Către, JUDECĂTORIA ORADEA Subscrisa SC. POPICĂ S.R.L înregistrată la Regiustrul Comerțului Bihor sub nr. J../.../..., cu codul unic de înregistrare .....

, cu sediul în Oradea, str. X, nr.4 , prin administratorul Popescu Ionel formulez prezenta :

CERERE DE CHEMARE ÎN JUCECATĂ Împotriva CONSILIULUI LOCAL și a garantului MUNICIPIUL ORADEA, , solicitându-vă astfel obligarea pârâtei la plata sumei de 800 lei reprezentând: - 500 lei contravalorea a 2 anvelope - 300 lei contravaloarea unei jenți

MOTIVE: În fapt, Gicu, angajat al subscrisei, în timp ce se afla în timpul îndatoririlor de serviciu, conducând autovehiculul Dacia Logan, datorită unei gropi în asfalt care era acoperită cu apă a intrat cu anvelopa în aceasta, distrugând-o. La locul faptei a sosit un mecanic care l-a ajutat să-și schimbe avelopa, întrucât aceasta nu mai era în stare de funcționare. Solicit 2 anvelope deoarece și cea din spate dreapta a fost deteriorată ca urmare a acestui incident și nu mai corespunde calității cerute pentru a circula pe drumurile publice.

În drept, îmi întemeiez pretențiile pe art.22 și 23 din O.G. 43/1997, iar cu privire la calitatea procesuală a pârâtei invoc art.12 din Legea 213/1998, Codul Rutier care prevede că drumul se află în administrarea consiliului local. Garant al creanței este Municipiul Oradea conform legii 215/2001.

Fotografii Anexez prezentei de asemenea taxa judiciară în cuantum de 75 lei. POPESCU IONEL . Cu stimă.În dovedirea motivelor enunțate mă voi folosi de: . POPICĂ SRL Prin adm. propunându-l astfel ca martor pe mecanicul care a venit la locul faptei .Nota de constatare emisă în ziua evenimentului - Proba cu martori. SC.

... str.000 lei.. nr../.. prin care vă solicităm să emiteți o ORDONANȚĂ care să conțină SOMAȚ IA DE PLATĂ - Pentru suma de 5./.. cu sediul în Oradea. care trebuia achitat în fiecare 10 a lunii în curs iar dacă nu era achitată se perceparea ca și penalități 0. IMOBILIARE SRL înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. GOGOAȘA SRL. cu codul unic de înregistrare ../. str. Mai este de menționat faptul că acest contract a fost încheiat pe o perioadă de un an de zile. formulez prezenta: CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ Împotriva debitoarei SC. Debitoarea părăsește imobilul la data de 15. J. în cuantum de 675 lei - .23/15./.... JUDECĂTORIA ORADEA Subscrisa SC.5% pe zi de întărziere. cu codul unic de înregistrare . X.Taxa de timbru de 39 de lei În fapt...01. prin administratorul Popescu Ionel .2011 iar ultima chirie plătită a fost la data de 10.. nr.4 . subscrisa am încheiat un contract de închiriere cu debitoarea în urma căruia ne obligam să îi asigurăm folosința imobilului.2010 Penalități de întârziere conform contractului. prin administratorul POP VASILE.. reprezentând contravalorea stipulată în contractul de închireiere nr... J.6 ..Către..2010. Y. cu sediul în Oradea.12.. iar subscrisa am emis facturi pentru . înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr.. iar SC Gogoașa SRL era obligată la plata sumei de 500 lei pe lună..10.

. .G.Contractul de închiriere nr. 5/2001 cu modificările și completările ulterioare.10. Pentru a dovedi cele menționate anterior vom folosi proba cu înscrisuri. întrucât debitoarea nu a făcut nicio notificare cum că ar dori să rezilieze contractul.. CU STIMĂ. 1451 Cod Civil.lunile care au urmat. SC IMOBILIARE SRL Prin adm . lichidă (fiind vorba de o sumă de bani) și exigibilă (plata a devenit scadentă ca urmare a trecerii unui an de zile de la încheierea contractului ). Anexez prezentei: . În drept.G.1 din O. Astfel conform art..Facturile emise de subscrisă .23/15. 5/2001. art.2010 . este o creanță certă (adică rezultă din contractul de închiriere)...Taxa de timbru de 39 lei Prezenta cerere este depusă în două exemplare pentru a fi comunicată. 1 din O. ne întemeiem cererea pe art.

. cu codul unic de înregistrare . JUDECĂTORIA ORADEA Subscrisa SC.. prin administratorul POP VASILE pentru a fi obligată la plata sumei de 5. IMOBILIARE SRL înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr.. J.. X.. GOGOAȘA SRL..23/15./...4 .10... nr. prin administratorul Popescu Ionel prin care solict emiterea unei: ORDONANȚ E DE PLATĂ Împotriva debitoarei SC.10.01./... cu sediul în Oradea..6 . în temeiul contractului nr./.. J..2011 - Penalități în valoare de 675 lei.Contravaloarea facturilor emise și neachitate de debitoare pe perioada 10. Y. cu codul unic de înregistrare .675 lei reprezentând: ...2010 . str.2011 până în 10. nr. str... înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr.. cu sediul în Oradea./..Către..

MOTIVE În fapt.Nota de calcul a penalităților de întârziere Depunem prezenta cerere în două exemplare sper a fi comunicate. În drept. - Astfel conform art.Taxă judiciară de timbru de 39 lei . 5/2001.Facturile emise și neachitate .10.U.G.5% pe zi de întărziere. 119/2007. iar SC Gogoașa SRL era obligată la plata sumei de 500 lei pe lună.2011 iar ultima chirie plătită a fost la data de 10. este o creanță certă (adică rezultă din contractul de închiriere).23/15. întrucât debitoarea nu a făcut nicio notificare cum că ar dori să rezileze contractul. care trebuia achitat în fiecare 10 a lunii în curs iar dacă nu era achitată se perceparea ca și penalități 0.2010 . iar subscrisa am emis facturi pentru lunile care au urmat.2 alin.12. Debitoarea părăsește imobilul la data de 15.2010. Mai este de menționat faptul că acest contract a fost încheiat pe o perioadă de un an de zile. îmi întemeiez prezenta cerere pe dispozițiile art.01. Anexez prezentei: . lichidă (fiind vorba de o sumă de bani) și exigibilă (plata a devenit scadentă ca urmare a trecerii unui an de zile de la încheierea contractului ).Copia contractului de închiriere nr. subscrisa am încheiat un contract de închiriere cu debitoarea în urma căruia ne obligam să îi asigurăm folosința imobilului.G. . 1 din O.1 din O.

iar la ordonanța de plată este necesar un contract. SC IMOBILIARE SRL Prin adm. în timp ce ordonanța de plată are aplicație exclusivă la societățile comerciale sau la autorități.Cu stimă. însă numai cu respectarea art. 2.. . Pot fi acordate penalități pe calea ordonanței de plată. 3. 1. Da penalitățile pot depăși debitul. Principala diferențiere este aceea că somația de plată este o procedură care poate fi folosită și împotriva persoanelor fizice..43 din Codul Comercial... Sub aspect probator pentru a recupera suma de bani este suficient un înscris în cazul somației de plată..