From

:

Sent:
To:
Subject:
Attachments:

OST01 HOC
Friday, April 15, 2011 3:08 AM
Hoc, PMT12
FW: Radiation data by MEXT
(Japanese)20110415_01.pdf (unofficial)(Japanese)20110415_0lwith lat-long.pdf;
(Japanese)20110415_02.pdf; (Japanese)20110415_03.pdf; (Japanese)20110415_04.pdf;
(unofficial)(Japanese)20110415_04with lat long.pdf; (Japanese)20110415_05.pdf;
(Japanese)20110415_06.pdf (Japanese)20110415_07.pdf; (Japanese)20110415_08.pdf

Original
----Message----From: HOO Hoc
Sent: Friday, April 15, 2011 12:16 AM
To: LIA07 Hoc; LIA08 Hoc; OST01 HOC
Subject: FW: Radiation data by MEXT

Headquarters Operations Officer
U.S. Nuclear Regulatory Commission
Phone: 301-816-5100
Fax: 301-816-5151
email: hoo.hoc@nrc.gov
secure e-mail: hool@nrc.sgov.gov

Original
----Message ----From: eda@mext.go.jp [mailto:eda@mext.go.jp]
Sent: Thursday, April 14, 2011 10:39 PM
To (b)(6)

/I

I(b)(6)

1

Subject: Radiation data by MEXT
Dear Sir,
Please see attached the document.

Sincerely yours,
Kei EDA
EOC, Ministry of Education,Culture, Sports, Science & Technology (MEXT), Japan

2

rg A% - JA -T)]A X PfT 0)20km W

0) fA MAKIlItAiM I-- -DLNIC
*1123*IF4P 15 Qo6003+MRa

3Z~
IS N *f

* 1 Enl llMlfi(#l,•*l-t:''iflThiftal
C

fLNf(b)
(7({7Iflt'

(x)
m'RiMr"7 [31]

3i23SI11B*43$,

T

(z =

(y)

y

-

x)

ba

("4)nj,-,C.),I-)

7095 '

4f13E110t353t

__________09

i33ýi)
(,iJ30kmJR~t5)

j]qM"rJy [32]

0",
30km~ltfi) -- tm.
Si3kM4rLJ

3•23B126t143+

4,M3i10..35+

16020*1

4I14S10D*513i

16530*1

24WF9*16.,

(21.0 /1
Sv/"•
pTvD#
51(

••]L

(!1'"J7 [33]
3433#
-

(t1J3kmtlt•
(MJ
0)mIl~l ,i~ti

3A 23 l 12D<323•

4P 13 E 1OM54,-

9303*

4A 14 1 10B-16"

9573*1

231#0•I1223+

(11.6
( 1 . p Sv/)
v/t*

• iML,

3A23B 13t08$+

4q 12 ES1104143t

3239*1

4

3462*

48"D*M1245

223
(4.6 /j Sv/'n)

RPM,

3)39kr
3•311=E166f235t

4fl3EB 14U*16'

4•14I12'.00-+

281'

210-:-144.J

pf Sv/D4)
1(a
(0.5s /j

4)14 El13':103}

749*1

21 Wll 155+

itr'J
Aq

(C,"J30km4l5t.iffi)
rT-'Jy

[38]

(*MIK'j" -9J25kmm)
(25km)7
(MJ

[79

RJMtJ7

(.AllT-)7
A60km:lLAPIT)

("'$84]
)7

I•,M

L'*T--7mE84J1

3

-

,F ff M F 'A AT
(*'25kmlt)

5I'IZ"J7 [80]

[21]

-;Alll
t t: AS:

737*'

4P 11 E14858"

71411

C

), A

14R 1138."

_'J"30k,:ILD

1'J30km
It•9i±.
ti)

14E] 11-263ý

17D'16 W

468*-

3 A24 E 156P2003

4P 1313198#5031

560*1

4

3M24SE 10*58331 25 H 101*403+

4A 136 13*423+
4A 13 E310"t513

772*
102*1

4R 14E111"42ff
4A9146l10116,+

4,RI3

7873'

68BM•28

-

14 R 18"01:9

578"

22DMI11

796*1
106"

22D*M1003t
23Q1-M255+

4.913 El 14-35+'

4Jq2 R 1,10353t

4q
R13 ES12"49
_

4,q3611B'56$i

4Pf 13 El17B"353-

140"

4fl313*#18W

4 91263158-28.
cz

344*1

_

-

210"

4[9 1E 10•*453•

137"

_ri__

4R914SI131043
_l__

R~B4i*G)W1F~

1 2~*~

,1l*@,,
(tp:wwnto/azL'X-CTIt,
A Ab
*(http://wwwsnsc.gojp/anzen/shidai/genan2oll1/genan022/siryol

(10.7

732

(as

v/Dx)
1p
Sv/-,24

iL

-

(0.8

(1. 1 ti Sv/o*')
v/30)
24
(4 pfv/D#
_____ (0.2 p Sv/04)

J
ml•=4J L

-

148 *1

24"M1StW

((0.5 _"
Ia
ti Sv/0]4')_,

M"

4fR141E128O5"

496*'

448#'l37*,"

iii

12 l6PU(t 64P1-24=
519

L.

Mt12 12

(0.6 p Sv/.•)
4

_

-,_
,'J45kml:)

39LLII-

271'

4t 13 R115Dt553,

(,t40kmMfii)

I76]
-1J7 0(",.J20kmMig)

;l'fJ"7

92313D 003.

,323I12S"06,"
(",'J35km -t)

[7]

•J•0"',[151
15(,'35kmffi)
i s],7
B
(

lx-

3

3A236 14"'09t

(30km4l5'iRI)

(1]

T(

.

:

0",
•35kmM4•)

AJltZ'Jy (71]
jJI"qtI7

m34]

nn02229/sryo-2.in
jWO)I*fl*4
-2.pdf)

''gn232411

106R

(3.4

152

Sv/Ct

L

WW O-)20kinm.

•.• --r#, -A

)-.-•..,••:

IZ_-• L,N"C
10t#003±.r

15B

-- T-23*-4:

,E

•2 'MWAIZ8-1ýi'mf
*4 11tGM(±f~lAIZ-8a--t7,,AQTff)K$Ithfl
tTa
P--lIa
)
'•-h')•
* 3 NaB(0i
na•
•[
nl~l
* 4tMItt1f
•lllt•.•
*2

~~~~4
0",60km

[l]
"Ii7
II -T-,7 [ 1]
;iz=l)

[01

7

1 10]

;")Y

(

tltg)

:1"•)[4]
50"J 109i
;

ZIj'-rT~tfi-lep•-)Ib
ft4(50kmlt?9)

.t) T f
E• !!
•E'• F R

--*V"•i
--

[ii]

1 .5 -2

4P--4-8-393+

1.7

4A 14BaE39*323

1.0*2

4AJ145] 90532'ý

0.0 *2

4ff14RB1010#00S+.
4_

(

"IzmJJ7 [20]

4q 14 El 11 *253+

"Tr')7

;

122]'*

(n35kmg•]:l)

*R
RqJI •

(M'35kmgl

[23]

51MMU7 (32]ia'IT--"B]'

Ri-I'U7 133]
jA

I')7

9t.)

-(,,30km

E

134]

A M

El I.

H:I_.
)

M'T-"I

*

)

5JiImjl WRuLff-A4
" [(*40km t'.•')
-(*35kmW)

F"44

au
[41.]

m•]

ts

--

0.5*2
*t

3.8,*2
0.5 *2

4,A14 B 12a 29..

0.8,*2

14B 10'48.-

l•1

[431
*t"JII
T±O,

['30kmW)

'f
iR(

4,Al 14B 9B#57Th

4.2 *2
*2
0.8*2
0.
___

)Z

WI-

3ZW-4-

0t

3z2AU-•-

TVP
L.

3jtu

-

--

=UtV
I
IljtT-.•ifta*

_

mi___

-5____T__)IeR_51_RN__

0 .7*.n*2
*2
_0.7

l__
a

trL
m

o08

_____________________________

10*002+
414B
4At14yEluJj

O.8

00*
4EJ
43JiII14"FJI
14 51*00

oA13
.4 *2

4R 14B 11 1004t"

04*2--

4R 14R 131*00*-

0.7a*2

4J14B1OO00*

---

16.0 *2•m
5.4*2

El 11
114S11B#56+

fl

MW*I4f

21.3 *2•

4f 14B11e#36W

_____________________________

I,\:Pi'*•*.blg

--

0.3*2

4,qMEJfi12T±203
4h4 1-2-0

4m14E
4n1:421 13*2051

BJIII

[•

i-•tL,:'P•---

___

[4](ri30km•)
mvz~L2J-4 1421

[431

[flljtl4f1

4 A14BEl 910,*

[4](tJ30km•)

_____

0.1*.2

0.5.2
*2fit.Cb

4M 14 E 12 1*30R

'J7
4] i20kmW)

Lin

Zrt.Q1

a

4,J 14B 10B*313

4

,IMI'7

L411

0.1*2

0.5 *2

4Th4BF10*1½1

-V,

-(•,30km:ll

[38]

PfsI~t

12 '37f
4P 14B
4L0.l*

tlf) "4-" o

(30kmIL1l)
M

RIM IJ7 136]

M Z="

37*"

4P 14 B 12.*033+
'AM
,• )_:_lt_._)
•.
3Rx5
[30km
-

fl"%fx-1)7 (

"-'7

4t5k)m7

(n '45km

0.0.40km0l2
*2
1.0*2

-

_0.*

4I11B".#139+

fA
(fxEH#rtMXM35kmff)
4J14B]11
[(35kmN)

120]f

ts L
MWSi~j~

"
I9XMR'

mt-6,AX
(M,35km1)

X'r)7 [14]

l : r• • • ;g P . J • •l i

1B1_

4A 14E 10o'47m+

"r)J7

(•,4k•)4,Eh
;M

t

4(4R14 B3951
4A
0*03

7 [121](tj40kmL?.) (t"r
1 a4(*11{40kmN)
I
J"RrfrwI'h\Jl
•'4*r
112]

S[1•

4 B1 8 B 3 1 3ý
M M1

*

ll

*2 tAMItItZ811f

~*4

________

ErIJMU!J7 [51

ZIITfl

1.0 *2

affifL

BL5JmJ20kmMILf)

4Jj14B911493l*

1.0 *2

RWSL

t I rfiId'"
(tL30kmtLM)

4J14B13110*

44*2

flUJIIwT,

AllJ97 [51]

(40kmMA)

E
I:'J7MZMI'J
J%\
f: I[51]J
\ffi

(

IM

I(,40km-ff)

-T-U
52](M,
[52]

4T

E

r [61]R

X

WI'%•

1lT1

Jll

l
(*40kmg)
M

IJ7 152]

7
iImI'J7 ll]

40km?9)
I PW
J I1

M "40kmlbg)

-7
R4412D14"-

(61]

(MI0Tkm

UT
))4____V

162]

"I
"7[62]:_it )
(f__'J4Okm
C*•40k"I

rMI'"7 (62]

ZNI
;A
VFRM9441WP

ItI'I7

AI'J7

[63]

Q

"rIn•-T-Ur

1711

[71t
AXMTI
(M,125kmM)

[71 ]

EAlir"J7 [71]

f
m))
(*l5M
25 km M

7X

A W
f I T
J"-(30km .)

Lb
(72]
iZ J

7

,

-,i'jy-, (0t,30kmM)
l A72]

N

4h4i::10U#46..

0.2*3

a

414B
4MlT 14D*49-+

0.3*3

4T14I111*23-+

0.3*3

4q 14B144*083ý

45

49s

44*3

4f145R 141*213+

5.9*3

WtiL

4A 14 B 12*05t+

5.9*3

mtsI.m UaA

4P 14S 1444

2.0 *3

*3

2.4*3

Q A a

49;9

WtSL,

'tMU
U

Itm ta

L,

QPM

,

QU

,ti*______

tmfl

_

tEAS

WttI.

Ri

Ll

_t__

WOWORNWB)
MSL
)I a R MI Rftf--TU .B* FI

1.0,2
0.6*2

*';

4P 14B 7*453'

0.3 *2

Ijit.Oj

v

4Mj4B1I6*08t

0.6~

PMStL
_--0"_

WEUNBCktSOR)

4P 145 121#483-

0.6.2

RiftjL.

0.4*2

MlJtU

IW

fL4

VU(NBoffKt)

4_ 14B161_08__

14B 8#40.

2
06 *

ATIIJ

[73[]

4114B•3152k36

0,.82-

A¶ M9\

173]

4t 14B9040031

0.1*2

'TTI1J7 \'b*JJlllTAR
L

4q 145 12D*453

0.2*2

L*)T$'JJIITiS
M\L
7

4 14B 11R16

(**J35kmW)
, 99ttQh

L,
i= tsU

4A 14 B 13*08-•

4j 14B 161*26*

L

Qrmm

_03__24,3

U-3'
hl

2•j
=

I,

.2

f
4M 14 B 15030f

4,

(,30kmm)

MWSL
WWWff

__7](,___"_

At
Artl

_

0.2*3

4fl--414511*03
4_ 14 [] 11

(*,45kmjLf)

ES
2ti±

49 14RH4144*08W

_

-(,,45km:t.•)

*2
_4"s

A

14E]
4(A__,-_40k

,
(40kmAtN)

glqT'J7 [63]

Di2LUZ

10015,1

f_14

1461_____L_
[(S3Okm:l.)

2I

4M14513fl1½+

!35flhTLIJE*frLmt

L461

tfl

i

(NBCCflnm)E

BRwIjf•'•-

*IVJLU

)

l4•,•R•

U

(NBCflWsRn)

!Wt(NBCoflnm

)

M(,35kmM)

[74]
[74]

AgTM z[75]

M(35kma)

(tirM97
(f,135kmM)

L(45m hl)

L

["I1•l;N
75y

"qi'7

[75]

;I

[51.-F'O
PJOPld4T
(•,•45kmM)

A
3X
6 JII

EAl')7

[76]l

j~qZiM9y [77]

(

INg
t:±J:
" II

.J20km .M )

LAM312*0J3JII

5

0.2 *2IPjtsu

sitttL,

4, 145 13501½-

0.1 *2

W[Cj tjUIAW

4 145 12D0350

0.18*2

7B004,W

±

(0, 25kmMg)

tL

I_______

-W)

VP (NBCfl
r t
9 (NBC

fl

0I5

)

)

. *2iRlfit1451!RIX0(NB0.8*2
_______

m

•,
5a--I•-S]+
*ftj

0.3*2

414

M

CflMi)

all_

.

0.1 *E

4P 143 10B#533ý

m
u

0o1 _
_____________

JPjlHEIJT
,45kmm)
(M

E ( NE
BCfM""I)

jU.

__________,_E_____)

4f 14B914030*

(faL4kmW)
AMMj

________

I__

* 1 GM

_________

IXflIJ

(79]

MZIIJ7

[79]1T

fk

(ttt30kmltfl)

L'$ETMIPW

[84
A

M785

4A1451805O*

1.

4ffl451102&S+

10.72

0.3 *2

4,R14BI0B#23t

0.2*2ftO

-9-J7 [86]

,55mg

AMM97u

[86]

J~IM
z

[87]

J7

0.3

m

[89]j

IS 2IJZ L8091
Z
I'J7
rI)JY

12

[105]

MMZ'J7 1106]

4ff4B14B0003+

Cti30kmN-Mlf)
M, J30kmE5-M

*2

4ffl496R*003ý
___
____

0.9 *2

l)

4PIf*ILI~tlI
14414O400S
9

0.8 *2

WlNNcflfKt
_

Mjft.jj,

_

_

_

_

W (N8BCftl IW)
W

B*9-i~VR
mtsL.
aM

,Mf~

mitt
,Mi

~

nftL

i

4______
14___l________1.3

SM.60km~l)

4JJME917*O00*

2.4

4)ý14BI7D*033i

0.8*

4q14B12B*403i

0.5
*2

(ftJ50kmjtff)

__________

~20kmfl)

nffiJ.

___________

1.1
*2

(0, 30kmM~g)

~

W

___________

4,R 13 Q17000!q

L"Tt$JI~lhhT'%

)Zit@t

0.9*2St

AVffr

M

itt

___________

~~imBf;m9
(55km~g)

TZ'7 [87]
-M

0.62

mqt-lj,7[8514P14B6*#003t
C60km~tN)

*2

4,R14EI8*3O3

P 14 B14D#003

Wi4m94

~R~'U7[85]

::

_

m $J-pllTIM AIRT

-l
A7(81

Tff

*2 tufM~IZ~t~It.f
* 3 N!(tbI'
* 4
~ llt~

*MULi

O

B3*JJ+IjERM~tV44
fi

l

___________

r'

0.4*

4A 145B1 4*433+
I_______

I__________

iýZtU

fl

T~4*
I________________

212 0r.ill toZ M5AI

*-hlJi 33•4,I
F4q15
.--

-

1.
Affl

ODl
Eli]•: 4A1 4H1 o1

2

-:-J

7

1 51*4 o0,,,-JT
-1-JibG

t',
30
•'3••1 3 0 - 1 5 0

1 5 0
El1

?-.fib",-'""Jlt_•P#
G 3 0 kmJ,•

2.

Af4

3 00
fe••

-

(in)

360 36.0"N
1390 59.5' E

624
[4761

360 56.4"N
140° 4.5" E

743
[483]

370 00.0 "N

788

140' 27.3' E
370 12.3"N

[2761
840

1400 37.6 'E
370 23.2'N

[3211
607

140' 22. 9 " E

[3681

370

[6]

[8]
[9]

Jll

RT ( , R

•&~ (:,•
-- •2f•(,
!$

[1 1]

E]Ii (•

[1 2]

EUlI$fl5 (

,

,)2

37.9"N

10:44]0.0301

771
13:00

0.1620

377
1400 35. 2 E
370 42.6"N
1400 38.4 "E

[278]
678
[3021

370 43.2"N
1400 40. 8 E

703
[1421

13:08

0. 6480

370 38.3'N
1400 32. 3 E

533
[3251

13:30•
133_005

0. 0650

370 15.8'N

791

1400 35.5' E

[3161

360 39.5 N
1400 40.2' E

606
[4991

14:55

1 :50

0.0328
32

360 26.2"N

646

15:05

0.0322

1400

27.6 " F
1/2

[6101

13:07]0.0892

t

!-16T )49AA--2

-X-2 T I20 I 109*Z
A
0.O01-O. 03

9-jn->NA

(12
(4E#

2/2

-0-E9IUW--tU'f Sl;

0IF- 10 JR 22 RAIM V)

1)

2

~~:4

~ tjjL-I

GA%3OkinE~

•rM1

t_

(#Sv/h)

0.6480
0.5832
0.5184
0.4536
0.3888
0.3240
0.2592
0.1944
0.1296
0.0648
0.0000

o

3)1188 (084-6P
3A 1a B(
004-1
Al

','

to to

~

p

r

oil

to?,

to

FP

o

)3

t

o

t

- - I, -

,")

3A 98(OPB-24P

-3ý3)198

80E-240) 1-

3
"*333333333,,,'333~3)*K"'
')3333.3"3~ .33',:. ('3

132P

UP 320
A E(0

g3

3,

113,(ý1004-.111
1".

834
A2138(004T-4
, 3R21a)12643834M

'.

3333

3333,3*'"'33)',3< 'I'

3333
j33333...33,)
"'3333.333,,333,33333, 333333

<

'3333

I.,'~3~3:'3333 ,~<

ft333,U.,

3,

31
'ý 3R2213(GP-003)

~~2l3A -3.;24
~~3R2313(200-1804)
SP

z, DWmJs(2313

fal

>ý33242X334.33

3R2623(l24-lA34)t
'3R2OE8l834-2434)i
3278(090-834
A
P'3A278)34G-1234))
3412713)12P1834)l
3R278E(1604 -241W
3112883(054-634)
3fi 288 )5341234)

*3,

'

"

3.
33

34288)183180
243
31129E](094-614)
3R2.

831234
-;.

w

M 3A3 ' 8)6440
1234"a

0

2-

,

M2 3R31a)03484
a

33

El

34318)8304;24
334
3A318 ( 12p- s8o
39318(IB4'-2434)
4A IEl(6P- 1234)
'
01138(UP234 83)
t3,
4J] 8(1834 2434)3,
492E3(0348'a)
3,
4M28 (60 -23)
33
'
4A 2 8 )6420

3

4A38(834-M24
441313(18"4-24P4) 1
49448 )234834

3

4A4 E3(ISP
24P4)"
44A88 (OP- 604)1
4488 )034-1234)
ut 401013
12"4-1894)
7,2 l813(1804-2404)

r

-

~40488(834-1204) 3"
3H-

497E31894-2404)
e44A 10880(1204-380
0108 0380 -2414)

3,

3

~43833-2434)

~43
M 8)843_34)
4438183UB-2404)
Qj4438)360-332)

,

33~-

~

~

b

t

~

333

-~

SAM-FA -T2]kMPUT3AOkm PAMI0) -=

ifIQZDL NT
oI#o003oý-

*W23$4V 15E
04I

±--f-'l')I1E3-1',$f

--

GM(l'f't''--S
*4

Mh'rf[1fJ•PI•fh

4t1tS•3,••

(A•]60km±E,,)
(I
TIMr
iG 'Pmt I)

Ir=T

A
4 l

9rItE:
4R16939S

17•N

E:
N:
E:

140
37
140

35'
36'
35'

54.0•" OWE
02.9 " 20110403
07.39" ER

[•1]

4•94E9104003

1.0.2

N:
E:

37
140

34
34'

O030.0"20110330
48.0"

4Th41109*47•+

0.1*2

N:
E:

37'
140

25
35

44.2,

4 1411113
3
4)114B• 110253

01.0

N:
E:

37
140
37'

29
37
26

21.". 20110330
20.7
OWE
09.4" 20110330

E:

140

38'

49.53"

OW

N:
E:

37
140

26
40

54.0
53.2"

20110330
OE

N:
E:

37
140

29
34

24.2 "
54.2

20110330
OWE

0.5*2

N:
E:

37
140

29
34'

24.2
OWE
54.2 " 20110330

0.

N:
E:
N:
E:

37
140
37
140

30
28.7" 20110330
42 T09.7 " OWE
41."
20110330
30'
39'
28.8" OW

0.8.
0.8

N:
:

37
140'

30'
34'

18.L" 20110330
40.6 " OWE•

mrntiu
fuwr-

4Th 46B10W48$q•

213.

E:
N:

140
37'

45'
35'

WEN
14.5"
42.0" 120110330

• • a .

•fBJJ

4, 1481102112

16.05.

N:
E:

37'
140'

36'

34.6"

09.1

20110330
Or_
M

EO•tSL

Z•

5.482

N'

37
140'

33'
44'

03.2"
25.0"

20110330

457'
457'

oa.5
OWME
09.81 Mr.

or'

1.4"

--

(i040km)4tg)
,'.,RJIIf

(MZ
40kmOW)

0.13*2N:

-(35kmE)

1]T
1E1l

IS

(Otj45kmtl413)

t
iTy21]
Cff
(M30km•t•.)

5

ro

-T-MTY[331
[36]

(Mj30km tjtEi)
___

30km

(

__l_)E:

2.5
4A4812OW2½t

4A 144 11 363*.

60E:
4.2

0130813
4,9'J7
4M 14B 9•57t,"

A

[431

4fJ14B9IB

aMMJ

4 J9 14E3113B00""!•

UUU4JII14tB

EIa[431

SEIUZ [49U

IOIL•O0

140

58.9-

ME

3

84

0

(M20kmB5)

4_ 14__912_____
49 '''m"*_

M20kmf[i]i,

7[5]
'J[f
IIr-T-

S

(•j4

h

(040k

PK-9
M.f4L0k

[52]

S/•zyr[52]
[61]
4x_?

x'r 7 [62]
[61]
S4Tx)J?

(

4114AE100415ff
4A 14A11408*

(*i40km*fl)
(0,40km±5)
(M 40km4 *~1(
OmE.mmflfl±O"k
(C,40km4L59)

-

1

_-t

__ijtW_ ___

t.1E

_

3)J,•
a u;J-••
• J

__t,_.l. _ ______,_._,

4I 03

,

D0

.B- J

ý AE

Ia

M

man
E:414_57_•3.48

0.2

a Wit L

I±Sk

0.3"3

tjfL2

4IMS

______

_

490kmf)

.• 4Th
42114208•
1146321
4PJ 1419
4Jq14S14106$
118423______

4P 14E]14"02½t
42,4i)
4____________

•t:

4.53"
0.9*2ta
4.5•2
0.3

•tIM
E

WU__US

459*U

4.4_____

_

____-

A._
1.07 "b!9

______ 0.3.2"21,

4N 14E 11SoE46
4

i

__t___

o.8.2

4T14614914306

Cq'"
(ti40kmS5)]tJIl
ffL4l5I

;

mWII

[45]

R-OI
ni•as
3•0kmM•)
-T o#711TIMr

_-

20.7"3

E:

(fJ32kmEfl)

5339t3I3TEmLSm
(OA40kmM~)

II___tL
t

20110401

N:

[46]mfi
Id]'
[451Lz

"U[4T61
•lJ(At 51

t

42.6"
59.9" 20110331
OWE033

0.8"

4.4**4
4 J]414 Bj1310,10.•
13 11_._._._._._._._._.
__

Ji

OWE

0.8"

EW03sk3rWa0Lm

MIXT7 1[421

37'

36'
37'

530.6" 20110330
WE

37
NE: 10
N0.6

11700
[ ]
13_______

N':
37'
E.,
: 14"

45'

•{Ja•,

O

4
0.01

1 03Wt5.4
49 4E1203302
43
(M(30kmEf)
J
II
(04,G3km•t9

E' 140'
140
N:

12

X-J9r-Y[341
V 7

4,P 14B 1o0 317

(M4B1O56 30kmt"

(M•35kmRt5)
(Fj43km104)
'XSJlIIO
l6T.WJE:4,

0(3512]k4

M

0.1"*

4 914F4112E29

m
(
(*ti35km•:tD)

(fdj30kmLSt)
;'dZr,"
SS•

•fl8TOW••J••*th"i1

j7 [22]

Z'•7 (234]
•lJ•_T______[34

(M-35kmOWL)

;J--7 [2]

14B11FO33h

4•J14s12OW03•.8*

W fflWIlT±~f-'t-U [22]

4

4"4RB12•37S0.5

r91
'*4$Ft11T
(M3J45kmtf.)

[1512
0]IfT

"u7 [201

M

t s[• wL,•t,,-n, uu

1.8" 201033

28
02.9" 33
44' -'02.9"
12.6"
20110330
28
-MR

1.7

[131 9Ii TWEiEAJf 5
ED"
(E35kmOW)

S%z

'4

WN:
37 E 140!
140

4h146 9!W51t

[13
•I'jy (M.40km5)
MZ V [-121•

7

37

L

t

[4]4(14S9k#32i) (#J5"km7

rl$Bi
-- zy
(___40k_____)
C$'34Okm[10]

;19•97 1•01I

VJ

!7-

&05I'It jP

___

IMER
________

tA-'F"/)'Z,*L'-•IC.tS31"t7fI

* 3 NaI(3ttrhJ
BGM-

(MAX1*

. (ma

ntO

"IM; i&U

(63]
3mi•a7 IM

*t

v) (-zUr
("'45km~tu)
Rfl,8STtflftU

as,

R59itl•l

2.0"*3

El55
11*n444,J14I114

2.0,4

,,

(72]

4•'

52

37'
140'
37'
140'

12'
57'
12'
57'

1:

4R114B150430*
4

•087

0[6*2

4A14E7

45

0.3*2

t

t 72MI
l'rIJYk

-'(JL4'7'

4,9 14El 14044*ý

4

FJ2.#
•71](
)
((25km

jjqZZ'J7

tstIMM

____

SSS'tIP8TTF'4
-U
125km#1)

;14(2

4)5-Ma-5-tfft)a~~

5.9

4fR
4• 14612*0553

C(i4OkmltE)

"'Jy7 [63]

,ji

*20)MU

iNW6FJC7-0Di'

ltuI.tt'[2] 3J§Nt)l

(62]Mtl

(

Ie 1il

>

N:
E:
-

N:
E:

20110323

A

20110323
M E
20110323

32.4
08.2"
32.4"
08.2"

a jtatu

6q 15R1- #1U

42 14618506*

0.6

P0_

4tb 14E412*48,t

0.6*2

SQtJl

(NBCtý W.%W)

!9

%MttL.

B~5+?--IMfl5

(fl30km#1)
(0i35kmuti)
STMUJ7 L731

Z

I'

;Iqzjrmj

Q.

L'12*T
35k71

4,q 14E]612636

0.8.2
*1taU

("t"k•M W)73]-35km•)

(73]

(35km

(74]

L%;'i'ý$/JII'JIT'
''Jr

zv

lSUEWT
(M 745kmR)
mb )

j4MI45

(75]

Iqit.U'Y

[76]

3RMN II f
l-h
(0'J2Okm*25)

iqt'jr

(76]

AMON
L

IWWj

4J414111*16S

0.2*

R55tf.ZL, El* m4±TIthIuMAF Af~

53*ý

4A, 14E610

4,9J143 7800

.

t

0.1.2

(•84]-4

"15$'tN

[85]

0.1 *2

N:
E:

37'
140'

20'
48'

25.3"
25.7"

20110402

at

EMUL

- J',18±I'JII
25kmft)
(2m-J

4PJ 14E 12"500*

0.8*2
33
45'
33'
44'

a

20110323
AM
20110330

M

(87]

_-_20kmM_)

4148
4A

18s*,a

4[794

11*23*-

4

_

10.7.2

_

4,J 14685]f30*3+
4( 14B%105M12**
14910413
4,914E6146 0*

l

SJIIA41±)1IIATE/
(t
[30kmt~ff~l)
3Okm

4A1486600W
4JF14*

)

11061

ElI

(l,50kmft)

E:
N:

a2

140'
37'
0E: 140'

46.9
03.2"
25.0"

2

0.6or
0.3.2
0.9

*2

20110330

37'
N:
0E: 140'
37
N:

33'
44'
42'

03.2"
25.0"
45.0"

E:

140'

22'

59.0"

N:
E:
N:
E:

37'
140'
37'
140'

42'
22'
23'
19'

45.0" 20110330
59.0 "
57.0" 20110330
35.0 " ME__

at

23'
19'

57.0"
35.0"

20110330

44 14 l14B003'

0.8

N:
E:

37'
140'

23'
19'

57.0"
35.0

20110330
M

418]14E846*00W

1.3*2

N:
E:

37
140

21'
42'
8

42.0" 20110330
4.0 "

34::17 *003 +

_

_

_

_

_,-_'_

_

_

UW(NBCflMZIO)
1U(NB Co•o•

)

3z=[•Jf

alfti tJ?•L,

LOI(NBCOf•tn.F)

RUtL

El
ffi-T'eg]A-

as;
____________'

a

37
140'

41

_

SlO(NBofRtOS)

at

N:
E:

E- 140

_____

(NBC*KA.5W)

20110330

0.9*2

-

_

IrstýL,

0.3 *2
0. *

_____.

f

UtZWL,

4J146600
C414B6*003_

(F5km l -

'J1
(1021
•q [0]
' I/

__

_

4P1413 116#35,.

(N55kmfl)

'

_

..lJll4-T
(*'2OkSr) [76]

A

[1031

_

SftiL

IILIJ$±Xv8TLLIf

t -T..

_

20110402
Mli

(86]

87

_

25.3"
25.7"

;StiT7

'Z'

_

20'
48'

(it 60kmltt)
8ML'
!rTA
;
5ZW$*
k)
((655kmC

ti•.T•

_

37'
140'

[86U

,

_

(NBC•NJfI)

______________-T-

UL,

N:
E:

($160km_ t2gi)

t

____,

R

*2

4ifJM$WTSZ•I8T
(0, 25kmrt))
0 T-7
(0, 40km iS)
,iI4iA -t:J

St-T-7 (85s]

I[t

0.i3
0.32
_

32

20110330

03.2
25.0"

33'
44'

37'
140'

0.1

(0.3Okm tlH,)

Jq•gj'

N:
E:

4A14E]613!013'

7

=M9T7 [80]

CW-NBc-•
f
Wlt)
, _____[74__(__35kmM_)

p-it

"u

1791

,qs ir

UPM)

V#1(NBCýfl

0.2,2

(M,45km#1)

245r;T (77]

ftS

4A 14E] 121453-

A 14 B 14i*3 0Ra"

L'*2
*

[
(75]

6*±fi-t
PNiLl

14691E35900-

lM #1"
%$JIMA

NB
MLWOBM"SS

2

0.1 *2

)

B2!a Liii4
I

0.6"w

4J4310W

(73]

(74]

"

4A1416•268

vb,•=*6T

aE

N:
E:

37
140

23
21

48,0
50.7

20110404
NAJL
20110404
••==

0.5*2

N:
E:

1437'

23'
21

48.0
50.7

C'S30kmz.)
(0,
30WN2,19T

4A 146140433+

0.4*2

N:
E:

37
140'

23 21 '

48.0
50.7

I:W!,

Iffs;wL,

O7.4

028-2

4914312*403i"

at;

ar.

2-: 1

(NSU20kmN)

as;

tmt•u

"

I9tj L E*5 ,i--

•"J 1

20110404

af_

,tH R

__,

±-J


P.±


P&±
P2±


m"±
P2±

[2-3] (M,'40km9)

3.510
1.260
1.250
390
1.290

11:35
13:35
11:51
11:45
3A 28 B 11:37
3,29E 13:35
3 3013 12:30
3q31 H 12:10

6.600
5,480
5,250
3.700
4.360
5,080
5.040
3.530

1.310
778
1,010
796

±
I. 4A1B 12:19
±W.
4, 2 E3 11:27
±W1
4,J3ER 11:25

3,160
2,200
3.130
3,070
2,860
772

934
803
1,530
1,570
1,410
127

11:00
11:17
11:13
11:27

1.230
334
903
593
960
588
782

464
145
393
323
36386
296
642
1

11:30
11:15
13:30
13:00
14:30
14:07
14:10
14:40
14:20
13:50
13:25
13:27
13:30
14:45
13:15

691
639
22.600
35,800
35.800
83.200
16,600
14,900
2,480
15,100
10,100
7.730
9,010
14.900
7,980

4)1B1

13:40

10 200
1020
.-

4,426E
4,3F3
4945
4,Jq5 E
4B61E
4,R 7 E
4,J 8
4• 106
011 El
41
4A 126
4A 135
4,q 14 E
4, 156B
4q 166
3 166
3J19B
3A20 Ei
3121 B
3,A22 E
3,l 23 B
3J1 24 E
3925E3
3,9265
3,9 27 B
3,92819
3A29E
3430E
3A31 B
4A16I
4 21
4,3!E
4R4E
4 A 519
4A65
4A 76
4A8 9
4, 106B
44,11B
4A 1213
4•13E6
4,J148
4,9 15 F
I 4J16]

13:17
12:35
12:20
13:05
13:03
12:48
13:00
13:00
14:00
13:36
12:44
13:00
13:07
13:35
12:30
12:15
13:50
13:40
11:40
12:50
13:18
11:39
11:50
11:10
11:25
11:30
11:02
11:10
10:50
10:40
10:22
10:17
10:48
10:35
10:49
10:40
10:40
10:44
10:51
10:30
10:56
10:57

±-.
.

±-i
±"
±-

±8
±4±"f
±'
-

±-1

-M;±
PI±
M-I±
M%-±

±18
"

±

M"±
P1±
M-±
a-±
M1±
R-±
M8±
R8±

8
1-±
M8±


±"
18±
8±f
MT

19,300
6.970
5.390
3.000
7.290

PR±P1±

[2-4] M1.25k.1b)

11:50
11:35
12:40
12:30
11:30

-18

1r~Z6.
IKA
t

-±1

±i8
±- 8
t

±1-•
±1±tW
-±1

±
1
±

±W±-1

±tW±
±18

±

-8±

18±
M-±
P&.-±
R8±

I

Rr

-±-

±

M1±

(2-5](0,40kRIM29)

±"x
±%
±1±W±
±18

±18
±-

18

1-±
118±
18
1P&
P.±
"1-±

1•.±
-,

447

E3 11:24

4A 11E
4,9 121E
4A13[F
4A14E3

4A15I:E
4R 161
"t8
I 3A188
±-3J 19B
±18
3P20B
±18
3P2116
±"
3A231
±"-18 3A 24 F
3A25F
±18
±t
39261
±18 - 3A 27 E
±"
3,28
A E
3M29B
±I
±•-8
330[8
A18
±18• 3A31 6

18•
1±J-

--

4A4[ 11:23
4 R 5 El 11:42
406E] 11:28

±1±..

±8J
-t
18

3A 24E]
3225E
3A8
3,9 26E
3,J 2713

4R8F3 11:31
±W1
± 1- 4A10E 11:06

-t IN

P&±
M8±

3P18B
3A 199
3P 20E3
3A21 E
3A 228

t1±
*18
-"
±18
±-"8
±'J-

±1
±W1
-*

±A

±18
W-±
±8
±18
-±-J

±W±tW
±1±18
±18
±18
±18
±•-1±.
±.1
±JX
±1
±18

1,.8

±-

±
1-8

±,
"
-±-8

±-I 1
±J1

10:301

8.210
4.730
14,800
2.770
1.860
1.430
1.510.
4,610
1,280
4,130
1.900
658
1.720
568
8,170
14.100
10.300
4.830
3.220
6.430
2,830
3.000
1,510
2.140
505
2,290
2,230
1.690
1,450
1,390
1.280
791
1.410
650
984
1.720
926
316
546
416
637
695
230

1,110
1,610
834
1,180

702
618
3.280
4,040
4,850
8,660
1,720
1.990
189
2,490
1.520
1.330
2,200
3.300
2.850
26900
2900

1
1

2,410
1,810
4,770
621
425
450
1,630
2,640
346
2.500
1,160
567
1.730
371
2.260
4.630
3.020
910
466
1.590
747
800
159
158
59
161
947
342
281
600
671
139
1,040
240
593
1.900
1.040
238
396
429
939
1.050
268

1

*19
i566'if.

"±.
±*3


P'±
'1±
1"5±
6'±
65±
..±
R&±

±±15
±15
±1J
±1"
±1-±3

P'±

±1-

±J±JS
±--

.5±

±±SL0±

t2-6](0J45km. )

±,-

±--

3

±-•
±I

±
6±•115
-±"

P-±
"
P&±
M'±
r5±

±I5
i

±3"
I5± ±J•

-*
±3
t-±-3

65'
5•
,' ..
.

)

±

"

t 3L
" JS
±-1-±

±-

9us).1fuRr*n
"


.
-I-

-±3.+,±
5
±-J±_
±R
-A
-t i
-I


"
M-±
M-±
M.
M-±
- -

±
6-5-

±.""

±3
±3
±"R
tJ
-, is5

±W3
±31
±S

288
460
1,220
1,290
840
951
519
875
849
465
617
ND
150
50
540
56
24
21
37
329
1,700
1.230
174
945
699
684
114
305
21,800
21,900
7,350
4,330
23,400
7.750
949
3.900
5,340
22.000

44El 13:23
4A±
4A 56 13:40
4R6E6 12:57
4978 13:02
4EJ6 13:08
4A 106 12:37
4M11l6 12:22
4A12E 12:28
4A1361 12:46
4,J 14 6 12:55
4I 156E 12:42
4,q 16 B 12:35
3924F 12:10
3,J 25 6 16:15
3 A266E 15:13
3,27E 14:54
392819 14:34
3,q 29 1 15:50

65,900
39,300
30,600
38,300
37,300
9.550
11,400
11.000
6,990
14,400
7.110
7,320
41,200
20.800
16,000
16,900
22,300
25.700

38.500
16.300
19.800
22,300
23.300
7,200
3,720
7,600
1.510
22,200
4,770
14,500
6,850
3.790
3,740
3,070
5,320
5,800

3A 30El 16:05
3A 316 14:25
4 16E 15:12

20,500
27.200
27,000

3.360
6.740
6.030

21,100
25,800
8,270
18.900
3.870
23730
9.980
2.510
2,290
8,940
6.250
8.800
4,110

6,100
8.510
2.640
7.180
494
400
4,360
452
560
4.840
7,160
8,900
1.600

8.750

8.920

±"

M"±
M-±

±- I

±

4,

-'
"
"J
-

M-±

±"


.

-t S

P-±

±-t J±15
"3.
±*P.. I-

.S"
f I" (fB9/k$)
137Cs

131

12,600
14,600
30,700
1,960
32,600
27,100
23.900
41.100
25,100
11,500
15,700
1,420
8.370
1,540
12,600
1,400
2.070
1,280
993
4,210
14.700
8,240
1,670
5.950
5.430
6,130
614
1.530
112.000
100,000
50,800
39.800
61,800
42.600
14,700
26.400
19,400
43.000

6,±

6&±

"R&±•"
9'± I

1

3A196 13:15
3A 20[9 15:17
3A21 Q 15:10
3M 226:l 13:50
3A236 14:20
3A246 15:00
3A258 13:45
3A26F] 13:50
3A27B 12:30
12:50
3,289
3A292 13:05
3m 308E 12:30
3A 31 E 12:51
4A 113 12:17
4M 21El 12:04
4 ,3 1 11:45
4,9469 11:46
4A516 12:10
4MJ6
12:04
4.q76E3 12:11
4989 12:03
4 106B 12:09
4.q 113 12:18
4M 12E 12:14
4A 136 12:00
4A 14 R 12:28
4,I 15 H 12:35
4. 1619 11:56
3A 256B 15:05
3A26E 13:59
3A27R 13:47
3A288 13:39
3R296 14:50
3A306B 14:00
3A 31El 13:40
4,l 16 14:22
4,A 2 6j 13:28
4m93 El 13:20

4q 26 14:27
4j 3 H 14:11
4,46] 14:15
41A5 H 14:25
4,R 6 B 13:40
497 E 13:46
8 E 13:56
4,H6
4R 1OE6 13:21
4, 116 13:04
4A1213 13:11
4J 136E 13:36
4 146 13:35
4, 156 13:25

PM±
IPR.Ij vMIT

±3
±"

.
6•5--

pR±

5BOkmnltg)

±S3
-t±
±1"

±

P
P

[2-8]C

±1±M
±3
±W
t*±
--t X±P3

±•'
6

[2-7]1 • 35kmlt±

±"
±--

RINB*

16]

13:26

K*4•

.Ip.±

t-J


±-.

±•M±
M

[2-9 ]C45kmAt")

1.850
1,630
2.050
1.220
1,670

4,91323
4 11B
4M 1546
4A16B
4,9J78B

14:46
14:18
14:25
13:25
13:10

2,650
647
636
1.500
1,450

1.660
1.520
2,630
1.320
2,420
5.580
1.090
820
3.550
1.600

4,988 11:50
4, 1063 11:20
49118 11:40
4,121
11:50
4A 13 8 12:12
49 14 E 11:47
4JA15IEl 12:00
49EJ1613 11:15
4AEJ78 11:10
4A 8 3 10:35

1,090
989
1,280
1,020
329
1.080
1.120
736
3.770
4.460

925
14280
1,820
15720
321
1,830
1.950
1.370
3.310
5,070

4. 108 10:20
4A 11 E 10:20
I4Ml12
:l
10:30
±.1

4jq 13 E 10:46
4AE141R 10:22
-±4.EJ15 8 10:40
±-I-tq
414
4166
10:00
-I4)1 7 F 14:15
"-JA
-IjR
4AJE
7 B] 14:10
48 E3 13:40
4,9
-'1-t.JS
4.Eq10 8 13:00
I•I 13:10
Ij•4El I 1l
±J
.'_
±tJR
4,91219l 13:20
-'t4: q R 13:53
413
4AJ 14 E• 13:36
±-IM
-I-JA
4 A15R1 13:40
"-Jasl
4,q 16 1 12:45
-IJR
4AJ8
15:30
"±JX 4pJOB1I= 14:10
-'1:
411 F3 14:40
4I
4jq12E)1 14:40
-I±Jj

4P 13B 15:36
"
4,JI 14 Q] 14:54
"tJR
4J415 E 15:00
4)q16 8 14:00
t"Pof

5.100
3.250
2,220
2.020
6.050
545
2,6303,670
1,830
2.790
1,280
1.630
534
2.020
1,440
811
1,580
1.330
1.480
4.580
3.860
2.710
2.900
1.940
1,1220

6,220
4.700
3,430
3,210
5,640
466
1.330
2.990
1,390
2,410
1,890
1.810
702
2,520
1,760
1,350
4,140
923
JAW6
6,740
5.250
4,760
4,550
3.390
1.680

±1±Jj
±t1

±


3;-[TR
M
±

[4-1] (M,80km33gg)

15:00
14:50
13:40
14:00
14:00

-±-5

P.I±
03±

49 F. a MTV3
WT

4R7B
48BF3
4i 10B
4M 11 E
4A12E]

3-±

3.t

[2-10] (M 50kmt)

10:02
10:35
10:13
10:10
10:20
10:00
10:05
10:15
10:07
10:08
10:25
10:05
16:20

±JR
±-1
±±W1
±-t

I

P&±

±-J
±"W -

±
± 1±5
±--

±-"
4 6"3±
C44("1c")4A1±"1

3±j
,
±"
t-tm
±.
1


3-±
[4-5](*t'860km33)

I
I

M5,±
±-

±1T

±

±15
±-

-±•


•-M±•
.

[4-3±]t(0,J60k.0I• )

tt

Iq

( 4-41 (n•{70kmM-8 )

[4-5] (nJSkmil4M)

C2-111 (M•5kmMg)

M.±[- ]5I
m
P.-I
M-'1
rA-I
0%•
-I
Ma•
-'1
P&.±
tl
[P2-I
M:=6
M±•
"t
A-tMc±MPt1

.J,

F&±M"
M-'t
M-JM•I
M±•
'-i
M" "
IP-.
I
I-

nE• __Rffz/

3i

gZ;Azrqf

I

-15I
±-J

M±'f

I

±1'
f'L9
Ijs
±.,-JR

4A46I
4,5B
496B
4)17B
4R81
4AJ10B
4R 11 B
4A128
4I 136
4A146
4Ri 156
4M 166
3A25E3

1372

9.330
18.900
22.700
15.700
21,100
14.800
14.200
10.500
12t700
15,500
19.200.
15.800
8.000
1.190
16.300
16.900
3.200
10.500
8,860
14,700
22j700
7,860
3.740

±-5

11:35
10:14
10:26
10:13
11:45
10:35
10:50
11:05
10:05
10:04

131

32,900
39,000
49.300
34.100
36.400
24,000
24.400
17.800
5.010
21,100
20.300
17,800
12,000
3.990
15.900
13.400
4,230
8,530
6.580
7,800
10.100
5.560
44

±J
±1±-t
±-±1
±-5
±1
±±1"
'-±
±15

3±t

3363
]
M
3,25B
3V12861
3A 27 S
3A286]
3,9 295E
3P303
3A 318B
4A1 B
4022
4R36E

-t-ja
±..5t"8

-I-R

I 3P312

13:00 1 423.000

1

1

98,100

3

o

o
•,

....

P

0

0

0

p

. • •

••....I.....<t . ;..I .::i:t...
•:•

zi

3I7(N2)

FX 3,qI8)60- 2M)

-w

3A 198(60-1204)

V 47 3AR206(N-1204)

Im3R201a(184240

30216El(OW-60)
3A~lH6PO-12P)

~3AVE(1884

24P)

33F228(00-04
ýE2t3A228 (12P- 180N)
H3SS228(1804-24M)
326
3~ 3~1

-

2Ni)

T3RD36WSW-24N)
3A24E6(OP- 120)
3JR248)O(120-8)
>~3P246)O
>+
(8-2404)f

P'

3A25136)ON12P)
r-? 3PI25Q(10 -186)
43f25Q(18P-240)

ri

3M268(OON-IN).

C

M~278(00-60):
-3JI279 (ISP-24N)
3A28E6(00-65ON)
3fi288 68ISN 2"N
34RE] (12P-1804
3 P26128Q
(ION)
3A298 (084-24N
73J128 ON'-1214)

3RD.

71

~

7

X-'

3

"10-240)

33R30 (ON-ON)
A 3 E3(On- 1.4
3A3)2
IN

O4A1El
(ON- ON)
44
FIOENP-2 0)

4AI)O
2

"

II

4n
pi

4A3 , 0 N-21.t
120

491(6

4R4 M 1200-ION
0096(1 0N24N).7.

131

4R 5M)10N- 2N

Am
O J4ElAB'P-24W)
1,786
)O-f2N)

~
1.5
01

,1.)~,

~7))

**77~77,~~
.
***K77*~*'*
.1.117,77
1.57177
77,71,51'

.00,17

177777
0

77~7~

I

~~'t'

o..

1077,4

'4

"

,'
701

*,"77
7~I')V,,~J

i

0

n'

77

1.5

'7

'7

1.51

1..

t

ft

x

ffi

R

9ý ts PTT

0

[1-8]
[3-9]

[2]

[5]

[TRY]1

F~ij~1
L~i~71
L~Z

E_4-7

[3-T12
[311L

-- II

/ \tf-E

S[1o5]

(--)

t

([2-8]

*3)q23El-4,9 1763
-3,23E]-4,1ý 15R, 4,H17 E

-3JI23E3-4,q11 El,4P 148-

4,H1768

-3,P]236I-28E], 4,q3 1 -4,9 1716
3jq24El-4,H 166E

-3)25E6-4A 1E,4A 3 E
C~t~.784)
- 3P31 El-4fl 16.3 4Jq3 El-

4,H17 H
4A 176E

Ai
-4,q1 El-4)q13 El,4,R16 E
*4 ý2F9- 4 P1 1 B. 4 Jý13 6(;RIltx')7 :76)

4,R17 Q

44 3 l-4 P 13E.4,R15El- 4 A16 H

7'." _=,X•: .

4A 8 H- 4 J12 El4 P13 F9
(M'itI'J7: 21)

OUR11t

4 A17 H

Af

(Roll)1 ~t~)~J
44Xa

X

~2

IILIA 99aWit4
WFfi"23-4,E 181 10

003--1

Ai 105f4
T-

(zy-x)

[33]
1_T'J
[34]

AJ'rI'7

9Db-a)

17010"'

41 17610¶*54$

17980 *1

489M303

970 ,,
(20.0 u Sv/Bi)

*Bt lI1fKA IMIAM
(,130km t•5f)

3R236128323ý

4,916Q100 3139

10120"

4,q171311" 13'

10390"'

24"F1M4231

270,,
(10.9 /pSv/f4)

N:
E;

(,'330km rIt,
0)

31923El3*083t

4Rl168Il1"283t

3773"

22¶12+

¶00,,
(4.5 u Sv/I)
(0G4 g Sv/64)

N:
37
E: .140"
E:::40

33"03.2.7
:44'
28.6.8 _
59
A40.2 "

12
(0.5 MSv/)

N
E

140

12'
.59

52.5 "
402 "

235
(10.1 pSv/IB-)
-

N:

37

N:
EN:
E:

37
140

12'
59'
12'
59
12
59'

52.5"
40.2."
525"
40.2"
52.5"
40.2" "
42"

(71
1"fff•RITtfimft
M(
''25kmm)

AIMfIJ7
;'I

(71
-#J7
[)
-TU
[]

7693t

4, 17 El 10"39W

7902"

2484Tr.403,
(8.5 p Sv/

3673"'

[84]

m*B3H tA1t'*.

4,I17ElI9403k

.,.)7 [80]

AIMjMJ7 [21]

(*,J047%V

)T

(,40kmjgg)
-.
(',M45kml.)

(,"25km4l)
,4
( ,'30km2 AtU• i)

*3ýR126
E60~'4fi4, 5B 4~~E

Wn-m 0).
1
t-2"•,*

4,J 137
4:q
1761212513'
E.

4R166hI1*003t

3423I20

S(35kmtl)
Q
1
(f..''60km~lt?§)

,¶I0t')[78]
;MtIIIIM*i±J(761;
" 7
(*.4g20kmm)
;IP

,'

3A23El49f09 '

(M30kmsili)

jgt~iJ7[I]J-*Mw•Jt
(M,35km5)

X M M I u [39 ]

IN

4•l56l10*24'

4)J1868590,

2094209*

l

3 236 l2fl14+

"
-3I'J7
(,"30kmltg,)

3fl23B11,433t

M 35kmM)

,jAI'J)7 [79]

--

N:
37:L")
N
37.
E: 140
N: . 37"
E: 140

AMM9 [311
(,j.30km 5•iti)

1321

l-(cM-(

16 El

838

40 166I 1580539

614"'

3A 24E1I00*58W

4q161I181383k

848"'

I10" 243k
4 9 16AEl

44q2E] 11!35,•'

4A16E6I10941½

_______________

E I 1T"563kT
8RI3¶¶8.
87H113BB32.

ff~2k

23M1O0t

-NE

4P 17fH 11

36W

2
(1.2 puSv/0#)

23¶1fr58W

876"

-

253
1688"

4017 ElIO"43$3k

178"

(0.1 p Sv/¶ )
-

-

10
p Sv/l)

24*Mr02t1

__________(0.4

4,9 169 111"5531

174"

4R16¶212

865"'
665

00.'
4,q 16 Q 12" 005_

®~DV

M

-

44
0 17 Q 1304323_(3.6

)f~lJlIZJDL'TI±.

,o (http://www.nsc.go.jp/anzen/shidai/genan2011/genan022/siryol-2.pdf)

[32]
17 l±4,[ 16 B
I:Utc--J'jz
- [1], [7].,[39].fol4
¶B+Z'citfitiLi

8803

0,

1
1416 EN:

4 M I n110P 45A

0

22El'14510

509 "-

P 2 88I

3A24E] 15"203k

3 2513 10" 40•
3,R

4A17E10"l0$t

7789"'

I-U;1i.t

)

I--

tz.

,l

4)q 1?7B
1
f-l

Lpf•l•--•--L'•,
f

0

-

AIE:
7568"

91
9 Sv/D*)

25¶.M325

W-TF23&F4) 10!

2I

J

±

.37:
140"

.

41

55'

35'.
45'

36:':

45.

6E:140

37
140"
340"

N
37.'...:
E:: 140'
"37.'1
.E.V 140
37
N:
E: 140
N;3"
37
N.
E: 140.'.
37
N:
140
37
N:
E: 140

A

47

58'

i:5.

538"

.24.7"
42.0"
14.5 "

27 .081
40 ' 39.7 '
.12 ".R..52.5*"
59
.40.2
52.5 "
12
59
40.2 "
5.57
52:77
45'

L

i

34.6"
09.1 ."

M L

M

i_ ]__
___

,

_

:51

."471

___J__

12
59
45
51

52.5"
40.2 "
.52.7"
47;1

!._

_

L.

*AM-ffT)I2OffO2kmJ;ki

AR K/.r3'-L \-T23A=4Jq 1868 108*0O3ý3R
3Z.

~~q~*54AifkW-R&
E3IIB443$ý

AM9
313Jq23

7693'

U.ý0mtf)

(f.I'J7

j34]

býri9 AM

x*F

3P23B 128*143

4 A15 El1004243

17010"

4,q 7 F31O8050

3,923 E12Q*323+

4 P16 El 10831$

10120"

4 )1 l7611

3P23613W~831

4A16 0110#2W

3673"

4P 17 El904403

3 P31 B16D0233+

4A l663138"103

300'

4)117 B11 "343+

M_____

".?A-*PtfF

(0035km~t)

r(-A
60k

[1

~UII)
i]

" I33t

4 JI16 E14"00ý

777

MMI

10390"

24W.1423+

(10.9 ii Sv/D*)

WWI____

3773"
308"

AMIL

220M!U243ý

;11MEJ7 (761]

~$ o)%-ýL
0" ± ±

4)117 812o"s13

789'

xml

;RqI'J7 (80]

F,A'8T --7

[21]

(0025km~t)7'______
EB"IIWl

~ W*4~ 1
*[32] I±4,q6

4"JI4%
(020kmMM)

M,

T-

I30kmffilt9)

323 El14"09
3j30m1q

4A16B118"003+

3,R23912D4063+

4Jj16E118%283

8368"
509"

3P24B15"~2W~ 4,q16 E15D"053+

614"

3A24H10"~5W

848"

4A 17 310B"103

8603"

230031f103ý

~

12

4JI16B1 1"~3W
4,916 R1004303+

115"

fiit

----

4JI17 B I1I 3W~

876"

23"M58W

118"

4JI17 R9"52q

23"H31223ý

-

-

---

4)426
B1 "8353ý

4916E3 108"413

166"

49178 108#433ý

178"

24#MI023k

43
4P

4Jql6 B11 *553ý

174"

4A 16612"003ý

665"

4P17 El 3f432

756"

;]_____

_________
-C______

28
(1.2 puSv/")

aii$fL

(0.

affia~

___________
(0.______

253"

4,q8613*18~

WWI8~
-

________

08243
4 A16 E31

l11 P5631

(10.

-

-

-

4k~1 E3108*453

_________

mifiml

22e~WM13+

________

-kt

pfi

(0.4 p Sv/04)

(0~40kmMA)

T m ) 7 139]
'911

(4.

(0.5 puSv/B")

31s25 B1 0D403

[84]

Sv100

228MH123ý(.5j

______________

(3k)

WW*I~

(20.0 ASv/04

_1___MT_(1___3kmg

,'Wq-MT7

209/~

480BI330$ý

_______________

[HM9
79]

AM9

(8

17980"

__________

3Jq23013o*oo3+

Ttill[7]
(0025kmM)

[7]

24PF1M403ý

S/M
209

(",3klg)

Al'ITI')Y

7902"

4 A17 El10B*39

ba

("l,730kmj~Lb2)

r3 1

18~')
38]

4Jql6 B9"~5W

(b)

(0.

(0.4_____

MMML~

______
___________

_______________

(http://www.nsc.go~jp/anzen/shidai/genan20ll/genanO22/siryolI-2.pdf)
, 16~LL~

_______

.

91
958MM32
(3.6 ju Sv/09,) _____

JAxAaWRV

10'#00"+W,

-•h'23*4AI166

z
0Ofl 4Tt tXit

7

*43

(#gsiREft~fit'GOtRI)

Aq-r'J7

(4]
(JI '

=*f]-•.
3j5otMq
(ti40kmlt 99)
$ ;m -"TB

AIZ=97 [101
•'R.TZ. " [11 l

s"r'J,

4 J17B16t 103'

URI501)

1.0 *a
1.0*2

0.3*2
1,6*2

'

[)7141

o12431.N:

f:IV'*Xl'J*AlPt;'
(035km g)
15"
TIJ . ,
(M-0
35km:g)
,
I •T W

JI"7 [20]
iA

4P 17 912P223'
20*E:
44A17 B 12007,f

0.2

4,H 17E]11 *533+

0.2*2

4m 17E11tr34.•

0.4,N:

0.3*2

[221
_____"___23]

(23]

;'A
qt X U7
'rI'7

[33]"

(0i30km:-t29)

-'r)"-(34]

At

'.TJ(36]
SRi1zlX
TZ

]

t

lt-M'j)7 (42]
[43]

7

P4VT ill NSA
1

'l.T

y

(*,
•0kmrW2i)
IR
-F.llP4"A
(,j20kmlj?9)
fl•-jIII
•.•JiglgJ

[43]
(43]

;•=)

[44]
21-Z-0k)-

[45]

tturV,2

(45]

U

S

nxv*x32

W )
w83

(*$J20kmW)

(''t,'30m(46]

z'Jr LW

IIS'W"F:TTtltlt(,.25kmn',)

:(71]

SJ.t"'JY (71]

mtia9T

ti)

)I•

(711!I

:

TT ']
(Cf25kmr

)

t•

40.6" M
I _
18.9" 20110330
40.6"
54.0" 20110330
5 3.2 " I t t ,

0.32
9.2*2

N:
E:
N:
0:

37
140'
37'
140°

30
34'
33'
44'

18.9" 20110330
40M6
Ctt
45.0" 20110330)
46.9 " aZ

923140'

N:
E

37'
140'

35'

42.0" 20110330
45' 14.59" ME

112*2

N:
E:

37'
140'

36'
45'

34.6" 20110330
06.14
5"

5.8*2

N:
E:

37'
140'

36'
45'

3.1*2

N:
E:

37'
140'

36'
37'

34.6" 20110330
09.1 "
,L
20.6" 20110331
at
58.9"

IRfi twL

4• 17911114293ý

0.3*2

N:
E:

37'
140'

07'
57'

18.4" 20110401
03.8 "

R

4,917 B131*003ý

0.0*2fftL

.

52'

393

0 .2 *2

(72]

U-

Zx

in]

L

(I3ki7
(C3okrm)

L~btm~utm

49.5" IMt

_j __,,______.._t4

at

.___

____
_ _' _ _

_

'

__

_" _- _ _

11 ______________
4

ZUN*!

R u

-iii

Z.%W

W-t
3-a4
L'r

0.

4Th1791304103-

0.8 *2

[lltt.kt

4A 17 E3IO•0*003
4,19173 1580000

0.8 .2LJd
0.4*2

WNItJL

i

4,q 17H 11500+

0.4*2

ft:-lJt L,

1i J3 I• 4

4TJ1761•13900•

0.4.2

•tL.

4A]17El 103000r+

0.6
0.6

4Pu 176 129453 -

0.9*2

I

J

"

02
U2
t;ft

4A 17 Q 9*403ý

0.9*2

4,qh17E112!t55,"

4.3 *2

I
___________

ii

(m)

4,RJ17T 12652±

1.0*2

N:
E:

37'
140'

12'
57'

32."

4,]17679#40/t"

0.5*2

N:
E:

37'
140'

12'
57'

32.4"
08.2"

20110323

4.2'

52.7"

20110402

51'

47.1 "

0.862
*
0.-6:

l

q
it )

r

___________

RW-iJUL

37."
E:

4517
4,$91ZtEIP±3
J
8f27t
4_7_1___0

UiLt

____

4.32

,ZA'*r 4,9 17B 120273"

J3

U I-

7."

--

-_______-_-.__

___

J_ .'_

_

34'
30'
34'
26
40 '

*3mT•Fr•ift'9f*.

0,30krni%)
,7_'-,
.

I _. j_

140
37
140
137
4 0'

7431k40M )
•q•-T-U7[72](
11tM)72
b

.2

E:
N
E:
N:
0:

3.5*2

36

4A 17 639450+

)
(30kmt:ah
(lU=')7*M ffiLL

[461

37
I=: 140
37
N:
140'
N:
37
E: 140'

54.0
20110330
53.2"
t..
18.69 20110330

IR

L')t.t6T±x*,2/H
(y30km(4)
($_______
(iVk
)

;1112=J7 [44]

02.9 " 20110403
307.3,
o0.0 20110330
48.0 ME
53.6
20110330
44 " a m
21.5" 20110330
20.7
It-

,

26'
40'
30

8920ýt
4_1_:1_2_082_r_.

m" ( TITA
1.•30kr
(*430km9)_
leJt"IVAX•IRTIL[J:I'R(,30
R

XJ .T..: ) T7 142]

36 '
35
34
34
25
35.
26'
37'

I

37
140'
37

1769
B::t 20 .,.,3
44 17

• RUt417
(M,20km2g)

1l''2EM7' [411]

N:

37

20110330
R
20110330
M 20110330

E

4q1713696

~"mar;i
(M, 20kmfl)

jt=Iuwjr- [41]

12.6"
02.99"
12.6"
02.9
30.0
54.0 "-

09.4" 20110330

4q17119#508$

m .*R*EO
R
(.a35kmffl)

L36]

8(
['3r

5'I"l)7

'

j
[(40km;tffl)

A

44'
28'
44'
281
39'
35'

26

4R17

1
t•
Si$AIJttP
(* j30kim4[t5)

N:
37
E::60km:,)
140'
N:
37
E.: 140'
N:
37
E: 140

37
140

4,fl7613It54
4P17:l:3103*37.+

(M,30km-5jt5)

TIMAt
~

)214

4A7:.10,02N:

(____
35krn______)
:¶'RJ7
•t5AflT
-,A,
(,t30km l2)

tz vI:f't

N:
E:

(M, 45kmltgg)
±Itr
4ff176139I30•.
wfl9l1f
(__30km____,_i)
W 4)t-TfITJ'7
( ,,3 k ±4 l ' )
4 .,J17 Bl3
6 R13t '46 ,'t

,:T-I'J7 [21]

--

0E: 140

B[13]f(40kmm)
(M
l1ZXr

-i

Na(B1LT~M41:tH~r5L)Z*fLS.)ItS'tr1i

1.2*2

4[] 17::18 35,"
17666Okm:'
P'5073,
4*176140#50,3
4,917014*503_

(W,_]40kmIL0)
TM"J7
(,[12]
I4017

JT

(12I
(lJ•'(4)7
(13]

G•u"4I'-5J

(7'00t-r JLQ±Y9#)ift

'Allr5p#

C 6.O;rk t'
(ft0
rmtrurT•r-Jm B
(*•"rkmtH)]4(

[1]

4

St

LtzfmA

*

s]qjz y

N4

10

140'

001.1" 20110323
at

_Jt ___

at

I

__

ttL
tW,

l
140'

91'

L1.IM

__-_- _______

Itti

•mt

mm

.W(NBCf5lE)
I

*2

(REO~tbL;,LJ)fl)

AAM___________

•l]-T-J 7

(731

(-5kr

[73]

(1Ur35k[m73]
(0 35km2)

•q•

A59MJ-7
W
;11Z-J-7 175]
[75]

;I-Z'J7fl[-

(•

;JQl'Jy [76]

j

TU

______

L%"3WE8vspHT
(t. 45kmM)

04T17EB10R363+

0.5'

7i ]

L*t"

J ]Ti11
I IT±/II
[77]M )
(Ni_25kmM_)
(t?4"5"

f
SL"4(l30km±•)

[

;ITt"jr 7[8]

Bt*¶tL,
2*?M(NBC

W(BklJ
9~J
*5+±2F~H~WW
!jtU (NBCVMRt)

4q 17 B7R003

0.3 *2

4P 172 10*42$+

0.3

4h 172 10W273

0.3 *2

[•

4,17B 10*033

1.312

EjtaiL.

4A176B16Ci30*
1710909

13._
13.10*3
12.7*2

4q 1728E315•,t

0.3722

N:
E:

37"
140'

20'
48'

N:E: 14037" 45'
44'
0: 140'
37'
43'
N:

25.3
25.7"

20110402

R

469
R20110323(
25.0"
03.2" 2103

E(NBCf WR)

tU
L-

W (NBCf9lIS[W)

z-R

t=

(NBCfl f21)

N:

37

3

E:

140'

44'

25.0"

MW

N:
E:

37°
140'

33'
44'

03.2"
25.0"

20110330

N:

37

42'

45.0"

20110330

E:

140'

22'

59.0 "

RW

t

(* 25km±l])

7'

•I

(83]

(*)20kmltE)
.4,

,4,1729752,
4(M,40kmUE•)
'AqIJy [841

4,17214,q1

2

00*9*

0.o,

-(Cf60km tgh)
"qz'y

4i$F#14MR9

(87]L
EJ~

'ACTI
;llqz'j_

N:
E:
N:
E:

37
140'
37'
140'

42'
22'
23'
19'

45.0" 20110330
59.0" RE
57.0" 20110330
35.0 " MRE

4J17B600W

0.8jr

4•J 17 B 148400+

0.9*2

N:
E:
N:
E:

37
140'
37'
140'

23'
19'
23'
19'

57.0" 20110330
35.0" REC
57.0" 20110330
35.0 " ME

1.2

37'
N:
E1 140°

21'
42

42.0" 20110330
54.0 " RE

4P 162 17W#003-

1.6 2

N:
E:

37
140"

41'
28'

24.2 " 201100404
17.4"
Z

Rfi~twL

OLLI$EafflT
(C 60kmE)
f $
1 !# -I
(0,'50kmtlt.)

4,J16 B17*003ý

2.3*

48.0" 20110404
C
50.7 "
48.0" 20110404

RJAWL,

0.3

375
140
37
140

23'
21'

4(1027sB14R55/;y

N:
E:
N:
E:

9"F75i= RTF-A'*'xJEM
(*i20kmjt)

4,A 172126144Y

0.3 '2

N
E:

4M17El9%523

1.6*2

N:
E:

37
140
37
140

23
21
23
21

48.0 " 20110404
50.7 - H Z
48.0" 20110404
50.7 IRE

4,ic17o 1N073

0.3 *2i

37
140
37

20110404
48.0
507. RE
48.0" 20110404
50.3" IE

48.0" 20110404
50.7" •E

"
50.
48.0"204

eJ$•9
mLL$jrwRT-A
(8655kmg)
4
P4
- JIImE
/)
"Et13Jt87lI(Vt
30km-

;lq
A

i00i
(*J30kmggREg)

(88]

C*btrm
(",_
855kmffilt)

'=

'UT7 11032
m'

4Sq 1713 6f

(T87]

fJ-T-j7 [89]

j•zIA)r7

UZ)fl±-I

1104]

AI Z ur [10 ]N:

"

0(,25kmRtjt,)

E

'm [-•pwj nl
'1$
(0l20kmfh)

"

j1J

912l L*J=jII
(*"30km3E)
"Wl)7

(107]I'1

2.4*

E: 140
N
37
E7 140

4.1*2

NE: 140
37

21
23"

E:
'

17B
17R10
4,tHJ
4

09

4f517E12

o303,

[los]

t

( *J3Okml lt•

)

4Th17]12*123+

23'
21

23
21'
23
21'
23'
21'

0.22

(OZ
"25km4l4tgg)
Xl'•U7

ElritsL

0.2.2

(.%60kmltg5)

(t. 55kmif#)
-'r
J'7 (86]

-

R]_=,'_

4,Jh17216 *00:-•

[85]

U

UV(NBC5ftW)

0.15=j

4Jq17 El18*06*

(a)

?W(NBCtIIUR%)
jti:L.

0.15"

obvp~apag(045mM,

Alx aMJ1I44±Ji14
(0 20kmPWg)

[771

W'Jq

0.3.2

4, 17B 84173

T
L"?tIIf-P••
(t.45kmW)
P -- (a)
( 20kmM-)
T(M,76]

B*l+R1-.

1.1'2

4m17 B 11704

L'b$'j'JIII8QTh
(0,35km%)

____q_______

_______

4TJ17B8U503ý

3LJAJlmI8)
jj(M
(t]35kmR~)

NZM'7 [74]

zIZJ

1713r12L,
40"17t12Ri01

(ft35kmE)

TU'Y"[74]

tI~tKAI81iltU

R•

503"

El

Ff

RE

E0

Z§I1*4*I&

R Irt
_j___

_____,

___l___-

fltiU

•w*f*-

p§JfL

•4Mr-l

RJL

1I*.

1000B,,E

ýW23V4186
--.

)z

OXt~KtLt~*~S

T

"il N4

'I) t
*1 GMO-fi-xa-:5-tfM%)lZ*Slt7DiT
*2 tMrofZ8t'it-a
*3 N

"l-'JY

171B161

]A4)

(Mpf,•fit'6Ofl
[1 ]

u"lIJ
•il -T-i.7 [1]

(•60kmt:l

4ff17B=15B•07{,-

0.3*2

)
(•40km tl13

4a17B1B932T
4_ 50_,-'_
4__J __[]

1.0
_____1.6 *2
*_________

f5

[41]
[131]
7 [15]

,''rU7
;Ij•=],"r

[B

(tBUT-tI
m'f

[23]

-y

••(035kmbf)
(M, 30km29t~)

30km4T-"']"
C*11

[34]

(,j30k7

1321

(J0k7
Mi t3Skmltfl)

[3

1

(M320kml

(fN~0km~t?)

W

i,-3mJ

0.2,2

l,#Jtsu

4,EJ17613B1'*'54,

0.3,2

R

4A
El 13 43
01117 B104*37h'

9.2
0.2 *2

__

_

___

trL,
s u34--'

fi-

23.1*2

L,
[ipti UZ`

11.2 *2

l-l# 1WSU"-•__________

-4-?!

20km[42)

4] 17 F391 20*,23

3.1 *2

4fl 17 E611B*29•J"

0.3 *2

RjjftrtL.

5t.8 *2
aNW"'""

m

Zfill
z T4$ ;11-.--

_______

/H;
L-

6•

d-M•
#f,

-

L,

___________________

441 17 E39'203ý

0.6 *2

137'B10 "

0.8 *2

WtiL.
L ,

a

JtL

0.8

4A 17 B159003

0.42

4,AJ 17 El 13041WO

0.4 *2

El
______.1..1_________

2

4• 17 107E'#000S

*

14M-t.9L

2

)lAl4

ts L

r

)

[its

L,

It It t

0.6I*2

00.

4P 17 El 130

[421
A(M
M, 30km•)

z on - --P-.6

a•fitwL,

*2

J2OkmIJI)
M,

20km
R )ý
IL

_

on f:!-P-•

5.8 *2

4J7

(l$'T[81l93mE)

Ii

_

ZE'• 4-f

jtg:

4A 1719 139h'.


4A 1713
7 1'00'06it___
4

)

[42]

R30kMm') [431
Aq T,
M"I'J7 [45]

0.2

______

(:R
"30-k-mfRT/ll5
EEtrllll

M(-

jtiUL_

3.5*

_______________

,i2kt)7

3

[42]
5'l
IZ'J7
-[41]
r J7'
AM M9•

30•J
53k3tlý

[]116*O08SiJ

(,J3kmJy

5lltMr'J7 [41"]"

f6

4r 17 [13e#46xJ'J

)4,ffl7
(i•"J0km•
(*t30km4glt~)
[34

.P4-.-W

:X

tL,

1.6

0.2*2-!.-

4fq 17 El 103052'

[M3P2]
[21

SJlt"rU7

-

___________

l)•.& f
(9 t30km31
CB
FHl-,jm•
lH--%-V

[231
[221

__________
____________

___

_

A)
(,=TM91[11 lr•..35mX
M{•-a'97

_-05,_

4Af 175 140031-

)

02 *2

7530ý.22

17

q 17El11

(•f35kmT±:•÷Ut•

]

' 1544tt

ff'J t

0.t3
0.23*2
___]"_________t

34
4P
4A117B 247•03L

'0k4M1713
'-

.'J7 [22]

,I

4

.115*
)1'- j
(
(='),7
35kml
IMPr•
#-F]•/ 'A

[21]

_______i'_

175113#

T
I
Ir')"•l5kmr")U[20](•45kmti)

7 [120i

All tX-7J

4,A 176 12E 2'0

5k4m )
(*g i4O'

[12]
"-r
U

ti]•

s

1.2 *2

it)

• '1;4--

[P••,

(,•if50ktflh3!)Ih

'40kmlt)
n,350kmltg)
CB
i• kmfbl

J(M,

[13]

4

02ptuIM

41BB3~

)

(M40kmtg)

'rJ

E
-2-2

(•40kJ
[10])4,J17B1461032

•l

b

104'+9-&1.2 *

4f[l7S16B#10•+

(,iJ60km:tlk)

4,A17 E10 '*003"

0.6*2

4,EP17 B 19340,3ý
4A 17 E121P45OW

0.6

aifi

*2

0.9*2

ts 1
tw:b

ffi#tsiL
Ub

%

3m 4±•

(M20kmm)
fli

-MTIJ7 [45]

61204455334,RJ
17[
E D#4003i
4P 179
IWU rA)
5 (MM73450kAMXMLE~4l
(020kmM)

7
[46 JIlA)111RhTLOflafi]±L4
~N4~IMJ
48C*30kmlt~)

a

_

_

4P17
I_____

_

_

_

El2B#55•,

2
4.9
0.9* *2
I_

I_______

_

_

_

4.3*2

a t)
ra

aifits:
mi
_

_

_

I________

R M--tS L
I__

________

t. 41"
4

* 1 GM(fl-0jl-sa-:5-!+V'ftIltslt.~fR

* 2 %ftrb~tsit~iAME

45tmllfRlUl~ w-rQ WL
T••-r ,J7 [46]
30k*I]L)
N(,•J
30kmjt~f)
146]0",
~!i~J')Y
TZII711

Oif25k)lD

-U57 171]

4A 171319050:5-

It

t

4.3 *2
____________

4m 17B130415*

a.8

4f17[]12S52•+

1.0 *2

i•ti

-2

13 (NBCflWEAR)
-

Ctit25kmW)__________
171)

fZZ

121
721'

'AJ

YT7[72]

Ctit25km-9)

[73j

~~~

4Jf17H12Q*01•it

1.1 *2

(P,"35k

4,

0.3*2

(,*$j35km[i74)

4,R 17S 11B-104•4
_

(L,$35kmJ)J

3mzm4597•
[751
(#45kmB)
(R'45k7mT7)]4T
Aww)H r
L 'tI(rn45kr
C(045kmM)

[75]

1'IN'Y

.'J2k

76

-TlJ7[76]

l

(0" 20knMjg)

Lvb•-/J'

'ur"
,
[77]

lII
T±"J-JI
(",,"25kmMfl)

179]

3.)

-'.mT [80]
7 [80]25km

)$E
,)47M o•u RTI

-T 184]0

R";Jlr'7
""lt

,jq1
•i--Jy

(Aq%0k
(*ýi30kmjt~g)
%•,ýjITR-r-1 IT
)

,RXN)
(%ZMI20k(831
k-- fl)_~_
(i

"•Z'J-)7 [84]

[85]

(n, 60km
(2605mak4)

tlt.)

1km•
([•55I

jJ*j717
187
5J'MIr'J7 [88]

[89]
10](0(50kmjt2)
~qIAy

E*-

•NiUjaL

B*]+•-•

4, R17B 75003"

0.3

I!tBI

4A 17 El 10P423t

0,3 *2

17_ El 10='*273
_
_(N
4_ __jfitL,

0.32

4A 17 R 10t033+

1.3,2

*2

fRH-#A*a

NN49

-

U4•
)

N (NBC f•"•W•

m 9-57's___

3ZWta- 1-

s

13.1

BC "'%)

*ti
IItb

WLl (NAcMflflt)

P

*

I1II-T1
t

12.7 *2

4A 17B 100]4093i

fi•(NBC4•%t'IW)

__________

__________

________

*

4P 179 8B*1 53j

4,q 17B 10B0*243f

Z

IfJt; l

39.4 *2

=l

C
T'# (NBcf

RlfJtW•

0.3*2

49 17 El98452'-

0.4*2

q17E14*003+
4AO17EBR6B005+

0.6*2
0.6,2
0.2 *2

.

--

R*4UtsL BE h-

Rfir

L.!
t9UL,

*2"T__
*2RIitsLl

4,

Io
_

mot
___________

0.9

2

Mo

N
(Ax11)
30km) II
A+
.7/i
(lrj"0k7
(n II±II
55 kmk i"
)

4•J176B*17]00S•

(n 55km?51

4q 16 B 17B00

16

WWSL

Mot

4A 16 R 179#003+

2.3 *2

Rffitsti

mitt

4,q 17 El 1400553

0.3

*2

41031 B]i#4_____-_
0117
121P443

0.3
_

*2

(I67

(*t,60kmng)
IBL
(•,•50km02

) ffA-~iA

"(•,25km g;Ikt

)

4A 17 B 9*523+

___._

I

_i_

_]__________

9

0.8*2

4A117 El6 000,--

__

__t_

_

___________

4 A17 B 14#003i

)

)

_M2_kjb?§

__________

( *P'q
20kinm11")
AjtMIJ7 (104-

ftS&LL

4Th17 El 66600S"

3

9

)

(NBC9lf VlW)
LJ
LL(J

0.5.2

(*0055kmfl)

Rqt11
[87]

I

0.1

_________

k8)
(MZ"mS9

[86]

iffiti L.

4R17B1B3O

4A 17B 14#00.i

(n,,'J55km$)

[88]

ýItf
F94

a

0.52
*R
0.1 *2

4__171=1141_00_

OI•']_".0
k t!mt

I I' ( ;

1861
[85

u

R jJJAL.

R.

VV• (NBC•jfl

jtSL,

4J 7V 91*177"
411 [ 8156 r

41E-MIz7
4A17E160303+

L791

)

t•4L•
B+*-. fflW

,tJu

0.1 *2

fltj"'

(NB

______

17 [10B#36•-t

(;I)

W

-Jk l0.3

C
(+0II•

q'Jy 176]

17B804503+

[]
RfftgU

0.5*2

)
(731
35kmL \i-

WW(NBCfRlWUE)

L

aL

0.8 *2
0ifit____

1 B

_ _-_f#
_
4_ 17 B]12P4273_

0_6 *2

C~~tJ35km1M)

;AIT U7 [74]

ZlU7

0.7*2

C* 3\ kmW-__T______I(

[73]

-T

17 E-Z514142!q
4A
4A17B
_

4A 17_
_
______
5_ 083

3(M35kmM)

)

!(NBC•flW

RffitgL,

.
_____

4Jq 17 B 8#27T,-

(I'kIm'7
A

;•J

I is

30km-M)

(

[72]

"

x2it-

A, ;LZI-T

05

4A 17 El 7*40oA
____

D)

.,30km

LN"

(At)

(,,25k

Af)Tth

1.2,*2
16,*2

ai__ta L,

1.6* 2*2mfts

ME

IVtaIIV#

_11".'_

04ififs_____________

Wit__L_
U

__-t

:B =---

* 1 GMO5-ff-:-a-:5--itf&l):~St.M1L
* 2 tMl~rI:t:it.W1I
*3 N1~1t'4iI3t~l

-~')7f C10ios)k?

4A 17B 11 07•'t

0.3 *2

4P 17BE120BýO9$

0.2

49I7BI2P#I2S

4.1*2

C30kmff~)
5R1%-I'J7 [107]

;T-97 1181

(*t30kmltV)
(to0mlltg

*2

A4T:

aM-t

~

i