You are on page 1of 4

UVOD U VJEROJATNOST

drugi kolokvij, 5. 2. 2007. - rješenja

√ √ √
(5) 1. Označimo sa A sve x ∈ [0, 1] t.d. je b10 xc djeljiv s 3. Uočimo da je 10 x = 100x,
pa interval [0, 1] podijelimo na sljedeći način:

9
[ k 2 (k + 1)2
[0, 1) = [ , ).
k=0
100 100
Sada imamo:

3
[ (3k)2 (3k + 1)2 (3k)2 (3k + 1)2
x∈ [ , )⇔ ≤x< , k = 0, 1, 2, 3 ⇔
k=0
100 100 100 100
3k √ 3k + 1 √
⇔ ≤ x< , k = 0, 1, 2, 3 ⇔ 3k ≤ 10 x < 3k + 1, k = 0, 1, 2, 3 ⇔
10 10

⇔ b10 xc = 3k, k = 0, 1, 2, 3 ⇔ x ∈ A.
Dakle
3 3 
(3k)2 (3k + 1)2 (3k + 1)2 (3k)2

[ λ(A) X 39
A= [ , ) ⇒ P (A) = = − = .
k=0
100 100 λ([0, 1]) k=0 100 100 100

(5) 2. Neka je p = P(X = 0). Tada mora vrijediti


1 = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = p + (p + c) + (p + 2c) = 3p + 3c,
3
= EX = (p + c) + 2(p + 2c) = 3p + 5c
2
1 1
pa je c = 4
ip= 12
, odakle je
 
0 1 2
X∼ 1 1 7 .
12 3 12

(5) 3. X = broj kupljenih skupljih kišobrana =⇒ X ∼ B(200, 15 )


Y = zarada = 50X + (200 − X)30 = 6000 + 20X. Tražena vjerojatnost je
 
1
50 − 200 · 5
P(Y ≥ 7000) = P(6000 + 20X ≥ 7000) = P(X ≥ 50) ≈ 1 − Φ  q 
1 4
200 · 5 · 5
= 1 − Φ(1.7677) ≈ 0.0392.

1 n−2 1 n−1
4. (a) EN = +∞ = 2 · +∞ 1 1
P P 
(5) n=3 n · 2 n=3 n · 2 = 2 · ( (1−1/2) 2 − 1 − 2 · 2) = 4

(b) EM = 21 · (E(N 2 ) − 3 · EN )
1 n−2
E(N 2 ) = +∞ 2

= {n2 = n · (n − 1) + n i konvergentni
P
n=3 n · 2 pripadni redovi}
 =
1 n−2 1 n−2
P+∞ P+∞ 2 1
= n=3 n(n − 1) 2 + n=3 n 2 = (1−1/2)3 − 2 + 2 · (1−1/2)2 − 1 − 1 = 18
1
EM = 2
· (18 − 3 · 4) = 3
π π 1 1
(5) 5. F (−∞) = 0 i F (+∞) = 1 pa imamo: a − b · 2
=0 i a+b· 2
=1⇒a= 2
,b= π
f (x) = F 0 (x) = −b
a
· 1+x12 /a2
1 −1 2
 
P(−1 < X < 1) = F (1) − F (−1) = b · (arctg a
− arctg a
)= π
· arctg(2).
UVOD U VJEROJATNOST
drugi kolokvij, 5. 2. 2007. - rješenja

√ √ √
(5) 1. Označimo sa A sve x ∈ [0, 1] t.d. je b5 5xc djeljiv s 3. Uočimo da je 5 5x = 125x,
pa interval [0, 1] podijelimo na sljedeći način:

10
[ k 2 (k + 1)2 121
[0, 1] = [ , )∪[ , 1].
k=0
125 125 125
Sada imamo:

3
[ (3k)2 (3k + 1)2 (3k)2 (3k + 1)2
x∈ [ , )⇔ ≤x< , k = 0, 1, 2, 3 ⇔
k=0
125 125 125 125

⇔ (3k)2 ≤ 125x < (3k + 1)2 , k = 0, 1, 2, 3 ⇔ 3k ≤ 5 5x < 3k + 1, k = 0, 1, 2, 3 ⇔

⇔ b5 5xc = 3k, k = 0, 1, 2, 3 ⇔ x ∈ A.
Dakle
3 3 
(3k)2 (3k + 1)2 (3k + 1)2 (3k)2

[ λ(A) X 39
A= [ , ) ⇒ P (A) = = − = .
k=0
125 125 λ([0, 1]) k=0 125 125 125

(5) 2. Neka je p = P(X = 0) i q = P(X = 1). Tada mora vrijediti

1 = P(X = 0) + P(X = 1) = q + p,
p = EX = 3VarX = 3pq,
p>0
1
pa je q = 3
i p = 32 , odakle je 
0 1
X∼ 1 2 .
3 3

(5) 3. X = broj igara kada je kuglica pala na crveno =⇒ X ∼ B(50, 18 37


)
Y = dobitak = 1 · X − (50 − X) · 1 = 2X − 50. Tražena vjerojatnost je
 
18
25 − 50 · 37
P(Y ≥ 0) = P(2X − 50 ≥ 0) = P(X ≥ 25) ≈ 1 − Φ  q 
18 19
50 · 37 · 37
= 1 − Φ(0.19118) ≈ 0.4247.
P 
2 k−2 2 k−1 2 k−1
P+∞ 1
 1 3
P+∞ 3 +∞ 2
(5) 4. (a) EX = k=3 k· 2
· 3
= · ·
2 2 k=3 k· 3
= 4
· k=1 k· 3
−1−2· 3
=
 
= 34 · (1−2/3)
1
2 − 7
3
=5
2 k−2
P+∞ 2 1

(b) EY = E(X 2 )−EX = k=3 k · 2 · 3
−5 = {k 2 = k · (k − 1) + k i konvergentni prip. redovi} =
2 k−2
k−2
= +∞ + +∞ k · 23 − 5 =
P P
k=3 k(k − 1) 3 k=3 
2 k−2 2 k−1
P+∞ 3
P+∞ 2
= k(k − 1) − 2 · 1 + · k · − 1 − 2 · −5=
 k=2 3 2
 k=1 3 3
2
= (1−2/3) 3 − 2 + 32 · (1−2/3)
1
2 − 1 − 3
4
− 5 = 107/2
2
(5) 5. f (x) = A · x · ex −L , A=konst. 
RL 2 R L2 −L L2 −L
0
A · x · ex −L = 1 ⇒ {supst. t = x2 − L} ⇒ 1
A
= −L
1
2
t 1
· e dt = · e
2
−L
−e =
L2 eL
= · e−L · (e − 1) ⇒ A = 2·(eL2 −1)
1
2
Rz 2
2 ez −1
F (z) = 0 A · x · ex −L = kao i gore = 4·(eL2 −1)
2
ez −1
P(X > z) = 1 − F (z) = 1 − 4·(eL2 −1)