Perspektif Moral Masyarakat Animisme Terhadap Alam Sekitar.

Falsafah alam sekitar adalah berbeza antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Mengikut ahli falsafah barat, alam ini dan penghuninya yang terdiri dari binatang, tumbuhan dan lain-lain adalah dijadikan untuk kegunaan manusia. Sebaliknya bagi orang-orang Asia, falsafah alam sekitarnya adalah berdasarkan Animisme yang merupakan kepercayaan dan agama. Kepercayaan dan agama yang dianuti oleh penduduk peribumi adalah bergantung seratus peratus kepada alam semulajadi. Mereka banyak terdedah kepada alam sekitar dan turut sama mengalami apa yang berlaku kepada alam sekitar seperti bencana alam, serangan binatang buas, dan penyakit. Manakala kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah kecil dan bertujuan untuk menyara diri sahaja. Walaupun masyarakat Asia ini terdedah, serta terlibat secara langsung dengan keadaan ini, mereka tidak mengetahuinya secara saintifik dan tiada kajian secara saintifik yang dilakukan terhadapnya. Akibatnya banyak perkara-perkara tentang alam ini yang tidak diketahui oleh mereka. Keadaan ini menyebabkan mereka menjadi takut untuk bertindak sewenangwenangnya terhadap elemen-elemen yang terdapat di alam ini. Perasaan takut ini seterusnya telah menimbulkan satu dongengan atau tahyul terhadap kepelbagaian kejadian alam. Sikap masyarakat animisme juga adalah berbeza berbanding dengan masyarakat lain terhadap alam sekitar. Masyarakat animisme menganggap mereka adalah sebahagian daripada alam ini, oleh itu setiap perbuatan atau tindakan mereka terhadap kehidupankehidupan dialam ini adalah sama seperti tindakan sesama manusia. Ekoran dari persepsi ini, maka wujudlah amalan-amalan dan pantang larang dalam masyarakat animisme. Amalan-amalan ini selain dari sebagai satu penghormatan, ia adalah sebagai satu bentuk pemujaan terhadap semangat-semangat yang dipercayai wujud pada pelbagai objek semulajadi tersebut terutama yang dilihat berbentuk agak ganjil atau berbeza dengan yang lain. Amalan-amalan tersebut adalah seperti memuja pantai, menyembah nenek moyang, membuka hutan, menuai padi dan sebagainya. Adat dan amalan yang dilakukan terhadap alam sekitar ini jelas menunjukkan mereka sangat-sangat menghormati elemen-elemen alam sekitar manakala tahap penghormatan yang diberikan oleh masyarakat animisme terhadap alam adalah sangat tinggi sehingga mencapai kepada tahap penyembahan dan diterapkan kedalam amalan-amalan budaya hidup mereka seharian. Kehidupan masyarakat animisme ini adalah dianggap sebagai masyarakat tradisional oleh masyarakat lain. Dalam masyarakat ini tidak ada perkembangan sains dan teknologi, oleh itu kehidupan masyarakat dizaman ini tidak melakukan pengeksploitasian terhadap alam sekitar. Banyak perubahan telah berlaku terhadap masyarakat animisme ini terutama dari

dan menaiki kenderaan awam (tren dan bas) dan sebagainya. Perspektif Moral Masyarakat Zaman Kolonial Terhadap Alam Sekitar. falsafah alam sekitar mereka adalah berdasarkan kepada idea atau pemikiran berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap sesuatu benda tersebut bagi mencari kewajaran terhadap kewujudan dan kepentingannya. Kegiatan ekonomi yang dulu bertujuan untuk menyara diri tetapi telah dianggap sebagai bahan komersial dan perdagangan antarabangsa. Begitulah perbezaan perspektif moral alam sekitar yang wujud dalam masyarakat animisme. Asas falsafah ini telah membawa kepada pengeksploitasian terhadap sumber-sumber alam untuk kepentingan manusia. mengangkut barang. Krisis Kenderaan Kenderaan merupakan satu unit kegunaan kepada manusia bagi melakukan pergerakan samada ianya bertujuan bergerak ke sesuatu tempat.aspek ekonomi. Perspektif moral terhadap alam sekitar era kolonial berlainan pula dengan masyarakat lain. Bagi mereka falsafah alam sekitar dilihat dari aspek material iaitu keuntungan yang boleh mereka perolehi dari satu-satu tempat untuk kepentingan tanahair mereka. menunggang haiwan (kuda dan unta). Masyarakat kolonial ini tidak menghormati alam sekitar sebagaimana orang tempatan. Etika Masyarakat Moden Terhadap Alam Sekitar Kini 1. Perkembangan ini membawa bersama penemuan-penemuan kepentingan sumber-sumber alam. -terutamanya di Malaysia – setiap penduduknya lebih menggunakan ‘kereta ekonomi’ sebagai pengangkutan . berbasikal. Oleh itu masyarakat kolonial cuba sedapat mungkin untuk mengeksplotasi sumber alam ini untuk memperolehi keuntungan darinya. dan pelbagai kegunaan lain. Perspektif yang diamalkan oleh masyarakat kolonial ini akhirnya telah turut mempengaruhi masyarakat tempatan atau masyarakat tradisional dalam pandangan mereka terhadap alam sekitar. Namun amalan kini. Kehidupan masyarakat kolonial adalah pada era awal perkembangan sains dan teknologi. Ini kerana bagi masyarakat kolonial. Asas falsafah alam sekitar bagi masyarakat kolonial ialah melihat sesuatu elemen alam sekitar dari aspek mana sumber-sumber yang bernilai itu boleh diambil untuk memperkayakan perbendaharaan tanahair mereka. Walaupun masyarakat kolonial ini mengadakan undang-undang yang bertujuan untuk memelihara sumber alam namun ia hanyalah bertujuan untuk memenuhi kepentingan mereka dan memudahkan mereka mengeksploitasi sumber alam. Kebanyakkan manusia dalam dunia ini masih lagi menggunakan pergerakan alternatif seperti berjalan kaki.

Jumlah itu bermaksud. puratanya hampir 7000 kematian pertahun. terdapat lebih setengah juta kenderaan lama yang masih bergerak di jalan raya. 2. Setiap tahun. manakala di Amerika Syarikat seunit kepada 1. Pencemaran. nitrogen oksida. lebih dari satu juta kenderaan dikeluarkan termasuk kenderaan yang diimport dari luar negara untuk ditambah kepada lebih 20 juta pengguna kenderaan di Malaysia kini. setiap seorang daripada 28 juta penduduk negara akan memiliki 0. 4. Lebihan kenderaan ini akan membawa impak negatif kepada persekitaran alam di Malaysia. Di Malaysia. terdapat 21 250 145 buah kenderaan berdaftar pada tahun 2011. Mengikut stastitik Jabatan Pengangkutan Jalan. jumlahnya seunit kenderaan kepada nisbah setiap 2. 3. Misalnya: 1. Hal ini menunjukkan bahawa masyarakat di Malaysia merupakan antara pengguna kenderaan paling tinggi di dunia. motorsikal) dikatakan sangat membazirkan sumber bahan bakar (petrol) serta pengeluaran petroleum tahunan negara kerana tidak digunakan secara efisien (berkongsi kenderaan. dimana kos sedemikian patut disalurkan kepada dasar pembangunan lain didalam negara. 5.7 orang. jumlahnya sekitar 4500 kematian direkodkan. Banyak kenderaan juga penyebab kesesakan kepada jalan-jalan utama di bandarbandar besar khususnya (Kuala Lumpur. Itu belum termasuk jumlah kenderaan terpakai yang belum terjual. Berbeza di Britain. Lebih dari suku bandar-bandar di Malaysia mengalami kesukaran meletak kenderaan (parkir). Malah.8 orang. Malahan setiap jalan yang ada pula perlu dinaik taraf (diperlebarkan atau diubah struktur baru) serta dibaik pulih. di China pula pula seunit kenderaan kepada 1374 orang. Johor Bahru. sebuah kereta-empat orang). Kenderaan persendirian (seperti kereta.76 seunit kenderaan. Manakala jumlah di Britain. Kenderaan akan menghasilkan banyak unsur pencemaran udara utama (seperti karbon monoksida. Maka bertambah kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan setiap tahun. sekitar suku juta orang didunia mati akibat kemalangan jalanraya. debu-debu beracun dan sebagainya) yang akan menjejaskan kesihatan serta membentuk kepada kesan rumah hijau dan hujan asid.utama harian mereka. 6. Hal ini menunjukkan Malaysia . Banyak kenderaan bermaksud banyak jalan akan dibina di seluruh negara. Ipoh dan lain-lain) serta penyebab pergerakan lalulintas menjadi lembab dengan kelajuan purata sekitar 20 kilometer per jam. Setiap tahun. Jalan yang akan dibina itu pula memerlukan kos pembinaan yang tinggi. Stastitik juga menunjukkan lebih dari 50 peratus rakyat Malaysia memiliki lebih dari sebuah kenderaan.

Namun permintaan ini terhasil disebabkan perbezaan ekonomi dan keadaan demografik. pengangkutan. perdagangan dan pertanian memerlukan kawasan tanah yang luas bagi pembinaan kilang. populasi manusia akan meningkat. Pengurusan sumber semulajadi yang tidak terancang seperti penebangan hutan secara berleluasa. kotor. Perkara ini terjadi apabila manusia memerlukan tempat tinggal. Kenderaan awam hanya menjadi pilihan golongan miskin. Antara Kesan Kepada Alam Sekitar Adalah:- Masalah Sumber Bekalan Air Bekalan sumber air bersih akan tercemar dan berkurangan akibat penebangan pokok di kawasan tadahan air dan pencemaran sungai akibat dari hakisan tanah dan pembuangan sisa toksik. Selain itu. bekalan air dan elektrik. bekalan elektrik dan air. mahal dan sebagainya. pelajar sekolah serta sebahagian besar kaum wanita. maka penggunaan kenderaan pengangkutan awam seperti bas. 2. teksi dan tren semakin berkurangan akibat perspektif masyarakat kini yang menganggap kenderaan awam sangat lambat. makanan dan lain-lain dalam memastikan mereka memperolehi kehidupan yang lebih baik. gaya hidup manusia yang mahukan kehidupan yang lebih baik seperti rumah. orang tua. tidak selesa. Krisis populasi Apabila negara semakin pesat membangun. Amerika Latin. kesan kepada alam sekitar boleh dihubung kait dengan faktor-faktor di bawah. Penghijrahan penduduk dari satu negara ke negara lain secara haram atau melalui saluran yang betul juga menyebabkan mereka berpindah bagi mendapatkan peluang pekerjaan dan mengubah gaya hidup mereka. kereta dan lain-lain menyebabkan permintaan terhadap sumber semulajadi semakin tinggi. pelepasan effluen yang tidak terkawal dan pembuangan sisa toksik ke sungai serta pelepasan asap hitam ke atmosfera boleh menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Hal ini menyebabkan kadar permintaan manusia terhadap sesuatu keperluan adalah tinggi. Oleh kerana terlalu berfokuskan menaiki kenderaan persendirian.merupakan negara yang mempunyai kadar kematian akibat kemalangan jalanraya tertinggi di dunia. perladangan. 7. Namun. pekerjaan. Asia Barat dan Selatan Eropah merupakan negara-negara yang sedang membangun dari sektor perindustrian. pembukaan tanah baru bagi pertanian atau perladangan dan pembangunan bandar-bandar baru bagi meningkatkan ekonomi negara. Pengurusan Sistem Pepejal .

. chloroflurocarbon (CFC). lalat dan lipas yang mampu menyebarkan penyakit kepada manusia semakin berleluasa. Masalah Kesihatan Air yang tercemar mengandungi bahan-bahan toksik atau mengandungi vektor yang membawa penyakit kepada manusia dan haiwan seperti taun.Penghasilan sampah sarap oleh manusia yang semakin banyak dan tapak pelupusan sampah yang tidak bersistem boleh menyebabkan larut resap dari sampah sarap memasuki sungai yang berdekatan atau meresap ke air bawah tanah dan mencemar bekalan air. sulfur dioksida. Perubahan iklim dunia Gas rumah hijau yang terbebas ke udara hasil dari pembakaran bahan api fosil akan terperangkap di dalam atmosfera dan menyebabkan bumi menjadi panas. nitrogen dioksida dan gas-gas lain dari asap kenderaan dan kilang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar yang mampu menyebabkan kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. Masalah kepanasan bumi ini juga akan menghasilkan kemarau yang berpanjangan. paras lautan menjadi tinggi dan ini akan menyebabkan banjir. kolera dan sebagainya. Pencemaran Udara Pelepasan karbon dioksida. Kepelbagaian Biodiversiti Penebangan hutan yang tidak terkawal dan tidak terancang mampu menyebabkan spesis flora dan fauna yang amat berharga akan pupus. Haiwan Perosak Bilangan haiwan perosak yang tinggi seperti tikus. Apabila suhu bumi meningkat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful