completările ulterioare. 2004. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal... Bibliografie Ţâţu L. Şerbănescu C. Bucureşti. Fiscalitate – de la lege la practică.H. Bucureşti. Editura. Beck. 927/2003. C. Sinteze şi comentarii. 2007. 941/2003... 2010. Editura Sylvi. Bucureşti.9. Fiscalitate..Metode şi tehnici fiscale. 107 . publicată în MO nr. Vintilă G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Editura Economică. Ştefan D. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în MO nr. Ed a VII-a. Ordonanţa de Guvern nr. Ed. Teste grilă.a II-a. Nica A. Fiscalitate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->