GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA

Zagreb, Filozofski fakultet, 1. - 2. lipnja 2012. Vijećnica Filozofskog fakulteta

PROGRAM
Petak, 1. lipnja 2012.
08.30 – 09.00 09.00 – 09.25 Registracija učesnika/ca simpozija OTVARANJE KONFERENCIJE / POZDRAVNI GOVOR Predsjednik Hrvatskog sociološkog društva prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović Pozdravna riječ – Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras PLENARNO IZLAGANJE ANN DILL (Department of Sociology, Brown University, Providence, RI, USA) Can the Civil Society Sector be Independent? PANEL RASPRAVA – SEKCIJA ZA SOCIOLOGIJU OBRAZOVANJA “OBRAZOVANJE U SUVREMENOM DRUŠTVU – SOCIOLOŠKA PERSPEKTIVA” Moderatorica: JASMINA BOŽIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Uvodna riječ: BRANISLAVA BARANOVIĆ (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu / Voditeljica Sekcije
za sociologiju obrazovanja)

09.25 – 09.45

09.45 – 11.15

ADNAN TUFEKČIĆ (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli) Obrazovne institucije između suvremenih reformi i teorije obrazovanja POZVANA PREDAVANJA SLAVKO GABER (Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani) Možnosti uporab in zlorab socioloških in drugih raziskav na področju edukacijskih politik NENAD KARAJIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Hrvatski sustav visokog obrazovanja – između humanizacije i marketizacije znanja TEO MATKOVIĆ (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Čimbenici radnog i financijskog opterećenja studenata u Republici Hrvatskoj 11.15 – 11.30 11.30 – 13.30 Pauza uz osvježenje PANEL RASPRAVA – SEKCIJA „DRUŠTVO, EKONOMIJA, RAD“ “DRUŠTVO ZNANJA, TRŽIŠTE I BUDUĆNOST RADA“ Moderator: DRAGO ČENGIĆ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) DENISA KRBEC (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli) Društvo znanja i/ili društvo učenja: izazovi institucionalnih promjena JADRANKA ŠVARC (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) JURAJ PERKOVIĆ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) Društvo znanja i profesije predvidive budućnosti: teze za diskusiju JASMINKA LAŽNJAK (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Društvo bez zaposlenja: ključni pristupi i njihova kritička evaluacija

PREDRAG BEJAKOVIĆ (Institut za javne financije, Zagreb) Ekonomski pristup istraživanju tržišta rada – stanje stvari i evaluacija pristupa IVAN REBAC Ugovorni radni odnosi i socijalni dijalog u Hrvatskoj PETRA RODIK (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Posljedice vala zaduživanja građana u uvjetima ekonomske krize: slučaj dužnika sa stambenim kreditima (s valutnom klauzulom) u švicarskim francima 13.30 – 14.30 14.30 – 16.15 Pauza za ručak PANEL RASPRAVA – SEKCIJA „ŽENA I DRUŠTVO“ “ŽENA I DRUŠTVO – RODNA POLITIKA, KULTURA I MEDIJI“ Moderatorica: BRANKA GALIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) HELENA ŠTIMAC RADIN (Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH) Utjecaj procesa pristupanja Europskoj Uniji na razvoj i provedbu politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj BRANKA GALIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) KSENIJA KLASNIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Feministkinje u očima studenata. Kako studentice i studenti vide feministkinje MARIJA GEIGER ZEMAN (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) ZDENKO ZEMAN (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) Kako čitati rod? Važnost filma za promišljanje sociologije roda KSENIJA KLASNIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) BRANKA GALIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Tko je kriv? Stavovi studenata Sveučilišta u Zagrebu o nasilju nad ženama SANDRA KANTAR (Visoko gospodarsko učilište u Križevcima) KRISTINA SVRŽNJAK (Visoko gospodarsko učilište u Križevcima) SILVIJE JERČINOVIĆ (Visoko gospodarsko učilište u Križevcima) Aspekti razvoja ženskog poduzetništva u poljoprivredi 16.15 – 16.30 16.30 – 17.30 Pauza uz osvježenje PANEL RASPRAVA – SEKCIJA ZA KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA “OD TEORIJE I/ILI DO TEORIJE PREKO KVALITATIVNIH METODA ISTRAŽIVANJA“ Moderatorica: PETRA RODIK (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) TANJA VUČKOVIĆ JUROŠ (Katedra za socijalnu politiku, Studijski centar socijalnog rada,
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Nadopunjavanje istraživačkih odluka i teorijskog utemeljenja: Primjer jednog istraživanja kolektivnih sjećanja MARIJA BRAJDIĆ VUKOVIĆ (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) Koncept prekarnosti u kontekstu istraživačke socijalizacije: kvalitativan pristup 17.30 – 17.45 17.45 – 19.15 Pauza OKRUGLI STOL – SEKCIJA ZA SOCIOLOGIJU RELIGIJE “RELIGIJA I DEMOKRACIJA” Moderatorica: DINKA MARINOVIĆ JEROLIMOV (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) Uvodno izlaganje: HRVOJE ŠPEHAR (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu)

U raspravi sudjeluju: ZORAN KRSTIĆ (Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu) ANKICA MARINOVIĆ (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) IVAN MARKEŠIĆ (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) SINIŠA ZRINŠČAK (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 19.15 Domjenak

Subota, 2. lipnja 2012.
09.30 – 11.00 PANEL RASPRAVA “TEORETIZIRANJE MARGINALNOGA: (POST)JUGOSLAVENSKE ANTIRATNE INICIJATIVE“ Moderatorica: VESNA JANKOVIĆ (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) NEBOJŠA ŠAVIJA-VALHA (Nansen dijalog centar – Sarajevo) S onu stanu izgradnje mira u Bosni i Hercegovini: rekoncilijarna intervencija i antropološka ignorancija BOJAN BILIĆ (University College London, School of Slavonic and East European Studies) Između multiplikacije i fragmentacije: mehanizmi širenja antiratnih inicijativa u Srbiji i Hrvatskoj 1990-ih godina ZALA VOLČIČ (The School of Journalism and Communication, University of Queensland, Brisbane,
Australia)

MOJCA PLANŠAK (Independent Media Researcher) Spaces of exception: Alternative and opposition media in the wars of Yugoslav succession PAUL STUBBS (The Institute of Economics, Zagreb) Networks, Organisations, Movements...: narratives and shapes of three waves of activism in Croatia 11.00 – 11.15 11.15 – 13.15 Pauza uz osvježenje PANEL RASPRAVA – SEKCIJA ZA SOCIOLOGIJU RELIGIJE “RELIGIJSKA SITUACIJA – KOMPARATIVNI UVIDI“ Moderator: KRUNOSLAV NIKODEM (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) DINKA MARINOVIĆ JEROLIMOV (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) ANKICA MARINOVIĆ (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) Odnosi između države i manjih vjerskih zajednica: komparativna analiza ISKCONa (International Society for Krishna Counsciousness) u Hrvatskoj, Poljskoj i Sloveniji GORDAN ČRPIĆ (Odjel za sociologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište) SINIŠA ZRINŠČAK (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Simbolika definitivnog raspada: Religioznost na prostoru bivše Jugoslavije 2008. godine MIRKO BLAGOJEVIĆ (Centar za proučavanje religije Instituta za filozofiju i društvenu teoriju
Beograd)

Aktuelna religioznost građana Srbije DUŠKO SEKULIĆ (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) U čije ime govori Crkva

13.15 – 14.30 14.30 – 15.30

Pauza za ručak PANEL RASPRAVA – SEKCIJA ZA SOCIOLOGIJU PROSTORA “POVRATAK ZAJEDNICE: TRANSNACIONALNI PROCESI I LOKACIJSKE POLITIKE“ Moderator: KRUNO KARDOV (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) SIMONA KUTI (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb) SAŠA BOŽIĆ (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) Transnacionalni socijalni prostori: od obitelji do zajednica GOJKO BEŽOVAN (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) Procjena stambenih potreba kao podloga za izradu strategije stambene politike

15.30 – 15.45 15.45 – 17.15

Pauza uz osvježenje OKRUGLI STOL – SEKCIJA „ŽENA I DRUŠTVO“ “HRVATSKO DRUŠTVO U DE/KONSTRUKCIJI RODNE KULTURE, POLITIKE I MEDIJA” Moderatorica: MARIJA GEIGER ZEMAN (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) Uvodno izlaganje: HELENA ŠTIMAC RADIN (Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH) U raspravi sudjeluju: SMILJANA LEINERT-NOVOSEL (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu) MARIJA GEIGER ZEMAN (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) VESNA JANKOVIĆ (Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) BRANKA GALIĆ (Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

17.15 – 17.30 17.30 – 19.00

Pauza OKRUGLI STOL – SEKCIJA ZA KVALITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA “KVALITATIVNE METODE I PRIMJENJIVOST REZULTATA ISTRAŽIVANJA” Moderatorica: KARIN DOOLAN (Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru) U raspravi sudjeluju: IVANA DOBROTIĆ (Katedra za socijalnu politiku, Studijski centar socijalnog rada,
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

NATALIJA LUKIĆ (Nezavisna suradnica Mreže mladih Hrvatske) IVAN HROMATKO (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; student Poslijediplomskog doktorskog
studija sociologije)

19.00 – 19.30 19.30

Završna diskusija Zatvaranje konferencije

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful