You are on page 1of 2

UVOD U VJEROJATNOST

drugi kolokvij, 5. 2. 2007.

Ime i prezime : 1 2 3 4 5 Σ

Br. indeksa :

(5) 1. Na √
slučajan način biramo broj x iz segmenta [0, 1]. Odredite vjerojatnost da je broj
b10 xc djeljiv s 3. (byc označava najveći cijeli broj koji nije veći od y. )
(5) 2. Neka je X slučajna varijabla koja poprima vrijednosti u skupu {0, 1, 2} i za koju vrijedi
3
P(X = i) = c + P(X = i − 1), i = 1, 2 i EX = ,
2
za neku konstantu c ∈ R. Odredite distribuciju slučajne varijable X.
(5) 3. U nekom gradu su se jednog kišnog dana na glavnom trgu prodavale dvije vrste kišobrana;
jedna vrsta po 30 kn, a druga po 50 kn. Prodavač je na kraju dana zaključio da je
svaki peti kupac kišobrana kupio skuplji kišobran. Ako je tog dana bilo 200 kupaca,
izračunajte vjerojatnost da je prodavač zaradio barem 7 000 kn.
(5) 4. Slučajna varijabla N ima razdiobu:

P(N = n) = 22−n , n = 3, 4, 5, . . .

(a) Izračunajte EN .
(b) Ako je M = N ·(N2 −3) , izračunajte EM .
(5) 5. Odredite konstante a i b tako da funkcija
x
F (x) = a + b · arctg( ) , − ∞ < x < +∞
a
bude vjerojatnosna funkcija distribucije te odredite njenu funkciju gustoće!
Ako slučajna varijabla X ima funkciju gustoće f (odnosno funkciju razdiobe F ),
izračunajte P(−1 < X < 1) .

Ivana Geček, Julije Jakšetić i Ante Mimica

Napomena: Dopušteno je korištenje pribora za pisanje i brisanje, A4 papira s formulama,


kalkulatora i matematičkog priručnika.

Rezultati i žalbe: .
UVOD U VJEROJATNOST
drugi kolokvij, 5. 2. 2007.

Ime i prezime : 1 2 3 4 5 Σ

Br. indeksa :

(5) 1. Na slučajan način biramo broj x iz segmenta [0, 1]. Odredite vjerojatnost da je broj

b5 5xc djeljiv s 3. (byc označava najveći cijeli broj koji nije veći od y. )

(5) 2. Neka je X slučajna varijabla takva da je

P(X = 0) = 1 − P(X = 1) i EX = 3 VarX > 0.

Odredite razdiobu slučajne varijable X.

(5) 3. Rulet ima 18 crvenih polja, 18 crnih polja i jednu nulu. Pretpostavite da u svakoj igri
igrate na crveno. Ako kuglica padne na crveno, onda dobijete 1 kn, a inace gubite 1 kn.
Približno odredite vjerojatnost da ste nakon 50 igara na dobitku.

(5) 4. Slučajna varijabla X ima razdiobu:


 k−2
1 2
P(X = k) = · , k = 3, 4, 5, . . .
2 3

(a) Izračunajte EX .
(b) Ako je Y = X · (X − 1), izračunajte EY .

(5) 5. Na udaljenosti L izmedu dva mjesta vozi autobus i, prema potrebi, u proizvoljnim
točkama izmedu ta dva mjesta iskrcava putnike. Gustoća vjerojatnosti izlaska putnika
2
iz autobusa u točki x proporcionalna je sa x · ex −L . Izračunajte vjerojatnost da put-
nik izade iz autobusa nakon točke z. Odredite funkciju distribucije izlaska putnika iz
autobusa.

Ivana Geček, Julije Jakšetić i Ante Mimica

Napomena: Dopušteno je korištenje pribora za pisanje i brisanje, A4 papira s formulama,


kalkulatora i matematičkog priručnika.

Rezultati i žalbe: .