curs an I/2011-2012 –Modulul: CIVILIZAŢIE SI SOCIETATE ROMANĂ Tematica 1. Introducere în studiul istoriei Romei Antice.

Surse şi probleme istoriografice. Epoca regală. 2. Epoca republicană - Structuri sociale. Cetăţenia romană - fundamente juridice republicane. 3. Geografie politică la finele republicii - orbis romana. 4. Tradiţii şi inovaţii –aspecte de civilizaţie spirituală republicană. 5. Morfologie urbană şi multiplicarea modelului roman. 6.Structuri sociale imperiale. Statute socio-profesionale. Cetăţenia romană - fundamente juridice imperiale. Edictul lui Caracalla. 7. Glorie militară, spectacolul puterii-monumente publice şi instituţia jocurilor. 8. Limbaje artistice în epoca Principatului: între elenism şi identitate italică. 9. Modificări de statute sociale în Antichitatea Târzie. 10. Soluţii politico-religioase de guvernare în Antichitatea Târzie. Noul climat cultural al Antichității târzii. Bibliografie selectivă: Surse:Ammianus Marcellinus, Istoria romana, Bucuresti, 1982. Appianus, Războaiele civile, A. Frenkian, Buc. 1957, Titus Livius, De la fundarea Romei, tr. rom. T. Vasilescu şi alţii, Bucuresti, 1962 Plutarh,Vieti paralele, tr.rom. N.I. Barbu, vol. I-1960, vol II-1963, vol.III-1966, vol IV-1969, Polybios, Istorii, Bucuresti, tr. rom D. C. Popescu şi A. Piatkowski, I-1966, II-1988, III-1995 . Res Gestae Diui Augusti, ed. J. Gajé, Paris, 1977, Tacitus, Opere, Analele, tr. rom. N.I. Barbu-Buc. 1964, Istorii-tr. rom. N. Lascu, Buc.,1963. Scriptores Historiae Augustae, tr. rom. D. Popescu, C-tin Drăgulescu, Cluj, 1971. Sozomenos, Istoria bisericeasca, Bucuresti, 1894 Suetonius, Vieților celor 12 Cezari, tr. rom. D.Popescu, București, 1958. Lucrări generale: Alföldi, A., Die Struktur des voretruskischen Römerstaates, Heidelberg, 1974. Bianchi-Bandinelli, R., Rome The late Empire, tr.engl P. Green, Londra, 1971, Brown, P., The World of Late Antiquity from Marcus Aurelius to Muhammad, London, 1971 Brillant, R., Arta romană de la republică la Constantin, tr. M Gramatopol, Buc., 1979. Cizek, E., Mentalités et institutions politiques romaines, Paris, 1990. Chastagnol, A., L’évolution politique, sociale et economique du monde romaine de Dioclétien à Iulien, Paris, ed. a 2-a, 1985. Crawford, M., Roma republicană, tr. rom. M. Gramatopol, Bucuresti, 1997. Ellul, J., Histoire des institutions, vol. I, L’antiquité, Paris, 1961. Geza, A.,The Social History of Rome, Londra, 1987, Grimal, P., Civilizaţia romana, tr. rom. E. Cizek, Bucureşti, 1973. Gruen, E. S., The Last generation of the Roman Republic, Berkeley- Londra, 1974. Hannestad N., Monumentele publice ale artei romane, tr.rom. M. Gramatopol, București, 1989, Jones, A. H. M., The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey, Oxford, 1964, vols. I-III. Idem, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1971. Marrou, HI, Patristica si umanism, Bucuresti, 1996: Martin, P., L’idée de royauté à Rome, vol. I, « De la Rome royale au consensus républicaine », coll. « Miroir des civilisations antiques », ADOSA, Paris, 1982. Mommsen, Th.,Istoria Romană, vol. I-IV, trad. rom. J. Nicolaus, Bucureşti, 1987-1991. Müller-Karpe, H., Zur stadtwerdung Roms, MDAI(R), Erg. Heft., nr. 8/1963. Ross-Taylor, Lilly, Party politics in the age of Caesar, Berkeley, 1949. Tudor D., Arheologia romană, Buc., 1976. Syme, R., The Roman Revolution, Oxford, (1 ed. 1939) 1960. Wallace-Hadrill, A., Rich, J., City and Country in the Ancient World, London, 1991 Wheeler M, Roman Art and Arhitecture, 1964. Evaluare - Grupa de istorie - Examen scris de 3 ore cu: I. Verificarea în scris a cunoştinţelor generale (pre-examen/pachet): notarea admis/respins II. Verificarea în scris a cunoştinţelor de la modul. Nota va fi formată din două părț i: a. comentariul scris al unui pasaj din sursele discutate la seminar (4 p.) LUCRARE SCRISĂELIMINATORIU b. lucrarea scrisă finală cu 2 subiecte: o problemă din curs (2 puncte) și un text pentru analiză (3 puncte), dintre cele prezentate la curs (așadar, total-5 puncte)

. R. Analele. Connolly.lex de imperioVespasiani . Surse:Appianus. Remondon. Marius. Le sénat romain à l’époque imperiale.. Mentalités et institutions politiques romaines. 1986 4. Chastagnol. Londra.. 1966. Chr. Cl.Paris. New York. rom. Barbu.I.. Istorii-tr. N. idem. idem (ed.. Se vor depuncta drastic greșelile de limbă română Tematică –Seminar GRUPA DE ISTORIE -Obs: seminarul este „gândit” pentru completarea problematicii expuse în curs. C. Economy. Studies in Roman Property. Istorii.. Paris. tr.R. Rolul armatei romane. (ed. L’ordre équestre à l’époque républicaine.. N.. Gramatopol. Warry. Obs. I a. (ed. Society and Culture.1963.. Paris.. G. 1957. 1976. 2 vol. Războaiele civile. 1992. Party politics in the Age of Caesar. Buc. Giardina Andreea. I. 1969. idem (ed. M. N.. 1957.A. Frenkian. lui Ti. N. Roman Politics and Criminal Courts 149-78 B. Talbert. Giardina Andreea.. legislaţia agrară republicană . Paris. Histoire des institutions de l’Antiquité. vol I.1968. Crawford. 1949. Buc . 5. Londra. vol V.1987. Oxford. The Senate of Imperial Rome.. tr. Des ordres à Rome. Bucuresti. tr. Berkeley. Le metier de citoyen à l’époque républicaine. Paris. Barbu-Buc. rom. Greece and Rome at War.C. tr. La crise de l’Empire Romain…. idem. Mentalités et institutions politiques romaines. The Social History of Rome. Istoria războiului Iudeilor împotriva romanilor. biogr. De Re Rustica. Lucrări gen:Alföldi. L’Homme romain. Columella. 1990. tr.. Acsan.:Cizek. E. A.: Brisson... o nouă axiologie a pământului. 2.Instituţii politice republicane Polybios. 1988. The Augustan Aristocracy. Cornelius Sylla .). 20-65 Ellul. Tacitus. Armata în marş şi acţiune. rom. Saller. N. idem. L’Homme romain. Războaiele civile.1963. 1997. Surse:Appianus. fisura concordiei sociale republicane . Londra. The Roman Empire.problema împroprietăririlor în epoca imperială. lat-fr. Problèmes de la guerre à Rome. Buc. Syme. 19 sqs. Roma republicana. Lucr.Londra 1973. Berkeley. Lucius Iunius Moderatus. Paris.I. Istorii-tr.:Cizek. Oxford. ed bilingv.. L. tr.J.Criza sec.I. 1980. 1984.. tr.R. biogr. Popescu şi A. tr.Cl. tr. Mentalités et institutions politiques romaines. Paris.S. Paris. Garnsey. 1976. Organizarea militară în Roma Antică Soldaţi şi comandanţi.rolul proprietăţii private funciare până la reforma militară a lui C. E. cartea I Plutarh.P.M. The Roman Revolution. Gen. Istorii. M. şi Caius Gracchus. Plutarh. I-1966.1997. 1974. Piatkowski. instituţia imperială . 1984. II. Buc. 1985. Marius. III-1995. Paris..-solidarităţi şi rupturi. Vieti paralele. Opere.The last generation of Roman Republic. 1990. C. Vieti paralele. Les agronoms latins. Analele. Frenkian. D. Antonius vol IV. Wolf şi I. 3. Ross-Taylor. M. Sylla. The Roman Soldier. Buc.. J.. Watson. 1964. III. rom. Lascu... Paris. rom. Tulius Cicero. C. J. Lascu. 1961.. Paris.). Viaţa în Castru. tr. G. Rendre à César. 1971. Lucrări gen. M. J. London. L.R. 1981. Cambridge-Massachusets. Nicolet. 1992. 1962. .. G. D. N. 1964. Gruen.1 punct se acordă din oficiu.. R.P. obligatoriu cartea a VI-a Lucrări gen.) Flavius Iosephus. Nissard. rom. Paris.Proscripţiile din 43 a. Barbu-Buc. 1984.. A.ILS 244 Surse: Tacitus. Cambridge. E. Barbu. Surse: Polybios. Opere. C. Buc. Économie et société dans la Rome Antique. 1966-1974. Princetown. P. rom. 1990.:Cizek. ed. Caesar vol.Proscripţiile lui L.1988. E. M. 1. The Ancient Economy. Instituţii politice imperiale Modificări imperiale-nivele instituţionale şi cariere publice. Lucrări gen. Buc.. Paris 1969. Popescu. (cartea a VI-a.. 1864. C. p. Buc . 1ed. Paris. Nicolet. Chr.). Buc. Warfare in the Classical World.). 1983.. 1966.Pământul şi problematica agrară în lumea romană-consecinţe economico-sociale ale expansiunii militare . 1939. Finley.I.

The Architecture of Roman Temples: from the Republic to the Middle Empire. Arheologia romană.. New York. 1979. Roma şi destinul ei. R.engl P. 2006. 1994.. d. tr. R. Iaşi. Green.D. 2007 Etienne. Ioana Costa. E. De arhitectura. Ph. Drumuri ș i apeducte Bibliografie:Vitruvius. M Gramatopol. cartea a VI-a (vol 1-1966 . Buc. tr.... M. Costa . 3. Rome The late Empire. Marcus Aurelius) și monumente triumfale Flavius Iosephus. Rome The late Empire. 2 vol.. Acsan. R. Arheologia romană. 1957. Arhitectura cu destinaț ie ș i simbolistică militară (două seminarii): a. G. Buc..B. Brillant. Ligia. Bibliografie: Vitruvius.. Leiden.. 1964..Beneventum.M. Buc. Buc. York. Tehnici ș i materiale de construcț ii.Ara Pacis.. 1971. insula.engl P. Wallace h. Arta romană de la republică la Constantin. Wallace-Hadrill.. mai ales Ep. Londra. Londra. R.. Pompeii AD 79: Essays and Catalogue. 2005 Tudor. Brillant.. rom. Costa . Campbell. Arcul lui Constantin cel Mare . Rich. 1997. (eds).. 27 BC-AD 378. tr... Buc. Tudor D. tr. Castre c. Tr. 1967.G. M Gramatopol. Tr. Wheeler M. Arheologia romană. Ligia. Epistole către Lucilius. D.. tr. Guide archeologiche. Orlin.. J. Buc. Houses and Society in Pompeii and Herculaneum. R. Evaluare scrisă – Ultimul seminar –pentru obț inerea a 5 puncte Lucrarea va consta din analiza (descriptivă. 1970. Buc) Bianchi-Bandinelli. iconografică și contextuală) a două edificii . Buc. villae Bibliografie minimală: Vitruvius.. Green. 1985. G. I. J. R.. F. Herdan. cărţile 35-36.. 1964 Seneca.Roma). W. Milan. tr. Cousin. Histoire politique et psychologique. R.Wolf şi I. F. Paris.. Roman Art and Arhitecture. 1979. Arheologia romană. 2. tr. Buc.. Aries. Arta romană de la republică la Constantin. Enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate. Roman Legionary Fortress. Ara Pacis. Wheeler M. J. tr.. Buc. De arhitectura. tr. Coarelli. Religion and Politics in the Roman Republic. Ionescu. 2006. C. Buc.Roma.. Ionescu. R. Duby.. 1976. (eds). D. Bucureşti. Surse ale studierii arhitecturii Romei Antice.. Rossini. 1985. Bibliografie: Polybios. al VI-lea. Costa . Bucureşti. Roma. M. Londra. Roma.. 1978. 1971 Brillant. Etienne. Gr. 1976.. Istoria războiului Iudeilor împotriva romanilor.. J. Cantacuzino. Oxford. M Gramatopol. tr.B. Pompeii AD 79: Essays and Catalogue. Viaţa cotidiană la Pompei. tr. Guţu. Popescu şi A. Viaţa cotidiană la Pompei.. Ward Perkins. tr. 1964 Bayet.. 2007. 2004.. G... Tudor. Buc. 1978. Condiț ia arhitectului. ed. Guide Archaelogiche.Grupa de Istoria Artei 1. Bârzu. Temples. Arheologie generală. D. 1991. Bianchi-Bandinelli. Buc. b. Piatkowski.. 1971 Bloch. M.. 86. Buc. Gr. 1997 5. Arta romană de la republică la Constantin. Tudor D. Arhitectura sacră ș i relaț ia ei cu domeniul politic (arhitectura forumurilor) 4. 1964. vol II. Buc. Coarelli. La religion romaine. Istorii. Tr. Cantacuzino. mai ales vol. Arcul lui Traian . Buc. 1976. Houses and Society in Pompeii and Herculaneum.. O.. Istoria vieţii private. rom. 1976.. Green. G. Londra. Gr. A. Antoninus Pius. Buc. B şi D Sluşanski. 1985. Ionescu.. tr. Cantacuzino. A. Arce (Arcul lui Titus-Roma.Roma. columne (Traian. 1979. Wallace-Hadrill. Stamper J. Altare . Arheologie generală. tr. Brian D. Roman Art and Arhitecture. 1994 Bârzu. G. Bianchi-Bandinelli. 1970. N.B. 1994. Rome The late Empire. 1964 Plinius. Arhitectura domestică: domus. Roma. R. City and Country in the Ancient World.. J.engl P. De arhitectura. Ward Perkins. Arcul lui Septimius Severus .

Un punct se acordă din oficiu.NOTA FINALĂ pentru grupa de Istoria artei este compusă din punctele obț inute la seminar adăugate la evaluarea orală a cursului (pentru 4 puncte). .