PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM

KESELAMATAN MAKMAL & BENGKEL FRIM

JAWATANKUASA KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM) KEPONG, 52109 KUALA LUMPUR

PENYUNTING
Dr. Mohd Nor Mohd Yusoff En. Shaharuddin Hashim Pn. Rafeadah Rusli Pn. Sharmiza Adnan

PENYUMBANG
Rahim Sudin Salamah Selamat Hoi Why Kong Lee Tack Wan Putri Faridatul Akmar Ong Cheng Lee Nor Azah Mohd Ali Rozita Ahmad Nurulhuda Mohd Nasir Puad Elham Majidah Ariffin

i

AHLI-AHLI JAWATANKUASA KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM PENGERUSI SETIAUSAHA AHLI-AHLI : : : Dr. Mohd Nor Mohd Yusoff En. Shaharuddin Hashim Dr. Rahim Sudin Dr. W. Rasidah W. Abdul Kadir En. Zaihan Jalaludin En. Mohd Radzi Ahmad En. Arshad Omar Pn. Rafeadah Rusli Pn. Sharmiza Adnan Pn. Majidah Ariffin Pn. Nashatul Zaimah Noor Azman Cik Siti Aishah Shamsuddin

ii

KANDUNGAN Muka Surat KATA-KATA ALUAN PENGERUSI JAWATANKUASA KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM BAB 1 Peraturan Am Keselamatan Makmal dan Bengkel Kod Keselamatan Makmal Peraturan Am Bekerja di Makmal/Bengkel Keselamatan di Makmal Keselamatan di Bengkel Kegunaan Peralatan Keselamatan Diri di Makmal/Bengkel Kemalangan Utama Akibat Kecuaian Anda Penyelenggaraan Am Penyelenggaraan Makmal BAB 2 Penyelenggaraan Bahan Kimia dan Gas Penyelenggaraan Bahan Kimia Simbol Bahaya Bahan Kimia Penggunaan Am Bahan Kimia Penggunaan Asid/Alkali Pekat Penggunaan Bahan-bahan Organik Pelupusan Sisa-sisa Bahan Kimia Pengelasan Sisa-sisa Bahan Kimia Prosedur Pelupusan Sisa-sisa Bahan Kimia Butir-butir Silinder Gas Penyelenggaraan Gas Penggunaan Gas BAB 3 Punca-punca Bahaya dari Alat-alat Elektrik dan Mekanikal Penyelenggaraan Alat-alat Elektrik Pengendalian Alat-alat Elektrik Cara Mengelakkan Kemalangan Secara Am BAB 4 Teknik-teknik Bekerja di Makmal dan Bengkel Teknik Asas Penggunaan Alat Kaca di Makmal Memotong Tiub dan Batang Kaca Penggunaan Radas-radas Kaca di Makmal Teknik-teknik Ekstraksi/Refluks Teknik Pemisahan Teknik Penyulingan Teknik Penurasan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Biologi di Makmal Teknik-teknik Bekerja di Bengkel. BAB 5 Bahaya Kebakaran iii v 1 1 1 2 2 2 3 9 10 10 11 11 11 11 14 14 14 15 15 15 16 17 18 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 25 27 30 30 .

Kalsium Luka a) Luka Kecil Atau Calar b) Masuk Selumbar (Kayu.KANDUNGAN Muka Surat Punca-punca Kebakaran Tindakan-tindakan yang Perlu Diambil Apabila Berlaku Kebakaran Alat-Alat Melawan Kebakaran BAB 6 Pertolongan Cemas di Makmal/Bengkel Peti Pertolongan Cemas Peringatan Jika Berlaku Kemalangan Tidak Sedarkan Diri dan Asfikasi Melepuh dan Melecur a) Rawatan Am Untuk Melepuh b) Rawatan Untuk Melepuh Disebabkan Oleh Bahan Kimia (i) Terkena Asia Atau Alkali (ii) Terkena Bromin (iii) Terkena Bahan Organik (iv) Terkena Fosforus (v) Terkena Tar (vi) Terkena Natrium. Logam Dan Sebagainya) c) Pendarahan (Haemorrhage) d) Luka Dalam dan Darah Meleleh Keluar dengan Banyaknya Terenjat elektrik Kecederaan Mata (a) Benda Pejal dalam Mata (b) Kekotoran yang melekat di mata (c) Mata Dimasuki Asid atau Alkali Peringatan Ketika Kebakaran (a) Kebakaran Pakaian (b) Kebakaran Bahanuji Termakan Racun (a) Asid (b) Alkali (c) Lain-lain Jenis Racun (d) Gas (e) Fenol Atas Kulit Renjatan Pengsan LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4 RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN 30 30 31 32 32 32 32 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 39 40 41 57 58 60 61 iv .

KATA-KATA ALUAN PENGERUSI JAWATANKUASA KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Semoga akan menjadi penggalak ke arah kemalangan sifar di tempat kerja kita. Harapan saya adalah agar kakitangan di Institut ini akan menggunakan panduan ini sebaik mungkin dalam kerja harian mereka dan bersikap berhati-hati lagi mengenai aspek keselamatan diri sendiri. Kemalangan di tempat kerja merupakan satu komponen penting daripada sejumlah kemalangan yang boleh mengakibatkan kematian dan kecacatan. usaha-usaha penggalakkan untuk meningkatkan kesedaran sudah lama dijalankan dan salah satu cara adalah melalui panduan keselamatan ini. Di antara objektif utama panduan keselamatan ini disediakan adalah bagi membolehkan kakitangan yang bekerja di makmal dan bengkel didedahkan dengan pengetahuan berhubung keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja masing-masing. Mohd Nor Mohd Yusof Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Makmal dan Bengkel FRIM 2003 v . Usaha untuk menyunting semula panduan ini dilaksanakan agar sentiasa dapat meningkatkan kesedaran kakitangan mengenai bahaya dan bencana pekerjaan dari semasa ke semasa. ‘UTAMAKAN KESELAMATAN’ Dr. saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas di atas inisiatif menerbitkan panduan keselamatan ini. Penerangan seperti penggunaan peralatan keselamatan dan teknikteknik bekerja di makmal adalah untuk menggalakkan amalan-amalan positif dalam menjamin kesihatan dan keselamatan serta bagi mengelakkan kemalangan di tempat kerja. Kepada ahli-ahli jawatankuasa keselamatan makmal dan bengkel FRIM serta semua pihak yang terlibat. Kita mahu mewujudkan persekitaran dan budaya kerja yang sihat dan selamat di Institut ini. Di Institut ini. Hanya melalui kepekaan mengenai keselamatan diri ketika bekerja dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan dan kemalangan yang berpunca daripada sikap sambil lewa seseorang pekerja. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata di dalam panduan keselamatan ini. Walaubagaimana pun tahap kesedaran berhubung dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara kita masih belum boleh dibanggakan.

PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM

BAB 1 Peraturan Am Keselamatan Makmal dan Bengkel Menjaga keselamatan semasa bekerja bukan sahaja dapat menjamin keselamatan diri sendiri bahkan juga rakan-rakan setugas dan harta benda yang digunakan. Setiap gerakerja yang dilakukan mempunyai peraturan dan kaedah yang patut diikuti supaya setiap kerja terlaksana dengan teratur, cermat dan selamat. Kerja-kerja yang dilakukan tanpa mengikut peraturan dan lalai, berkemungkinan menyebabkan kemalangan yang tidak diingini. Biasanya seseorang itu akan insaf dan menyedari kepentingan menjaga keselamatan setelah ditimpa kemalangan yang serius. Dalam hal ini mencegah adalah lebih baik dari mengubati. Oleh yang demikian setiap kakitangan yang bekerja di makmal atau bengkel dikehendaki: * * * * menumpukan sepenuh perhatian semasa bekerja sentiasa menggunakan fikiran semasa menjalankan tugas memahami bahaya bahan-bahan kimia yang digunakan menggunakan peralatan dengan betul

Soal keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Oleh itu, setiap individu seharusnya mengambil daya usaha untuk mempertingkatkan tahap keselamatan di FRIM. Kemalangan yang tidak diingini boleh dielakkan di samping menghasilkan kerja-kerja yang bermutu. Kod Keselamatan Makmal Kod ini merupakan peraturan umum yang perlu dipatuhi oleh semua kakitangan yang bekerja di makmal dan bengkel. Kod ini telah dipersetujui bersama oleh Jawatankuasa Keselamatan Makmal Institut Kimia Malaysia dan diamalkan oleh kebanyakan makmal di negara ini. Kod ini perlu dipamerkan di setiap makmal untuk makluman dan tindakan kepada semua kakitangan yang bertugas di makmal. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gunakan teknik yang betul. Jika kurang pasti, bincangkan dengan orang yang lebih berpengetahuan atau berpengalaman Kacamata keselamatan dan pakaian pelindung yang disediakan mesti dipakai DILARANG merokok di dalam makmal DILARANG makan, minum dan bersolek di dalam makmal DILARANG bergurau di dalam makmal DILARANG berlari di dalam makmal atau di sepanjang laluan Anggapkan setiap bahan kimia adalah merbahaya kecuali ada penerangan jelas mengenainya. Pastikan tangan anda kering apabila mengendalikan sebarang sambungan elektrik bagi mengelakkan kejutan elektrik Padamkan api apabila tidak digunakan Elakkan bekerja seorang diri di dalam makmal. Pastikan terdapat orang kedua yang boleh memberi bantuan jika berlaku kemalangan.

1

PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM

Peraturan Am Bekerja di Makmal/Bengkel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pastikan alat pemadam api ditempatkan berdekatan dengan pintu atau di tempat yang sesuai. (Alat pemadam api mestilah berada dalam keadaan yang baik dan berfungsi) Pastikan tiada sebarang kebocoran gas sebelum dan selepas menggunakannya Pastikan alat-alat berada di dalam keadaan yang baik sebelum ianya digunakan terutama yang melibatkan nyalaan api dan gas Pastikan jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan dari suis mencukupi bagi alat yang hendak digunakan Pastikan tempat bekerja anda mempunyai kotak pertolongan cemas yang lengkap Pastikan pakaian pelindung yang dipakai sesuai dengan jenis kerja Sentiasa memakai kasut bertutup semasa bertugas Gunakan alat pelindung pernafasan semasa mengendalikan bahan-bahan beracun. Pastikan regulator udara termampat di dalam makmal/bengkel ditutup setiap kali selesai menggunakannya. Maklumkan kepada kakitangan lain di makmal setiap kali hendak memasang mesin pemampat udara (air compressor)

Beberapa peraturan keselamatan tambahan berikut perlu diambil perhatian. Keselamatan di Makmal 1. 2. 3. Gunakan sarung tangan yang sesuai dengan bahan kimia yang dikendalikan Jangan hulurkan kepala ke dalam kebuk wasap semasa mengendalikan bahan kimia meruap Pastikan anda memakai cermin mata keselamatan apabila menjalankan ujikaji yang mudah mercik. BAHAYA DARI BAHAN KIMIA - sila rujuk Lampiran 1 BAHAYA DARI SILINDER GAS - sila rujuk Lampiran 2 Keselamatan di Bengkel 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pastikan semua jenis tumpahan dibersihkan sama ada di peralatan, meja atau lantai Pastikan semua peralatan dan alat radas disusun dengan kemas dan teratur selepas digunakan Gunakan topi keselamatan semasa anda bertugas di bengkel Gunakan kasut khas semasa menjalankan tugas Gunakan perlindungan telinga (ear muff) semasa mengendalikan mesin yang mengeluarkan bunyi melebihi 80 dB Gunakan sarung tangan kulit untuk mengendalikan kayu dan sarung tangan getah untuk mengendalikan bahan awet.

2

PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM

Kegunaan Peralatan Keselamatan Diri di Makmal/Bengkel Semasa menjalankan kerja-kerja am di bengkel dan makmal, perlindungan perlu diberikan kepada anggota badan seperti mata, tangan dan kaki kerana anggota badan ini tidak dapat menahan daripada perkara-perkara di luar jangkaan yang boleh berlaku seperti letupan peralatan kaca, asap toksik, bahan kimia atau objek yang jatuh. Semua kerja di makmal dan bengkel adalah berpotensi sebagai berbahaya. Penggunaan peralatan perlindungan diri dan peralatan keselamatan makmal yang bersesuaian adalah langkah berjaga-jaga yang perlu diambil supaya pekerja dapat bekerja dengan selamat. Peralatan keselamatan makmal/bengkel dan perlindungan diri dibekalkan bagi tujuan mengelakkan bahaya sama ada dari kerja-kerja pemprosesan, kimia, radiologi, mekanikal dan persekitaran yang berpotensi menyebabkan kecederaan atau ketidakfungsian sebarang anggota badan melalui penafasan, penyerapan atau hubungan langsung secara fizikal. Penggunaan peralatan ini mestilah memenuhi spesifikasi, prosedur, standard, kod dan undang-undang yang terpakai. Penyelenggaraan dan kebersihan terhadap peralatan tersebut perlulah dilaksanakan bagi memastikan alat tersebut sentiasa dalam keadaan baik dan boleh berfungsi semasa diperlukan atau semasa kecemasan. 1. KOT MAKMAL

Kegunaan Melindungi pakaian dan anggota badan daripada sebarang pencemaran atau percikan bahan kimia Prosedur Penggunaan • • • Sentiasa memakainya semasa menjalankan kerja makmal Mengenakan semua butang dengan sempurna Semua pakaian lain seperti tudung, kolar baju, tali leher atau selendang hendaklah diselitkan dengan rapi ke dalam baju makmal

3

4. • Pastikan dalam keadaan sediaguna 3. • Goggle mestilah bersih dari sebarang kotoran. bahan berdebu kering. respirator hendaklah ditukar. • Sekiranya bau asid/pelarut organik dkesan semasa memakainya. Prosedur Penggunaan • Sentiasa memakainya ketika melakukan kerja-kerja berisiko. FACE SHIELD (PELINDUNG MUKA) Kegunaan Melindungi keseluruhan bahagian muka daripada sebarang kecederaan sewaktu menjalankan kerja-kerja berisiko tinggi. GOGGLE (PELINDUNG MATA) Kegunaan Melindungi mata daripada sebarang kecederaan sewaktu menjalankan kerja-kerja berisiko tinggi seperti percikan bahan kimia. • Menutupi keseluruhan bahagian hidung dan mulut. • Bahagian hadapan cermin mestilah bersih dari sebarang kotoran. DUST/MIST RESPIRATOR Kegunaan Melindungi sistem penafasan daripada bahan meruap asid atau pelarut organic. Prosedur Penggunaan • Sentiasa memakainya ketika melakukan kerja-kerja berisiko. • Pastikan dalam keadaan sedia guna. metallic fumes atau persekitaran berhabuk Prosedur Penggunaan • Memakainya sesuai dengan kerja dilakukan dan persekitaran. • Pastikan dalam keadaan sedia guna.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 2. 4 .

Prosedur Penggunaan • Memakainya jika berlaku kebocoran gas atau pencemaran asid atau pelarut organik meruap yang boleh memberi kesan serta merta kepada sistem penafasan. • Pastikan dalam keadaan sediaguna dan bersih dengan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali setiap sebulan.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 5. 7. PETI PERTOLONGAN KECEMASAN Kegunaan Menyimpan ubat-ubatan dan kelengkapan pertolongan cemas untuk rawatan awal. • Penapis hendaklah ditukar apabila hampir ke tarikh luput. Prosedur Penggunaan • Pastikan ianya diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan mempunyai senarai jenis-jenis ubat dan mempunyai notis tarikh luput. 6. HALF-FACE RESPIRATOR Kegunaan Melindungi sistem penafasan daripada bahan toksik meruap dan gas. • Jumpa doktor untuk rawatan lanjut. EYEWASH Kegunaan Mencuci/membilas mata dari percikan bahan kimia (asid/alkali) Prosedur Penggunaan • Buka tombol penutup dan percik larutan pembasuh ke mata • Jumpa doktor untuk rawatan lanjut. • Menutupi keseluruhan bahagian hidung dan mulut. • Semua ubat hanya untuk rawatan awal sahaja. 5 . • Pastikan penggunaan ubat berpandukan prosedur.

biarkan pancutan air mengalir ke permukaan tersebut sehingga rasa sakit dapat dikurangkan.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 8. FIRE BLANKET Kegunaan Melindungi bahagian anggota/pakaian dari kebakaran kecil Prosedur Penggunaan • Tarik blanket dari sarungnya dan secepat mungkin selubungi bahagian mangsa yang terbakar. • Jumpa doktor untuk rawatan lanjut. • Jika bahan kimia telah mengenai bahagian kulit. EMERGENCY/SAFETY SHOWER Kegunaan Membasuh atau membilas bahagian anggota/pakaian yang terkena bahan kimia berkepekatan tinggi. Prosedur Penggunaan • Buka air paip dengan menarik tombol pembuka ke bawah. • Bawa mangsa ke klinik/hospital untuk rawatan seterusnya 6 . • Pastikan dalam keadaan sediaguna dan bersih dengan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali setiap sebulan. 9. • Ketepikan blanket dan kenalpasti tanda kecederaan pada mangsa. • Pastikan kebakaran pada mangsa telah terpadam sepenuhnya. • Halakan bahagian yang terkena bahan kimia ke pancuran air.

PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 10. Prosedur Penggunaan • Memakainya sesuai dengan kerjakerja yang dilakukan • Elakkan daripada memakai sebelah tangan sahaja • Membersihkan selepas menggunakannya • Pastikan dalam keadaan sediaguna 12. tidak boleh berkongsi • Pastikan dalam keadaan sediaguna 7 . Prosedur Penggunaan • Memakainya sesuai dengan kerjakerja yang dilakukan • Elakkan dari memakai sebelah tangan sahaja • Membersihkan selepas menggunakannya • Setiap pekerja harus diberikan sepasang. SARUNG TANGAN KAIN KAPAS Kegunaan Melindungi keseluruhan bahagian tangan dari kecederaan semasa menjalankan aktivitiaktiviti kerja berat dan melibatkan suhu panas. SARUNG TANGAN PAKAI BUANG Kegunaan Melindungi bahagian tangan daripada bahan atau kotoran berjangkit atau semasa pengendalian bahan-bahan kimia berkepekatan rendah Prosedur Penggunaan • Sentiasa memakainya sesuai dengan kerja-kerja yang dilakukan 11. SARUNG TANGAN GETAH Kegunaan Melindungi keseluruhan bahagian tangan dari kecederaan semasa menjalankan kerjakerja berisiko atau pengendalian bahan-bahan kimia berbahaya.

EAR MUFF Kegunaan Melindungi anggota pendengaran dari kesan bunyi bising yang mungkin memberi kesan negatif pada system pendengaran. Prosedur Penggunaan • • • • Memakainya sesuai dengan kerja dilakukan Menutupi keseluruhan bahagian telinga Letakkan ditempat yang senang dilihat Pastikan sentiasa dalam keadaan sedia guna 14. kelas B(cecair) dan kelas C (elektrik) Prosedur Penggunaan • • • • • Bawa alat berdekatan api Tidak melawan arus angin Tarik pin keselamatan Halakan muncung ke pangkal api Tekan pelancar 8 . PEMADAM API SERBUK KERING Kegunaan Sesuai untuk kebakaran kecil kelas A (pepejal).PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 13.

pisau. PEMADAM API KARBON DIOKSIDA Kegunaan Memadamkan kebakaran kecil kelas D (kebakaran logam dan flammable liquid) Prosedur Penggunaan • • • • • Bawa alat berdekatan api Tidak melawan arus angin Tarik pin keselamatan Halakan muncung ke pangkal api Tekan pelancar Kemalangan Utama Akibat Kecuaian Anda 1) Luka. alkali pekat dan sebatian organik pecahan dari bahan-bahan kaca dari mata gergaji. kayu dan benda-benda keras dari mesin-mesin yang melibatkan kuasa tekanan dari renjatan elektrik Kebakaran dan Letupan a) b) c) d) akibat dari pelarut organik.sila rujuk Lampiran 3 9 .PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 15. cedera dan buta a) b) c) d) e) 2) akibat dari percikan asid pekat. asid dan alkali pekat akibat dari gas akibat dari punca-punca elektrik akibat dari alat bertekanan tinggi 3) Keracunan a) b) akibat dari bahan kimia akibat dari habuk kayu/partikel halus BAHAYA DARI BENGKEL .

3. Kawasan kerja hendaklah sentiasa kemas dan bersih sebelum dan selepas digunakan Lantai kawasan kerja hendaklah bebas dari sebarang bentuk halangan dan tumpahan Semua peralatan yang telah digunakan. Bahan kimia perlu diletakkan di tempat asal selepas digunakan. 4. Label yang rosak hendaklah diganti semula Pastikan bahan kimia yang disediakan mempunyai label dan tarikh penyediaannya Gunakan kebuk wasap apabila menggunakan bahan kimia yang meruap dan membahayakan kesihatan Sisa-sisa bahan kimia hendaklah dikumpulkan di dalam bekas yang berasingan dan dilabel dengan terang untuk tujuan pembuangan. 9. 2. 2. 4. 6. Pembuangan bahan awet melalui longkang adalah dilarang sama sekali Pastikan semua alat-alat yang melibatkan gam. simen. pastikan kandungan minyak pelincirnya mencukupi Pastikan terlebih dahulu keadaan mesin sempurna sebelum dan sesudah digunakan Bebaskan sebarang daya tekanan atau vakum pada alat radas selepas tamat bekerja. 8. ia hendaklah dibersihkan terlebih dahulu Label pada bahan kimia hendaklah sentiasa berada dalam keadaan baik dan jelas. Jika ada tumpahan di luar botol. Penyelenggaraan Makmal 1. 5. bahan awet dan cat dicuci sempurna sesudah digunakan Sebelum menggunakan alat-alat bermotor. Sebarang sambungan elektrik hendaklah ditanggalkan Pastikan punca air. 3. 10 . 7.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Penyelenggaraan Am 1. api. elektrik dan gas ditutup selepas digunakan. 5. perlu dibersihkan dan diletakkan semula di tempat asalnya Sebarang peralatan yang rosak hendaklah dilabelkan dengan terang dan dilaporkan segera kepada pegawai atasan untuk tindakan lanjut. gris.

Simbol Bahaya Bahan Kimia Kebanyakan bahan kimia adalah merbahaya kepada kesihatan sekiranya tidak digunakan dengan betul. 6. Sikap ‘tidak apa’ selalunya akan membawa keburukan kepada diri sendiri. Kakitangan yang bekerja di makmal seharusnya memahami simbol-simbol amaran yang terdapat di botol bahan kimia sebelum menggunakannya. Ini adalah kerana negara kita mempunyai cuaca yang panas dan lembab yang boleh menyebabkan kebanyakan bahan kimia meruap dan menimbulkan bahaya kemalangan Mempunyai rak untuk menyimpan bahan kimia dengan teratur dan sistematik Mempunyai rekod keluar-masuk bahan kimia yang lengkap dan kemaskini Dilengkapkan dengan alat-alat keselamatan seperti alat pemadam api. 4. 7. cecair atau gas) takat didih (boiling point) takat lebur (melting point) kestabilan bahan pada suhu yang berbeza Faktor-faktor di atas mempengaruhi cara penyimpanan bahan-bahan tersebut termasuk suhu kawalan dan sistem pengudaraan. Bahan kimia yang berlebihan perlu disimpan di tempat yang memenuhi ciri-ciri berikut:1. 3. Kesemua bahan kimia perlu disimpan dalam keadaan yang sesuai bagi memanjangkan masa hayatnya.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM BAB 2 Penyelenggaraan Bahan Kimia dan Gas Penyelenggaraan Bahan Kimia Bahan-bahan kimia mempunyai ciri-ciri fizikal dan kimia yang berbeza seperti:a) b) c) d) e) takat kilat (flash point) bentuk bahan kimia (pepejal. loceng kebakaran. Simbol-simbol amaran bahaya yang biasa terdapat di kebanyakan botol/bekas bahan kimia adalah seperti berikut: 11 . ‘shower’ dan sebagainya Pastikan stor sentiasa berkunci apabila tidak digunakan. 2. alat pernafasan. Ianya perlu diletak berasingan dari tempat kerja Mempunyai sistem pengudaraan yang baik Dilengkapi dengan alat penghawa dingin (24 jam) terutama bagi bahan kimia yang mempunyai takat kilat yang rendah. 5. 8. ianya akan memberikan faedah kepada kerja-kerja penyelidikan yang dijalankan. Kunci hendaklah dipegang oleh pegawai yang dipertanggungjawabkan Setiap bahan kimia yang diterima dan dikeluarkan perlu diperiksa dan direkodkan di dalam kad indeks. Sebaliknya kalau digunakan dengan mengikut peraturan yang betul. selimut api (fire blanket).

cyanide. aniline. hidrazline nitrate. MENGHAKIS (Corrosive) menyebabkan hakisan atau kulit terbakar jauhi daripada sentuhan pada kulit dan mata contoh: asid kuat (HC1. HNO3 dsb) alkali. CO. picric acid 12 . MUDAH MELETUP (Explosive) simpan di tempat yang berasingan jauhi dari sebarang haba atau punca api contoh: benzoyl peroxide. RACUN (Toxic/poison) merbahaya jika tersedut atau terminum jauhi dari terkena kulit/mata contoh: sebatian arsenic. hidrogen. butane. acetylene 2. benzoyl chloride 3. raksa dsb. mercury fulminate. acetic anhydride. MUDAH TERBAKAR (Highly flammable) simpan di tempat sejuk dan mempunyai sistem pengudaraan yang baik jauhi dari punca api – dilarang merokok sila tutup dengan rapat awasi pembuangan statik (static discharge) contoh: alkohol.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 1. 4.

BAHAYA BIOLOGY (Biohazard) . max. BAHAN KIMIA MERANGSANG (Irritant/harmful) simpan di tempat sejuk botol perlu disejukkan dahulu sebelum dibuka gunakan kain basah untuk menyelaputi penutup sebelum botol dibuka jauhi dari sentuhan kulit/mata contoh: ally isothiocyanate. barium dioxide.bahan merbahaya yang terhasil daripada tumpahan atau pelepasan ejen biologikal. toksin. dose 0. semua jenis nitrate 6.5 mR/hr. - 8. III. dose 200 mR/hr. I. perchloric acid.selupusan sisa biologikal hendaklah mengikut prosedur khas atau diautoklaf terlebih dahulu 13 . dose 10 mR/hr. atau organisma berjangkit kepada persekitaran . max. max. BAHAN PENGOKSID (Oxidising) bahan ini mudah bertindakbalas dan mudah meletup jauhi dari segala bahan kimia yang reaktif dan punca haba contoh: hidrogen peroksida. cyclohexyl isocyanate. BAHAN RADIOAKTIF (Radioactive) jauhi dari kawasan yang mengandungi simbol ini kecuali dilengkapi dengan pakaian pelindung terdapat dalam 3 kelas.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 5. ethyl isocyanate 7. II.

000002 0. 2. 3.000002 0. neutralkan dengan alkali/asid cair terlebih dahulu sebelum dilakukan pencucian Gunakan alat pembawa botol khas untuk kerja-kerja pemindahan botol asid/alkali pekat Gunakan sarung tangan yang mempunyai ketahanan terhadap bahan kimia ini Gunakan kebuk wasap.00002 HU % % % % % % % % % % % BDH AnalaR Hydrochloric acid sp.000002 0.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Penggunaan Am Bahan Kimia 1. Gunakan batu didih (boiling chips) untuk tujuan pemanasan Jangan gunakan nyalaan api (open flame) untuk tujuan pemanasan.18 g Maximum limits of impurities Colour Free chlorine (Cl) Sulphate (SO4) Sulfite (SO3) Aluminium (Al) Ammonium(NH4) Arsenic(As) Barium (Ba) Cadmium (Cd) Calcium (Ca) Cobalt (Co) Copper (Cu Iron (Fe) Lead (Pb) Magnesium (Mg) Manganese (Mn) Molybdenum (Mo) Nickel (Ni) Potassium (K) Sodium (Na) Strontium (Sr) Zinc (Zn) 10 0.rujuk pada kod keselamatan HCL = 36.000005 0. Pencairan mestilah dilakukan dengan mencampurkan asid ke dalam air Gunakan pipet untuk kerja-kerja penyukatan asid/alkali Jika terjadi pertumpahan asid/alkali.0005 0.00005 0. No.5L Gambarajah 1. Pastikan anda mengetahui bentuk tindakbalas yang akan terjadi dari percubaan tersebut 3.0002 0. Contoh label bahan kimia Penggunaan Asid/Alkali Pekat 1.000002 0.46 Minimum assay 35.0001 0. Penggunaan Bahan-bahan Organik 1. 3. 6. Sebelum menggunakan sebarang bahan kimia anda mestilah memastikan dan memahami ciri-ciri bahan kimia tersebut dari label yang dilekatkan kepada bekas penyimpan. 2.N. 14 . 1.0000005 0. 2.0001 0.000005 0. gunakan mantel pemanas (heating mantle) Pastikan botol ditutup dengan baik selepas sahaja digunakan.000002 0.00005 0. Rujuk gambarajah 1.00005 0.00002 0.00001 0. 5.4% HCl Weight per ml at 20° about 1.001 0. gr.00005 0. 4. Pastikan anda telah mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu untuk melindungi diri anda .00001 0.18 U. rinse immediately with plenty of water and seek medical advice Keep out of reach of children BDH Chemicals Ltd Poole England Corrosive % % % % Prod 10125 2. 1789 Causes burns Irritating to respiratory system In case of contact with eyes.

Sisa-sisa bahan kimia boleh terdiri daripada bentuk cecair. alkali. benzene dan sebagainya. sodium hipoklorit. hidroksida logam. bateri dan sebagainya. alcohol. lateks. racun tikus dan sebagainya Sisa bahan kimia takorganik seperti asid. minyak hidrolik. 1. Pelupusan Sisa-sisa Bahan Kimia Sisa-sisa bahan kimia adalah merupakan sebarang bahan buangan yang mengandungi apa sahaja bahan kimia yang terhasil dari makmal-makmal penyelidikan yang terdapat di FRIM. racun kulat. mendakan mahupun pepejal. sisa asbestos. epoksi dan sebagainya. sisa PVC dan sebagainya Sisa kimia organik tanpa unsur halogen/sulfur (<1%) seperti aseton. pepejal mineral. tanah tercemar minyak dan sebagainya Sisa kimia organik mengandungi unsur halogen/sulfur seperti Freon. dakwat pencetak.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Amaran Kebanyakan dari bahan kimia organik bersifat meruap. sisa sianida dan sebagainya Sisa pelbagai.sisa ubat. isosianida. Prosedur Pelupusan Sisa-sisa Bahan Kimia Kaedah pengendalian sisa bahan kimia yang perlu dipatuhi oleh semua kakitangan yang terlibat dengan bahan kimia dari setiap makmal yang terdapat di FRIM. fenol. cat. Bekas 15 . Pengelasan Sisa-sisa Bahan Kimia Pengelasan Sisa-sisa bahan kimia mengikut klasifikasi kumpulan oleh Kualiti Alam adalah seperti berikut: Kumpulan A B C H K T X Z Jenis sisa bahan kimia Sisa minyak mineral termasuk minyak pelincir. bertindakbalas dengan kulit dan mempunyai ciri-ciri karsinogenik (untuk jangka panjang). Semua sisa-sisa bahan kimia ini adalah di anggap sebagai ‘sisa toksik’ dan memerlukan langkah-langkah keselamatan tertentu untuk mengendalikannya. mudah terbakar. Sisa kimia organik tanpa unsur halogen/sulfur seperti gam. Kumpulkan setiap sisa bahan kimia yang terhasil ke dalam bekas botol ‘Winchester’(botol kosong bahan kimia) atau bekas yang disediakan. minyak sintetik. garam takorganik. Sisa mengandungi merkuri seperti lampu wap merkuri. bateri merkuri dan sebagainya Sisa racun makhluk perosak seperti racun serangga.

Butir-butir Silinder Gas 1. ia boleh dilupuskan ke dalam ‘pit’ yang sedia ada selepas proses peneutralan dilaksanakan oleh ahli kimia. Sila maklumkan kepada AJK Keselamatan Makmal FRIM apabila sisa-sisa bahan kimia tersebut sudah mempunyai kuantiti yang mencukupi untuk dipindahkan ke dalam setor penyimpanan sisa-sisa bahan kimia. 5. Sila rujuk Lampiran 4. Jenis-jenis sisa bahan kimia yang dikumpulkan adalah berdasarkan kepada label berikut yang boleh diperolehi dari AJK keselamatan FRIM. Negeri Sembilan. Warna silinder gas a) Setiap silinder gas dicatkan dengan warna yang berlainan mengikut kandungan gas di dalamnya. 4. tanda pemeriksaan (inspection mark). Pihak AJK Keselamatan Makmal FRIM akan menghubungi pihak Kualiti Alam Sdn. untuk melupuskan sisa-sisa bahan kimia tersebut melalui kemudahan pembuangan sisa bahan kimia yang terdapat di Bukit Nenas. Putaran ke arah kanan (right hand thread) menunjukkan jenis gas yang tidak mudah terbakar (oksigen dan nitrogen). Botol-botol yang telah penuh hendaklah dikumpulkan di atas rak di luar makmal masing-masing. 2.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM tersebut mestilah dilabelkan berdasarkan jenis sisa bahan kimia yang terdapat di dalamnya dan makmal yang terlibat. Sisa-sisa bahan kimia tersebut akan disusun di atas rak-rak yang disediakan berdasarkan kepada kategori di atas. Silinder-silinder gas yang dibekalkan oleh Malaysian Oxygen Berhad (MOX) menepati kod warna dari Spesifikasi Piawaian BS EN 1089-3: 1997 Transportable Gas Cylinders – Cylinder Identification – Part 3 Colour Coding. Nombor siri nama pemilik. Kategori A B C D E Jenis Sisa Asid Sisa Alkali Sisa pelarut organic Sisa pelarut bukan organic Sisa-sisa racun Warna Label Merah Biru Hijau Putih Kuning 3. b) 2. Alat atur gas (gas regulator) Pemasangan alat atur pada silinder gas mudah terbakar (flammable gas) dan gas tidak mudah terbakar (inflammable gas) mempunyai arah putaran yang berbeza. Putaran ke arah kiri (left hand thread) adalah untuk gas yang mudah terbakar (asetilin. Ini dapat diperhatikan dalam contoh gambarajah 2 (I & II). ujian tekanan serta tarikh dan lain-lain lagi juga dilabelkan pada silinder. kapasiti. propane dan hidrogen). Bagi sisa bahan kimia kategori A & B di atas yang boleh dineutralkan antara asid dan alkali. 16 . Bhd.

2. 4. Tanda pada silinder gas Penyelenggaraan Gas 1.N. 5. Penyimpanan silinder gas di tempat terbuka.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Pengecualian adalah bagi silinder yang mempunyai kunci pemusing injap (valve spindle keys). mestilah dilindungi dari pancaran matahari yang tepat LARANGAN Jangan gunakan sebarang bahan yang tidak telap air (seperti kain khemah) untuk menyelimuti silinder 3. 2. Silinder gas mesti dilindungi dari keadaan yang boleh mendatangkan karat dan hakisan (elakkan dari permukaan lantai yang lembab) Jauhi dari semua jenis suis elektrik kecuali suis elektrik jenis kalis api Labelkan silinder gas yang kosong dengan jelas dan letakkan berasingan dari silinder yang penuh 17 .48 CTC P T 1000 9. 759 ## 8. Tanda Pengenalan yang Biasa pada Leher Silinder EXEMPTION LABEL HEAT TREATMENT TEST PRESSURE AND DATE ACETYLENE COMPRESSED INTO POROUS DESIGN NUMBER INSPECTION MARKS D.2.48 ACETYLENE (I) OWNER FACTORY MARK 1234 BOC G SERIAL NUMBER OF CYLINDER CAPACITY OF CYLINDER 200 L OXYGEN (II) Gambarajah 2. Bilik stor mesti mempunyai peredaran udara yang baik dari bahagian atas dan bawah.

Injap silinder yang ketat dan sukar dibuka mestilah diperlakukan dengan berhatihati. Penggunaan Gas 1. 12. 18 . Jangan menggunakan pengetuk (hammer) atau pengumpil (liverage) untuk membukanya. hantar silinder tersebut pada pembekal Pastikan silinder dan injapnya dalam keadaan bersih sebelum kerja-kerja penyambungan dijalankan Pastikan skru pengatur keluar (output adjusting skrew) pada alat atur dibuka sebelum dipasang pada silinder gas yang penuh untuk penyelarasan bagi mengelakkan risiko kerosakan pada alat atur Pastikan silinder tidak dikosongkan sepenuhnya. kotoran atau bahan-bahan lain dari memasuki injap silinder Jangan gunakan silinder gas sebagai penggolek (rollers) atau sebagai penahan (work support) Jauhkan silinder gas dari sumber-sumber haba (seperti relau.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 6. 3. Jangan gunakan minyak dan gris pada injap silinder atau sebarang penyambungan (fittings) gas kerana minyak atau gris mudah menyala oleh percikan api (spark) dan membakar dengan adanya oksigen Jangan pindahkan silinder gas dalam keadaan alat atur dan salur (hose) masih terpasang pada silinder gas Pastikan injap silinder telah ditutup untuk kerja-kerja pemindahan Pastikan injap silinder gas dibuka dengan perlahan. 2. 6. Ini akan meningkatkan keadaan bahaya Jangan letakkan silinder gas penuh atau peralatan yang menggunakan gas pada ruang yang kecil. Jauhkan silinder gas oksigen dari silinder yang mengandungi gas mudah terbakar (seperti asetilin) Pastikan silinder gas asetilin disimpan dalam keadaan tegak dengan menggunakan pemegang silinder. 4. Pastikan injap (valve) ditutup untuk mengelakkan peresapan udara ke dalam silinder. 8. Sekiranya silinder gas terdedah kepada haba. Gas yang terlepas keluar dari silinder atau peralatan membentuk keadaan yang merbahaya pada ruang tersebut Pastikan injap pada silinder gas tidak bocor pada setiap masa. air. 9. Sekiranya masih gagal lagi. Kebocoran gas dapat dikesan dengan menggunakan larutan sabun atau 5% larutan teepol pada sambungan gas Pastikan pembawa silinder gas digunakan semasa kerja-kerja pemindahan pada paras ketinggian yang sama. Gunakan pembuka gas (spindle key) yang sempurna dengan memberi tekanan tangan. 9. Ini adalah mustahak terutamanya bagi gas yang mudah terbakar Jangan gunakan injap silinder. 13. 8. (tinggalkan sedikit tekanan di dalam silinder tersebut kira-kira 200 kPa). pasir halus. 10. Lif mestilah digunakan untuk pemindahan pada paras ketinggian yang berbeza atau gunakan saluran gas yang dipasang khas 5. alat atur dan pengukur tekanan yang rosak Elakkan sebarang kebocoran gas. 7. besi atau rantai Pastikan silinder gas kosong yang diletakkan mendatar mempunyai pasak (wedge) pada bahagian tepi dan setiap longgokan mestilah tidak melebihi dari empat tong DILARANG merokok di tempat penyimpanan silinder gas Elakkan minyak. dandang dan radiator). 10. 7. dinding silinder akan menjadi semakin lemah dan tekanan gas akan bertambah. 11.

Salur mestilah dipasang kedap pada paip penyalur dan penyambungan yang lain oleh klip ‘O’ iii. Gunakan alat atur yang dikhaskan untuk gas yang hendak dipakai b. Penggunaan salur i. Manakala warna biru khas untuk gas oksigen. Pastikan selalu salur getah bebas dari sebarang kebocoran v. 19 . Bagi asetilin. Tolok-tolok yang digunakan untuk menunjukkan tekanan kandungan bagi silinder oksigen. Pastikan kedua-dua warna salur ini tidak bertukar iv. mesti mempunyai bacaan dail maksima tidak kurang dari 600 lb/in² c. Tolok-tolok untuk gas oksigen mesti ditandakan dengan perkataan oksigen dan tidak boleh diuji dengan minyak.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 11. nitrogen atau hidrogen mesti mempunyai bacaan dail tidak kurang dari 3000 lb/in² (psi) atau 225 atmosfera. Gunakan salur berwarna merah untuk gas asetilin dan gas-gas jenis lain yang mudah terbakar. Jangan dililit salur yang lebih di sekeliling silinder gas. Gunakan salur yang bermutu tinggi serta boleh menahan lebih 4 kali tekanan biasa ii. Gunakan tolok (gauge) yang disyorkan oleh pembekal gas untuk menyukat tekanan. Gunakan salur pada panjang yang sesuai. Penjagaan di dalam penggunaan gas a.

5. Motor yang digunakan hendaklah bersesuaian dari segi beban kerja peredaran udara. Cara Mengelakkan Kemalangan Secara Am 1. Pastikan sambungan kuasa dibuat dengan betul semasa pemasangan Gunakan buku panduan semasa mengendalikan alat-alat elektrik Rujuk kepada Pegawai atasan jika anda menghadapi sebarang masalah Gunakan teknik yang betul semasa mengendalikan ujian ekstrak yang melibatkan mantel pemanas dan penyejuk air pada kondenser Arus elektrik perlu dilindungi dan dijauhi dari sumber air/haba dan larutan garam yang boleh menjadi pengalir elektrik Ruang peredaran udara hendaklah mencukupi. Alat-alat jenis pemanas perlu diletakkan sekurang-kurangnya 15 sm dari dinding Sesuatu motor yang digunakan harus dielakkan dari menjadi terlalu panas atau lebih muatan Jauhkan wap pelarut/asid dari alat elektrikal bagi mengelakkan kakisan dan terbentuknya karat Jangan letakkan sebarang halangan pada suis utama (main switches). 6. Gunakan buku panduan semasa pemasangan alat dibuat. ruang kerja dan ‘base mounting’ dengan alat elektrik yang digunakan 7. Pengendalian Alat-alat Elektrik 1. 3. 8.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM BAB 3 Punca-punca Bahaya dari Alat-alat Elektrik dan Mekanikal Kehilangan nyawa akibat kebakaran berpunca dari kerosakan alat-alat elektrik atau sistem-sistem litar yang kebanyakannya adalah disebabkan dari kelalaian atau kecuaian pengguna itu sendiri. Jangan sekali-kali membuka dan mengalih kurungan besi dari bahagian mesin yang sedang beroperasi 3. 7. Pakai pakaian pelindung yang sesuai 4. Gunakan kapasiti. Pastikan setiap motor yang dibekalkan bersama dengan alat elektrik berada dalam keadaan lengkap dan sempurna 4. Penyelenggaraan Alat-alat Elektrik 1. Gunakan alat-alat elektrik terutama yang bervoltan tinggi dengan cermat 2. Tanamkan sikap bekerja yang baik seperti menegur kesalahan rakan sekerja dengan menjelaskan potensi bahaya akibat dari perbuatannya 20 . Kenalpasti lokasi butang ‘off’ sebelum memulakan sesuatu operasi supaya mesin dapat dihentikan dengan segera semasa kecemasan 5. Pastikan suis injin/elektrik ditutup sebelum menyentuh bahagian yang bergerak 2. 9. 2. toleransi voltan dan kuasa yang sesuai dengan alat yang digunakan 5. 4. Pastikan sama ada ia menggunakan bekalan arus AC atau DC 6. Ini adalah untuk memudahkan suis ditutup dengan segera apabila berlaku kecemasan. Seseorang pengguna/pengelola mesin mestilah cekap dan cermat semasa bekerja serta berpengetahuan dalam pengendalian mesin tersebut 3.

Keratan yang dibuat itu perlu dilicinkan dengan cara dibakar. 3. Penggunaan Radas-radas Kaca di Makmal A. suhu hendaklah dikurangkan perlahan-lahan mengikut penurunan paras cecair. Ini bagi mengelakkan radas kaca dari retak dan pecah 3. Jangan panaskan radas kaca pada suhu maksima kerana ini boleh menyebabkan radas retak/pecah 5. Contoh: bikar. Jangan sekali-kali memanaskan radas kaca yang bercalar/retak kerana kekuatan sifat-sifat habanya telah berkurangan 4. 21 . tabung uji dan konderser lebih rendah ketahanan terhadap haba dan kimia. keras dan tidak mudah pecah oleh haba. Kaca borosilikat – 2. Penggunaan alat kaca di makmal Ekstraksi Penyulingan Penurasan Teknik Asas Penggunaan Alat Kaca di Makmal Ada dua jenis alat kaca yang digunakan di makmal. Gunakan radas kaca yang tahan haba ketika pemanasan 2. Gunakan batu didih (boiling chips) semasa memanaskan larutan. 2. Tandakan bahagian yang hendak dipotong dengan pemotong kaca atau kikir tiga segi 2.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM BAB 4 Teknik-teknik Bekerja di Makmal dan Bengkel Adalah penting bagi setiap kakitangan makmal mengetahui teknik-teknik asas bekerja di makmal. Contoh: botol dan bekas kaca Memotong Tiub dan Batang Kaca 1. Kaca kapursoda – lebih tebal. 4. Letakkan kedua ibu jari kepada garisan yang telah dibuat dan sentap dengan perlahan 3. Kemalangan akibat dari kesilapan dan kecuaian di makmal adalah berpunca dari pengalaman teknik-teknik makmal yang tidak betul. Sarung tangan hendaklah dipakai sebelum mematahkan tiub atau batang kaca. Pemanasan dan penyejukan radas kaca 1. 1. Apabila menjalankan kerja-kerja penyejatan cecair. Berikut adalah cara yang betul bagi mengelakkan kemalangan di dalam kerja-kerja yang melibatkan: 1.

Teknik-teknik Ekstraksi/Refluks (Gambarajah 3) 1. 2. pegang berhampiran lubang penyumbat. Jangan pegang dengan tangan 3. dan masukkan tiub perlahan-lahan secara putaran pakai sarung tangan semasa memegang tiub tersebut. Untuk memasukkan tiub kaca ke dalam penyumbat getah/gabus • • • • • gunakan alat penebuk yang sesuai dan tebuk lubang pada satu hala sahaja iaitu dari hujung yang kecil. Untuk menanggalkan jangkasuhu yang melekat pada penyumbat getah. kumpulkan raksa ke dalam suatu bekas yang berisi dengan serbuk sulfur secepat mungkin. Jika jangkasuhu patah. potong penyumbat getah tersebut untuk mengelakkan jangkasuhu daripada patah. saiz lubang hendaklah berpadanan dengan saiz tiub kaca sapukan sedikit bahan pelincir pada kedua-dua lubang penyumbat dan hujung tiub kaca tersebut semasa memasukkan tiub kaca ke dalam penyumbat. Penyambungan dan penanggalan radas kaca 1.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM B. hendaklah dilapik kertas di antara dinding penyambung supaya tidak melekat. Pastikan semua sambungan tiub getah dari punca air ke kondenser atau sebaliknya berkeadaan baik dan tidak mudah tanggal Gambarajah 3: Kaedah refluks 22 . Penutup kaca (glass stopper) yang hendak disimpan.

Bagi kerja-kerja penyulingan hampagas pastikan radas kaca yang digunakan berkeadaan baik (tidak retak atau calar) dan disokong dengan kemas (jangan terlalu ketat) 3. Gunakan kelalang berbentuk bulat (round bottom flask). Teknik Pemisahan Setelah larutan digoncang di dalam corong pemisah. Pastikan jenis kondenser yang digunakan itu bersesuaian dengan takat suhu didih cecair yang digunakan 2. Jangan gunakan kelalang kon berdinding nipis atau bertapak leper (flat bottom flask) untuk kerja-kerja vakum. Gunakan 1-2 batu didih (boiling chips) ke dalam kelalang 6. halakan hujung corong pemisah ke atas dan buka untuk membebaskan gas yang terperangkap. Teknik Penyulingan (Gambarajah 4) 1. Gunakan tiub getah yang berdinding nipis untuk kondenser dan tiub getah berdinding tebal bagi penurasan bawah hampagas (vacuum) 4. Pastikan sedikit bahan pelincir disapu di antara penyambungan kaca sebelum disambungkan 5. Gambarajah 4: Kaedah Penyulingan 23 . Mantel pemanas adalah alat pemanas yang paling sesuai digunakan untuk kerjakerja ekstraksi kerana ia boleh dipanaskan dengan haba yang seragam dan terkawal 3.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 2. Pastikan kuantiti pelarut yang digunakan mencukupi (2/3 isipadu kelalang) dan mencukupi bagi setiap pusingan ekstraksi.

24 . Basahkan kertas turas dengan pelarut yang digunakan supaya ia terlekat rapi di atas corong Buchner/Hirsch tersebut semasa aspirator/pam dipasang 2. Pastikan tiub sedutan ditanggalkan dahulu sebelum mencabut corong turas untuk mengelakkan sebarang tumpahan 3. Elakkan daripada menghidu sebarang asap ketika penurasan larutan kimia 2. Tutup pam/aspirator hanya setelah tiub ditanggalkan supaya air dari pam tidak disedut ke dalam kelalang. Corong penuras mesti dipanaskan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengelakkan kehilangan pelarut atau penghabluran di tepi corong bagi penurasan larutan yang panas 3. Gambarajah 5: Penurasan secara graviti Penurasan secara vakum/sedutan (Gambarajah 6) 1.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Teknik Penurasan Penurasan secara graviti (Gambarajah 5) 1. Gunakan tiub berdinding tebal bagi penurasan bawah vakum 4. Basahkan corong penuras dengan pelarut yang sama dengan larutan turasan.

Sarung tangan tersebut tidak boleh dipakai sewaktu menggunakan telefon atau semasa menjalankan sebarang kerja pejabat yang lain. penghomogenan. Inokulasi Terus Inokulasi terus boleh terjadi dengan alat kaca yang pecah. pembakaran. 3. Sarung tangan hendaklah ditanggalkan sebaik sahaja tugas makmal selesai dijalankan dan dibuang ke dalam bekas sisa biologi. penggoncangan (vortexing). Ejen penjangkit mungkin boleh menjadi bawaan udara sebagai hasil daripada pelbagai prosedur makmal atau kemalangan seperti tumpahan. pengemparan (centrifuge). atau masuk melalui lapisan mukus yang lain melalui sentuhan dengan tangan atau perkakas yang tercemar seperti pensil. ejen penjangkit. Pembentukan Aerosol. percikan. makan. Penyerapan Penyerapan mungkin boleh terjadi melalui luka dan calar pada kulit yang terdedah. bahan dan objek yang terdedah kepadanya. pen atau pipet menggunakan mulut. Ketahanan pekerja yang terdedah Ejen biologi boleh masuk ke dalam badan melalui beberapa cara: a. Tahap bahaya sesuatu spesimen adalah berbeza-beza mengikut: 1. 3. 2. Kot makmal yang bersih atau kot/apron pakai buang hendaklah dipakai sewaktu menjalankan tugas seperti di (2). Penelanan melalui mulut boleh terjadi dengan menghisap rokok. Cermin mata atau topeng keselamatan yang sesuai mestilah dipakai bilamana aerosol kuman atau kulat dijangka terjadi. Sifat semula jadi dan kepekatan ejen berjangkit. menyerap masuk melalui kulit atau mata. Lakukan semua penghomogenan dan penyediaan sampel di dalam kebuk wasap/laminar flow/ kabinet keselamatan biologi. Semua spesimen hendaklah dianggap sebagai bahan yang berpotensi untuk berjangkit. 4. pisau dan peralatan lain yang tajam. 5. d. b. rembesan serta permukaan. Sarung tangan pakai buang mestilah di pakai sewaktu mengendalikan spesimen kulat. Tindakan berjaga-jaga hendaklah di ambil bagi mengelakkan kecederaan yang disebabkan oleh jarum. jarum dan lain-lain. 6. 2. apron dan sarung tangan dan cucilah tangan sebelum meninggalkan makmal. menggigit kuku atau minum tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. 25 . Peraturan Umum bagi Pencegahan Bahaya Biologi 1. 7. serbuk daripada kesan darah kering atau semasa membuka tiub (terutamanya jenis flip top) c. Tanggalkan kot. scalpel.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Biologi di Makmal Semua kakitangan yang menjalankan analisis spesimen biologi biasanya akan terdedah kepada spesimen-spesimen yang mungkin boleh membawa kepada jangkitan penyakit. di mana ejen penjangkit boleh masuk terus ke dalam pengaliran darah Penelanan (Ingestion) Melalui Mulut. Laluan masuk ejen penjangkit ke dalam badan.

26 . Luka mestilah ditutup dengan pembalut atau plaster luka kalis air sebelum memakai sarung tangan. Semua peralatan seperti pengempar. Di samping itu. menghisap rokok. Makan. peti sejuk. menggunakan alat-alat kosmetik atau menyimpan makanan adalah tidak dibenarkan di kawasan kerja makmal. 9. mengorek hidung dan sebagainya hendaklah dielakkan. Adalah disyorkan bahawa meja kerja dan kawasan di dalam kebuk wasap/kabinet keselamatan biologi selalu dibersih dan dinyahjangkit dengan 0. Laluan masuk ke kawasan kerja/makmal biologi adalah terhad kepada pegawaipegawai yang dibenarkan sahaja. Jangan sesakkan kabinet kerana ini akan mengganggu peredaran udara dan perlindungan operator tidak dapat dijamin. 7.5% klorin sedia ada (sodium hipoklorit) atau disenfektan yang sesuai dan alkohol 70%. Semua pipet Pasteur. 15. Semua barang/alat kaca yang tajam dan pecah hendaklah dibuang ke dalam bekas sisa khas yang disediakan. 16. 6. 14. Kabinet-kabinet direka bentuk untuk menghindarkan operator daripada terdedah kepada bahan-bahan yang sedang dikendalikan. alat kaca dan perkakas yang telah bersentuhan dengan spesimen hendaklah dibersih dan disteril semalaman dengan merendam peralatan tersebut di dalam larutan hipoklorit (0. 1. 11. Basuh tangan di sinki yang telah disediakan dan keringkan dengan tuala kertas pakai buang. 2. 4. kukus air. 12.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 8. 2. Semua penghomogenan dan penyediaan sampel hendaklah dilakukan di dalam kabinet keselamatan. 13. 3. Selepas berlaku sebarang kemalangan/ tumpahan di dalam kabinet. Kebuk Wasap/Kabinet Keselamatan Biologikal. inkubator mestilah selalu dibersih dan dinyahjangkit. ia juga menyediakan satu zon bekerja yang dapat menghalang bahan-bahan biologi yang berbahaya kepada kesihatan daripada memudaratkan operator atau terlepas keluar ke dalam makmal. Tujuan utama kabinet ini adalah untuk menghalang sebarang aerosol yang terbentuk di dalam kabinet daripada terlepas keluar ke adalam makmal. Letakkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan di tempat yang mudah dicapai oleh operator. Hindarkan dari meletak objek yang mungkin telah tercemar secara tidak sengaja ke dalam mulut (seperti pen/pensil). dekontaminasi dan pembersihan hendaklah dijalankan. Sentuhan tangan seperti menggosok mata. minum. Selalu membasuh tangan dengan sabun dan air. Kepingan penyerap yang mempunyai lapisan plastik dibahagian belakangnya mungkin boleh dibentang di atas lantai kerja bagi memudahkan pembersihan semasa atau selepas kerja dan dibuang ke dalam bekas sisa biologi yang sesuai. 10. Meja kerja di dalam makmal dan kawasan di sekitar kebuk wasap/kabinet keselamatan biologikal hendaklah sentiasa kemas. Meja Kerja 1. 5. Kertas kerja tidak boleh diletakkan di dalam kabinet keselamatan.5% klorin) yang baru disediakan.

Bekas-bekas tersebut adalah: i) Bekas biohazard untuk bahan-bahan tercemar seperti kertas.5% klorin sedia ada) atau disenfektan lain yang sesuai dengan kuantiti yang mencukupi. 3. Bagaimanapun prosedur yang sesuai hendaklah digunakan sewaktu membersihkan tumpahan 2. Mesin yang berkedudukan kekal mestilah dilengkapi dengan butang berhenti kecemasan dan suis automatik drop voltage. Bekas tersebut hendaklah dikenalpasti khusus untuk sisa biologi yang diautoklaf dalam makmal. dimasukkan ke dalam beg plastik yang lain dan ditutup terlebih dahulu sebelum dibuang ke dalam bekas biohazard yang khas. Ini adalah untuk memudahkan pemberhentian mesin dalam keadaan kecemasan. Kebuk wasap/kabinet keselamatan biologi direkabentuk untuk menampung bahan berjangkit yang terbebas daripada tumpahan.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Tumpahan 1. Sisa biologi hendaklah dianggap sebagai berpotensi untuk berjangkit. 1. ii) Bekas biohazard untuk benda-benda tajam/pecahan kaca. 4. Teknik-teknik Bekerja di Bengkel. pipette tip. Curahkan sodium hipoklorit (0. Sisa Biologi. 5. Semua sisa biologi di dalam makmal hendaklah dipungut setiap hari. 5. Sisa di dalam bekas besar hendaklah dipungut setiap minggu atau pada jarak waktu yang sesuai oleh ejensi pelupus sisa yang dilantik untuk pelupusan sewajarnya. 1. 2. maka pewasapan (dekontaminasi dengan gas folmaldehid) mungkin diperlukan sebelum penggunaan selanjutnya. Bekas biohazard khusus yang dilabel dengan jelas hendaklah disediakan di dalam makmal bagi mengumpul bahan-bahan tercemar untuk pembuangan. Asas-asas keselamatan di bengkel Di antara panduan-panduan am yang perlu diambil oleh pekerja bengkel adalah a. sisa biologikal yang dipungut di dalam bungkusan plastik boleh diautoklaf terlebih dahulu sebelum dibuang kedalam bekas buangan biasa. 3. cecair yang berlebihan dipindahkan dengan menggunakan bahan penerap (seperti tuala kertas) dan dilupuskan. Operator mesti tidak memakai pakaian yang terlalu longgar atau mempunyai rambut yang panjang yang dibiarkan tanpa diikat agar tidak tertarik oleh mesin. Lap kawasan kerja dan peralatan yang tinggal dengan larutan disenfektan baru dan alkohol 70%. 4. Selepas penyahaktifan awal tumpahan. Jika tumpahan adalah besar atau melibatkan mikroorganisma (yang sangat mudah berjangkit) di dalam kabinet. 27 . di kawasan tumpahan dan kawasan sekitarnya. sarung tangan. Sebagai alternatif. tuala. scalpel blade. b. Pewasapan seharusnya dijalankan oleh orang yang berpengalaman.

• Kerja-kerja memindahkan alatan dan barangan perlu dilakukan cekap dan selamat agar tidak mengakibatkan sakit belakang. Letakkan alat-alat yang selalu digunakan berdekatan dengan meja kerja manakala alatan yang diperlukan sesekali sahaja. Pengendalian dan penyimpanan bahan a.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 2. susunan alat hendaklah mengikut kekerapan alat tersebut digunakan. Operasi pengendalian dan pengangkutan yang lebih cekap • Untuk memastikan meja kerja sentiasa teratur. Cara mengangkat beban secara manual adalah seperti berikut: beban yang hendak diangkat diletakkan berhampiran dengan badan (posisi permulaan) kedua belah kaki dijarakkan dan badan dimbang dengan betul bengkokkan lutut leher dan bahagian belakang badan dalam keadaan lurus luruskan kaki ketika meluruskan belakang badan jika boleh. c. hendaklah disimpan di tempat penyimpanan yang sepatutnya. Ini dapat dilakukan dengan • menyediakan rak-rak pelbagai paras. Gambarajah 7: Teknik pemindahan beban berat secara manual yang betul 28 . • menyediakan tempat penyimpanan yang khusus bagi setiap alat dan bahan kerja. Mengalih/mengangkat beban yang berat • Jangan mengangkat beban lebih tinggi daripada sepatutnya. • Gunakan mobile storage seperti troli dan forklift untuk mengalihkan alatan yang besar dari satu tempat ke tempat yang lain. Cara penyimpanan yang tersusun dengan baik Elakkan daripada membiarkan peralatan atau barangan kerja lain bertaburan di atas lantai. seperti mengangkat barangan dari bawah paras lutut terus ke paras atas bahu. beban hendaklah dipegang kedua belah tangan. • Mengalihkan barangan pada paras yang sesuai dengan ketinggian seseorang pekerja. b.

Menyediakan khidmat spare parts yang bersesuaian c.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM d. Rekod penyelenggaraan semua mesin dan peralatan ii. latihan dan arahan kerja Kesemua pekerja yang mengoperasi mesin yang mempunyai tahap bahaya yang tinggi perlu diberi latihan secukupnya. beliau tidak biasa/mahir dengan mesin tersebut ii. 29 . pemasangan perlu dibaiki sekiranya rosak dan penukaran sistem elektrik dilakukan oleh pekerja yang mahir. operasi-operasi percubaan Latihan juga perlu menekankan bahawa seseorang pekerja tidak boleh mengoperasi mesin sekiranya: i. Faktor-faktor yang perlu diambil berat ketika menjalankan kerja di bengkel adalah merangkumi: a. dokumen dan data berikut adalah diperlukan: i. b. Lantai yang rata dan tidak licin iii. Layout bengkel Untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Latihan yang diberi termasuk: i. arahan alat keselamatan dan fungsinya iii. tanpa alat-alat keselamatan iii. adalah sangat penting ruang kerja di bengkel sesuai dan selamat iaitu: i. Pengendalian peralatan/mesin : Untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku: • Peralatan mestilah diselenggarakan dengan baik • Peralatan yang rosak perlu dibaiki dengan segera • Pekerja yang menggunakan mesin yang khusus perlu mempunyai latihan secukupnya 3. Dalam membangunkan program penyelenggaraan. Data pembaikan iv. jika beliau tidak pasti alat kesematan yang disertakan beroperasi dengan baik. Cahaya yang mencukupi bagi pekerja untuk melihat tempat bekerja dan kawasan sekelilingnya iv. Terdapat ruang yang mencukupi untuk bergerak dengan selamatnya ii. Untuk mengelakkan kejutan elektrik. Manual operasi dan gambarajah bagi setiap mesin iii. arahan pengoperasian mesin oleh operator yang mahir ii. penyelenggaraan Ini adalah perlu untuk mengelakkan kemalangan-kemalangan yang kecil yang boleh dielakkan. Kejutan elektrik adalah disebabkan cara pemasangan yang tidak mengikut piawaian.

licin dan teratur tanpa kekecohan 4. Penunu Bunsen (Bunsen Burner) a) b) Dinyalakan tanpa dilindungi dari angin dan sumber mudah menyala Kebocoran tiub getah pembawa gas. ambil tindakan seperti di dalam kebakaran yang besar 30 . Jangan memasuki semula bangunan melainkan jika diarahkan oleh Pegawai Keselamatan. Kebakaran yang kecil 1. Pelarut organik yang mempunyai flash point yang rendah boleh menyebabkan letupan Campuran wap pelarut organik dengan udara sangat mudah menyala hanya dengan tenaga haba yang rendah Pemanasan larutan dengan api terbuka Pembuangan bahan kimia yang reaktif ke dalam tong sampah. Beritahu pegawai atasan atau pegawai keselamatan 4. Kosongkan bangunan dengan cepat. 3. Jika dalam keraguan. Perkakas Elektrik Dan Elektronik a) b) c) Kabel dan komponen-komponen menjadi terlalu panas Penggunaannya tanpa mengikut kadar yang betul Litar pintas disebabkan oleh kehadiran air.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM BAB 5 Bahaya Kebakaran Punca-punca Kebakaran 1. Hubungi pihak bomba dengan segera 3. Bahan Kimia a) b) c) d) 2. Cuba padamkan kebakaran dengan alat pemadam api yang terdapat berdekatan tanpa merbahayakan diri sendiri 3. Pecahkan kaca amaran kebakaran yang berhampiran sekali untuk memberi amaran kepada semua kakitangan yang berada di dalam bangunan 2. Berkumpul di tempat yang selamat yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pegawai Keselamatan 5. Tindakan-tindakan yang Perlu Diambil Apabila Berlaku Kebakaran Kebakaran yang besar 1. Jangan pecahkan kaca amaran kebakaran 2.

bakul pasir dan gebar api. dan juga cara-cara penggunaannya yang betul. magnesium atau logam hiderid pyrophric catalyst Elektrik Karbon dioksida Serbuk kering yang khas (bahan kimia kering). kalium. minyak. gulung hos-air. alat-alat elektrik Ejen-ejen pemadam yang sesuai Air. Sila rujuk Jadual 1. Jadual 1: Jenis-jenis kebakaran serta jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan Jenis kebakaran Bahan-bahan pepejal yang terbakar seperti kayu. pasir Karbon dioksida serbuk kering Nota Jangan gunakan air di tempat yang ada suis-suis elektrik atau alat-alat kelengkapan Berhati-hati bila menggunakan karbon dioksida kerana ia boleh mengurangkan oksigen di tempat yang sempit ke paras yang bahaya Gas seperti metana. butana dan gas cecair Logam-logam aktif seperti natrium. karbon dioksida.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Alat-Alat Melawan Kebakaran Semua kakitangan makmal seharusnya mengetahui penempatan alat pemadam api. pasir Karbon dioksida Jangan gunakan air atau karbon dioksida ke atas api ini Jangan gunakan air atau buih (foam) ke atas api ini 31 . kertas dan kain Cecair mudah terbakar.

Pastikan setiap peti pertolongan cemas sekurang-kurangnya mengandungi peralatan berikut:1. 13. 4. 32 . 6. berukuran 2” lebar. untuk membersih dan membalut luka dan bahagian anggota yang melepuh atau melecur Segulung pembalut kain kasa. Ia tidak harus dikunci. untuk membalut pembabat di atas luka. Peringatan Jika Berlaku Kemalangan Meneliti keadaan sekeliling terlebih dahulu sebelum memberi bantuan kepada pesakit untuk mengelakkan daripada terjadinya kemalangan yang lain. 12. Jika ia disyaki patah tulang atau cedera di dalam badan. kemudian biarkan ia terdedah pada udara.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM BAB 6 Pertolongan Cemas di Makmal/Bengkel Peti Pertolongan Cemas Peti pertolongan cemas yang lengkap perlu disediakan di setiap makmal. 5. 11. 3. Pembalut kain kasa yang bersih berukuran 3” x 3”. panggil ambulan atau doktor secepat mungkin. 7. 10. Alihkan mangsa ke tempat yang selamat sebelum diberi pertolongan cemas. 15. 14. 9. lepuh dan lecur dan sebagainya Sekotak pembalut lekat (elastoplast) Segulung pita pelekat 1” Segulung kapas Bahan pencegah kuman yang lembut Sebotol petroleum pekat Sekotak serbuk penaik (natrium bikarbonat) untuk merawat melepuh disebabkan oleh asid Sebotol Akriflavin (losen kuning) untuk merawat melepuh yang teruk disebabkan oleh asid/alkali Sebotol 1% asid asetik untuk merawat melepuh disebabkan oleh alkali dan untuk diminum jika tertelan alkali Sebotol gliserin untuk merawat melepuh disebabkan oleh bromin Sebotol magnesium cair untuk diminum jika tertelan asid Gunting Penyepit Larutan garam ammonia (smelling salt) untuk menyedarkan pesakit yang pengsan. Kecederaan Ringan (terpegang benda panas) Letakkan bahagian anggota yang melepuh itu di bawah air mengalir selama beberapa minit. 2. 8.

PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Kecederaan teruk (sebahagian besar anggota melepuh atau jika kulit mengelupas) 1. maka seluruh pembalut itu hendaklah ditepukan dengan larutan natrium bikarbonat Jika pesakit dahaga. a) Rawatan Am Untuk Melepuh Tujuan rawatan ini adalah untuk mengelakkan dari renjatan. dan umur pesakit. 5. 4. 3. JANGAN sapu apa-apa minyak atau ubat serbuk. 2. bahagian tubuh yang melepuh. dalam atau tidak. Tidak Sedarkan Diri dan Asfikasi 1. rawatan boleh dilakukan dengan menyapu bahagian yang terjejas dengan bahan pembasmi kuman. Letakkan pedap kain kasa yang kering dan bersih pada seluruh bahagian yang terjejas. tutup bahagian ini dengan tuala atau kain bersih sahaja Jika pesakit terpaksa menunggu lama untuk mendapat rawatan perubatan. 4. beri pernafasan pemulihan dengan segera untuk mengelakkan asfiksia (lemas) Jika jantung tidak berdenyut lagi. jangkitan dan untuk mengurangkan kesakitan b) Rawatan Untuk Melepuh Disebabkan Oleh Bahan Kimia (i) Terkena Asia Atau Alkali 1) 2) 3) Basuh secukupnya di bawah air paip yang terbuka selama 10 minit Sapu dengan asid asetik 1% (untuk alkali) dan sodium hidrogen karbonat (untuk asid) Bagi melepuh yang teruk. 3. pesakit hanya dibenarkan berkumur-kumur sahaja. Melepuh tertakluk kepada 4 fakta iaitu: luas kawasan yang tercedera. 2. ia perlu diberi pengurutan luar jantung dengan menekan bahagian bawah sternum atau tulang dada Bila pernafasan pesakit kembali seperti biasa pesakit perlu diletakkan dalam keadaan pemulihan atau setengah tertiarap supaya: a) Lidah/gigi palsu tidak akan jatuh ke dalam tekak yang boleh menghalang laluan trakea b) Air liur atau muntah tidak boleh masuk ke paru-paru Jika pesakit perlu dialihkan. JANGAN cuba bersihkan atau tanggalkan pakaian yang melekat Balut di sekeliling pedap ini dengan kain pembalut dan tentukan bahawa balutannya tidak terlalu ketat. Jika tidak boleh bernafas. Melepuh dan Melecur Melepuh ialah tisu yang rosak disebabkan kepanasan kering (dry heat) dan melecur disebabkan oleh ‘wet heat’. Jika teruk sangat. pesakit perlu diangkat dengan stretcher dalam keadaan separa tertiarap Jangan beri pesakit minum untuk mengelakkan pneumonia. mengeringkan kulit dan sapu dengan akriflavin (losyen kuning) 33 .

. dengan menggunakan pengepit yang telah dibasmi kuman dalam larutan detol atau alkohol dan kemudian kesat dengan kapas Basuh secukupnya dengan air 34 Basuh sehingga hilang kesemua kesan fosforus. Penawar: untuk fosforus adalah larutan kuprum sulfate (3%). tidak perlu dibersihkan kerana tar itu sendiri adalah perawat luka. Bromin Dan Selenium: Basuh dengan air. calcium gluconate gel perlu digosokkan di tempatnya dan dibawa berjumpa doktor.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 4) ASID HYDROFLOURIC: selepas basuh dengan air dan dikeringkan. ATAU Fosforus. Buang serpihan-serpihan pepejal natrium yang terlekat pada kulit. Gunakan air yang banyak bagi membasuh Jangan gunakan bahan peneutral sehingga selepas bahagian terjejas dibasuh (ii) Terkena Bromin 1. 2. (v) Terkena Tar Balut dengan pembalut kering dan berjumpa doktor. 3.d. untuk bromin adalah larutan natrium tiosulfat (25%). (vi) Terkena Natrium. 2. Jika ketulan tar masih ada. untuk selenium adalah larutan natrium tiosulfat (10%). Peringatan 1. dan kemudian basuh pula dengan air dan sabun. (iv) Terkena Fosforus 1. 80 – 100°C) misalnya minyak tanah Sapu gliserin (gliserol) rata-rata pada kulit yang terjejas Selepas beberapa ketika sapu-buang gliserin yang berlebihan dan sapu pula dengan akriflavin (iii) Terkena Bahan Organik Basuh secukupnya dengan alkohol etil (ethanol) atau dengan ‘rectified spirit’. 2.s. Keringkan dan sapu penawar dengan menggunakan lint atau gauze. dengan menggunakan air yang banyak Sapu dengan larutan argentums nitrat 1% Rawat seperti merawat melepuh teruk. Basuh secukupnya dengan petroleum cair (t. 2. Kalsium 1. 3.

Jika tidak ada pembabat 35 . 3. Cabut selumbar dengan pengepit yang telah dibasmi kuman dalam larutan dettol Beri rawatan seperti luka kecil Jika benda asing tidak dapat dikeluarkan. Logam Dan Sebagainya) 1. 5. 4. 2. Jika darah masih keluar. Luka Basuh secukupnya dengan asid asetik 1% Balut dengan kain kasa yang direndam dengan akriflavin. 3. 5. 2. tambahkan pad di atas luka tadi dan balut. 4. pegang pad pada luka sehingga doktor sampai. Jumpa doktor dengan segera. Cara Memberhentikan Pendarahan Dengan menggunakan tekanan (pressure) Letak pad yang bersih di atas luka dan balut dengan cermat. balut luka di sekelilingnya dengan pembalut yang besar. 4. 2.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 3. RAWATAN a) Luka Kecil Atau Calar 1. b) Biarkan darah keluar selama beberapa saat Tentukan tidak terdapat kaca dan sebagainya pada luka itu Basuh secukupnya dengan air bersih atau detol yang dicairkan dengan sepuluh bahagian air Tampal Elastoplast pada tempat luka Jika kesakitan berlaku pada tempat luka sehari selepas kecederaan berjumpalah dengan doktor. c) Pendarahan (Haemorrhage) Pendarahan adalah merbahaya jika darah keluar melebihi 2 pain. Masuk Selumbar (Kayu. Luka-luka yang selalu berlaku adalah seperti berikut:Jenis-jenis luka: 1. 3. Luka adalah kecederaan kepada kulit dan juga pada tisu yang dalam. Terkena pisau atau logam Terkoyak disebabkan daging tersangkut kepada jentera (lacerated wound) Terketok (contused wound) Luka yang dalam disebabkan terpijak benda-benda tajam (punctured wound) Scraping wound/graze (calar) di mana bahagian kulit carik disebabkan file atau sand-paper (abrasion). Jika darah masih keluar juga.

6. jalankan pernafasan pemulihan Beri rawatan bagi renjatan Rawat bahagian kulit yang melepuh Bawa pesakit berjumpa doktor atau ke hospital dengan serta-merta. getah atau kertas tebal atau apa-apa bahan bukan pengalir yang lain dan cuba pisahkan mangsa daripada litar arus dengan menggunakan sebatang kayu yang kering Jika pernafasannya terhenti. (b) Jangan gosok mata Tutup mata dengan pedap kain kasa yang tebal dan lembut Lekatkan pedap itu dengan pembalut atau pita pelekat Bawa pesakit berjumpa doktor dengan serta-merta. 5. Arus terus (D. 3. 3.C. Matikan suis arus elektrik dengan serta-merta Berdiri di atas kayu kering. pembabat kasa yang bergulung atau sapu tangan yang bersih boleh digunakan. Kecederaan Mata (a) Benda Pejal dalam Mata Jika disyaki ada benda-benda tajam seperti kaca atau logam yang termasuk ke dalam mata.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM kasa individu. Ia berubah daripada ‘slight tingling’ kepada tidak sedarkan diri secara tiba-tiba. 2. 4. 1. walaupun pernafasan dan nadi telah tiada. kerana pesakit boleh diselamatkan.).) tidak semerbahaya arus ulangalik (A. JANGAN cuba mengeluarkannya. 2.C. 2. Amaran: Jangan gunakan Tourniquet untuk memberhentikan pendarahan kerana ia tidak mujarab dan selalunya merbahayakan. Beri rawatan bagi renjatan Buat ikat galas pada bahagian yang tercedera tanpa membersihkan luka Bawa pesakit berjumpa doktor. Menolong Mangsa Renjatan 1. 3. d) Luka Dalam dan Darah Meleleh Keluar dengan Banyaknya 1. Jangan anggap pesakit telah mati bila terkena terenjat elektrik. Terenjat elektrik Terenjat elektrik adalah tindak balas tubuh kepada pengaliran elektrik. 4. Kekotoran yang melekat di mata Boleh dibersihkan dengan mengalirkan air ke dalam mata dari botol basuh semasa kepala pesakit dilentokkan ke sebelah atau dengan meminta pesakit membuka dan menutup matanya berulang-ulang di dalam bekas yang 36 .

Api akan padam bila kekurangan udara 2. 37 . basuh dengan larutan 1% natrium hidrogen karbonat (natrium bikarbonat) di dalam jujus mata. Terkena alkali adalah lebih merbahaya daripada terkena asid kerana ia akan merosakkan tisu mata walaupun setelah dicuci. Jika ini pun tidak berjaya. Peringatan Ketika Kebakaran (a) Kebakaran Pakaian 1. Ini mesti dilakukan DENGAN SERTA-MERTA Bagi asid. (c) Mata Dimasuki Asid atau Alkali Pertolongan perlu diberi segera kerana ini boleh menyelamatkan penglihatan seseorang. 2. Jika ini tidak berjaya. 3. Basuh mata dengan secukupnya dengan air bersih. Basuh sekali lagi dengan air Tutup mata dengan pedap lembut dan bawa pesakit berjumpa doktor atau ke hospital dengan segera. Kawalan api adalah bergantung kepada saiz dan jenis kebakaran Kebakaran kecil biasanya boleh dipadamkan dengan menutupkannya dengan kain lembab yang bersih. ikutlah peraturan (a) di atas. Padamkan api secepat mungkin untuk mencegah berlakunya kecederaan yang lebih teruk. basuh mata dengan 1% larutan asid borik dalam jujus mata. dan suis litar elektrik di sekitarnya dan keluarkan apa-apa benda yang boleh terbakar. Jika perlu. Bagi alkali pengaliran perlu dibuat selama lebih kurang 1 jam. 4. 3. Sakit mata yang mungkin berlaku selepas kecederaan yang kecil boleh dipulihkan dengan memasukkan setitik minyak jarak di sudut mata. Tutup semua penunu gas. gunakan bucu saputangan yang dibasahkan. Bagi alkali. kelopak mata bawahnya boleh ditarik ke bawah dan kelopak mata atas diterbalikkan. (b) Jangan biarkan orang yang pakaiannya terbakar berlari dengan mengibas-ngibaskan api Rebahkan dirinya (gunakan paksaan jika perlu) dan balut badannya kejap-kejap dengan gebar kalis api hingga api padam Rawat mana-mana bahagian kulit yang melepuh seperti di atas. Pengaliran perlu dibuat dengan berhenti sekejap selama 5-10 minit dan disambung semula.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM mengandungi air bersih. 1. Kebakaran Bahanuji 1. 2.

JANGAN DIGUNAKAN ubat muntah. Beri rawatan bagi renjatan. rawat manamana bahagian kulit yang melepuh seperti di atas. Beri air kapur (kalsium hidroksida) atau larutan magnesium (Milk of Magnesia) untuk diminum 4. (Perhatian: Ubat muntah tidak sepatutnya diberi jika (a) tertelan racun yang tajam ataupun 38 . Kumur mulut dengan air secukupnya Jika tertelan 3. kecuali tertelan asid oksalik. Doktor hendaklah diberitahu tentang jenis racun yang tertelan.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 3. (b) Alkali 1. Beri makan ubat muntah berulang-ulang jika pesakit tidak muntah. Ludah keluar 2. Dalam apa jua hal. Kumur mulut dengan air secukupnya Jika tertelan 3. 4. Jika termakan racun. pesakit hendaklah dihantar berjumpa doktor atau ke hospital DENGAN SEGERA. Ludah keluar 2. Beri 1% asid asetik (atau air limau atau cuka) untuk diminum 4. Masukkan 1 sudu besar sos bijisawi ke dalam segelas air panas atau 1 sudu besar garam ke dalam segelas air panas. atau disyaki tertelan. Api yang lebih besar biasanya boleh disimbah dengan pasir kering. Beri ubat muntah. Kumur dengan air secukupnya Jika tertelan 3. (a) Asid 1. Ludah keluar 2. (Pasir yang telah digunakan ini hendaklah dibuang kerana ia mungkin mengandungi banyak bahan meruap yang mudah terbakar) Api juga boleh dipadamkan dengan menggunakan pemadam api karbon dioksida atau busa (foam). (c) Lain-lain Jenis Racun 1. Beri rawatan bagi renjatan. Termakan Racun Semua pekerja hendaklah meludah keluar apa yang termasuk ke dalam mulut dan kumur dengan air secukupnya TANPA MENELANNYA.

pakaian pesakit perlu ditanggalkan dan diletakkan di ruang terbuka (basuh dahulu sebelum digunakan). bawa pesakit berjumpa doktor atau ke hospital. Penyelamat perlu memakai alat pernafasan untuk mengeluarkan pesakit dari tempat beracun. 5. (Gunakan air jika pelarut tiada). pecahkan kapsul amyl nitrite atas kain dan beri pesakit hidu selama 15-30 saat setiap minit sehingga doktor dapat memberikan suntikan cobalt-edetate. Pesakit mungkin merasa seram sejuk dan pengsan atau pucat dan sesak nafas. 1. . 4. atau (b) pesakit tidak sedar diri atau mengidap penyakit kejang (convulsions). Rawat kecederaan pesakit dan yakinkan pesakit bahawa ia berada dalam keadaan yang tidak merbahaya Baringkan pesakit mengiring dengan kepala direndahkan dan angkat bahagian badan belah bawah (lower limbs) jika boleh. ubat penghidu ammonia boleh memulihkannya. Jika pesakit tidak juga pulih. (d) Gas Tersedut gas beracun yang merbahaya biasanya memadailah dengan membawa pesakit keluar untuk menyedut udara yang bersih. Beri rawatan bagi renjatan. beri larutan 0.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM kurang pasti tentang sifat racun yang tertelan itu. Jika tersedut gas bromin atau klorin. bahu perlu diangkat sedikit dan digalas dengan kepala mengiring. letakkan pesakit dalam keadaan pemulihan.2% kuprum sulfat sebanyak 20 ml untuk diminumnya. dada dan pinggang Selimutkan pesakit Tentukan bahawa ada orang yang menjaganya setiap masa 39 3. Tanggal atau longgarkan pakaiannya yang ketat terutama di bahagian leher. Renjatan Kemalangan yang teruk boleh menyebabkan berlakunya renjatan. Jika kemungkinan muntah atau pengsan. dada atau abdomen. 2. Jika pesakit tertelan atau termakan racun fosforus. SEBELUM diberikan ubat munta 4. (e) Fenol Atas Kulit Tanggalkan pakaian yang terkena fenol dan basuh kulit yang terkena fenol dengan gliserol atau campuran 7 bahagian polietilin glikol cair dengan sebahagian methylated spirit selama 10 minit. Jika luka atau kecederaan di bahagian kepala. Jika pesakit bernafas. Jika tersedut gas sianida (cyanide). Bawa berjumpa doktor setelah dibasuh.

Jelum dahi pesakit dengan kain yang lembab 5. Pengsan Pengsan biasanya disebabkan oleh kelesuan. basahkan bibirnya Periksa denyutan nadi dan pernafasan pesakit selalu jika penghantaran ke hospital lambat. Gejala Atau Tanda-Tanda Pernafasan dan denyutan nadi pesakit lemah. Tentukan pesakit mendapat udara yang bersih dan letakkan pesakit di tempat yang teduh jika perlu 3. bilik yang tidak sempurna pengudaraannya dan sebagainya. Jika pernafasan susah. muka pucat dan dahi berpeluh. Jika Pesakit Berasa Baru Hendak Pengsan Dudukkan dia di atas kerusi dengan melentokkan kepalanya ke bawah antara kakinya yang terbuka dan suruh dia menarik nafas panjang berulang-ulang. dada dan pinggang 4. 40 . Kalau boleh tinggikan kaki sedikit daripada kepala 2. renjatan akibat perubahan rasa hati yang berlaku secara tiba-tiba. Jika pesakit dahaga. dan dalam hal ini bahan makanan dalam perutnya perlu dikeluarkan jika ada benda yang dimakan Darah yang diperlukan untuk menghadamkan makanan itu boleh menyebabkan renjatan yang seterusnya. Jangan beri apa-apa minuman kepada pesakit 7. Tanggal atau longgarkan pakaian pesakit jika ketat terutama di leher. kelaparan. 7. JANGAN gunakan botol air panas untuk memanaskan pesakit dan jangan gerakkan pesakit jika tidak perlu. ia mungkin perlu dibius. Perhatian: Jangan beri pesakit apa-apa minuman kerana: (a) (b) Jika pesakit cedera parah. letakkan pesakit dalam keadaan pemulihan. Rawatan 1.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM 6. Baringkan pesakit dan rawat. Suruh pesakit menyedut garam penghidu jika ada 6.

Wap yang Elakkan dari menghidu dikeluarkan mengganggu sistem wap dan terkena pada pernafasan. Elakkan menghidu wap memedihkan mata dan sistem dan dari terkena mata pernafasan. koma dan lumpuh. Mudah terbakar. Tersangat mudah terbakar. menyebabkan kecederaan yang teruk. Penghiduan yang berterusan menyebabkan delirium. Boleh menyebabkan pitam. Cecair merbahaya wap dan terkena pada pada kulit dan menyebabkan melecur. Terhidu Elakkan dari menghidu wap menyebabkan pitam. Wapnya merosakkan Elakkan dari menghidu sistem pernafasan. kepala dan muntah-muntah. Boleh menyerap ke dalam kulit dan memedihkan mata. 41 . Beracun. Sangat Dilarang menghidu wap beracun. Elakkan daripada tersedut habuk dan terkena pada kulit dan mata. Jika terhidu wap dan elakkan dari terkena menyebabkan sakit perut. ASID ASETIK (ACETIC ACID) ASETIK ANHIDRIDA (ACETIC ANYHYDRIDE) ASETON (ACETONE) ASETONITRIL (ACETONITRILE) AKRILAMIDA (ACRYLAMIDE) ALIL ALKOHOL (ALLY ALCOHOL) Sangat mudah terbakar. Sangat beracun. kulit dan mata Cecair juga merosakkan mata. halusinasi dan kehilangan konsentrasi. Boleh menyebabkan gastrik dan khayal (narcosis) serta koma Tersangat mudah terbakar. pening mata dan kulit. Wap menyebabkan pening kepala dan mengantuk.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 LAMPIRAN 1 BAHAN KIMIA ASETALDEHID (ACETALDEHYDE) BAHAYA LARANGAN Tersangat mudah terbakar. kepada kulit dan menyebabkan BARAH. Jika terminum menyebabkan kerosakan organ dalaman Mudah terbakar. muntah dan pening kepala. Cecair adalah merbahaya kulit dan mata. Jika terminum akan mengganggu organ penghadaman dan buah pinggang. Cecairnya merosakkan mata dan kulit. Cecair wap dan terkena pada memedihkan mata dan boleh mata. kulit dan mata. Jika terminum menyebabkan lemah badan. Jika tertelan akan mendatangkan kesan yang merbahayakan. Elakkan dari menghidu Wapnya memedihkan mata dan wap dan terkena pada mengganggu sistem pernafasan. Cecair jika diminum akan memedihkan organ penghadaman.

buah pinggang dan hati. Menghidu asap atau habuk mengakibatkan keracunan arsenik. Jika tertelan akan menyebabkan sakit perut dan memberi kesan pada jantung. Dilarang menyedut asap atau habuk. Disyaki KARSINOGENIK. BENZONITRIL (BENZONITRILE BENZOIL KLORIDA (BENZOYL CHLORIDE) Merbahaya jika terminum dan terkena Elakkan dari menghidu pada kulit. Stibine – bahan yang terhasil dari tindakbalas ejen penurunan asid boleh menyebabkan keracunan darah dan merosakkan buah pinggang dan hati Beracun. pernafasan dan kerosakan pada mata. Tersangat mudah terbakar. Jika terhidu akan menghidu gas yang mengakibatkan sakit pada sistem dikeluarkan. Elakkan dari menghidu Cecair boleh menyebabkan kulit wap dan terkena pada melecur dan sakit mata. Wap mengganggu sistem pernafasan. Jika terhidu berulang kali dalam satu jangka masa menyebabkan LEUKIMIA.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA AMMONIA BAHAYA LARANGAN Mudah terbakar. Jika kulit dan mata. Elakkan dari terkena mata dan kulit. pitam dan muntah. pening. kepekatan wap yang tinggi boleh menyebabkan seseorang tidak sedarkan diri. SEBATIAN ANTIMONI (ANTIMONY COMPOUNDS) SEBATIAN ARSENIK (ARSENIC COMPOUNDS) BENZENA (BENZENE) Elakkan daripada menghidu wap dan lindungi dari terkena pada kulit dan mata. Ianya memedihkan mata wap dan terkena pada dan mengganggu sistem pernafasan. Sebatian yang larut adalah beracun dan menyebabkan penyakit kulit. kulit dan mata. Jika terhidu wap akan menyebabkan sakit kepala. Gasnya sangat Elakkan daripada beracun. Cecairnya meresap ke dalam kulit menyebabkan keracunan. Dianggap beracun jika diminum. Sebahagian daripada sebatian akan memedihkan mata dan penyerapan ke dalam kulit menyebabkan keracunan. Wapnya memedihkan mata dan selaput lendir (mucous membrane). terminum memberikan kesan kesakitan serta-merta. muntah dan sakit perut. Kesan dari penyerapan ke dalam kulit yang berpanjangan menyebabkan BARAH. Jika tertelan akan mengakibatkan mulut dan tekak belecur. 42 .

Jika terminum boleh menyebabkan kerosakan pada hati. Jika terminum boleh mendatangkan gastrik dan kesan alkohol. menyebabkan kerosakan pada mata dan mendatangkan penyakit kulit. muntah. Sangat mudah terbakar. Dianggap beracun jika diminum. Jika menyerap ke dalam kulit dan terminum menyebabkan kesan keracunan. Jika terminum menyebabkan pening. Cecair kulit dan mata. kulit dan mata. sakit perut. Cecairnya menyebabkan kulit melecur. jantung. Mudah terbakar. Sangat mudah terbakar. menghidu wap secara berterusan menyebabkan kerosakan pada sistem saraf termasuk terencat akal. Wapnya Elakkan dari menghidu mengganggu sistem pernafasan dan wap dan terkena pada memedihkan mata. Jika terhidu wap Elakkan dari menghidu pada kepekatan yang tinggi wap dan terkena pada menyebabkan sakit kepala. Kesan keracunannya Elakkan dari menghidu boleh dihubungkaitkan dengan wap dan terkena pada BENZENE. buah pinggang. kesan narkotik dan boleh menyebabkan seseorang tidak sedarkan diri. Mudah terbakar. pitam dan hilang selera. mengantuk dan pengsan. Jika terminum menyebabkan kesan pada organ dalaman.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA BENZIL BROMIDA (BENZYL BROMIDE) BAHAYA LARANGAN Wapnya mengganggu sistem Elakkan dari menghidu pernafasan. lumpuh dan kehilangan daya penglihatan. Kesan kronik. kulit dan mata. Sangat beracun. Kesan BROMOBENZENA (BROMOBENZENE) S-BUTIL ALKOHOL (BUTAN – 2 – OL) BUTANON (BUTANONE) KARBON DISULFIDA (CARBON DISULPHIDE) KARBON TETRAKLORIDA (CARBON TETRACHLORIDE) 43 . Wap pada kepekatan kulit dan mata. Jika terhidu Elakkan daripada pada kepekatan yang tinggi memberi menghidu wap. Kepekatan wap yang wap dan terkena pada rendah akan memedihkan mata. Wap dan cecairnya memedihkan mata. yang tinggi mempunyai kesan narkotik. sistem saraf dan boleh menyebabkan kematian. Jika terhidu Elakkan dari menghidu wapnya menyebabkan sakit kepala wap dan terkena pada dan sakit perut. Cecair dan wapnya memedihkan mata. Cecairnya boleh mata menyebabkan kerosakan pada mata.

kesan penghiduan dan penyerapan yang berulangkali boleh menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan hati dan penyakit kulit. Wapnya menyebabkan pengsan. loya. Jika tertelan menyebabkan kerosakan organ dalaman. wap dan terkena pada Jika terhidu pada kepekatan yang kulit dan mata. Mudah terbakar. pening. LARANGAN ASID KLOROASETIK (CHLOROACETIC ACID) Adalah bahan beracun. Jika terminum menyebabkan kesan narkotik. Wap dan cecairnya boleh menyebabkan penyakit selaput mata. Elakkan daripada menghidu wap dan terkena pada kulit. sakit paru-paru dan demam kuning. sakit perut. KLOROBENZENA (CHLOROBENZENE) KLOROFORM (CHLOROFORM) KRESOL (CRESOLS) Wap yang terhasil apabila dipanaskan Elakkan dari terhidu akan mengganggu sistem pernafasan. Adalah bahan beracun. Jika terminum akan menyebabkan keadaan tidak sedarkan diri. Cecairnya menyebabkan gatal. wap dan terkena pada Ia boleh merosakkan mata dan kulit kulit dan mata. muntah. muntah. Elakkan daripada terhidu wap dan terkena pada mata. tinggi menyebabkan khayal (narcosis). kulit dan sistem pernafasan. loya. pitam dan pengsan. Disyaki KARSINOGENIK. menyebabkan kulit melecur. lemah anggota dan pitam. loya. mata dan pakaian. Pepejal atau Lindungi dari terkena larutannya merosakkan mata dan pada kulit dan mata. Ia juga boleh menyebabkan penyakit kulit. Wapnya mempunyai kandungan pelali (anaesthetic) dan menyebabkan muntah. Memedihkan Elakkan dari terhidu mata.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA BAHAYA kronik. mengantuk. Sangat mudah terbakar. Kesan penyerapan melalui kulit adalah sama seperti kesan pemakanan seperti sakit kepala. SIKLOHEKSANA (CYCLOHEXANE) 44 . sakit kepala. jika menghidu secara berterusan pada kepekatan yang rendah menyebabkan pening kepala. melecur. Kesan kronik.

pening dan tidak sedarkan diri. kulit dan sistem wap dan terkena pada pernafasan. Mudah terbakar dan menghasilkan Elakkan dari menghidu bahan letupan peroksida. Menghidu wap atau kadar penyerapan Elakkan dari menghidu ke dalam kulit secara berlebihan wap dan terkena pada menyebabkan sakit kepala. menggigil. kulit dan Elakkan dari menghidu sistem pernafasan. Jika tertelan akan mengganggu sistem penghadaman. Pendedahan pada wap yang berpanjangan akan memberi kesan kepada darah dan sistem saraf. SIKLOHEKSANOL (CYCLOHEXANOL) DIKLOROMETANA (DICHLOROMETHANE) DIETIL ETER (DIETHYL ETHER) DIMETILAMINOBENZE NA (DIMETHYLAMINOBEN ZENE) DIMETIL SULFAT Wapnya mengganggu sistem (DIMETHYL SULPHATE) pernafasan dan mungkin menyebabkan kecederaan paru-paru pada jangkamasa tertentu. Wapnya memedihkan mata. yang serius dan kadar penyerapan yang berlebihan menyebabkan menggigil dan kerosakan pada buah pinggang atau hati. pening. Disyaki KARSINOGENIK. Jika terhidu wap. Jika terminum akan mengganggu sistem penghadaman. Jika menghidu secara berterusan akan mendatangkan kesan ketagih. Cecairnya boleh kulit dan mata. menyebabkan penyakit selaput mata dan kulit. menyebabkan mengantuk. Dianggap beracun jika diminum. Cecairnya merosakkan mata. hilang selera dan pening. Jika pada kepekatan kulit dan mata. Wapnya Elakkan dari terhidu memedihkan mata. Ia adalah merbahaya sama ada terkena pada mata atau terminum. fikiran tak waras dan pada kes-kes tertentu menyebabkan sawan.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA SIKLOHEKSANON (CYLOHEXANONE) BAHAYA LARANGAN Mudah terbakar. Jika terhidu secara berterusan boleh menyebabkan kehilangan selera. Cecairnya wap dan terkena pada menyebabkan penyakit selaput mata kulit dan mata. Wapnya memedihkan mata dan sistem Elakkan dari menghidu pernafasan dan menyebabkan sakit wap dan terkena pada kepala dan loya. yang tinggi menyebabkan kulit menjadi pucat dan pengsan. kulit pucat. menyebabkan cepat penat. Elakkan dari menghidu wap dan terkena pada kulit dan mata. cepat penat dan loya. kulit dan mata. Wap dan cecair akan merosakkan mata dan 45 .

Dianggap beracun jika diminum. Boleh habuk dan terkena pada menyebabkan loya dan hilang selera. Jika diminum boleh mendatangkan kesan seperti di atas. Wap pada kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan loya dan muntah dan kecederaan pada buah pinggang dan hati. Jika menyerap ke dalam kulit menyebabkan loya. mata dan pakaian. kepekatan yang tinggi. Sangat mudah terbakar. Habuknya memedihkan mata dan Elakkan dari menyedut sistem pernafasan. mata. Cecairnya memedihkan 46 . Wapnya Elakkan dari menghidu memedihkan mata dan mengganggu wap dan terkena pada sistem pernafasan pada kepekatan kulit. ruam. mengantuk dan menggigil. Wap dan cecair menyebabkan kulit mengelupas dan jika menyerap pada jangkamasa yang tertentu akan memberi kesan keracunan. yang tinggi. Elakkan dari menghidu wap pada kepekatan yang tinggi. muntah. DIFENIL (DIPHENYL) DIFENIL AMINA (DIPHENYLAMINE) ETANATIOL (ETHANETHIOL) ETANOL (ETHANOL) 2 – ETOKSIETANOL (2 – ETHOXYETHANOL) Mudah terbakar. diikuti dengan sakit kepala dan mengantuk. Dianggap beracun jika diminum. Boleh mengganggu selaput lendir dan kulit.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA BAHAYA boleh menyebabkan pandangan kabur buat sementara waktu atau kekal. mengelupas dan merosakkan mata. LARANGAN DIMETIL SULFOKSIDA (DIMETHYL SULPHOXIDE) Cecairnya menyebabkan kulit gatal. Cecairnya memedihkan mata dan memberi kesan kepada selaput lendir. Sangat mudah terbakar. Ia merupakan bahan letupan peroksida. Wapnya Elakkan dari menghidu mengganggu sistem pernafasan dan wap dan terkena pada mempunyai kesan narkotik pada kulit dan mata. Adalah bahan beracun. Wapnya Elakkan dari menghidu menyebabkan sakit hidung dan mata wap. Mempunyai kesan keracunan seperti anilin. DIOKSAN (DIOXAN) Sangat mudah terbakar. Larutan atau campurannya boleh menembusi sarung tangan getah dan mendatangkan kesan keracunan. Elakkan dari terkena kulit dan mata. Dilarang menghidu. terkena pada kulit dan tertelan.

Jika terkena pada kulit memberi kesan membeku dan menyebabkan penyakit kulit. Bertindak aktif atau meletup dengan mana-mana ejen oksida. terkena pada kulit atau tertelan. menyebabkan pitam. memedihkan mata dan permukaan lendir. jika pada kepekatan yang tinggi adalah merupakan bahan narkotik. pada kepekatan yang tinggi Elakkan dari menghidu wap dan terkena pada kulit dan mata. Wapnya Elakkan dari menghidu memedihkan mata.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA BAHAYA mata. muntah dan tidak sedarkan diri. LARANGAN ETIL ASETAT (ETHYL ACETATE) Sangat mudah terbakar. Wapnya mengganggu keseluruhan sistem pernafasan. Adalah beracun jika diminum. Wapnya Elakkan dari menghidu memedihkan mata dan mengganggu wap dan terkena pada sistem pernafasan. Sangat mudah terbakar. mengganggu wap dan terkena pada sistem pernafasan dan boleh kulit dan mata. Adalah beracun jika diminum dan boleh menyebabkan keracunan darah dan kerosakan buah pinggang. Wapnya Elakkan dari menghidu mengganggu sistem pernafasan dan wap. jika menghidu pada kepekatan yang tinggi pada jangkamasa yang panjang menyebabkan demam paru-paru. Wap dan cecair memedihkan mata. pendedahan yang berterusan menyebabkan penyakit kulit dan jika berpanjangan menyebabkan BARAH KULIT terutamanya di bahagian jari dan dilaporkan berlaku BARAH HIDUNG Adalah memberi kesan kepada kesihatan jika terhidu. ETILBENZENA (ETHYLBENZENE) LARUTAN FORMALDEHID (FORMALDEHYDE SOLUTION) FURFURIL ALKOHOL (FURFURYL ALCOHOL) GLISEROL (GLYCEROL) HEPTANA (HEPTANE) HEKSANA (HEXANE) 47 . Jika terhidu secara berterusan menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan hati. Elakkan campuran wap CH20 dan HCl kerana pembentukan KARSINOGEN BIS (KLOROMETIL) ETER. Cecairnya mata. Kesan kronik. Jika dalam pemakanan akan menyebabkan loya. Sangat mudah terbakar. Sangat mudah terbakar. Cecairnya memedihkan mata dan menyebabkan sakit kulit. Wapnya Elakkan dari menghidu mengganggu sistem pernafasan dan wap. sakit pembuluh nafas.

Jika terhidu wap akan menyebabkan pening. Disyaki KARSINOGENIK. menyebabkan melecur. wap dan terkena pada Jika tersentuh berterusan akan kulit dan mata. loya. Jika tersedut habuk akan Elakkan dari terkena menyebabkan jangkitan pada sistem mata. menyebabkan kulit melecur. mata dan pakaian. Kaip pengelap bahan lebihan yang dibuang ke dalam bakul sampah boleh menyebabkan kebakaran di dalam makmal selepas beberapa jam kemudiannya. Dianggap beracun jika diminum. Wap dan cecairnya memedihkan mata dan mengkaburkan penglihatan. LARANGAN ASID HIDROKLORIK (HYDROCHLORIC ACID) Wapnya mengganggu keseluruhan Elakkan dari menghidu sistem pernafasan. jika tersedut habuk secara berterusan akan menyebabkan keletihan dan memberi kesan kepada pusat sistem saraf. Wap dan cecairnya MINYAK LINSEED (LINSEED OIL) MALEIK ANHIDRID (MALEIC ANHYDRIDE MANGAN DIOKSIDA (MANGANESE DIOXIDE) METANOL (METHANOL) 48 . menggigil. terminum akan menjejaskan kesihatan. Cecairnya menyebabkan kulit mengelupas. penghadaman. fikiran tidak waras. Wap dan wap dan terkena pada cecairnya mencederakan mata dan kulit dan mata. Dianggap beracun jika diminum. Sangat mudah terbakar. Dianggap beracun jika diminum. Pada kepekatan yang rendah akan menyebabkan pening. Elakkan dari menghidu wap dan terkena pada kulit dan mata. Menghidu Elakkan dari menghidu wap pada kepekatan yang tinggi akan wap dan terkena pada menyebabkan pitam dan gangguan kulit dan mata. Jika kulit.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA BAHAYA mempunyai kesan narkotik. kulit dan sistem pernafasan. menyebabkan kehilangan daya rasa pada tangan dan kiri. renjatan dan meracau. IODOMETANA (IODOMETHANE) ASID LAKTIK (LACTIC ACID) Cecairnya mencederakan mata dan Elakkan dari terkena menyebabkan kulit melecur. Jika terminum akan menyebabkan kecederaan organ dalaman yang serius. muntah dan kesakitan pada selaput lendir. Habuk dan wapnya memedihkan Elakkan dari menghidu mata. pernafasan. Kesan kronik. Kesan kronik.

bahan narkotik pada kepekatan yang tinggi. Disyaki KARSINOGENIK. Wapnya Elakkan dari menghidu memedihkan mata dan mengganggu wap dan terkena pada sistem pernafasan. pitam. mengantuk dan khayal (narkosis). memedihkan mata dan menyebabkan penyakit kulit.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA BAHAYA adalah merbahaya kepada mata. kerosakan buah pinggang. mata dan pakaian. Kesan kronik. Cecairnya memedihkan mata dan menyebabkan kecederaan jika diminum. Wap pada kepekatan yang kulit dan mata. 4 – METILPENTANA – 2 – ON (4 – METHYLPENTANE – 2 – ONE) 2 – METILPROPANA – 2 – OL (2 – METHYLPROPANE – 2 – OL) NAFTALENA (NAPTHALANE) 1 – NAFTILAMINA DAN GARAM-GARAMNYA (1 – NAPTHYLAMINE AND SALTS) Garam atau larutannya memedihkan mata. boleh berlaku keadaan tidak sedarkan diri dan diikuti dengan kematian. LARANGAN METIL ASETAT (METHYL ACETATE) Sangat mudah terbakar. Wapnya Elakkan dari menghidu memedihkan mata dan sistem wap dan terkena pada pernafasan. Cecairnya kulit dan mata. pendedahan kepada habuk atau penyerapan melalui kulit akan menyebabkan BARAH PUNDI-PUNDI KENCING. Kesan kronik. jantung dan lainlain organ. Adalah merbahaya kepada kesihatan jika tertelan. tinggi akan menyebabkan pening dan menggigil. Sangat mudah terbakar. Jika terminum akan menyebabkan pening kepala. Wapnya Elakkan dari menghidu memedihkan mata dan mengganggu wap dan terkena pada sistem pernafasan. 49 . ia akan merosakkan pusat sistem saraf terutamanya saraf penglihatan (menyebabkan pandangan kabur atau menjadi buta). kadang-kala kesannya memakan masa selama berjam-jam. Sangat mudah terbakar. Ia merupakan kulit dan mata. Jika di dalam pemakanan. Bertindakbalas pentaoxide. denga dinitrogen Elakkan dari menyedut habuk dan terkena pada kulit. pendedahan wap yang berterusan pada kepekatan yang rendah akan menyebabkan kesankesan di atas dan jika terkena kulit akan menyebabkan penyakit kulit. Dianggap beracun jika diminum. hati. Selain daripada itu. Cecairnya memedihkan mata dan kulit.

Cecairnya menyebabkan kecederaan mata dan kulit melecur. Wapnya pada Elakkan dari menghidu kepekatan yang tinggi akan wap dan terkena mata. wap dan terkena pada Cecairnya memedihkan mata dan kulit dan mata. Wapnya Elakkan dari menghidu mengganggu sistem pernafasan. Jika terminum menyebabkan kecederaan dalaman yang teruk.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA ASID NITRIK (NITRIC ACID) BAHAYA LARANGAN Bertindakbalas dengan bahan meruap Elakkan dari menghidu dan menyebabkan kebakaran. bertindakbalas dengan bahan meruap menyebabkan kebakaran. Wap dan cecairnya mencederakan mata dan menyebabkan kulit melecur. kulit. Habuknya Elakkan dari menyedut memedihkan mata dan sesak hidung. OKSALAT-OKSALAT (OXALATES) ASID OKSALIK (OXALIC ACID) PENTAKLOROFENOL DAN NATRIUM PENTAKLOROFENA (PENTACHLOROPHENO L AND SODIUM PENTACHLOROPHENA TE) PENTANA – 2. Adalah membahayakan kesihatan jika diminum. 4 – DIONE) PENTIL ASETAT (PENTYL ACETATE) ASID PERKLORIK (PERCHLORIC ACID) 50 . habuk dan terkena pada Jika menyerap melalui kulit atau kulit dan mata. memedihkan mata dan menyebabkan pening kepala dan mudah penat. Jika terminum akan menyebabkan kecederaan dalaman yang serius. 4 – DION (PENTANE –2. Elakkan dari terkena Jika terminum akan menyebabkan pada kulit dan mata. Jika terminum akan menyebabkan kecederaan organ dalaman yang teruk. pening kepala dan diikuti dengan pengsan. lemah otot dan diikuti dengan sawan dan tidak sedarkan diri. Mudah kulit dan mata. Jika terminum akan menyebabkan pening kepala dan diikuti dengan pengsan. pemakanan akan menyebabkan sesak nafas. berasa panas badan. Menyebabkan gatal jika terkena kulit. Jika dikenakan haba akan Elakkan dari terkena menyebabkan letupan. memedihkan mata. Habuk dan larutannya pada kulit dan mata. bahagian sistem pernafasan. wap dan terkena pada Wapnya mengganggu keseluruhan kulit dan mata. Merupakan bahan beracun. Mudah terbakar. Habuknya mengganggu sistem Elakkan dari terkena pernafasan. Mudah terbakar.

pitam dan habuk.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA PETROLEUM SPIRIT (PETROLEUM SPIRIT) BAHAYA LARANGAN Sangat mudah terbakar. Menghidu Elakkan dari menghidu wap pada kepekatan yang tinggi di wap dan terkena pada takat didih yang rendah boleh kulit dan mata. Jika terkena kulit akan wap dan terkena pada menyebabkan kulit mengecut dan kulit dan mata. menghidu wap pada jangkamasa yang panjang menyebabkan gangguan penghadaman saraf tidak berfungsi. Jika terminum menyebabkan kecederaan dalaman yang teruk. Kesan kronik. Wap dan habuknya memedihkan Elakkan dari menghidu mata. kulit mengelupas dan kerosakan pada hati dan buah pinggang. Jika terminum menyebabkan kecederaan organ dalaman yang serius. menyebabkan pening kepala. kulit dan mata. FENILHIDRAZINA DAN HIDROKLORIDA (PHENYLHYDRAZINE AND HYDROCHLORIDE) ASID FOSFORIK (PHOSPHORIC ACID) Cecairnya menyebabkan kecederaan Elakkan dari terkena mata yang serius dan menyebabkan pada kulit dan mata. menggigil dan cirit-birit. Elakkan menyedut habuk atau wap dan terkena pada kulit dan mata. Kesan penyerapan dari penghiduan. sakit tulang. sesak nafas. loya. lemah badan dan pengsan. keputihan diikuti dengan melecur. Ia diikuti dengan penyakit kulit dan mencederakan mata. terkena pada kulit dan pemakanan menyebabkan kerosakan darah dan hati. Jika penyerapan berlaku secara berterusan akan menyebabkan pening kepala. Cecairnya memedihkan mata dan jika terkena kulit akan menyebabkan penyakit kulit. muntah dan sakit kuning. Jika terminum menyebabkan muntah. FENASIL BROMIDA DAN FENASIL KLORIDA (PHENACYL BROMIDE DAN PHENACYL CHLORIDE) FENOL (PHENOL) Wapnya memedihkan mata dan sistem Elakkan dari menghidu pernafasan. 51 . Penyakit kulit terjadi apabila terkena larutan lemah berulangkali. loya. kulit melecur. kulit dan mengganggu sistem wap dan terkena pada pernafasan. pitam. loya dan muntah.

Dianggap beracun jika diminum. PUTIH (KUNING) : Terbakar secara spontan di udara. kulit Elakkan dari terkena dan sistem pernafasan. tekak. Kesan kronik. Mempunyai risiko untuk meletup Elakkan dari terkena apabila bergeser. Wap dari fosforus yang dinyalakan mengganggu hidung. Pepejal fosforus putih mencederakan mata dan kulit. Kesan kronik. Sangat beracun.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA FOSFORUS (PHOSPHORUS) MERAH DAN PUTIH (KUNING) BAHAYA MERAH : Sangat mudah terbakar Meletup bila bercampur dengan sebatian oksida. dan kulit dan mata. loya. LARANGAN Lindungi dari terkena kulit dan mata. bergegar. Meletup bila bercampur dengan bahan Jauhkan dari terkena meruap. pucat. Meletup bila bercampur dengan bahan Elakkan dari terkena meruap. KALIUM KLORAT (POTASSIUM CHLORATE) KALIUM NITRIT (POTASSIUM NITRATE) KALIUM PERMANGANAT (POTASSIUM PERMANGANATE) 52 . paru-paru dan mata. mata dan mengganggu buah pinggang dan pakaian. sengal-sengal sendi dan kecederaan hati. Jika termakan akan pada kulit. menyebabkan kecederaan dalaman. Jika terkena kulit menyebabkan penyakit kulit. Jika tertelan menyebabkan kecederaan yang serius. muntah atau cirit-birit dan kulit menjadi pucat. Jika terkena kepada bahan meruap akan menyebabkan kebakaran. semua bahan meruap. pening kepala. Jika tertelan boleh mendatangkan sakit. penyerapan melalui kulit atau tersedut pada jangkamasa yang panjang akan menyebabkan kulit mengecut. lemah badan. Jika tertelan kulit dan mata. FTALIK ANHIDRIDA (PHTHALIC ANHYDRIDE) ASID PIKRIK (PICRIC ACID) Habuknya memedihkan mata. pundi-pundi kencing. Membentuk sebatian peletup metalik yang sensitif. dibakar dengan bahan yang menyala. penyerapan yang berulangkali dengan kuantiti kecil boleh menyebabkan kurang darah.

Jika terdedah pada kulit yang berpanjangan menyebabkan penyakit kulit.OL PIRIDINA (PYRIDINE) PIROKATEKOL (PYROCATECHOL) SELENIUM DAN SEBATIANNYA 53 . kulit menyebabkan keracunan. Cecairnya menyebabkan kulit menjadi gatal dan penyakit kulit. kulit dan mata. takat bahaya ialah 100 cm. Hidrogen selenida memedihkan mata Elakkan dari menyedut dan hidung dan menyebabkan paru. muntah dan pitam. Kesan kronik. cecair tercampur di dalam pemakanan akan menyebabkan pening kepala. Cecairnya merosakkan mata. kulit dan sistem pernafasan. kepekatan yang tinggi tetapi tidak beracun. Sangat mudah terbakar. Dianggap beracun jika diminum. muntah. loya. penghadaman dan sistem saraf. Wap dan cecairnya memedihkan mata dan menyebabkan penyakit selaput mata. Wapnya Elakkan dari menghidu mengganggu sistem pernafasan dan wap dan terkena pada menyebabkan pening kepala. Jika menyerap ke dalam pada kulit dan mata. Serbuknya memedihkan mata dan Elakkan dari terkena sakit mata.serbuk dan terkena pada paru terbakar dan gangguan sistem kulit dan mata. Sangat mudah terbakar. gangguan penghadaman dan demam paru-paru. Klorida. larutan asid dan garam menyebabkan kulit melecur dan sakit pada jari-jari melalui penyerapan.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA PROPANA (PROPANE) BAHAYA LARANGAN Gas cecair mudah terbakar. menyedut serbuk selenium pada jangkamasa yang panjang menyebabkan cepat penat. Jika terminum akan mendatangkan kesan kepada pusat sistem saraf dan pada kuantiti yang besar menjadi racun kepada jantung. Menghidu Elakkan dari menghidu wap pada kepekatan yang tinggi dan wap. loya. PROPAN – 2 . Serbuk selenium dioksida memedihkan mata. tekanan mental. khayal (narcosis). ‘anaesthesia’ dan koma. hilang selera. Adalah Elakkan dari menghidu gas pelali (anaesthetic) pada gas. pitam. Dianggap beracun jika diminum.

loya. Larutannya memedihkan mata dan menyebabkan kulit melecur dan penyakit kulit. LARANGAN Elakkan dari terkena bahan meruap dan asid. ASID-ASID SULFONIK (SULPHONIC ACIDS) ASID SULFURIK (SULPHURIC ACID) TETRAKLOROETILIN (TETRACHLOROETHYL ENE) Terhidu wap akan menyebabkan Elakkan dari terhidu pening kepala. Larutan lemah seperti 2. Sangat mudah terbakar. Larutannya memedihkan mata dan Elakkan dari terkena menyebabkan kulit melecur.5 M boleh merosakkan mata. Lindungi dari terkena kulit dan mata. Jika terminum menyebabkan kesan yang sama seperti jika terhidu. Jika terminum akan menyebabkan kecederaan organ dalaman yang teruk. ia akan melepaskan gas beracun. Jika menyerap melalui kulit atau pemakanan akan menyebabkan kerosakan hati. merosakkan mata. muntah. Jangan campurkan air ke dalam bekas asid. muntah dan pada wap dan terkena pada kepekatan yang tinggi menyebabkan kulit dan mata. TETRAHIDROFURAN (TETRAHYDROFURAN) 54 . pernafasan. Jika tertelan akan mendatangkan sakit. NATRIUM HIDROKSIDA (SODIUM HYDROXIDE) Pepejal dan larutan kuatnya Elakkan terkena pada menyebabkan kulit melecur dan kulit dan mata. Habuk dan larutan kuatnya memedihkan mata dan kulit menjadi gatal. tertelan menyebabkan kecederaan dalaman yang serius Asid pekat menyebabkan kulit melecur dan mencederakan mata. Boleh menyebabkan kebakaran.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA NATRIUM KLORAT (SODIUM CHLORATE) BAHAYA Meletup bila bercampur dengan bahan meruap. Apabila terkena asid. NATRIUM DITIONIT (SODIUM DITHIONITE) Elakkan dari terkena bahan lembab mudah terbakar termasuk pakaian. mata dan pakaian. wap dan terkena pada Wapnya memedihkan mata dan sistem kulit dan mata. Boleh Elakkan dari menghidu membentuk bahan peletup peroksida. Mempunyai kesan narkotik pada kepekatan yang tinggi. Jika kulit dan mata. Jika tertelan menyebabkan kecederaan dalaman yang teruk. Cecairnya memedihkan mata dan mempunyai kesan berminyak pada kulit. Pepejal atau larutannya menyebabkan keracunan dan meloyakan. dan terkena pada kulit. kebas. sakit abdomen dan rosak buah pinggang.

Cecairnya merosakkan kulit. Jika tertelan menyebabkan muntah. sistem pernafasan. TITANUM KLORIDA (TITANIUM CHLORIDE) TOLUENA (TOLUENE) Sangat mudah terbakar. Habuknya memedihkan mata dan Elakkan dari terkena menyebabkan kulit melecur selepas kulit dan mata. Jika tertelan menyebabkan kecederaan dalaman yang serius. Serbuk dan asapnya memedihkan mata dan menyebabkan penyakit selaput mata. menghidu wap pada jangkamasa yang panjang menyebabkan keracunan darah dan menyebabkan penyakit kulit. sesak nafas. Jika terminum menyebabkan kerosakan dalaman yang teruk. Elakkan dari menghidu wap dan terkena pada kulit dan mata. jika toluene mengandungi lebih kandungan benzena sebagai bendasing. wap dan terkena pada loya dan gangguan mental. Wapnya mengganggu sistem pernafasan. sawan dan pengsan. ASID TRIKLOROASETIK (TRICHLOROACETIC ACID) SEBATIAN VANADIUM (VANADIUM COMPOUNDS) 55 . batuk dan lidah pucat. LARANGAN Elakkan dari menghidu wap dan terkena pada kulit dan mata. Penyerapan melalui kulit dan pemakanan boleh menyebabkan keracunan. suatu tempoh. air ludah keluar dengan banyak dan cirit-birit. Cecair kulit dan mata. Dilarang mencampurkan air ke dalam bekas asid. Cecairnya mengganggu sistem pernafasan dan menyebabkan kulit melecur. Bertindakbalas aktif dengan air. Serbuk atau asap vanadium Elakkan dari menyedut pentoksida menyebabkan gangguan serbuk. Jika tertelan pada kuantiti yang banyak akan merosakkan sistem saraf dan menyebabkan menggigil. dan wapnya memedihkan mata dan selaput lendir. Wap dan cecairnya memedihkan dan merosakkan mata.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA TIONIL KLORIDA (THIONYL CHLORIDE) BAHAYA Bertindakbalas aktif dengan air. Menghidu Elakkan dari menghidu wap menyebabkan pening kepala. Kesan kronik. Dilarang mencampurkan air ke dalam bekas asid.

Jika terhidu Elakkan dari menghidu menyebabkan mengantuk.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 1 BAHAN KIMIA XILEN (XYLENES) BAHAYA LARANGAN Mudah terbakar. cecairnya memedihkan mata dan selaput lendir. pening wap dan terkena pada kepala dan tekanan mental. Wap dan kulit dan mata. Kesan kronik. Jika terkena kulit pada jangkamasa yang panjang akan menyebabkan penyakit kulit. 56 . jika xilen mengandungi kandungan benzena sebagai benda asing. menghidu wap berulangkali pada jangkamasa yang panjang akan menyebabkan keracunan darah. Penyerapan melalui kulit atau pemakanan akan menyebabkan keracunan.

Tiada warna dan tidak berbau. Tidak mudah terbakar. Tidak mudah terbakar. Tidak mudah terbakar. Tiada warna dan berbau manis seperti petroleum nafta. Tiada warna dan bau seperti bawang putih.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 2 LAMPIRAN 2 NAMA ASETILIN / ACETYLENE (C2H2) ARGON (Ar) KARBON DIOKSIDA / CARBON DIOXIDE (CO2) SIKLOPROPAN / CYCLOPROPANE (C3HC) HELIUM (He) HIDROGEN / HYDROGEN (H2) NITROGEN / OFN (OXYGEN FREE NITROGEN) (N2) OKSIGEN / OXYGEN (O2) CIRI-CIRI Mudah terbakar. Tidak mudah terbakar. Tidak berwarna. Membantu pembakaran. Mudah terbakar. 57 . Tiada berwarna dan tidak berbau. Mudah terbakar. Tiada warna dan tidak berbau. Tiada warna dan tidak berbau. Tiada warna dan tidak berbau. Tidak mudah terbakar.

4. Mesin penghancur kayu Bahaya kecederaan akibat: a) Mata pisau b) Pantulan serpihan kayu 58 . kasut dan pakaian keselamatan yang dikhaskan dan bahan kayu dihalakan pada arah pusingan mata pisau yang betul b) Gunakan pengadang keselamatan c) Pastikan skru pengikat mata pisau cukup ketat 3. Mesin pemotong balak/kayu gergaji/buluh/rotan Bahaya: a) b) c) d) e) pemantulan kayu balak dan kayu gergaji mata pisau dan motor penggerak kecederaan pendengaran akibat bunyi yang kuat kecuaian pengendalian kren pengangkut balak sedutan habuk kayu Cara mengelakkan kemalangan a) Pastikan semua pekerja memakai topi.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 3 LAMPIRAN 3 BAHAYA-BAHAYA DARIPADA MESIN-MESIN DI BENGKEL 1. Cara mengatasi: a) Pastikan kakitangan terlatih sahaja yang mengendalikan alat tersebut b) Pastikan pekerja memakai pakaian keselamatan. kasut dan pakaian keselamatan yang dikhaskan b) Pastikan hanya kakitangan terlatih mengendalikan kren dan mesin pemotong c) Pastikan jumlah kakitangan mencukupi semasa menjalankan kerja d) Pastikan bahagian mata gergaji/pisau ditutup dengan pengadang keselamatan (safety guards) 2. Mesin kumai (moulder) Bahaya kecederaan akibat mata pisau yang terunjur keluar dan berputar laju. Mesin pengetam kayu Bahaya kecederaan akibat: a) Pemantulan kayu dan mata pisau b) Kayu terutama kayu yang telah diawet Cara mengelakkan kemalangan a) Pastikan semua pekerja terlatih mengendalikan mesin dan memakai topi.

7. Mesin bertekanan tinggi Bahaya kecederaan akibat: a) Wap bertekanan tinggi b) Voltan letrik tinggi Cara mengatasi: a) Pastikan kakitangan terlatih mengendalikan alat tersebut b) Pastikan pemeriksaan keselamatan alat tersebut dilakukan oleh pegawai pemeriksa dari Jabatan Klang dan Jentera setiap 18 bulan c) Pastikan kebocoran wap dan kegagalan injap diuji oleh kakitangan terlatih setiap kali penggunaan d) Pastikan tekanan tinggi dibebaskan sebelum ‘vessel’ dibuka e) Pastikan bahan kimia dikeluarkan sebelum ‘horizontal vessel’ dibuka f) Pastikan pekerja memakai topi. Mesin pemadat udara Bahaya kecederaan akibat: a) Letupan b) Pancutan udara mampat ke dalam salur darah melalui kulit terutama melalui luka/calar Cara mengatasi: a) Pastikan air luapan dikeluarkan dari penakung udara yang terletak di bawah mesin sebelum digunakan untuk mengelakkan letupan b) Jangan hembuskan habuk pada pakaian sebaliknya gunakan berus atau penyedut hampagas. 5. Injin pembakar Bahaya kecederaan a) Letupan b) Kebakaran c) Pembebasan gas beracun Cara mengatasi: a) Gunakan kawasan terbuka b) Gunakan pakaian yang sesuai 59 . kasut dan pakaian keselamatan yang dikhaskan 6. kasut dan pakaian keselamatan yang dikhaskan.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 3 c) Tali penggerak motor Cara mengatasi: a) Gunakan pengadang keselamatan b) Pastikan pekerja memakai topi.

2. 10. 7.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL FRIM Lampiran 4 LAMPIRAN 4 WARNA SILINDER GAS Nama gas 1. 5. 3. 16. 12. 15. 6. Asetilina larut Argon Argon + karbon dioksida Argon + oksigen Argon + nitrogen Argon + hidrogen 60 . 9. Oksigen Karbon dioksida Udara Nitrogen Nitrogen (oksigen bebas) Nitrogen + oksigen Hidrogen Hidrogen + nitrogen Helium Helium + oksigen Warna hitam kelabu hijau muda hijau muda dan hitam di bahagian atas hitam berbulatan putih di bahagian atas hijau muda bergelang hitam di bahagian tengah dan hitam di bahagian atas merah merah dan bergelang hijau muda di bahagian tengahnya coklat muda coklat muda bergelang hitam di bahagian tengahnya dan separuh putih di bahagian atas coklat tua biru biru dan berbelang hijau tua di bahagian tengahnya biru dan berbelang hitam di bahagian tengahnya biru dan berbelang hijau muda di bahagian tengahnya biru dan berbelang merah 11. 14. 8. 13. 4.

DOSH & FRIM 1998. FRIM. DOSH & FRIM 1998. Keselamatan makmal. Kuala Lumpur. Guideline on safety and health in the wood processing industry. Kuala Lumpur. A. DOSH & FRIM 1998. Guideline on control of exposure to dust in the wood processing industry. Higher productivity and a better place to work. DOSH & FRIM 1998. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Guideline on reduction of exposure to noise in the wood processing industry. 61 . H.PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL DAN BENGKEL RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN RUJUKAN DAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Halimaton. Kuala Lumpur.. 1994. Dewan Bahasa dan Pustaka. ILO & DANCED 1998. Kuala Lumpur. M. & Zaiton.an action manual for the furniture industry. Guideline on control of exposure to chemicals in the wood processing industry. DOSH & FRIM 1998. Guideline for management of wood waste from the wood processing industry.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful