http://securitateinmunca.blogspot.com/ Noi prevederi legale in domeniul SSM - H.G. nr.

355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor (MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 17 mai 2007) stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor fata de riscurile pentru securitate şi sănătate, pentru prevenirea imbolnavirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizicochimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum şi a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. - ORDINUL MMSSF nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protecţia tinerilor în muncă a fost abrogat de H.G. nr. 600 din 13 iunie 2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă. - ORDINUL MMSSF nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori mobile. Principalele prevederi legale în domeniul SSM se referă la: • instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor potrivit Legii nr. 319/2006; • normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă (H.G. nr. 1425/2006); • protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici (H.G. nr. 1218/2006); • cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă (H.G. nr.1146/2006); • expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice (H.G. nr. 1136/2006); • protecţia tinerilor în muncă (Ordin nr.753/2006); • protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (H.G. nr. 1093/2006); • protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă (H.G. nr. 1092/2006); • cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă (H.G. nr. 1091/2006); • expunerea la riscul datorat lucrului în atmosfere explozive (H.G. nr. 1058/2006); • manipularea manuală a maselor (greutăţilor) de către lucrători (H.G. nr. 1051/2006); asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj (H.G. nr. 1050/2006); • asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran (H.G. nr. 1049/2006); • utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă (H.G. nr. 1048/2006); • utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (H.G. nr. 1028/2006); • cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor (H.G. nr. 1007/2006); • semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă (H.G. nr. 971/2006); • expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot (H.G. nr. 493/2006); • cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile (H.G. nr. 300/2006); • expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii (H.G. nr. 1876/2005);

• • • •

condiţiile pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive (H.G. nr. 752/2004); protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest (H.G. nr. 1875/2005); cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit (H.G. nr. 1135/2006); supravegherea sanatatii lucratorilor (H.G. nr. 355/2007).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful