P. 1
Curs ID Fiscalitate-FABBV-VintilaG FilipescuOM LazarP-Final

Curs ID Fiscalitate-FABBV-VintilaG FilipescuOM LazarP-Final

|Views: 47|Likes:
Published by Mihaella Iancu

More info:

Published by: Mihaella Iancu on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

Sections

 • Introducere
 • 1.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 1.2. Stuctura sistemului fiscal
 • 1.3. Funcţiile sistemului fiscal
 • 1.4. Principiile sistemului fiscal
 • 1.5. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor
 • 1.6. Teste de evaluare a cunoştinţelor
 • 2.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 2.2. Obliga iile i crean ele fiscale
 • 2.3. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale
 • 2.4. Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere
 • 2.5. Aplicaţii rezolvate
 • 2.6. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor
 • Teste de autoevaluare a cunoştinţelor
 • 3.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 3.2. Contribuabilii şi cotele de impunere
 • 3.3. Veniturile şi cheltuielile
 • 3.4. Declararea impozitului pe profit i termenele de plată
 • 3.5. Aplicaţii rezolvate
 • 3.6. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor
 • 4.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 4.2. Impozitul pe venit – caracterizare generală
 • 4.3. Veniturile din activităţi independente
 • 4.3.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.3.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.4. Venituri din salarii
 • 4.4.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.4.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
 • 4.5.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
 • 4.6.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.6.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 4.7. Veniturile din pensii
 • 4.7.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.8. Venituri din premii i jocuri de noroc
 • 4.8.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.9. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • 4.9.1. Aplicaţii rezolvate
 • 4.10. Veniturile din investiţii
 • 4.10.1 Aplicaţii rezolvate
 • 5.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 5.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice
 • 5.3. Aplicaţii rezolvate
 • 5.4. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 6.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 6.2. Operaţiuni impozabile
 • 6.3. Baza de impozitare
 • 6.4. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii
 • 6.5. Determinarea taxei pe valoarea adăugată
 • 6.6. Aplicaţii rezolvate
 • 6.7. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 7.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 7.2. Accizele armonizate - concepte de bază
 • 7.3. Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate
 • 7.4. Alte produse accizabile
 • 7.5. Aplicaţii rezolvate
 • 7.6. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 8.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare
 • 8.2. Impozitul şi taxa pe clădiri
 • 8.3. Impozitul şi taxa pe teren
 • 8.4. Impozitul pe mijloacele de transport
 • 8.5. Aplicaţii rezolvate
 • 8.6. Teste de autoevaluare a cunoştintelor
 • 9. Bibliografie

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, ASIGURĂRI, BĂNCI ŞI BURSE DE VALORI

SUPORT CURS ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ DISCIPLINA: FISCALITATE

PROF. UNIV. DR. VINTILĂ Georgeta ASIST. UNIV. DRD. FILIPESCU Maria-Oana ASIST. UNIV. DRD. LAZĂR Paula

BUCUREŞTI 2012

Cuprinsul cursului
Introducere..........................................................................................................................................5

Unitatea de învăţare 1 ........................................................................................................................6 PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA 1.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare .................................................................6 1.2. Stuctura sistemului fiscal...........................................................................................................6 1.3. Funcţiile sistemului fiscal ..........................................................................................................7 1.4. Principiile sistemului fiscal .......................................................................................................7 1.5. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor ....................................................................8 1.6. Teste de evaluare a cunoştinţelor ..............................................................................................9

Unitatea de învăţare 2. .....................................................................................................................11 OBLIGAŢIA ŞI CREANŢA FISCALĂ. PROCEDURI FISCALE 2.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................11 2.2. Obliga iile i crean ele fiscale ............................................................................................11

2.3. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale .............................................................................12 2.4. Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere ...........................................16 2.5. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................17 2.6. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor ....................................................................19

Unitatea de învăţare 3. .....................................................................................................................21 IMPOZITUL PE PROFIT 3.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................21 3.2. Contribuabilii şi cotele de impunere .......................................................................................21 3.3. Veniturile şi cheltuielile ..........................................................................................................24 3.4. Declararea impozitului pe profit i termenele de plată ..........................................................27

3.5. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................28 3.6. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor .....................................................................................31

Unitatea de învăţare 4. .....................................................................................................................33 IMPOZITUL PE VENIT 4.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................33 4.2. Impozitul pe venit – caracterizare generală .............................................................................34 2

4.3. Veniturile din activităţi independente .....................................................................................35 4.3.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................38 4.3.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................42 4.4. Venituri din salarii ...................................................................................................................43 4.4.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................45 4.4.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................47 4.5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor ................................................................................48 4.5.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................50 4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................52 4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală .....................................................................53 4.6.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................54 4.6.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor ...............................................................................55 4.7. Veniturile din pensii ................................................................................................................56 4.7.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................57 4.8. Venituri din premii i jocuri de noroc ....................................................................................57

4.8.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................58 4.9. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal .............................59 4.9.1. Aplicaţii rezolvate ............................................................................................................60 4.10. Veniturile din investiţii..........................................................................................................61 4.10.1 Aplicaţii rezolvate ...........................................................................................................63

Unitatea de învăţare 5. .....................................................................................................................65 IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR 5.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................65 5.2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice ...........................................65 5.3. Aplicaţii rezolvate ...................................................................................................................67 5.4. Teste de autoevaluare a cunoştintelor .....................................................................................70

Unitatea de învăţare 6. .....................................................................................................................72 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 6.1. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ...............................................................72 6.2. Operaţiuni impozabile .............................................................................................................73 6.3. Baza de impozitare ..................................................................................................................75 6.4. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii ......................................................................76 6.5. Determinarea taxei pe valoarea adăugată ................................................................................77 3

..................................96 8.................................103 8......... Bibliografie ........................................................................................................................................3....................................6............................................................................95 8...................93 Unitatea de învăţare 8.................................................................... Teste de autoevaluare a cunoştintelor ..............................................5...................................3.........................concepte de bază................................................................................................................107 4 .... Aplicaţii rezolvate .......................................... Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate ...............91 7..................................................................................5..............................95 8....... Aplicaţii rezolvate ....4......................... Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare ..85 7...........................95 IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ....... Teste de autoevaluare a cunoştintelor ....85 ACCIZELE 7....................106 9............ Impozitul pe mijloacele de transport ........................ Impozitul şi taxa pe clădiri .......................................................102 8...........................................................................................................................89 7.................. Aplicaţii rezolvate .100 8...........................................................................................6..............................................................................79 6.................... ..................6................................................1.................83 Unitatea de învăţare 7........85 7............................6.......... Alte produse accizabile ....4.............. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare .....................................7...................1............................................2........................................................90 7......................... Impozitul şi taxa pe teren ....................2........ Teste de autoevaluare a cunoştintelor .................... ....................................................... Accizele armonizate .......

cu aspectele concrete ale mecanismului fiscal de aşezare şi percepere a celor mai importante impozite şi taxe. realizată prin examenul susţinut în sesiunea de evaluare.40%. valorificarea cunoştinţelor specifice domeniului pentru explicarea şi soluţionarea unor situaţii practice. teste de evaluare/autoevaluare a cunoştinţelor. capacitatea de a determina impozitele datorate atât de contribuabilii persoane fizice cât şi de contribuabilii persoane juridice. organizat de Facultatea de Finanţe. semestrul II. Bănci şi Burse de Valori şi face parte din planul de învăţământ aferent anului II.Introducere Titlul cursului: Fiscalitate Cursul se adresează studenţilor înscrişi la programul de studiu ID. 5 . ponderea evaluării finale – 60%. Asigurări. Evaluarea cunoştinţelor se va realiza sub două forme: evaluare continuă. evaluare finală. cuprinzând: aspecte teoretice şi practice privind mecanismul de aşezare şi percepere a celor mai importante impozite directe şi indirecte. Criteriile de evaluare constau în: ponderea evaluărilor pe parcursul semestrului (teme de control) . pe baza lucrărilor de verificare propuse la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare. Obiectivele principale ale cursului. concretizate în competenţele pe care studentul le va dobândi după parcurgerea şi asimilarea acestuia: familiarizarea cu reglemetările fiscale în vigoare. Cursul este structurat pe 8 unităţi de învăţare (capitole).

4.2. 1.5. rezume structura veniturilor fiscale la nivelul bugetului de stat. Teste de evaluare a cunoştintelor 1.totalitatea impozitelor. explice funcţiile şi principiile sistemul fiscal. 1. taxelor şi a altor venituri fiscale pe care statul. identifice elementele comune specifice impozitelor. descrie componentele sistemul fiscal.1. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor 1.2. Principiile sistemului fiscal 1.3. care alimentează bugetele publice”.1. prin organele sale specializate. le percepe în baza unor reglementări legislative de natură fiscală. Funcţiile sistemului fiscal. principiile sistemului fiscal. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: structura sistemului fiscal. Stuctura sistemului fiscal Sistemul fiscal este definit ca reprezentând “totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele fizice şi juridice.Unitatea de învăţare 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA Cuprins 1. 6 .6. Componentele sistemului fiscal 1. elementele comune specifice impozitelor Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. studentul va fi capabil să: definească sistemul fiscal şi să identifice componentele acestuia. Sistemul fiscal cuprinde următoarele trei componente: . Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 1. funcţiile sistemului fiscal.

capitalului român şi străin. respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le 7 . etc. prin intermediul facilităţilor fiscale acordate. în scopul dezvoltării activităţilor economice. 1. asigurând condiţii egale investitorilor. sporirii veniturilor. tehnicile şi instrumentele fiscale cu ajutorul cărora se asigură dimensionarea. prin care se urmăreşte asigurarea protecţiei sociale pentru unele categorii de persoane sau stimularea agenţilor economici ce utilizează forţă de muncă cu randament redus. etc. aşezarea şi perceperea impozitelor. funcţia de control asupra economiei exercitată de către Ministerul Finanţelor (prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală). compartimentele autorităţilor administraţiei publice locale. cu forma de proprietate..mecanismul fiscal.aparatul fiscal pune în mişcare mecanismul fiscal. taxelor. iar termenele. Funcţiile sistemului fiscal Funcţiile sistemului fiscal sunt: funcţia de mobilizare a resurselor bugetare la dispoziţia statului. . modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor. necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice. având în structura sa aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice reprezentat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de unităţile sale teritoriale. prin elaborarea de norme juridice clare. Principiile sistemului fiscal Principiile fiscalităţii. certitudinea impunerii.3. care să nu conducă la interpretări arbitrare. funcţia economică stimulativă. creării de noi locuri de muncă. care cuprinde metodele.4. 1. funcţia socială. aşa cum sunt reglementate de Codul Fiscal: neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

baza impozabilă sau baza de calcul reprezintă elementul pe care se fundamentează calculul venitului bugetar.alte impozite şi taxe internaţionale B. eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal. dar în anumite situaţii diferă de acesta. câştiguri din capital. Venituri fiscale. astfel încât aceste prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice. preţ. în funcţie de mărimea acestora. Elemente comune specifice impozitelor şi taxelor Elementele comune specifice impozitelor şi taxelor sunt: obiectul este elementul concret care stă la baza aşezării acestuia şi poate fi reprezentat de: venit. Donaţii VI. în raport cu impozitarea în vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore. Structura veniturilor la nivelul bugetului de stat: I.impozit pe venit.5. cuprinzând . precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale.impozite şi taxe pe proprietate. Operaţiuni financiare IV. acte şi fapte. profit.impozite şi taxe pe bunurii şi servicii. bunuri. Venituri nefiscale II.impozite pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale. profit. . . 8 . Venituri curente A. Sume de la UE în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 1. echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice. .revine. Contribuţii de asigurări C. Subvenţii V. Venituri din capital III. prin impunerea diferită a veniturilor. . De cele mai multe ori baza este aceeaşi cu obiectul impozitului.

.subiectul venitului bugetar (contribuabilul) este persoana deţinătoare sau realizatoare a obiectului impozabil. cota sau cuantumul unitar al venitului bugetar reprezintă impozitul aferent unei unităţi de impunere. Cota procentuală poate fi: proporţională ( TVA. dar. ca principiu.tipuri de venituri fiscale pentru care subiectul şi plătitorul coincid. Prezentaţi exemple de metode şi instrumente fiscale cu ajutorul cărora se asigură aşezarea şi perceperea impozitelor în România. cum ar fi. 1. de exemplu. înlesnirile acordate la plată: scutiri. sancţiunile aplicabile în caz de încălcare a legii fiscale: cele mai des întâlnite sunt majorările de întârziere şi amenzile contravenţionale sau fiscale.tipuri de venituri fiscale pentru care baza de calcul este diferită de obiectul impunerii.tipuri de venituri fiscale pentru care subiectul şi plătitorul sunt persoane diferite. 2. iar în alte situaţii contribuabilul diferă de plătitor. acestea sunt reglementate prin acte normative cu caracter general. reduceri. bonificaţii. Aceasta poate fi exprimată în: sumă fixă sau cotă procentuală. impozit pe venit) progresivă (fostul impozit pe venit progresiv) regresivă ( taxele de timbru. Codul de Procedură Fiscală. Plătitorul şi subiectul coincid în unele cazuri. plătitorul este persoana care efectuează plata propriu zisă la buget. Teste de evaluare a cunoştinţelor 1. amânări şi eşalonări drepturile şi obligaţiile plătitorilor sunt uneori expres precizate în Codul Fiscal. impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal) termenul de plată reprezintă data la care sau până la care obligaţiile fiscale trebuie vărsate la buget. 9 . impozitul pe profit. 3. Explicaţi pe exemple concrete funcţiile sistemului fiscal din România.6. . Exemplificaţi pe sistemul fiscal al României: .

4. strada Unirii. E 58 i are un cabinet de avocatură în acela i ora pe strada Viitorului. Domnul Alexandru Ionescu este avocat cu domiciliul în ora ul Buzău. Domnul Ionescu î i exercită profesia Bucure ti. dar aici se află doar 1 zi pe săptămână. nr. Care este domiciliul fiscal al domnului Ionescu? Explica i. bl. 10 . 15 unde acordă i în consula ii de specialitate 4 zile pe săptămână. sector 3. unde mai are un cabinet de avocatură.

calculeze dobânzile. 2. b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele. taxele. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. dobânzi. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Obliga iile Conceptul de obligaţie fiscală. penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere 2. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: creanţă fiscală. impozitele. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 2. penalităţi de întârziere.Unitatea de învăţare 2. PROCEDURI FISCALE Cuprins 2. descrie ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale.2.4. include alături de obligaţia de plată la termenele legale a impozitelelor. şi următoarele obligaţii ale contribuabilului.1.1. taxelelor.5. penalităţile de întârziere i majorările de întârziere. i crean ele fiscale în sens larg. Modalităţi de stingere a creanţelor fiscale 2.3. taxele. studentul va fi capabil să: definească conceptele de: obligaţie fiscală. 11 . majorări de întârziere Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. obligaţie fiscală. după caz. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor 2. contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Dobânzile. creanţă fiscală identifice şi să explice modalităţile de stingere a crean elor fiscale.2. cum sunt: a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau. modalităţi de stingere a crean elor fiscale. Obliga iile i crean ele fiscale 2. Aplicaţii rezolvate 2.6. OBLIGAŢIA ŞI CREANŢA FISCALĂ.

creanţele fiscale pot fi: creanţe fiscale principale: impozitele. în condiţiile legii. taxele. întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite. după caz. cât şi cuantumul creanţelor fiscale constau în: a) dreptul la perceperea impozitelor. Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală. taxe. cel care a făcut plata are dreptul la restituirea sumei respective. iar în unele cazuri de întârziere În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite. c) decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii. d) declaraţia vamală. după caz. Modalităţi de stingere a crean elor fiscale Stingerea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu. b) dreptul la perceperea dobânzilor. 12 . denumite obligaţii de plată accesorii. contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat. potrivit legii. taxelor. taxelor. penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere.3. contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal. Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care rezultă din raporturile de drept material fiscal. aferente impozitelor. contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat. taxele. dreptul la restituirea impozitelor.c) obliga ia de a plăti la termenele legale impozitele. contribu iile sume datorate bugetului general consolidat. taxelor. contribuţiile şi celelalte sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat creanţe fiscale accesorii: dobânzi şi penalităţi de întârziere. i majorări 2. denumite creanţe fiscale accesorii. Drept urmare. b) declaraţia fiscală. penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere. contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat. Atât conţinutul. i alte d) obligaţia de a plăti dobânzi. denumite creanţe fiscale principale. dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată. Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere. după caz.

datorată pe perioada amânării. contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale. taxelor.e) decizia prin care se stabilesc şi se individualizează datoria vamală. h) ordonanţa procurorului. Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent. c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea. b) toate obligaţiile fiscale principale. distinct pe fiecare buget sau fond. în cazul în care termenul stabilit pentru plata sumelor respective se împlineşte în luna curentă. Debitorii efectuează plata impozitelor. pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale. în cazul creanţelor fiscale stabilite. impozitele. precum şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate. încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte. prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligaţii de plată. f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. după caz. după caz. în ordinea vechimii. în următoarea ordine: a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată. de drept. după caz. anulare. executare silită a bunurilor mobile. inclusiv accesoriile. proporţional cu obligaţiile datorate. Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite. taxe. potrivit legii. datorată în luna curentă din grafic sau suma amânată la plată. prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. până la concurenţa cu suma eşalonată la plată sau până la 13 . după caz. decontare bancară sau aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile). întocmit de organul prevăzut de lege. g) decizia de atragere a răspunderii solidare. atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită. precum şi dobânda sau majorarea de întârziere. de procuror sau de instanţa judecătorească. prescripţie. Creanţele fiscale se sting prin: plată (numerar. taxele şi alte sume care se datorează în vamă. într-un cont unic. executare silită (poprire. şi apoi obligaţiile fiscale accesorii. de către organul fiscal competent. stingerea efectuându-se. compensare (aceasta presupune reducerea sumelor exigibile la o scadenţă ulterioară cu sumele plătite în plus la buget la scadenţele anterioare). iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile. în ordinea vechimii. mandat poştal. împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere. scutire. executare silită a bunurilor imobile) şi prin alte modalităţi prevăzute de lege. potrivit legii.

Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani. se anulează. exclusiv cele privind comunicarea prin poştă. precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere datorată pe perioada amânării. urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete. până la concurenţa celei mai mici sume. după caz. pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele competente. tarife. precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii. cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică. când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor. Organele fiscale sunt scutite de taxe. Eventualele diferenţe rămase se compensează cu alte obligaţii fiscale ale debitorului. Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite.concurenţa cu suma achitată. mai mici de 40 lei. d) obligaţiile cu scadenţe viitoare. pentru obligaţiile fiscale principale. după caz. sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului. Creanţele fiscale ale debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget. c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative. Cheltuielile generate de comunicarea somaţiei şi a adresei de înfiinţare a popririi sunt suportate de organul fiscal. b) în funcţie de data comunicării. cât şi pe cea de debitor. de restituit sau de plată de la buget. în ordinea prevăzută mai sus. contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. în mod proporţional. taxe. Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanţele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. la solicitarea contribuabilului. conducătorul organului de executare poate aproba anularea debitelor respective. În situaţiile în care cheltuielile de executare. Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: a) în funcţie de scadenţă. cu excepţia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal. Termenul de prescripţie al acestui drept începe să 14 . pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil. cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea administrării creanţelor fiscale. comisioane sau cauţiuni pentru cererile.

se efectuează. Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului. va proceda la încetarea procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală. iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. de regulă. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu. cu excepţia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare. Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale. organele fiscale competente. potrivit Codului de procedură fiscală. suma pentru care se începe executarea silită. În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate. se continuă măsurile de executare silită. c) la data la care contribuabilul corectează declaraţia fiscală sau efectuează un alt act voluntar de recunoaştere a impozitului datorat. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului.curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală. procedează la acţiuni de executare silită. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul. Acest termen curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă. d) pe perioada cuprinsă între data declarării unui contribuabil inactiv şi data reactivării acestuia. Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. b) la data depunerii de către contribuabil a declaraţiei fiscale după expirarea termenului legal de depunere a acesteia. Termenele de prescripţie prevăzute mai sus se suspendă: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune. urmăribile potrivit legii. c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspecţiei fiscale. dacă legea nu dispune altfel. Termenele de prescripţie anterioare se întrerup: a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune. termenul în care cel 15 . Somaţia trebuie să cuprindă i următoarele elemente: numărul dosarului de executare. pentru stingerea acestora. în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale. urmăribile potrivit legii. inclusiv a cheltuielilor de executare. iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor. b) pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale.

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse. Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere. b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile. Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen.somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu. 2. se datorează după acest termen majorări de întârziere. inclusiv. Prin excepţie de la prevederile anterioare. nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse. Dobânzile. precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia. Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel. se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă.04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală. sumele confiscate. cheltuieli judiciare. Nivelul dobânzii de întârziere este de 0. cheltuieli de executare silită. calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună. 16 . pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale.4. precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. nivelul penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor. c) dacă stingerea se realizează după împlinirea termenului de la punctul b).

Notă: Presupunem că la momentul fiecărei plăţi contribuabilul achită şi cuantumul obligaţiilor acesorii datorate pînă la momentul respectiv. Aplicaţii rezolvate 1. Determinaţi suma ce trebuie plătită cu titlu de obligaţii accesorii la fiecare plată efectuată.2. iar restul de 4.000 lei la data de 14 noiembrie 2011. obligaţie principală achitată = 6. data plăţii 2 februarie 2012. iar restul de 3.000 lei la data de 14 decembrie 2011. nr.000 lei la data de 2 februarie 2012. 3. cu scadenţă la 25 octombrie 2011. nr.000 = 200 lei Total obligaţii accesorii achitate = 280 lei. încă 4.000 x 0. C. Rezolvare A.000 lei Dobânda de întârziere = 10.04% x 50 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 5% x 4.5. 10. zile întârziere 20 < 30. data plăţii 14 noiembrie 2011. obligaţie principală achitată = 4.000 x 0. B.000 lei la data de 14 noiembrie 2011. 6.000 x 0.000 lei la data de 14 decembrie 2011. data plăţii 14 decembrie 2011. în situaţia în care contribuabilul achită în contul impozitului datorat următoarele sume: A. scadenţă 25 octombrie 2011. D. zile întârziere 100 > 90.000 lei.04% x 100 = 400 lei 17 . data plăţii 14 noiembrie 2011.000 lei Dobânda de întârziere = 10.04% x 20 = 48 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 48 lei. 10. zile întârziere 20 < 30. obligaţie principală achitată = 10.000 x 0.000 lei la data de 2 februarie 2012.000 lei Dobânda de întârziere = 6. obligaţie principală achitată = 10. O persoană juridică datorează bugetului de stat la sfârşitul trimestrului III impozit pe profit în sumă de 10.04% x 20 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 80 lei. scadenţă 25 octombrie 2011.000 lei Dobândă de întârziere = 4. B. C. nr. scadenţă 25 octombrie 2011. dar 50 < 90. nr. zile întârziere 50 > 30. scadenţă 25 octombrie 2011.000 lei la data de 14 noiembrie 2011.

07.000 = 1.contribu iile obligatorii ale angaja ilor 5.000 x 0.data depunerii declara iei 25. i contribu ii. nr.04% x 20 = 24 lei Penalităţi de întârziere = 0 lei Total obligaţii accesorii achitate = 24 lei.data depunerii declara iei 25.000 lei Dobânda de întârziere = 3.000 x 5% = 200 lei Total obligaţii accesorii achitate = 280 lei. i 11.07.000 lei .2011.07 2011.07 2011.500 lei Total obligaţii accesorii achitate = 1.700 lei . nr.2011. data plăţii 2 februarie 2012.obliga ii fiscale accesorii aferente impozitului pe profit din perioada anterioară 500 lei – decizia de calcul a dobânzilor i penalită ilor de întârziere 20.07 2011. data plăţii 14 noiembrie 2010. obligaţie principală achitată = 3.200 lei din perioada curentă . dar 50 < 90.000 x 0. obligaţie principală achitată = 3.impozit pe profit 10.000 lei rest de plată dintr-o perioadă anterioară .000 x 15% = 450 lei Total obligaţii accesorii achitate = 570 lei. societatea virează. i virat în numele angaja ilor) 7. zile întârziere 100 > 90. specifica i modul de stingere a 18 .04% x 50 = 80 lei Penalităţi de întârziere = 4. Societatea comercială Globus SA are de plătit următoarele impozite toate cu scaden ă în perioada curentă: . .000 x 0. scadenţă 25 octombrie 2011.impozitul pe venitul din salarii (impozit re inut depunerii declara iei 25. din care 7. următoarele sume: 17. . i 3.data depunerii declara iei 25.200 lei.Penalităţi de întârziere = 15% x 10.data depunerii declara iei 25.04% x 100 = 120 lei Penalităţi de întârziere = 3.04 În contul obliga iilor fiscale de mai sus. 2. nr. scadenţă 25 octombrie 2010.contribu iile obligatorii ale societă ii 6.700 lei în contul bugetelor i fondurilor speciale.900 lei în contul bugetului de stat asigurărilor sociale obliga iilor fiscale. scadenţă 25 octombrie 2011. data plăţii 14 decembrie 2011. .900 lei D.000 lei Dobânda de întârziere = 4. zile întârziere 50 > 30.000 lei Dobânda de întârziere = 3.200 lei – data . 2011. zile întârziere 20 < 30. la data de 25. În această situa íe. obligaţie principală achitată = 4.07 2011.

Rezolvare Conform prevederilor Codului de procedură fiscală.700 lei 2. cei 11.000 lei 3 – impozit pe profit perioada curentă – 7. dar suma respectivă este virată în data de 3 mai acela i an. care sunt creanţele fiscale accesorii datorate şi care este cuantumul acestora? Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 1. Un contribuabil datorează bugetului asigurărilor sociale de stat la sfârşitul lunii ianuarie obligaţii fiscale principale în sumă de 7. iar restul de 4. 7.000 lei la data de 7 aprilie 2011. ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale este următoarea. Care sunt modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale? 3.000 lei 2 – contribu ii angajator – 6.700 lei achitaţi în contul bugetelor asigurărilor sociale obligaţiile fiscale aferent.000 lei la data de 14 martie 2011. 19 .6.000 lei la data de 11 iunie 2011. B. 3.200 lei 2 – impozit pe profit din perioada anterioară – 3. Dacă un agent economic are de plată la sfârşitul trimestrului I un impozit pe profit de 5.200 lei 4 – obliga iile fiscale accesorii – 500 B. Care este ordinea de stingere a obligaţiilor de natură fiscală? 2.000 lei.900 lei achitaţi în contul bugetului de stat.000 lei. sting 1– contribu ii angaja i (obligaţii fiscale cu reţinere la sursă) – 5. în următoarea ordine: i fondurilor speciale. cu scadenţă la 25 februarie 2011. Determinaţi suma ce trebuie plătită cu titlu de obligaţii fiscale accesorii la fiecare plată efectuată. cei 17. pentru fiecare sumă în parte: A. sting obligaţiile fiscale în următoarea ordine: 1 – impozit pe venitul din salarii (impozit cu reţinere la sursă) – 7. în situaţia în care contribuabilul achită în contul contribuţiilor sociale datorate următoarele sume: A. Teste de evaluare / autoevaluare a cunoştinţelor Teste de evaluare a cunoştinţelor 1.

taxă pe valoarea adăugată 1.500 lei. Stabiliţi procedura de compensare a acestor obligaţii prin intermediul impozitului pe profit de restituit. . 20 .contribuţia la fondul de şomaj 700 lei.000 lei.cheltuieli accesorii aferente CAS 200 lei .000 lei.2. .800 lei. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 2. .CAS 2. Un contribuabil persoană juridică a înregistrat în evidenţe un impozit pe profit de restituit în sumă de 10. iar în acelaşi timp are şi următoarele obligaţii de plată: . .impozit pe veniturile din salarii 1.impozit pe teren 200 lei.

Declararea impozitului pe profit 3. cotă de impunere.6. cheltuieli deductibile. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. declaraţie de impunere. venituri neimpozabile. sfera de aplicare şi scutirile de la plata impozitului pe profit.1. profit impozabil. determine profitul impozabil. identifice cheltuielile deductibile.5. cheltuieli nedeductibile.2.1. recunoască veniturile impozabile şi neimpozabile. Contribuabilii şi cotele de impunere 3. să aplice cotele de impunere legale şi să calculeze impozitul pe profit. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor i termenele de plată 3. termen de plată. rezultat net. Veniturile şi cheltuielile 3. 21 . Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 3.Unitatea de învăţare 3. 3. studentul va fi capabil să: recunoască contribuabilii. pe cele cu deductibilitate limitată.2. precum şi pe cele nedeductibile. Aplicaţii rezolvate 3. IMPOZITUL PE PROFIT Cuprins 3. venituri impozabile.3. rezume aspectele referitoare la plata şi depunerea declaraţiilor de impozit pe profit. denumite contribuabili: persoanele juridice române. Contribuabilii şi cotele de impunere Sunt obligate la plata impozitului pe profit următoarele persoane.4.

persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române.persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România. în general. inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere. pentru fondurile publice. cultele religioase. instituţiile de învăţământ particular acreditate. pentru veniturile obţinute din activităţi economice şi care sunt sau urmează a fi utilizate conform legii privind Codul Fiscal. Sunt scutiţi de la plata impozitului pe profit anumiţi contribuabili. potrivit Legii învăţământului. în anul curent sau în anii următori. înfiinţat potrivit legii specifice. de 16%. precum şi cele autorizate. persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română. Banca Naţională a României. pentru o serie de venituri prevăzute expres în Codul Fiscal. constituit potrivit legii. potrivit Legii locuinţei. pentru veniturile utilizate. şi în cazul cărora impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate. persoanele juridice cu sediul social în România. cazinourilor sau pariurilor sportive. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere fără personalitate juridică. asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari. fundaţiile române constituite ca urmare a unui legat. înfiinţate potrivit legislaţiei europene. instituţiile publice. pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. 22 . ca de exemplu: trezoreria statului. discotecilor. Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este. Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte. inclusiv pentru veniturile proprii şi disponibilităţile realizate şi utilizate potrivit legii. cluburilor de noapte. Fondul de garantare a pensiilor private.

organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri: cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor. altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică. sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice.000 euro. după caz. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale. potrivit legii. Contribuabilii. sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea. tombole. potrivit prevederilor Codului fiscal. potrivit legilor de organizare şi funcţionare. în anul curent sau în anii următori. Impozitul minim a fost în vigoare în perioada 1 mai 2009 – 30 septembrie 2010. 23 . realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică. altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică. veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole. organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15. resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile. sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit. Aceste organizaţii datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor. potrivit actului constitutiv sau statutului. în cazul cărora impozitul pe profit era mai mic decât suma impozitului minim datorat pentru tranşa de venituri totale anuale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent. învăţământului. într-un an fiscal. altele decât cele prevăzute anerior. potrivit statutului acestora. veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare. veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii. Organizaţiile nonprofit. dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit (din categoriile enun ate mai sus). veniturile obţinute din vize. veniturile obţinute din reclamă şi publicitate. donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare. pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora. utilizate în scop social sau profesional. sportului. erau obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume. taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare. din domeniul culturii. precum şi de camerele de comerţ şi industrie. veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit. cercetării ştiinţifice. dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite. contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor. taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive. impozit calculat prin aplicarea cotei de 16%. sănătăţii. serbări. conferinţe.Organizaţiile nonprofit.

veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare. beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare.3. pe durata de viaţă stabilită de către contribuabil. veniturile neimpozabile. pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. dintr-un an fiscal. Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: dividendele primite de la o persoană juridică română. Veniturile şi cheltuielile Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri. ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare. de exemplu şi următoarele: cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor. Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. după caz. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. potrivit legii. înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri. veniturile din impozitul pe profit amânat determinat i înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară. prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale. diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare. precum şi alte diferenţe favorabile de valoare prevăzute de Codul Fiscal. 24 . din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile.3. precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere. cheltuielile efectuate.

împreună cu instituţiile de specialitate. efectuate pentru salariaţi şi administratori.5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. în limitele stabilite de organele de specialitate ale administraţiei centrale. în limita unei cote de până la 2%. precum şi pentru alte persoane fizice asimilate acestora. participarea la târguri şi expoziţii. şi cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale. în baza unui contract scris. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal. cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate. cheltuielile pentru marketing. pentru fiecare participant. cheltuielile sociale. suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate. studiul pieţei. aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat. în anumite limite prevăzute în Codul fiscal. la schemele de pensii facultative. 25 . cheltuielile de transport şi de cazare în ţară şi în străinătate. cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar şi cele cu amortizarea. cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori. precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca imobilizări necorporale din punct de vedere contabil. potrivit legii. cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. promovarea pe pieţele existente sau noi. perisabilităţile. potrivit Codului muncii. cheltuielile cu provizioane şi rezerve. la misiuni de afaceri. cheltuielile efectuate în numele unui angajat. stabilite conform legii. produselor sau serviciilor. cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei. editarea de materiale informative proprii. potrivit legii. precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. în limita a de 2.cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale. în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal. Dintre cheltuielile cu deductibilitate limitată. amintim: cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile. pentru fiecare participant. cheltuielile de cercetare. altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.

Dintre cheltuielile nedeductibile reţinem: cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat. pentru veniturile realizate din România. cheltuieli aferente). precum i cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile confforme cu Standardele interna ionale de raportare financiară. acordate potrivit legii. neimputabile. după caz. cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile (trebuie men ionat că veniturile din dividende primite de la persoane juridice române sau străine nu au. inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent. precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate. care nu au la bază un document justificativ. cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură. dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă. potrivit legii. dacă aceasta este datorată. confiscările şi penalităţile de întârziere datorate către autorităţile române/străine. cheltuielile înregistrate în contabilitate. scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă a 30/00 din cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat. prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune. amenzile. pentru determinarea profitului impozabil. cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private. dobânzile/majorările de întârziere. 26 . precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. potrivit legii. potrivit prevederilor legale. potrivit normelor. pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare. la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii. precum şi cei care acordă burse private. cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente. contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat. cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor. altele decât cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului.

persoane juridice române. şi sucursalele din România ale băncilor. societăţi comerciale bancare. Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.4.3. cu plăţi anticipate. 27 . pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit. Declararea impozitului pe profit Plata impozitului pe profit se realizează astfel: i termenele de plată contribuabilii. Contribuabilii sunt răspunzători pentru calculul impozitului pe profit. cu plăţi anticipate efectuate trimestrial (în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent). actualizate cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior. persoane juridice străine. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. până la data de 15 aprilie a anului fiscal pentru care se efectuează plăţile anticipate. Această opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit se efectuează la începutul anului fiscal pentru care se solicită aplicarea ei i este obligatorie pentru cel puţin 2 ani fiscali consecutivi. aceşti contribuabili pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual. anual. precum i contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice. au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. organizaţiile nonprofit. până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul. contribuabilii. efectuate trimestrial. indicele preţurilor de consum necesar pentru actualizarea plăţilor anticipate se comunică. au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual. alţii decât cei menţionaţi anterior. cu câteva excepţii prevăzute în Codul Fiscal. estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate. prin ordin al ministrului finanţelor publice. Începând cu data de 1 ianuarie 2013.Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit. fără a fi luate în calcul plă ile anticipate efectuate în acel an).

în sumă de 1.000 = 15.000 – 5.000 – 22.000 lei.400 lei 2. Societatea comecială SC PARIUL SA este o persoană juridică română cu sediul social în Bucure ti sector 1. Aplicaţii rezolvate 1.în luna iulie. Determina i cuantumul impozitului anual datorat de către societatea comercială.000 = 2.veniturile totale înregistrate sunt 41. ce activează în domeniul construc iilor.000 – 3.000) = 37. Cu privire la activitatea întreprinsă societatea declară la finele anului venituri totale de 12.5. vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la activitatea desfă urată în primele 3 trimestre ale anului 2011: .000 lei.000 lei.000 lei. autorizată să desfă oare activită i de natura pariurilor sportive.000 – 1. persoană juridică română cu sediul social în Bucure ti.000 lei. i un profit 28 .000 lei Impozit pe profit = 16% * Profit impozabil = 16% * 15.în luna aprilie. Rezolvare Profit impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile) = ( 41. Determina i cuantumul impozitului pe profit datorat de către societatea comercială la finele trimestrului III. iar cheltuielile totale aferente desfă urării activită ii se ridică la suma totală de 27. Societatea comercială SC NELY SA.în luna ianuarie 2011 societatea ob ine un dividend net în valoare în valoare de 3. . sector 4.000 lei impozabil în valoare de 6. . . fiind ac ionar majoritar din 2007 al societă ii comerciale SC MALUS SA. au fost considerate cheltuieli nedeductibile.3. societatea înregistrează venituri din anularea unor provizioane constiuite anterior. la momentul constituirii lor. 400 lei Impozitul datorat pentru primele trei trimestre ale anului 2011 este de 2.000 lei.000) – ( 27. care. ca urmare a nerespectării unor reglementări de protec ia mediului societatea prime te o amendă în valoare de 5.

500 lei.societatea are 3 angaja i în regim part-time i 1 administrator angajat în regim full-time.000 lei.în luna mai.800 lei. iar în luna august un alt angajat este trimis într-o delega ie în interes de serviciu pe o perioadă tot de 7 zile la Timi oara. pe perioada analizată. nr.cuantumul impozitul pe profit.000 = 600 lei 16% * Profit impozabil pariuri = 16%*6. 7 din ora un software a cărui . dar care nu sunt parte a CA. 29 i achitat.în luna martie 1 angajat este trimis într-o delega ie în interes de serviciu pe o perioadă de 7 zile în Oradea. contravalorea acesteia fiind 600 lei. strada Viitorului. (5% * Venituri pariuri. din care venituri din comercializarea produselor 20. Pentru i în luna februarie prime te primele 3 trimestre ale anului cuantumul cheltuielilor cu salariile personalului au fost 1. a fost de 7.cuantumul cheltuielilor cu materiile prime.Rezolvare Impozit pe activitatea desfăşurată = max. Societatea comercială SC CALCULATORUL SA cu sediul social în ora ul Baia Mare.000 lei. societatea a organizat o petrecere pentru angaja i cu ocazia împlinirii a 5 ani de existen ă. .societatea de ine 35% din ac iunile SC MOUSE SA din 2006 dividende nete în valoare de 3.în luna aprilie societatea a dat cu titlu de sponsorizare valoare este 400 lei. . 16% * Profit impozabil pariuri) 5%* Venituri pariuri = 5%* 12.000 lei (nivelul legal pentru institu iile publice este de 13 lei/zi/persoană). . aferent perioadelor anterioare este în sumă colii nr. societatea a fost amendată cu 200 lei pentru depozitarea necorepunzătoare a unor de euri metalice.000 = 960 lei Impozitul anual datorat este de 960 lei 3.veniturile totale aferente perioadei analizate au fost 25. determinat de 600 lei.7.000 lei. . . Pentru cele două deplasări societatea a înregistrat o cheltuială cu indemniza ia de deplasare de 1. Alte informa ii: .restul veniturilor până la total este reprezentat de venituri impozabile integral. .în luna martie. are ca obiectiv de activitate comercializarea hardware i software în domeniul IT i mentenan a produselor i prezintă la sfâr itul trimestrului III următoarea situa ie: . . .

923.263.123 lei Profitul impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile Profitul impozabil = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile ) Profitul impozabil = Venituri impozabile – Cheltuieli deductibile Profitul impozabil = 22.000.68 lei 30 .000 – 12.500 + 1.000 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol: 2% *(22.100+600+600) = 222 lei cheltuială de protocol deductibilă. diferenţa este cheltuială de protocol nedeductibilă = 378 lei (cheltuială de protocol nedeductibilă purtătoare de TVA nedeductibilă = 24%* 378 = 90.000 lei venituri impozabile = 22.68 lei SPONZORIZAREA: min ( 30/00 * CA(20.Determina i cuantumul imozitul pe profit datorat de către societatea comercială.000 lei.100 lei. Cheltuieli totale = 12. impozit aferent trimestrului III. din care: cheltuieli deductibile = 7.20% * impozit datorat=384.72 lei) Limita de deductibilitate la indemnizaţia de deplasare: 2.023 lei Impozit datorat = 16% * 12.977 = 12. din care cifra de afaceri (CA) = 20.73 lei)=60 lei Impozitul de plată aferent trimestrului III = Impozit datorat – sponsorizare (partea ce se scade) – impozit aferent trimestrelor I şi II Impozit trimestrul III = 1.9.000) = 60 lei. din care: venituri neimpozabile = 3. diferenţa de 545 lei fiind nedeductibilă.023 = 1923.977 lei cheltuieli nedeductibile = 200 + 400 + 378 + 545 + 600 = 2. Rezolvare Venituri totale = 25.68 – 60 – 600 = 1.5*13*2*7 = 455 lei cheltuială deductibilă cu indemnizaţia de deplasare.000 lei.800 + 222 + 455 = 9.

. Considerăm cursul mediu de schimb 4.520 lei. următoarele venituri şi cheltuieli: Venituri totale. impozit aferent perioadei anterioare (anului trecut).800 lei.000 lei . iar cheltuielile efectuate pentru activităţile economice desfăşurate sunt de 5.800 lei.cheltuieli cu impozitul pe profit. în sumă de 900 lei.6. 31 .3 lei/euro.dividende primite de la o persoană juridică română 1. în sumă de 570 lei. .cheltuieli efectuate cu transportul salariaţilor la locul de muncă. până la sfârşitul trimestrului II. pe o perioadă de 5 zile fiecare. 2. Un agent economic realizează.000 lei.060 lei.000 lei . în sumă de 1.cotizaţii şi taxe de înscriere ale membrilor 25.000 lei. Cheltuielile efectuate de organizaţie pentru susţinerea intereselor specifice sindicatului sunt de 11. .cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare în ţară. din care: . .000 lei. în sumă de 19. în sumă de 29.500 lei.resurse obţinute din finanţări nerambursabile 7. achitat în plus.500 lei.800 lei.venituri din rambursarea impozitului pe profit. pentru 4 angajaţi.penalităţi de întârziere ca urmare a unui contract comercial încheiat cu o persoană juridică rezidentă. Cheltuieli totale.cifra de afaceri.000 lei .3. Nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de deplasare pentru instituţiile publice este de 13 lei/zi/persoană. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 1.000 lei. aferent primului trimestru.dobânzi obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite 5.venituri din activităţi economice 13. în sumă de 5. în sumă de 19.cheltuieli aferente achiziţiilor de materii prime 9.donaţii şi bunuri primite prin sponsorizare 10.000 lei. .000 lei . cumulat de la începutul anului 2011.710 lei.alte venituri impozabile 8. Cheltuielile administrative care nu pot fi separate pe cele 2 tipuri de activităţi (nonprofit şi economică) sunt de 10. . Determinaţi impozitul pe profit plătit de organizaţia sindicală pentru activităţile economice desfăşurate. O organizaţie sindicală a obţinut în cursul anului 2011 următoarele venituri: . în sumă de 1. . din care: .

venituri din prestarea unor servicii terţilor. cheltuieli cu indemnizaţia de deplasare acordată unui număr de 5 angajaţi deplasaţi în interes de serviciu pe o perioadă de 6 zile fiecare. cheltuieli de protocol. în sumă de 300 lei. în condiţiile în care nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice este de 13 lei/zi/persoană. în sumă de 1. cheltuieli aferente salariilor personalului. în sumă de 510 lei. cheltuieli aferente penalităţilor de întârziere în conformitate cu contractele comerciale încheiate cu persoane rezidente. venituri din anularea unor provizioane pentru care în momentul constituirii nu s-a acordat deducere.280 lei. venituri din penalităţile de întârziere în conformitate cu contractele comerciale încheiate cu persoane rezidente. în sumă de 700 lei.970 lei. în sumă de 5.540 lei. în sumă de 75. Un agent economic prezintă la sfârşitul trimestrului III al anului 2011 următoarea situaţie: venituri din vânzarea mărfurilor. cheltuieli înregistrate în contabilitate şi care nu au la bază un document justificativ. în sumă de 1040 lei.980 lei. venituri din chirii.800 lei. în sumă de 48. în sumă de 1. Determinaţi cuantumul impozitului pe profit datorat pentru trimestrul III şi impozitul de plată aferent trimestrului III al anului 2011. în sumă de 1. 32 . în sumă de 117.200 lei.200 lei. în sumă de 27. cheltuieli aferente transportului şi cazării personalului deplasat în interes de serviciu. în sumă de 4.700 lei. cheltuieli cu impozitul pe profit calculat aferent primelor două trimestre..cheltuieli de sponsorizare. 3. Determinaţi cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II al anului 2011.000 lei. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 3. acordate conform legii privind sponsorizarea.

10.4.1.7. Aplicaţii rezolvate 4. Aplica ii rezolvate 4.1. cotă forfetară. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.3.6.6.2.1.2.1. Aplica ii rezolvate 4. Veniturile din investiţii 4. Aplicaţii rezolvate 4.3.10.Unitatea de învăţare 4.1. sistem de plăţi 33 .1.9.6.8. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 4.4. Venituri din premii i jocuri de noroc 4.1. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.5 Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor 4.5.8. Veniturile din activităţi independente 4. Impozitul pe venit – caracterizare generală 4. venituri impozabile. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 4. categorii de venituri supuse impozitului pe venit. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.1. Aplicaţii rezolvate 4.2. cheltuieli nedeductibile.1. Aplica ii rezolvate 4. cheltuieli deductibile.4 Veniturile din salarii 4. Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală 4. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil.5.2.9.1. Aplica ii rezolvate 4. Aplicaţii rezolvate 4. Venituri din pensii 4.2.3. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 4.7. IMPOZITUL PE VENIT Cuprins 4. venituri neimpozabile.

sistem real de impunere. determine impozitul datorat pe fiecare tip de venit cuprins în unitatea de învăţare. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare. venituri din investiţii. Categoriile de venituri supuse impozitul pe venit sunt: venituri din activităţi independente. venituri din alte surse 34 . venituri din salarii. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România. venituri din cedarea folosinţei bunurilor. venituri din pensii. cunoască declaraţiile ce trebuie întocmite pentru plata impozitului pe venit. 4. termenele de depunere a acestora şi dobânzile suportate în cazul întârzierii plăţii impozitului pe venit datorat. facă distincţie între diferitele tipuri de venituri (venituri impozabile / venituri neimpozabile) şi cheltuieli (cheltuieli deductibile / cheltuieli nedeductibile). Impozitul pe venit – caracterizare generală Contribuabilii sunt: persoanele fizice rezidente. distingă între impunerea pe baza plăţilor anticipate şi impunerea în sistem real. studentul va fi capabil să: identifice persoanele încadrate în noţiunea de contribuabil.anticipate. declaraţii de impunere. definească cotele forfetare şi modalitatea lor de aplicare. recunoască categoriile de venituri pentru care se datorează impozit. dobânzi de întârziere la plata impozitului pe venit. persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. venituri din activităţi agricole. venituri din premii şi din jocuri de noroc.2.

orfanii. văduvele/văduvii de război. etc. 35 . corespunde anului calendaristic. sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat.Dintre veniturile neimpozabile reţinem: ajutoarele. studenţii şi elevii unităţilor de învăţământ din sectorul de apărare naţională. iar cota de impunere este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie de venit supus impozitului. indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială. veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. Perioada impozabilă este anul fiscal. bugetele fondurilor speciale. pensiile pentru invalizii de război. bugetul asigurărilor sociale de stat. precum şi orice alte drepturi. realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere. indemnizaţiile pentru risc maternal. acordate din bugetul de stat. care în România. sume asigurate. sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri. militarii cu termen redus. inclusiv din activităţi adiacente. Veniturile din activităţi independente Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale. sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate. maternitate. creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat. 4. drepturile în bani şi în natură primite de militarii în termen. cu excepţia câştigurilor primite de la societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi. altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de asigurări sociale. cu ocazia tragerilor de amortizare. precum şi pensiile.3. bugetele locale şi din alte fonduri publice în conformitate cu Codul Fiscal. ordine publică şi siguranţă naţională în conformitate cu Codul Fiscal.

exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii. altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional. b) veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă. suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. cheltuielile de protocol. efectuate conform legii. mecenat sau donaţii.Venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării de venituri. d) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală. utilizate în desfăşurarea activităţii. deductibile. instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi. Venitul brut cuprinde. în principal: a) sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii. cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale 2%) se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile. Dintre cheltuielile cu deductibilitate limitată reţinem: cheltuielile de sponsorizare. cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale. c) sumele primite ca despăgubiri. mecenat. cheltuielile de protocol. utilizate într-o activitate independentă. precum şi pentru acordarea de burse private. Nu sunt considerate venituri brute: a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia. dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice. d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări. în interesul serviciului. c) câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii. 36 . cheltuielile sociale. pe baza contractului încheiat între părţi. Baza de calcul pentru cheltuielile cu deductibilitate limitată (protocol 2%. mecenat. altele decât cheltuielile de sponsorizare. sponsorizare 5%. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. pentru acordarea de burse private. în ţară şi în străinătate. b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice.

5%. aceasta se poate asigura voluntar pe baza unui contract individual (men iunile cu privire la nivelul venitului asigurat rămân valabile). cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă.5% 3. şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi. până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. iar în cazul în care pe lângă veniturile din activită i independente. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului. aceasta are obligativitatea asigurării în sistemul public de pensii pe baza unui contract individual dacă venitul brut anual realizat este mai mare sau egal cu de 4 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului pensiilor (pentru anul 2012 acesta este 2117 lei). Contribu ia de asigurări pentru omaj – persoanele care ob in venituri din activită i independente. prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor. aceasta va datora contribu ia de asigurări de sănătate pe fiecare venit ob inut. legisla ia în vigoare men ionează următoarele: 1. luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul precedent. În ceea ce prive te contribu iile de asigurări pentru persoanele care realizează venituri din activită i independente. Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. Dacă persoana fizică ob ine pe lângă venitul din activită i independente i alte venituri pentru care datorează contribu ia de asigurări sociale. Cota de impunere este de 10. potrivit legii. La stabilirea plăţilor anticipate se utilizează cota de impozit de 16% şi acestea se virează în 4 rate anuale egale. În acest caz venitul asigurat nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului. Cota de impunere este 5. idiferent dacă acestea sunt singurele venituri ob inute sau 37 . 2. pesoana fizică ob ine i alte venituri pentru care are obligativitatea plă ii contribu iei de asigurări de sănătate. după caz.Plăţile anticipate în contul impozitului pe veniturile din activităţi independente. Contribu ia de asigurări de sănătate – în cazul în care venitul din activită i independente este singurul venit ob inut de persoana fizică valoarea contribu iei nu poate fi inferioară celei aferente salarilui minim brut pe ară (pentru 2012 nivelul acestuia este de 700 lei). exceptând cazurile în care impozitul anticipat este reţinut la sursă sau a cazurilor în care impozitul reţinut este final. Contribu ia de asigurări sociale – în cazul în care venitul din activită i independente este singurul venit ob inut de persoana fizică. se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de venit. ca de exemplu venituri din salarii. indiferent de nivelul acestuia. Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă.

la societatea comercială ”ELECTRONICUL” S. voluntar.000 lei. Petrovici Ionel este angajat pe post de agent-vânzări.A. 250 lei.nu. 4. Împrumutul este acordat la data de 1 ianuarie 2011 pe o perioadă de 1 an. i pentru a î i completa veniturile de la 1 ianuarie 2011 domnul Petrovici a devenit antreprenor independent (persoană fizică autorizată în domeniul informatic). Cota de impunere este de 0. împrumută de la so ie suma de 7. cheltuielile totale aferente serviciilor prestate de ter i (energie conformitate cu ponderea aferentă sediului social.000 lei. venituri sub formă de dobânzi aferente contului curent al activită ii independente desfă urate 2. Sediul social aferent activită ii independente se află în apartamentul proprietate personală i reprezintă 40% din suprafa a totală a acestuia. cheltuieli cu dobânda la împrumutul primit de la so ie 630 lei. Cheltuieli: cheltuieli aferente achizi iei de materiale 9. pentru buna desfă urare a activită ii. Acesta nu este înregistrat în scopuri de TVA i ine eviden a activită ii desfă urate după contabilitatea în partidă simplă. pe baza unui contract individual. cota parte a impozitului pe clădiri.000 lei. cu normă redusă.5%. se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru omaj.000 lei. Nivelul venitului asigurat nu poate fi mai mic decât salariul minim brut. în 38 .000 lei.1. dar nici mai mare de 5 ori salariul mediu brut lunar. venituri din acordarea de asisten ă informatică 6. Aplicaţii rezolvate 1. următoarele informa i cu privire la activitatea Domnul Petrovici vă pune la dispozi ie independentă desfă urată: Venituri: - venituri din vânzarea componentelor informatice 17. Rambursarea împrumutului se face integral la scaden ă. la o rată de dobândă de 9% /an. i apă) 2.000 lei. datorat bugetului local. venituri sub formă de dobânzi aferente contului curent personal 1.3. domnul Petrovici.000 lei.

c) determina i diferen a de plată sau de recuperat în contul impozitului pe venitul din activitatea independentă desfă urată în func ie de valorile ob inute la punctele b) i c).- cheltuieli aferente contibuţiilor de natură socială. 1.000 lei. funda iei ”CALCULATORUL. în conformitate cu legisla ia în vigoare.000 = 25.000 lei. PRIETENUL MEU”. b) Impozitul datorat se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.500 lei.000 lei Cheltuielile deductibile = 9. în conformitate cu legea sponsorizării.500 lei. Rezolvare a) Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * Venitul net estimat Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * 10. astfel Impozitul datorat = 16% * venitul net Venitul net= Venitul brut – Cheltuielile deductibile Venitul brut = 17. în conformitate cu legisla ia în vigoare. b) determina i impozitul final datorat pentru activitatea independentă desfă urată în conformitate cu datele din contabilitatea în partidă simplă. pentru activitatea independentă desfă urată i preciza i datele scadente ale acestora.000 + 2. domnul Petrovici a estimat la începutul anului 2011 un venit net aferent activită ii independente desfă urate de 10.000 + 2.000 + 6. 25 iunie. astfel domnul Petrovici va achita în contul impozitului pe venitul din activită ile independente 400 lei trimestrial cu scaden a pe 25 martie. domnul Petrovici a donat unei rude cu probleme grave de sănătate suma de1.5 = 13. 25 sepetembrie i 25 decembrie.600 lei Impozitul se achită în 4 tran e anuale egale cu scaden ă pe 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru. rata de referin ă a BNR este 6%. domnul Petrovici a acordat suma de 1.000 + 250 + 1.500 + 420 + 591.5 lei Cheltuielile cu deductibilitate limitată 1. Alte informa ii: Cerin e: a) determina i impozitul datorat în cursul anului 2011 sub formă de plă i anticipate. cheltuielile cu dobânda (630 lei): limitate la nivelul ratei de referin ă a BNR. astfel: 39 .761.000 = 1.

170) = 591.000 lei.000 . sucuri i serve ele pentru protocol 1. are calitatea de consultant fiscal.798 lei Diferen a de plată = 198 lei 2.500 lei): limitate la 5% din diferen a dintre venitul brut i cheltuielile deductibile.Limita de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda = 6% * 7. altele decât cheltuielile de sponsorizare. pe post de ef compartiment contabil la societatea S.C. dulciuri. .13. 40 .veniturile ob inute ca urmare a serviciilor prestate au fost în valoare de 10.000 = 420 lei 2.000 – 13. Despre domnul Georgescu Ion se cunosc următoarele informa ii: este angajat cu normă întreagă. cotiza ia la corpul consultan ilor fiscali 300 lei.170 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizarea = 5% *(25. societate plătitoare de impozit pe profit cu sediu în ora ul Craiova.600 lei Impozitul datorat = 1. Cheltuielile deductibile luate în calcul la stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de sponsorizare = 13. La începutul anului domnul Georgescu a estimat că va ob ine din activitatea independentă un venit net în valoare de 6. mecenat i cotiza ii la asocia ii profesionale. acordarea de burse private. achizi ii cafea. cheltuielile de sponsorizare (1. cheltuieli aferente utilită ilor apartamentului proprietate personală 400 lei (25% din apartament este utilizat pentru activitatea independentă). oferind consultan ă unei serii variate de clien i.A.761.5 lei Impozit datorat = 1. Despre activitatea independentă se cunosc următoarele: . protocol. .5 = 11.798 lei c) Impozitul achitat anticipat = 1.5 lei Venit net realizat = 25.000 lei.238.pentru activitatea desfă urată domnul Georgescu a înregistrat următoarele cheltuieli: achizi ii de materiale consumabile 450 lei.domnul Georgescu nu are angaja i desfă urând activitatea în mod individual. Buburuza S.000 lei.

astfel domnul Georgescu va achita în contul impozitului pe venitul din activită ile independente 240 lei trimestrial cu scaden a pe 25 martie.000 lei): limitate la 2% din diferen a dintre venitul brut i cheltuielile deductibile.550) = 189 lei 2. mecenat i cotiza ii la asocia ii profesionale. i realiza i regularizarea acestuia cu men ionarea obliga iilor fiscale ale Rezolvare Impozitul sub formă de plă i anticipate = 16% * 6.434 lei Impozitul achitat anticipat = 960 lei Impozitul datorat = 1. Cheltuielile deductibile luate în calcul la stabilirea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de protocol = 550 lei Limita de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda = 2% * (10.000 lei Cheltuielile deductibile = 450 + 25% * 400 + 189 + 300 = 1.434 lei Diferen a de plată = 474 lei 41 . altele decât cheltuielile de sponsorizare. Venitul brut = 10.961 lei Impozit datorat = 1. cheltuielile aferente cotiza iei la corpul consultan ilor fiscali (300 lei): limitate la 5% din venitul brut Limita de deductibilitate a cheltuielilor aferente cotiza iei la corpul consultan ilor fiscali = 5% * 10.039 lei Cheltuielile cu deductibilitate limitată 1.Determina i cuantumul impozitului pe veniturile din activita i independente datorat de către domnul Georgescu domnului Georgescu.000 = 960 lei Impozitul se achită în 4 tran e anuale egale cu scaden ă pe 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru. acordarea de burse private.000 . protocol. 25 sepetembrie i 25 decembrie. 25 iunie.000 = 500 lei Venit net realizat = 8. cheltuielile de protocol (1.

în condiţiile în care dobânda de referinţă a BNR este de 10%. 4.000 lei.cheltuieli cu donaţiile 870 lei. . . în sumă 200 lei. Ion Popescu. Determinaţi impozitul pe venit datorat pentru întreg anul. O persoană fizică desfăşoară o activitate independentă în legătură cu care realizează în cursul anului 2011 următoarele venituri şi cheltuieli: .000 lei.cheltuieli cu amenzi şi penalităţi datorate autorităţilor române 200 lei.cheltuieli aferente achiziţionării de materii prime şi materiale consumabile 5. . .cheltuieli cu impozitele.venituri din dobânzi aferente creanţelor comerciale 1.venituri din despăgubiri 700 lei. 2.venituri din sponsorizări 800 lei.venituri din împrumuturi (pe o perioadă de un an) primite de la o altă persoană fizică 17.venituri din vânzări 15. precum şi impozitul de plată sau de recuperat.000 lei. altele decât impozitul pe venit.cheltuieli de sponsorizare 600 lei. .cheltuieli de protocol 800 lei.040 lei.700 lei. . are un birou notarial şi obţine în anul 2011 venituri totale în sumă de 80. au fost în sumă de 700 lei. notar. . . data respectivă fiind data limită pâna la care poate efectua plata diferen ei de impozit de plată fără a datora cheltuieli accesorii. Pentru desfăşurarea activităţii contribuabilul a 42 . Până pe data de 25 mai a anului fiscal următor domnul Georgescu va depune declara ia cu privire la cuantumul venitului realizat. în situaţia în care plăţile anticipate cu titlu de impozit.200 lei.cheltuieli cu chiria spaţiului în care se desfăşoară activitatea 2. .000 lei din desfăşurarea acestei activităţi.cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor primite de la persoana juridică 2. . .3.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. efectuate în cursul anului. .Până pe data de 31 ianuarie a anului curent domnul Georgescu are obliga ia de a depune op iunea pentru determinarea venitului în sistem real prin completarea i depunerea formularului privind determinarea venitului net în sistem real la administra ia fiscală în cărei rază teritorială î i desfă oară activitatea.

43 . de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă.55.cheltuieli aferente prestării de servicii 15.4. .000 lei. de către contribuabil.cheltuieli cu energia şi apa 9. 2 şi alin. .000 lei. . .000 lei. .200 lei. . alin 4).chiria aferentă sediului 7.000 lei.majorări de întârziere datorate autorităţilor române 50 lei. Determinaţi impozitul pe venit datorat.000 lei. indiferent de perioada la care se referă. Cheltuielile aferente realizării veniturilor sunt următoarele: . .55 alin.ratele aferente creditului contractat 2. subunitatea 4. .7% din impozitul pe venit. Nu sunt asimilate salariului venituri precum: ajutoarele cu caracter social. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4.cheltuieli de sponsorizare 1.contractat un credit bancar în sumă de 6.cheltuieli cu salariile 25.900 lei. bugetului. Sunt asimilate salariilor o serie de venituri şi avantaje expres menţionate în Codul Fiscal (art.000 lei.cheltuieli de protocol 1.3). cadouri şi alte sume acordate salariaţilor (art.cheltuieli cu impozitul pe clădiri 200 lei. 4. ştiind că acesta a sponsorizat o entitate non-profit cu suma de 1. inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.3. Venituri din salarii Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege.

550 lei. tichetele de masă.000 lei inclusiv.000 lei nu se acordă deducerea personală. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1. inclusiv cartelele telefonice.350 lei. Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3. în interesul serviciului.250 lei. pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere . pentru situaţiile în care nu se asigură locuinţă sau nu se suportă contravaloarea chiriei. conform legii. pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere . Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1. Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar.contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care angajaţii îşi au domiciliul şi localitatea unde se află locul de muncă al acestora. În acest caz cuantumul deducerii personale de baze se rotunje te până la unitatea imediat superioară multiplu de 10 lei. În urma celor mai recente modificări ale Codul Fiscal se vor impozita.000.650 lei.000 lei. la nivelul unui abonament lunar. efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu. sumele primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a indemnizaţiei primite pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate. fără să se datoreze şi contribuţiile de asigurări sociale. deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin Ordin al ministrului finanţelor publice. Pentru aceste tichete se va calcula doar impozitul pe venit. astfel: pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere . etc.01 lei şi 3. care se calculează şi se reţine la sursă de către plătitorii de venituri. tichetele de vacanţă i tichetele cadou acordate salariaţilor în conformitate cu prevederile legale. inclusiv. inclusiv. final.450 lei. pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere . tichetele de cre ă. în ţară şi în străinătate. pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere . costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice. Impozitul lunar se determină astfel: 44 .

în vârstă de 5 ani i Ioana. ca urmare a identificării unei substan e ce măre te speran a de via ă a florilor. contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon. Cotele contribu iilor sociale individuale sunt stabilite prin reglementările în vigoare astfel: a) cota contribu iei de asigurări sociale 10. cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România. Alexandra Ionescu este angajată cu normă întreagă la SC LALEAUA SA din 15 ianuarie 2012. şi următoarele: . având un salariu de bază brut de 6.4. astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.contribuţiile la fondurile de pensii facultative. pe post de chimist ef de laborator. în ţară şi în străinătate. b) cota contribu iei de asigurări sociale de sănătate 5. 4.788 lei. c) cota contribu iei de omaj 0. calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni. 45 . În luna februarie. doamna Ionescu prime te o recompensă în valoare de 2. pe fiecare loc de realizare a venitului.117 lei). prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. .5%.cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă.1. Baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale individuale obligatorii o reprezintă câştigul brut realizat din activităţi dependente.5%.deducerea personală acordată pentru luna respectivă.5%. aceasta beneficiază lunar de un spor de 15% din salariul de bază. Doamna Ionescu are 2 copii – Vlad.700 lei. b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri. Aplicaţii rezolvate 1. Pentru că doamna Ionescu î i desfă oară activitatea în condi ii clasificate ca fiind vătămătoare.a) la locul unde se află funcţia de bază. prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii. . În situaţia în care totalul veniturilor ce reprezintă baza de calcul a contribu iilor este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut (salariul mediu brut în 2012 = 2.

506.368.700 = 10.2 lei.788 + 15%* 6. Victor Asandei are 7 coala generală nr. delega ie pentru care prime te suma de 1.585 lei > 10.506. deci baza de calcul este venitul brut) . Doamna Asandei este membru de sindicat din iulie 2011 i din salariul ob inut i se re ine lunar cotiza ia obligatorie de 10 lei.506.2 = 1404 lei Salariul net încasat = 8.CAJS = 0. Determina i cuantumul salariului net încasat de către doamna Ionescu în luna februarie 2012.000 i transportul.788 + 2. din februarie 2007.. nu beneficiază de DPB pentru că Venitul brut depă este valoarea de 3.DPB = 0.5%* 10. În luna ianuarie 2012 doamna Asandei este trimisă într-o delega ie în interes de serviciu în Piatra Neam pe o perioadă de 2 zile.700 lei i un spor de vechime de 5% din salariul de bază. Rezolvare Venit brut = 6.117 = 10.2 – 1404 = 7.5%* 10.CAS = 10.506.72 lei. începând cu luna noiembrie 2011 un salariu de bază brut lunar de 1. este elev în clasa I la fiind considerat a fi în între inerea mamei.2 Impozit = 16%*8. ani.CASS = 5. Determina i cuantumul drepturilor băne ti pentru doamna Asandei în luna ianuarie 2012. cazarea luna decembrie 2011 societatea comercială oferă angaja ilor tichete de masă în limitele legale.5%* 10.2 lei (5 * 2. Începând cu lei reprezentând contravaloarea indemniza iei de deplasare.2 = 578 .772.506.506. Doamna Asandei ob ine.2 – 1. valoarea unui tichet de masă este de 8.2 lei 2.BACĂU SA.2 = 53 = Venit net = 10.2 = 1103 .în vârstă de 12 ani. Asandei Viorica este angajată cu normă întreagă la SC BIOS . 5 din Bacău i este unicul copil al so ilor Asandei.734 = 8772.772. o societate comercială plătitoare de impozit pe profit.2 .772.000 lei = Venit impozabil 8. Rezolvare 46 .

000) = 212.4.4 lei = 27.(1. So ul doamnei Adamache este pensionar Mihai.Deducerea personală de bază = 350 *(1.700 = 1. băiatul so ilor Adamache. este elev la Liceul Economic lunar o bursă de studiu de 200 lei.700 + 5%*1. angajatorul oferă tuturor angajatelor.261 lei Impozit = 16%*1.Venit brut = 1. iar i ob ine de 900 lei.4 lei Impozit aferent tichetelor de masă= 16%*174.72 = 174.279 lei Contravaloare tichetelor de masă = 20*8.491 lei .5%* 1.785 lei .CASS = 5.000)/2. Pentru completarea veniturilor personale doamna Adamache desfă oară o activitate dependentă.76 lei (202 lei) Salariul net înainte de impunerea tichetelor de masă = 1. i 47 . Adamache Iulia este angajată cu normă întreagă a SC DIC IONARUL SA.6 lei (220 lei) .261 = 201. pe post de secretară ob inând un salariu de bază brut i ob ine lunar un venit egal cu 900 lei.785 = 187 lei . În luna martie cu ocazilei de 8 martie. precum pe total.5%* 1.251 lei şi contravaloarea indemnizaţiei de deplasare în interes de serviciu.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1.279 – 28 = 1. cadouri în valoare totală de 1.785 = 98 lei . i la SC TIPOGRAFIA SA.CAS = 10. în vârstă de 17 ani. transport i cazare de 1.000 lei.CAJS = 0.785-1.491 – 10 – 202 = 1.251 lei În luna ianuarie drepturile băneşti ale angajatului sunt în sumă de 2.000 lei). în număr de 10.9 lei (28 lei) Salariul încasat aferent lunii ianuarie = 1. cu program redus.Cotizaţie sindicat 10 lei = Venit impozabil 1.785 = 9 lei = Venit net 1. 4. iar la această valoare se adaugă şi contravaloarea cele 20 de tichete de masă.400 lei. Determina i salariul net ob inut de doamna Adamache la fiecare loc de muncă. pe post de traducător i ob ine lunar un salariu de bază brut de 2.251 lei (salariu de 1.5%* 1.

Angajatorul oferă salaria ilor i tichete de masă. obţinute de către proprietar. din 2007 i ob ine lunar un salariu de bază brut de 1. Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală.500 lei. Determina i cuantumul venitulul net încasat de doamna Iordache în luna decembrie 2011. altele decât veniturile din activităţi independente. i Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4. pentru cei 2 copii minori – Mihai i Adela. Doamna Iordache mai are un copil major – Iulian. 48 . având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal.5. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile.2. Iordache Mihaela este angaja ă cu normă întreagă la SC ALBINUTZA SA. provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile. În luna decembrie 2011 doamna Iordache a ob inut de la locul de muncă un salariu brut lunar de 1. în bani şi/sau în natură. astfel domna Iordache a primit. cu sediul social în comuna Bragadiru. 4. în valoare de 9 lei/tichet. în limita prevăzută de lege.4. un spor de vechime de 900 lei i 3 kg de miere la un pre de 5 lei/kg (pre exclusiv TVA) Cu ocazia sărbătorilor de iarnă. ob ine lunar o bursă de studii de 230 lei. uzufructuar sau alt deţinător legal. care este student la Universitate în Bucure ti. indiferent de momentul încasării acestora. iar în luna decembrie 2011 doamna Iordache a beneficiat de 20 de tichete de masă. dulciuri i bilete la teatrul de păpu i în valoare totală de 400 lei.500 lei. subunitatea 4. angajatorul a oferit tuturor angaja ilor cadouri pentru copiii minori ai acestora.

Venitul asigurat nu poate fi mai mic de 35% din salariul mediu brut 49 . Veniturile obţinute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală. conform dispoziţiilor legale. sunt calificate ca venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real. 25 iunie. în sarcina proprietarului. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an. În acest caz baza de calcul (diferen a dintre venitul brut minim pe ară. 25 septembrie şi 25 decembrie). determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare. astfel persoanele care ob in venituri din cedarea folosin ei bunurilor sunt obligate la plata contribu ei de asigurări de sănatate doar dacă acest venit este unicul venit realizat de contribuabil. Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad. prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal. Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil. Data de 25 mai inclusiv a fiecărui an fiscal se constituie atât termen de declarare. (25 martie. comunicat de Banca Naţională a României. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. uzufructuarului sau a altui deţinător legal. cu excepţia veniturilor din arendare. persoanele care realizeazăp venituri din cedarea folosin ei bunurilor au libertatea de a se asigura în sistemul de pensii pe baza unui contract individual de asigurare socială. din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea. datorează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de stat. pe baza Declaraţiei de venit. Contribu iile individuale de asigurări sociale sunt reglementate prin legile speciale.5%. Cota contribu iei este 5. venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută. începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria venituri din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. cât şi termen de plată a impozitului pe venit. În cazul în care. având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat. potrivit clauzelor contractuale. Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale. i cota forfetară) nu pozate fi mai mică decât salariul În ceea ce prive te contribu ia de asigurări sociale.

Aplicaţii rezolvate 1.152 lei. până pe data de 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru – 288 lei/trimestru Impozit anual datorat – calculat în sistem real Venit brut = 800*4 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 1.5 lei 50 .350 = 6. de comun acord.262. Cota de contribu ie este 10. cele două părţi de comun acord.000= 8.200 lei Impozit anticipat = 16%*7. Pesoanele care realizează astfel de venituri se pot asigura pe baza unui contract individual i în sistemul asigurărilor pentru omaj. chiria creşte cu 10 lei lunar. 4.5. Începând cu data de 1 mai. are în proprietate 2 apartamente iar pe unul dintre ele îl închiriază pe o perioadă de 1 an (1 ianuarie .5%.600 = 7. până la expirarea contractului. La mijlocul lunii septembrie.200 = 1. reziliază contractul începând cu data de 1 octombrie. În conformitate cu contractul încheiat doamna Popescu obţine un venit lunar (chirie) în sumă de 800 lei. impozit calculat în sistem real. Doamna Popescu a optat la începutul anului pentru impunerea sub formă de plă i anticipate. Doamna Popescu Ileana. constatând totodată că proprietarul (doamna Popescu) a beneficiat pe perioada activă a contractului şi de suma de 1. cheltuieli ce cădeau în sarcina sa. valoarea impozitului anual datorat.5%. şi stabiliţi diferenţa de impozit de plată în urma regularizării anuale a acestuia. Determinaţi valoarea impozitului anual anticipat. iar cota de contribu ie este 0.utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale dar nici mai mare de 5 ori salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.000 lei.350 – 25%*8. Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 800*12 = 9.1. achitat în 4 tranşe anuale egale.350 lei Venit net = 8.31 decembrie 2011). dar au fost suportate de către chiriaş.600 – 25%*9. salariată cu normă întreagă la SC GLOBUS SA.600 lei Venit net = 9.

18 lei (iunie). (Declaraţia 220) Venit brut realizat = 200 * 4.21 + 200 *4. 25 septembrie şi 25 decembrie 2011) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului de închiriere.22 lei/euro).19 + 200 * 4.Impozit datorat = 16%*6.21 lei (august). o persoană fizică care realizează i venituri din salarii.048 = 4.864 = 138 lei (poate fi achitat până pe data de 25 mai a anului fiscal următor) 2. realiza i regularizarea situa iei şi stabiliţi obligaţiile declarative ale contribuabilului Rezolvare Venit brut estimat 2011 = 200 * 4.19 lei (mai). cele două păr i de comun acord.22 + 1. 4.22 * 9 = 7. închirează un apartament începând cu 1 aprilie 2011.048 – 25% * 6.21 (iulie).596 – 25% * 7. pe o perioadă de 2 ani.23 lei (aprilie).262. valoarea impozitului real datorat. 4.002.697 = 912 lei ( câte 304 lei la 25 iunie.21 + 200 * 4.536 = 726 lei Impozit achitat până la momentul rezilierii contractului = 304 + 304 = 608 lei Impozit de plată după regularizare = 726 – 608 = 118 lei 51 . 4. 4.000 = 6. 4.23 + 200 * 4.596 = 5. La mijlocul lunii septembrie.048 lei Venit net realizat = 6.596 lei Venit net estimat 2011 = 7. reziliază contractul începând cu data de 1 octombrie.5 = 1.002 lei Impozit anticipat achitat efectiv până la momentul rezilierii contractului = 288*3=864 lei Impozit efectiv de plată = 1.22 lei (septembrie) Determina i valoarea impozitului anticipat. proprietarul trebuie să înregistreze contractul la Administraţia financiară şi să depună Declaraţia privind venitul estimat. dar au fost suportate de către chiria . cheltuieli ce cădeau în sarcina proprietarului.000 lei.536 lei Impozit datorat = 16% * 4.697 lei Impozit anticipat 2011 = 16% * 5.18 + 200 * 4. constatând totodată că proprietarul a beneficiat pe perioada activă a contractului i de suma de 1. Cursul euro a înregistrat următoarele valori: 4. În conformitate cu contractul încheiat persoana ob ine un venit lunar (chirie) în sumă de 200 euro (cursul de schimb la momentul impunerii fiind de 4. Gheorghe Alin.

La sfârşitul anului 2011, până la data de 15 mai 2012, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate în anul 2011. (Declaraţia 200)

4.5.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. O persoană fizică închiriază pe o perioadă de 4 ani un apartament, începând cu data de 1 ianuarie 2011. În conformitate cu contractul încheiat, contravaloarea chiriei este 950 lei lunar, urmând să crească cu 10 lei lunar, începând cu data de 1 aprilie. La sfârşitul anului se constată că proprietarul a beneficiat, pe lângă chiria lunară şi de suma de 500 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor – cotă parte – cu reparaţia instalaţiilor comune ale clădirii. Determinaţi venitul net estimat, cuantumul impozitului anticipat, cuantumul impozitului anual datorat şi stabiliţi diferenţa de impozit în plus sau în minus în urma regularizării acestuia, pentru anul fiscal 2011. Men iune!!! Persoana fizică ob ine pe lângă venitul din cedarea folosin ei bunurilor venituri din salarii. i

2. O persoană fizică închiriază pe o perioadă de 2 ani un apartament, începând cu data de 1 aprilie 2011. În conformitate cu contractul încheiat, contravaloarea chiriei este 1.000 lei lunar. Pe data de 20 octombrie cele două părţi de comun acord reziliază contractul începând cu data de 1 noiembrie. La sfârşitul anului se constată că proprietarul a beneficiat, pe lângă chiria lunară şi de suma de 500 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea cheltuielilor – cotă parte – cu reparaţia instalaţiilor comune ale clădirii. Determinaţi venitul net estimat, cuantumul impozitului anual anticipat, cuantumul impozitului anual datorat calculat în sistem real şi realizaţi regularizarea acestuia, pentru anul fiscal 2010. Men iune!!! Persoana fizică nu ob ine pe lângă venitul din cedarea folosin ei bunurilor i venituri din salarii.

52

Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4, subunitatea 4.5.

4.6. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
Veniturile din drepturile de proprietate intelectuală reprezintă venituri din activităţi independente pentru care impozitarea se face astfel: - la plata venitului se reţine un impozit de 10% la sursă de către plătitorul de venit; - la sfârşitul anului, autorul este obligat să depună declaraţia de venit, până la 25 mai a anului următor, declarând venitul brut şi cheltuielile deductibile. Venitul brut este reprezentat de suma veniturilor brute obţinute de autor în cursul anului de la toţi cei de la care a obţinut aceste sume iar cheltuielile deductibile se calculează cu o cotă forfetară de: (a) 25% din venitul brut, pentru opere de artă monumentală, aşa cum sunt definite de Codul fiscal; (b) 20% din venitul brut pentru drepturile de proprietate intelectuală. Venitul net se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite. Referitor la contribuţia la asigurările sociale de sănătate autorul va fi obligat la plata acesteia dacă nu obţine alte venituri pentru care plăteşte această contribuţie. Obligaţia de plată este a autorului şi nu a plătitorului de venit deci, indiferent dacă există sau nu obligaţia de plată a acestei contribuţii, nu este obligaţia plătitorului de venit de a o reţine şi vira la buget. Începând cu 1 iulie 2010 (OUG nr.58/2010), pentru orice venituri de natura profesională, altele decât cele salariale, se vor datora pe lângă contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate şi, asigurări sociale şi asigurări de şomaj. Prin venituri de natură profesională, în sensul ordonan ei de urgen ă 58/2010, se în elege venituri din drepturi de autor i drepturi conexe,

a a cum sunt definite de Codul Fiscal. Potrivit OUG nr. 58/2010 contribu ia individuală de asigurări sociale i contribu ia de asigurări de omaj se datorează după cum urmează:

dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate în mod ocazional pe

lângă veniturile de natură salarială, atunci pentru veniturile de natură profesională nu se datorează contribu iile de asigurări; dacă veniturile din drepturi de autor i drepturi conexe sunt realizate în mod ocazional i

reprezintă unica sursă de venit, atunci contribuabilul datorează contribu iile de asigurări;

53

-

dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate cu regularitate pe i pentru veniturile de natură profesională se

lângă veniturile de natură salarială, atunci datorează contribu iile de asigurări; dacă veniturile din drepturi de autor

i drepturi conexe sunt realizate cu regularitate

i

reprezintă unica sursă de venit, atunci contribuabilul datorează contribu iile de asigurări. Cotele aferente contribu iilor sunt: 10,5% contribu ia individuală de asigurări sociale, 5,5% contribu ia la asigurările sociale de sănătate i 0,5% contribu ia la asigurările pentru i cota forfetară. omaj.

Baza de calcul a contribu iilor este diferen a dintre venitul brut

Aceste reglementări vor fi abrogate începând cu data de 1 iulie 2012.

4.6.1. Aplicaţii rezolvate

1. Ionescu Aurel este de profesie inginer

i în luna ianuarie a anului curent a publicat un

manual de specialitate, realizând un venit brut sub forma drepturilor de autor de 3.000 lei. Domnul Ionescu nu este angajat i nu ob ine alte venituri în afara venitului din luna ianuarie.

Determinaţi valoarea impozitului anticipat, a impozitului real datorat şi realizaţi regularizarea anuală a acestuia.

Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 3.000 lei Impozit = 10%*3.000 = 300 lei Venituri din drepturi de autor încasate = 3.000 – 300 = 2.700 lei

Impozit anual datorat calculat în sistem real Venit brut = 3.000 lei Venit net = venit brut – cota forfetară – contribuţiile obligatorii (CAS; CASS; CAJS) Venit net = 3.000 – 20%*3000 – (10,5%*2.400 + 5,5%*2.400 + 0,5%*2.400) = 2.004 lei 54

pentru o lucrare de artă monumentală – un bust expus în parcul central al unei localităţi.250 = 840 lei Diferenţă de impozit datorată după regularizarea anuală = 840 – 700 = 140 lei 4.250 lei Impozit datorat = 16% * 5. realizează în luna ianuarie a anului curent venituri brute.64 lei (321 lei) Diferenţă de impozit datorată după regularizarea anuală = 321 – 300 = 21 lei (poate fi achitat până pe data de 25 mai a anului fiscal următor) 2. Un sculptor.000 = 5. în sumă de 7.2 Teste de autoevaluare a cunoştintelor 55 .000 – 25% * 7.000 lei Venit net = venit brut – cota forfetară Venit net = 7.000 – 700 = 6.6. sub forma drepturilor de autor. Venitul din drepturi de autor are caracte ocazional.Impozit datorat = 16%*2. Determinaţi valoarea impozitului anticipat şi a diferenţei de impozit datorată după regularizarea anuală a acestuia.000 lei.004 = 320.300 lei Impozit anual datorat calculat în sistem real Venit brut = 7.000 lei Impozit = 10% * 7. care obţine şi venituri din salariu.000 = 700 lei Venituri din drepturi de autor încasate = 7. Rezolvare Impozit anual anticipat Venit brut = 7.

Sunt obligate la plata contribu iei de asigurări sociale de sănătate persoanele care ob in un venit din pensii mai mare de 740 lei. Determinaţi valoarea impozitului anticipat şi a diferenţei de impozit datorată după regularizarea anuală a acestuia. obliga ia calculării. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. Un pictor.7. 2.200 lei de la editura TIPOGRAFIX şi 3. a realizat în luna februarie a anului curent venituri brute din drepturi de autor în sumă de 4. Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 1. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4. Un scriitor care nu realizează şi alte tipuri de venituri. Determinaţi valoarea impozitului anticipat. astfel încât pensia netă să nu fie mai mică de 740 lei. 4. Veniturile din pensii Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale. 56 . re inerii i virării revine plătitorului de astfel de venituri.000 lei şi a contribuţiilor obligatorii calculate.000 lei venituri brute din drepturi de autor de la editura PRIMA PAGINĂ. subunitatea 4. Men iune!!! Veniturile din drepturi de autor au caracter ocazional. Impozitul calculat se reţine la data efectuării plăţii pensiei şi se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. care obţine şi venituri din salarii. realizează în luna martie a anului curent şi venituri brute din drepturi de autor pentru o lucrare de artă monumentală în sumă de 6.800 lei. reţinute şi suportate de persoana fizică.6. Men iune!!! Venitul din drepturi de autor are caracter ocazional. iar baza lunară de calcul a contribu iei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă întregul venit. a impozitului real datorat şi realizaţi regularizarea anuală a acestuia.1. inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat.

88 (203) Pensie netă= 2. Venituri din premii i jocuri de noroc Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri. deci venitul din pensii este neimpozabil.5% * 742 = 40. astfel încât cuantumul pensiei nete va fi 740 lei.000 lei.268 lei Impozit = 16% * 1.valoare neimpozabilă – CASS CASS = 5.268 = 202. CASS = 5. Aplicaţii rezolvate 1. 4. domnul Mihăilă Ştefan este pensionar brută în valoare de 742 lei Determina i cuantumul pensiei nete pentru fiecare persoană în parte. Soţul acesteia. potrivit legii.1. Rezolvare Venit net = Venit pensie .400 = 132 lei Venit net = 2. contribu ia de asigurări sociale de sănătate suportată va fi doar de 2 lei.065 lei Venitul din pensii ob inut de domnul Mihăilă este sub nivelul venitului neimpozabil de 1. 57 .81 lei (41 lei) În acest caz pentru a respecta prevederile Codului Fiscal (prin plata CASS-ului nu poate rezulta un venit din pensii mai mic de 740 lei).000 – 132 = 1.400 – 1. dar pentru acest nivel al venitului se datorează contribu ia de asigurări sociale de sănătate. i veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.400 – 132 – 203 = 2. Doamna Mihăilă Maria este pensionară i ob ine lunar un venit brut din pensii în i ob ine lunar o pensie valoare de 2.7.4. europene şi la jocurile olimpice.400 lei. altele decât premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale.5% * 2.8.

cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.000 lei la un eveniment public de marketing. în luna august. prin reţinerea la sursă. Rezolvare Venit net = Venit din premiu – valoare neimpozabilă 58 .000 lei la olimpiada de gimnastică na ională.8. inclusiv cele de tip jack-pot. Andreea Ganea. b) pentru câştigurile din jocuri de noroc. sportivă de performan ă. Venitul net este diferenţa dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil. Veniturile din jocuri de noroc se impun. prin reţinerea la sursă. Determina i impozitul total datorat de către sportiva Ganea Andreea. 4. Venitul net se calculează la nivelul câştigurilor realizate într-o zi de la acelaşi organizator sau plătitor. Veniturile sub formă de premii se impun. cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net. în bani şi/sau în natură.un premiu în valoare de 20. . a câ tigat în cursul anului 2011 următoarele: .Veniturile din jocuri de noroc cuprind câştigurile realizate ca urmare a participării la jocuri de noroc.000 lei la campionatele olimpice în luna mai. de la acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi Impozitul pe venit astfel calculat şi reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut i este un impozit final. în luna noiembrie. Aplicaţii rezolvate 1. realizate de contribuabil: a) pentru fiecare premiu.1. definite conform normelor metodologice. .un premiu în valoare de 1. sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc.un premiu în valoare de 5.

000 – 600 = 4.300 = 1. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.300 lei Impozit = 25% * 4.325 lei 4. Rezolvare Venit net = câ tig – valoare neimpozabilă Venit net = 4.Venit net aferent premiului de la olimpiada de gimnastică = 5.000 lei inclusiv. câ tig la cazinou Star 4.900 – 1. în luna iulie. Domnul Popescu Marian a realizat următoarele câ tiguri în cursul anului 2011: câştig brut la Loto 500 lei.900 – 600 = 4.825 lei Valoare totală netă a câ tigurilor = 500 + 3.400 = 704 lei Venit net aferent premiului de la evenimentul public de marketing = 1.9. în luna aprilie. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: .900 lei.3% până la valoarea de 200. Determina i valoarea totală netă a câ tigurilor ob inute de către domnul Popescu Marian în cursul anului 2011.075 = 3. Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.000 – 600 = 400 lei Impozit aferent premiului de la evenimentul public de marketing = 16% * 400 = 64 lei Impozit total = 704 + 64 = 768 lei 2. 59 .400 lei Impozitul aferent premiului de la olimpiada de gimnastică = 16% *4.825 = 4. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii.075 lei Valoare netă a câ tigului = 4.

precum şi între soţi.1. Determinaţi impozitul reţinut de către biroul notarial la încheierea fiecărei tranzacţii în parte.000 lei.000 euro.9. Impozitul nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. Aplicaţii rezolvate 1. Impozitul se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau. 6. vinde la data de 23 februarie 2012.2954 lei/dolar.2% până la valoarea de 200.000 dolari.000 lei inclusiv. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.000 lei inclusiv. Cursul de schimb la momentul vânzării a fost de 4..000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. respective 3.000 lei. persoană fizică română. după caz.000 lei inclusiv. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. o casă (deţinută în patrimoniu de la data de 11 iunie 2005) la preţul de 150.peste 200. 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. b) pentru imobilele descrise la lit. a). dobândite la o dată mai mare de 3 ani: .000 lei. următoarele bunuri deţinute în patrimonial personal: un apartament (deţinut de la data de 1 ianuarie 2010) la preţul de 110. Rezolvare 60 . Andrei Delia.3557 lei/euro. un teren (deţinut în patrimoniul personal de 1 an) la preţul de 90. . b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III lea inclusiv. 4.peste 200.

000 * 3. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.000 * 4. d) venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen. c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor legale.000 lei.Imobil este de inut în proprietate din data de 1 ianuarie 2010.2954 = 494.127 – 200.310 – 200. Impozit reţinut = 3% * 90.000 = 2. b) venituri impozabile din dobânzi.310 lei Impozit = 4.dobânzi obţinute pentru depozitele la termen. inclusiv sumele primite ca urmare a deţinerii de titluri de participare la fondurile închise de investiţii.000) * 2% = 11. se impun cu o cotă de 16% din suma acestora.000 + (494. 61 . cota de impozit va fi 2% sau 1%. odată cu plata dividendelor către acţionari sau asociaţi.000) * 1% = 6.3557 = 479. precum şi orice alte operaţiuni similare.943 lei i în func ie de i are i o valoarea sub 200. inclusiv la certificatele de depozit.583 lei Terenul este de inut pe o perioadă mai mică de 3 ani deci cota de impozit va fi de 3%. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice. deci pe o perioadă mai mică de 3 ani i în func ie de valoarea în lei a acestuia cota de impunere va fi de 3% sau 2% Valoare imobil = 110.dobânzi obţinute din obligaţiuni. Valoare imobil = 150.127 lei Impozit = 6. Veniturile sub formă de dividende. impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Veniturile din investiţii Veniturile din investiţii cuprind: a) dividende. . e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.10. În cazul dividendelor distribuite. Sunt considerate venituri din dobânzi următoarele: . pe bază de contract.000 + (479.700 lei Casa este de inută în proprietate pe o perioadă mai mare de 3 ani (7 ani) contravalorea acesteia în lei. 4. dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale.

altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investiţii şi părţile sociale. titluri de participare la un fond deschis de investiţii sau alt instrument financiar. către bugetul de stat. Obligaţia calculării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil revine contribuabilului.suma primită sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate. Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de impozit de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scaden ei depozitului i înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare.. impozitul fiind final. Potrivit prevederilor legale (Cod Fiscal) titlurile de valoare sunt reprezentate de orice valori mobiliare. precum şi cele la depozitele clienţilor. calificat astfel de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. realizate începând cu 1 iulie 2010. diminuată. se impune cu o cotă de 16%. precum şi părţile sociale.alte venituri obţinute din titluri de creanţă. Veniturile sub formă de dobânzi realizate până la data de 30 iunie 2010 inclusiv sunt venituri neimpozabile. se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. cu costurile aferente tranzacţiei. reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare pe tipuri de titluri de valori. până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont. Virarea impozitului se face lunar. Câştigul net determinat la sfârşitul fiecărui trimestru din transferul titlurilor de valoare. după caz. indiferent de data constituirii raportului juridic. pe baza declaraţiei de impunere trimestrială depusă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru. 62 i impozitul pe câ tigul net cumulat de la începutul anului până la sfâr itul trimestrului . inclusiv instrumente financiare derivate. Termenul de declarare constituie şi termen de plată a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială. Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. . altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise. Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru se determină ca diferen ă între impozitul pe câ tigul net cumulat de la începutul anului până la sfâr itul trimestrului pentru care se face calculul anterior.

pe lângă venitul lunar din salariu: • venituri brute din dividende în valoare de 5.000 lei.A. Rezolvare (a) Impozit pe veniturile din investiţii (impozit pe dividende) = 16% * 5. Ionescu Iulian este o persoană fizică rezidentă care în cursul anului 2011 a obţinut următoarele venituri.1 Aplicaţii rezolvate 1. Dacă pe lângă veniturile din dividende sau dobânzi persoanele realizează i alte tipuri de venituri.200 lei (b) Impozit pe veniturile din jocuri de noroc = 0 lei (câ tigul brut este sub valoarea neimpozabilă de 600 lei stabilită prin legislatia în vigoare) 63 . • pe data de 1 ianuarie 2009 a constituit un depozit la termen pe 2 ani în valoare de 18. 4. 95/2010 cu privire la reforma în domeniul sănată ii) persoanele care realizează exclusiv venituri din dividende sau venituri din dobânzi sunt obligate la plata contribu ie de asigurări sociale de sănătate. Determinaţi: (a) impozitul total suportat de persoana fizică pentru veniturile din investiţii realizate. nu mai există obligativitatea plă ii contribu iei de asigurări sociale pentru astfel de venituri.10.000 – 800 = 4.Men iune!!! În conformitate cu prevederile legale (Legea nr. la nivelul cotei individuale. atunci. la data de 1 ianuarie 2010 a constituit un depozit la vedere în valoare de 10. pentru care în anul 2011 a ob inut un venit din dobânzi în valoare de 3.000 = 800 lei Dividende nete încasate = 5.000 lei. impozit calculat şi reţinut la sursă de către plătitorii de venituri. în contul ac iunilor de inute la societatea comecială NEXUS S. (b) impozitul final total plătit de contribuabil. ca de exemplu venituri din salarii.000 lei cu o dobândă anuală de 7%. • • în luna aprilie a câştigat la Loto un premiu în valoare brută de 500 lei.000 lei. dobânda este plătită lunar.

000 * 7% = 700 lei Impozit pentru veniturile aferente depozitelor la vedere = 16% * 700/2 = 56 lei (de la 1 ianuarie 2011 până la 1 iulie veniturile sunt scutite jumătate de an valoarea este scutită) Impozit pentru veniturile aferente depozitului la termen = 16% * 3. 64 .336 lei i plecând de la idee ca au caracter continuu pentru Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 4.000 = 480 lei (important este când se prime te dobânda. când veniturile sunt impozabile) Total impozit final = 800 + 0 + 56 + 480 = 1.Dobânda anuală = 10. adică la scaden a depozitului.

cotă de impunere. identifice veniturile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. declaraţie de impunere. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR Cuprins 5. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice Definiţia microîntreprinderii. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: microîntreprindere. îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 65 . studentul va fi capabil să: cunoască ce condiţii trebuie îndeplinite de către o persoană juridică pentru a putea fi considerată microîntreprindere.Unitatea de învăţare 5. Conform prevederilor Codului fiscal. determine baza impozabilă. la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent.2.4. 5. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – aspecte teoretice 5.2. Aplicaţii rezolvate 5. termen de plată. o microîntreprindere este o persoană juridică română care. casă de marcat.3.1.1. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 5. rezume aspectele referitoare la plata şi depunerea declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 5. bază impozabilă. să aplice cota de impunere legală şi să calculeze impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

realizează venituri, altele decât cele provenite din desfăşurarea unor activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv (numărul de salariaţi reprezintă numărul de persoane angajate cu contract individual de muncă, potrivit dispoziţiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de muncă, înscrise lunar în statele de plată şi/sau în registrul general de evidenţă a salariaţilor); a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro (Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent.); capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile de mai sus şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă, la data înregistrării la registrul comerţului, capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale, iar în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării, îndeplineşte condiţia cu privire la numărul de angajaţi (să fie între 1 şi 9). Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor. În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile necesare. Prin excepţie de la regulă, microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital (cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii), sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementuludatorează impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv. De asemenea, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia 66

pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita prevăzută în prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic, iar în cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; eniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. De asemenea, în cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Obligaţia fiscală reglementată de prezentul titlu reprezintă venit al bugetului de stat.

5.3. Aplicaţii rezolvate

67

1. S.C. MICRO S.R.L, persoană juridică română, ce este încadrată la categoria microîntreprinderilor la începutul anului fiscal, prezintă trimestrial următoarele caracteristici (veniturile nu sunt cumulate la nivelul perioadei de analiză ci sunt prezentate strict pe trimestre):

Trimestrul I venituri totale 5.000 lei; venituri din provizioane 900 lei; societatea are 4 angaja i

Trimestrul II venituri totale 7.700 lei venituri din producţia de imobilizări corporale şi necorporale 400 lei societatea are 14 angaja i

Trimestrul III venituri totale 9.000 lei venituri din subvenţii de exploatare 200 lei socieatea achizi ioneză o casă de marcat în sumă de 4.600 lei, pe care o pune în func iune pe data de 20 octombrie societatea are 12 angaja i

Trimestrul IV venituri totale 8.700 lei venituri din despăgubiri 500 lei societatea are 7 angaja i i

Determina i cuantumul impozitul pe venitul asupra microîntreprinderilor datorat trimestrial

stabili i încadrarea acesteia pentru anul fiscal următor (plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor sau plătitor de impozit pe profit – discu ie)

Rezolvare Impozit datorat aferent trimestrului I (scaden ă 25 aprilie) = 3% * (5.000 -900) = 123 lei Impozit datorat aferent trimestrului II (scaden ă 25 iulie) = 3%* (7.700 - 400) 219 lei Impozit datorat aferent trimestrului III (scaden ă 25 octombrie) = 3% * (9.000 - 200) = 264 lei Impozit datorat aferent trimestrului IV (scaden a 25 ianuarie an fiscal următor) = 3% * (8.700 – 500 – 4.600) = 108 lei

68

000 lei.000) = 2.R. Se cunoaşte cursul de schimb la 31.la data de 27 ianuarie 2011 angajează 2 persoane.12. tiind că atunci achită integral impozitul aferent celor 2 trimestre.03.000 = 33.000 lei. ce are ca obiect de activitate cre terea păsărilor şi are capital social integral privat. Rezolvare Trimestrul I venituri totale 70.337 euro (micro) Impozit = 3% * 70. societatea are 11 angajaţi.841 euro (micro) Impozit = 3% * (145. cheltuieli totale (deductibile integral) la 31. se înfiinţează la data de 1 ianuarie 2011 şi optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare 3%).000 lei. veniturile totale (impozabile integral) la 31. persoana juridică nu mai poate fi încadrată ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor.04% * 73 * 2. precum i suma totală plătită la data de 7 iulie 2011.250 lei (data scadentă 25 iulie. Să se stabilească impozitul datorat la sfârşitul fiecărui trimestru. persoană juridică.000 – 70. pentru că în cursul anului a avut mai mult de 9 angaja i.100 = 105 lei Total plă i accesorii = 166 lei Trimestrul II venituri totale 145.2011 sunt de 50. S.06.000 = 2.C. Din datele aferente anului 2011 reţinem următoarele: Trimestrul I: .516 lei 69 .L.2011 sunt de 70.100 + 166 + 2. PUIUL S. 2.Începând cu anul fiscal următor.100 lei (data scadentă 25 aprilie 2011) Zile de întârziere = 73 Dobândă= 0.2011 sunt de 105.06.000 = 16.2011 sunt de 145.000 lei. deci nicio cheltuială accesorie) Sumă totală achitată la data de 7 iulie = 2.03.2010: 1 euro = 4. Trimestrul II: - veniturile totale cumulate de la începutul anului (impozabile integral) la 30.250 = 4.2848 lei.. - cheltuielile totale cumulate de la începutul anului (deductibile integral) la 30.100 = 61 lei Penalită i de întâziere = 5% * 2.

3630 lei.L.C.R.000 lei.. ce desfăşoară activităţi în domeniul consultanţei. Din datele aferente anului 2012 reţinem următoarele: Trimestrul I: la data de 1 martie 2011 angajează încă 3 persoane. curs de schimb: 1 euro = 4. obţine la sfârşitul primului trimestru al anului 2012 venituri totale ( impozabile integral) în sumă de 50.800 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – septembrie) 23. încadrată la categoria microîntreprinderilor.3563 lei.000 lei. 2.500 lei Societatea nu realizează venituri ce nu sunt cuprinse în baza impozabilă a impozitului asupra venitulurilor microîntreprinderilor. de 3%.06. prezintă următoarea situa ie trimestrială a veniturilor: Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – martie): 4.R. cheltuielile totale cumulate de la începutul anului (deductibile integral) la 30. curs de schimb: 1 euro = 4. S. veniturile totale (impozabile integral) la 31..C. veniturile totale cumulate de la începutul anului (impozabile integral) la 30.000 lei.5. în condiţiile în care plata este efectuată la data de 14 iunie 2012? 3.000 lei.4. Cheltuielile deductibile aferente aceleaşi perioade au fost în sumă de 30.000 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – decembrie) 34. Cunoscând cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.06. persoană juridică română. BIBILICA S.R.2011 sunt de 160. ce are ca obiect de activitate cre terea păsărilor şi are capital social integral privat.2011 sunt de 100.C. persoană juridică română. Persoana juridică î i începe activitatea cu 3 angaja i. Determina i impozitul de plată la fiecare scaden ă. determinaţi impozitul datorat de această persoană juridică. cheltuieli totale (deductibile integral) la 31.900 lei Venituri cumulate de la începutul anului (ianuarie – iunie): 12.03. MICRO S. 70 .03.000 lei. se înfiinţează la data de 1 ianuarie 2012 şi optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (cota de impozitare 3%)..L.L. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. Trimestrul II: societatea are 13 angajaţi.2011 sunt de 90.000 lei.2011 sunt de 30. S. OPINIA S. persoană juridică română. S. Care sunt obligaţiile fiscale totale datorate.

Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 5. tiind că atunci achită integral impozitul aferent celor 2 trimestre.Se cunoaşte cursul de schimb la 31.12. precum i suma totală plătită la data de 17 iulie 2012. 71 .3197 lei.2011: 1 euro = 4. Să se stabilească impozitul datorat la sfârşitul fiecărui trimestru.

2. operaţiuni scutite. taxa pe valoarea adăugată colectată. recunoască operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 6. Baza impozabilă 6. suportator.1. identifice operaţiunile impozabile. operaţiuni intracomunitare. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 6. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii 6. având în vedere şi ajustările posibile ale acesteia. cotele de taxă. plătitor.5.1. prorată. determine baza de impozitare pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii. taxa pe valoarea adăugată de dedus. taxa pe valoarea adăugată. precum şi operaţiunile scutite de taxă. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: valoare adăugată. taxă.3. Operaţiuni impozabile 6. studentul va fi capabil să: identifice şi utilizeze corect noţiunile din sfera taxei pe valoarea adăugată.7. persoane impozabile. 72 . recunoască faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată. operaţiuni impozabile.4. regimul deducerilor.6. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Cuprins 6. precum şi locul livrării/prestării acestora.Unitatea de învăţare 6. Aplicaţii rezolvate 6. locul operaţiunii. fapt generator. exigibilitate. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. Determinarea taxei pe valoarea adăugată 6. taxa pe valoarea adăugată deductibilă. baza de impozitare.

2. fiind efectuate de întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire prevăzut în Cod. d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute în Codul Fiscal. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România. e) importul de bunuri efectuat în România de orice persoană. care sunt scutite fără drept de deducere. recunoaşte regimul deducerilor în funcţie de tipul activităţilor desfăşurate de persoanele impozabile. e) operaţiuni prevăzute la lit. acţionând ca atare. descrie lucruri de bază cu privire la facturare. Operaţiuni impozabile Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului. d) importuri şi achiziţii intracomunitare. pentru care nu se datorează taxa. scutite de taxă. dacă locul importului este în România. pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. a) . la declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată. Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. pentru care se aplică cotele de taxă în vigoare în Codul Fiscal. b) operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere. fiind capabil să determine şi să aplice corect pro-rata. dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii.c). Se consideră a fi locul livrării de bunuri: 73 . pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii.recunoască persoanele impozabile. Operaţiunile impozabile pot fi: a) operaţiuni taxabile. în sfera taxei. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă. cotele de impozitare şi persoanele obligate la plata taxei. c) operaţiuni scutite de taxă fără drept de deducere. 6. efectuate cu plată.

dacă cumpărătorul îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil. Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri (1) Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri se consideră a fi locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor. c) locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului. (3) Dacă o achiziţie intracomunitară a fost supusă la plata taxei în alt stat membru. 3. în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate. (3) lit. Dacă locul livrării se situează în afara teritoriului comunitar. iar bunurile se consideră a fi transportate sau expediate din statul membru de import. conform punctului (1). între locul de plecare şi locul de sosire ale transportului de pasageri. locul de sosire a transportului de pasageri reprezintă ultimul punct de debarcare prevăzut în interiorul Comunităţii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Comunităţii. locul livrării realizate de către importator şi locul oricărei livrări ulterioare se consideră în statul membru de import al bunurilor. conform punctului (2). Aceste precizări nu sunt valabile în cazul în care cumpărătorul face dovada că achiziţia intracomunitară a fost supusă la plata taxei pe valoarea adăugată în statul membru în care are loc achiziţia intracomunitară. dacă: 1. (2) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri. 74 . avion sau tren. altul decât cel în care are loc achiziţia intracomunitară.a) locul unde se găsesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul. de către furnizor sau de către altă persoană în numele furnizorului. emis de autorităţile unui stat membru. 126 alin. a) din Codul Fiscal. eventual după o oprire în afara Comunităţii. de cumpărător sau de un terţ. efectuată fără nici o oprire în afara Comunităţii. d) locul de plecare a transportului de pasageri. prevăzută la art. locul respectivei achiziţii intracomunitare se consideră în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA. locul de plecare a transportului de pasageri reprezintă primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul Comunităţii. 2. eventual înainte de o oprire în afara Comunităţii. b) locul unde se efectuează instalarea sau montajul. baza de impozitare se reduce în mod corespunzător în România. în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalări sau unui montaj. şi în România. pentru partea din transportul de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii. partea transportului de pasageri efectuată în interiorul Comunităţii reprezintă partea transportului. în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor. în cazul în care livrările de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor.

penalizările şi orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale. cheltuielile de ambalare. precum şi exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate). a unui import impozabil sau a unei achiziţii intracomunitare impozabile. sconturile şi alte reduceri de preţ. percepute după data livrării sau prestării. transport şi asigurare.3. dobânzile. etc. valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi. fără facturare. Baza de impozitare nu cuprinde următoarele: rabaturile. remizele. în baza legii. risturnele. Exigibilitatea plăţii taxei reprezintă data la care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului. cheltuielile accesorii. 75 . să solicite plata de către persoanele obligate la plata taxei. agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora. sumele reprezentând daune-interese. dacă prin lege nu se prevede altfel. prin schimb. inclusiv activităţile extractive. Baza de impozitare reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile.6. solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului. stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Baza de impozitare Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară. acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei. Baza de impozitare cuprinde următoarele: impozitele şi taxele. de o manieră independentă şi indiferent de loc. Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei. chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. pentru plăţi cu întârziere. Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită. dacă sunt percepute peste preţurile şi/sau tarifele negociate. oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi. activităţi economice (activităţile producătorilor comercianţilor sau prestatorilor de servicii. Această dată determină şi momentul de la care se datorează majorări de întârziere pentru neplata taxei. cum sunt: comisioanele.

cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care urmează a fi percepută. exporturile şi alte operaţiuni similare.4. livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar. livrarea de manuale şcolare. grădini zoologice şi botanice. monumente de arhitectură şi arheologice. 6. Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: serviciile constând în permiterea accesului la castele. livrările intracomunitare. inclusiv a terenului pe care sunt construite. expoziţii şi evenimente culturale. care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor în România. inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. livrarea de produse ortopedice. impozite. monumente istorice. precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România. Dacă elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprimă în valută. cu excepţia protezelor dentare. cinematografe. cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă. cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii. cărţi. altele decât cele scutite. cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară. case memoriale. stabilită conform legislaţiei vamale în vigoare. Cotele de impozitare şi regimul deductibilităţii Cota standard este de 24% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse. transport şi asigurare. Printre operaţiunile scutite de taxă cu drept de deducere se numără: 1. la care se adaugă orice taxe. Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii. livrarea de proteze şi accesorii ale acestora. precum comisioanele şi cheltuielile de ambalare. 76 . Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. muzee. Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale. târguri. 2.Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor. în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilită anterior. comisioane şi alte taxe datorate în afara României. ziare şi reviste.

6. Dacă persoana parţial impozabilă desfăşoară activităţi în calitate de persoană impozabilă. Persoana impozabilă care realizează sau urmează să realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere. şi 77 . din care rezultă atât operaţiuni cu drept de deducere. este considerată persoană impozabilă cu regim mixt pentru respectivele activităţi.3. indiferent de forma de organizare. a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere. cât şi operaţiuni fără drept de deducere. serviciile publice poştale. la numărător. transportul internaţional şi intracomunitar. sânge şi lapte. activităţile specifice posturilor publice de radio şi televiziune. Acestea determină TVA de dedus pe baza pro-ratei. Pro-rata se determină ca raport între: a) suma totală. efectuate de instituţiile publice sau de alte entităţi recunoscute ca având caracter social. îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate de acestea. precum şi livrarea de proteze dentare efectuată de stomatologi şi de tehnicieni dentari. fără taxă. Determinarea taxei pe valoarea adăugată Taxa pe valoarea adăugată se determină prin aplicarea cotei de impunere asupra bazei de calcul (valoarea adăugată). Dintre operaţiunile scutite de taxă fără drept de deducere enumerăm: spitalizarea. cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere este denumită persoană impozabilă cu regim mixt. livrările de organe. cât şi operaţiuni pentru care are calitatea de persoană impozabilă este denumită persoană parţial impozabilă. precum şi livrarea de bunuri aferentă acestora. activitatea de învăţământ prevăzută în Legea învăţământului. prestările de servicii şi/sau livrările de bunuri strâns legate de protecţia copiilor şi a tinerilor. altele decât activităţile de natură comercială. desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de activităţi. prestările de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de către stomatologi şi tehnicieni dentari. de provenienţă umană.5. Persoana care realizează atât operaţiuni pentru care nu are calitatea de persoană impozabilă. dar cuprinzând subvenţiile legate direct de preţ.

La decontul de taxă se anexează un document care prezintă metoda de calcul al pro-ratei definitive. la începutul fiecărui an fiscal. persoanele impozabile cu regim mixt trebuie să ajusteze taxa dedusă provizoriu astfel: a) din taxa de dedus determinată definitiv se scade taxa dedusă într-un an determinată provizoriu. pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv. sau în decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile. În cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate. Persoanele impozabile trebuie să comunice organului fiscal competent. în plus sau în minus după caz. Pro-rata definitivă se determină procentual şi se rotunjeşte până la cifra unităţilor imediat următoare. în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent. a). în cazul anulării înregistrării acesteia. acordate în scopul finanţării operaţiunilor scutite fără drept de deducere sau operaţiunilor care nu se află în sfera de aplicare a taxei. se înscrie în rândul de regularizări din decontul de taxă aferent ultimei perioade fiscale a anului. precum şi modul de determinare a acesteia. la numitor. 78 . La sfârşitul anului. a operaţiunilor prevăzute la lit. Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă determinată pentru anul precedent. iar calculul acesteia include toate operaţiunile pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în timpul anului calendaristic respectiv. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale.b) suma totală. a) şi a operaţiunilor constând în livrări de bunuri şi prestări de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere. cel mai târziu până la data de 25 ianuarie inclusiv. b) rezultatul diferenţei de la lit. Taxa de dedus într-un an calendaristic se determină provizoriu prin înmulţirea valorii taxei deductibile pentru fiecare perioadă fiscală din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie determinată pentru anul respectiv. Pro-rata definitivă se determină anual. care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabilă trebuie să depună primul său decont de taxă. Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculează definitiv prin înmulţirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv cu pro-rata definitivă determinată pentru anul respectiv. fără taxă. sau pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent. pro-rata aplicabilă provizoriu este prorata estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent.

livrează pe data 15 martie către acela i client 1. Ambalajele sunt facturate clientului la valoarea de 1 leu/cutie (valoarea exclusiv TVA).în momentul întocmirii facturii societatea GRĂDINA acordă clientului. Men iune: TVA = 24% Cerin e: a) determina i TVA colectată de către societatea GRĂDINA pentru cele două tranza ii aferente lunii martie. . inclusiv TVA) pentru un borcan de compot i TVA colectată de către societatea GOSPODARUL aferente 79 .A. .500 borcane de compot la un pre de 5 lei/borcan (pre ul cu amănuntul este un pre cu amănuntul inclusiv TVA).pre ul cu amănuntul exclusiv TVA pentru un borcan de compot este 10 lei.societatea practică un adaos comercial de 20%. .000 borcane de gem de caise la un pre negociat de 3 lei/borcan (pre ul negociat este un pre exclusiv TVA). Borcanele sunt ambalate în cutii de carton a câte 30 de borcane/cutie.în momentul întocmirii facturii societatea GRĂDINA acordă clientului o reducere de 12% din valoarea totală a facturii.toate produsele sunt comercializate prin magazinele proprii. exclusiv TVA. Societatea ”GRĂDINA” S.A.6. d) determina i pre ul de vânzare cu amănuntul (pre comercializat. . b) determina i TVA deductibilă celor 2 tranza ii. înregistrată în scopuri de TVA vă pune la dispozi ie următoarele informa ii: . societatea GOSPODARUL. Societatea GOSPODARUL vă comunică următoarele: . o reducere de 10% din valoarea totală a facturii. Aplicaţii rezolvate 1. datorită rela iei comerciale de durată stabilită între cele două părţi. Ambalajele circulă între cele două societă i prin liber schimb. 1. Borcanele sunt ambalate în cutii de carton a câte 20 de borcane/cutie.livrează pe data de 10 martie 2011 către societatea ”GOSPODARUL” S. .pre ul de vânzare cu amănuntul (pre inclusiv TVA) al unui borcan de gem este 12 lei. exclusiv TVA.6. . c) determina i TVA de plată de către societatea GOSPODARUL.

677. .21 lei 10 III: BAZA = (1.2 = 18.730 lei (inclusiv TVA).000/20 * 1)*0.000 *12/1.57 lei 10 III: BAZA = 1.500 * 10 * 1.706. încasând 568.067.58 lei BAZA = 8.677.000 lei (exclusiv TVA). produse cosmetice în valoare de 320.58 b) TVAd (GOSPODARUL) = TVAc (GRĂDINA) = 1.41 lei 15III: BAZA = 1.36 lei d) pre de vânzare cu amănuntul inclusiv TVA = 18.a achizi ionat de la ”ANTIBIOTICE” S.A. încasând 125.500*5/ 1.24 = 9. .21 lei TVAc = 24% * BAZAc = 6.936. produse medicamentoase.Rezolvare a) TVA c = 24% * BAZAc = 1.322.936.9 = 2.a livrat pe pia a internă către clien i persoane juridice înregistra i în scopuri de TVA.24 *0. înregistrată în scopuri de TVA activează în domeniul farmaceutic. medicamente de uz uman în valoare de 890.a vândut pe pia a internă către consumatorii finali.a vândut pe pia a internă către consumatorii finali.A. Societatea vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la opera iunile realizate în luna aprilie 2011: .88 = 5.745 lei 15 III: BAZA = 1. comercializând atât produse medicamentoase de uz uman cât i produse de natură cosmetică.000 lei BAZA = 27.88 lei 2. 80 .890 lei (inclusiv TVA). Societatea ”OGLINDA”S. .41 lei c) TVA de plată = TVAc – TVAd = 4.000* 3 + 1.000*1.500 = 14.24/1.642. produse cosmetice.700 lei (exclusiv TVA).

890 * 0.a achizi ionat de la societatea ”LABORATORUL DE FRUMUSE E” S. de 12 lei/ top.22 lei/ cutie.. TVA colectată. de 2.700 lei (exclusiv TVA). TVA de plată sau suma negativă a TVA. la un pre de 1.livrează pe pia a internă 1.prestează servicii medicale (consulta ii medicale) în sumă de 3.09 + 125. .exportă 700 cutii de paracetamol.268 lei c) TVAc < TVAd = suma negativă a TVA = 147. următoarele opera iuni (toate valorile sunt exclusiv TVA): .A.16 lei b) TVAd = 9% * 890. . produse cosmetice în valoare de 900.2 lei/cutie. iar restul achizi iilor nu pot fi separate pe tipuri de activită i (farmacie versus servicii medicale) Determina i TVA deductibilă.A. în sumă de 6. la un pre de 1 leu/cutie.974..700 cutii de paracetamol. societate înregistrată în scopuri de TVA.000 cutii de paracetamol. din domeniul medical (profil de farmacie alte servicii medicale) înregistrat în scopuri de TVA în România i i plătitor de TVA în România. Men iune: Achizi ia medicamentelor se face doar cu scop de revânzare.achizi ionează 2.24 = 148.000 + 24% * 900.84 lei 3.achizi ionează de pa pia a internă 15 topuri de hârtie la un pre .200 lei.700 = 296. a realizat în luna mai 2011. .24/1. Operatorul economic ”FARMACIE” S. Men iune: TVA 9% pentru produsele medicamentoase de uz uman cosmetice.730 * 0. Cerin e: a) determina i TVAc de către societatea OGLINDA în luna aprilie 2011.prime te facturi de la furnizorii de utilită i. c) determina i TVA de plată (în cazul în care TVAc > TVAd) sau suma negativă a TVA (în cazul în care TVAc < TVAd) în luna aprilie 2011 i TVA 24% pentru produsele Rezolvare a) TVAc = 24% * 320. b) determina i TVAd de către societatea OGLINDA în luna aprilie 2011.09/1. la un pre .700 + 568.000 lei.293. Rezolvare 81 .

22) / (1.152). determinat la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană – 119.700*9% = 1.2 * 9% = 198 lei Pentru că operatorul desfă oară o activitate cu caracter mixt acesta trebuie să determine pro-rata. iar prestarea de servicii medicale este o activitate scutită de TVA fără drept de deducere.2 + 700 * 1. alin. 82 . în sfera de aplicabilitate a pro-ratei intră doar opera iunile pentru care nu se cunoa te exact destina ia acestora pe opera iuni cu i fără drept de deducere!!! Astfel. 152 din Codul fiscal – plafonul anual este egal cu echivalentul în lei a 35.000*2. Dacă.000) = 3054 / 6054 = 50.000 *2. 140. optând pentru regimul special de scutire pentru întreprinderile mici (art.000 *2.91 lei 4. TVA de dedus = 51% * (15*12 + 6. În aceste condiţii. La sfârşitul anului se constată că cifra de afaceri a fost = 70. TVA d = (15*12 + 6.000 lei.ATEN IE!!! Achizi ia TVA (art.2 lei TVA c = 1. estimând că va realiza o cifră de afaceri redusă şi ca urmare nu se înregistrează în scop de TVA.000 euro. cifra de afaceri realizată este sub nivelul plafon atunci se menţine regimul special. De altfel. Pro-rata = venituri din opera iuni cu drept de deducere / total venituri Pro-rata = (1.91 lei TVA c < TVA de dedus – sumă negativă a TVA = 825. în caz contrar (cifră de afaceri egală sau mai mare decât plafonul) agentul economic trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA şi iese de sub regimul special aplicat întreprinderilor mici. mai poate fi considerată societatea comercială neplătitoare de TVA? Rezolvare Conform Art.200)* 24% + 2.774.200)*24% + 2.700 *1* 9% = 1.2 + 700 * 1.023. O societate comercială se înfiinţează pe data de 20 mai 2011.000 lei. d) i livrarea de medicamente de uz uman se impune cu cote redusă de Exportul este o activitate scutită de TVA cu drept de deducere.22 + 3.44% pro-rata = 51% ATEN IE!!! Pentru că se cunoa te destina ia clară a achizi iei de medicamente (vezi men inea) această opera iune nu intră în sfera de aplicare a pro-ratei.

000 2.în luna ianuarie a achizi ionat de pe pia a internă bunuri în valoare de 10. 6. Mai mult.000 lei. .000 lei şi nu a solicitat rambursarea sau compensarea TVA. . determinaţi TVA de dedus şi TVA de plată pentru luna martie. Societatea vă pune la dispozi ie următoarele informa ii cu privire la activitatea desfă urată în luna martie 2011: .a vândut pe piaţa internă bunuri în sumă de 33. unitar de 1.a achiziţionat de pe pia a internă materii prime în sumă de 27.000 lei şi TVA de dedus în sumă de 9.000 lei. înregistrat ca plătitor de TVA. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. exlusiv TVA.7.333.pe data de 20 martie achizi ionează materii prime de pe piaţa internă în sumă de 35. pentru perioada de activitate (mai – decembrie 2010) plafonul cifrei de afaceri până la care societatea poate beneficia de regimul special = 119. pentru bunurile achiziţionate. iar cota de taxă este de 24 %. iar în luna curentă prime te un rabat de natura comercială de 7%.Astfel.pe data de 10 martie serviciile medicale prestate de clinică au fost în valoare de 50. a realizat în luna aprilie 2012 următoarele operaţiuni: . .000 * 8/12 = 79.000 lei. din decontul de TVA aferent lunii anterioare rezultă că agentul economic a înregistrat TVA colectată în sumă de 13. aceasta este peste nivelul cifrei de afaceri înregistrată – societatea rămâne sub regimul special aplicabil întreprinderilor mici. rabat aplicat la valoarea facturată exclusiv TVA.33 lei.000 lei şi în momentul întocmirii facturii a acordat o reducere de 10% la valoarea facturată. . Un operator economic.pe data de 15 martie exportă în China proteze dentare în valoare de 25. Societatea este înregistrată în scopuri de TVA desfăşurând o activitate mixtă cu operaţiuni impozabile cât şi operaţiuni scutite.pe data de 16 martie livrează pe piaţa internă 100 proteze dentare la un pre lei (operaţiune scutită făra drept de deducere) . Societatea comercială DENT SA are sediul social în ora ul Cluj i are obiect de activitate prestarea serviciilor în domeniul medical (societatea comercială este organizată sub forma unei clinici stomatologice dotate cu propriul laborator specializat în producerea i livrarea protezelor dentare). Ştiind că toate valorile sunt exclusiv TVA.000 lei – valoare factură fără TVA.000 lei. 83 .

negociat de 2.. TVA colectată. Determinaţi TVA deductibilă.000 lei. în urma cărora încasează 37. 84 .achizi ionează de pe pia a internă 5. .000 lei. TVA de plată sau suma negativă a TVA.4 lei/ de vânzare cu amănuntul Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 6.200 borcane cu compot la un pre de 10 lei/ borcan.a prestat servicii pe pia a internă în sumă de 17. 3.prestează servicii de cazare în regim hotelier.achizi ionează de pe pia a internă 7. inclusiv TVA. O societate comercială plătitoare de TVA realizează în luna martie 2012 următoarele opera ini: .000 sticle cu suc natural la un pre sticla. TVA colectată. precum şi TVA de plată sau suma negativa a taxei. Mentiune: Toate valorile sunt exclusiv TVA. . Determina i TVA deductibilă.

produs accizabil. momentul în care aceasta devine exigibilă. 7. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. termene de plată a accizelor. antrepozitar. identifice termenele legale de plată a accizei şi cheltuielile accesorii datorate pentru neplata la timp a acesteia. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 7.3. regim suspensiv. determine cuantumul accizelor datorate bugetului.2. în diferite situa ii.4. Aplicaţii rezolvate 7.2. Scutirile şi termenele de plată pentru accizele armonizate 7. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. Alte produse accizabile 7.concepte de bază 85 .1. antrepozit fiscal.Unitatea de învăţare 7. Accizele armonizate – concepte de bază 7. identifice momentul în care contribuabilul datorează acciza. import de produse accizabile.5. acciză armonizată.1. respectiv. studentul va fi capabil să: enumere produsele supuse accizelor armonizate şi cuantumul accizei datorate pe fiecare tip de produs.6. Accizele armonizate . ACCIZELE Cuprins 7. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 7. declaraţie de impunere.

Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul: producerii acestora. alcool etilic) tutun prelucrat (ţigarete. imediat după import. cărbune i cocs. denumite în continuare accize. deţinerea în scopuri comerciale de către un comerciant de produse accizabile. benzină fără plumb. deţinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispoziţiile legale. gaz petrol lichefiat. acolo unde este cazul. pe teritoriul Comunităţii. ca urmare a unui caz fortuit ori de forţă majoră sau ca o consecinţă a autorizării de către autoritatea competentă. ţigări şi ţigări de foi. inclusiv. un destinatar înregistrat în alt stat membru. petrol lampant. 86 . importului acestora pe teritoriul Comunităţii. o ţară din afara teritoriului comunitar. producerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize. altele decât bere produse intermediare. dintr-o cauză ce ţine de natura produselor. Nu este considerată eliberare pentru consum: • mişcarea produselor accizabile dintr-un antrepozit fiscal către: un alt antrepozit fiscal din România sau alt stat membru. motorină. Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum. cu excepţia cazului în care produsele accizabile sunt plasate. tutun de fumat).Accizele armonizate. la momentul extracţiei acestora. energie electrică). băuturi fermentate. importul de produse accizabile. utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie primă. în regim suspensiv de accize. păcură. i vinuri. produse energetice şi electricitate (benzină cu plumb. Eliberarea pentru consum reprezintă: ieşirea produselor accizabile dintr-un regim suspensiv de accize. care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru şi pentru care accizele nu au fost percepute în România. vinuri. sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului următoarelor produse: alcool şi băuturi alcoolice (bere. gaz natural. • distrugerea totală sau pierderea iremediabilă a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize.

000 de ţigarete se determină anual. Sumele datorate reprezentând accize se calculează în lei. Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea procentului legal asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum. Determinarea valoarii totale a accizelor datorate bugetului de stat se face plecând de la acciza unitară prevăzută în Codul fiscal pentru fiecare categorie de produse accizabile. 4.000 de ţigarete. după cum urmează: a) pentru bere: 87 . persoana care declară produsele accizabile sau în numele căreia produsele sunt declarate în momentul importului ori. 2. expeditorul înregistrat sau orice altă persoană care a garantat plata accizelor în conformitate cu prevederile legale. în cazul ieşirii neregulamentare din antrepozitul fiscal. Un caracter aparte prezintă modul de determinare a accizelor la igarete. iar acciza specifică exprimată în echivalent euro/1. pentru ţigarete. precum şi orice persoană care a participat la ieşirea neregulamentară şi care avea cunoştinţă sau care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei ieşiri. Acciză specifică se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. pe baza datelor privind cantităţile totale de ţigarete eliberate pentru consum în cursul anului calendaristic precedent şi va fi publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în termen de 30 de zile de la data stabilirii. persoanele plătitoare pot fi: 1. orice altă persoană implicată în importul acestora. orice altă persoană implicată în producerea acestora. Partea I cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în vigoare a nivelului accizei totale. 3. iar Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României. orice altă persoană care a participat la această ieşire. antrepozitarul autorizat. Astfel. pe baza cursului de schimb stabilit în conformitate cu prevederile din Codul fiscal. persoana care produce produsele accizabile sau. Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul se stabileşte până la 1 martie în fiecare an. în cazul unei produceri neregulamentare. 5. pe baza preţului mediu ponderat de vânzare cu amănuntul. acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică şi acciza ad valorem. persoana care deţine produsele accizabile sau orice altă persoană implicată în deţinerea acestora.În cazul accizelor care au devenit exigibile. prevăzută în lege. destinatarul înregistrat sau orice altă persoană care eliberează produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele căreia se efectuează această eliberare şi. în cazul unui import neregulamentar. Acciza totală datorată determinată potrivit men iunilor anterioare nu poate fi mai mică decât nivelul accizei minime exprimate în echivalent euro/1. a procentului legal aferent accizei ad valorem şi a accizei totale. antrepozitarul autorizat.

şi ţigări de foi: A = Q x K x R.2 şi 4 din anexa nr.A = C x K x R x Q. în funcţie de capacitatea de producţie anuală. 10-17 din anexa nr. determinarea conţinutului de energie furnizată se face în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate angro. în care: A1 = acciza specifică A2 = acciza ad valorem A1 = K1 x R x Q1 A2 = K2 x PA x Q2.2. 2. unde: A = cuantumul accizei C = concentraţia alcoolică exprimată în procente de volum K = acciza specifică. crt. prevăzută la nr. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Pentru gazul natural. în funcţie de capacitatea de producţie anuală. unde: A = cuantumul accizei K = acciza unitară prevăzută la nr. Ţigarete Q2 = numărul de pachete de ţigarete aferente lui Q1 e) pentru ţigări. prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri d) pentru ţigarete: Total acciza = A1 + A2. 1 din anexa nr.000 litri sau gigajouli K = acciza unitară prevăzută la nr. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea exprimată în tone. băuturi fermentate spumoase şi produse intermediare: A = K x R x Q. unde: A = cuantumul accizei C = numărul de grade Plato K = acciza unitară. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea în kg K = acciza unitară prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro g) pentru produse energetice: A = Q x K x R. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea exprimată în unităţi de 1. destinat rulării în ţigarete şi pentru alte tutunuri de fumat: A = Q x K x R. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri b) pentru vinuri spumoase. crt. unde: K1 = acciza specifică prevăzută in Codul fiscal K2 = acciza ad valorem prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro PA = preţul maxim de vânzare cu amănuntul Q1 = cantitatea exprimată în unităţi de 1. 1 la titlul VII din Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro Q = cantitatea în hectolitri c) pentru alcool etilic: A = (C x K x R x Q) / 100. Ţigări K = acciza unitară prevăzută in Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro f) pentru tutun de fumat fin tăiat.000 buc.000 buc. 3. 1. crt. aprobat prin decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 88 .

pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora. 1 la titlul VII Codul fiscal R = cursul de schimb leu/euro 7. 89 . şi anume . produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul călătoriei pe cale aeriană ori maritimă către un teritoriu terţ sau către o ţară terţă. cu condiţia ca acordul în cauză să fie permis ori autorizat în ceea ce priveşte scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată. de către organizaţiile internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România şi de către membrii acestor organizaţii. Termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile. termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. altul decât România. h) pentru electricitate: A = Q x K x R.3. pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu ţări terţe sau cu organizaţii internaţionale. produsele care sunt destinate utilizării: în contextul relaţiilor diplomatice sau consulare. transportate în bagajul personal al călătorilor care se deplasează pe cale aeriană sau maritimă către un teritoriu terţ ori către o ţară terţă. pentru uzul forţelor armate în cauză. în limitele şi în condiţiile stabilite prin convenţiile internaţionale privind instituirea acestor organizaţii sau prin acordurile de sediu. Scutirile şi termenele de plată a accizelor armonizate Produsele accizabile scutite de plata accizelor cuprind: produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free.Domeniul Gazelor Naturale. de către forţele armate ale Regatului Unit staţionate în Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960. 18 din anexa nr. cu anumite excepţii. de către forţele armate ale oricărui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord.în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural. pentru uzul forţelor armate în cauză. unde: A = cuantumul accizei Q = cantitatea de energie electrică activă exprimată în MWh K = acciza unitară prevăzută la nr. pentru personalul civil însoţitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora. crt.

restituirea accizelor virate la bugetul de stat.2655 lei/euro. Pentru produsele supuse accizelor la nivel comunitar. Valoarea în lei al accizelor datorate bugetului de stat se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro. pentru produsele importate. inclusiv cafea cu înlocuitori. pe bază de documente justificative. pentru produsele provenite din teritoriul comunitar. c) cafea solubilă. 7. aferente cantităţilor de cafea utilizate ca materie primă pentru cafeaua exportată sau livrată în alt stat membru. asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate . pe perioada în care au acest regim. Plătitori de accize pentru aceste produse sunt operatorii economici . Operatorii economici care exportă sau care livrează într-un alt stat membru sortimente de cafea obţinute din operaţiuni proprii de prelucrare a cafelei achiziţionate direct de către aceştia din alte state membre ori din import pot solicita autorităţilor fiscale competente. Sunt scutite de la plata accizelor produsele livrate la rezerva de stat şi la rezerva de mobilizare. Alte produse accizabile Alte produse supuse accizelor sunt: a) cafea verde. cursul de schimb valutar leu/euro utilizat la calculul accizelor pentru anul 2012 este de 4. la data înregistrării declaraţiei vamale de import. stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 1 octombrie 2010 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2 octombrie 2010 (Jurnalul Uniunii Europene nr..în cazul importului unui produs accizabil. stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 3 octombrie 2011 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 4 octombrie 2011 ( Jurnalul Oficial al Uniunii Europrene nr. astfel pentru anul 2011 cursul de schimb utilizat pentru determinarea cuantumului accizei este de 4.3001 lei/euro.4. Momentul exigibilităţii accizei intervine: la momentul recepţionării acestora.care achiziţionează din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de produse. C291/1 ). 90 .persoane juridice. pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. care nu este plasat într-un regim suspensiv momentul plăţii accizelor este momentul înregistrării declaraţiei vamale de import. b) cafea prăjită. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. C268/2).

ca urmare a scăderii cererii de piaţă.000 litri = 700 hectolitri): Acc = 12* 0.99 lei (26801 lei) 91 .Plata accizelor se face astfel: • în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost recepţionate produsele. pentru produsele provenite din operaţiuni de import. Declaraţiile de accize se depun la autoritatea competentă de către operatorii economici plătitori până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă declaraţia. cursul de schimb pentru anul 2012 este de 4. indiferent dacă se datorează sau nu plata accizei pentru luna respectivă. producătorul îşi reduce la jumătate capacitatea anuală de producţie.5. • la momentul înregistrării declaraţiei vamale de import.43 euro/ hl/0 Plato pentru capacitate de produc ie sub 200 mii hl/anual. acciza bere este 0. Determina i acciza datorată de către producătorul independent.000 litri. Orice operator economic plătitor de accize are obligaţia de a depune la autoritatea competentă o declaraţie de accize pentru fiecare lună. 7. Aplicaţii rezolvate 1. în luna ianuarie 2012.2655 * 700 = 26800. pentru produsele provenite din teritoriul comunitar. în luna decembrie 2011.748 * 4. cunoscând următoarele: cursul de schimb pentru anul 2011 a fost de 4. cât şi pentru luna ianuarie 2012. o cantitate de bere de 70. Începând cu anul 2012.000 litri din acelaşi sortiment de bere.748 euro/hl/ 0 Plato pentru capacitate de produc ie de peste 200 mii hl/anual. Rezolvare În cazul în care capacitate de produc ie este peste 200 mii hl/anual (în anul 2011). 40.3001 lei/euro. producând. cu o concentra ie de 4. Un producător independent (cu o capacitate de produc ie anuală de 250 mii hl) produce.2655 lei/euro. atât pentru luna decembrie 2011.3% în volum i 12 grade Plato. cuantumul accizei datorate va fi (70. respectiv 0.

36 lei (4934 lei) 3.164. iar în cazul celui produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depăşeşte 10 hl de alcool pur pe an este de 475 euro/hl de alcool pur. O distilerie cu o capacitate de producţie de 7 hl de alcool pur/an produce 300 de litri de ţuică de prune cu o concentraţie alcoolică de 32% şi 100 litri ţuică de pere cu o concentraţie alcoolica de 57%.3001 lei / euro + 750 euro / hl alcool pur * 4. Rezolvare 92 .3001 lei / euro * (100 / 100) hl * 57% = 3.41 lei (8875lei) 2.125.934.00 euro/ 1000 determinarea accizelor este de 1 EUR = 4. Pre ul de vânzare cu amănuntul pentru acest sortiment de ţigarete este de 12 lei/pachet.10 lei (3125 lei) CP > 10 hl alcool pur / an => Acciza datorată = 750 euro / hl alcool pur * (300 / 100) hl * 32% * 4.000 pachete de igarete a câte 20 de igarete/ pachet.43 * 4. cuantumul accizei datorate va fi: Acc = 12 * 0. Acciza unitară pentru alcool etilic este de 750 euro/hl de alcool pur. Determinaţi acciza totală datorată.25 lei = 3.85 lei + 1.29 lei = 4.În cazul în care capacitatea de produc ie este sub 200 mii hl/anual (în anul 2012). Care este valoarea accizei datorate de către operatorul economic. acciza ad-valorem este 21% din pre ul de vânzare cu amănuntul. 3001 lei/euro.3001 lei / euro * (300 / 100) hl * 32% + 475 euro / hl alcool pur * 4.3001 lei / euro * (100 / 100) hl * 57% = 1.07 lei + 1.3001 * 40.49 euro/ 1000 igarete.960.3001 lei.838. dacă acciza specifică este de 51.000/100 = 8875.096. Un operator economic produce lunar 35. iar igarete? Cursul de schimb stabilit prin legisla ie pentru acciza minimă este de 74. Cursul de schimb este de 4. Care ar fi acciza datorată în cazul unei capacităţi de producţie de 100 hl de alcool pur/an? Rezolvare CP < 10 hl alcool pur / an => Acciza datorată = 475 euro / hl alcool pur * 4.

2688 RON (2010). respectiv 2012 următoarele cantită i de cafea.00 * 35. importator autorizat.6.75 litri/sticlă. u o concentraţie alcoolică de 9% în volum.750 sticle de vin liniştit de 0. PETRECEREA S.1 tone 3 tone 2010 1 tonă 500 kg 1200 kg 2011 850kg 200kg 980 kg 2012 850kg 200kg 980 kg 2. 2009.745 lei < 243. 1EUR = 3.2655 RON (2011).Acciza calculată = 51.189 lei acciza datorată = 243.000 ţigarete + 21% * pre ul de vânzare cu amănuntul = 51. persoană juridică română.200 = 243. următoarele produse: .188. importă din China. Denumire produs Cafea verde Cafea prăjită Cafea solubilă 2008 3500 kg 2.3001 * 35.49 * 4. Vă sunt oferite următoarele informa ii: Denumire produs Cafea verde Cafea prăjită Cafea solubilă Acciză euro/tonă 2008 459 675 2700 Acciză euro/tonă 2009 306 450 1800 Acciză euro/tonă 2010 153 225 900 Acciză euro/tonă 2011 153 225 900 Acciză euro/tonă 2012 153 225 900 Determina i cuantumul accizei pe fiecare tip de produs precum i cuantumul accizei totale datorate de către un operator economic care a importat în 2008.189 lei 7. la un preţ unitar extern de 20 Renminbi chinezeşti/sticlă.5 + 88. 93 . 2011.49 euro / 1. 1 EUR = 4. 1 EUR = 4..000 = 154.5 lei (243189 lei) Acciza minimă = 74.3 tone 800 kg 2009 500 kg 2. S.988. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. 1 EUR = 4. în luna martie 2012.000 + 21% * 12 * 35. C.000 * 20 / 1. în condi iile în care cursul de schimb euro/leu a înregistrat următoarea evoluţie: 1 EUR = 3.3564 RON (2008).7364 RON (2009).3001 = 222. 2010.000 * 20 /1000 * 4.3001 RON (2012). A.

Determinaţi cuantumul accizelor datorate bugetului de stat pentru acest import. şi precizaţi momentul plăţii accizelor. Cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europrene nr.000 de pachete ţigări de foi (5 bucăţi/pachet). la un preţ extern de achiziţie de 25 Renminbi chinezeşti/pachet. utilizat la determinarea accizelor în anul 2012.00 euro/hectolitru de produs. . pentru cafea solubilă – 900 euro/tonă.49 + 21%. 3. pentru vinuri liniştite – 0. pentru alcool etilic – 750 euro/hl de alcool pur. Cunoscând cursul de schimb valutar de 4.748 euro/hectolitru/ 1 grad Plato.500 de sticle de 0. ŢIGARETA S.4 grade Plato. determinaţi cuantumul accizei de plată la bugetul de stat şi precizaţi care sunt obligaţiile S.5 litri. ŢIGARETA S.L. cu privire la plata şi declararea accizelor. C.000 de ţigarete) pentru ţigarete de 51. C291/1 din data de 4 octombrie 2011. .5. presupunând că produsele respective nu sunt plasate în regim suspensiv. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 7.C.L. antrepozitar fiscal autorizat. la un preţ unitar de achiziţie înscris în factura externă de 100 Renminbi chinezeşti/sticlă. Valorile unitare pentru accize.R. iar 1 pachet conţine 20 de ţigarete). la un preţ de achiziţie înscris în factura externă de 50 Renminbi chinezeşti/borcan: .3001 lei/euro şi acciza (echivalent euro/1..000 de cartuşe de ţigarete (1 cartuş conţine 10 pachete.R.7 litri whisky . În luna februarie 2012. Preţul de vânzare cu amănuntul pentru acest sortiment de ţigarete este de 11 lei/pachet.500 cutii de bere de 0. 94 . pentru ţigări şi ţigări de foi – 64 euro/1. sunt următoarele: pentru bere – 0. cu o concentraţie alcoolică de 5% în volum şi 11.3001 lei/euro.5230 lei (RON). S. prevăzute în Codul fiscal. la un preţ unitar extern de achiziţie de 5 Renminbi chinezeşti/cutie.1.000 bucăţi. cu concentratia alcoolica de 43% volum.7.. a fost de 4.000 borcane de 200 grame cafea solubilă. produce şi livrează pentru consum 5. iar cursul valutar valabil la momentul importului este de 1 Renminbi chinezesc (RMB) = 0.

Impozitele şi taxele locale cuprind: impozitul şi taxa pe clădiri.1.Unitatea de învăţare 8. impozit pe teren.6. determine fără dificultate cuantumul impozitelor şi a taxelor locale. Impozitul pe mijloacele de transport 8. impozit pe clădiri. identifice termenele legale de plată. rang localitate. studentul va fi capabil să: identifice persoanele obligate la plata impozitelor şi taxelor locale. distingă între un impozit local şi o taxă locală. impozit local. termen de plată.3. Teste de autoevaluare a cunoştinţelor 8. datorate atât de persoane fizice cât şi juridice în diferite situaţii. Impozitul şi taxa pe teren 8. taxă locală. zonă din cadrul localităţii. avizelor şi autorizaţiilor. Impozitul şi taxa pe clădiri 8. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare Cuvinte cheie: contribuabil. Cuvintele cheie şi competenţele unităţii de învăţare 8.4. Competenţele unităţii de învăţare: După parcurgerea unităţii. impozitul (taxa) asupra mijloacelor de transport. 95 . majorare de întârziere pentru neplata la timp a impozitelor şi taxelor locale. precum şi dobânzile şi cheltuielile accesorii datorate pentru neplata în termen legal a taxelor şi impozitelor locale. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE Cuprins 8.5.2. impozitul şi taxa pe teren.1. taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. taxa pentru eliberarea certificatelor. Aplicaţii rezolvate 8.

date în administrare ori în folosinţă. închiriate. prin efectul legii. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane. altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public. în condiţii similare impozitului pe clădiri. produse. echipamente şi altele asemenea. impozitul şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea. după caz. Există o serie de clădiri pentru care nu se datorează impozit. şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni. se stabileşte taxa pe clădiri. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 96 . animale. indiferent de denumirea ori de folosinţa sa. fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. instalaţii. locatarilor. 8. Impozitul şi taxa pe clădiri Contribuabilii impozitului pe clădiri – persoanele care au în proprietate clădiri situate în România. care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. obiecte. iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul. altele decât cele de drept public. materiale. a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice. precum şi taxa pe clădiri. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. taxe speciale.2. datorează anual impozit pentru acele clădiri. persoanelor juridice.impozitul pe spectacole. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale concesionate. după caz. dintre care re inem: clădirile proprietate a statului. Clădirea reprezintă orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia. indiferent de materialele din care sunt construite. taxa hotelieră. al oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. Impozitul pe clădiri. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. se datorează către bugetul local al comunei. alte taxe locale. În cazul municipiului Bucureşti.

silozuri pentru furaje. termoelectrice şi nuclearo-electrice. de arhitectură sau arheologice. cu valoarea impozabilă unitară corespunzătoare – stabilită prin legislaţie în conformitate cu caracteristicile clădirii). clădirile care sunt utilizate ca sere. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice. exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. răsadniţe. sunt clasate ca monumente istorice. clădirile unităţilor sanitare publice. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior. În cazul unui apartament 97 . prin destinaţie. solare. silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii. inclusiv ale balcoanelor.20. staţiilor şi posturilor de transformare. confesional sau particular.1% la valoarea impozabilă a clădirii (valoarea impozabilă a clădirii. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat. potrivit legii. precum şi staţiilor de conexiuni. exprimată în lei. autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. exprimate în metri pătraţi. cu un coeficient de corecţie. Valoarea impozabilă unitară se ajustează. potrivit hotărârii consiliului local. clădirile care. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.clădirile care. ciupercării. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari. aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora. Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii. se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia. logiilor sau ale celor situate la subsol. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1. fundaţii şi culte. Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele fizice se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 0. muzee ori case memoriale. indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare. constituie lăcaşuri de cult. cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice. în funcţie de rangul localităţii şi zona din cadrul acestuia în care se află situată clădirea.

50%. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire. coeficientul de corecţie prevăzut de legislaţie se reduce cu 0. modificare sau extindere trebuie depusă o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data finalizării acestora în vederea recalculării impozitului datorat. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune. consolidare. modernizare. dacă anexele sunt locuibile şi de 50% din valoarea impozabilă a locuinţei.cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv. determinată conform celor prezentate mai sus.amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente. Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele juridice se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. b. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă. Cota de impozitare este stabilită de către consiliile locale şi poate fi cuprinsă între 0.25% şi 1. valoarea impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătra i sau fracţiune din aceştia. Valoarea impozabilă unitară a anexelor unei locuinţe este de 75% din valoarea impozabilă a locuinţei. pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. . dacă anexele sunt nelocuibile. la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri.cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii. . după cum urmează: a. stabilită prin hotărâre a consiliului local. chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 98 . Valoarea impozabilă a clădirii. în funcţie de noua valoarea. Impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite.10. de inventar a clădirii.cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu. cu 20%. a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi. aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. majorat după cum urmează: . cu 10%. se reduce în funcţie de anul terminării acesteia. mai mare. în rezervă sau în conservare.

demolată sau distrusă. • 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. Impozitul/taxa pe clădiri se poate achita în două tranşe anuale egale cu scadenţe la 31 martie. stabilită prin hotărâre a consiliului local / Consiliului General al Municipiului Bucureşti. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată.amortizării. Impozitul anual pe clădiri. în cursul anului. în cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării. după caz. până la data de 31 martie a anului respectiv. înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului . persoane fizice sau juridice. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată. excepţie făcând clădirile integral amortizate (pentru care rămâne valabilă cota stabilită anterior – între 0. inclusiv. cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între: • 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. demolată sau distrusă.50%). datorat pentru întregul an de către contribuabili. se plăteşte integral până la primul termen de plată. conform reglementărilor contabile. respectiv 30 septembrie. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată. de până la 50 lei inclusiv. valoarea impozabilă se reduce cu 15% . se acordă o bonificaţie de până la 10%. valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării. impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili.25% 1. până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. 99 . i În cazul în care o persoană fizică/juridică dobândeşte sau construieşte în timpul anului o clădire. acesta va datora impozit începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. Această cotă majorată se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice. Însă.persoană juridică.

concesionate. terenurile ocupate de autostrăzi. altfel decât prin ajungerea la scadenţă. fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. inclus în perimetrul de ameliorare. pe întreaga durată a acestuia. impozitul şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul. autorizată provizoriu sau acreditată. drumuri naţionale. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane. orice teren degradat sau poluat. orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale. printre care se numără: terenul aferent unei clădiri. orice teren al unui cimitir. precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei. 100 . impozitul pe teren este datorat de locator. cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice. în condiţii similare impozitului pe teren. impozitul pe teren se datorează de locatar. închiriate.3. iar în cazul în care contractul de leasing încetează. crematoriu. drumuri europene. Potrivit legii. pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar. titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă. orice teren deţinut. al oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia. există o serie de terenuri scutite de impozit. pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire. zonele de siguranţă a acestora. Impozitul şi taxa pe teren Contribuabilii impozitului pe teren – persoanele care au în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. după caz. locatarilor. În cazul municipiului Bucureşti. Impozitul pe teren.8. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun. orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar. drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. date în administrare ori în folosinţă.A.. administrat sau folosit de către o instituţie publică. precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă. cu personalitate juridică. se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale.

impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual. exprimată în hectare. începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. conform încadrării făcute de consiliul local. Impozitul anual pe teren. de până la 50 lei inclusiv. Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren. La nivelul Municipiului Bucureşti. Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an. care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren. se acordă o bonificaţie de până la 10%. Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an. se plăteşte integral până la primul termen de plată. datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili. bonificaţia se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului. persoane fizice şi juridice. cu suma stabilită în conformitate cu rangul localităţii şi zona din cadrul acesteia în care este amplasat terenul. 101 . în cazul unui teren amplasat în intravilan. în două rate egale. impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. până la data de 31 martie inclusiv. datorat pentru întregul an de către contribuabili. Orice persoană care dobândeşte teren sau modifică folosin a unui teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia/modificarea folosin ei terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile. Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi. stabilită prin hotărâre a consiliului local. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren.Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren. înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii. care urmează după data achiziţiei/modificării folosin ei. inclusiv. impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului. persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului. a anului respectiv. Astfel. impozitul pe teren se modifică pentru întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Impozitul pe mijloacele de transport Contribuabilii impozitului pe mijloacele de transport sunt reprezentaţi de orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an. impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. impozitul pe mijlocul de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de 102 . după caz. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală. Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru: autoturismele. mijloacele de transport ale instituţiilor publice. pe întreaga durată a acestuia. iar în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă. mijloacele de transport ale persoanelor juridice. inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi. prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din Codul Fiscal. motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. În cazul anumitor autovehicule (prevăzute în legisla ia în vigoare). În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar. sediul sau punctul de lucru. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul. taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare. motoretele şi scuterele respective. care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban. Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei. În cazul unui ataş. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. navele fluviale de pasageri. bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.8. impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. Pentru alte tipuri de mijloace de transport sunt prevăzute în codul fiscal valorile unitare sau totale ale impozitului datorat de către proprietari.4. dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public.

c) un teren de 700 mp.coeficient de corecţie 2. cu o suprafaţă utilă de 56 mp. pe care este construită casa.40. utilizată pentru a stoca diferite materiale. în două rate egale. Popescu Ionel. în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită. persoană fizică cu domiciliul în oraşul Buzău (rang localitate I).20. domnul Popescu achită integral impozitul datorat pentru apartament la data de 23 februarie 2012. amplasat intravilan şi înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii (impozitul unitar este 1821 lei/ha).parterul are o suprafaţă construită desfăşurată de 100 mp.5. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport.transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. Consiliul local a hotărât majorarea taxelor şi impozitelor locale cu 15% şi totodată pentru contribuabili care achită integral impozitul sau taxa datorată până la expirarea primului termen de plată (31 martie 2012) se acordă o bonificaţie de 5% la valoarea datorată. situat într-un bloc construit în 1975 cu 10 apartamente şi 4 etaje (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp). Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual. 8. b) o clădire cu mansardă (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp) . locuinţă de domiciliu. Blocul se află situat în zona B a localităţii . cu o suprafaţă utilă de 7 mp. Aplicaţii rezolvate 1. Casa a fost construită în anul 2000. Pentru anul fiscal 2012. următoarele: a) un apartament. iar restul impozitelor datorate le achită în 2 tranşe egale la data de 23 februarie 103 . Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport. stabilită prin hotărâre a consiliului local. nu este închiriată şi se află în zona D a aceleiaşi localităţi – coeficient de corecţie 2. datorat pentru întregul an de către contribuabili. La nivelul Municipiului Bucureşti. deţine la începutul anului fiscal 2012 în proprietate. până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv. la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru. bonificaţia se stabileşte prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Ştiind că. mansardă locuibilă cu o suprafaţă utilă de 12 mp şi o pivniţă.

49 lei (122 lei) Casă Suprafaţă construită desfăşurată = 100 + 12*1. respective 22 septembrie 2012.320 + 19.1% * 112. achiziţionat la data de 5 decembrie 2008.824 * 1.117.2 + 7*1. o cotă de impozit de 1.2*(2. unde societatea îşi are sediul social şi încă unul de 75 mp. C.447.2 + 12*1.65 lei (126 lei) Impozitul total anual plătit = 122 + 387 + 126 = 635 lei 2. două apartamente: unul cu o suprafaţă de 70 mp.93 lei (387 lei) Impozitul achitat pe data de 20 martie = 0.1%*1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a stabilit pentru anul 2012.65*1. la data de 31 decembrie 2011.2012.2 = 122. nereevaluat până în prezent şi a cărui valoare de inventar este de 256. persoană juridică română. achiziţionat la data de 7 mai 2005.2*50%*806*2.5 * 387 = 194 lei Impozit achitat pe data de 22 septembrie = 387 – 194 = 193 lei Teren Suprafaţă impozabilă teren = 700 – 100 = 600 mp (din valoare totală a terenul se scade amprenta la sol a clădirii) Impozit = 600/10. locuinţă de protocol. ce a fost reevaluat la data de 31 decembrie 2011 şi s-a obţinut o valoare contabilă din reevaluare de 256.821 *1.918 = 386.40-0.5% pentru clădirile reevaluate în ultimii 3 ani şi de 10% pentru clădirile ce nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă. 104 .90 = 112.56 + 7.15*203.95 = 122.44 = 203. 11. cu sediul social pe Bulevardul Barbu Văcărescu nr.000 * 1.000 lei.15 * 0. deţine în patrimoniu.2 + 7*1. S.824 lei Impozit apartament (achitat până la data de 31 martie 2011) = 0. în cazul clădirilor deţinute de persoane juridice.117.10)*806*0. Rezolvare Apartament: Valoarea impozabilă = 56*1.2*75%*806*2.8 mp < 150 mp Valoare impozabilă = 100*806*2.2 = 177. ROMCONSTRUCT SRL.15 = 125.000 lei.918 lei Impozit datorat = 0. determinaţi cuantumul impozitelor datorate (pentru fiecare bun deţinut şi per total).150.

respectiv 27 august 2011.016 – 1. După momentul vânzării. deeoarece a achitat impozitul pentru întregul an (2. de ine în proprietate un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2.680 lei).000 = 25.700 cmc (în acest caz impozitul asupra mijloacelor de transport este de 144 lei/200cmc sau fracţiune).016 lei). aferentă perioadei noiembrie – decembrie 2011.008 lei fiecare) la data de 11 martie 2011 i.016 = 1. în aceste condiţii. deşi îl datora decât până în luna vânzării inclusiv (ianuarie – octombrie 2011. Domnul Ionescu Adrian. respectiv 27 august 2011. Rezolvare Nr.5% * 256.000 = 3. Acest impozit este achitat de către contribuabil în 2 tranşe egale ( a câte 1. 105 . precum i suma restituită de către Consiliul local după vânzare. respectiv 10/12 * 2. persoană fizică română. În aceste condi ii.016 lei. Rezolvare Impozit pentru apartamentul nereevaluat = 10% * valoarea de inventar a clădirii = 10% * 256. pe care îl vinde la data de 17 octombrie 2011. impozitul pe clădiri datorat de către societatea comercială.680).5% * valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării = 1. întreg de unităţi a câte 200 cmc = 2700 / 200 = 14 Impozit anual datorat = 14 * 144 = 2.Determinaţi. determina i suma achitată de către contribuabil la fiecare termen de plată. domnul Ionescu are de recuperat diferenţa de 336 lei (2.840 lei 3.600 lei Impozit pentru apartamentul reevaluat = 1. Contribuabilul achită impozitul în 2 tran e egale la data de 11 martie 2011 i. 17 octombrie 2011.

în care proprietarul are depozitate diferite materiale. Clădirea are o suprafaţă utilă de 100 mp şi o pivniţă. Teste de autoevaluare a cunoştintelor 1. În anul 2007. coeficient de corecţie 2.50). judeţul Buzău şi deţine în proprietate următoarele: a) o casă cu mansardă construită în 1970 şi localizată în zona C a comunei Mărăcineni (coeficient de corecţie 0. sat Vadu Paşii. care este cuantumul impozitului efectiv datorat şi valoarea sumei de recuperat în contul impozitului pe clădiri achitat integral pe data de 20 februarie.6. Dincă Viorica domiciliată în Bucureşti deţine în proprietate o casă fără etaj (situată într-o localitate de rang 0. c) un autoturism DACIA pe care l-a achiziţonat pe data de 15 ianuarie 2012. b) un teren de 300 mp pe care se află construită casa (impozitul unitar este 306 lei/ha). cu o suprafaţă utilă de 12 mp. zonă B – valoarea impozabilă unitară este de 806 lei/mp. domnul Crăciuescu a construit o anexa locuibilă alipită casei cu o suprafată utilă de 35 mp (valoare impozabilă unitară 137 lei/mp). de atunci. 106 . 2. b) dacă pe data de 15 august persoana fizică vinde clădirea.000 cm3 (impozitul unitar este 18 lei/200 cm3). Determinaţi: a) impozitul datorat de către proprietar.95). Determinaţi cuantumul impozitelor datorate de către domnul Crăciunescu (pe fiecare bun deţinuţ şi per total). construcţie finalizată în anul 2001 şi utilizată. cu o capacitate cilindrică de 2.8. Pentru rezolvarea testelor de autoevaluare a cunoştinţelor trebuie să ne reamintim conceptele de bază şi noţiunile specifice furnizate prin unitatea de învăţare numărul 8. Domnul Crăciunescu achită toate impozitele datorate bugetului anticipat pe data de 20 februarie 2012 şi beneficiază de o bonificaţie de 4% la valoarea datorată. casa cu o suprafaţă construită desfăşurată de 80mp şi mansarda locuibilă cu o suprafaţă utilă de 12mp (valoarea impozabilă unitară 806 lei/mp). dacă consiliul local a aprobat o majorare a impozitul pe clădiri cu 7% şi acordă o bonificaţie de 3% contribuabililor ce achită integral valoare impozitului până la data de 31 martie (persoana fizică achită integral impozitul pe 20 februarie). drept locuinţă de domiciliu. Crăciunescu Florin este domiciliat în comuna Mărăcineni (localitate de rang V).

Ştefan D. Ordonanţa de Guvern nr.9. Şerbănescu C. C.. publicată în MO nr. 927/2003.Metode şi tehnici fiscale. Fiscalitate.a II-a. Vintilă G.. Studii de caz. Miricescu E. Editura. publicată în MO nr. Beck. Fiscalitate – de la lege la practică. Cataramă D. Editura Sylvi. Fiscalitate. 941/2003. Bucureşti.. Nica A.. 2010.. Sinteze şi comentarii.. Editura Economică. cu modificările şi completările ulterioare.. Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Bibliografie Ţâţu L. Bucureşti. Bucureşti. Ed. cu modificările şi completările ulterioare. Teste grilă. 107 . 2004. Vintilă N.H. 2007. Ed a VII-a. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->