UČENICI S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

ZAVRŠNI BILTEN

ORGANIZACIJSKI ODBOR
1. 2. 3. 4. Nikola Perković - predsjednik Stjepan Crnokić, Edita Ružić, Višnja Popović,

5. Danijela Puniš

PRIJAVLJENE EKIPE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
naziv Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Osnovna škola Milana Amruša Osnovna škola Voštarnica Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osnovna škola Josipa Matoša Škola za odgoj i obrazovanje Centar za odgoj i obrazovanje Centar za autizam Osnovna škola "Nad lipom" Osnovna škola Julija Kempfa Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Osnovna škola Marina Držića Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac) Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Centar Liče Faraguna Osnovna škola 22. lipnja Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" mjesto VELIKA GORICA SAMOBOR BUDINŠČINA DARUVAR ŠIBENIK SPLIT ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN KRIŽEVCI RIJEKA VIROVITICA SLAVONSKI BROD ZADAR OSIJEK VUKOVAR PULA ČAKOVEC ZAGREB ZAGREB POŽEGA VINKOVCI DUBROVNIK ZAGREB ZAGREB LABIN SISAK ZAGREB KOPRIVNICA voditelji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 učenici 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 5 5 6 2 5 6 3 6 6 4 158 atletika 6 4 2 6 3 3 6 0 5 5 1 6 6 2 4 3 4 4 2 2 5 6 1 5 4 3 6 3 4 111 plivanje 0 2 4 0 3 3 0 6 0 1 4 0 0 4 2 3 2 0 4 3 0 0 1 0 2 0 0 3 0 47

DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2012. GODINE

PLIVANJE
DATUM: 5.5.2012.

UČENICI S INTELEKTULANIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

BAZEN KANTRIDA RIJEKA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO: MIROSLAV JELOVICA STJEPAN CRNOKIĆ LEA MILETIĆ

Vrhovni sudac: Starter: Pomoćni starter: Sudac stila: Glavni mjeritelj: Obrada podataka:

LEA MILETIĆ DORA JEČMENICA TEA VRCELJ ANA MARIA KNEŽEVIĆ ANDREA RUTAR DUBRAVKO SEVER

DISCIPLINA Prezime i ime

1

LMR

01.01.1997. i mlađi Ime centra/škole

Ž

25m SLOBODNO

Rezultat

Plasman 1 2 3 4

Dragana MIŠKOVIĆ Elvira DOROSLAVAC NIKOLINA VRBANČIĆ Martina HORVAT Mihaela ŠPRLJAN
DISCIPLINA Ime i prezime 2

Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan Štark' Osijek Osnovna škola 'Josip Matoš' Vukovar Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik
LMR 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole M 25m SLOBODNO

00:25.01 00:28.03 00:28.36 00:30.13 Rezultat

Plasman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Denis FERO Zoran KRALJEVIĆ Kristijan MIHALJEVIĆ Stipe JURIĆ Filip NELOVIĆ Robert MILOVANOVIĆ Ivan KESTEN Kristijan KNEŽEVIĆ Stjepan ŽERAVICA Petar HARAMBAŠIĆ Matija HORVAT * Ivica PUŽ
* 1.1.1997 i mlađi

Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan Štark' Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska) Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)

00:14.43 00:15.62 00:15.73 00:17.51 00:17.70 00:19.47 00:20.10 00:24.46 00:25.56 00:27.24 00:27.62 00:50.79

DISCIPLINA Ime i prezime

3

LMR

31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole

Ž

25m PRSNO

Rezultat

Plasman 1 2 3 4 5 6 7

Željka BARJAKTAREVIĆ Slavica KRSTIĆ Tanja BRKIŠ Martina GRČIĆ Jelena MARKOVIĆ Valentina MEDVED Ivana ABRAMOVIĆ Franka LACKOVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb Osnovna škola 'Nad lipom' Zagreb

00:25.98 00:27.93 00:34.28 00:36.46 00:42.72 00:47.11 00:55.71 -

DISCIPLINA Ime i prezime DRAGANA MIŠKOVIĆ VALENTINA GLASNOVIĆ

4

LMR

01.01.1997. i mlađi Ime centra/škole

Ž

25m PRSNO

Rezultat 00:32.81 00:33.68 00:34.09 00:34.35 00:37.64

Plasman 1 2 3 4 5 Plasman 1 2 3 4 5 6 7 8 Plasman 1 2 3 4 5

MARTINA HORVAT
ELVIRA DOROSLAVAC JOSIPA LOVRIĆ DISCIPLINA Ime i prezime 5

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar
LMR 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole M 25m PRSNO

Rezultat

Denis FERO Stipe JURIĆ Zoran KRALJEVIĆ Robert MILOVANOVIĆ Stjepan ŽERAVICA Vlado MARAČIĆ Ivan ZVONAREVIĆ Ivica PUŽ
DISCIPLINA Ime i prezime 6

Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska) Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska)
LMR 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole M 25m LEĐNO

00:18.55 00:20.93 00:21.44 00:24.41 00:25.18 00:27.65 00:30.11 00:49.06
Rezultat

Kristijan BOSAK Ivan KESTEN Dario ŠALDIĆ * Ivan ZVONAREVIĆ * Kristijan KNEŽEVIĆ
* 1.1.1997 i mlađi

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb

00:21.76 00:21.95 00:30.20 00:34.01 00:43.74

DISCIPLINA Ime i prezime

7

UMR

31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole

Ž

25m SLOBODNO

Rezultat

Plasman 1 2 3 4 5 6 7

Ružica MARUIĆ Željka BARJAKTAREVIĆ Lucija MIJOLOVIĆ Isabella HUJIĆ Dalia PETANI Ana BAŠIĆ Saša ŠOBAT *
* 1.1.1997 i mlađi

Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Voštarnica Zadar Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za autizam Zagreb

00:22.69 00:23.10 00:26.51 00:27.49 00:35.09 00:38.22 00:50.75

DISCIPLINA Ime i prezime

8

UMR

31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole

M

25m PRSNO

Rezultat

Plasman 1 2 3 4

Marin MALIĆ Filip NELOVIĆ Robert MILOVANOVIĆ Marko PEJIĆ Ivica VIDULIĆ Pile PETROVIĆ Periša MUSTAHINIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za autizam Zagreb Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik

00:21.70 00:24.36 00:25.11 00:27.22 00:27.45 00:30.37 00:40.93

5 6 7

DISCIPLINA Ime i prezime

9

UMR

31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole

Ž

25m PRSNO

Rezultat

Plasman 1 2 3 4

Lucija MIJOLOVIĆ Edita HRUSTIĆ Ružica MARUIĆ Iva IVANOV

Osnovna škola Voštarnica Zadar Osnovna škola 'Nad lipom' Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Osnovna škola Voštarnica Zadar

00:28.92 00:31.04 00:31.38 00:53.12

DISCIPLINA Ime i prezime

10

UMR

31.12.1996. do 31.12. 1991. Ime centra/škole

M

25m LEĐNO

Rezultat

Plasman 1 2 3 4

Marin MALIĆ Ivica VIDULIĆ Marko PEJIĆ Pile PETROVIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

00:18.11 00:21.38 00:26.60 01:14.31

DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2012. GODINE

ATLETIKA
DATUM: 5.5.2012.

UČENICI S INTELEKTULANIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

GRADSKI STADION POREČ

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO: SINIŠA IVANIŠEVIĆ VIŠNJA POPOVIĆ Vrhovni sudac:

LMR TRČANJA
9:45 (1) DISCIPLINA Prezime i ime 1 LMR Ime centra/škole 01.01.1997. i mlađi Ž STAZA 2 3 4 1 5 16,94 17,2 18,43 18,73 1 2 3 4 100m Plasman

ALEKSANDRA VUJASINOVIĆ VALENTINA HRŽENJAK NIKOLINA OPUVAČIĆ JASMINA HORVAT MARIJA GALIĆ
9:45 (2)

Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

DISCIPLINA Prezime i ime

2

LMR Ime centra/škole

31.12.1996. do 31.12. 1991.

Ž STAZA 2 4 6 5 3 1

100m

Plasman

ANA VRCIĆ VESNA BOROŠA PETRA HORVAT KRISTINA PAPAK SEVERINA ORŠOŠ MATEJA STUBIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Centar za odgoj, obrazovanje "Dubrava" Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Škola za odgoj i obrazovanje Pula

15,36 16,04 16,18 17,08 18,03 18,04

1 2 3 4 5 6

LMR TRČANJA
9:55 DISCIPLINA Prezime i ime 3 LMR Ime centra/škole 01.01.1997. i mlađi M STAZA 1 4 1 5 1 3 5 3 2 5 4 2 4 2 5 1 3 2 4 4 2 1 3 3 14,16 14,81 14,92 15,06 15,32 15,68 16,02 16,08 16,12 16,16 16,25 16,86 17,15 17,28 17,6 17,7 17,85 17,99 18,18 18,28 18,96 19,03 21,95 22,35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 100m Plasman

IVICA HAVLIČEK NIKOLA GAL LUKA KOVAČEVIĆ DANIJEL GOLUB DRAGAN BOGDAN ZLATKO PERUŠUN MEĐID OSMANI IVAN MAHULIK TOMISLAV GRUDIČEK ANTONIJO POŽARIĆ BRANKO PRELOŽNJAK ANTONIO JAKUPOVIĆ ADRIAN MINKOŠ ILIJA OGNJENOVIĆ FILIP ANTOLOVIĆ JURICA KUSTURIĆ STJEPAN MIRENIĆ JOSIP ŠTEFANAC ADAN BILALIČ DOMINIK MIŠLJENOVIĆ ADAM JOZIĆ TIHOMIR IVANČEVIĆ SILVIJO JURIĆ KRISTIJAN LOVRENČIĆ

Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Osnovna škola 22. lipnja Sisak Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola 22. lipnja Sisak

LMR TRČANJA
10:10
DISCIPLINA 4 LMR 31.12.1996. do 31.12. 1991.

M STAZA 3 1 2 1 4 2 5 3 4

100m

Plasman

Prezime i ime MATE RAMIĆ STJEPAN ŠIRANOVIĆ MARIO MATLEKOVIĆ KRISTIJAN HEGOL TOMISLAV GOLUB ANTONIJO RUŽIĆ DOMAGOJ TOLIĆ ANTONIJO JANČEK SINIŠA ZAJEC

Ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje "Dubrava" Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj, obrazovanje "Dubrava" Zagreb

12,72 12,94 13 14,1 15,1 15,58 19,21 DNF DNF

1 2 3 4 5 6 7 0 0

10:20 DISCIPLINA Prezime i ime MATEJA ZEBEC TEREZA KOLIĆ DOROTEA BIKANEC STEVANA VUJASINOVIĆ IVANA BALOG 5 LMR Ime centra/škole 01.01.1997. i mlađi Ž STAZA 53,83 54,56 57,19 01:02,9 01:04,0 1 2 3 4 5 300m Plasman

Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

LMR TRČANJA
10:25
DISCIPLINA 6 LMR 01.01.1997. i mlađi

M STAZA 5 1 2 3 1 5 3 4 4 2

400m

Plasman

Prezime i ime LUKA VRBANEC MARTIN BUKOVČAK MARKO GAL IVICA TOMLJANOVIĆ ZORAN ARTMAGIĆ VINETO GUSHANI DOMINIK STANČIĆ IVAN RIHTAR TOMISLAV LAVOR EDDY STEVANOVIĆ

Ime centra/škole Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

01:06,2 01:06,8 01:07,8 01:09,9 01:16,1 01:22,5 01:23,3 01:23,4 01:29,7 01:33,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10:35
DISCIPLINA 7 LMR 31.12.1996. do 31.12. 1991.

M

400m

Plasman

Prezime i ime JOSIP BALOG DARIO PRESPLJANIN MARKO HORVATIĆ SUAD HAJRIZI MIHAEL JANČEK PATRIK KARANFILOV KARLO KEIĆ DARIO MILETIĆ

Ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb 1:04.40 01:05,6 01:06,8 01:08,2 01:09,2 1:10.97 1:11.75 DNF 1 2 3 4 5 6 7 DNF

UMR TRČANJA
9:30 (2)
DISCIPLINA 8 UMR 31.12.1996. do 31.12. 1991. M 60 m

Plasman
1 2 3 4 5 6 7 8

Prezime i ime DARKO KRZNARIĆ ŽELJKO ZLATAR DAVOR MARINCEL LUKA POSAVEC TOMISLAV BRAJDIĆ MATEO GIRAK IVAN PAJUR PETAR KREŠIMIR BRALIĆ

Ime centra/škole

STAZA 3 5 2 2 4 4 3 5 8,75 8,81 8,96 10 10,05 10,11 10,5 11,54

Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac) Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac"

9:30 (1)
DISCIPLINA 9 UMR 31.12.1996. do 31.12. 1991.

Ž STAZA 6 5 4 1 2 3

60 m

Plasman
1 2 3 4 5 6

Prezime i ime MARIJANA PAVIĆ ŽELJKA DAMJANOVIĆ MARTINA BENKOVIĆ LORENA SULIMANI SANJA NEŽIĆ TEA RADOJKOVIĆ

Ime centra/škole

Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Centar Liče Faraguna Labin Centar Liče Faraguna Labin Centar Liče Faraguna Labin

10,88 11,15 12,28 15,29 15,76 20,8

LMR BACANJA
11:00 (4)
DISCIPLINA 10 LMR 01.01.1997. i mlađi M

Bacanje loptice

1.

2.

3.

Rezultat
49,86 48,57 44,60 43,74 40,92 39,30 34,76 34,28 31,60 30,70 29,37 28,17 25,37 22,55 20,07 17,51 14,41

Plasman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Prezime i ime DRAGAN BOGDAN MARKO GAL MARTIN BUKOVČAK EDDY STEVANOVIĆ SREĆKO RIMAC ZLATKO PERŠUN DOMINIK STANČIĆ IVAN CRVENKOVIĆ IVAN RIHTAR JOSIP ŠTEFANAC NIKOLA FRŽULJEVIĆ DARIO BEGOVIĆ TOMISLAV LAVOR KRISTIJAN LOVRENČIĆ NEVEN 0BROVAC ADNAN BILALIĆ SILVIO JURIĆ

Ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Julija Kempfa Požega Škola za odgoj i obrazovanje Pula Osnovna škola 22. lipnja Sisak
2 3 1 17 15 11 18 13 16 8 6 12 4 10 5 7 9

10:40
DISCIPLINA 11 LMR 31.12.1996. do 31.12. 1991. M

Bacanje kugle 4 kg

1.
10,65 10,55 10,32 10,17

2.
10,24 10,32 9,26 9,3

3.

Rezultat
10,65

Plasman
1 2 3 4

Prezime i ime STJEPAN ŠIRANOVIĆ BORIS ĐONDRAŠ MARIO MATLEKOVIĆ TOMISLAV GRUDIČEK +

Ime centra/škole Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci

10,24

10,55 10,32

10,15

10,17

11:00 (3)

LMR BACANJA
DISCIPLINA 12 LMR 01.01.1997. i mlađi Ž

Bacanje loptice

1.

2.

3.

Rezultat
23,88 22,84 21,19 18,92 18,88 16,57 11,81

Plasman
1 2 3 4 5 6 7

Prezime i ime ALEKSANDRA VUJASINOVIĆ KATARINA MARKOVIĆ GABRIJELA BUNJAČKI SANJA CIKAŠ IVA BUŠIĆ ADISA REDŽEPI ANA PERGL

Ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za autizam Zagreb Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod
1 5 7 2 3 6 4

11:00(2)

UMR BACANJA
DISCIPLINA 13 UMR Ime centra/škole 31.12.1996. do 31.12. 1991. M Bacanje loptice

1. 2. 3. Rezultat Plasman
42,44 35,22 41,63 29,96 28,91 22,63 11,71 1 3 2 4 5 6 7

Prezime i ime HRVOJE DERMIŠEK LUKA POSAVEC DRAGO BUŠNJA TOMISLAV BRAJDIĆ PETAR KREŠIMIR BRALIĆ ANTE DERMIŠEK + MARKO PETROVIĆ 11:00(1)
DISCIPLINA 14

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za rehabilitaciju Zagreb (Paunovac)

4 1 3 7 2 6 5

UMR

31.12.1996. do 31.12. 1991.

Ž

Bacanje loptice

1. 2. 3. Rezultat Plasman
20,95 18,62 1 2 3 4 5 6 7 8

Prezime i ime MARTINA BENKOVIĆ ZELJKA DAMIJANOVIĆ MARIJANA PAVIĆ LORENA SULIMANI ANJA HRUPAČKI AZRA AVDIĆ VALENTINA GAŠPARIĆ SANJA NEŽIĆ

Ime centra/škole

Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar"

4

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica
Centar za autizam Zagreb Centar Liče Faraguna Labin Centar za rehabilitaciju Zagreb (Paunovac) Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik Centar za rehabilitaciju Zagreb (Paunovac) Centar Liče Faraguna Labin
2 6 1 3 5

15,65 10,72 10,23 8,00 7,44 7,35

11:10 (2)

LMR SKOKOVI
DISCIPLINA 15 LMR 01.01.1997. i mlađi M Skok u dalj s mjesta

1.

2.

3.

Rezultat
227,00 223,00 215,00 212,00 210,00 202,00 190,00 190,00 186,00 183,00 174,00 172,00 167,00 164,00 160,00 157,00 151,00 150,00 147,00 143,00 140,00 136,00 130,00 107,00 102,00

Plasman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Prezime i ime IVICA TOMLJANOVIĆ NIKOLA GAL SREĆKO RIMAC LUKA KOVAČEVIĆ IVAN MAHULIK LUKA VRBANEC IVICA HAVLIČEK ANTONIO JAKUPOVIĆ IVAN CRVENKOVIĆ JURICA KUSTURIĆ ANTONIO POŽARIĆ DARIO BEGOVIĆ ZORAN ARTMAGIĆ ADRIAN MINKOŠ STJEPAN MIRENIĆ DANIJEL GOLUB BRANKO PRELOŽNJAK ILIJA OGNJENOVIĆ MEĐID OSMANI VINETO GUSHANI FILIP ANTOLOVIĆ NIKOLA FRŽULJEVIĆ TIHOMIR IVANČEVIĆ NEVEN 0BROVAC ADAM JOZIĆ

Ime centra/škole Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar
8 4 25 5 9 26 3 13 23 6 27 22 15 7 18 28 20 21 12 14 19 11 1 10 2

LMR SKOKOVI
11:52 (2)
DISCIPLINA 16 LMR
31.12.1996. do 31.12. 1991.

M

Skok u dalj sa zaletom

1.

2.

3.

Rezultat
522,00 520,00 488,00 464,00 440,00 433,00 430,00 424,00 412,00 402,00 375,00 348,00 172,00

Plasman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Prezime i ime JOSIP BALOG MATE RAMIĆ MARKO HORVATIĆ DARIO PRESPLJANIN SUAD HAJRIZI PATRIK KARANFILOV SINIŠA ZAJEC KRISTIJAN HEGOL ANTONIO JANČEK MIHAEL JANČEK ANTONIJO RUŽIĆ DARIO MILETIĆ DOMAGOJ TOLIĆ MARKO OREŠKI +

Ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj, obrazovanje "Dubrava" Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje "Dubrava" Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
7 11 10 17 14 1 4 8 15 16 9 6 5 12

LMR SKOKOVI
11:51 (1)
DISCIPLINA 17 LMR 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ž Skok u dalj sa zaletom

1.

2.

3.

Rezultat
332,00 323,00 311,00 283,00

Plasman
1 2 3 4

Prezime i ime KRISTINA PAPAK LUCIJA ČELIĆ MARIJA ŠATVAR + PETRA HORVAT

Ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda
2 4 1 3

11:10 (1)
DISCIPLINA 18 LMR 01.01.1997. i mlađi Ž

Skok u dalj s mjesta

1.

2.

3.

Rezultat
200,00 194,00 186,00 185,00 180,00 179,00 178,00 177,00 170,00 155,00 154,00 126,00 126,00 123,00

Plasman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prezime i ime KATARINA MARKOVIĆ TEREZA KOLIĆ SANJA CIKAČ MATEJA ZEBEC GABRIJELA BUNJAČKI STEVANA VUJASINOVIĆ JASMINA HORVAT VALENTINA HRŽENJAK DOROTEA BIKANEC IVANA BALOG NIKOLINA OPUVAČIĆ ANA PERGL ADISA REDŽEPI IVA BUŠIĆ

Ime centra/škole Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Daruvar Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Osnovna škola "Nad lipom" Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osijek Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci
9 1 12 7 14 5 3 11 15 4 6 8 10 13

UMR SKOKOVI
10:40 DISCIPLINA Prezime i ime HRVOJE DERMIŠEK DAVOR MARINCEL DARKO KRZNARIĆ ŽELJKO ZLATAR FILIP KULONJA ANTE DERMIŠEK + MATEO ČIRAK AGIM LUMA + 19 UMR 31.12.1996. do 31.12. 1991. M Skok u dalj s mjesta

1. 227,00 191,00 198,00 179,00 176,00 147,00

2. 228,00 193,00 204,00 198,00 181,00 176,00 170,00 136,00

3. 233,00 206,00 200,00 186,00 178,00 159,00 154,00

Rezultat

Plasman

Ime centra/škole

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Osnovna škola Voštarnica Zadar Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac)

233,00 206,00 204,00 198,00 181,00 176,00 170,00 147,00

1 2 3 4 5 6 7 8

DRŽAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 2012. GODINE

SVEČANOST
DATUM: 5.5.2012.

UČENICI S INTELEKTULANIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Hotel Delfin - Zelena Laguna, Poreč

Sastavi momčadi:
1. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, ČAKOVEC Voditelj(i): Santino Debelec Josip Geček Sastav: Martin Bukovčak, Dragan Bogdan, Jasmina Horvat, Ivana Balog

2.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "RUDOLF STEINER", DARUVAR Voditelj(i): Goran Bence Olja Radojević Sastav: Tereza Kolić, Dario Prespljanin, Tihomir Ivančević , Adam Jozić, Ivica Havliček

3.

OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA, DUBROVNIK Voditelj(i): Goran Tomaši Gordana Martinović Sastav: Azra Avdić, Periša Mustahinić

4.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI, KARLOVAC Voditelj(i): Vesna Milanković Vladimir Martišković Sastav: Ana Živčić, Nikolina Vrbančić, Matija Horvat, Martina Grčić, Robert Milovanović, Vlado Maračić

5.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "PODRAVSKO SUNCE", KOPRIVNICA Voditelj(i): Ranko Celišćak Vinko Jurenec Sastav: Marko Gal, Nikola Gal, Stevana Vujasinović, Aleksandra Vujasinović

6.

CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN Voditelj(i): Ivana Marušić Dragana Ninić Sastav: Lorena Sulimani, Sanja Nežić, Tea Radojković

7.

OSNOVNA ŠKOLA JULIJA KEMPFA, POŽEGA Voditelj(i): Dario Pisker Aleksandra Salontai Pavković Sastav: Ivica Tomljanović, Ivan Mahulik, Tomislav Lavor, Neven 0brovac, Nikola Fržuljević

8.

ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, PULA Voditelj(i): Vanja Marković Pavlina Miljković Sastav: Denis Fero, Ana Bašić, Patrik Karanfilov, Mateja Stubić, Mateja Zebec, Adnan Bilalić

9.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, RIJEKA Voditelj(i): Ivan Tomičić Snježana Petković Sastav: Isabella Hujić, Pile Petrović, Jelena Marković, Ivan Kesten, Međid Osmani

10. CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OMLADINE, SAMOBOR Voditelj(i): Ivica Rabuzin Dražen Klarić Sastav: Stjepan Širanović, Mario Matleković, Petar Harambašić, Kristijan Mihaljević

11. OSNOVNA ŠKOLA 22. LIPNJA, SISAK Voditelj(i): Dejan Musić Miloš Bosančić Sastav: Josip Štefanac, Antonio Jakupović, Silvio Jurić, Darko Krznarić, Tomislav Brajdić, Kristijan Lovrenčić

12. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI", SPLIT Voditelj(i): Miljenko Gaćina Vladislav Matković Sastav: Marin Malić, Slavica Krstić, Ružica Marić, Mate Ramić, Lucija Čelić, Željko Zlatar

13. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "ŠUBIĆEVAC", ŠIBENIK Voditelj(i): Nikica Blažević Jovo Krasić Sastav: Ana Vrcić, Boris Đondraš, Petar Krešimir Bralić, Mihaela Šprljan, Zoran Kraljević, Stipe Jurić

14. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "TOMISLAV ŠPOLJAR", VARAŽDIN Voditelj(i): Ivanka Jakopec Natalija Luić Sastav: Martina Benković, Drago Bušnja, Valentina Hrženjak, Severina Oršoš, Zlatko Peršun

15. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I OMLADINE, VELIKA GORICA Voditelj(i): Željko Vušak Kristina Majdak Sastav: Dominik Mišljenović, Stjepan Mirenić, Filip Antolović, Branko Preložnjak, Ilija Ognjenović

16. OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, VINKOVCI Voditelj(i): Mirela Posarić Nada Bertić Sastav: Ante Dermišek, Hrvoje Dermišek, Dario Begović, Ivan Crvenković, Sanja Cikač, Iva Bušić

17. CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA, VIROVITICA Voditelj(i): Marijana Strija Marija Navarra Sastav: Antonijo Janček, Mihael Janček, Srećko Rimac, Davor Marincel, Željka Damjanović

18. OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA, VUKOVAR Voditelj(i): Stjepan Sertić Ljiljana Ogrizović Sastav: Dario Šaldić, Eddy Stevanović, Dominik Stančić, Elvira Doroslovac, Josipa Lovrić

19. OSNOVNA ŠKOLA "NAD LIPOM", ZAGREB Voditelj(i): Vesna Omerović Željka Hranjec Sastav: Dorotea Bikanec, Dario Miletić, Edita Hrustić, Franka Lacković

20. CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAGREB - ORLOVAC, ZAGREB Voditelj(i): Davor Ivasović Nenad Lojen Sastav: Ivan Pajur, Valentina Gašparić, Anja Hrupački, Marko Petrović, Agim Luma

21. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAGORSKA, ZAGREB Voditelj(i): Davor Lukačević Sanja Prah Sastav: Josip Balog, Kristijan Hegol, Antonijo Ružić, Marko Horvatić, Stjepan Žeravica, Ivica Puž

22. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ZAJEZDA, BUDINŠČINA Voditelj(i): Denis Sušac Krunoslav Vragović Sastav: Kristina Papak, Valentina Medved, Petra Horvat, Željka Bajrektarević, Kristijan Bosak

23. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU , KRIŽEVCI Voditelj(i): Snježana Mergon Siniša Klasić Sastav: Martina Horvat, Marija Šatvar, Tomislav Grudiček, Marko Oreški, Luka Posavec

24. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "IVAN ŠTARK", OSIJEK Voditelj(i): Jasna Ižaković Edit Lemal Sastav: Filip Nelović, Dragana Mišković, Luka Kovačević, Jurica Kusturić, Nikolina Opuvačić, Adrian Minkoš

25. OSNOVNA ŠKOLA MILANA AMRUŠA, SLAVONSKI BROD Voditelj(i): Aleksandar Lukić Josip Gašparac Sastav: Suad Hajrizi, Vineto Gushani , Zoran Artmagić, Ana Pergl, Katarina Marković, Adisa Redžepi

26. OSNOVNA ŠKOLA VOŠTARNICA, ZADAR Voditelj(i): Darinka Dokoza-Nikpalj Darija Švorinić Sastav: Mateo Čirak, Filip Kulonja, Ivica Vidulić, Lucija Mijolović Mijolović, Dalia Petani, Iva Ivanov

27. CENTAR ZA AUTIZAM, ZAGREB Voditelj(i): Andrijana Đumlan Cetin Sandra Jadrijević Sastav: Valentina Glasnović, Saša Šobat, Ivan Zvonarević, Marko Pejić, Gabrijela Bunjački, Marijana Pavić

28. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, PREKRIŽJE, ZAGREB Voditelj(i): Dragan Dević Vlado Strbad Sastav: Tomislav Golub, Ivan Rihtar, Karlo Keić, Luka Vrbanec, Antonio Požarić, Danijel Golub

29. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "DUBRAVA", ZAGREB Voditelj(i): Mijo Drašković Željka Kapeš Zembić Sastav: Siniša Zajec, Domagoj Tolić, Ivana Abramović, Tanja Brkiš, Kristijan Knežević