P. 1
excel-avansat.pdf

excel-avansat.pdf

|Views: 213|Likes:
Published by Alina Gherghe

More info:

Published by: Alina Gherghe on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

ISA

v` prezint`

Start

CUPRINS
Lec\ Lec\ia 1. ACCESUL LA DATE EXTERNE 1.1. Noţiuni despre baze de date date 1.1.1. Ce este o bază de date 1.1.2. Modelul relaţional de bază de date 1.1.3. Relaţii 1.1.4. Limbaj de interogare 1.1.5. Arhitectură Client/Server 1.1.6. Cerin\e Office 2000 pentru accesul la baze de date externe 1.2. Microsoft Query 1.2.1. Ce este Microsoft Query 1.2.2. Cum se instalează Microsoft Query 1.3. Accesul la baze de date Access utiliz@nd MS Query 1.3.1 Utilizarea Microsoft Query pentru regăsirea datelor dintr-o bază de date Microsoft Access 1.3.2. Editarea unei interogări existente Microsoft Query dintr1.4. Utilizarea Microsoft Query pentru regăsirea datelor dintr-o bază de date Microsoft SQL Server 1.5.1. Pe scurt despre Microsoft SQL server 1.5.2. Utilizarea Microsoft Query pentru regăsirea datelor dintr-o bază de date Microsoft SQL Server
2

6 6 6 7 9 11 12 13 14 14 16 17 17 20 23 23 24

Lec\ Lec\ia 2. LUCRUL {N COLABORARE re\ 2.1. Lucrul [n echip` [n cadrul unei re\ele 2.1.1. Despre lucrul [n re\ea 2.1.2. Despre re\ele 2.1.3. Software ]i aplica\ii de re\ea re\ 2.2. Partajare documentelor [n cadrul unei re\ele 2.2.1. Configurarea calculatorului pentru a participa la o re\ea 2.2.1. Activarea partaj`rii resurselor [n re\ea peer-to-peer sub Windows 2.2.2. Partajarea hard-discurilor ]i folderelor sub Windows 2.2.3. Stabilirea unui registru Excel partajat 2.2.4. Configurarea unui registru Excel partajat 2.2.5. Deschiderea unui registru Excel partajat din re\ea sub Windows 2.2.6. Anularea accesului unui utilizator la un registru Excel partajat 2.2.7. Anularea accesului partajat la un registru Excel 2.3. Urm`rirea modific`rilor 2.3.1. Despre modific`ri comentariilor 2.4. Inserarea comentariilor 2.4.1. Inserarea unui comentariu [ntr-o celul` 2.4.2. Modificarea unui comentrariu dintr-o celul` 2.4.3. }tergerea unui comentariu dintr-o celul` destina\ 2.5. Trimiterea electronic` la destina\ie 2.5.1. Cerin\e hardware ]i software pentru trimiterea electronic` a documentelor
3

26 26 26 27 30 32 32 36 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42 42

2.5.2. Trimiterea prin Intermet a unei foi de lucru Excel ca mesaj de po]t` electronic` 44 2.5.3. Ata]area unui registru Excel la un mesaj de po]t` electronic` ]i trimiterea lui prin Internet 46 2.5.4. Trimiterea unei foi de lucru Excel ca fax 47 Lecţia 3. TRANSPUNEREA DATELOR DIN EXCEL PENTRU UTILIZARE PE WEB 3.1. Despre Internet ]i Intranet 3.1.1. Servicii Internet ]i intranet 3.1.2. Accesul la Internet/intranet 7.1.3. Accesul la resursele Internet/intranet 3.1.4. Structura unei pagini Web 3.1.5. Ce obiecte pot fi incluse [ntr-o pagin` Web 3.2. Foldere Web 3.2.1. Ce sunt folderele Web 3.2.2. Ad`ugarea unui folder Web cu ajutorul aplica\iei My Computer 3.2.3. Ad`ugarea unui folder Web din aplica\ia Excel 3.3. Office 2000 ]i tehnologii pentru Web 3.3.1. Office 2000 ]i Web 3.3.3. Componente Web pentru Office 3.3.4. Cerinţe de sistem şi licenţiere 3.4. Salvarea [n format Web din Excel 3.4.1. Salvarea unui întreg registru ca pagină Web 3.4.2. Publicarea unei foi de calcul cu păstrarea interactivităţii
4

49 49 49 50 51 52 55 56 56 56 57 58 58 60 61 63 63 64

4. Publicarea unui tabel pivot cu păstrare interactivităţii Lec\ Lec\ia 4. Publicarea unei diagrame cu păstrarea interactivităţii 3.4.3.3. EXERCI|II 67 69 71 5 .4.

!"Refacerea datelor până la un punct de consistenţă. 1. manevrabilă individual. Într-o bază de date. SGBD este responsabil pentru definirea ]i administrarea structurii bazei de date. o bază de date reprezintă o colecţie de informaţii structurate într-un anume mod. relaţii În mod tipic. ACCESUL LA DATE EXTERNE 1. Baza de date stochează informaţii.1. dar nu le pune la dispoziţia utilizatorului în mod direct. Între aceste structuri pot fi definite relaţii.1. care reprezintă un sistem software complex ce permite accesul aplicaţiilor la date. ci prin intermediul unor aplicaţii care asigură interfaţa între acesta şi date. !"Gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor la date. Sistemul de gestiune a bazei de date (SGBD).1. atunci când pe parcursul prelucrării a survenit o condiţie de eroare. o bază de date este formată din două componente: Datele. incluzând printre altele: !"Gestionarea relaţiilor dintre datele stocate în bază.Lec\ ACCESUL Lec\ia 1. de obicei sub forma unui tabel. 6 . Noţiuni despre baze de date 1. !"Asigurarea stocării corecte a datelor şi a respectării regulilor care definesc relaţiile între acestea. Ce este o bază de date În accepţiunea cea mai largă. Datele organizate într-un anumit mod şi stocate în fişiere 2. informaţiile între care există o legătură logică sunt adunate într-o structură distinctă.

Vederi: Un sistem de gestiune a bazelor de date relaţional (SGBDR) implică trei aspecte: !"Structura într-o bază de date relaţională datele sunt structurate în Structura Structura: obiecte bine definite (tabele. un tabel este definit prin c@mpuri ]i [nregistrari Tabele: . vederi.2.1. O tabelă este formată din linii şi coloane O coloană dintrcoloane.Tabele stocheaz` datele. Aceasta conţine informaţii corelate logic. O tabelă reprezintă o clasă de obiecte importante pentru o anumită organizaţie. indecşi etc). dar probabil că cel mai cunoscut este modelul relaţional relaţional. 7 . operaţiile posibile asupra unei baze de date trebuie să se conformeze unui set predefinit de reguli pentru păstrarea integrităţii. Cel mai comun tip de structură utilizat de o bază de date este tabela tabela.1.Vederi sunt machete care afi]eaz` datele [ntr-un anumit mod. De exemplu. o baz` de date rela\ional` con\ine: . Aceste reguli protejează structura bazei de date. !"Reguli pentru păstrarea integrităţii acestea reprezintă legi care integrităţii: Reguli stipulează ce operaţii sunt posibile asupra structurilor şi datelor dintr-o bază. poate exista o tabelă de Clienţi şi una de Angajaţi. !"Operaţii operaţiile sunt acţiuni bine definite care permit utilizatorilor să Operaţii: Operaţii manipuleze datele şi structurile unei baze de date. Structurile şi datele memorate în acestea sunt manipulate prin intermediul operaţiilor. Modelul relaţional de bază de date Există multe moduri de a organiza datele într-o bază. o tabelă reprezintă un anumit atribut al obiectelor pe care le reprezintă aceasta. Dpdv al structurii sale.Indec]i sunt fi]iere care sorteaz` baza de date Indec]i: .

O vedere nu este o structură de date propriu-zisă. Coloanele sunt denumite şi câmpuri în timp ce liniile sunt denumite înregistrări câmpuri. în general.De exemplu. Sinonime: Sinonime acestea reprezintă un alt nume sub care este prezentat către utilizator un obiect al bazei de date. O linie reprezintă o instanţă a obiectului reprezentat de tabelă. Bazele de date conţin. Orice SGBD întreţine un set de tabele şi vederi speciale. De exemplu. de aceea tabel Angajaţi va avea o coloană Marca. înregistrări. necesare bunei funcţionări a sistemului. dare şi pentru a proteja informaţiile de localizare a acestora. şi alte tipuri de obiecte utile pentru gestionarea datelor: Vederile reprezintă obiecte ale bazei de date care prezintă utilizatorului informaţia într-o manieră particulară. De exemplu. 8 . păstrând accesul utilizatorilor la restul datelor din tabelă. o vedere construită pe baza tabelei de Angajaţi poate ascunde informaţiile despre salarii. ci este o definiţie a unei interogări particulare. marca este un atribut al tuturor angajaţilor dintr-o organizaţie. o linie dintr-o tabelă de angajaţi furnizează informaţiile despre angajatul cu marca 22345. Utilizatorul poate avea acces la conţinutul acestora. Acestea sunt denumite tabele sau vederi de sistem şi sistem sunt gestionate în principal de către SGBD-ul însuşi. dar în general este o atribuţie a administratorului de baze de date să consulte şi eventual să modifice conţinutul tabelelor de sistem. Sinonimele sunt folosite de multe ori pentru a simplifica denumirea unor obiecte. Vederile sunt folosite de foarte multe ori ca un sistem de control al accesului la date. Folosind vederi puteţi da acces la un număr limitat de câmpuri sau de înregistrări dintr-o tabelă sau puteţi combina date din mai multe tabele.

atunci între acestea se va stabili o relaţie „una-la-una”. bazate pe un set de reguli de integritate. Dintre aceste tipuri de relaţii cel mai des întâlnit în practică este tipul „mai multe-la-mai multe”. !"Un medic poate fi el însuşi pacient al altui medic.1. Un alt model de relaţie uzual este relaţia „una-la-mai multe” De exemplu.1. De exemplu. astfel: o carte are mai multe pagini. „una-lamulte”. 9 . Între structurile bazei de date se pot stabili relaţii.3. dar o pagină nu poate aparţine mai multor cărţi în acelaşi timp. !"Un pacient poate fi tratat de mai mulţi medici. dacă avem o tabelă de persoane şi o tabelă de certificate de naştere. Ultima afirmaţie defineşte o relaţie recursivă pe o aceeaşi structură: tabela medicilor. În sfârşit. De exemplu. între acestea se poate defini o relaţie „una-la-mai multe”. Lumea reală oferă mai multe tipuri de relaţii. Relaţii 1. astfel: o persoană are un singur certificat de naştere şi orice certificat de naştere aparţine unei singure persoane. dacă există o tabelă de Medici (M) şi o tabelă de pacienţi (P) atunci pot exista următoarele tipuri de relaţii: !"Un medic poate avea mai mulţi pacienţi. Primele două afirmaţii definesc împreună ceea ce se numeşte o relaţie „mai multe-lamulte” multe-la-mai multe” între două elemente. dintr-o structură îi este asociat un obiect şi numai unul dintr-o altă structură. dacă există o tabelă de Cărţi şi una de pagini.3.1. un alt tip de relaţie este relaţia „una-la-una” prin care unui obiect „una-la-una”.

Dacă se va crea o nouă tabelă care înregistrează lucrările tuturor angajaţilor pe o perioadă de timp. pentru că ea identifică în mod unic o persoană şi permite regăsirea restului de informaţii din tabela Angajaţi. ale cărei valori însă trebuie să fie numai valori din cele aflate în coloana corespondent din tabela Angajaţi. nu are sens ca acestea să fie duplicate în tabela Lucrări. Cum informaţiile despre angajaţi sunt deja stocate în tabela Angajaţi. într-o tabelă de Angajaţi. adică o combinaţie a uneia sau mai multor coloane care identifică în mod primară unic fiecare linie. Totuşi. tabela Lucrări va avea şi ea o coloană Marca. Coloana Marca din tabela Lucrări se defineşte ca o cheie străină care referă cheia primară a tabelei Angajaţi. Cu alte cuvinte cheia primară este un set de atribute care identifică în mod unic un obiect al structurii. În felul acesta se stabileşte o relaţie de tip „părinte-copil” între tabelele Angajaţi („părinte”) şi Lucrări („copil”). un minim de informaţie trebuie stocat în ultima tabelă pentru a o putea relaţiona cu prima.În sistemele de baze de date relaţionale relaţiile sunt implementate cu ajutorul cheilor. Într-o tabelă valorile cheii primare trebuie să fie unice. Din nou Marca este un element potrivit. Marca poate fi utilizată pe post de cheie primară. În general. De exemplu. Astfel. Regulile de integritate care permite implementarea acestei relaţii trebuie să impună ca în tabela „copil” Lucrări să nu poată fi introduse înregistrări care în câmpul Marca să aibă valori inexistente în coloana corespondentă din tabela 10 . deoarece în mod sigur nu vor exista doi angajaţi cu aceeaşi marcă. o tabelă trebuie să aibă ceea ce se numeşte cheie primară. aceasta va trebui să conţină două tipuri de informaţii: despre angajaţi şi despre lucrarea propriu-zisă.

4. De exemplu. Acesta este un 11 . Pot exista. De exemplu. angajaţi aflaţi în concediu care nu sunt momentan asignaţi nici unei lucrări.„părinte” Angajaţi. Tot subiect al regulilor de integritate este şi ce se întâmplă cu înregistrările din tabela „copil” atunci când este modificată sau ştearsă o înregistrare în tabel „părinte” şi această acţiune modifică valoarea cheii primare.1. de exemplu. dar cel mai comun este SQL (Structured Query Language – Limbaj de interogare structurat). La ora actuală există mai multe limbaje de interogare a bazelor de date. dacă se încearcă ştergerea unei înregistrări „părinte” pot fi şterse automat înregistrările „copil” corespunzătoare sau se poate bloca ştergerea înregistrării „părinte” atâta timp cât aceasta are încă înregistrări „copil”. În afara regulilor de integritate implementate de SGBD dezvoltatorul de aplicaţii poate impune alte reguli. Aceasta nu implică automat ca orice linie din tabela Angajaţi să aibă corespondent în tabela Lucrări. Limbaj de interogare Pentru a lucra cu datele dintr-o bază de date trebuie utilizat un set de comenzi şi instrucţiuni (un limbaj) definit şi înţeles de SGBD. nerespectarea acestei reguli a afacerii putând provoca disfuncţionalităţi într-o aplicaţie care inventariază toate comenzile nonorate. Tipurile de reguli de integritate descrise mai sus sunt implementate de SGBD şi este responsabilitatea acestuia forţeze respectarea lor de către orice aplicaţie va accesa baza de date. în primul rând cele impuse de logica afacerii. 1. se poate impune ca data livrării unui produs să fie ulterioară datei comenzii.

SGBD pune la dispoziţie o componentă de comunicaţie care permite mai multor clienţi aflaţi în reţea să acceseze datele din bază.limbaj definit atât de ANSI – American National Standards Institute. În general. fiind responsabil de păstrarea integrităţii şi coerenţei datelor în cazul în care mai mulţi utilizatori accesează simultan aceeaşi informaţie. prin intermediul aplicaţiilor. o procedură de calcul a 12 . prin server se înţelege în general un calculator puternic care pune la dispoziţie resurse pentru mai mulţi clienţi. Arhitectură Client/Server Într-un sistem Client/Server. denumit client care se conectează client.5. Acesta interpretează instrucţiunile din interogare şi furnizează rezultatul conform acestora. în fapt este generat de către Microsoft Query un set de comenzi SQL care sunt transmise SGBD-ului. Într-o arhitectură Client/Server pe două niveluri utilizatorul rulează toate aplicaţiile pe computerul local. cât şi de ISO – International Standards Institute. 1. prin reţea la serverul care găzduieşte baza de date şi rulează SGBD. Aplicaţia client rulează atât logica afacerii („business logic” – de exemplu. care poate utiliza resursele puse la dispoziţie de acesta. Majoritatea SGBD-urilor moderne suportă acest standard. Într-o arhitectură de bază de date Client/Server. În acest context. Unul dintre modelele Client/Server cele mai uzuale este modelul pe două niveluri („two-tier”). un SGBD permite accesul mai multor utilizatori simultan la o bază de date.1. un client este un calculator conectat la un server prin reţea. baza propriu-zisă şi software-ul SGBD se află pe un server. Atunci când utilizatorul Excel solicită date din baze de date externe.

afişarea ecranelor pentru introducere de date). În general. pe lângă varianta Client/Server furnizează şi o versiune de sine stătătoare. etc) 2. 13 . Drivere corespunz`toare pentru accesul la datele externe: aceste drivere sunt necesare pentru a putea citi datele din baze de date externe. Cerin\e Office 2000 pentru accesul la baze de date externe 1.6. Majoritatea SGBD-urilor importante. este necesar un driver specific. !"Pe server vor rula aplicaţiile responsabile de logica afacerii. Componenta Microsoft Query: component` op\ional` Office 2000.1. există şi SGBD-uri care lucrează de sine stătător pe o singur staţie de lucru. care poate rula pe un singur calculator. drepturi de acces la respectiva baz` de date (cont definit prin nume ]i parol`. Un astfel de client este denumit „thick client”. atât baza de date cât şi aplicaţiile rezidă pe aceeaşi maşină. drepturi de acces [n re\ea. Ea permite interogarea bazelor de date externe. Cerin\ 1. Deşi modelul Client/Server este cel mai răspândit model de arhitectură a bazelor de date. cât şi codul necesar interfeţei-utilizator (de exemplu. o arhitectură Client/Server pe mai multe niveluri („multi-tier”) va rula logica aplicaţiilor client în două tipuri de locaţii: !"Pe maşina locală va rula numai codul responsabil de gestionarea interfeţei-utilizator. care face parte din categoria “Instrumente Office” ]i care se instaleaz` [n mod op\ional. În acest caz. 3. Pentru fiecare surs` de date.impozitului) implementate de sistem. SGBD-urile mari implementează ambele modele. Spre deosebire de acest model. Ele pot fi de mai multe tipuri. Acces la sursa de date extern`: adic`.

Cel mai cunoscut tip se nume]te ODBC (Open database connectivity) ]i la instalarea MS Query. Folosind Microsoft Query puteţi aduce într-o foaie de calcul date stocate în baze de date de pe calculatorul propriu sau din reţea. de exemplu [n format Access. Microsoft Query Query 1. etc. Ce este Microsoft Query Microsoft Query este un program care permite aducerea datelor din surse externe în Microsoft Excel. se instaleaz` automat urm`torul driver ODBC: Servicii OLAP pentru MS SQL Server. SQL Server.2.1. processing) OLAP implementeaz` o tehnologie specializat` pentru interogarea bazelor de date. se instaleaz` automat urm`toarele drivere ODBC: • MS Foxpro • Dbase • Oracle • Paradox • Text • MS Access • MS SQL Server Un alt tip de driver pentru sursa de date este de tip OLAP (online analytical processing). Formularea criteriilor prin 14 .2. DBF. 1. La instalarea MS Query. organizarea acestora se face ierarhic`. [n cub ([n loc de tabele bidimensionale). Acest program este lansat din interiorul mediului Excel atunci când utilizatorul dores]te s` acceseze date stocate [n format extern Excel.

selectând eventual un set util de valori. Query permite definirea şi stocarea unor interogări complexe având ca sursă datele din baza de date selectată. În acest fel. Chiar dacă nu permite modificarea datelor sursă. va putea fi uşor regăsită în foaia de calcul prin reîmprospătarea datelor. Driver-ul este o componentă software necesară conexiunii între Excel şi Driversistemul de baze de date selectat şi care asigură conversia de format între acesta şi Excel. filtrate. Microsoft SQL Server. aceasta rămânând neafectată. ORACLE. DBase. Excel permite regăsirea datelor din baze de date Microsoft Access. orice modificare asupra datelor. Paradox sau din alte surse care asigură un driver corespunzător. o interogare cercetează conţinutul bazei de date. configurarea unei surse de date 15 . Excel va păstra legătura la datele externe. Totuşi. care întoarce în foaia de calcul Excel numai valorile care satisfac condiţiile impuse în interogare. Microsoft Query realizează regăsire datelor în trei paşi: 1. FoxPro. subtotalizate etc. După definirea interogării în Microsoft Query. organizate în tabele pivot. trebuie să reţineţi că modificările efectuate asupra datelor aduse în foaia de calcul dintr-o sursă externă nu vor fi transmise în baza de date iniţială. Datele preluate din baze de date externe vor fi organizate ca o listă Excel şi pot fi procesate în acelaşi mod ca oricare alte liste: sortate. Aşa cum sugerează şi denumirea. dar fără a afecta sursa. aceasta este transmisă serverului de baze de date.care vor fi selectate datele care vor fi aduse este denumită interogare Microsoft interogare. realizată prin aplicaţii specifice şi de către personal autorizat.

Microsoft Micr 2000”. Query” şi select`m “Executare din computerul meu” Executare 16 . Microsoft meu”. returnarea datelor în Excel.2. Query este o aplicaţie Microsoft care nu a fost localizată pentru limba română.2. Add/Remove”. deschidem folderul “Control Panel” Start Control Panel”. Ca şi editorul Visual Basic. 2000” dup` care ap`s`m butonul “Add/Remove” Add/Remove” !"În fereastra de dialog care se deschide. care [n mod implicit se instaleaz` atunci c@nd utilizatorul dore]te s` efectueze o interogare. Dacă vrem să instal`m manual Microsoft Query proced`m astfel: !"Închidem toate programele deschise. astfel încât chiar dacă aveţi instalat Microsoft Office Professional Romanian interfaţa şi sistemul de ajutor se prezintă în limba engleză. caracteristici” !"Derul`m lista “Instrumente Office” alegem componenta “Microsoft Instrumente Office”. 1. Aceşti trei paşi sunt în general gestionaţi de către Expertul Query şi vor fi exemplificaţi în cadrul acestei lecţii. definirea interogării în Microsoft Query 3.2. !"Efectu`m dublu-clic pe “Add/Remove Programs2 ]i ne pozi\ion`m [n Add/Remove pagina Install/Uninstall unde select`m aplica\ia “Microsoft Office Install/Uninstall. efectu`m clic pe “Adăugare sau Adăugare eliminare caracteristici”. Cum se instalează Microsoft Query Microsoft Query este o component` Office din categoria „Instrumente Office”. !"Din meniul “Start – Settings”.

Păstr`m bifată caseta „Use the Query Wizard”. dar aceasta prezintă un dezavantaj: cere numele bazei de date de fiecare dată când se solicită o interogare nouă. care face parte dintre exemplele furnizate împreună cu Microsoft Office Professional Romanian. Pentru regăsirea datelor din această bază de date se va utiliza Microsoft Query. este mai bine să cre`m o nouă sursă de date.mdb. date 1. Dacă sursa de date dorită nu este listată în fereastra de dialog. Actualizare acum”. al cărui prim pas implică definirea sursei de date.1 Utilizarea Microsoft Query pentru regăsirea datelor dintr-o bază de date Microsoft Access (Se porneşte de la un registru gol. NorthWind.3.!"Efectu`m clic pe “Actualizare acum” apoi aştept`m încheierea instalării. efectu`m clic pe „New Data Source”. Accesul la baze de date Access utiliz@nd MS Query dintr1. Pentru a accesa date externe.mdb plasată în C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples) Pentru exemplificare va fi utilizată baza de date Microsoft Access denumită NorthWind.mdb. deschis în suprafaţă de lucru şi se foloseşte NorthWind. pentru ca regăsirea datelor să fie ghidată de expert până la sfârşit.3. După selecţia 17 . Va fi lansat Expertul Query. Dacă efectu`m des des interog`ri pentru aceeaşi bază de date Access. Alegem comanda „Interogare nouă pe baza de date”. Pentru cazul particular al bazelor de date Access. derul`m meniul „Date” şi select`m „Preluare date externe”. Utiliz`m această sursă numai dacă solicit`m rar date dintr-o anumită bază de date Access. se poate utiliza o sursă de date predefinită – „Bază de date MSAcces”.

apăs`m „OK” de două ori pentru a închide cele două ferestre de selecţie. Numai după ce am stabilit un nume pentru sursă. Apăs`m butonul „Connect” şi se va afişa o fereastră de dialog suplimentară. pentru o listă a comenzilor. în care se realizează conectarea efectivă. Aplicaţia este deja conectată la baza de date solicitată şi afişează numele obiectelor existente în aceasta. De exemplu. vor putea fi listate vederile (indică Views).elementului „New Data Source”. Acest pas nu se va mai repeta la solicitarea altor interogări pe baza de date „NorthWind”. apăs`m butonul „Options” şi bif`m „Tables” în fereastra de dialog deschisă. stabilim numele sub care va fi identificată noua sursă – de exemplu Conexiune Access. Fereastra de dialog deschisă permite definirea sursei de date. Select`m „Microsoft Access driver” pentru a putea regăsi date Access. Păstrându-le bifate. În cadrul acestui pas. în dreptul butonului „Connect” apare înscris numele bazei de date selectate anterior. vom putea selecta driver-ul din lista etichetată cu cifra 2. vor fi selectate „Data comenzii” . apăs`m butonul „OK”. Fiecare nume de tabelă are în dreptul său un buton plus. Apăs`m „OK” pentru a trece la pasul următor al expertului. Apăs`m „Select” şi localiz`m baza de date „NorthWind”. Apăs`m „OK” pentru a încheia configurarea sursei de date. Pentru a afişa numai tabelele din baza de date. În prima casetă text. tabelele de sistem (System tables) sau sinonimele (Synonyms) din baza de date. După selectarea acesteia. Pentru acest exemplu vor fi utilizate numai tabelele. apoi ştergem bifele din celelalte casete.Order Date 18 . va trebui să ne conect`m efectiv la o bază de date. Odată definiţi aceşti parametri. a cărui apăsare va derula lista coloanelor din tabela în cauză . După un scurt interval. {nchidem fereastra “Options”.Orders. Următorul pas este stabilirea driver-ului care va permite conectarea la serverul de date. vom selecta coloanele din tabelă ale căror date dorim să le aducem în Excel.

se efectueaz` clic pe numele ei în lista câmpurilor disponibile şi se apasă butonul săgeată dreapta. pentru fi adăugat în lista câmpurilor selectate. Păstrând bifată caseta „And” se defineşte al doilea criteriu: mai mic sau egal . Dacă dorim ca datele regăsite să fie sortate într-o anumită ordine. se doreşte regăsirea numelui complet al clientului. dar şi restul informaţiei de descriere a acestuia. Se vor selecta câmpurile „CustomerID” şi „Company Name” din tabela „Customers”. select`m câmpul după care vrem sortarea . Ap`săm butonul „Next” pentru a trece la pasul următor. Remarc`m că fiecare coloană are ca antet numele câmpului din sursa de date 19 . Se stabileşte primul criteriu selectând operandul „is greater than or equal to” şi în caseta de valoare. Company Name. De exemplu. apoi select`m ultima dată din anul 1997 . Acesta este stocat în tabela „Customers”. vom selecta numai comenzile primite în anul 1997.de exemplu. altfel. Putem selecta un criteriu de filtrarea a datelor aduse.şi identificatorul clientului de la care provine . care dispune de un identificator unic pentru fiecare client.is less than or equal. acestea vor fi afişate sub formă de listă în foaia de calcul. Pentru a selecta o coloană. select`m prima dată corespunzătoare anului 1997: 1 ianuarie.Customer ID. Deoarece identificatorul clientului este un cod în general criptic. apăs`m butonul „Next”. Select`m o celulă care va reprezenta celula din stânga sus a domeniului de date regăsite din sursa externă şi apăs`m ‚OK”. Ultimul pas al expertului ne lasă să alegem ce se întâmplă cu rezultatul interogării. apoi se va trece la pasul următor.31 decembrie. Select`m „Întoarcere date în Microsoft Excel” şi apăs`m butonul „Finish”. astfel: În lista „Column to filter” select`m „Orders Date”. După un timp necesar regăsirii efective a datelor.

cu ajutorul cărei este implementată relaţia între cele două tabele. adăugând de exemplu date despre angajatul responsabil cu rezolvarea comenzii. După regăsirea datelor externe. atunci [n cadrul Excel va trebui s` actualiz`m afi]area lor. Aceasta. fără a mai defini alţi parametri ai sursei de date. deoarece ele reprezintă cheia străină din tabela „Orders” şi respectiv.externă. Efectu`m clic dreapta în interiorul listei şi select`m „Reîmprospătare date” din meniul contextual. Dac` [ntre timp datele au fost modificate [n srusa de date.3. Putem verifica imediat acest lucru prin clic de dreapta în interiorul listei. vom folosi sursa definită anterior . Dacă vom dori ulterior să realiz`m o nouă interogare pe aceeaşi bază de date. Microsoft 1. Excel defineşte automat un nume care identifică lista de date din sursă externă – vezi Query_from_Conexiune_Access din caseta de nume.„Preluare date 20 . datele sunt ordonate aşa cum am dorit. Pentru aceasta. adic` tabelele Access. cheia primară din tabela „Customers”. Datele vor fi citite din nou din baza de date şi afişate actualizat în foaia de calcul. ceea ce indică o sursă externă. Cele două coloane din mijloc.Conexiune Access. Vom trece direct la selectarea câmpurilor. Editarea unei interogări existente Microsoft Query (Se foloseşte registrul salvat în exemplul anterior) Registrul de lucru conţine o listă provenită dintr-o interogare pe o sursă externă. după numele companiei. În meniul contextual este disponibilă comanda „Reîmprospătare date”. denumite identic în foaia de calcul. va trebui să modific`m interogarea. derul`m meniul „Date” . Dacă dorim să modific`m conţinutul listei. În plus. conţin aceleaşi valori.2.

Pentru a adăuga o nouă tabelă în interogare.zona de criterii. Revenind în zona tabelelor se pot observa următoarele: Fiecare tabelă implicată este reprezentată ca o fereastră a cărei bară de titlu indică numele tabelei. Apăs`m „OK” în fereastra de atenţionare şi se va deschide Microsoft Query. în timp ce cheia primară a tabelei de comenzi este „OrdersID”. Între cele două tabele este stabilită o relaţie de tip părinte-copil. în care sunt înscrise criteriile de filtrare a liniilor regăsite din baza externă. Select`m această comandă şi aştept`m conectarea la sursă.externe”. Fereastra de interogare Microsoft Query are trei zone principale: . Cheia primară a fiecărei tabele este scrisă cu stilul aldin. . putem apăsa butonul „Add Table” de pe bara de instrumente a aplicaţiei. Aceasta va deschide o fereastră de dialog.zona în care sunt afişate tabelele care sunt interogate şi sunt figurate relaţiile dintre acestea (zona superioară).şi zona de date. care listează toate tabelele disponibile. . Select`m „Employees” şi apăs`m 21 . figurată printr-o legătură ce conectează cele două câmpuri „CustomerID” corespondente. Conţinutul ferestrei listează câmpurile din tabelă. în care sunt afişate deja valorile preluate din baza de date (zona inferioară). tabela de clienţi are „CustomerID” drept cheie primară. astfel încât singura opţiune posibilă este „Editarea interogării”. editarea nu poate fi realizată de expertul Query. Deoarece interogarea reuneşte date din două tabele. Astfel. Aplicaţia sesizează că domeniul selectat reprezint` rezultatul unei interogări externe. în fereastra căruia vom putea edita interogarea.

Pentru a elimina o coloană din interogare. Cheia primară a tabelei de angajaţi este „EmployeeID”. În acest moment. Următoare coloană este automat selectată. Pentru a vedea mai clar relaţiile.butonul „Add”. efectu`m clic st@nga pentru a selecta coloana. Pentru a adăuga o coloană la interogare. pozi\ion`m cursorul deasupra etichetei de coloană. Apăs`m tasta „Delete” şi coloana selectată va fi eliminată din interogare. După apariţia butonului săgeată. până când acesta capătă forma unei săgeţi cu vârful în jos. Noua tabelă este adusă în fereastra Microsoft Query. vom putea derula o listă în care sunt cuprinse toate câmpurile din toate tabelele 22 . efectu`m clic pe titlul său şi ţinând butonul stâng apăsat. Putem închide fereastra de selecţie prin apăsarea butonului „Close” şi examin`m rezultatul acţiunii. Zona de criterii sugerează că vor fi afişate numai comenzile primite între 1 ianuarie 1997 (>…) şi 31 decembrie din acelaşi an (<…). să fie amplasată în mijloc. aceasta este automat figurată şi de către Microsoft Query. va fi adăugată o nouă coloană la interogare . vor fi eliminate cele două coloane care conţin identificatorul de client din cele două tabele: „Customers” şi „Orders”. În continuare. Pentru a muta o tabelă. Pentru început.numele angajatului responsabil de ofertă. Zona de date afişează momentan numai coloanele pe care le afişa atunci când a fost deschisă. putem muta tabelele astfel încât tabela „Orders” – [n calitate de copil al celorlalte două. efectu`m clic st@nga în antetul coloanei goale aflate în dreapta datelor. Apăs`m din nou tasta „Delete” pentru a o şterge şi pe aceasta. Deoarece între tabelele „Employees” şi „Orders” este definită în baza de date o relaţie de tip părinte-copil. glis`m obiectul în poziţia dorită.

Microsoft SQL Server este destinat să lucreze atât în arhitectură Client/Server. rezultatul noii interogări este automat afişat în foaia de calcul. adăugate anterior în interogare. cât şi ca SGBD de tip desktop. Deoarece interogarea solicită informaţii din mai multe tabele. denumită master asupra căreia nu se recomandă a se interveni master.1. Utilizarea Microsoft Query pentru regăsirea datelor dintr-o bază de date dintrMicrosoft SQL Server 1. 23 . aparţinând tabelei „Employees”. Aceste coloane vor fi automat adăugate interogării. Derul`m meniul „File” şi select`m „Întoarcere date şi revenire în Microsoft Excel”. Tabelele de sistem sunt stocate într-o bază de date specială. Se poate observa că au dispărut coloanele „CustomerID” şi au apărut coloanele cu numele angajatului. de sine stătător. Pe scurt despre Microsoft SQL server Microsoft SQL Server este un sistem de gestiune a bazelor de date relaţional (SGBDR). 1. într-o organizaţie poate exista un server de baze de date Microsoft SQL Server. numele câmpurilor este prefixat de numele tabelei. Select`m din aceasta listă câmpurile „FirstName” şi „LastName”. decât de către administratorul de baze de date. la care să se conecteze mai mulţi utilizatori din reţea. Microsoft SQL Server poate gestiona mai multe baze de date. Astfel. acestea putând fi sau nu inter-relaţionate. care să aibă instalată versiunea de sine stătătoare.5. După un timp necesar actualizării datelor.participante la interogare. bazat pe utilizarea limbajului de interogare SQL. După această acţiune. putem aduce datele în Microsoft Excel.4. Pot exista şi staţii de lucru izolate. şi care să lucreze asupra unor baze de date locale. separate prin caracterul punct.

Apăs`m apoi butonul „Conectare” pentru a defini parametrii de conectare la o bază de date concretă. efectu`m clic pe „New Data Source”. al cărui prim pas implică definirea sursei de date. derul`m meniul „Date” şi select`m „Preluare date externe”. Select`m numele serverului SQL din lista derulantă.5. Derul`m lista identificată cu 2 şi select`m driverul „SQL Server” pentru conectare la baza de date.2. Tast`m în casetele „Login ID” şi „Password” numele şi parola prin care ne conect`m în mod uzual la baza de date. Dacă sursa de date nu este deja în listă. instalată odată cu Microsoft SQL Server.Sistemul instalează o bază de date exemplu. Pentru a formula o nouă interogare. Tast`m un nume pentru sursa de date . în caseta text din partea superioară a ferestrei de dialog. 24 . Va fi lansat Expertul Query. Alegem comanda „Interogare nouă pe baza de date”. care va fi folosită în continuare pentru a exemplifica regăsirea datelor în Excel folosind ca sursă externă o bază de date Microsoft SQL Server. 1.de exemplu “Conexiune SQL”. Păstr`m bifată caseta „Use the Query Wizard” pentru ca regăsirea datelor să fie ghidată de expert până la sfârşit. instalată odată cu SQL Server) Pentru exemplificare va fi utilizată baza de date „NorthWind”. NorthWind. Utilizarea Microsoft Query pentru regăsirea datelor dintr-o bază de date dintrMicrosoft SQL Server (Se porneşte de la un registru gol şi se va exemplifica pe baza Northwind.

25 . În felul acesta. După apăsarea butonului „OK”. urmează conectarea efectivă la baza de date şi în dreptul butonului „Connect”. Din acest moment. stabilim criteriul de sortare în pasul următor (Company Name). puteţi selecta numele acesteia din lista identificată prin cifra 4. Fereastra de dialog va fi extinsă cu o zonă suplimentară.OrderID. În mod implicit. Expertul Query ne va ghida pe parcursul procesului de formulare a interogării. Dacă dorim ca interogarea să încarce în mod implicit o anumită tabelă. lista rezultată conţine numai liniile referitoare la comenzile gestionate de King. de exemplu afişarea tuturor comenzilor de care răspunde agentul de v@nz`ri cu numele King (LastName equals KING). Customers. Dacă vrem ca înregistrările selectate să fie deja ordonate. este selectată baza de date „master”. care va fi utilizată de acest exemplu.CompanyName.LastName. Orders. Trecem la pasul următor. Într-adevăr.FirstName. Apăs`m butonul „OK” pentru a încheia definirea sursei de date. Folosim butonul „Options” pentru a stabili ce obiecte vor fi incluse în interogare. apăs`m butonul „Options”. Employees. lăs`m nemodificat acest parametru.Pentru a putea selecta o anumită bază de date [n vederea conect`rii. lista rezultată va fi ordonată după numele clientului. Select`m baza de date „NorthWind”. Alegem baza de date dorită din lista „DataBase”. apare numele acesteia. Select`m coloanele dorite: Orders. vom selecta sursa de date „Conexiune SQL”. care găzduieşte tabelele sistem. Employees. În caz contrar.OrderDate. de câte ori vom dori să cre`m o interogare nouă pe baza de date „NorthWind”. Apăs`m butonul „Next” pentru a trece la pasul următor. select`m întoarcerea datelor în Microsoft Excel şi apăs`m butonul „Finish”. Putem stabili un criteriu de filtrare.

. Sau. imprimante. . foldere. fi]iere. LUCRUL {N COLABORARE re\ 2.Urm`rirea modific`rilor [n cadrul unui registru. c`tre mai mul\i utilizatori: acest lucru utilizeaz` mesageria electronic`. Exist` 2 situa\ii de colaborare: a) Mai mul\i utilizatori partajeaz` acela]i calculator (de exemplu. dup` care este trimis la urm`toarea persoan`. atunci c@nd mai mul\i utilizatori lucreaz` cu acela]i document.Consolidarea modific`rilor pentru un registru la care au lucrat mai mul\i autori .Lec\ Lec\ia 2. o copie a documentului poate fi trimis` simultan la mai multe persoane.1. Lucrul [n echip` [n cadrul unei re\ele re\ 2. respectiva persoan` [l modific`. etc) . se lucreaz` [n schimburi) b) Se lucreaz` [n echip` prin intermediul re\elei ]i se partajeaz` foldere ]i fi]iere. Routarea unui registru este util` atunci c@nd se dore]te aportul mai multor membrii al echipei.1.Inserarea de comentarii [n cadrul foilor unui registru 26 . presupune o munc` de echip`. membrii echipei ajung@nd la un moment dat s` lucreze cu acela]i document.Distribuirea unui registru Excel [n caadrul re\elei. Se stabile]te astfel ruta ce va fi parcurs` de fi]ier: registrul va fi trimis la c@te o persoan` la un moment dat. Despre lucrul [n re\ea De multe ori realizarea unui proiect.Partajarea unui registru Excel: partajarea [nseamn` utilizarea [n comun a respectivei resurse hardware/software [n cadrul unei re\ele (exemplu: discuri. Lucrul [n echip` presupune urm`toarele urm`toarele: .1.

fi]iere. fax/modemuri.1..2. de asemena. Despre re\ele re\ O re\ea reprezint` un grup de echipamente de calcul ]i periferice.Trimiterea electronic` la destina\ie a foilor unui registru Excel (po]t` electronic`. partajare etc) sau software (foldere. . Deci. Deci. radio. -clien\i (clients): computere care acceseaz` ]i utilizeaz` resursele oferite de clien\ c`tre serverele re\elei. fi]iere). 27 . imprimante. serverele ofer` resurse. microunde. fax/modemuri. pentru a fi accesate de ceilal\i participan\i. care partajeaz` resurse hardware (exemplu: hard-discuri. fax) 2. Caracteristicile unei re\ele sunt: .protocolul utilizat pentru comunicare: toate calculatoarele dintr-o re\ea trebuie s` aibe acela]i protocol instalat pentru a putea comunica [ntre ele. etc . clien\ii utilizeaz` resursele oferite de servere. re\ interconectate dpdv fizic.mediul fizic utilizat pentru interconectarea calculatoarelor: cablu. este important ca respectivul protocol s` fie configurat corect. imprimante.resursele oferite pentru partajare: hardware (discuri. etc) {ntr-o re\ea computerele sunt clasificate [n dou` categorii: -servere (servers): calculatoarele care pun la dispozi\ia re\elei resurse hardware ]i software. etc) ]i software (foldere.

celelalte calculatoare pe care ruleaz` Windows 95/98/ME/2000 Professional sunt clien\i ai re\elei. Pentru ca respectivele calculatoare s` poat` comunica. de server sau de client.server de baze de date (database server): stocheaz` ]i gestioneaz` una sau mai multe baze de date 28 .server de fi]iere (file server). sau egal-la-egal: fiecare calculator din re\ea poate [ndeplini rolul de peer-toserver (deci poate oferi resurse sau servicii) ]i [n acela]i timp de client.server pentru imprimare (print server): pune la dispozi\ia clien\ilor imprimantele ]i serviciilor necesare pentru accesarea lor partajat` . trebuie ca ele s` apar\in` aceluia]i grup de lucru. {n acest caz. {n acest caz. Exemplu de re\ea C/S: o re\ea [n care exist` cel pu\in un calculator pe care este instalat un sistem de operare [n re\ea.server de comunica\ii (communication server): este dotat cu echipamentul hardware necesar pentru a deservii clien\ii re\elei [n vederea comunic`ii electronice . sau sta\ii de lucru. re\elele se clasific` [n: . cum ar fi de exemplu Windows NT Server.client/server: calculatoarele participante au un rol bine definit.peer-to-peer. nu ambele [n aclea]i timp. . Windows 2000 Server. serverele sunt de mai multe tipuri: . Calculatoarele ]i utilizatorii re\elei sunt grupa\i pe domenii.{n func\ie de rolurile pe care le [ndeplinesc calculatoarele participante [n re\ea. {n func\ie de resursele ]i serviciile pe care le pune la dispozi\ia re\elei. Exemplu de re\ea peer-to-peer: re\ea Windows 95/98/Me/NT Workstation/Windows 2000 Professional. ofer` foldere ]i fi]iere spre partajare . calculatoarele sunt grupate pe grupuri de lucru (workgroups).

adic` colec\ii de pagini sau fi]iere Web. Intranet: Intranet re\ea privat` care se bazeaz` pe tehnologiile ]i aplica\iile Internet.server Web (Web server): stocheaz` ]i gestioneaz` site-uri Web. Internet: Internet reprezint` o re\ea global` de comunica\ii care permite interconectarea computerelor din [ntreaga lume. Re\eaua Intranet NU este public`. etc) apelate din cadrul paginilor Web.server pentru grupuri de dialog (News server): stocheaz` ]i gestioneaz` mesaje pentru discu\ii interactive . . [n format HTML. [n sensul c` apar\ine unei companii.server FTP (FTP server): stocheaz` ]i gestioneaz` fi]iere ce pot fi transferate c`tre alte computere client . Este o re\ea format` din mai multe re\ele. Protocolul specific Internet este TCP/IP. anima\ii.server pentru po]t` electronic` (Mail server): stocheaz` ]i gestioneaz` mesajele de po]t` electronic` Opera\ia de conectare la re\ea se nume]te login ]i se realizeaz` prin intermediul unui cont definit prin nume utilizator ]i parol`.. [mpreun` cu alte fi]iere conexe (grafice. Opera\ia de deconectare de la re\ea se nume]te logout. 29 .

la o re\ea client/server ]i [n acest caz de\in rolul de client Se livreaz` [mpreun` cu toate componentele necesare pentru conectarea la re\ea. Calculatoarele pe care se instaleaz` au rol de server. Calculatoarele pe care sunt instalate se pot conecta: .la o re\ea peer-to-peer Windows ]i [n acest caz pot de\ine rol de server (partajeaz` date ]i imprimante) ]i de client .la o re\ea peer-to-peer Windows ]i [n acest caz pot de\ine rol de server (partajaeaz` date ]i imprimante) ]i de client .aplica\ re\ 2. Calculatoarele pe care sunt instalate se pot conecta: .la o re\ea client/server ]i [n acest caz de\in rolul de client Pot juca rol de server pentru maxim 10 clien\i. Software ]i aplica\ii de re\ea Denumire MS Windows 95/98/Millenium Software: MS Windows NT Workstation. Se livreaz` [mpreun` cu toate componentele necesare pentru conectarea la re\ea.1. 30 .3. Sisteme de operare [n re\ea. Sisteme de operare desktop mai evoluate. Windows 2000 Server/Advanced Server Descriere Sisteme de operare desktop. Windows 2000 Professional MS Windows NT Server.

]tergerea ]i configurarea componentelor de re\ea Windows. fi]iere.Aplica\ii Windows de re\ea: Network. trebuie localizat ]i lansat [n execu\ie programul Awfax. din suita Office 2000. Aplica\ie de mesagerie ]i po]t` electronic`.exe de pe kit-ul de instalare Windows. Se livreaz` [mpreun` cu Windows 95/98/Me. etc). imprimante. Pentru instalare. Permite afi]area ]i accesarea participan\ilor din re\ea (calculatoare. din Control Panel Network Neighborhood Permite adaugarea. foldere. discuri. Aplica\ie pentru trimiterea/primirea faxurilor. Dispune de agend` electronic` care poate fi accesat` din celelalte aplica\ii ale suitei Office 2000. MS Outlook 2000 Microsoft Fax 31 . Se instaleaz` separat de sistemul de operare.

radio. modul de organizare. 32 .s` fie conectat fizic la re\ea (s` aib` instalat` o plac` de re\ea ]i s` fie conectat prin cablu. Configurarea calculatorului pentru a participa la o re\ea Cursul de fa\` nu are drept subiect re\ele de calculatoare de aceea no\iunile referitoare la acestea vor fi trecute doar [n revist` pe scurt.1. satelit.re\ 2. linie telefonic`.2.dispozitivele fizice de re\ea s` fie configurate corect (instalare ]i configurare driver) sub sistemul de operare.[nainte de a demara configurarea software. protocolul utilizat. trebuie cunoscut tipul ]i parametrii re\elei: ce tip este. etc) . . Partajare documentelor [n cadrul unei re\ele re\ 2.2. trebuiesc [ndeplinite urm`toarele condi\ii: . Pentru ca un calculator s` poat` participa la o re\ea.

33 . etc.Exemplu: Tip: Protocol: Peer-to-Peer Windows NetBeui Client/Server Windows 2000 Server TCP/IP (adres` server ]i cum se aloc` adresele pentru clien\i) Organizare resurse: Servicii server: Workgroup Partajare fi]iere ]i imprimante Domeniu Imprimare. alocare automat` de adrese IP. aplica\ia utilizat` pentru a configura componentele de re\ea este „Network” din „Control Panel”. - s` s` s` s` fie fie fie fie instalat ]i configurat protocolul de re\ea instalat software-ul client pentru participare la re\ea instalate pe server serviciile de re\ea definit un cont de re\ea (nume user ]i parol`) Sub Windows.

Componentele de re\ea instalate Buton pentru ad`ugare de componente de re\ea Buton pentru configurarea componentei selectate 34 .

al c`rei icon se afl` pe desktop. este afi]at` urm`toarea fereastr` care permite instalarea componentelor de re\ea Windows: Pentru a vedea ce resurse sunt disponibile [n re\ea. 35 . se poate utiliza aplica\ia Network Neighborhood.Dup` ap`sarea butonului „Add”.

sub sistemul de operare Windows 98. {n pagina “Configuration”. Eventual. {n pagina “Identification”. numele grupul de lucru din care face parte calculatorul nostru. vom ar`ta cum putem partaja datele de pe calculatorul propriu. Din START-Settings. 36 . trebuie s` activ`m op\iunea “I want to be able to allow others to print to my printer(s)”. Dac` nu g`sim acest serviciu. putem vedea care este numele prin care se identific` calculatorul nostru [n re\ea. Pornim de la premiza c` toate set`rile necesare lucrului [n re\ea au fost deja efectuate.2.1. atunci putem da altor utilizatori ai re\elei voie s` tip`reasc` pe aceast` imprimant`. avem lista componentelor de re\ea deja instalate. sau ap`s`m butonul “File and Print Sharing”. Putem utiliza butonul “Add”. activ`m op\iunea “I want to be able to give others access to my files”. putem vedea la rubrica “Workgroup”. foldere ]i fi]iere. Trebuie s` ne asigur`m c` [n lista de componente de re\ea instalate se afl` serviciul pentru partajarea fi]ierelor ]i imprimantelor [n re\ele Microsoft. {n acest caz. la rubrica “Computer Name”. Activarea partaj`rii resurselor [n re\ea peer-to-peer sub Windows (Se lucreaz` sub Windows 98) {n exemplu curent. Presupunem c` facem parte dintr-o re\ea Microsoft perr-to-peer. Pentru a partaja hard-discuri. Lans`m aplica\ia “Network”. deschidem folderul “Control Panel”. adic` “File and Printer Sharing for Microsoft Networks”. va trebui s`-l instal`m.resurselor re\ peer-to2. Dac` avem o imprimant` conectat` la calculator.

hard2.{n pagina “Acces control” putem defini modul de partajare al resurselor pe calculatorul nostru. adic` numai [n citire. Vom l`sa prima op\iune activat`.“User-level access control”: accesul la resurse este controlat pentru utilizatori individuali. dar [n acest caz utilizatorii re\elei pot nu numai citi date de pe disc.2. Din meniul contextual alegem op\iunea “Properties”. Windows NT sau Windows 2000. dar le pot de asemenea ]terge sau modifica. 37 . {n acest exemplu am lucrat sub Windows 98. Putem activa op\iunea “Shared-As” pentru a permite celorlal\i utilizatori ai re\elei acces la disc. Ap`s`m butonul “Ok” ]i trebuie s` reponrim calculatorul. Op\iunea “Depends on password” permite accesul la disc [n baza unei parole. Observ`m c` op\iunea “Not shared” este activat` [n mod implicit. {n zona “Access Type” definim modul de acces la disc: implicit este propus` op\iunea “Read-Only”. Procedeul este similar sub Windows 95. Partajarea hard-discurilor ]i folderelor sub Windows Deschidem fereastra “My Computer” ]i efectu`m clic st@nga pe discul C. accesul este controlat pentru fiecare resurs` [n parte . Acest lucru [nseamn` c` discul nu este partajat. La rubrica “Share_Name” introducem numele sub care va fi identificat [n re\ea. sau pentru grupuri de utilizatori.“Share-level access control”: adic`. Select`m pagina “Sharing”. Putem alege “Full”. Avem dou` posibilit`\i: .2. Windows Millenium.

print settings & filter settings” 38 . Din fereastra “My Computer” afi]`m con\inutul discului C ]i select`m folderul “Comun”. ci numai la anumite foldere de pe disc. pagina “Advanced”: a) Pentru ca modific`rile s` poat` fi vizualizate de c`tre ceilal\i utilizatori ai re\elei. Ap`s`m “Ok”. Observ`m c` icon-ul folderului s-a modificat. De aceea vom ap`sa “Cancel” pentru a anula partajarea discului.2. pentru a ne indica c` acesta este partajat. se activeaz` op\iunea: “Include in personal view.4.De obicei. Activ`m op\iunea “Shared as” ]i introducem numele prin care folderul va fi identificat [n re\ea. 2. se activeaz` op\iunea: “Update changes.3.. Prin “File – Save as” se salveaz` registrul undeva [n cadrul re\elei. aleg@nd “Full”. 2. Stabilirea unui registru Excel partajat Din meniul “Tools. nu permitem utilizatorilor re\elei accesul la [ntregul disc. Configurarea unui registru Excel partajat Din meniul “Tools – Shared workbook”. sau op\iunea “Automatically every . Din meniul “File” alegem “Properties” ]i alegem pagina “Shared”.Shared Workbook”.” (ultima salveaz` modific`rile la un interval de timp stabilit de utilizator) b) Pentru p`strarea set`rilor [n vederea tip`ririi sau afi]`rii. Vom permit accesul [n citire ]i modificare. {n mod implicit. pagina “Editing” se activeaz` “Allow changes by more than one user at the same time” ]i se apas` “Ok”.2. when file is saved”. folderul nu este partajat..

6.2. 39 . Deschiderea unui registru Excel partajat din re\ea sub Windows Windows (Se lucreaz` sub Windows 98) Pentru a deschide un document aflat pe un alt calculator din re\ea. Fi]ierul respectiv este deschis [n Excel. Acum putem accesa respectivul fi]ier ]i [l putem modifica. ]i ne sunt afi]ate echipamentele disponibile [n re\ea: dup` icon-ul elementelor. Atunci c@nd se [nt@mpl` acest lucru. {n acest caz. putem s`-l deschidem [n mod citire numai. pentru a fi notifica\i atunci c@nd respectivul utilizator de re\ea a [nchis fi]ierul ]i deci [l putem deschide. f`r` posibilitatea de a-l modifica. select`m “Network Neighborhood”. Ap`s`m butonul “CitireModificare”. ne putem da seama c` avem 3 calculatoare. pagina “Editing”. {n lista intitulat` “Privire [n”. Dac` [ncerc`m s` deschidem un fi]ier din re\ea care este deja deschis de altcineva. Anularea accesului unui utilizator la un registru Excel partajat Din meniul “Tools – Shared workbook”. din lista “Who has this workbook open now” se alege utilizatorul pe care dorim s`-l elimin`m ]i se apas` “Remove user”. vom primi urm`torul mesaj. Efectu`m dublu-clic pe calculatorul unde se afl` stocat fi]ierul dorit.5. vom primi urm`torul mesaj de avertizare. Efectu`m clic pe butonul “Deschidere”. putem ap`sa butonul “Notificare”. partajat 2. Dac` dorim.2. din meniul “Fi]ier” apel`m comanda “Deschidere”.re\ 2. inclusiv calculatorul nostru. Ne apar acum afi]ate numai resursele oferite spre partajare de acest calculator. Prin dublu-clic deschidem folderul “Comun” ]i select`m fi]ierul dorit.

3. 40 . {n plus. pagina “Editing” se dezactiveaz` op\iunea “Allow changes by more than one user”. Atunci c@nd este activat` aceast` facilitate. indic@nd numele autorului modific`rii. Despre modific`ri C@nd se lucreaz` [n echip` asupra unor registre partajate.2. este deosebit de util` o facilitate prin care s` se poat` \ine eviden\a modific`rilor efectuate de c`tre un membru al echipei ]i care s` permit` acceptarea unora dintre modific`ri sau respingerea altora. precum ]i data ]i ora la care aceasta a fost efectuat`. Anularea accesului partajat la un registru Excel Din meniul “Tools – Shared workbook”. modific`rile efectuate de c`tre fiecare autor. Excel permite [mbinarea acestor modific`ri [ntr-un singur document.2. 2.7. Dac` exist` mai multe copii ale documentului ]i fiecare dintre acestea con\ine modific`ri.1. Excel marcheaz` prin colorarea textului. Aceast` facilitate permite detectarea ]i identificarea modific`rilor efectuate de fiecare autor [n parte. Excel 2000 permite urm`rirea modific`rilor efectuate [ntrun registru. Urm`rirea modific`rilor 2. atunci c@nd se men\ine cursorul deasupra textului marcat.3. un „Sfat Ecran” este afi]at pentru fiecare modificare.

Enter Celulele la care au fost asociate comentarii se identific` prin triunghiul ro]u. Revenim la setarea implicit`. c` triunghiul roşu indicator a dispărut. View. pagina View Activ`m op\iunea None în zona Comments şi apăs`m OK Observ`m View. select`m din Tools – Options Options. Din Tools – Options. 41 . OK. select`m din Tools – Options. Dupa introducerea comentariului. Inserarea comentariilor [ntr2.1. Comentariile pot fi afi]ate prin pozi\ionarea cursorului mouse-ului peste celul`. care con\ine numele utilizatorului curent ]i este asociat` celulei printr-o s`geat`. putem asocia comentarii explicative la celulele din foile de calcul. activam Options View optiunea Comment Indicator only. Pentru ca textul comentariului să fie permanent vizibil. Pentru a [mpiedica afi]area comentariilor. comentariul nu mai apare. Observ`m c` celula dispune de un triunghiu roşu [n colţul din dreapta sus. OK. ap`s`m tasta Enter. Options pagina View Activ`m op\iunea Comment & Indicator în zona Comments şi apăsam OK Comentariul va fi vizibil în orice moment.2. alegem op\iunea Comment. Inserarea unui comentariu [ntr-o celul` Sub Excel. La pozi\ionarea cursorului deasupra celulei în cauză. pagina View. Se deschide o fereastra de editare pentru comentarii.4.4. Selectam o celul` ]i din meniul Insert.

3.5. Select`m celula dorit` ]i alegem din meniul Insert – Edit Comment. O alta modalitate de a sterge un comentariu este urmatorul: selectam celula prin clic stanga si din Edit – Clear. Triunghiul roşu a dispărut. definitivă. Un alt mod de a edita un comentariu. Pentru a şterge comentariul. Selectam Edit Comment ]i modificam textul. }tergerea unui comentariu dintr-o celul` Celulele care au asociate comentarii sunt marcate cu un triunghi roşu.4. Exemplu1: pentru conectare la Internet prin linie telefonic` este nevoie de un modem cuplat la calculator ]i la telefon 42 .1. Modificarea unui comentrariu dintr-o celul` Celulele care au asociate comentarii sunt marcate cu un triunghi roşu în colţul din dreapta sus. Din meniul contextual alegem Delete Comment Ştergerea se face fără confirmare şi este Comment. Apasam Enter pentru a salva modificarea.5.2. este prin meniul contextual al celulei.4. efectuam clic dreapta pe celula.conexiune fizic` la re\ea ]i eventual la re\eaua telefonic`. Comments. Modificam textul. odată cu comentariul. dintr2.dintr2. Trimiterea electronic` la destina\ie Cerin\ 2. Clear alegem optiunea Comments destina\ 2. Cerin\e hardware ]i software pentru trimiterea electronic` a documentelor electronic` Cerin\e hardware: .

server-ul apar\ine firmei furnizoare de servicii Internet Exemplu 2: pentru o re\ea intranet. trebuie s` existe aplica\ii care permit trimiterea/primirea de mesaje electronice. care trebuie configurat pentru conectarea la re\ea.pentru mesagerie ]i po]t` electronic`. Exemplu: OutLook 2000. . dpdv al utilizatorului. exemplu de server de comunica\ii: MS Exchange . pe l@ng` sistemul de operare. . este necesar` o aplica\ie specific`.aplica\ia pentru mesagerie electronic` care se instaleaz` pe fiecare sta\ie client dispune de o agend`. unde vor fi [nscrise informa\iile utilizate pentru comunicare: 43 . Exemplu 1: pentru Internet. este necesar` o plac` de re\ea ]i cablu corespunz`tor Exemplu 3: pentru trimitere/primire faxuri. sau OutLook Express care se livreaz` cu IE) Exemplu 2: pentru intranet. aplica\iile cel mai frecvent utilizate sunt un browser Web (exemplu: MS Internet Explorer) ]i un program de po]t` electronic` (exemplu: MS OutLook 2000 care face parte din suita Office 2000. trebuie doar aleas` imprimanta potrivit`. conectat` la calculator ]i la telefon Cerin\e software: . este necesar` o plac` fax/modem. este necesar` o aplica\ie care s` poat` accesa serverul de comunica\ii. sau aplica\ii care s` permit` accesul al alte servicii ale re\elei.pentru fiecare sta\ie client. trimiterea unui fax este similar cu printarea unui document. trebuie s` existe un server care s` dispun` de software adecvat pentru a [ndeplini rolul de server de comunica\ii.Exemplu 2: pentru conectare la intranet-ul firmei (adic` re\eaua firmei). este necesar` prezen\` unui server de comunica\ii [n re\ea Exemplu 1: pentru conectare la Internet prin linie telefonic`.pentru trimitere/primire de faxuri.

Include o component` denumit` „Symantec Fax Starter Edition” care poate fi utilizat` pentru trimiterea faxurilor pe calculator. ap`s`m butonul „Po]t` electronic`” din bara de instrumente „Standard”.5.adrese de po]t` eletronic`.Internet Explorer 5 ]i OutLook Express 5: un browser Web ]i aplica\ie pentru po]t` electronic` Internet. Trimiterea prin Intermet a unei foi de lucru Excel ca mesaj de po]t` electronic` Dorim s` trimitem prin po]t` electronic` unui coleg foaia de lucru curent`. sau dac` vrem ca 44 . prin Internet. Se utilizeaz` agenda electronic` a acesteia. Ne asigur`m c` suntem conecta\i la Internet. Suntem [ntreba\i dac` dorim s` trimitem registrul curent ata]at la un mesaj electronic (fi]ierul se transmite ca anex`).OutLook 2000: aplica\ie de mesagerie ]i po]t` electronic`. Revenind [n registrul Excel.2. numele persoanei. Office 2000 se livreaz` [mpreun` cu urm`toarele aplica\ii de mesagerie electronic`: . Exemplele ce urmeaz` presupun c` OutLook 2000 este instalat ]i este aplica\ia de mesagerie implicit` din sistem. 2. Aceast` agend` electronic` poate fi utilizat` de Word 2000 pentru trimiterea documentelor pe cale electronic`. . numere de telefoane/fax. etc.

care nu permiteau specificarea mai multor adrese la rubrica „To”. {n acest moment. {n caseta „To” vom scrie adresa de po]t` electronic` a destinatarului. 45 . Putem alege de acolo una sau mai multe adrese. sau putem efectua clic pe icon-ul [n form` de carte deschis` pentru a accesa agenda electronic`. aici este [nscris numele documentului. Rubrica „Cc” poate r`m@ne necompletat`. O putem scrie manual. este lansat` [n execu\ie automat aplica\ia de po]t` electronic` implicit` a sistemului.mesajul electronic [n sine s` reprezint` con\inutul foii de lucru curente. dar se recomand` completarea sa. Aceast` rubric` p`streaz` compatibilitatea cu aplica\ii de mesagerie mai vechi. o copie a mesajului va trimis` ]i la respectivele adrese. Select`m a doua op\iune. {n mod implicit. Are loc trimiterea mesajelor de po]t` electronic`. Pentru a trimite documentul ap`s`m butonul „Send this Sheet”. La rubrica „Subject” putem scrie c@teva cuvinte de explica\ii asupra mesajului pe care-l trimitem. Aceast` rubric` este op\ional`. de exemplu Outlook Express. Dac` introducem aici adrese. Fereastra de lucru se modific` astfel: [n partea superioar` dispunem de un panou care trebuie completat cu datele destinatarului.

adic` Outlook Express. de exemplu Outlook Express.3. mesaj care [n acest moment este gol. Revenim [n aplica\ia de po]t` electronic` . Se deschide fereastra de lucru aferent` aplica\iei de po]t` electronic` implicit` a sitemului. ap`s`m butonul „Po]t` electronic`” din bara de instrumente „Standard”. Ata]area unui registru Excel la un mesaj de po]t` electronic` ]i trimiterea lui prin Internet Dorim s` trimitem un registru [ntreg prin Internet unui coleg. Mesajul nostru este trimis. Scriem c@teva cuvinte ]i [n spa\iul aferent mesajului. Select`m prima op\iunea. Complet`m adresa destinatarului ]i scriem c@teva cuvinte la rubrica „Subject”.Outlook Express ]i ap`s`m butonul „Send”. Minimiz`m aplica\ia Excel ]i ne conect`m la Internet. Efectu`m procedura de login. Suntem [ntreba\i dac` dorim s` trimitem registrul curent ata]at la un mesaj electronic (fi]ierul se transmite ca anex`). Acces`m leg`tura de tip dial-up creat` sub Windows. {n registrul Excel. Mesajele de po]t` electronic` sunt [n general scurte ]i la obiect. de aceea vom ata]a respectivul registru la mesaj. Fi]ierul este deja ata]at la mesaj. 46 .Excel 2.5. Num`rul este format automat. utiliz@nd aplica\ia de po]t` electronic` implicit`. sau dac` vrem ca mesajul electronic [n sine s` reprezint` con\inutul foii de lucru curente. [mpreun` cu fi]ierul ata]at. de exemplu :”Ata]ez registrul Excel pe care mi l-ai cerut”.

din meniul „Fi]ier” alegem „Trimitere c`tre – Destinatar fax”. intitulate “Destinatar”. Pentru aceasta. Specific`m ce anume dorim s` trimitem prim fax: activ`m butonul radio aferent foii de lucru ]i activ`m ]i op\iunea pentru a trimite o pagin` de gard` la [nceput. se refer` la po]ta electronic`. specific`m programul utilizat pentru a trimite faxul ]i anume. Observ`m ca la rubrica „Subject” este [nscris numele fi]ierului.Deschidem un alt registru Excel cu mai multe foi de lucru. care trebuie s` fi fost instalat anterior. Complet`m datele aferente destinatarului. [n acest caz OutLook Express. sau le putem selecta din agenda electronic` Outlook. Scriem mesajul ]i complet`m adresa destinatarului. Microsoft Fax. Trecem la urm`torul pas. Ne deconect`m de la Internet.5. 2. Observ`m c` primele 2 op\iuni de aici. Ap`s`m butonul „Send” din bara de instrumente a aplica\iei OutLook Express. Fi]ierul curent Excel este deja ata]at la mesaj. Se lanseaz` [n execu\ie expertul Fax ]i ap`s`m butonul „Next”. Alegem 47 . Acum vom alege „Destinatar coresponden\` (ca ata]are)”. Este automat lansat` aplica\ia pentru po]t` electronic` implicit` a sistemului de calcul.4. Prima op\iune este echivalent` cu butonul „Po]t` electronic`” din bara de instrumente „Standard”. {nchidem aplica\ia OutLook Express ]i revenim [n Excel. {n aceast` fereastr`. Le putem introduce manual. Din meniul „Fi]ier” alegem „Trimitere c`tre”. pentru a trimite mesajul. Trimiterea unei foi de lucru Excel ca fax Vrem s` trimitem foaia de lucru curent` prin fax.

de aceea ]i aici ne sunt cerute anumite informa\ii. unde trebuie s` introducem datele destinatarului.stilul dorit pentru fax ]i anume „Profesional”. Ap`s`m butonul „Finish”. nu complet`m informa\ii [n casetele „Note” ]i „Subject”. }i aici. Aplica\ia MS Fax este o aplica\ie distinct` de Excel. Ap`s`m butonul „Finish” pentru a trimite efectiv faxul. adic` „Cover page” ]i [n continuare. 48 . Ap`s`m butonul „Send fax now”. Utiliz`m agenda electronic` pentru a selecta destinatarul ]i ap`s`m butonul „Next”. {n urm`toarea fereastr`. Complet`m manual datele expeditorului. Se deschide aplica\ia Microsoft Fax. nu mai activ`m op\iunea pentru pagina de gard`. Este afi]at` pagina de gard` care precede documentul ce va fi trimis prin fax ]i pe ecran este disponibil` bara de instrumente Fax Wizard. care acum este activat. putem selecta informa\iile din agenda electronic`. a]a cum l-am definit [n Excel.

acces la baze de date. Aceast` re\ea este compus` din mii de re\ele mai mici de calculatoare ]i milioane de calculatoare comerciale.1. Serviciile cel mai frecvent accesate ale Internet-ului sunt: . sau transmitere de fi]iere ]i stocarea lor pe servere Web (upload) 49 . guvernamentale ]i personale. grafic`. secven\e video ]i anima\ie. educa\ionale. care de\in un format special.WWW (World Wide Web sau Web pe scurt): prin intermediul Web-ului Web.1. {n cadrul Internet-ului se utilizeaz` protocolul TCP/IP. Din punct de vedere al utilizatorului.Lecţia 3.1. World pot fi publicate pe Internet documente [n format HTML (Hyper Text Markup Language). Despre Internet ]i Intranet 3. . ce pot include text. etc. Resursele Web-ului sunt accesate prin intermediul unor aplica\ii specifice. TRANSPUNEREA DATELOR DIN EXCEL PENTRU UTILIZARE PE WEB 3.Po]t` electronic` (e-mail): acest serviciu permite transmiterea ]i primirea electronic` (ede mesaje electronice [ntre utilizatorii re\elei Internet. denumite browsere sau navigatoare Web .Transfer de fi]iere preluare de informa\ii din cadrul Internet-ului fi]iere: (download). Servicii Internet ]i intranet Internet: reprezint` o re\ea global` de comunica\ii care permite Internet interconectarea computerelor din [ntreaga lume. accesul informa\iilor se realizeaz` prin intermediul paginilor Web.

Accesul la Internet/intranet Pentru a accesa Internet-ul.aplica\ii pentru accesarea serviciilor Internet/intranet: navigator (sau browser) pentru accesarea paginilor Web (de exemplu Microsoft Internet Explorer care se livreaz` [mpreun` cu suita Office 2000 ]i cu SO Windows 98/Me/2000). toate aceste informa\ii sunt date de firma furnizoare de servicii Internet sau de administratorul re\elei . sunt necesare urm`toarele: -un computer care are posibilitatea conect`rii fizice la re\ea (exemplu: prin intermediul unui modem ]i a unei linii telefonice. {n ambele cazuri se utilizeaz` protocolul TCP/IP ]i acelea]i produse software. grupa\i [n func\ie de anumite tematici. sau prin intermediul unei re\ele interne).software pentru conectare. sistemele de operare Windows (95/98/Millenium/NT/2000) se livreaz` cu software-ul necesar . .1. sau Outlook Express care se livreaz` [mpreun` cu IE).2. Intranet: Intranet o re\ea ce apar\ine unei firme. bazat` pe tehnologiile ]i serviciile Internet.un cont (nume utilizator ]i parol`) ]i informa\ii referitoare la conectarea la server (adresa TCP/IP.Grupuri de dialog (newsgroups): este serviciul care permite comunicarea (newsgroups) [ntre mai mul\i utilizatori ai Internet-ului. etc). aplica\ie pentru po]t` electronic` (de exemplu. etc. 3.. mod de accesare. 50 . sau o re\ea intranet. Outlook 2000 care face parte din suita Office 2000.

Mai jos sunt date exemple de protocoale ce pot fi utilizate [n cadrul unei adrese URL: • http://adresa_host Protocolul specific Web-ului este HTTP – Hyper Text Transfer Protocol. numit` URL – Universal Resource Locator.microsoft. localizarea resurselor se realizeaz` prin intermediul unei adrese unice [n cadrul re\elei.stocheaz` resursa respectiv`) se refer` la protocolul utilizat de respectivul server pentru a facilita accesul la informa\iile stocate pe el.1.7.com Dac` se dore]te accesarea direct` a unui fi]ier ale c`rui cale ]i denumire sunt cunoscute. atunci adresa poate fi scris` astfel: 51 . Adresa [ncepe cu denumirea server-ului ]i poate fi urmat` de calea de acces c`tre diferite fi]iere stocate pe acel server. Adresa host-ului reflect` stuctura ierarhic` de calculatoare ale re\elei. Formatul unei adrese URL este prezentat mai jos: protocol://adres`_host Protocolul aflat [naintea adresei calculatorului host (adic` gazd` . Un exemplu de adres` Web este dat mai jos ]i se refer` la site-ul Web al firmei Microsoft. http://www. care este principalul protocol de comunica\ii [n cadrul Internet-ului. Accesul la resursele Internet/intranet Pentru servere Internet/intranet. Acest protocol depinde de natura serverului accesat ]i nu se refer` la protocolul men\ionat mai [nainte – TCP/IP.3.

http://www.microsoft.com/file.html • file://cale_de acces\denumire_fisier Permite localizarea resurselor locale. De exemplu, dac` prin intermediul unui browser se dore]te vizualizarea con\inutului fi]ierului MENIU.HTM, aflat pe discul E:, [n folderul \WWW\Files, atunci sintaxa corect` este: file://e:\WWW\Files\meniu.htm • ftp://adresa_host File Transfer Protocol (FTP) reprezint` un protocol pentru trasferul datelor. De exemplu, dac` se dore]te preluarea unui program sau a unui fi]ier din cadrul Internet-ului, atunci trebuie contactat un server pe care acestea sunt stocate ]i care utilizeaz` protocolul de comunica\ii FTP. Pe l@ng` desemnarea unui protocol de comunica\ii, FTP se mai refer` ]i la denumirea unei aplica\ii. Un browser Web poate accesa ]i servere FTP, f`r` a necesita instalarea unei aplica\ii suplimentare pentru FTP. Adresa gazdei are aceia]i semnifica\ie ca mai sus. Exemplu de adres` FTP: ftp://ftp.microsoft.com 3.1.4. Structura unei pagini Web Serverul Web este computerul care gestioneaz` ]i prezint` paginile Web. Paginile Web sunt documente [nregistrate [n formatul HTML (Hyperlink Markup Language) format [n care documentele sunt fi]iere de tip text simplu dar care con\in instruc\iuni speciale care comunic` serverului cum trebuie format textul
52

afi]at ]i loca\ia fi]ierelor grafice incluse [n pagina Web, precum ]i modul [n care trebuie prezentate informa\iile ]i cum trebuie ele gestionate [n timpul prezent`rii. Datorit` formatului special [n care sunt stocate informa\iile [ntr-o pagin` Web, publicarea unui document pe Web este pu\in diferit` de alte mijloace de publicare cum ar fi imprimarea. Astfel o pagin` de Web nu este aproape niciodat` un singur fi]ier. Astfel de documente sunt colec\ii de obiecte individuale cum ar fi casete text, cadre, imagini, video clip-uri etc. Deoarece formatul HTML este un format text simplu, toate aceste elemente trebuie stocate [n fi]iere separate cu formatul specific fiec`rui element, urm@nd a fi apoi indicate ]i identificate [n pagina propriu-zis` prin numele ]i loca\ia fi]ierului care le con\ine. Astfel pagina propriuzis` se aseam`n` codului unei aplica\ii Visual Basic.

53

{n practic` nu este necesar s` ne preocup`m [ns` de toate aceste aspecte. Office 2000 permite salvarea oric`rui document ca pagin` Web fie prin intermediul comenzii „Salvare ca pagin` Web” din meniul „Fi]ier” fie select@nd acest tip de fi]ier la salvarea documentului prin intermediul ferestrei de dialog „Salvare ca”. Prin aceast` opera\ie, documentele aplica\iilor Office 2000 efectueaz`
54

automat conversia documentului [ntr-un fi]ier de tip HTML ]i creeaz` fi]ierele individuale care con\in diferitele obiecte incluse [n documentul ini\ial. Deoarece orice document Office 2000 poate deveni o pagin` Web, paginile create [n aceast` aplica\ie reproduc cu fidelitate ceea ce orice utilizator va vizualiza pe Web. Sunt reproduse astfel tabelele, c@mpurile speciale, imaginile ]i obiectele desenate, fundalul colorat, stilurile ]i toate celelalte elemente de format. {n orice document Office 2000, comut@nd [n modul de vizualizare „Aspect pagin` Web” putem verifica aspectul documentului atunci c@nd acesta va fi vizualizat [ntrun browser Web. Prin utilizarea comenzii „Examinare pagin` Web” din meniul „Fi]ier”, este permis` reverificarea aspectului ]i a func\ion`rii unei pagini Web [naintea public`rii acesteia, asem`n`tor comenzii „Examinare [naintea imprim`rii”. [ntr- pagin` 3.1.5. Ce obiecte pot fi incluse [ntr-o pagin` Web {n continuare sunt date c@teva dintre obiectele pe care le poate con\ine o pagin` Web: - text - coduri HTML: instruc\iuni care determin` modul [n care sunt afi]ate sau modul [n care pot fi manipulate obiectele dintr-o pagin` Web - imagini grafice - script-uri: sunt secven\e de instruc\iuni scrise [n MS Visual Basic Script sai JavaScript care pot ad`uga interactivitate unei pagini Web, pot manipula obiecte, pot determina modul [n care se afi]eaz` obiectele, etc. - secven\e video (filme)
55

2. Ad`ugarea unui folder Web cu ajutorul aplica\iei My Computer Din fereastra “My Computer” deschidem aplica\ia “Foldere Web” ]i cu ajutorul icon-ului “Add Web Folder” lans`m programul asistent pentru ad`ugarea unui nou folder Web. care se stocheaz` pe un server al re\elei. Introducem adresa URL c`tre serverul Web din re\ea. Ce sunt folderele Web Web: Foldere Web facilitate a serverului Web. Un folder Web este de fapt un shortcut c`tre un server Web din re\ea. My Computer. La [ncheierea execu\iei sale. aplica\ 3. sau din aplica\iile suitei Office ]i pot fi accesate de utilizatorii intranet-ului. {n momentul [n care browser-ul acceseaz` pagina Web care include un applet. altfel vom 56 . .1. Salvarea unei foi de calcul Excel [ntr-un folder Web se nume]te publicare publicare.programe de tip Java applet: un applet este un program scris [n Java.. [nc`rcat [n memorie ]i executat pe calculatorul utilizatorului. Folderele Web pot fi create cu ajutorul aplica\iilor Windows Explorer. acesta este preluat din re\ea.secven\e audio 3. Dac` avem drepturi de navigare [n cadrul re\elei.2.2. Foldere Web 3.2. atunci putem utiliza butonul “R`sfoire”. applet-ul este desc`rcat din memorie. prin intermediul c`reia pot fi publicate documente pe Web site.

pentru a vedea ce foldere Web avem. atunci putem utiliza butonul “R`sfoire”. Dac` avem drepturi de navigare [n cadrul re\elei. Observ`m c` [n fereastra “My Computer” a ap`rut un nou icon. Revenim la nivelul imediat superior. specific`m numele sub care vrem s` fie cunoscut folderul Web. Efectu`m clic pe butonul “Creare folder” din bara de instrumente a ferestre de deschidere a unui document. De fapt.3. ambele foldere reprezint` shortcut-uri c`tre loca\ii de pe unicul server Web din re\eaua intranet.tasta manual adresa. specific`m numele sub care dorim a fi recunoscut folderul Web nou creat. Ap`s`m butonul “Terminare” ]i este creat un nou folder Web.2. aplica\ 3. Ad`ugarea unui folder Web din aplica\ia Excel Din meniul “Fi]ier” alegem “Deschidere” ]i select`m “Foldere Web”. aferent folderului Web pe care tocmai l-am ad`ugat. pentru a ie]i din fereastra de deschidere a unui document. Introducem manual adresa URL pentru serverul Web. 57 . {n continuare. La pasul urm`tor. Ap`s`m butonul “Revocare”. Observ`m c` aici reg`sim folderul Web ad`ugat anterior.

Problematica relaţiei Office 2000 / Web nu va fi abordată in extenso în cadrul acestei secţiuni.3. Astfel. Acesta este motivul pentru care suita Office 2000 (Word.3. fără însă a putea interveni în vreun fel asupra datelor. facil şi ieftin la informaţii de tip Web. un aspect important îl constituie posibilitatea utilizatorilor de 58 . atunci când creaţi o foaie de calcul pentru a analiza profitabilitatea unui produs prin introducerea unor valori de cost diferite. Utilizatorii care creează foi de calcul sau baze de date vor beneficia în mod deosebit de noile caracteristici orientate Web ale suitei Office 2000. Spre deosebire de un document Word. dar se vor furniza noţiunile esenţiale pentru a înţelege modul în care registrele Excel pot fi pregătite pentru utilizare în cadrul unui intranet al organizaţiei. puterea unei foi de calcul constă în interactivitatea dintre aceasta şi utilizator. Excel.3. Office 2000 ]i Web Dezvoltarea tehnologiilor Internet petrecută în ultimii ani a făcut ca acestea să pătrundă tot mai mult în activitatea de zi cu zi. utilizatorii se orientează din ce în ce mai mult către intranet şi Internet pentru a realiza schimbul de informaţii. Puteţi salva un întreg registru de lucru ca pagină Web. Utilizarea unui browser comun permite accesul rapid. astfel încât toate documentele Office 2000 sunt pregătite în mod implicit pentru utilizare pe Web. De exemplu. Office 2000 ]i tehnologii pentru Web 3. caz în care puteţi vizualiza datele şi naviga între foile de calcul ale acestuia.1. Access şi PowerPoint) suportă în mod nativ limbajul HTML.

stocate pe serverul Web. sau MS Internet Information Server – care se livreaz` cu Windows NT Server sau Windows 2000 Server). partajate.0 Workstation/2000 Professional. ce pot fi accesate de clien\ii intranet-ului). restrângerea sau extinderea detaliilor. de exemplu. Numai [n acest caz putem vorbi de foldere Web (foldere speciale. veţi putea interacţiona cu aceasta direct în browser: sortare. pivotare etc. o colecţie de controale de tip COM (Component Object Model) pentru a publica în format compatibil Web foi de calcul. filtrare.care se livreaz` [mpreun` cu Windows 98/Me/NT 4. Folosind Office 2000 puteţi crea. Atunci când deschideţi în Internet Explorer o pagină Web care conţine componente Web pentru Office.introduce sau modifica valori şi de a studia în timp real efectul acestora. diagrame şi baze de date. care ulterior vor beneficia de aproape întreaga funcţionalitate şi interactivitate asigurată de browser. Salvarea în format Web cu păstrarea interactivităţii este posibilă numai pentru foi de calcul individuale sau domenii dintr-o foaie de calcul. Suita Office 2000 utilizează aşa numitele componente Web pentru Office. ]i publicarea documentelor pe Web (salvarea/actualizarea unui 59 . Componentele Web ale suitei Office 2000 se pot utiliza atunci c@nd [n cadrul re\elei intranet exist` un server Web (de exemplu: MS Peer Web Services. introducerea de valori pentru calculul formulelor. tabele pivot care păstrează capacitatea de pivotare şi interactivitatea chiar şi atunci când sunt accesate prin intermediul browser-ului Internet Explorer 5 sau ulterior. şi nu pentru întregul registru.

care se instaleaz` pe serverul Web (neap`rat pe Windows NT Server/Windows 2000 Server cu IIS.document Word [n format Web. Cursul de fa\` nu trateaz` servere Web sau re\ele. Utilizatorii Office 2000 pot genera pagini care conţin componenta foaie de calcul prin publicarea cu interactivitate a unui domeniu dintr-o foaie de calcul Excel. Componente Web pentru Office Componentele Web pentru Office includ o foaie de calcul. un tabel pivot. Office 2000 se livreaz` [mpreun` cu extensii pentru server – Office Server Extensions (OSE). din categoria “Office Tools”. direct pe serverul Web. 3.navigarea ]i c`utarea documentelor publicate pe Web server Componentele Web se instaleaz` prin intermediul programului Setup.3.notific`ri prin po]t` electronic` la modificarea documentelor publicate . Foaia de calcul (Spreadsheet) furnizează un motor de calcul. 60 .3. o bibliotecă de funcţii şi o interfaţă care permite utilizarea foii de calcul într-o pagină Web. De asemenea. pentru a putea fi accesat de to\i clien\ii intranet-ului).discu\ii on-line . o sursă de date şi o diagramă. sau Windows NT WS/Windows 2000 Workstation cu Peer Web Services) ]i care permit: . {n continuare vom aborda doar crearea documentelor [n format Web.

Datele pot proveni dintr-un domeniu dintr-o foaie de calcul. filtrare. pagina Web rezultată va avea incusă componenta tabel pivot. 61 . Diagramă (Chart): Această componentă afişează grafic informaţii din componente foaie de calcul.3. Pentru a vizualiza pagini Web fără interactivitate (fără componente Web pentru Office) este suficient orice browser Web uzual. tabel pivot sau sursă de date. diagrama va răspunde în timp real modificărilor realizate în componenta sursă. Microsoft Access sau Microsoft SQL-Server) sau alte surse externe.01 sau mai nou. Sursă de date (Data Source): este motor pentru generarea rapoartelor aflat în spatele tabelelor pivot sau a paginilor de acces realizate cu Microsoft Access. Aceasta manevrează legătura de fundal cu serverul şi determină datele care sunt disponibile pentru afişare în pagina web.Tabelul pivot (Pivot Table List Component) permite utilizatorilor să analizeze informaţiile dintr-o listă prin sortare.01 sau mai nou. Trebuie menţionat că Internet Explorer 5 este inclus în kitul de instalare Office 2000. 3. grupare. Atunci când se salvează o foaie de calcul care conţin un tabel pivot sau date externe cu păstrarea interactivităţii. Windows NT sau Windows 2000. Windows 98. Pentru a utiliza pagini Web create din Access 2000. Deoarece este legată direct de unul dintre celelalte trei tipuri de componente. rulând pe oricare din sistemele de operare Windows 95. este necesar Internet Explorer 5.4. o bază de date relaţională (ex. Cerinţe de sistem şi licenţiere Componentele Web pentru Office necesită Internet Explorer 4. schiţare şi pivotare.

pot utiliza componentele Web pentru Office astfel încât să poată partaja documente Office 2000 complet funcţionale cu toţi utilizatorii din intranet.1 pentru detalii asupra acestei probleme. în timp ce utilizatorii care nu au Office 2000 pot accesa aceste pagini folosind Internet Explorer. care conţin componente Web pentru Office. Dacă un utilizator deschide o pagină web care are inserate componente pentru Office şi acestea nu sunt încă instalate pe calculatorul său. vor fi descărcate din reţea de la locaţia specificată în codul fişierul HTML respectiv. Cel care a generat fişierul HTML interactiv trebui să aibă grijă să precizeze locaţia componentelor Web pentru Office. şi care plănuiesc să implementeze Office 2000 în etape. Cei care au deja instalat Office 2000 pot genera pagini Web interactive. Totuşi. acestea fiind în general situate pe serverul de instalare a pachetului Office din intranet. trebuie reţinut că utilizarea componentelor Office pentru Web este posibilă numai în cadrul unui intranet. Utilizatorii trebuie să posede o licenţă Office 2000 pentru a putea utiliza paginile Web interactive. Organizaţiile care posedă acord de licenţă Entreprise.Din punct de vedere hardware sunt necesari minimum 16 MB RAM şi procesor minim Pentium. Consultaţi administratorul de reţea sau materialul documentar indicat în secţiunea 15. 62 .1. Select sau Maintenance pentru Office 2000. nefiind posibilă la nivel de Internet.

Scrieţi noua denumire în fereastra de dialog suplimentară şi apăsaţi “OK”. Folosind această comandă puteţi salva întregul registru în format Web. Aceasta este dovada faptului că formatul HTML este acceptat de Excel ca format nativ. Aceasta va deschide o versiune extinsă a ferestrei de dialog “Salvare ca”. pe care utilizatorul îl va completa de fiecare dată după necesitate. Salvarea unui întreg registru ca pagină Web (Se foloseşte factura. dar sa optat pentru a nu afişa valorile nule.4. opţiunea de adăugare a interactivităţii este inactivă. Celelalte două foi de calcul conţin exemplarul roşu. Puteţi modifica titlul paginii Web rezultate prin apăsarea butonului “Modificare titlu”. Observaţi că atunci când este selectat întregul registru pentru publicare. Salvarea [n format Web din Excel 3. respectiv verde al aceleiaşi. aceasta fiind opţiunea implicită. Registrul este înlocuit în fereastra de aplicaţie de fişierul htm.xls) Registrul din imagine conţine trei foi de lucru.1.3. sau numai un domeniu selectat dintr-o foaie de calcul. Prima conţine un formular standard de factură. 63 . Stabiliţi localizarea şi numele fişierului rezultat şi apăsaţi butonul “Salvare”.4. de aceea coloanele respective sunt aparent goale. asupra căruia puteţi acţiona acum din mediul Excel. în care apar acum opţiuni specifice pentru salvarea ca pagină Web. Pentru a publica întregul registru se va utiliza comanda “Salvare ca pagină Web” din meniul “Fişier”. Coloanele Valoare şi Valoare TVA conţin deja formulele de calcul.

xls). Coloanele “Valoare” şi “Valoare TVA” conţin deja formulele de calcul. deoarece registrul publicat are mai multe foi de calcul a apărut şi un folder suplimentar. Nu poate fi selectat nimic. Mai mult. În fereastra de dialog bifaţi butonul radio “Selecţie”. de aceea coloanele respective sunt aparent goale.Dacă veţi deschide folderul selectat anterior folosind aplicaţia “My Computer” veţi constata că a apărut un fişier de tip “htm” cu numele stabilit la salvare. Celelalte două foi de calcul conţin exemplarul roşu. Mai exact. Totuşi. dar s-a optat pentru a nu afişa valorile nule. Publicarea unei foi de calcul cu păstrarea interactivităţii Registrul din imagine conţine trei foi de lucru (registrul Factura. remarcaţi lipsa de interactivitate a foilor afişate. se va utiliza comanda “Salvare ca pagină Web”. care conţine restul de informaţii necesare afişării corecte în browser. cu atât mai mult nu se poate modifica nici o valoare dintre cele afişate. Dacă veţi deschide fişierul htm în browser veţi observa că pagina Web are un aspect familiar utilizatorului de Excel. 3. Acest mod de salvare a datelor nu utilizează componente Web pentru Office şi este potrivit pentru vizualizarea datelor fără modificare. cu nume similar cu al fişierului htm. Bifaţi 64 .2. Pentru a public o foaie de calcul din acest registru astfel încât să fie păstrată interactivitatea acesteia. partea inferioară a ferestrei browser-ului conţine etichete corespunzătoare foilor de calcul. Prima conţine un formular standard de factură. pe care utilizatorul îl va completa de fiecare dată după necesitate. sau un eventual domeniu selectat din aceasta.4. respectiv verde al aceleiaşi facturi. pentru a putea salva numai foaia de lucru curentă. prin a căror apăsare puteţi vizualiza fiecare foaie de calcul din registru.

Apăsaţi apoi butonul “Publicare”. Pentru a edita o celulă este suficient să o selectaţi şi să scrieţi valoarea. Aceasta va deschide o fereastră de dialog specifică. nu şi în Internet Explorer.opţiunea “Adăugare interactivitate”. va trebui să stabiliţi locaţia de reţea de unde pot fi descărcate acestea pe calculatoarele care vor accesa pagina Web. care este vizibilă numai în Excel. În general. Fiind vorba de o simplă foaie de calcul acesteia i se adaugă “Funcţionalitate de tip foaie de calcul”. Pentru aceasta derulaţi lista Instrumente de pe bara de unelte a ferestrei de dialog şi alegeţi comanda “Opţiuni web”. Zona “Alegere” va indica ce anume a fost selectat pentru publicare. În cazul exemplului considerat se vor publica elemente din foaia de calcul “factura1” şi anume tot conţinutul acesteia. lucrând în aceeaşi manieră ca şi în fereastra Excel. acesta va fi situat pe serverul de instalare a pachetului Office din intranet (de exemplu: file:\\ServerInstalareOffice\Office2000\msowc. cum este cazul formatării încadrate a titlurilor. Se poate observa că formulele sunt automat 65 . apăsaţi butonul “Publicare”. Se poate observa că o serie de informaţii de format se pierd în pagina Web. În final. în care veţi putea configura alţi parametri necesari operaţiunii. În grupa “Fişiere” bifaţi caseta “Descărcare Office Web Components” şi scrieţi calea către fişierul cab corespunzător. Apăsaţi butonul “OK” pentru a reveni în fereastra “Salvare ca”. titlul paginii. Deoarece aţi optat pentru adăugarea interactivităţii. adică fişierul rezultat va include componenta de tip spreadsheet. Browser-ul va fi lansat în execuţie iar pagina publicată anterior va fi deschisă în browser.cab). De data aceasta veţi putea interacţiona cu foaia de calcul din imagine. dacă este nevoie. Dacă doriţi ca pagina Web rezultată să fie deschisă imediat în browser bifaţi caseta situată în partea inferioară a ferestrei “Publicare ca pagină web”. Stabiliţi locaţia şi numele fişierului rezultat şi modificaţi.

respectiv ascunderea unor elemente specifice foii de calcul: bara de instrumente. Pentru mai multe detalii despre funcţionalitatea foii de calcul publicate ca pagini Web puteţi apăsa butonul de ajutor din caseta de proprietăţi asociate acesteia. de îndată ce toate datele pe care se bazează au fost inserate în celulele pe care se bazează acestea. cum ar fi sortarea. Pentru a expanda o grupă de proprietăţi. o bară de instrumente specifice va permite efectuarea unor acţiuni specifice asupra foii de calcul. Grupa “Găsire” permite căutarea şi regăsirea unei valori în cadrul foii de calcul curente. un buton special de pe bara de unelte permite modificarea unor proprietăţi specifice ale foii de calcul afişate de browser. Grupa “Format” permite modificarea formatului unor domenii selectate. Pentru a restrânge o grupă de opţiuni se va apăsa din nou butonul săgeată asociat.calculate şi rezultatele afişate. Mai mult. filtrarea sau inserarea formulei de însumare. liniile de grilă. 66 . În plus. Grupa “Afişare/ascundere” permite afişarea. precum şi un buton de ajutor care accesează informaţii utile referitoare la utilizarea în browser a paginilor Excel interactive. apăsaţi butonul săgeată aflat în partea dreaptă a denumirii grupului. bara de titlu şi etichetele de rând şi coloană. În cadrul proprietăţilor generale este inserată comanda “Anulare”. Grupa “Calcule” permite configurarea modului în care sunt calculate valorile din formule şi poate forţa calcularea manuală.

Diagrama apare în ecran alături de datele asociate. Verificaţi şi eventual modificaţi numele fişierului în zona nume. Apăsaţi butonul “Publicare”. În prima listă din zona “Alegere” se precizează că vor fi publicate elemente din foaia “Diagrmă_1”. Dacă veţi modifica valorile din celulele de date diagrama va fi modificată imediat în consecinţă. Există două tipuri de astfel de elemente: tot conţinutul foii de calcul.3. Bifaţi butonul radio “Selecţie” şi caseta “Adăugare interactivitate”. în paranteză fiind indicat şi tipul acesteia. Apăsaţi butonul “Publicare” pentru a configura restul parametrilor. În zona “Opţiuni de vizualizare” va fi selectat imediat tipul specific de interacţiune. Publicarea unei diagrame cu păstrarea interactivităţii (Se foloseşte diagramă. faţă de modelul 3D avut în foaia de calcul. căruia automat i se adaugă interactivitate de tip spreadsheet (foaie de calcul) sau diagrama. Nu puteţi modifica în mod 67 .3. Dacă doriţi deschiderea fişierului htm în browser imediat după publicare bifaţi caseta din partea inferioară a ferestrei.xls.4. Se poate observa că o parte din informaţiile de format ale diagramei din foaia de calcul Excel au fost pierdute – de exemplu diagrama s-a transformat într-un model 2D. Dacă veţi dori să salvaţi cu păstrarea interactivităţii foaia de calcul “Diagramă_1” ve\i utiliza comanda “Salvare ca pagină Web”. o foaie de calcul în care există un set de date şi o foaie diagramă bazată pe setul de date din foaia de calcul anterioară. Pentru a publica diagrama şi setul de date asociat veţi selecta al doilea element în listă. Pagina rezultată va fi deschisă în browser. pornind cu foaia diagramă1) Registrul din imagine conţine trei foi de lucru: o foaie de calcul care conţine o diagramă şi setul de date pe care se bazează aceasta.

Apăsaţi butonul “Publicare”. locaţia şi numele fişierului. Excel inserează automat şi o componentă de tip foaie de calcul. Aceasta va primi funcţionalitate de diagramă şi va fi deschisă în browser imediat după generare. Apăsaţi butonul “Publicare” pentru a genera. de această dată. singurul element al foii de lucru selectate este diagrama. şi apoi deschide pagina diagramă. Modificaţi. a diagramei. În concluzie. Acest lucru se va întâmpla şi dacă veţi opta pentru salvarea unei foi diagramă ca pagină Web interactivă. indirect. Bifaţi butonul radio “Selecţie” şi caseta “Adăugare interactivitate”. fiind precizat şi modelul acesteia: cu coloane. Se poate observa că.direct diagrama. dacă este cazul. precum şi titlul paginii. atunci când publicaţi o diagramă cu păstrarea interactivităţii. care permite modificarea datelor şi. 68 . singurul element de interactivitate fiind păstrarea legăturii între datele sursă şi aspectul reprezentării grafice.

ca de exemplu sortarea şi filtrarea. sau salvarea numai a tabelului pivot. Verificaţi încă o dată numele fişierului htm rezultat. De exemplu. Pentru aceasta se va utiliza comanda “Salvare ca pagină Web”. Aici va beneficia de aproape toată interactivitatea pe care o are într-o foaie de calcul. După ce va fi calculat. dar şi un număr mare de butoane specifice lucrului cu tabele pivot. tabelul pivot va fi afişat în Internet Explorer. Stabiliţi locaţia şi numele fişierului htm şi eventual modificaţi titlul paginii Web. Asupra tabelului pivot interactiv puteţi interacţiona într-o multitudine de moduri. Publicarea unui tabel pivot cu păstrare interactivităţii (Se foloseşte pivot. Puteţi afişa detaliile de calcul care stau la baza celulelor de date prin apăsarea butoanelor plus din dreptul numelor de 69 . în acest caz un câmp coloană.xls) Registrul Excel din imagine conţine un tabel pivot care urmează să fie publicat cu păstrarea interactivităţii. Dacă este deschisă paleta de proprietăţi asociate tabelului pivot aceasta va indica ce anume este selectat. Sunt disponibile două posibilităţi: salvarea întregii foi de calcul. Pentru a selecta un element daţi clic pe eticheta acestuia.4. Pe bara de instrumente există o serie de butoane asociate unor operaţiuni specifice listelor. Paleta de proprietăţi se va modifica pentru a indica noul element selectat. Apăsaţi butonul “Publicare”. bifaţi caseta din partea inferioară a ferestrei dacă doriţi deschiderea paginii publicate în browser şi apoi apăsaţi butonul “Publicare”. pentru a selecta un câmp de tabel pivot daţi clic de mouse pe eticheta acestuia.4.3. caz în care este selectată funcţionalitatea de tip tabel pivot. aceasta primind funcţionalitate de tip spreadsheet. Bifaţi butonul radio “Selecţie” şi caseta “Adăugare interactivitate”.

Pentru a adăuga un câmp pe machetă apăsaţi butonul “Listă de câmpuri” de pe bara de instrumente. 70 . Din lista derulată selectaţi câmpul dorit şi alegeţi zona de amplasare din lista aflată în partea inferioară a ferestrei. pentru a restricţiona domeniul datelor însumate.elemente. Pentru a ascunde detaliile apăsaţi butonul minus din dreptul etichetei de element. Puteţi utiliza acest câmp pagină în mod obişnuit. Puteţi utiliza şi mecanismul drag&drop. Puteţi pivot tabelul prin selectarea unui câmp şi utilizarea butoanelor de mutare de pe bara de instrumente specifice. Pentru mai multe detalii despre funcţionalitatea tabelelor pivot publicate ca pagini Web puteţi apăsa butonul de ajutor din caseta de proprietăţi asociate acestuia. Puteţi şterge un câmp din tabelul pivot prin glisarea etichetei acestuia în afara machetei. glisând eticheta câmpului dorit pe noua poziţie.

datele sunt stocate [n: a) Fi]iere b) Tabele c) Indec]i d) Views (vederi) 4. Ce func\ii [ndepline]te un sistem pentru gestiunea bazelor de date? a) Definirea ]i administrarea rela\iilor [ntre structurile de date b) Asigurarea accesului autrizat la date c) Organizarea ierarhic` a datelor d) Asigurarea integrit`\ii datelor [n condi\ii de eroare 2. EXERCI|II 1.Lec\ Lec\ia 4. Ordonarea datelor dintr-o baz` de date rela\ional` se realizeaz` prin: a) Tabele 71 . {n cadrul unei baze de date rela\ionale. O baz` de date rela\ional` este caracterizat` prin: a) Stabilirea unor leg`turi [ntre structurile de date b) Stabilirea unor ierarhii [ntre structurile de date c) Stocarea datelor sub form` de tabele ordonate d) Definirea unor rela\ii unu-la-unu sau unu-la-mai-multe [ntre date ]i indec]i 3.

{nregistrare c. Linie 2. interogarea datelor se poate efectua prin: a) Tabele b) Indec]i c) Vederi d) Rela\ii 72 . Asocia\i elementele din prima coloan` cu elementele corespondente din a doua coloan`: a. Coloan` 3. Baz` de date b. Tabel` 6.b) Indec]i c) Vederi d) Rela\ii 5. {n cazul unei baze de date. C@mp 1.

Mai multe-la mai multe c. Frank Herbert este autorul volumelor din ciclul “Dune”. 9. O tabel` sistem reprezint`: a) O tabel` aferent` unei baze de date cu func\ii specializate pentru administrarea rela\iilor b) O tabel` aferent` sistemului de gestiune al bazei de date c) O tabel` aferent` bazei de date care stocheaz` informa\ii despre toatele tabelele respectivei baze de date d) O tabel` aferent` bazei de date care stocheaz` informa\ii despre utilizatorii care pot accesa respectiva baz` de date ]i drepturile acestora 8. Una-la-una 2. a. 1. Prima coloan` include cazuri concrete pe care trebuie s` le asocia\i cu tipul de rela\ie pe care exemplific`. eu ]i colegam ea avem num`rul 3210021. specifica\i care este coloana pe care o considera\i c` este cheie primar`. {n tabelul ilustrat mai jos. Familia mea are num`rul de telefon 3315555. Una-la mai serviciu. b. Nume & Adresa Localitatea 73 Cod numeric Telefon . La 3. iar multe colega mea ]i so\ul ei au acas` num`rul 2234555.7. Sora mea ]i-a ridicat ieri de la Poli\ie carnetul de conducere.

{n cazul unei aplica\ii de baze de date cu structur` client/server pe 2 nivele.Prenume Popescu Doina Ionescu Dorin Str.Florilor Bucure]ti Bucure]ti personal 22337473930 22358483920 334 55 66 223 44 66 10. ce component` trebuie s` fie instalat`? a) MS Query b) MS SQL Server c) MS Access d) MS Visual Basic 74 . unde este stocat` fizic baza de date? a) Pe server b) Pe server ]i pe sta\iile client care au acces la server c) Pe sta\iile client care au acces la server 11. Pentru accesul unei tabele Access din Excel.Nuferilor Str.

Defini\i o nou` surs` de date. Lansa\i [n execu\ie MS Query ]i specifica\i c` dori\i s` defini\i o nou` interogare. Accesul din Excel la baze de date cu format extern se efectueaz` prin intermediul urm`toarelor drivere: (2 r`spunsuri corecte) a) ODBC b) OLAP c) SQL d) Query Urm`toarele exerci\ii se rezolv` [n succesiune. pe o baz` de date care nu a mai fost utilizat` [n acest scop. ele referindu-se la o aplica\ie. Va fi folosit fi]ierul PERSONAL. creat sub aplica\ia Dbase 5. Se va deschide sub Excel un registru nou. care se afl` [n folderul C:\PERS. celula D4 este curent selectat`. 15. identificat` prin numele „Personal ISA”. 16. care se stocheaz` [n folderul C:\PERS. Fi]ierul a fost creat cu aplica\ia Dbase 5. Conecta\i-v` la baza de date PERSONAL.DBF. 13. 14. Fi]ierul surs` este un fi]ier de tip DBF.DBF.12. Specifica\i tabelul „Personal” ca fiind cel implicit asociat cu sursa de date ]i lansa\i asistentul Query pentru definirea c@mpurilor din sursa de date ce vor fi utilizate [n interogare. 75 . {n cadrul unei foi de lucru goal`.

Sal_brut. Dup` aceea. Dept. Pentru intergorarea curent`. [n foaia de calcul curent`.17. Salva\i interogarea curent` sub numele „Sal5” [n folderul implicit utilizat pentru interog`ri. dup` care reveni\i [n Excel. 19. [n ordine ascendent`. Utiliz@nd butoanele corespunz`toare. trece\i la urm`toarea etap`. include\i [n interogarea curent` urm`toarele coloane din sursa de date: Nume. Stoca\i datele preluate din fi]ierul Personal [ncep@nd din celula A1. Prenume. 18. Sorta\i datele extrase dup` nume ]i prenume. 76 . extrage\i doar datele corespunz`toare salaria\ilor cu un salariu brut mai mare sau egal cu 5 milioane. 20.

Rezolv`ri: 1. c 7. c-2 6. b 4. c-2 9. cod numeric personal 10. a 3. a. a 11. b 77 . a 12. d 2. b 5. b 8. b. b-1. a. a. a-3. a-3. b-1.

Se porne]te din punctul [n care s-a r`mas la 13. . Meniu Date – Preluare date externe – Interogare nou` pe baza – pagina Databases – se selecteaz` „New data source” – se apas` butonul „OK”. unde numai rubrica 4 nu este completat`.buton „Select directory” . 14.La rubrica 1 se completeaz` „Personal ISA” .0” .buton „OK” de 2 ori 78 . Pe ecran se afi]eaz` fereastra „Create New data source”.Se alege din lista aferent` punctului 4 „PERSONAL” .se alege folderul C:\Pers .se alege din lista „version” op\iunea „Dbase 5. unde au fost completate rubricile 1 ]i 2. .13. adic` de la fereastra „Create new data source” deschis`. Se porne]te din punctul [n care s-a r`mas la 14.se dezactiveaz` op\iunea „Use current directory” . adic` [n fereastra „Create new data source”.La rubrica 2 se alege din list` „Microsoft dBase driver” 15.buton „Connect” . Se porne]te de unde s-a r`mas la 15.buton „OK” de 2 ori 16. .

{n lista „Then by” se alege Prenume . adic` cu fereastra „Query Wizard choose columns” deschis` ]i cu coloanele dorite [n partea dreapt`.{n lista „Sort by” se alege Nume . Se porne]te de unde s-a r`mas la 17. .Se selecteaz` din lista din st@nga „Available tables and columns” coloanele specificate mai sus. pe r@nd ]i se apas` butonul > pentru a le trece [n lista din dreapta. .buton „next” . 18.17. Se porne]te de unde s-a r`mas la 18. . adic` cu fereastra „Query Wizard – Filter data” deschis` ]i cu criteriul de filtrare introdus. adic` cu fereastra „Query Wizard choose columns” deschis`. Se porne]te de unde s-a r`mas la 16.buton „Next” .se introduce [n caset` 5000000 (sau se poate selecta din list`) 19.buton „Next” 79 .se alege din list` „is greater than or equal to” .se alege „Sal_brut” .

. adic` cu fereastra „Query Wizard – Finish data” deschis`. Se porne]te de unde s-a r`mas la 19.buton „Save” .Buton „ok” Revenire la cuprins 80 .buton „Save query” .La „File Name” se introduce „Sal5” .buton „Finish” .Clic pe celula A1 .20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->