PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SEJARAH TINGKATAN 1) SMK PASIR BESAR (Digubal mengikut Dokumen Standard Prestasi

)

NAMA : NO. KAD PENGENALAN : KELAS : TARIKH :

B1D1E1 Menyatakan pengertian Sejarah 1. Apakah pengertian Sejarah? A. B. C. D. Sejarah merupakan peristiwa yang hebat Sejarah merupakan penyelidikan terhadap perkara yang telah berlaku. Sejarah merujuk sesuatu yang dirancang oleh seseorang individu. Sejarah merupakan peristiwa silam yang telah berlaku.

2. Padankan pandangan sejarah dengan tokoh-tokoh yang berkenaan. Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, atau peradaban manusia tentang perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Sejarah merupakan catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. 3. Lengkapkan ayat berikut. Istilah Sejarah dikatakan berasal daripada perkataan Arab ,iaitu syajaratun yang bermaksud pohon atau pokok. Syajaratun yang bermaksud salasilah,riwayat,keturunan dan asal usul.

Ibu Khaldun

Herodotus

Muhd. Yusof Ibrahim

Menguasai

Tidak Menguasai

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful