EKONOMSKA I MEDIJSKA GLOBALIZACIJA

1. 2. 3.

Glavne karakteristike globalizacije medija Navedi globalne muzičke kompanije Objasni MNK i TNK – globalne kompanije

1. Glavne karakteristike globalizacije medija u poslednjoj deceniji ili

duže, bile su prekogranični protok efekata njihovog delovanja, rast TNC, tendencija centralizacije kontrole medija i širenje i intenziviranje komercijalizacije. Kratkoročne posledice ovog procesa na lokalnom i nacionalnom planu bile su kompleksne, promenljive i ne sasvim negativne.Sa druge strane, glavna karakteristika globalizacije i manifestacija snage velikih sila i TNC-a čijim interesima služe, u uspostavljanju komercijalnog modela komunikacije, njegovom širenju na emitere i „nove" medije i postepenom jačanju pod uticajem konkurencije.
2. Najkoncentrisanije svetsko medijsko tržište pripada muzičkoj

produkciji. Pet vodećih kompanija, po udelu koje imaju na svetskom tržištu, su: • PolyGram (19%), • Time Warner (18 %) • Sony (17%) • EMI (15%) • Bertelsmann (13%). • Još jedan igrač vredan pomena je Universal (bivši MCA) sa 9% udela. Dakle, svi su, osim EMI-ja, deo većih globalnih medijskih konglomerata. Procenjuje se da zajednička prodaja ovih šest firmi pokriva preko devedeset odsto prihoda na globalnom tržištu, dok drugi tvrde da je taj procenat blizu 80%.

. Prema klasifikaciji UN to su preduzeća koja imaju: • • Poslovne entitete u dve ili više zemalja Razvijaju sistem poslovnog odlučivanja iz jednog ili više centara • U okviru centara entiteti su povezani vlasničkim odnosima tako da utiču na aktivnosti drugih.3. Transnacionalne kompanije (TNK) formiraju se na bazi kapitala jedne zemlje u većem broju država Multinacionalne kompanije (MNK) su vlasništvo subjekata iz većeg broja zemalja.