JKP "VODOVOD" Šid osnovano je 1984. godine, kao samostalno preduzeće, od strane SO Šid.

Danas ovo preduzeće zapošljava 82 radnika i gazduje sistemom vodosnabdevanja naseljenih mesta: Šid, Batrovci, Ilinci, Vašica, Berkasovo, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik i Bingula, ukupne dužine oko 85km kao i korišćenja kanalizacijone mreže dužine oko 45km. Sistem bodosnabdevanja obuhvata oko 11000 priključaka na vodovod. Preduzeće je locirano na lokacijama: izvorište Batrovci, pumpne stanice "Šid" i "Kuzmin", upravna zgrada – Šid Svetog Save 40. Voda koju piju građani iz vodovoda spada u red kvalitetnijih voda u Vojvodini. Kvalitet vode prati se redovnom analizom vode koje vrši Zavod za zaštitu zdravlja iz Sremske Mitrovice (30 analiza mesečno). Delatnosti: · Prouzvodnja i distribucija vode (oko 2,5 miliona m3/dodišnje) · Prečišćavanje i odvodnja otpadnih voda · Izdradnja novih mreža · Rekonstrukcija i održavanje vodovodne i kanalizacijone mreže. U 2005. godini JKP "Vodovod" počinje vidno da napreduje: braćen je veliki deo zaostalog duga, povećan je procenat naplate, izvršena je sanacija vodotornja, započeta sanacija vodovodne cevi ispod auto puta E-70, u seoskim naseljima izvršena je dogradnja bodovodne mreže, u Šidu je izvršena izgradnja kanalizacione mreže u pet ulica, vršeno je i uredno snabdevanje vodom bez zastoja i konačno od osnivanja izvršeno je preseljenje upravne zgrade u Šidu.

U planu JKP "Vodovoda" je: · Nabavka vozila za odgušivanje kanalizacijone mreže. · Ugradnja (kupljenog) fekalog merača · Automatizacija posrojenja · Izgradnja kanalizacijone mreže u nekoliko ulica u Šidu · Podizanje kvaliteta vode za piće · Izgradnja prečistača otpadnih voda JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "VODODVOD" KNEZA MILOŠA 24, 22240 ŠID TEL: FAX: 022/712-460 022/714-115 ,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful