P. 1
01 zemljani radovi.pdf

01 zemljani radovi.pdf

|Views: 45|Likes:

More info:

Published by: Petra Shepard Nikolic on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2012

pdf

text

original

Организација грађења Организација грађења

и основ и основe e менаџмента менаџмента и основ и основe e менаџмента менаџмента
01 01 Земљани радови Земљани радови
Земљани радови Земљани радови
1. Ископи
скидање хумуса
широки ископ, ширина преко 2.00 м
ископ за темељне ровове до 1.00 м ширине
ископ за темељне ровове преко 1.00 м ширине
2. Насипања
насипање земље око темељних зидова
насипање земље испод подова
насипање тампон слоја шљунка
3. Транспорт
одвоз вишка земље са градилишта
довоз земље за насипање на градилиште
Земљани радови Земљани радови
1. Ископи
скидање хумуса
oбрачун по m2
испод габарита објекта, и по стазама и тротоарима
дебљина слоја уобичајено једнака пројектованим слојевима на тлу
широки ископ, ширина преко 2.00 м
oбрачун по m3 oбрачун по m3
уобичајено само код објеката са подрумима
дубина копања није критеријум, а може и да буде променљива
површина по спољном габариту објекта (спољна ивица темеља), а
дубина до испод последњег слоја пода на тлу (шљунак)
ископ за темељне ровове до 1.00 м ширине
oбрачун по m3
дубина копања није критеријум, и може да буде променљива
површина копања из основе темеља, а дубина до испод последњег
слоја испод темељне стопе (шљунак)
све темељне стопе одговарајуће ширине улазе у једну позицију
ископ за темељне ровове преко 1.00 м ширине
Земљани радови Земљани радови
2. Насипања
насипање земље око темељних зидова
oбрачун по m3
ширину и дужину за насипање читати из основе темеља, а дубину из
вертикалних пресека
земља се “враћа” до своје првобитне висинске коте, или до пројектоване
коте
насипање земље испод подова насипање земље испод подова
oбрачун по m3
уобичајено само код приземних објеката
површина насипања из основе темеља (унутар темељних зидова), а дубина
од коте скинутог хумуса до коте испод свих пројектованих слојева пода на
тлу (шљунак)
насипање тампон слоја шљунка
oбрачун по m2
oбрачун може да буде и по m3, уколико се дебљине слојева разликују
површина испод темељних стопа, испод тротоара, и испод подова на тлу
Земљани радови Земљани радови
3. Транспорт
одвоз вишка земље са градилишта
oбрачун по m3
разлика између ископане и насуте земље по претходним позицијама
узети хумус у рачуницу, конвертован у m3
довоз земље за насипање на градилиште
oбрачун по m3
ако је разлика између ископане и насуте земље негативан број, то
показује мањак земље за насипање
Подрум Подрум – –
опште опште
Подрум Подрум – –
хумус хумус
Подрум Подрум – –
широки широки
ископ ископ
Подрум Подрум – –
ровови ровови
Подрум Подрум – –
насип насип
Приземље Приземље – –
опште опште
Приземље Приземље – –
хумус хумус
Приземље Приземље – –
ровови ровови
Приземље Приземље – –
насип око насип око
зидова зидова
Приземље Приземље – –
насип насип
испод испод
подова подова
Спољно степениште Спољно степениште
Приземље Приземље – – нумерички пример нумерички пример
Задатак Задатак

00 м ширине 2. Ископи скидање хумуса широки ископ.00 м ископ за темељне ровове до 1. Транспорт одвоз вишка земље са градилишта довоз земље за насипање на градилиште .00 м ширине ископ за темељне ровове преко 1.Земљани радови 1. Насипања насипање земље око темељних зидова насипање земље испод подова насипање тампон слоја шљунка 3. ширина преко 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->