Zajedničke karakteristike Akustički signali i njihova analiza

• posmatraju se osnovnom opsegu 20 Hz-20 kHz • način analize određen je specifičnim informacionim sadržajem svakog tipa signala • specifičnost analize akustičkih signala diktiran je specifičnostima čula sluha kod čoveka

Tipovi akustičkih signala
• • • • muzički signali govor buka impulsni odzivi sistema

vremenski oblici signala

beli šum

govor

1

06 0.2 0 -0.02 amplituda 0.2 -0.3 2 4 6 8 vreme[s] 10 12 14 16 2 .4 0.8 0.2 -0.6 vreme [s] 0.8 -1 0.2 1.8 1 1.4 0 2 4 6 8 vreme[s] 10 12 14 16 18 0 0.2 -0.02 0.4 -0.4 amplituda 0.6 0 0.6 0.4 -0.2 0.2 0 -0.2 1.4 0.6 0.4 1 0.8 1 1.1 -0.06 0 -0.1 0 -0.2 0.04 -0.6 0.4 0.3 0.4 -0.6 IMPULSNI ODZIV – RIMSKI BUNAR amplituda 0.8 0.04 -0.2 0.orkestarska muzika saobraćajna buka flauta Impulsni odziv prostorije 1 0.

02 -0.6 6.8 vrem e[s ] 6.04 amplituda 0.4 7.0.1 0.1 7.7 6.2 -0.5 7.1 -0.5 6.3 0.5 peff = -1 0 0 -10 -20 nivo [dB] -30 -40 -50 1 N ∑ p(i) N 2 1 2 3 4 5 vreme[s] 6 7 8 9 10 -60 0 1 2 3 4 5 vreme[s] 6 7 8 9 10 vremensko usrednjavanje nivo [dB] 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 0 0 -10 -20 nivo [dB] -30 -40 -50 9dB Tsr=10 ms 1 2 3 4 5 vreme[s] 6 7 8 9 10 Tsr=1000 ms peff = 1 N ∑ p (i ) N 2 N t sr = fs ⎛ N = 4410 ⎞ ⎜ ⎜ f = 44100 = 0.6 ⎛ p⎞ 20 log⎜ ⎟ ⎜p ⎟ ⎝ 0⎠ 1 0.3 nivo signala • nivo se izražava u dB • podrazumeva vremensko usrednjavanje signala • logaritmovanje 0.2 7.100 = 100ms ⎟ ⎟ ⎝ s ⎠ -60 -70 0 1 2 3 4 5 vreme[s] 6 7 8 9 10 3 .08 6.2 0.4 0.1 amplituda 0 -0.9 7 7.08 0.5 6.02 0 -0.1 7.3 -0.2 vreme[s] 7.4 6.06 -0.12 0.5 amplituda 0 -0.9 7 7.04 -0.06 0.3 7.4 -0.

.5 -20 amplituda nivo [dB] 0 -30 -40 -0.5 3 3.5 4 -60 0 0 Tsr=10 ms 0.5 2 vreme[s] 2.1 0 -10 -7 dB -16 dB 0.5 2 vreme[s] 2..5 1 1. + x(n − N ) ) N prenosna funkcija FIR filtra Frekvencijska analiza signala • Furijeova transformacija – analiza sa filtrima konstantnog propusnog opsega • Frekvencijska analiza sa filtrima procentualno konstantnog propusnog opsega (oktavni.5 4 -16 dB -60 0 -60 0 0.5 2 vreme[s] 2.5 1 1.5 1 1.5 1 1.35 = 2. trećinsko-oktavni filtri) • vremensko frekvencijska analiza (spektrogram) 4 .5 3 3.5 2 vreme[s] 2.5 3 3.5 3 3.5 -50 -1 0 0 -10 -20 nivo [dB] -30 -40 0.24 p2 • skidanje anvelope signala • vremensko usrednjavanje odgovara niskofrekvencijskom filtriranju • ako vremenski prozor pomeramo za samo jedan odmerak odgovarajući FIR filtar se može opisati sa: 1 y (n) = ( x(n) + x(n − 1) + .5 4 vremensko usrednjavanje 20 log p1 = 7dB p2 7 p1 = p2 ⋅10 20 = p2 ⋅100.5 4 -10 -20 nivo [dB] -30 -40 -50 -50 -12 dB -16 dB Tsr=1000 ms 0.

Furijeova analiza filtri sa konstantnim propusnim opsegom 1 2 3 N f s = 44100 Hz Δt = 100ms N = 4410 odmeraka Δf = 10 Hz 5 .

Filtri procentualno konstantnog propusnog opsega f log(f) f g / f d = const Oktavni filtri f g = 2 fd f0 = f g fd Δf = f g − f d = 2 f d − f d = f d • standardni niz: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 1/3 oktavni filtri f g = 21/ 3 f d f0 = f g fd f d = 2 −1/ 6 f 0 f g = 21/ 6 f 0 • standardni niz 31.. 6 .5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 ...

oktava 1/3 oktave 7 .

spektrogram 1 2 3 4 m M FFT rezultat analize je matrica MxN Δt = N ⋅ 1 f Δf = s fs N Δt ∗ Δf = const 8 .1/12 oktave 1/24 oktave logaritamski linearno vremensko-frekvencijska analiza • akustički signali su (najčešće) nestacionarni signali čiji se vremenski oblik i frekvencijki sadržaj menjaju u vremenu • vremenski zavisna FFT – alatka koja omogućava prikaz promene spektra u vremenu .

frekvencija frekvencija Δt Δf Δf Δt vreme vreme Δt ∗ Δf = const 9 .

10 .

10dB/dekadi) 11 .ŠUM • beli šum • roze šum BELI ŠUM • ravan frekvencijski spektar (samo ako se frekvencijska analiza vrši filtrima konstatnog propusnog opsega) • analizom filtrima procentualno konstantnog propusnog opsega imamo posta monotono rastući spektar (3dB/oktavi.

ROZE ŠUM • omogućava da neki sistem pobudimo istom energijom po opsegu (proporcionalno konstantnog propusnog opsega) • FFT analizom dobijamo spektar koji ima monotono opadajuću funkciju (-3dB/oktavi) 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful