UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE

CAIET DE SARCINI

I.

INFORMAŢII GENERALE

Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS), prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare (UMPMRSU), implementează Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii, proiect cofinanţat prin împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi cu contribuţia Guvernului României. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale (grădiniţe defavorizate), astfel încât acestea să ajungă la un standard minim de funcţionare, precum şi asigurarea spaţiilor necesare unităţilor care au avut de suferit de pe urma procesului de retrocedare a imobilelor naţionalizate. Obiectivele specifice sunt reabilitarea, consolidarea, extinderea, executarea de reparaţii capitale, construcţii noi şi dotarea cu mobilier a grădiniţelor cu program normal şi a grădiniţelor cu program prelungit din România, incluse în acest Proiect, prin:  construirea de clădiri noi pentru grădiniţele care sunt în prezent amplasate în clădiri ce fac obiectul retrocedărilor sau în care activitatea educaţională se desfăşoară în spaţii improprii (parter de bloc, spaţiu comun cu şcoli, licee etc),    consolidarea grădiniţelor cu structura de rezistenţă afectată, extinderea grădiniţelor existente în vederea aducerii spaţiilor la nivelul normativelor în vigoare, lucrări minore de reabilitare (instalaţii, zugrăveli, tâmplărie etc).

II. SPECIFICAŢII TEHNICE rădiniţe (64 unită ț i) care fac obiectul acestei proceduri de achiziţie au fost împărţite în nouă loturi, în funcţie de asezarea teritorială a acestora: 1. Lotul I: Lucrări de execuţie 7 grădiniţe cu program normal cu două săli grupă în judeţul Bihor 2. Lotul II: Lucrări de execuţie 9 grădiniţe cu program normal cu două săli Bistrița Năsăud 3. Lotul III: Lucrări de execuţie 6 grădiniţe cu program normal cu două săli grupă în Județele Cluj & Maramureș & Să laj 4. Lotul IV: Lucrări de execuţie 10 grădiniţe cu program normal cu două săli Satu Mare 5. Lotul V: Lucrări de execuţie 7 grădiniţe cu program normal cu două săli grupă în judeţele Alba & Mureș grupă în judeţul grupă în judeţul

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Judeţ Unitatea de învâţământ preşcolar şi localitatea 1 Alba Arad Arad Arad Bihor Bihor Bihor Bihor Bihor Bihor Bihor Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud Bistriţa Năsăud 2 Grădinița cu program normal Săsciori. Tăuteu Grădinița cu program normal Gurbediu. Caianu Mic Grădinița cu program normal Cociu. Ceica Grădinița cu program normal Ciocaia. crt. Seleuş Grădinița cu program normal Ceica.UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE 6. Zăbrani Grădinița cu program normal Căpâlnaş. Lotul IX: Lucrări de execuţie 7 grădiniţe cu program normal cu două săli Caraș Severin & Timiș grupă în judeţele grupă în judeţul grupă în judeţul Nr. Sintereag Grădinița cu program normal Telciu. Telciu Grădinița cu program normal Galaţii Bistriţei. Şieu-Odorhei Grădinița cu program normal Caianu Mic. Bistriţa Bârgăului Grădinița cu program normal Şieu-Odorhei. Boianu Mare Grădinița cu program normal Toboliu. Toboliu Grădinița cu program normal Tăuteu. Săcuieni Grădinița cu program normal Tărian. Săsciori Grădinița cu program normal Neudorf. Lotul VI: Lucrări de execuţie 5 grădiniţe cu program normal cu două săli Brașov 7. Girişu de Criş Grădinița cu program normal Păgaia. Silvaşu de Câmpie Grădinița cu program normal Petriş. Lotul VIII: Lucrări de execuţie 7 grădiniţe cu program normal cu două săli grupă în judetele Arad & Hunedoara 9. Tinca Grădinița cu program normal nr. Lotul VII: Lucrări de execuţie 6 grădiniţe cu program normal cu două săli Covasna 8. Birchiş Grădinița cu program normal Seleuş. Leşu Grădinița cu program normal Silvaşu de Câmpie. Cetate 2 . 2 Bistriţa Bârgăului. Galaţii Bistriţei Grădinița cu program normal Lunca Leşului.

Căuaş Grădinița cu program normal Comlăuşa.UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Braşov Braşov Braşov Braşov Braşov Caraş Severin Caraş Severin Caraş Severin Caraş Severin Caraş Severin Cluj Cluj Covasna Covasna Covasna Covasna Covasna Covasna Hunedoara Hunedoara Hunedoara Hunedoara Maramureş Mureş Mureş Mureş Mureş Mureş Mureş Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Grădinița cu program normal Reconstrucţia. Vrani Grădinița cu program normal Cutca. Târlugeni Grădinița cu program normal Voila. Feldioara Grădinița cu program normal Berivoi. Aninoasa Grădinița cu program normal Păclişa. Acăţari Grădinița cu program normal Nadeş. Călineşti-Oaş Grădinița cu program normal Sărăuad. Fântânele Grădinița cu program normal Solovăstru. Tăşnad Grădinița cu program normal Tăşnad 3 . Voila Grădinița cu program normal Ticuşu Vechi. Zăvoi Grădinița cu program normal Coronini. Ticuşu Grădinița cu program normal Zăvoi. Grădinari Grădinița cu program normal Padina Matei. Bătarci Grădinița cu program normal Păşunea Mare. Viişoara Grădinița cu program normal Roteni. Gîrnic Grădinița cu program normal Vrani. Ocna Şugatag Grădinița cu program normal Viişoara. Sântămăria-Orlea Grădinița cu program normal Zam. Sânmartin Grădinița cu program normal Sânmărghita. Nadeş Grădinița cu program normal Călimăneşti. Chichiş Grădinița cu program normal Iscroni. Toteşti Grădinița cu program normal Sântămăria-Orlea. Coronini Grădinița cu program normal Grădinari. Hodoşa Grădinița cu program normal Căuaş. Recea Grădinița cu program normal Târlungeni. Întorsura Buzăului Grădinița cu program normal Chichiş. Mică Grădinița cu program normal "Bobiţa" Catalina. Sita Buzăului Grădinița cu program normal Ciumernic. Dobârlău Grădinița cu program normal Floroaia Mică. Catalina Grădinița cu program normal Bobocea. Solovăstru Grădinița cu program normal Sâmbriaş. Zam Grădinița cu program normal Ocna Şugatag. Sita Buzăului Grădinița cu program normal Dobârlău.

00.UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI UNIVERSITARE Grădinița cu program normal Homorodu de Jos. Teremia Mare 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Satu Mare Sălaj Sălaj Sălaj Timiş Timiş Lucrările de construcţii grădiniţe noi cu program normal – 2 săli de grupă în judeţele Bihor. cuprinse în pachetul L/PRET/01/2012 se vor executa în conformitate cu documentaţia tehnică parte integrantă a caietului de sarcini. parter. Surduc Grădinița cu program normal Iecea Mare. Hunedoara. Hodod Grădinița cu program normal Pomi. camera 3. Arad. după următorul program: luni-joi 8. Întocmit.00 și vineri 8. Braşov. Covasna. Bănişor Grădinița cu program normal Tihău. Mureş. Sălăţig Grădinița cu program normal Peceiu.28-30. Sălaj. Homoroade Grădinița cu program normal Răteşti. Şef compartiment tehnic Horia Hîrtopanu 4 . Maramureş. Timiş. Pomi Grădinița cu program normal Sălăţig. Bistriţa Năsăud. Cluj. General Berthelot nr. Păuleşti Grădinița cu program normal Hodod. Caraş Severin. Alba.00-16.00-13. ce se poate ridica gratuit (DVD) de la sediul autoritatii contractante din str. Iecea Mare Grădinița cu program normal Nerău. Beltiug Grădinița cu program normal Hrip. Satu Mare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful