P. 1
CAIET de Practica BIOTH

CAIET de Practica BIOTH

Ratings:
(0)
|Views: 213|Likes:
Published by Andrey Valy

More info:

Published by: Andrey Valy on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

CAIET DE PRACTICĂ pentru Laboratorul didactic de BIOTEHNOLOGII, sala D 1.4.

, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, domeniul INGINERIA MEDIULUI Responsabil: lector dr.biolog Dana Malschi
Tel: 0745 367373, e-mail: danamalschi@yahoo.com Tematica practicii: STUDIUL INDICATORILOR BIOLOGICI DE POLUARE. • Bioindicatori in mediul terestru. Bioindicatori în mediul acvatic. • ISO - metode de evaluare a poluării prin bioindicatori si biomonitoring. Metode biologice pentru determinarea toxicitatii şi de evaluare a biotehnologiilor. BIOTEHNOLOGII PENTRU TRATAREA APELOR UZATE SI POLUATE. BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR ACVATICE. • Bioremedierea apelor subterane contaminate şi a apelor uzate cu ajutorul microorganismelor (bacterii, cianobacterii, fungi) şi plantelor superioare. • Indepărtarea metalelor grele din ape poluate cu ajutorul cianobacteriilor. • Bioremedierea prin zone umede construite (asociaţii de plante acvatice, fungi, microorganisme) pentru tratarea apelor uzate sau a eluatelor din soluri contaminate. BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR TERESTRE. • Rolul microflorei in depoluare. Grupe ecofiziologice de bacterii. Studiul microbiotei depoluante. • Depoluarea biologica a solului prin biodegradarea substanţelor organice din sol. • Bioremedierea solurilor poluate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi, compusi organici sintetici. RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ. • Tehnologii de bioremediere a haldelor de steril, a iazurilor de decantare, a deşeurilor industriale. • Tehnologii de bioremediere a deseurilor urbane, a reziduurilor de la termocentrale. • Asociaţii de arbori, arbuşti, plante ierboase, microorganisme utile în reconstrucţia ecologică. BIOTEHNOLOGII -ECOTEHNOLOGII APLICATE IN AGRICULTURA. PERDELELE AGROFORESTIERE DE PROTECTIE ANTIEROZIONALA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII ÎN CENTRUL TRANSILVANIEI, ÎN CONDIŢIILE ÎNCĂLZIRII ŞI ARIDIZĂRII, A SCHIMBARILOR CLIMATICE ACTUALE. • Rolul ecotehnologiei agroforestiere de protecţie în bioremedierea terenurilor agricole deteriorate, în limitarea poluarii cu insecticidelor, in combaterea biologica a daunatorilor, în agricultura ecologică. • Rolul biotehnologiilor nepoluante de combatere biologica a daunatorilor în protecţia mediului şi a plantelor (teste de laborator în izolatoare pradă-prădător cu insecte fitofage si entomofage pradatoare). BIOTEHNOLOGII GENETICE. • Studiul impactului introducerii organismelor genetic modificate ( OGM ) în agroecosisteme Descrierea laboratorului de biotehnologii. Laboratorul include doua structuri: 1. Laboratorul didactic /2007 “Tehnologii de conservare şi utilizare a bioresurselor-Reconstrucţie ecologică, bioremediere, depoluare biologică, management ecologic al sistemelor biotehnice şi ecologice“, dotat cu Finanţare din Programul naţional de infrastructură în educaţie MEdC 2006 – 2008, 2. Laboratorul de cercetare “Agroecologie si dezvoltare durabila - (entomologie)„ dotat cu finantare din proiectul CNCSIS 1448, 2007-2008 Laboratorul de biotehnologii are ca scop: • formarea profesională pentru elaborarea biotehnologiilor de valorificare durabilă şi gestiune a bioresurselor, specifice activităţilor inginereşti de protecţia mediului. • desfasurarea studiului şi cercetărilor asupra componentelor mediului biotic, biodiversităţii şi impactului factorilor ambientali, naturali şi tehnologici in ecosisteme naturale şi biotehnice; • formarea capacităţiilor de elaborare a bio- şi eco-tehnologiilor pentru depoluare, bioremediere, reconstrucţie ecologică, în contextul impactului schimbărilor climatice şi tehnologice actuale. • In domeniul “Agroecologie si dezvoltare durabila (entomologie)”, laboratorul are ca scop efectuarea de cercetări entomocenotice, studii pentru elaborarea biotehnologiilor de combatere a daunatorilor si a sistemelor de management integrat al dăunătorilor, studii asupra reconstructiei agroecologice etc. în scopul dezvoltării agricole durabile, siguranţei şi calităţii producţiilor agricole, protecţiei mediului, conservării şi utilizării biodiversităţii, promovării agriculturii ecologice, a agriculturii conservative, în condiţiile noi legate de schimbările climatice, agroecologice şi tehnologice zonale.

Activităţi planificate în laborator: lucrări practice, activităţi studenţeşti de cercetare-îndrumare licenţă, masterat, cerc ştiinţific etc., experienţe demonstrative de ecofiziologie, ecotoxicologie si depoluare biologică; experiente de laborator cu plante, insecte vii, (pentru studiul parametrilor de dezvoltare etc.); prelucrarea probelor recoltate din teren; determinari calitative si cantitative de fauna si flora; intocmirea colectiilor didactice; prelucrarea datelor; documentarea şi tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice etc. Laboratorul beneficiaza de: 1. Condiţii de lumină naturală şi artificială puternică, cu sistem de lumină suplimentară pentru experientele cu insecte şi plante, prize multiple electrice pentru aparatură etc.; 2. Număr de locuri studenţi: 25-35; 3. Suprafaţa: 64 m2(8 m x 8 m); 4. Dotare: • Echipamente noi, din 2007-2008, cu Finanţare din Programul naţional de infrastructură în educaţie MEdC 2006 – 2008, pentru Laboratorul didactic /2007 “Tehnologii de conservare şi utilizare a bioresurselorReconstrucţie ecologică, bioremediere, depoluare biologică, management ecologic al sistemelor biotehnice şi ecologice“: 1 stereomicroscop Motic, lupă binoculară cu sistem de iluminare; 5 bucăţi stereomicroscop binocular Optika, sistem propriu de iluminare; 1 stereomicroscop Motic-Microscop digital Binocular with integral CCTV), termostat cu lumina, 1 etuvă. • Aparatura din dotarea cu finantare CNCSIS, a proiectului 1448, 2007-2008, pentru Laboratorul de cercetare “ Agroecologie si dezvoltare durabila (entomologie)”: 2 bucăţi stereomicroscop cu sistem propriu de iluminare (Optika Trinocular); 2 bucăţi microscop biologic cu sistem propriu de iluminare (Optika Trinocular); 4 bucăţi microscop biologic cu sistem propriu de iluminare (Optika binocular); 2 bucăţi Stereomicroscop trinocular Optica SYR10 cu DIGI8 camera; 1 microscop biologic trinocular OpticaB353A; 2 bucăţi microscop biologic binocular Optica B 353 A; 2 bucăţi videoproiector, ecran de proiecţie -1 bucată; aparat foto digital, 7M PIXELI -1 bucată; Digital camera -1 bucată; sistem pentru prelucrarea probelor, frigider cu congelator Arctic. Etuva; sistem pentru conservarea probelor, frigider, lămpi, calorifere, ventilator etc.; Obiecte de inventar specifice cercetărilor de biologie, lămpi, truse pentru probe; Sistem de calcul–calculator şi echipamente electronice: calculator P4, Laptop, Laser Jet imprimanta alb-negru, Imprimanta color, Scan Jet scaner, Multifuncţional imprimantă. Software: Windows XP Microsoft office, Net etc. corespunzătoare tehnicii de calcul, aparatelor şi microscoapelor din dotare.

Imagine din Laborator, studenţii ISBE anul 3

Imagine din laborator, studentii IM anul

Bibliografia • Malschi Dana, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie. Note de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic. Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Editura Bioflux, Cluj-Napoca. 2009, http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/ p. 640, planşe color. ISBN 978-606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/malschi2.pdf . • Malschi Dana, 2009. Biotehnologii si depoluarea sistemelor ecologice.(Tehnologii de depoluare biologica. Tehnologii de bioremediere. Reconstructia ecologica). Note de curs si aplicatii practice. Manual in format electronic. Facultatea de Stiinta Mediului,Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-Napoca. BIOFLUX, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-92028-5-2. • Malschi Dana, 2008. Mediu-agricultură-dezvoltare durabilă. Optimizarea tehnologiilor de management integrat al daunatorilor grâului in dinamica modificarilor agroecologice din Transilvania. Ed. Argonaut. 2008. ISBN 978-973-109-115-0. • Malschi Dana, 2009. Integrated pest management in relation to environmental sustainability. Part I. Ecological management of wheat pests. Manual online. Faculty of Environmental Sciences, Bioflux Publishing House, Cluj-Napoca, p. 200. ISBN 978-606-92028-3-8. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti2009/

STUDIUL INDICATORILOR BIOLOGICI DE POLUARE. • Bioindicatori in mediul terestru. Bioindicatori în mediul acvatic. • ISO - metode de evaluare a poluării prin bioindicatori si biomonitoring. Metode biologice pentru determinarea toxicitatii şi de evaluare a biotehnologiilor.

Teste de biomonitoring (bioindicatori) si toxicitate a solului cu Lolium perene, in laborator

pentru SO2, F, metale grele. Expunerea se face pe o durată de 14-28 zile utilizând ghivece cu plante crescute din seminţe (plante de Template copyright 6-8 4/24/2010 săptămâni www.brainybetty.com 2005

Testele standard cu bioindicatori pentru m ediile terestre se efectuează cu Lolium multiflorum –

3. 1.

2.

2

Test de ecotoxicitate (aprilie 2010/stud. A.Bolonyi ISBE). Lolium perrene crescut pe substrat degradat din : 1. iazul de decantare Anies (substrat roşu); 2. iazul Valea Glodului (substrat cenuşiu) . 3. martor nepoluat (pământ de flori, negru), în 5 repetiţii.

1. Iazul de decantare Anieş

2. Iazul Valea Glodului

Exploataţia minieră RODNA. Bistriţa-Năsăud

Cel mai larg utilizat bioindicator este lichenul Hypogymnia physodes. Mercurul poate fi acumulat de lichenii: Alectoria capillaris. Parmelia coperata şi Evernia prunastri au servit ca bioindicatori pentru a monitoriza poluarea cu plumb a aerului. Având o sensibilitate deosebită faţă de poluanţi. Cl2. elemente radioactive. Collema sp. Ti. in laborator Teste de ecotoxicitate a apei si imagini din zona depozitului de deseurilor de la Fabrica de ingrasaminte si pesticide Tarnaveni. pentru diverse categorii de poluanţi: SO2. 2002). metale grele.Speciile de licheni corticali Parmelia physodes. Cladonia sp. NOX. peroxiacetat. O3. Cladonia rangiferina şi Cladonia nitei pot fi utilizate ca bioindicatori acumulatori pentru U. Pe lângă sulf el poate acumula foarte multe metale realizând valori mari ale factorului de concentrare: Cd 70 x Fe 28 x Pb 62 x Mn 28 x Cu 35x Zn 26 x Cr 34 x Ni 9x V 31X . HF.Teste de biomonitoring (bioindicatori) si toxicitate a apei cu Lemna minor. (Foto: Student Ghira George SM 3) Bioindicatori pentru mediile terestre Lichenii constituie bioacumulatori puternici datorită capacităţii lor de a prelua poluanţii prezenţi în aerul atmosferic. fertilizatori. Pb. Fe. erbicide. pesticide. Hypogymmia physodes. (Oros.. Alectoria tremontii. lichenii sunt utilizaţi ca bioindicatori.

Acer saccharum (arţar). Clintonia 548. Chelidomium majus (rostopoasca). Vaccinium vitis ideea (merişor) . citati de Oros. pe marginea drumurilor. Urtica dioica (urzica moartă) . Aesculus hippocastanus(castan sălbatic). Plante superioare. . . Aceste plante sunt frecvente în parcuri. 2002). Sambucus nigra (soc negru).utilizate ca bioindicatori pentru metale grele într-un studiu în Berlin. Unele specii s-au stins iar altele s-au redus ca număr de indivizi (şi biomasă) şi ca arie de răspăndire.437 µg/g 1. Hyloconium splendens şi Hypneum cupressiforme au fost utilizate într-un proiect de biomonitorizare a poluării de fond cu 8 metale (As. Calamagrostis epigeios (trestia). citat de Oros. 1974.Lolium perenne (raigras) . Pleurozium schreberi a fost utilizat pentru monitorizarea căderilor de La. Artemisia vulgaris (pelin).Vaccinium myrtilus (afinul). Quercus palustris (stejar de baltă). Fagus sylvatica (fag). Sorbus aucuparia (scoruş de munte).5 ppm în acelaşi mediu) (Blanc. . De exemplu. Ni. Zn) a Europei de Nord. Zn în concentraţie de 17320 ppm (în comparaţie cu plantele superioare Picea 349. Fe. iar speciile Ceratodon purpurens. pentru biomonitorizarea căderilor de 137Cs după accidentul de la Cernobîl. Fraxinus excelsior (frasin). V.Melandrium album (opaiţa) 4. Cu. De exemplu. Pb. pe marginea şoselelor în apropierea uzinelor) atât din sol cât şi direct din aer. 2002). Pb (Czukojovska şi colab. Salix alba (salcie). Tortula ruralis şi Bryum argenteum. Cu. . Morus alba. Cd.Elena din SUA.Lepidium draba (urda vacii) .Hypericum perforatum (pojarnig).Achilea milefolium (coada şoricelului). Elementele radioactive sunt şi ele acumulate în muşchi mai intens decât în plantele superioare.Thlaspi (punguliţă) . Sambuccus nigra (soc). Pe lângă metale grele.Indicatori pentru microelemente şi ultramicroelemente: Ag Robinia pseudaccacia (salcâm). în Olanda au dispărut în ultimii 100 de ani 15% din speciile de briofite terestre şi 13% din speciile de briofite epifite. Fe.ca bioindicatori de Hg în zona distrusă de vulcanul Sf. Dintre speciile acumulatoare de metale mai cunoscute sunt: . Cd. Hyloconium splendens originar dintr-o mină de cupru a acumulat Pb.specii ierboase .Polygonum aviculare (troscot) . 2002). Tilia cordata (tei).(Pb) . Amaranthus retroflexus (moţul curcanului) .specii considerate rezistente: Eleagnus angustifolia (sălcioara). Zn) . Zr şi alte elemente în urma testelor nucleare. Platanus acerifolia (platan). Astfel. Ca urmare.acumulatori.547 µg/g 1. Plantago major (pătlăgina mare).Specii sensibile: Betula pendula (mesteacăn).pentru Pb.Plantago lanceolata (pătlăgina) .Briofitele (muşchii) prezintă o sensibilitate deosebită faţă de poluarea aerului. a şoselelor. În cazul metalelor grele s-a stabilit următoarea secvenţă a toxicităţii acestora pentru briofite (este asemănătoare şi la plantele cu flori): Hg > Pb > Cu > Cd >Cr > Ni > Zn Unele specii au o capacitate deosebit de mare de acumulare a metalelor uneori până la concentraţii extrem de mari. Conţinuturi de diferite metale în frunzele unor arbori de foioase (indicatori-acumulatori) Valori medii (ppm) Alianthus glandulosa (oţetar) Aesculus hippocastanus (castan sălbatic) Tilia tomentosa (tei) Sophora japonica Celtis occidentalis Robinia pseudaccacia (salcâm) Acer platanoides (paltin de câmp) Platanus acerifolia (platan) 1027 874 806 754 565 596 451 399 Valori maxime (ppm) 2112 1483 2458 2076 1239 1194 1101 660 În zone rurale (ppm) 190 300 240 233 214 262 289 193 .Equisetum arvense (coada calului) . bioindicatori pentru metale grele • Plante cu flori .. . Zn. Acer campestre (artar de câmpie).(Ni. în centrele industriale intens poluate. Populus canadensis (plop canadian). . Plantago lanceolata (pătlăgina).Specii relativ rezistente (acumulatori): Carpinus betulus (carpen).Melandrium album (opaiţă) .Thlaspi (punguliţa) Specii indicatoare: Lolium perenne şi Lolium multiflora sunt foarte adecvate pentru a fi utilizate ca indicatori de expunere. . . citati de Oros. Platanus hybrida (platan). 1986 citati de Oros. Mn. Salix alba (salcie). 1980.190 µg/g 1000-3500 µg/g (pentru Ni şi Zn). Pleurozium schreberi.Solidago canadensis (splinuţă) (Pb) . 1970. Hedera helix (iedera). ele sunt indicatori pentru S şi F. Cu.683 µg/g 1. Alte specii ierboase utilizate ca bioindicatori pentru metale grele sunt: . Cd.5 ppm. Cr. numărul speciilor de briofite a fost mult diminuat în zonele urbane. 2002).Artemisia vulgaris (pelin).bioindicatorii pentru V (Harhnan şi Reznicek. Hg (Holvarth şi Rump. Poa annua (firuţa) .Indicatori acumulatori .286 µg/g 1. Arbori şi arbuşti de foioase Frunzele arborilor fixează metale grele din zonele poluate (de exemplu. Malus domestica (măr). .pentru Cd. Quercus robur (stejar). B Rosa rugosa (măceş).

Mn. Ultima specie acumulează şi PCB sau alţi compuşi organici xenobiotici. Plathyhypnidium. Poluarea cu SO2 şi HF poate fi indicată de conifere şi prin determinarea conţinutului din frunze (coniferele sunt şi acumulatori). 2002). Sophora japonica. Cd. conţinutul de metale (Pb. Aesculus hyppocastanus. Koelrenteria paniculata. Bioindicatori in apele dulci. Rosa rugosa. Alga roşie Lemanea sp. Macrofite acvatice. 2002). Pinus banksiana. Robinia pseudaccacia. Rosa rugosa. Specii de conifere sensibile la poluarea cu SO2 sunt: Abies alba. Pinus strobus. care permit evaluarea unor poluanţi cum sunt metale grele etc.Ag. Thuja occidentalis. Fanerogame. acumulând în rădăcini până la 1400 mg Zn / kg atunci când plantele au crescut pe sedimente cu conţinut de 10 mgZn/kg de sediment (Oros. Thuja occidentalis. Astfel. Indicarea poluării cu metale grele se face prin acumularea acestora. Pinus banksiana. Aesculus hyppocastanus.Bi Ce Co Cr Cs Eu F Ga La Mo Ni Sb Sn Th U V W Zn Robinia pseudaccacia (salcâm). Cr. 1992. se poate dezvolta în ape cu concentraţii mari de metale toxice-Zn. Pinus silvestris. Thuja occidentalis. Rhychostegium. Robinia pseudaccacia. Cindidotus. O serie de alge. . sau metale mai rare ca Ag. Pinus nrigra. Larix decidua. precizam o serie de bioindicatori şi bioacumulatorii. Cu. Pinus strobus. Bi. iar faţă de poluarea cu HF sunt sensibile: Abies alba. fanerogane amfibii sau hidrofite prezintă aptitudini accentuate de concentrare în ţesuturi atât a unor elemente minerale (metale grele) cât şi a unor compuşi organici xenobiotici din ape (dupa Oros. Taxus baccata. Ni. Pinus silvestris. este una dintre puţinele macrofite care poate trăi în imediata apropiere a apei dintr-un iaz de steril de la o exploatare de Pb.Cd. Pinus nigra. Thuja occidentalis. Thuja occidentalis. Thuja occidentalis. citat de Oros. Robinia pseudaccacia. Sophora japonica. Rosa rugosa. Alge. Thuja occidentalis sunt specii adecvate pentru indicarea poluării cu Fe. Picea abies. Rosa rugosa. Thuja occidentalis. Muşchii acvatici cu potenţial de bioacumulare sunt printre alţii: Fontinalis. Aesculus hyppocastanus.Cu. Rosa rugosa. Picea abies. Hg) indicând o scădere a poluării în perioada menţionată (Kovacs. Amblystegium. Pinus ponderosa. in iazuri de depoluare. Sophora japonica. Plante de tisă (Taxus baccata) au fost utilizate într-un proiect de evaluare a poluării cu metale grele în oraşul Darmstadt din Germania în perioada 1978-1984. Coniferele sunt indicatori mai sensibili decât copacii cu frunze căzătoare datorită faptului că durata de viaţă a acelor (frunzelor) este de 3-4 ani şi sunt expuse poluării şi pe perioadele de iarnă. Sn. O serie de cercetări au stabilit că Fontinalis squamosa şi Fontinalis antipyretica au o capacitate mare de bioacumulare a Zn şi altor metale toxice. Pb. Aesculus hyppocastanus (castan sălbatic). Pinus strobus. Unele specii pot fi utilizate şi pentru indicarea poluării cu oxidanţi fotochomici: Picea abies. Hg. Rosa rugoza. Rosa rugosa. Avand in vedere ca depoluarea biologica este deosebit de activa in medii acvatice. Thuja orientalis. Pinus silvestris. Zn. Typha latifolia (papura) s-a dovedit un bioacumulator eficace al Zn. Picea abies. Robinia pseudaccacia. Thuja occidentalis. mai ales în acele coniferelor (coniferele sunt acumulatori de metale grele). 2002). Rosa rugosa. briofite.

Calitatea solului – metode biologice – toxicitate cronică la plantele superioare. complexele organice în substanţe simple. a potenţialului de degradare a compuşilor organici şi a efectelor reziduurilor aplicate pe sol asupra comunităţilor microbiene. etc. compuşi volatili. .metoda spectrometrica.Substanţele toxice cu concentraţii diferite pot afecta diferite specii prezente în ecosistem. Nitrificarea redusă este un indicator sensibil a inhibiţiei proceselor esenţiale din sol. o (2) Efectele chimicalelor asupra răsăririi şi creşterii plantelor superioare. Inhibarea creşterii algelor de apă dulce în teste cu Scenedesmus subspicatus şi Selenastrum capricornutum. Antrenarea în soluţiile apoase a fracţiunilor solubile. Flora microbiană reprezintă aproximativ 80% din totalul organismelor din sol. Testele de ecotoxicitate vizează germinaţia. sau sol standardizat artificial ( ISO 11267. Rolul micrororganismelor este acela de a degrada şi a descompune. alături de microfaună. Munteanu V. viabilitatea şi fotosinteza. unor diferite specii de plante şi de microorganisme. Astfel. • când se utilizează eluate trebuie făcute diluţii succesive ale probei contaminate. Ghid pentru testele de inhibare a creşterii algelor cu materiale greu solubile. a părţilor aeriene ale plantelor. coloidale sau a particulelor are un rol important în evaluarea solurilor contaminate. ISO 11268-1. sau a altor procese microbiene din sol.inhibarea creşterii la (Lemna minor). Criteriile pentru selectarea testelor de ecotoxicitate au fost stabilite în contextul evaluării riscului şi a clasificării substanţelor chimice (Cristina Dobrotă. ISO 14442: 2006 Calitatea apei. Abordarea ideală pentru o caracterizare precisă a nivelului de toxicitate a unui mediu constă în utilizarea mai multor specii de organisme aparţinând unor grupări trofice şi taxonomice diferite. menţinând la valori normale ciclul carbonului.ro). ISO 22030:2005. Evaluarea ecotoxicităţii solului ca substrat pentru microorganisme. . creşterea sistemului radicular. Evaluarea ecotoxicităţii solului ca substrat pentru creşterea plantelor. sol certificat (sol standard). sunt un grup foarte sensibil de microorganisme. Standardul ISO 15799:2003 (E) „Ghid pentru caracterizarea ecotoxicologică a solurilor şi materialelor din sol” stabileşte procedurile de lucru care trebuie aplicate pentru o testare ecotoxicologică adecvată. Alge verzi: Evaluarea ecotoxicităţii solului . (nisip de cuart).. Standarde pentru evaluarea ecotoxicităţii se pot aplica procedurile prezentate în: ISO 11269: 2003. http://www. Testele pe plante determină biodisponibilitatea şi efectele poluanţilor care nu pot fi detectaţi pe cale chimică. • probele trebuie comparate cu probe martor. Contactul dintre rădăcini şi sol este mărit datorită perilor radiculari şi a micorizelor.2).resolmet. • Bacteriile nitrificatoare care sunt răspunzătoare de oxidarea amoniului la nitrit şi de la nitrit la nitrat. Eluatele apoase sunt folosite pentru a testa efectul ecotoxic asupra organismelor expuse contactului cu apa contaminată. fluorescenţă) permite evaluarea continuă a menţinerii fertilităţii solului. • Respiraţia indusă la nivelul solului reprezintă un indicator important al densităţii populaţiei microbiene. materiale inerte. sau din eluate (creştere. ISO 8692: 2005 Calitatea apei. Apa mobilizează cea mai mare parte a contaminanţilor afectând în acest mod microorganismele şi plantele. care pot fi repezentate de soluri necontaminate cu proprietăţi pedologice stabilite. conţinutul în clorofilă. ISO 20079: 2005 Calitatea apei – Determinarea efectului toxic al constituenţilor apei şi al apelor uzate asupra lintiţei (Lemna minor). • Rădăcinile plantelor reprezintă o mare suprafaţa biologică in sol. Calitatea solului-Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului o (1) Metoda pentru măsurarea inhibării creşterii rădăcinii. al azotului al fosforului şi al sulfului.utcluj. Determinarea biomasei microbiene. metale şi ape reziduale ISO 10519:1997 Seminţe de rapiţă – determinarea conţinutului de clorofilă -.

Trifolium ornithopodioides. 2. Acest test de fitotoxicitate se bazează pe răspunsul din timpul încolţirii şi primelor stadii de creştere al unei varietăţi de specii de plante terestre la concentraţii diferite ale unei substanţe chimice adăugate solului de testare. Metoda descrisă poate fi folosită pentru a pune în evidenţă efectul unor substanţe încorporate în sol asupra calităţii acestuia precum şi la compararea unor soluri de calitate necunoscută. Testul de toxicitate a metalelor grele asupra algelor Standardul ISO 14442:2006). IDT ISO 11269-1:1993 Metoda e aplicabilă pentru determinarea unui efect toxic posibil al substanţelor chimice incorporate în sol asupra încolţirii şi primelor stadii de creştere şi dezvoltare ale unei varietăţi de plante terestre. În categoria 2 . Hordeum vulgare. de alungire a rădăcinilor. Chinensis. influenţa chelaţilor. Sunt corespunzătoare şi alte varietăţi de orz (nedecorticat). Oryza sativa. Sorghum bicolor. Avena sativa. Metalele sunt absorbite în celulele algelor. Plantele pentru experimentare trebuie crescute din seminţe nedecorticate. Zea mays. speciile: Secale cereale. Creşterea algelor aduce modificări ale toxicităţii metalelor grele.monocotiledonate. Este un experiment rapid de creştere bazat pe dezvoltarea seminţelor în condiţii controlate de mediu. atât de la martori cât şi de la solul necunoscut sau la substanţa experimentată. . IDT ISO 11269-1:1993 Standardul a fost elaborat pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor o metodă rapidă pentru evaluarea calităţii solurilor afectate de fenomene de poluare sau a celor recuperate pentru agricultură de pe terenuri situate în zone industriale sau în areale de depozitare a sterilului de la exploatări miniere.ro). Factorii cheie sunt ca biomasa de alge să fie menţinută la un nivel redus. compuşi volatili. Raphanus sativus. Orzul (Hordeum vulgare L. cauzând o scădere a toxicităţii la nivele ridicate de toxicitate. Brassica rapa ssp. Trebuie selectate pentru test. Lactuca sativa. În ciuda acestor dificultăţi. http://www. Se aplică la măsurarea efectelor substanţelor adăugate în sol în mod deliberat şi la compararea solurilor de calitate cunoscută şi necunoscută. napus. Lolium perenne. Se determină creşterea unor seminţe pregerminate în condiţii controlate. cuprinzând cel puţin o specie din fiecare categorie. Metodă pentru măsurarea creşterii rădăcinilor. Seminţele sunt plantate în vase ce conţin sol in care a fost adăugată substanţa chimică testată şi în vase martor iar in final se compară plantele din vasele martor cu celelalte. Efectele substanţelor chimice asupra încolţirii şi creşterii plantelor superioare. Brassica napus ssp. Categoria 1 . a fierului şi a microelementelor să fie minimizată şi pH-ul să fie bine controlat (Cristina Dobrotă. . „Îndrumător pentru teste de inhibiţie a creşterii algelor cu materiale puţin solubile. Evaluarea se bazează pe compararea vitezei de creştere a rădăcinilor unei anumite plante într-o situaţie standard şi pe un sol supus încercării.dicotiledonate: Sinapis alba. cu condiţia să aibă aceleaşi calităţi de germinaţie. teste cu alge asupra metalelor grele pot fi realizate în condiţii în care influenţa sistemului de testare e minimă. Munteanu V. pentru a urmări schimbările în activitatea lor sau pentru a determina efectul substanţelor adăugate. cel puţin două specii. stabilită în funcţie de planta folosită în experiment. Cele două medii martor sunt nisipul şi solul. Brassica campestris Var. pe o anumită perioadă. Sunt două categorii. materialelor de sol.) varietatea “CV Triumph” a fost folosit timp de mai mulţi ani şi se recomandă în mod curent. pentru a evalua calitatea solurilor după recuperarea terenurilor industriale şi suprafeţelor de depozitare a sterilului de la exploatările miniere sau când se decopertează un teren. Phaseolus aureus. deşeurilor sau substanţelor chimice care pot fi aplicate în sol exceptând cazul în care contaminantul este foarte volatil sau afectează numai fotosinteza. metale şi ape reziduale”.resolmet.utcluj. cu o optimizare adecvată. O diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic în lungimile rădăcinilor plăntuţelor crescute in oricare din mediile experimentate comparativ cu martorii indică existenţa unui efect. Triticum aestivum. rapa. Metoda se aplică tuturor solurilor.Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului 1. La sfârşitul perioadei de creştere se măsoară lungimea rădăcinilor. Metoda poate fi folosită pentru a compara solurile. Lepidium sativum. Lycopersicon esculentum.

http://www. Numeroase tratamente precum precipitarea chimica. Folosirea microorganismelor pentru indepartarea metalelor grele. U. bacteria Bacillus subtilis). Acestea pot acumula cantitati considerabile de metale grele. Crustacee Cladocere (Daphnia) si Copepode (Cyclops). nichel. ceriu. Celulele microbiene reprezinta biosorbenti excelenti datorita raportului mare suprafata/ volum pe care-l au si datorita unui numar mare de situsuri de chemo-sorbtie potential active. Cercetarile in domeniul biosorbtiei metalelor grele au condus la identificarea mai multor tipuri de biomase microbiene eficiente in concentrarea acestor metale. Caracteristici generale ale cianobacteriilor. In ultimii ani. arsen. aur. Din cele 35 de metale considerate periculoase pentru sanatatea umana. fier. Cianobacteriile reprezinta un grup larg de bacterii Gramnegative. diatomee etc.). rinichi si altele. procariote fototrofice caracterizate prin capacitatea de a realiza fotosinteza in prezenta oxigenului dar si autotrofe. mangan.resolmet. precum Pb. bismut. staniu. argint. O modalitate de îndepărtare a metalelor grele prin utilizarea microorganismelor . BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR ACVATICE. cupru. galiu. 23 au fost catalogate drept metale grele: stibiu. Cd. Cu. Alge verzi (Closterium). S-a observat ca anumite cianobacterii pot creste pe intuneric pe anumite . plumb. Unele tipuri de biomasa sunt deseuri rezultate la fermentari industriale (de ex. Expunerea la concentratii mari din aceste metale poate duce la otraviri. schimbul ionic sau filtrarea prin membrane pot fi folosite pentru a indeparta metalele grele din ape uzate contaminate. Zn. Cr sau altele.de/strains/degradtn. cadmiu. In contrast. Indepărtarea metalelor grele din ape poluate cu ajutorul cianobacteriilor. ficat. cianobacterii. • Bioremedierea apelor subterane contaminate şi a apelor uzate cu ajutorul microorganismelor (bacterii. cadmiul. cu scopul de a scadea cantitatea de ape uzate cu continut de metal rezultat din activitatile industriale precum si pentru a imbunatati calitatea efluentilor.cyanobacteriilor este deosebit de intens cercetată (Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. cercetarea s-a bazat pe mecanisme de biosorbtie deoarece biomasa poate fi utilizata cu succes pentru a indeparta metalele grele din efluentii industriali precum si pentru a recupera metale pretioase din solutii de procesare (http://www. platina. uraniu. flotarea. cu grave efecte asupra sistemului nervos sau asupra organelor interne precum plamani.BIOTEHNOLOGII PENTRU TRATAREA APELOR UZATE SI POLUATE.htm). telur. Alte tipuri de microbi care pot lega metale pot fi recoltate din medii specifice precum lacuri sau mari (anumite tipuri de cianobacterii). proces nesustinut metabolic. Biosorbtia reprezinta proprietatea biomasei microbiene nevii de a acumula ioni ai metalelor grele. fungi) şi plantelor superioare. mercur. crom. 2009). ca principala sursa de nutritie. In ultimii ani s-au dezvoltat numeroase tehnici de indepartare a metalelor grele din apele uzate. coagularea-flocularea. fiecare metoda avand anumite avantaje si limitari. cobalt. mercurul si arsenul. taliu. vanadiu si zinc. STUDIUL MICROFLOREI SI MICROFAUNEI.ro.utcluj. Cele mai periculoase substante pentru sanatate sunt considerate plumbul.dsmz. termenul bioacumulare descrie un proces activ in care metalele grele sunt indepartate in urma unei activitati metabolice a unor organisme vii.

Ernesto Micheletti. Ni. Pe suprafata peretelui celular exista de fapt grupari functionale precum grupari carboxilat. 1). adsorbtia. punctiforme. (dupa Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. In procesele active. Scytonema schmidlei. Un numar mare de tipuri de cianobacterii au fost testate in legatura cu capacitatea lor de a indeparta metalele grele (in special Cd. 2) sau cu sarcinile negative ale polizaharidelor eliberate in mediul inconjurator (apa) (Fig. procesul de sorbtie nu depinde de metabolism. N. 2009). piscinale. Hg. folosind sulfuri ca si donori de electroni. se datoreaza transportului metalului prin membrana celulara. Procesul de legare al metalului are loc prin complexarea ionilor metalici cu materialul polizaharidic. mucilaginos care acopera ceretele celular sau este eliberat de suprafata celulara (Roberto De Philippis. cu sarcina negativa prezenta pe straturile polizaharidice care inconjoara peretele celular (Fig. Aceste procese pot fi clasificate ca: procese active.substraturi organice sau in conditii anaerobe.. 2009. metabolice sau procese pasive. Cationii metalici pot fi luati din mediu de catre gruparile incarcate negativ de pe peretele celular (Fig. Anabaena cylindrica si A. alaturi de usurinta cultivarii lor. Gloeocapsa sp. compus din polizaharide. numita bioacumulare.. N. lipide poate oferi situsuri pentru legarea metalelor (Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. 1. recomanda cianobacteriile in procesele de decontaminare. Utilizarea cianobacteriilor in indepartarea metalelor grele. Tolypothrix tenuis si Calothrix parietina au indepartat cu succes cantitati ridicate de Hg. In ultimii ani s-au publicat multe articole referitoare la capacitatea microorganismelor de a acumula si indeparta metalele grele din ape.) . Nostoc paludosum. fosfat sau amino. N. commune. Phormidium molle si Tolypothrix au indepartat 90-96% Pb dintro solutie de Pb de concentratie 1mg/ l. 2009). 3). nemetabolice. hidroxil. 2009). urmata de acumularea intracelulara in functie de metabolismul celular. 2. Interactia cationilor metalici cu sarcinile negative de pe suprafata celulara Fig. Aceasta independenta trofica. Cianobacteriile au un perete celular care permite adsorbtia pasiva a unor mari cantitati de metale dizolvate. proteine. Interactia cationilor metalici cu sarcinile negative de pe straturile polizaharidice exocelulare (dupa Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. Zn sau Pb) din solutii metalice. torulosa au indepartat 96-98% din Cd aflat intr-o solutie de Cd de concentratie 1mg/ l. schimb ionic si complexare). Peretele celular. Oscillatoria agardhii. Fig. realizand fotosinteza in lipsa oxigenului. sulfat. In cazul interactiilor fizico-chimice intre metal si gruparile functionale prezente pe suprafata celulei (bazate pe adsorbtia fizica.

23a Al Co Cd Cr Fe Mn Ni .36a Cyanothece CE 4 1.r.0002a Phormidium valderianum BDU / 30501 n.r.c Spirulina maxima 0.r. PCC 7942 0.08a Cyanothece 16Som 2 3. aeruginosa NIES 44 95. / 0.78a.06a Tolypotrix tenuis TISRT 8063 0. Cyanospyra capsulata 1.0017a.37a Mastigocladus laminosus #113 0.c Mastigocladus sp.26a Spirulina sp. Microcystis aeruginosa f. BCC10 / 89b Calothrix sp.003a Synechococcus sp.96a Lyngbya taylorii 0. Calothrix marchica BCC / 4 57b Calothrix marchica BCC / 6 87b Calothrix parietina TISTR 8093 / 0. 0. fl os-aquae C3-40 2.r.c Mastigocladus laminosus / #113 0.18a Tolypotrix tenuis BCC 100 53b Cyanobacterii / Sorption (mmol g-1)a sau Eficienţa îndepărtării metalului(%)b Oscillatoria angustissima / 0. 0.93a Cyanothece VI 22 1.24a Cyanothece ET 5 0.84a.Indepărtarea metalelor grele de către Cyanobacterii: Resultate obţinute cu Cyanobacterii şi metale ( Dupa : Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti.0045a. PCC 7942 0.70a Calothrix sp.07a Spirulina vulgaris 1. BCC / 2 85b Anabaena variabilis NIES / 23 57b Anacystis nidulans n.0145a. BCC / 20 65b Gloeocapsa sp. BCC 90 89b Synechococcus sp. Aphanocapsa halophytia n.19a Cyanothece TI 4 0. fl os-aquae C3-40 1.59a Cyanothece PE 14 0.r. PCC 7942 0. TISTR 8130 82b Chlorococcus paris n.r.29a Cyanospyra capsulata 0.c Hapalosiphon hibernicus BCC 27 90b Hapalosiphon sp.39a Cyanothece VI 22 0.41a Cyanothece CE 4 1.62a Cyanothece VI 13 0.07a Spirulina sp. BCC 36 78b Nostoc rivularis n.00a Stigonema sp.c Nostoc linckia n.0048a.c Spirulina maxima / 0.05a Synechocystis sp.65a Microcystis aeruginosa 4.59a Cyanothece 16Som 2 0. 3. BCC 50 94b Nostoc commune. Nostoc sp.24a Cyanothece PE 14 0. Metal Cyanobacterii / Sorbţia (mmol g-1)a sau Eficienţa îndepărtării metalului(%)b Spirulina platensis / 0.3b Microcystis aeruginosa f. BCC 80 88b Spirulina platensis 0.c Aphanocapsa halophytia n.83a Cyanothece ET 5 0.80a Tolypotrix tenuis 0.26a Cyanothece TI 4 1.81a Anabaena sp.26a Nostoc PCC 7936 0. Cylindrospermum sp.23a. Aphanocapsa halophytia 0.c Spirulina platensis 0.0284a. BCC 30 62b Hapalosiphon welwitschii BCC 34 75b Lyngbya hieronymusii BCC 41 97b Lyngbya spiralis BCC 42 80b Lyngbya taylorii 0.c Anabaena nodosum / 0.29a Cyanothece VI 13 0.19a Synechococcus sp.0035a.r. BCC 76 69b Nostoc micropicum BCC 77 72b Nostoc piscinale.8b Microcystis aeruginosa f.087a Anaabena nodosum / 0. 2009.032a Phormidium laminosum 85b Spirulina sp.33a Spirulina platensis 1. BCC / 25 96b Gloeothece magna 3.77a Nostoc PCC 7936 0. BCC 47 82b Nostoc punctiforme BCC 48 73b Nostoc punctiforme BCC 49 84b Oscillatoria amoena BCC 53 83b Oscillatoria jasorvensis BCC 56 94b Oscillatoria agardhii BCC 52 90b Phormidium angustissimus BCC 68 87b Phormidium molle BCC 7193 95b Phormidium valderianum BDU 30501 83b Rivularia sp.10a Phormidium laminosum 94.

Aphanocapsa halophytia n.08a Spirulina.33a Oscillatoria angustissima 9. PCC 6909 0.c Nostoc linckia n. sp. n.41a Microcystis aeruginosa f. Microcystis aeruginosa f.49a Mastigocladus laminosus #113 0.03a Chroococcus paris n.005a.r. Germany.r.r. BCC 36 89b Nostoc sp.00005a Stigonema sp.c Nostoc commune BCC 76 94b Nostoc piscinale BCC 47 94b Nostoc punctiforme BCC 48 98b Nostoc punctiforme BCC49 51b Oscillatoria agardhii BCC 52 73 96b Oscillatoria amoena BCC 53 89b Oscillatoria jasorvensis BCC 56 89 85b Phormidium angustissimum BC 68 77b Phormidium molle BCC 71 90b Rivularia sp. BCC 92 59b Synechococcus sp.r.81a Phormidium laminosum 78.14a Hg Anabaena sp.c Mastigocladus sp.47a Mastogocladus sp. BCC 47 22b Nostoc punctiforme sp.00125a. BCC 2 68b Calothrix marchica BCC 4 84b Calothrix sp. www. BCC 50 86b Nostoc commune sp.16a Cyanothece TI 4 050a Cyanothece VI 13 0.00055a. 0.4b Anacystis nidulans n. BCC 20 52b Gloeocapsa sp. BCC 20 83b Gloeocapsa sp. Aphanothece halophytia 2.r. Chroococcus paris n.92b Aphanothece halophytica 22b Calothrix sp. 0.0023a. BCC 2 29b Anabaena variabilis NIES 23 48. PCC 7942 0. BCC 92 94b Tolypotrix tenuis BCC 100 94b Sn Cu Zn Aphanocapsa halophytia 82b Anabaena variabilis NIES 23 35.52a Cyanothece ET 5 1.c Spirulina platensis 0.23a.25a Cyanothece CE 4 0.BCC 25 50b Hapalosiphon hibernicus BCC 27 84b Hapalosiphon welwitschii BCC 34 85b Lyngbya hieronymusii BCC 41 92b Lyngbya spiralis BCC 42 96b Mastigocladus laminosus #113 0. Aphanocapsa halophytia n. BCC 90 92b Stigonema sp.18a Tolypotrix tenuis TISTR 8063 0. n.15a Anabaena variabilis NIES 23 67. BCC 25 96b Hapalosiphon hibernicus BCC 27 13b Hapalosiphon welwitschii BCC 34 47b Lyngbya heironymusii BCC 41 80b Lyngbya spiralis BCC 42 73b Lyngbya taylorii 1. BCC 90 52b Stigonema sp.r. BCC 80 76b Spirulina maxima 84b Spirulina platensis 35b Spirulina platensis 0. BCC 76 43b Nostoc micropicum BCC 77 26b Nostoc piscinale sp. TISTR 8130 86b Calothrix sp.95a Cyanothece VI 22 0.c Spirulina platensis 0.65a Cyanospyra capsulata 1. Braunschweig.19a Synechococcus sp. Lyngbya taylorii 0.htm) Substanta Arsenate AsO43− Sulfura de carbon CS2 Denumirea Chrysiogenes arsenatis Sulfurospirillum arsenophilum Methanococcus maripaludis Methanothermobacter marburgensis Thiobacillus thioparus Acetitomaculum ruminis Acetohalobium arabaticum Bacillus schlegelii Bacillus sp. Cylindrospermum sp. Nostoc rivularis n. sp. BCC 8 86b Calothrix sp.11a Tolypotrix tenuis TISTR 8063 0. TISTR 8130 40b Cylindrospermum sp. fl os-aquaeC3-40 1. Cyanospyra capsulata PCC 9502 3.98a Cyanothece 16Som 2 3. PCC 7942 0.17a Gloeothece sp.5c Spirulina.1a Nostoc PCC 7936 1. fl os-aquae C3-40 1. BCC 80 86b Spirulina maxima 0.Pb Anabaena sp.465a Oscillatoria angustissima 4. BCC 10 13b Calothrix sp.50a.de/strains/degradtn.c Stigonema sp. BCC 8 59b Calothrix sp.flos-aquae C3-40 4. BCC 36 29b Microcystis aeruginosa f. BCC 49 49b Oscillatoria amoena BCC 53 12b Oscillatoria jasorvensis BCC 5689 89b Oscillatoria agardhii BCC 52 73b Phormidium angustissimus BCC 68 74b Phormidium molle BCC 71 93b Rivularia sp.22a Phormidium laminosum 97.15a Tolypothrix tenuis TISTR 8063 88b Tolypothrix tenuis BCC 100 90b Tolypothrix tenuis TISTR 8063 0.97a Cyanospyra capsulata 2.78a Cyanothece PE 14 0.18a Microorganisme care realizeaza indepartarea metalelor prin oxidari si utilizari biologice (dupa DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH.dsmz. BCC 48 66b Nostoc punctiforme sp.0046a.c Spirulina platensis 0. Calothrix sp.r Oscillatoria angustissima 0. BCC 10 92b Calothrix parietina TISTR 8093 50b Calothrix sp.7b Anacystis nidulans n.r.r.r.00856a. Carboxydothermus restrictus Clostridium formicaceticum Moorella thermoacetica Monoxidul de carbon .2b Spirulina maxima 0.

CdS etc. Thiomicrospira thyasirae Blastochloris sulfoviridis Chlorobium limicola Prosthecochloris vibrioformis Hydrogenophaga palleronii Hydrogenophaga pseudoflava Marichromatium purpuratum Pandoraea norimbergensis Paracoccus pantotrophus Rhodovulum sulfidophilum Thermithiobacillus tepidarius Xanthobacter tagetidis . NaHS. Bryantella formatexigens Myrothecium verrucaria Desulfuromonas palmitatis Thermoterrabacterium ferrireducens Acidithiobacillus ferrooxidans Leptospirillum ferriphilum Alicyclobacillus disulfidooxydans Blastochloris sulfoviridis Rhodovulum euryhalinum Rhodovulum sulfidophilum Desulfuromonas palmitatis Geobacter bremensis Geobacter pelophilus Paracoccus solventivorans Pseudomonas aeruginosa Alicyclobacillus disulfidooxydans Desulfomicrobium escambiense Pandoraea norimbergensis Paracoccus pantotrophus Rhodovulum euryhalinum Rhodovulum sulfidophilum Thermithiobacillus tepidarius Xanthobacter tagetidis Clostridium pasteurianum Acidianus ambivalens Acidianus brierleyi Acidianus infernus Acidithiobacillus thiooxidans Desulfomicrobium baculatum Desulfomicrobium norvegicum Desulfurococcus amylolyticus Desulfurococcus mobilis Desulfurococcus mucosus Desulfuromonas acetoxidans Geobacter bremensis Geobacter pelophilus Pandoraea norimbergensis Pyrococcus furiosus Pyrococcus woesei Staphylothermus marinus Thermithiobacillus tepidarius Thermococcus celer Thermofilum pendens Thermoplasma volcanium Thermoproteus neutrophilus Thermoproteus tenax Thiobacillus sp. Sulfonaţi Sulf Thiosulfate (S2O32−).Carbonat Cyanamide CN2H2 Fe(III) Fier feros Fe(II) FeSO4 Hydrogen sulfurat H2S Mn(IV) Nitrate Oxid de azot NO Pirita FeS2 Sulfat Sulfide (S2-) H2S. Na2S. Ag2S. Mycobacterium sp.

Rivulariaceae): Calothrix Subgrupul 5 (Ord. Scytonemataceae).Pleurocapsales): Pleurocapsa Subgrupul 3 (Ord.Oscillatoriales) Oscillatoria Subgrupul 4 (Ord. Stigonematales): Stigonema Calothrix desertica: trichomi (filamente) Peter v. Scytonema Scytonema Scytonema endolithicu C (Fam. Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice Subgrupul 1 (Ordinul Chroococcales): Synechococcus Synechococcus. Nostoc B (Fam.Sengbusch- . Nostocaceae).Nostocales): A (Fam.Sistematica cianobacteriilor. component principal al planctonului marin si dulcicol Synechocystis Subgrupul 2(Ord.

.CLG. au cuprins: 1. Indepărtarea metalelor grele prin bioreactoare şi zone umede construite a constituit obiectivul cercetărilor finanţate de NATO Collaborative Linkage Grant No. Cercetări asupra gamei largi de procese fizice.UFZ – Centre for Environmental Research Leipzig-Halle (Leipzig. aerobe sau anaerobe.Institute for Biology of Inland Waters of RAS (Borok. EST. Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of RAS (Pushchino. Germany). Radiaţii luminoase Oxidarea unor compuşi organici CO2 Compuşi organici Compuşi organici Bioremedierea prin zone umede construite (asociaţii de plante acvatice.cu crom. în special a cromului.. Îndepărtarea metalelor în aceste sisteme includ următoarele mecanisme: filtrarea şi sedimentarea particulelor în suspensie. din soluţiile rezultate din depozitele de deşeuri. microorganisme) pentru tratarea apelor uzate sau a eluatelor din soluri contaminate. 2005). S-a demonstrat importanţa biotehnologiile wetland folosite pentru fixarea/recuperarea metalelor grele din apele de mină. H2S. NO2-. Metoda poate fi o alternativă promiţătoare şi economică fată de tehnologiile de pompare şi tratare sau faţă de barierele reactive. Bacterii metanogene Fe2+ Compuşi organici Rhodospirillaceae Compuşi organici Bacillus. Astfel implementarea unui habitat ingineresc de zone umede constriuite exploatând principiile degradării biologice sunt aplicabile şi in situ. cu partneri: . . Russia). Nitratbacterii. la scară largă sau medie (în instalaţii wetlands mobile) sau în scopul reducerii nivelului de poluare). . fungi. Nitritbacterii. a apelor uzate şi a eluatelor din soluri contaminate. 2005). 2005).constructed wetlands) se poate realiza decontaminarea prin bioremediere a apelor subterane poluate. reducere a cromului etc.978918 (2003-2004). chimice şi biologice care contribuie la detoxificarea de metale în zone umede construite şi în filtre de sol plantate care asigură un sistem heterogen de gradienţi conţinuţi în ambele zone. H2. Pseudomonas Lactobacillus etc. H2S. Unităţi cu filtru orizontal în meso-scale experiment wetland pentru bioremediere (dupa Kuschk şi colab.. Fotoorganoheterotrofe Chimioorganoheterotrofe Oxidarea unor compuşi anorganici H2S. S-au investigat beneficiile proceselor anaerobe de reducere a sulfaţilor. NH3. precipitarea prin procese biogeochimice mediate de microorganisme. pentru fixarea şi precipitarea metalelor grele şi a unor metaloizi (As). sursei de C. Fe2+etc. S. Russia). Cercetările proiectului au fost concentrate asupra proceselor biologice capabile de îndepărtarea metalelor. H2. Clostridium.Wageningen University (Wageningen. H2 Chlorobiaceae NH3. Department of Bioremediation and Centre for Environmental Biotechnology (UBZ) at the UFZ. S. din apele uzate. 2005). şi din efluenţii industriali (Kuschk şi colab. Unităţi mobile de inundare cu filtru orizontal . încorporarea în materialul vegetal. Chromatiaceae S. The Netherlands). Unităţi de plante şi ape uzate. adsorbţia. Apele poluate cu metale grele pot fi eficient tratate utilizînd iazuri de decantare artificiale sau sisteme de zone umede. . donatorii de H Tipul nutritiv Sursa de energie Sursa de carbon Donatorii de H Exemple (de metabolism) Fotolitoautotrofe Chimiolitoautotrofe Radiaţii luminoase CO2 H2O. Cianobacterii.). Thiobacillus. Utilizând un habitat ingineresc şi o biocenoză construită ca instalaţii sau zone de inundare artificiale (zone umede construite .Principalele tipuri nutritive de bacterii în funcţie de natura sursei de energie. (dupa Kuschk şi colab. Ferobacterii. Principalele rezultate obţinute (dupa Kuschk şi colab..

după ce cromul a fost precipitat. Se consideră că acest rezultat poate fi atribuit numai bacteriilor anaerobe stabilite în sistem. Principalele specii cultivate : Acorus calamus (obligeană). pipirig). Au fost îmbogăţite culturile mixte de bacterii reducătoare pentru crom.pipirig). 4. Phragmites australis (stuf. Prezenţa nitratului a ridicat specific rata de reducere a Cr(VI) şi numărul de celule. În consorţiu au avut loc o succesiune de procese reducere bacteriană şi. Typha latifolia (papura cu frunza lată). Glyceria maxima (mana de apă). 6. au fost testate pentru rata lor de îndepărtare a cromului. constând din diferite specii de bacterii anaerobe şi facultativ anaerobe. trestie). 2005). Typha angustifolia (papura cu frunza îngustă) Acorus calamus (obligeană) Glyceria maxima (mana de apă) Iris pseudacorus (stânjenelul galben) Juncus effusus (rogoz. Sera şi containerele de cultivare (dupa Kuschk şi colab.. plantate cu Juncus effusus. Typha latifolia. Experienţele au testat efectul diferiţilor contaminanţi (compuşi organici şi metale grele) asupra plantelor in condiţii de seră. în sistem s-a acumulat numai sulfura. În laborator. S-au cultivat diferite specii de plante de apă emergente (helofite). 5. Furnizarea de substrate organice promovează dezvoltarea condiţiilor anoxice şi activitatea bacteriilor metal reducătoare şi sultat reducătoare în consorţiul de bacterii şi în zonele umede construite. O bacterie reducătoare pentru crom a fost izolată şi caracterizată.rogoz. s-au cercetat sisteme de zone umede (pe suprafeţe orizontale şi în sisteme cu fluxuri subterane. . la scări diferite. Cele mai bune rezultate s-au obţinut în sisteme cu fluxuri subterane. Juncus effusus având o capacitate scăzută de adsorbţie pe pietriş şi o rata scăzută de îndepărtare pentru crom. 3. Typha angustifolia (papura) Instalaţia experienţelor cu plante emergente de apă. Iris pseudacorus (stânjenelul galben). păstrate în seră pe timpul iernii.2. pipirig) Phragmites australis (stuf). toate sistemele. Juncus effusus (rogoz. în sistem hidroponic. sau în iaz cu covor de plante plutitoare.

reconstrucţia fito şi zoocenotică. Reconstrucţia ecologică. impune reconstrucţia ecologică a zonei afectate sau denudate de vieţuitoare. prin realizarea iazurilor de decantare. a autostrăzilor. Efectul distructiv al factorilor perturbatori şi al dezastrelor ecologice asupra biocenozelor naturale sau antropizate. atenuarea vitezei vântului. Colonizarea vegetaţiei pe substratul abiotic se realizează în etape de ecogeneză: 1. 2004). intercepţia precipitaţiilor şi reglajul hidric. diminuarea scurgerilor de suprafaţă. în urma diferitelor activităţi economice. • Tehnologii de bioremediere a haldelor de steril. agricole etc. refacerea microbiotei. stabilizarea relaţiilor interspecifice favorabile productivităţii şi echilibrului biocenotic al noului ecosistem. colonizarea speciilor. • Depoluarea biologica a solului prin biodegradarea substanţelor organice din sol. care rezistă la alunecările de teren. aplicată pe substrate abiotice. concurenţa interspecifică este mică sau nulă. Funcţiile mediogene şi de reglaj ale fitocenozelor asigură reconstrucţia ecologică : fixarea reliefului antropic. concomitentă cu . plante ierboase. reglajul pedogenezei şi protecţia solului. agricol sau silvic. dioxid de sulf. RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ. iazurilor de decantare. ca: Rumex scutatus cu Galeopsis angustifolia sau Rumex cu Tussilago farfara (podbal). Substratul abiotic care necesită reconstrucţia ecologică rezultă prin alterarea profundă a mediului. • Asociaţii de arbori. aluviuni etc. a reziduurilor de la termocentrale. antierozional sau protectiv faţă de schimbările climatice şi tehnologice actuale şi de perspectivă. ogaşe).înfiinţarea fito şi zoo-cenozelor de pionierat. reglajul microclimatului. peisagistic. compusi organici sintetici. Tehnologii de bioremediere a haldelor de steril. Se formează asociaţii alcătuite dintr-un număr mic de specii. în scop ambiental. si curpenul de pădure-Clematis vitalba. ravene.conservarea faunei. Pedrotti. materiale de descopertare si alte reziduuri rezultate din exploatari miniere si din alte activitati industriale. a eroziunii de profunzime (alunecări de teren. • Tehnologii de bioremediere a deseurilor urbane. formarea zoocenozelor. (Cristea.pedogeneza. refacerea humusului şi proprietăţilor solului. Gafta. operează cu metode tehnice şi biologice care pot asigura ecogeneza sau sucesiunea ecologică secundară. Studiul microbiotei depoluante.. Substratul iniţial abiotic. arbuşti. Grupe ecofiziologice de bacterii. 1993. zone verzi). etc. halde de steril. în industria extractivă şi în construcţii. a deşeurilor industriale. care au o mare amplitudine de toleranţă ecologică la variaţiile factorilor ambientali. lacurilor de acumulare. pe pantele nordice. La instalarea acestei vegetaţii. se populează cu speciile-pionier. • Rolul microflorei in depoluare. barajelor. prin acumularea sterilului după extragerea minereului. deşeurilor industriale. contaminate.BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR TERESTRE. care fixează panta. . Cristea. umede Rumex scutatus (macris de munte) Polygonaceae Galeopsis angustifolia Labiatae Tussilago farfara (podbal) Asteraceae/Compositae Pe pantele mobile se instalează vegetaţie cu sistem radicular puternic ramificat de suprafaţă şi de adâncime. biotopuri poluate. a iazurilor de decantare. . hidrocarburi. Ecogeneza presupune: .cultivarea. • Bioremedierea solurilor poluate cu metale grele. microorganisme utile în reconstrucţia ecologică. sanogenetic (parcuri.

acumulate la minele de cărbune. Thlaspi calaminare (pungulita) Brassicaceae Viola lutea ssp. de metale feroase şi neferoase. la pericolul alunecării reliefului antropic.Ranunculaceae . la necesitatea reintegrării lor în circuitul economic. (plate 244). calaminaria În sprijinul ideii de reconstrucţie ecologică (Cristea.) (Fabian. London. de sare. . se instalează specii metalofite specializate • pentru seleniu – o serie de Leguminoase. argumentele se referă la: toxicitatea sterilului. • de variabilitatea ecotipică (biodiversitatea genetică) a speciilor componente. Onaca. • de proprietăţile fizico-chimice ale materialului de bază (Cristea. the author. 1999).Clematis vitalba From: Flora londinensis by William Curtis. la aspectul inestetic. • pentru zinc – specii calaminare etc. Colonizarea şi fixarea reliefului antropic de către fitocenoze depinde: • de capacităţile adaptative ale comunităţilor de plante. 1990). Pe sterilul cu conţinut de metale. la termocentrale şi alte activităţi industriale. • pentru stronţiu – Graminee. [1775-] 1777-1798. 2004). pe voluminoasele halde de steril.

Aceste condiţi impiedică dezvoltarea spontană a vegetaţei. Vegetaţia ierboasă. sulf.5 şi conţinea metalele grele Pb. avea un pH de 8. • copertarea cu glii înierbate. ceea ce devansează procesul de cenogeneză cu cel puţin două-trei decenii (Cristea.RECONSTRUCTIA ECOLOGICA. s-a instalat spontan o vegetaţie lemnoasă de arini. instalată pe taluzuri aparţine la 2 asociatii: • Festuco rubrae–Agrostietum tenuis şi • Agropyretum repentis (syn.0 m lăţime şi taluzuri de 2. 1990). Bistriţa-Năsăud) a fost infiinţat în 1973. cu terase de 3. pe sterilul din iazul de decantare s-au amenajat 11 nivele. cadmiu. Dupa inchiderea activităţii. (asociaţia Aegopodio – Alnetum glutinosae). rezultat din sterilul de la staţia de flotare a Expl. instalarea microbiocenozei şi afectează sănătatea populaţiei.Miniere Rodna (jud.5 m înălţime şi înclinaţie 45-50o. arseniu. . Fe. în condiţii de umiditate crescută. Agropyro-Convolvuletum arvensis ) S-a constatat că instalarea vegetaţiei se poate realiza în timp optim prin acoperirea cu un strat de minimum 10 cm de sol. s-a efectuat • consolidarea cu arocament la bază. magneziu etc. Cu. Pentru declanşarea fitocenogenezei.8-4. Zn ce depăşeau valorile prevazute de normative. uniform sau în “romburi”şi • plantări:Pinus nigra-Robinia pseudacacia Pinus nigra Robinia pseudacacia La baza iazului. Sterilul din iaz era lipsit de substante organice. Iazul de decantare Anieş. Mn.

Arin negru (Alnus glutinosa) Aegopodium podagria (piciorul căprii) .

_rubra_2.biopix.oardc.dk/Temp/ Agrostis tenuis (iarba câmpului) Agropyrum repens (pirul) Convolvulus arvensis (volbura) .edu/seedid/images/Festuca_rubra_subsp.Festuca rubra (păiuş roşu) http://www.ohio-state.jpg/ http://www.

RECONSTRUCTIA ECOLOGICA a haldelor de steril şi iazurilor de decantare în zona miniera Baia Borşa Etape in reconstructia ecologica la iazul de decantare Colbu 2010 (Baia Borsa). 2010. (Foto: student Danci Ionel ISBE 4 ) . (Foto: student Danci Ionel ISBE 4 ) Reconstructia ecologica si reimpădurirea haldelor de steril din zona Baia Borsa.

Asist. • Rolul ecotehnologiei agroforestiere de protecţie în bioremedierea terenurilor agricole deteriorate.BIOTEHNOLOGII -ECOTEHNOLOGII APLICATE IN AGRICULTURA. Aspecte ale fermei cu perdele agroforestiere de protectie antierozionale de la Cean-Bolduţ (SCDATutda) (Foto: 25 10 2008 ing R Şerbănescu) . ÎN CONDIŢIILE ÎNCĂLZIRII ŞI ARIDIZĂRII. Ferma cu perdele agroforestiere antierozionale Boldut SCDA Turda (Foto: 2008.Adina Ivaş). ing. Drd. Cristian Malos). ing.2008.10. PERDELELE AGROFORESTIERE DE PROTECTIE ANTIEROZIONALA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII ÎN CENTRUL TRANSILVANIEI. în agricultura ecologică. în limitarea poluarii cu insecticidelor.Tritean) (Imagine SPOT. N. Foto: 30. in combaterea biologica a daunatorilor. A SCHIMBARILOR CLIMATICE ACTUALE.

in randurile cu soţ 2 – 14: clocotiş Staphylea pinnata. în loc de paltin de munte sunt introduse celelalte acerinee. Perdeaua 7 ( antierozională şi de protecţie de 11 m lăţime): ca perdeaua 3. pe variante de câte 100 m lungime. sau paltin cu arbust. 5.00 ha. frasin comun Fraxinus excelsior. În rândurile 3 şi 13: ulm de câmp Ulmus minor şi ulm de Turkestan Ulmus pumilla. Perdeaua 13 ( antierozională. 6: stejar pedunculat Quercus robur. 3. sânger Cornus sanguinea. în variante. păducel Crataegus monogyna. 3 şi 5: paltin de munte Acer pseudoplatanus. Tipurile de perdele şi schemele de amestec. compozitie si structura diferite de la o perdea la alta. paltin de munte Acer pseudoplatanus. Perdeaua 9 ( antierozională . Perdeaua 4 ( la margine de drum public. 9: paltin Acer sau arbust (pure). 7. de 17 m lăţime): În rândurile 1 şi 11: corcoduş Prunus cerasifera. de 12 m lăţime): În rândurile 1 şi 11 : cireş Cerasus avium. 5. Perdeaua 2 ( de hotar. s-au instalat in anii 1951-1953 un numar de 12 perdele de protectie experimentale. 9 şi 11 : stejar pedunculat Quercus robur. 4. ocupand o suprafata plantata de 16. paltin de munte Acer pseudoplatanus. rândul 7 ( spre câmp): corcoduş Prunus cerasifera. În rândurile 1 şi 7: un cireş Cerasus avium (1). de 11 m lăţime) vezi harta: In rândurile 1 si 7: corcoduş Prunus cerasifera. arbust ( neplantat): Rândurile cu soţ de la 2-14 : clocotiş Staphylea pinnata . cu concursul statiunii experimentale agricole Campia Turzii. În rândul 15 ( spre drum) : păducel Crataegus monogyna. pe variante.trei arbuşti. cu şi fără arbuşti.440 m. arbust rândurile 2 si 6: specii de Quercus Quercus spp. paltin de munte Acer pseudoplatanus. clocotiş Staphylea pinnata. Pe terenul fermei Ceanu.. cu soţ 2-10: stejar pedunculat Quercus robur. 7. 6 si 8: stejar pedunculat Quercus robur. de 11 m lăţime). 3 şi 5: ulm de câmp Ulmus minor. 4. în diferite variante. in lungime totala de 10. pure şi în amestec cu arbuşti şi cu specii de însoţire.Experienţele de plantare a perdelelor agroforestiere antierozionale s-au facut la ferma Ceanu de catre Institutul de cercetări silvice. agriş Ribes spp. Perdeaua 1 ( de hotar. însa în rândurile 3 şi 5. 7. patru aluni Corylus avellana (4). Perdeaua 3 ( la margine de drum public. de 16 m lăţime): În rândurile 1 şi 15 : prun Prunus sylvestris şi măr Malus sylvestris. in suprafata totala de 4. de 11 m lăţime): În rândul 1 ( spre curte): păr Pirus piraster. sânger Cornus sanguinea. 4 şi 6 : frasin comun Fraxinus excelsior. 3. 9 : lemn câinesc Ligustrum vulgare. alun Corylus avellana. 2. de 16 m lăţime): În rândul 1 ( spre câmp) : ulm de câmp Ulmus minor.72 ha si un numar de 16 parcele experimentale de impadurire in terenuri degradate. Perdeaua 8 ( antierozională . fără soţ de la 3-13 : stejar roşu Quercus rubra. . 5. 2 şi 10: stejar pedunculat Quercus robur. cu dimensiuni. În rândurile 2.. arbust (neplantat).

46/2008. concretizându-se până în anul 1961 în plantarea a peste 6000 ha de perdele forestiere. creşterea şi conservarea fertilităţii solului. Importanţa perdelelor agroforestiere pentru dezvoltarea agricolă durabilă. de 22 m latime): In randurile 1 si 21: macies Rosa canina. inundaţii etc. proceselor masive de degradare ale solului dar şi pentru protejarea şi dezvoltarea fondului natural de entomofagi. stabilitate şi echilibru agrobiocenotic. de 16 m latime): In randurile 1 si 15: cires Cerasus avium. paltin de munte. 1946). prin poluare. secetă şi arşiţă. 2.. 6. fara sot 3-19: lemn cainesc Ligustrum vulgare. fara sot 3-13: lemn cainesc Ligustrum vulgare. 2 si 20: mar paduret Malus sylvestris. reconstrucţia agroecosistemelor. Legea nr 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. pentru prevenirea şi combaterea. paltin de munte Acer pseudoplatanus. necesitând aplicarea tratamentelor cu insecticide (Malschi. paltin de camp Acer platanoides si paltin de munt pseudoplatanus (pe variante). iar în anii 1970-1975 a încă 1700 ha pe nisipurile din sudul Olteniei (Popescu. visin turcesc Padus mahaleb. Schimbările actuale ale climatului. coacaz Ribes grossularia. 10. 3-5. Perdeaua 15 ( antierozionala. 2. fiind şi deosebit de bogat în faună de artropode entomofage auxiliare. 8. 4. În cadrul sistemelor de dezvoltare agricolă durabilă. cu numeroasele lor efecte protective pentru culturi. In domeniile utilizării durabile a resurselor naturale şi a conservării biodiversităţii. cu efect în stabilizarea echilibrului entomocenotic. 18: stejar pedunculat Quercus robur. precum şi schimbările structurii şi abundenţei entomofaunei dăunătoare. pentru biodiversitate şi evitarea poluării cu pesticide etc. 2. oprirea alunecărilor de teren şi a torentelor locale. care pot duce la distrugerea agroecosistemelor. pe coama. cercetările efectuate la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda au demonstrat faptul că sistemul de agricultură cu perdele forestiere de protecţie antierozională asigură o buna dezvoltare a biodiversităţii. Eficienţa perdelelor forestiere este recunoscută în lupta contra secetei şi a altor adversităţi legate de climă şi relief: furtuni. condiţiile agroecoclimatice şi atacul dăunătorilor din biocenozele cerealiere au reprezentat reale situaţii de risc şi calamitate. Perdeaua 18 ( antierozionala. sistemelor exploataţiilor agricole şi tehnologiilor de cultură determină modificări agroecologice importante. . 16. 12. Legea nr. furtuni de praf (1890. 11-13: clocotis Staphylea pinnata. de 16 m latime): In randurile 1 si 15: cires Cerasus avium. Perdeaua 17 ( de umezire. 10. Toate aceste efecte ale prezenţei perdelelor forestiere de protecţie contribuie şi la protejarea şi dezvoltarea diversităţii florei şi faunei. 10 si 12: stejar pedunculat Quercus robur. 6 si 16: paltin de camp Acer platanoides. obiective care se pot atinge prin plantarea perdelelor agroforestiere (Ordonanta de urgenţă a Guvernului 195/2005 privind protectia mediului. coacaz Ribes grossularia. La noi în ţară. asigură protecţia antierozională şi a microclimatului. 2007. 14: stejar pedunculat Quercus robur. Sistemul de agricultură cu perdele forestiere se înscrie în strategia şi legislaţia modernă a ţării. 22 m latime): In randurile 1 si 21: cires Cerasus avium. alunecări de teren. această metodă de protecţie a solului şi a culturilor agricole prin perdele forestiere a fost iniţiată din anul 1861 şi dezvoltată în anii cu mari calamităţi. 6.Perdeaua 14 ( antierozionala. managementul integrat de mediu pentru dezvoltarea agricolă durabilă include conservarea şi utilizarea durabilă a bioresurselor şi biodiversităţii. Sub aspectul utilizării biodiversităţii în limitarea biologică naturală a dăunătorilor. frasin comun Fraxinus excelsior . 14: stejar pedunculat Quercus robur. viscole. Codul silvic). Protejând culturile agricole. în centrul Transilvaniei. 10. Acestea privesc efectele grave produse asupra solului şi asupra dezvoltării plantelor de cultură prin greşelile tehnologice. 2005. 12. torente. 1935. 8 si 14: stejar pedunculat Quercus robur. Un impact special în dezvoltarea dinamică a agroecosistemului îl are rolul perdelelor forestiere în conservarea particulară a faunei de artropode utile. perdelele forestiere au un rol decisiv prin efectul direct asupra microclimatului. 4 si 18: ulm de Turchestan Ulmus pumilla. unde în perioada 1990-2008. 7-9. arbust ( neplantat). 8. 2008). fara sot 3-19: lemn cainesc Ligustrum vulgare. 1993). se conturează tot mai puternic necesitatea implementarii rezultatelor cercetării privind plantarea perdelelor agroforestiere antierozionale. torente. alunecări de teren. furtuni. secete excesive. importanţa protectivă şi calitativă a sistemului de agricultură cu perdele agroforestiere s-a evidenţiat ca model de tehnologie durabilă şi nepoluantă.. în comparaţie cu sistemul de agricultură în câmp deschis. Conform cerinţelor integrării europene.

1993) înregistrează prezenţa tuturor grupelor importante de artropode entomofage prădătoare: Aranea. încadrate de cele 14 hectare de perdele alcătuite din circa 36 specii arborescente şi arbustive. Tanacetum vulgare. Myosotis arvensis.a. 1993). The density and attack of main pests of wheat. 1995. Malschi. Welling. amenajate în sistem antierozional prin reţeaua de perdele forestiere de protecţie. 2004. un echilibru entomocenotic real. Motivaţia aprofundării acestor cercetări. maxim 22 ha. Heteroptera (Nabidae ş. tripsul grîului . Carabidae. rezultată din evitarea combaterii cu insecticide (Malschi. clocotiş (Staphylaea pinnata)..Oulema melanopus. afidele etc. (Malschi şi Mustea. Reţeaua de perdele agroforestiere antierozionale de la Cean-Bolduţ este amplasată într-o zonă tipică a Câmpiei de coline joase ale Transilvaniei. coacăz (Vaccinium spp.). în prezent. 1990. 1953) precum şi a conservării faunei de artropode utile (Malschi. Matricaria chamomilla. ferma este un simbol privind preocupările cercetării şi practicii agricole în direcţia protecţiei culturilor şi a combaterii eroziunii solurilor (Popescu.8 Afide/spic (Aphids/ear) 32 3.). plantate din anul 1952. s-a desprins din interesanta constatare asupra faptului că în sistemul de culturi de câmp cu perdele forestiere antierozionale există. Neuroptera (Chrysopidae). lemn câinesc (Ligustrum vulgare). Thysanoptera (Aeolothripidae). Pajiştile şi benzile de ierburi marginale conţin specii caracteristice zonei şi specii cu atractivitate speciala pentru entomofagi (Pastinaca sativa. Ferma cuprinde 342 hectare de teren agricol şi pajişti. Rândurile marginale sunt formate din specii pomicole şi arbuşti fructiferi: cireş (Cerasus avium). • economicitatea.2 mm. 1990. porumbar (Prunus spinosa). Perdelele antierozionale sunt alcătuite din amestecuri a peste 36 de specii arborescente şi arbustive. Culturile de câmp sunt cele din rotaţia cerealieră. ulmul de Turchestan (Ulmus sp. În ferma de culturi de câmp de la Cean-Bolduţ s-au înregistrat o mare diversitate a speciilor entomofage şi combaterea biologică naturală a insectelor dăunătoare din culturile cerealiere protejate de perdele forestiere (Malschi şi Mustea. Hymenoptera (Formicidae ş.Haplothrips tritici. păducel (Crataegus monogyna). cu altitudini între 280 şi 460 m şi o înclinare moderată de la nord-est spre sud-est. fasole. Sinapis arvensis. muştele cerealelor. datele fiind concordante cu literatura de specialitate (Basedow. 1953 Popescu. Coccinellidae. Cichorium inthybus. Malschi.). soc (Sambucus nigra) ş. Sonchus arvensis. Atacul dăunătorilor in culturi de grâu in câmp deschis (Turda) şi in ferma cu perdele forestiere (Bolduţ).trifoi. Spîrchez. orz de primăvară. 3. lucernă. leguminoase furajere . astfel încât nu se înregistrează situaţii critice de atac al dăunătorilor şi nu se impune aplicarea tratamentelor cu insecticide. Empididae ş. Staphylinidae. Diptera (Syrphidae. geomorfologice. în zona de dealuri din centrul Transilvaniei. Densitatea şi atacul principalilor dăunători ai grâului. dezvoltare şi conservare a fondului natural de entomofagi.).a. Situată în partea de sud-vest a Câmpiei Transilvaniei. 8 şi în păşunile din vest. Lupe. Mustea. pe treimea superioară a versanţilor. 2005. climatice. Vegetaţia este specifică pentru limita inferioară a zonei forestiere cu silvostepa. Papaver rhoeas. Solurile dominante sunt cernoziomuri (în 9 tipuri şi 20 de subtipuri) şi prezintă diferite procese de degradare: eroziuni. Spîrchez.). pe înclinările de 6-12o.a. prin efectul de protejare. 2007). 1995). Hypericum perforatum. Valorile multianuale privind temperatura medie şi precipitaţiile anuale sunt de 8. Viola arvensis. singura de acest fel din România. păstrând aproape complet planul iniţial de plantare şi fiind. 2007). alunecări.2 Larve de diptere (% tulpini atacate) Diptera larvae (% attacked tillers) 25 5. (Pests density) Boldut Turda Boldut Turda Boldut Grâu de toamnă. Wetzel. care realizează: • stabilizarea echilibrului entomocenotic. Malschi. alun (Corylus avellana). 1995. Coleoptera (Sylphidae. 1993. la peste 50 de ani de la plantarea reţelei. teiul (Tillis cordata) şi salcia (Salix caprea). măr (Malus silvestris).6 oC şi 509. unde orizontul de humus are 40-50 cm grosime. Prin echilibrul evident al agrosistemului cerealier. eroziune avansată. frasinul (Fraxinus excelsior). • eficienţa ecologică în lupta împotriva dăunătorilor şi invaziilor lor masive. coluvionări. Terenul arabil protejat însă de perdele forestiere prezintă o bună evoluţie şi conservare a calităţii solului. 1993): eroziune superficială pe pantele cu înclinare de 3-5o. 2000-2005. Cercetările au demonstrat avantajele practicării agroecosistemului cu perdele forestiere. având caracteristicile naturale.5 . edafice şi fitocenotice ale acesteia. Observaţiile multianuale (Malschi şi Mustea. porumb. unde orizontul de humus are 23-35 cm iar pe pantele cu înclinări de 16-30o solurile sunt complet erodate. Unele porţiuni sunt abrupte sau chiar prezintă rupturi verticale şi alunecări între perdelele 1. paltinul de munte (Acer pseudoplatanus). Malachiidae. litologice. Dermaptera (Forficulidae). (Lupe. Turda Densitatea dăunătorilor. păr (Pirus piraster). salcâmul (Robinia pseudacacia).) sunt limitaţi şi menţinuţi la niveluri sub pragurile economice de dăunare. măcieş (Rosa canina). Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este beneficiara fermei de la Cean-Bolduţ pentru culturi de câmp. (Winter wheat ) Haplothrips tritici Larve/spic (larvae/ear) 22 3. 1995). Rândurile interioare ale perdelelor sunt formate din specii forestiere având la bază stejarul (Quercus robur). 2005. amplasate în sole de 9-16 ha. acestea evidenţiind capacitatea de distrugere a speciilor entomofage în agrobiocenozele cerealiere şi mai ales activitatea afidifagă. Veronica persica. Daucus carota. 1995. Se înregistrează (după Popescu. Relieful este slab frământat. paltinul de câmp (Acer platanoides). Cantharidae. Mustea. de regulă o rotaţie de trei ani cu grâu de toamnă.a. prin care dăunători importanţi (gândacul ovăzului . Aceste condiţii ecologice şi mai ales structura diversificată a florei în agroecosistemul cu perdele forestiere constituie un mediu deosebit de favorabil pentru dezvoltarea faunei de artropode utile. Plantago major etc. Achillea millefolium. ş.Agroecositemul cu perdele forestiere de protecţie de la Cean-Bolduţ reprezintă un model de tehnologie ecologică pentru combaterea dăunătorilor şi pentru dezvoltarea durabilă a culturilor cerealiere. Scatophagidae.).a. 2007). Lolium perene.

ceea ce a evidenţiat. s-au remarcat combaterea biologică naturală completă a populaţiilor gândacului ovăzului (Oulema melanopus L.) şi tripşi (Haplothrips tritici Kurdj. Raţia de hrănire a prădătorilor cu afide (număr de dăunători consumaţi/zi/ individ prădător în teste de laborator ) . în sistemul de agricultură în câmp deschis. în condiţiile de încălzire climatică şi aridizare.In condiţiile de încălzire climatică din perioada 2000-2008. atacul dăunătorilor a prezentat reale situaţii de risc sau calamitate. • Rolul biotehnologiilor nepoluante de combatere biologica a daunatorilor în protecţia mediului şi a plantelor (teste de laborator în izolatoare pradă-prădător cu insecte fitofage si entomofage pradatoare). ale perioadei actuale. la niveluri sub pragul economic de dăunare. Investigaţiile s-au intensificat prin înregistrarea unor interacţiuni pradă–prădător deosebit de puternice. în ferma cu perdele forestiere de protecţie. afide (Sitobion avena Fabr. importanţa protectivă şi calitativă a sistemului de agricultură cu perdele agroforestiere consolidate.).a. comparativ. Se constată că. ş. Cercetări privind fauna de prădători entomofagi auxiliari din culturile cerealiere în Transilvania Studii asupra compoziţiei prăzii şi raţiei de hrănire pe zi şi pe individ prădător în experienţe de laborator cu dăunătorii cerealelor.) şi limitarea populaţiilor altor dăunători ai cerealelor.

pe verticală . în timp. 2. respectiv apă de la reţea. locaţia şi data prelevării probelor . -pentru probe din ape poluate se fac relevee specifice fiecărui tip de analiză. depoluare biologică. Lemna minor. pământ de flori. expl. regresii şi corelaţii) şi grafice. Titlul. 5 vase Barber etc. în ani etc. pentru notări şi analiza statistică: • la prelevarea din teren. bioremediere sau fitoextracţie cu Lolium perene sau Lemna minor. OBŢINEREA şi PRELUCRAREA DATELOR din analiza probelor şi a experienţelor de laborator pentru studiul biotehnologiilor (tehnologii de bioremediere. • numele complet al fiecărei variante şi a martorului. unitatea de măsură (m2. se colectează repetiţiile într-un singur vas / variantă. se analizează martorul crescut în laborator pe substrat necontaminat.) Repetiţii Media Varianta R1 R2 R3 V1. haldă de deşeuri. în dinamică. ). • notarea valorilor în 3-5 repetiţiilor. -pentru testele de ecotoxicitate. 5. artropode epigee din sol. muşchi acvatici şi de pământ etc. etapa. licheni. Locul. metoda de recoltare. 100 de filetări. nămol..n . • necesare pentru calcul statistic (analiza varianţei. Martor V2. halda Anieş V. • ALEGEREA VARIANTELOR. • PRELEVAREA PROBELOR (exemplu: -probe de insecte. • sunt necesare la prelucrarea statistică cu 3-5 repetiţii pentru fiecare variantă. de analiză şi prelucrare a datelor. a caietelor cu notări. 4. Daphnia. pentru metale grele şi alţi poluanţi.). TEHNICA DE LUCRU ÎN LABORATOR pentru studiul probelor de artopode (la stereomicroscop). TEHNICA DE CREŞTERE ÎN LABORATOR A BIOINDICATORILOR (Lolium perene. -probă de apă necontaminat din zonă sau apă potabilă de la reţea).INDRUMĂTOR pentru LUCRĂRI de CERCETARE în LABORATORUL DE BIOTEHNOLOGII 1. în 3-5 coloane. data. din proba mare se extrag 3-5 repetiţii / variantă. reconstrucţie ecologică etc. pe orizontală şi media). plancton. de microorganisme şi alge (la microscopul biologic). sol. în linii. Se precizează : • denumirea – titlul tabelului-experimentului. fitobentos. biodermă. TEHNICA FOTOGRAFIERII EVOLUŢIEI PROCESELOR / variantelor experimentale din laborator şi din teren. -probe de substrat.) 3.: biobentos. Se aleg variante comparative cu martorul necontaminat (exemplu: -sol fertil/zonă şi sol necontaminat de laborator/pământ de flori. vegetaţie acvatică etc. • TEHNICA REPETIŢIILOR. • la prelucrarea în laborator. ÎNTOCMIREA TABELELOR CU DATE.. metoda de recoltare şi de analiză.

Se notează numărul exemplare colectate/specie sau grup/ pe suprafaţă ¼ m2 sau • prin recoltări cu fileul entomologic-plasa de insecte/la 100 de cosiri/50m2. metale grele etc. protejate de ploi.• PARTICULARITĂŢI PENTRU TEHNICA DE EVALUARE A POLUĂRII. asociaţii de vieţuitoare. după diferitele tehnici de împădurire sau recultivare. pajişti. salinitate. 26 august 2011 Lector Dr. impactul de mediu. poziţia în lanţul trofic). cateva zile până la analiză. culturi. Notarea dezvoltării faunei de artropode (artropode epigee din zone degradate. insecte din terenuri cultivate. din diferite etape ale stabilizării şi consolidării haldei sau a terenului degradat. vegetaţie acvatică etc. prin recoltarea probelor de apă. din ecosistem natural sau nepoluat. 3-5 vase Barber (20 cm diametru. Analiza factorului biotic se poate face pe etaje-nivele sau compartimente ale ecosistemului. cu aer sub capac. apa din iaz sau batal toxic. fitocenoze. • Parametrilor fizico-chimici: Ph. poluate. înierbate sau silvice (se păstrează în alcool etilic sau spirt medicinal. A ETAPELOR BIOREMEDIERII ŞI RECONSTRUCŢIEI ECOLOGICE prin analiza complexă a calităţii mediului biotic şi abiotic. solide dizolvate. rolul de bioindicatori de poluare etc. se analizează în laborator). biodermă. de pe terase. strecurate/sită şi închise în recipient cu alcool). Notarea dezvoltării asociaţiilor de plante ierboase. • • Probele se iau în mai multe etape (funcţie de sezon. grupe de bioindicatori. Notarea dezvoltării asociaţiilor de organisme acvatice. colectate la 7 zile (spălate cu apă.potenţial redox. martorul zonal.biolog Dana Malschi . sau pe anumite grupe (exemplu: artropode de la nivelul solului. din nămol. decadă). 3.. Se recoltează date experimentale pentru diferitele variante care se compară: 1. plancton. grupe ecologice (urmărindu-se rolul în biocenoză.. cu plasa pentru plancton. • prin recoltarea în capcane de sol. structura % şi abundenţa. replantată. ecologia speciilor sau a grupelor biotice / cerinţele de mediu. sol. sterilul din haldă sau din iazul de decantare. lună. compuşi organici. de particularităţile zonei etc. amplasate în careu de 10 m2). asociaţii de organisme acvatice etc. sau se efectueză fotografii. halda reconstruită ecologic. halde de steril etc. incluzând marcaje pentru suprafaţa fotografiat 2. 3. în 3-5 repetiţii.). nămol. arbuşti. humus. din zona litorală-fotică-din bioderma de pe substrate etc. arbori. insecte de pe plante. Se efectuează: • 1. conductivitate. azot total şi organic.. fitobentos. (de la suprafaţa apei. îngropate până la nivelul solului. biologia. 2. pentru analiza fizico-chimică şi biologică Prelevarea probelor de apă. sol.). taluze. pentru plante acvatice plutitoare. Se recoltează probe prin metode specifice pentru biobentos. recultivată. cu apă. după speciile alese în funcţie de tipul de haldă. • prin capturare pe plăci cu clei sau şi cu feromoni. se păstrează în recipiente cu apă din probă. în teren: • se notează numărul plantelor/specie/pe suprafaţa de probă de 1/4 m2 sau 10 m2. haldă pentru analize biologice-fizico-chimice asupra: • Parametrilor biologici: lista de specii sau grupe sistematice.

în apropierea zonei locuite. zonă presărată cu molid. muşchi. pârâu. vegetaţie specifică suprafeţelor umed 3 – capcana 3. 5 – capcana 5. vegetaţie pitică. 5 – capcana 5. 3 – capcana 3. pietriş. Lucrare de dizertaţie: Investigaţii asupra mediului biotic. în zonă de coastă. în apropierea unei surse de apă. biomonitorizare în perimetrul minier Roşia Montană . Legendă: Abrud: 1 – capcana 1. zonă presărată din loc în loc cu molid şi muşchi.Iazul de decantare Sălişte). la baza iazului. în zonă cu vegetaţie spontană variată. 2 – capcana 2. vegetaţie abundentă specifică luncilor din zonele montane 2 – capcana 2. în zonă fara multa vegetaţie. 4 – capcana 4.Anexa 1 Model de tabele cu date pentru analiza probelor de nevertebrate epigee recoltate cu capcane de sol Fauna de nevertebrate epigee din arealul Roşia Montană (Mirela Sicoe. pe varful coastei iazului. vegetaţie inexistentă. 2011. 23 9 65 50 5 136 100 6 2 5 7 26 14 10 3 19 480 679 2 0 5 11 1 24 20 1 0 1 2 12 1 0 5 5 90 0 0 0 9 0 20 10 0 0 0 1 2 0 0 0 1 43 0 0 0 7 0 18 13 0 0 0 0 4 0 0 1 0 43 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 5 27 1 69 58 1 0 1 3 19 1 0 6 6 199 . 4 – capcana 4. vegetaţie inexistentă. Tabel de date primare (model) Nevertebrate Capcane de sol-Barber Grupe sistematice Insecte Carabide (gândaci) Staphylinidae Chrysomelidae Cicade Greieri Furnici Muşte Cosaşi Coropişniţe Omizi Albine Păianjeni Miriapode Izopode Melci Râme ∑ ∑ total 1 2 Proba Abrud 3 4 5 ∑ 1 Proba Iazul de decantare Valea Seliştei 2 3 4 5 ∑ 4 2 30 5 1 20 20 2 1 2 3 5 5 4 1 4 109 3 0 2 20 0 11 10 0 0 0 0 2 0 3 1 4 56 1 2 5 6 1 30 25 0 0 0 0 5 3 2 0 5 85 10 5 20 10 3 45 30 4 1 3 2 6 4 0 0 3 146 5 0 8 9 0 30 15 0 0 0 2 8 2 1 1 3 84 Probele au fost recoltate o dată pe parcusul unei saptămâni în perioada 20 – 27 aprilie. în zonă de luncă. pe panta iazului. Selişte: 1 – capcana 1. pe panta iazului.sumă. ∑ . pe varful coastei iazului.

după care materialul biologic a fost colectat într-un singur recipient din toate cele 5 vase ale fiecărui punct de probă/amplasament/variantă. Evaluarea impactului asupra mediului generat de haldele de steril de la Mina Lupeni (Valea Jiului). Capcanele au fost lăsate în teren timp de 5-6 zile.c) pentru a evita colmatarea sau pătrunderea apei de precipitaţii. Setul 2: septembrie Martor Furnici Colembole Paianjeni Izopode Carabid Miriapod Hymenoptere Proba 1 Furnici Colembole Paianjeni Miriapode Larva carabide Hymenoptere Tricogramma Proba 2 Furnici Paianjeni Colembole Lacuste Tipulide Afide Izopode Proba 3 Furnici Paianjeni Hymenoptere 1 1 1 1 1 21 4 3 3 1 2 2 1 6 3 2 2 1 7 2 9 17 2 3 1 3 31 7 4 3 3 1 4 3 4 2 1 2 3 9 1 1 3 1 3 2 24 4 2 1 2 2 6 3 28 2 1 1 17 3 4 1 1 2 1 3 2 . (După Georgiana Ieremia. una situată la intersecţia diagonalelor acestuia). Fiecare capcană a fost acoperită (Fig.Metoda de colectare a artropodelor epigee cu capcane de sol Pentru determinarea calităţii mediilor biotice terestre s-au prelevat. datele fiind apoi prelucrate sub formă de tabele. în două seturi de probe (în lunile august şi septembrie 2010) cu ajutorul capcanelor Barber. şi ajută la conservarea materialului colectat. (b) amplasarea unui punct de probă în zona lipsită de vegetaţie a haldei de steril. 2011. Pe fundul fiecărei capcane s-a pus o cantitate mică de apă amestecată cu alcool etilic. Lichidul conservant împiedică ieşirea animalelor din capcană sau devorarea unor specii. Tabel de date iniţiale – selectiuni (Model). a b c Distribuţia probelor: (a) schiţa unui punct de probă. s-au făcut trei citiri. USAMV Cluj. spălat sub jet de apă. Pentru fiecare probă/variantă. Fiecare probă a constat în prelevarea a 5 subprobe (4 situate la colţurile unui pătrat cu latura de 5 m. conservat în alcool etilic şi ulterior citit cu ajutorul lupei binoculare.) Capcanele au fost confecţionate din flacoane de plastic cu înălţimea de 15 cm. (c) capcană Barber amplasată în zona martor.

HYMENOPTERA Fam.) Grupa taxonomică Clasa Insecta Ord. Culicidae Fam. HETEROPTERA Ord. Chilopoda Clasa Crustacea Ord.punct pe haldă lipsit de vegeţie) (După Georgiana Ieremia. Braconidae. Nematocera Fam. COLLEMBOLA Ord. Tipulidae Ord. 2011. Proctotrupidae Ord. DIPTERA Sord. COLEOPTERA Fam. COLEOPTERA Fam. THYSANOPTERA Ord. COLEOPTERA Fam. Crisomellidae Ord . martor. Formicidae Ord. Evaluarea impactului asupra mediului generat de haldele de steril de la Mina Lupeni (Valea Jiului). P2 – punct pe haldă cu vegetaţie ierboasă. HOMOPTERA Cicadina . COLEOPTERA Fam. Chalcidoidea.zona naturală. P1. Panorpidae Ord .Tabel de date finale (model) Repartizarea numărului de indivizi. Ichneumonidae.HYMENOPTERA Fam. Elateridae Ord. Brachicera Ord. USAMV Cluj. Carabidae Ord . ARANEAE Clasa Myriapoda Subcl. DIPTERA Sord. în funcţie de datele de prelevare şi punctele de probă (M. grupaţi pe grupe taxonomice. ISOPODA Numărul de indivizi pe punctele de recoltare în funcţie de cele două date de prelevare August 2010 Septembrie 2010 M P1 P2 P3 M P1 P2 P3 282 7 45 0 7 60 4 2 0 32 125 0 7 0 0 6 0 0 1 0 61 8 28 0 0 13 17 14 0 2 69 3 6 0 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 3 0 2 6 0 1 0 0 2 1 16 1 33 14 0 2 0 0 3 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 9 4 6 0 2 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .punct pe haldă cu vegetaţie arborescentă. LEPIDOPTERA Clasa Arachnida Ord. P3.Aphidina Ord. Staphylinidae Ord . MECOPTERA Fam.

Araceae/ Lemnaceae. . Kiss et al. Malschi Dana. iazurilor de decantare. cu Lolium perenne. colonizarea speciilor. prin utilizarea plantelor de Lolium perenne (pentru terenuri poluate. 2002. 2008. Rezultatele demonstrează eficienţa metodelor de testare şi biomonitorizare a ecotoxicităţii substratelor poluate cu metale grele. 2009.Efectele chimicalelor asupra răsăririi şi creşterii plantelor superioare. Reconstrucţia ecologică presupune parcurgerea etapelor biotehnologice care să asigure: înfiinţarea unor fito şi zoo-cenoze de pionierat. fungi. Li Hong-xia et al.Metoda pentru măsurarea inhibării creşterii rădăcinii. şi cu Lemna minor.Calitatea solului – Metode biologice–toxicitate cronică la plantele superioare. esenţială pentru reconstrucţia ecosistemelor terestre (Bernard et al. 2011. metaloizilor etc. rezultate în industria minieră şi chimică.Anexa 2. Meers et al. s-au efectuat. contaminate.reconstrucţia fito şi zoocenotică. arbori. Bruce&Pivetz. Oros. din pe probe de ape poluate rezultate din activivităţi ale industriei miniere (iazuri de decantare) şi chimice (platforme.. Yi-Hao Wu. bataluri toxice.). arbuşti. teste de fitoextracţie a metalelor grele.Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului: . 2011. bioacumulare şi bioremediere la speciile Lolium perenne (raigras peren). Standarde pentru evaluarea ecotoxicităţii recomandă procedurile prezentate în: . Oros&Camelia Drăgici. 2008. Poaceae/Gramineae şi Lemna minor (lintiţă de baltă). cultivarea. Ozunu&Carmen Teodosiu..ISO 11269: 2003 . din probe de steril recoltate din halde şi iazuri de decantare ale exploatărilor miniere. în laboratoare de specialitate. revegetarea cu asociaţii de plante ierboase. Verificarea potenţialului de fitoextrecţie. Bioremedierea haldelor de steril. 1993. Cristea et al. metaloizi etc. 2003. prin fitoextracţie şi bioacumulare în plante de Lolium perenne şi Lemna minor. rampelor de deşeurilor industriale impune tehnologii complexe de refacere ecologică a zonei afectate sau denudate de vieţuitoare. Fam. În prima etapă a bioremedierii şi reconstrucţiei ecologice un rol important îl au plantele cu potenţial de fitoremediere şi depoluare prin fitoextracţie şi bioacumulare. 2008. Fam. la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului.. Bioremedierea ecosistemelor acvatice se poate realiza prin utilizarea unor asociaţii de plante acvatice. . bataluri de deşeuri chimice). metaloizi etc. precum şi importanţa unor posibile metode de bioremediere a terenurilor şi apelor contaminate cu metale grele. 33 . 2009.Calitatea solului .. refacerea microbiotei.. Numeroase cercetări precizează impactul deosebit al cultivării speciei Lolium perenne în bioremedierea şi reconstrucţia arealelor terestre poluate datorită intensităţii proceselor de fitoextracţie şi bioacumulare în ţesuturile plantei (Goecke et al. iazuri de decantare. halde de steril). respectiv de Lemna minor (pentru ape uzate. 1990. refacerea humusului şi proprietăţilor solului. 2000.ISO 22030: 2005 . pe baza determinării microelementelor prin metoda spectrometriei de emisie atomică. . 2001. concomitentă cu pedogeneza. microorganisme implicate în depoluarea biologică a apelor uzate. 2007). 2002). în perioada 2009-2011. Apele poluate cu metale grele pot fi eficient tratate utilizând iazuri de decantare artificiale sau ecosisteme de zone umede special amenajate. McCutcheon&Schnoor. 2002). Willey. Cercetările privind bioremedierea arealelor terestre şi a apelor poluate în urma activităţilor din industrie prezintă o amplă abordare actuală legată de oportunitatea elaborării tehnologiilor complexe de bioremediere. platforme de deşeuri chimice etc. Lolium perenne este cunoscut ca bioindicator de poluare pentru testele de biomonitorizare şi ecotoxicitate a solului. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Studiu privind testele de laborator cu Lolium perenne şi Lemna minor pentru biomonitorizarea şi fitoextracţa poluanţilor din terenuri şi ape degradate în urma activităţilor din industrie In cadrul Laboratorului de biotehnologii. Testul standard cu bioindicatori de metale grele pentru medii terestre se efectuează cu Lolium (Malschi Dana. se realizează prin analiza comparativă a probelor de ţesuturi verzi ale plantelor obţinute din variantele experimentale..

steril. Oros. Juang&Chen. 1996. pentru determinarea ecotoxicităţii şi evaluarea biotehnologiilor.. recoltate din site-uri poluate istoric în care se deruleză activităţi de ecologizare şi depoluare: • Iazurile de decantare Valea Glodului şi Anieş care au acumulat sterilul de la staţiile de flotare a minereului complex de plumb şi zinc. Oros.Indepărtarea metalelor grele prin bioreactoare şi zone umede construite a constituit obiectivul unor cercetări importante (Dickinson et al. (Autorul experienţei (2010): student Crihan Alexandru Bogdan. aparţinând în prezent de Remin SA Baia–Mare. Kuschk&colab. în cadrul Laboratorului de biotehnologii. 2002) prezintă un interes actual deosebit datorită importanţei pentru evaluarea poluării prin biomonitoring. s-au evidenţiat prin cântărirea sau fotografierea diferenţelor vizibile dintre variante. timp de 6-8 săptămâni. 1996. Fiecare variantă a inclus 5 repetiţii-vase de vegetaţie. Investigaţiile de biomonitoring şi fitotoxicitate prin teste cu Lolium perenne şi Lemna minor s-au efectuat asupra unor probe de steril şi ape uzate. ape poluate etc. efectele fitotoxice ale eşantioanelor de sol sau apă testate. 2009. Dezvoltarea plantelor. pirită. în 2009-2011.. 2007. In perioada 2009-2011.. 2009.. afiliată la Combinatul Minier Suceava. mangan. iar în prezent la SC Minbucovina SA Vatra Dornei. (Autorul experienţei (2009-2010): student Alin Bolonyi. Datele privind fitoextracţia şi bioacumularea poluanţilor (metalelor grele.. s-au realizat prin metoda testării în laborator a plantelor bioindindicatoare de poluare Lolium perenne şi Lemna minor. s-au efectuat teste de fitoextracţie a metalelor grele. Metoda de lucru. 2009. plumb.2005. la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului. argint. comparativ cu situaţia din martorul nepoluat. 2001. Probele pentru aceste analize au reprezentat valori medii fiind obţinute din însumarea materialului vegetal. cu câte 30 de plante de Lolium transplantate. Rahman et al. Pentru probele de apă s-au utilizat plantele test de Lemna minor dezvoltate pe mediu acvatic nepoluat (apă de la reţeaua oraşului). Oros&Camelia Drăgici.) • Haldele de steril de la Fundu-Moldovei. corespunzând la 2-3 perioade diferite de recoltare a probelor din fiecare areal investigat. 2002). 1999. în perioada anilor 2009-2011. Pentru Lemna fiecare variantă a avut 2-5g de plante adăugate la proba de apă. Landesman et al.) 34 . Aceste plante au fost transplantate pentru expunerea la substratul de probă. pe probe de ape poluate rezultate din activivităţi ale industriei miniere (iazuri de decantare) şi chimice (platforme. 2005. Prabhat Kumar Rai. Plantele test de Lolium perenne s-au obţinut din seminţe şi s-au dezvoltat fenologic în laborator. provenind de la EM Fundu-Moldovei pentru minereu de cupru. Rahmani&Sternberg. 2008). şi teste de ecotoxicitate. Investigaţiile asupra ecotoxicităţii şi biomonitorizării probelor de sol. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. metaloizilor etc) în ţesuturile verzi de Lolium perenne şi Lemna minor se obţin prin metoda spectrometriei de emisie atomică. Studiul indicatorilor biologici de poluare în mediul terestru şi în mediul acvatic (Malschi Dana. plantele crescute pe sol poluat au prezentat simptomele de fitotoxicitate. 2002. Oros&Camelia Drăgici. din probe de steril recoltate din halde şi iazuri de decantare ale exploatărilor miniere. Experienţele de ecotoxicitate şi biomonitoring a probelor supuse studiului în laborator s-au efectuat în 2-3 repetiţii. Oros. Bistriţa–Năsăud. Lemna minor este cunoscută ca bioindicator de poluare pentru testele de biomonitorizare şi de ecotoxicitate a mediului acvatic (Standardul ISO 20079: 2005/Calitatea apei–Determinarea efectului toxic al constituenţilor apei şi al apelor uzate asupra lintiţei (Lemna minor) : inhibarea creşterii la Lemna minor. Jing et al. provenind de la Exploataţia Minieră Rodna. în vase de vegetaţie şi păstrate timp de 14-28 zile (Malschi Dana. 2002. 2011. rezultat din cele 2-3 repetări ale experimenţei de ecotoxicitate şi biomonitoring din laborator. metaloizilor etc. numeroase rezultate evidenţiază efectul plantelor de Lemna minor în fitoremedierea prin bioacumularea poluanţilor din apele contaminate (Rachel Dosnon-Olette et al. cu Lolium perenne L. În acest interval. bataluri de deşeuri chimice). cu Lemna minor L.. uscat şi mojarat. 2007). pentru variantele fiecărui experiment.

environmental-expert. Volume 13. (Autorul experienţei (2011): student Ghira George Bogdan. 13:sup1. Poaceae/Gramineae şi Lemna minor (lintiţă de baltă). Daniela Paşca.resolmet. http://www. Issue 6. Shammas. 2011. eds. Dezvoltarea vegetaţiei spontane. Emilia Bechis. II. International Journal of Phytoremediation.org/10. Scott Laidlaw & Roger D.W. utilizarea plantelor de Lemna minor pentru bioremedierea apelor uzate. Cristea V. 1990. Enzimologia solurilor tehnogene.M... (Autorul experienţei (2011): student Brăhaiţa Ioan-Dorian. Oturan.. Galan P. 4 (4). Heavy Metal Removal with Exopolysaccharide-Producing Cyanobacteria.. Lin. Potential Use of Lemna Minor for the Phytoremediation of Isoproturon and Glyphosate.ceers. Alan J. Making Phytoremediation Work Better: Maximizing a Plant’s Growth Potential in the Midst of Adversity. Water Science and Technology: Water Supply Vol. Aracae/ Lemnaceae.. CERES. 2011. 2007. 2001. . batalurilor toxice de pe iazurile de decantare.F. P. • Cultivarea lor poate reprezenta o metodă în cadrul tehnologiilor de bioremediere sau reconstrucţie ecologică a ecosistemelor naturale şi antropizate. tulpini). Jing.1080/15226514.2008. International Journal of Phytoremediation. 1993. Reconstrucţia ecologică a haldelor de steril minier. haldelor de steril etc.F. Paul Chen..1.pdf 9. 2.C. In Heavy Metals in the Environment (2009). Environ. nepoluat. • Speciile Lolium perenne (raigras peren). Enzimologia mediului înconjurător.) • Platforma cu bataluri de deşeuri chimice a Combinatului Chimic Târnăveni. în laboratoare de specialitate. http://dx. concentraţii mai mari de metale grele. Phytoremediation Of Inorganics: Realism And Synergies. Univ. Taylor & Francis Group. D.1 pp 89–96. M. A.I. Available online: 26 Mar 2011.org/10. poluate cu metale grele. Bernard R. pages 552-566. miniere.tandfonline. respectiv. Volume 13.doi.Sci.. Int. Nicholas M.495150 8.. 11:2.. Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. metaloizi etc.. • Creşterea şi dezvoltarea acestor plante în condiţii de laborator oferă o metodă eficientă de testare a ecotoxicităţii probelor de mediu şi o metodă de monitorizare a nivelului poluării cu metale grele. Mureş-SC Bicapa SA Târnăveni. metaloizi etc. Oturan. Issue 6. Michel Mench. 2011. Fam. se poate realiza analiza probelor de ţesuturi verzi ale plantelor recoltate din variantele experimentale.1080/15226510802378368 5. 4-16: http://dx. metaloizi etc. Wang. care aparţin în present de SC Romaltyn Mining SRL. contract 32161 / 2008. 97-114:http://dx. Using constructed wetland systems to remove solids from highly polluted river water. Fam. Alexander Neaman.2010.Vol. Amendments Promote the Development of Lolium Perenne in Soils Affected by Historical Copper Smelting Operations. Contrib. Eullaffroy. J. International Journal of Phytoremediation.Iazul Aurul-Baia-Mare şi Iazul Central-Tăuţii de Sus ale Exploataţiei Miniere Aurul. chimice etc. Ph. platformele de deşeuri chimice. International Journal of Phytoremediation. pe baza determinarii microelementelor prin metoda spectrometriei de emisie atomică în plasmă cuplată inductiv. etc. pp 89-123 7. N. Baker.doi. Juang. metaloizi etc. Hodisan I. Paul Goecke. Dickinson. Baia-Mare.. Cristina Dobrotă.R. 481-488.botanice. Treatment of polluted river water by a new constructed wetland. 2009.568533 4.Raport RESOLMET. Stearns.. se recomandă utilizarea plantelor de Lolium perenne pentru bioremedierea terenurilor poluate. Muntean V. Lee.ro. Rachel Dosnon-Olette. utilă pentru evaluările de mediu şi evaluările de eficienţă a tehnologiilor de bioremediere sau de reconstrucţie ecologică. Tech.. J.. sunt utile ca bioacumulatori şi bioindicatori pentru metale grele. Fam.525549 6. Wang. prin dezvoltarea lor pe substrate poluate. Nazih K. Kiss Şt. Poaceae/Gramineae şi Lemna minor (lintiţă de baltă).2011. Yung-Tse Hung. Couderchet. 3. 2011. T. M.utcluj. CRC Press.org/10. • BIBLIOGRAFIE 1.doi. www. bioacumulare şi bioremediere la speciile Lolium perenne (raigras peren).Cluj-Napoca. Datorită capacităţii de fitoextracţie şi bioacumulare a plantelor de Lolium perenne şi Lemna minor.1080/15226514. acestea acumulează în ţesuturile verzi (frunze. în urma activităţilor industriei metalurgice.org/ijest/issues/full/v4/n4/404010. Araceae/Lemnaceae. Augustine Doronila. Glick & Jennifer C. pages 601-612.1080/15226514.pdf 10. comparativ cu plantele crescute pe substratul martor. http://www. Grădina botanică:33-38. No.. Rosanna Ginocchio. 2009. Chen. Pop I.. Bucureşti 35 . Groza G. Fam. 2011. în testele de ecotoxicitate.2010. http://www.: Lawrence K. S. D.com/Files/5302/articles/5891/art11.) Verificarea potenţialului de fitoextrecţie. Y. Dragan-Bularda M. Reeves.com/doi/abs/10. Ed.Y.

18. Carmen Teodosiu. Volume 69. A Research Association at UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. H. Neil Willey Eds. Univ. Recultivarea biologică a terenurilor degradate datorilă activităţii miniere de suprafaţă şi depozitării deşeurilor.ro/carti-2009/ 634 pg. LI Hong-xia.Vangronsveld. Paola Rossi Pisa. 2008.bioflux. Phytoremediation: methods and reviews. Rivista di Agronomia.cnki. M. Note de curs si aplicatii practice. M.resolmet. Aspecte ecotoxicologice ale poluării apelor cu metale grele.. E. Ozunu. 2003.133-134.11. Jerald L.org/jwcross/duckweed/practical_duckweed. 24.ro/books?isbn=0471394351 14. Reabilitare ecologică a siturilor degradate industrial.google.. M. Oros Vasile. Marco Vienudelli.org/download/remed/epa_540_s01_500.pdf. Phytoremediation of Heavy Metal in Sewage River Sediment by Lolium Perenne.sciencedirect. 2002. 2008. Bruce E. New Jersey. Matthias Kästner. 2009. Biotehnologii si depoluarea sistemelor ecologice.biolog Dana Malschi Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvic 36 . Note de curs si aplicatii practice. Transilvania Braşov.edu. Al. Reconstructia ecologica). Editura Bioflux.139.bioflux. Ed. Biomonitoring.editura. DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH. Camelia Drăgici.google. Chemosphere.com. Transilvania Brasov. University of Bologna. 978-606-92028-5-2. Bioremoval of lead from water using Lemna minor.: Cercetări noi in mineritul şi metalurgia neferoasă". P.M. (eds. Schnoor. http://ethesys.net/.Vol. linkinghub.J. Oros..Du Laing. Neil Willey. Ed. A. Raport RESOLMET. 23. 20. Intern. September 2007.Verloo. HUANG Jian-jun. Managementul deşeurilor. ClujNapoca. contract 32161 / 2008). Pivetz.Sesiunea:35ani Învăţământ Superior in Baia Mare.ro/docs/malschi2. Bioresource Technology 70 (3) (1999) pp. Oxidation. http://www.. Facultatea de Stiinta Mediului.tandfonline. Cap. Phytoremediation: transformation and control of contaminants.G. F.ro/books?isbn=1597450987 29.editura. (Tehnologii de depoluare biologica.Ueda. Baia-Mare. http://www.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JLNY200803020. 2007.Univ. 19.Degradation (including Fermentation. Prabhat Kumar Rai.de/strains/degradtn. Manual in format electronic. 478 pagini.htm 13. LI Ya-nan. Faculty of Agriculture. In the Helmholtz Association. 2008. ecofiziologie şi microbiologie.researchgate. 2002. http://www.dsmz.A. Published by UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. G. Master's Thesis. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. planşe color. Phytoremediation of Heavy Metal by Six Plants. Rahmani. 225-230.1080/15226510802100515 15.cluin. 2008. V. Department and Graduate Institute of Environmental Engineering and Management. 133 . http://en. K. P. 200. http://books. Oros. 2005. International Journal of Phytoremediation. *** http://www. S. McCutcheon. Printed by System Print·Medien GmbH Dezember 2005 12.). Cristina Grandi. 2002. ZHAO Xin-hua. http://dx.IV. 22. Ground Water Issue.Rahman. Germany.com.): A good option for phytoremediation.elsevier. http://www. 1999.com/science/article/pii/S0045653507005012. Heavy Metal Pollution in Aquatic Ecosystems and its Phytoremediation using Wetland Plants: An ecosustainable approach. ISBN 978606-92028-4-5.ro/carti-2009/ 16. Braunschweig. Constructed Wetlands – Treating Wastewater with Cenoses of Plants and Microorganisms. Yi-Hao Wu . "Ingineria Mediului". 2008-03.utcluj. III. 2000. Univ.htm. http://www. Prevenirea poluarii mediului . Oros. În vol. Tehnologii de bioremediere.htm 26. www. 1996. Univ.cyut. 28. Malschi Dana. 2009. 2009. M. Manual in format electronic Facultatea de Stiinta Mediului. Phytoremediation of Contaminated Soil and Ground Water at Hazardous Waste Sites. 2001.390-414.com/retrieve/pii/S0045653507005012. Transilvania.Tack.ro. Agency Office of Solid Waste and Emergency Response.Maki.P. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Italian Journal of Agronomy.K. MA Wei-fang. DSMZ . 2000. Reabilitarea ecologică şi managementul siturilor degradate de industria minieră.Ruttens. 31. Cluj-Napoca.de Nord.p. Journal of Phytoremediation. Univ.Rahman.. 2009. http://www. Utilization) 26 septembrie 2011 Lector dr.G. Comparison Between Aquatic Plants in Small Artificial Wetlands: First Results on Nitrate Uptake.editura.G. Oros. 2007. Department of Agroenvironmental Sciences and Technologies.bioflux. Roland Müller.lib. Malschi Dana. Office of Research and Development.Okumura.com/loi/bijp20 25. Sternberg.VanSlycken. Humana Press INC. http://www./15226514_International_Journal_of_Phytoremediation. 2008..134-153 21. Editura Bioflux.N. Ed. Linda Pieri.pdf/ 17. Ed.com.doi. Pages 493-499. În DENUŢ I. Recultivarea biologica a terenurilor degradate p. V. In Poluarea si monitorizarea mediului. Luca Fiorentini. Elemente de biologie..H. Chemically Assisted Phytoextraction: A Review of Potential Soil Amendments for Increasing Plant Uptake of Heavy Metals.mobot.tw/ETDdb/ETD-search/view_etd?URN=etd-0817109-162323 30. Issue 3.10:5. S. *** http://www. Transilvania Braşov.. Meers. Journal of Jilin Agricultural University. Arsenic accumulation in duckweed (Spirodela polyrhiza L. Steve C. Arndt Wießner. Edited by United States Environmental Protection. V. M.com. 2002.org/10. 27.60-73. V. Ed. T. Peter Kuschk. Brasov. C. books.Hasegawa.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
kiwishaman liked this
Lupascu Andrei liked this
Bogdan Daniel Ionuţ liked this
Mihaela Rusu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->