You are on page 1of 2

Colegiul Economic Arad

Bibliografie

Alexa, Constantin - “ Transporturi şi expediţii internaţionale ” Ed. Economică, 1996 2. Caraiani, Gheorghe - “ Transportul şi expediţiile rutiere ” Ed. Lumina Lex, 1998 3. Caraiani, Gheorghe Cazacu, Cornel - “ Transporturi, expediţii interaţionale “ Ed. Economică, 1995 4. Caraiani, Gheorghe Georgescu, Toma - “ Tehnici de comerţ exterior” Ed. Sylvi, 1995,Bucureşti 5. Caraiani, Gheorghe Stancu, I. Ed. Lumina Lex, 1998 6. Dobrotă, Simion - “ Transporturi rutiere internaţionale “ Ed. Transportul Rutier, 1994 7. Gattorna, L. , John - “ Managementul logisticii şi distribuţiei “ Ed. Teora, 1991 8. Marinescu, Adrian Stana, Marin 9. Popa, Ioan Ed. Economică, 1997 10. Putz, Ecaterina - “ Economia şi organizarea activităţii de transport feroviar şi auto “ Ed. Mirton, 1998 11. Ştefănescu, Paul - “ Bazele marketingului “ Ed. S.C. ”Tipoalex” Bucureşti, 1995 - “ Transportul feroviar în perspectiva integrării în UE “ - “ Tranzacţii comerciale internaţionale “ Ed. Publiferom Buc. , 2000 - “ Transporturi feroviare “

Pagina 3 din 2

“Convenţia referitoare la contractul de transport marfa pe .1997 publicată în MOF 222 / 29 august 1997 Pagina 4 din 2 .“ Ordonanţa privind transporturile rutiere nr. 300 din 31 iulie 1995 privind emiterea de M.“ Ordinul nr.“ Anuarul statistic al României “. 44. *** 13. *** şosele (CMR) 14. a certificatelor de omologare internaţională pentru vehicule rutiere şi componentele acestora 15. *** . *** . T. 2000 .Colegiul Economic Arad 12.