Vasiona

Belina Nabubrela Naborana Večnošću kojoj stvara zvuk Krc Naprslo jaje Natopljeno mastilom svemira U kom sunce bukti Probija se kroz naprsline Novog života Sve je sabrano u toj belini U toj tami Kroz krike radjanja univerzuma Komete najavljuju nove putanje.

Život
Prvi udah od jednoga veka Poslednji pogled može trajati još duže Sa ljubavima od dve godine Emocijama zgnječenim u po 12 minuta I 60 sekundi fokusa koji razdeljuju Strast i smrt. A u medjuvremenu muk Tišina koja se skriva iza kolebanja Mesnate grane račvaju se ka nebu U žuborećem viorenju vetra. Volim tvoj pogled I dodir koji me bisernom čini Jedino moje viorenje.. Iza senke juga ležiš samo ti. Samo na tvojoj tinji počiva vasiona. Crpi svetlost.

Identitet Sagledavam se netremice Svakog dana Jedna trun Počiva u utrobi Hvata zalet svoje vriske Pred mojim pogledima Crvena Jarka Zove Nisam ja Nije ni moj pogled u smehu vasione Niti plač u cviljenju pasa Kvrga na nosu ne najavljuje velike sudbine. Sa pokretima koreografije Travke na dnu reke Uspavana je moja nutrina. . Smrt Svaki put po jedno Zrno na zrno U peščaniku Slaže se Sliva Do poslednjeg koje će zatvoriti kapke Otvoriti svetlost Sravnjena je stvarnost Radosno pleše u svom nepostojanju Zauvek.

Smeje se planeta Kaplju nebesa Nad belim papirom Rasplamtanim životom Koji je ništavilo Ili je ono u njemu. Kralj je umro Živeo kralj! . Popunjavaju svaku prazninu Čoveka Koji je ništavilo Ili je ono u njemu.Obnavljanje Užarena masa počiva na crnilu Plovi beskrajno u obojenoj tami Koja je ništa Ništa nas hrani Žutilo u kori kometa ničega Elektroni se kreću sporije od misli Obitavaju Kada se mastilo izlije po svemu nastaju konture Reči nastanjuju ništavilo Ili ono njih Izdanak pod stenom Krcka pod mrazom Verne suncu postojanja Pomaljaju se ruke Sitne Zelene Pipci oktopoda. Zar je bitno. Otimaju se Grabe Previru Lome Sve te životinjice Rastrčavaju se u jednom dahu.