KEPENTINGAN PERPADUAN DAN LANGKAH-LANGKAH MEMUPUK PERPADUAN

(TEMA PERPADUAN) Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar oleh kerajaan adalah bertujuan untuk menekankan peri pentingnya melahirkan masyarakat yang adil dan bersatu padu. Bincangkan kepentingan perpaduan rakyat kepada negara dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memupuk perpaduan rakyat yang lebih erat.

Pendahuluan

Negara Malaysia unik dari segi penduduknya yang berbilang kaum. Dalam konteks kepelbagaian ini, perpaduan rakyat Malaysia sememangnya penting. Demi mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia, Perdana Menteri Malaysia kita, Datuk Seri Najib Tun Razak telah merasmikan pelaksanaan dasar 1Malaysia.

Kepentingan Perpaduan Rakyat Kepada Negara

1. Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Negara Maju Menjelang Tahun 2020

* Perpaduaan rakyat Malaysia adalah cabaran pertama untuk membentuk sebuah Negara yang utuh * Perpaduan hanya tercapai jika rakyat kita yang terdiri daripada berbilang kaum dan agama mempunyai perasaan kekitaan sebagai warga Malaysia * Tanpa perpaduan kaum, kita tidak dapat membawa Negara kita ke tahap kemajuan yang optimum * Oleh itu, Wawasan 2020 akan tercapai dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia

2. Mengekalkan Keharmonian Dan Kedamaian

* Malaysia yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. * Kedamaian dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia dapat mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham antara satu sama lain. * Sikap toleransi turut dilahirkan daripada kedamaian dalam kalangan rakyat Malaysia * Hal ini demikian, kerana rakyat Malaysia sedar bahawa sikap bertolak ansur penting bagi mengekalkan keharmonian Negara. * Kaum yang berlainan menyambut perayaan seperti tahun Baru Cina dan Depavali bersama melalui amalan rumah terbuka.

Malaysia dapat menjadi contoh terbaik kepada negara lain seperti negara Amerika Syarikat yang mengamalkan Dasar Aparteid. Perpaduan yang ditunjukkan oleh masyarakat Malaysia akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni di bawah satu bumbung. pelbagai ranjau berduri yang dilalui oleh generasi terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. tak lekang dek panas. Hasilnya. kepentingan perpaduan yang lain pula ialah perpaduan dapat membangunkan ekonomi negara. Implikasinya. Sebagai iktibar. duduk sama rendah dengan negara lain. Di samping itu. Rentetan itu. Semangat assabiah ini akan menimbulkan permusuhan antara kaum. masyarakat kini hidup harmoni tanpa gangguan dan kongkongan penjajah. . masayarakat Malaysia wajar mengekalkan perpaduan demi mengelakkan semangat assabiah terjadi di atas bumi Malaysia ini. wujudlah pelbagai masalah sosial yang melibatkan perkauman berdasarkan warna kulit. Selain itu. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan. Akibatnya. perpaduan kaum juga dapat mengelakkan semangat assabiah iaitu semangat kekitaan yang hanya mementingkan diri sendiri ala 'enau dalam belukar. Selaras dengan itu. Perpaduan yang telah wujud kini adalah warisan daripada warisan nenek moyang yang harus dikekalkan agar tak lapuk dek hujan. Dasar Aparteid ialah dasar yang mewujudkan jurang perbezaan antara golongan berkulit putih dengan golongan berkulit hitam. melepaskan pucuk masing-masing'. ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan palancong asing. perpaduan kaum yang mampu meningkatkan taraf ekonomi negara akan menjadikan Malaysia berdiri sama tinggi. Pelabur dari luar negara juga akan berminat untuk melabur di Malaysia. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu ketika itu yang berganding bahu menuntut kemerdekaan telah membuka mata pihak Inggeris supaya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain dalam membangunkan negara.Kepentingan perpaduan ialah perpaduan dapat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka.

Individu = memiliki kesedaran = berusaha untuk merapatkan hubungan dengan kaum-kaum lain = bergaul dengan setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama Keluarga = mendidik anak-anak tentang kepentingan perpaduan antara kaum = berusaha untuk membentuk keluarga yang berfikiran sihat dan rasional = ibu bapa perlu memberikan galakan kepada anak-anak agar . * Kebebasan bersuara dan penerbitan perlu dikawal. perbuatan atau pemikiran. 4. * Parti-parti politik perlu menekankan perpaduan. Dasar Perpaduan Negara dan sebagainya.Langkah-Langkah 3.Peranan Masyarakat Sikap saling memahami antara kaum dan tidak membangkitkan isu-isu sensitif. * Kewujudan unsur kerjasama dan sikap toleransi antara kaum. * Menglibatkan semua kaum dalam aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong. rukun tetangga dan persatuan peringkat daerah sehinggalah kebangsaan demi mewujudkan hubungan yang erat sesama masyarakat berbilang kaum. * Isu-isu yang mengancam perpaduan tidak dibangkitkan sama ada peringkat tempatan atau kebangsaan. * Melaksanakan dasar kerajaan yang menekankan kepada perpaduan seperti Dasar Pendidikan Kebangsaan. Peranan Kerajaan * Bersikap adill and saksama. iaitu tidak terus-menerus membangkitkan isu-isu yang berpotensi memecahbelahkan perpaduan penduduk. * Tidak mendiskriminasikan kaum berlainan sama ada dalam perucapan.

Aspirasi 1Malaysia membawa dasar bahawa rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan untuk keharmonian dan kemakmuran Negara. damai dan sejahtera. . rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam menjayakan aspirasi 1Malaysia umpama “bulat air kerana pembentung.bergaul dengan masyarakat berbilang bangsa Masyarakat = mengadakan kegiatan yang dapat menyatupadukan masyarakat berbilang kaum seperti gotong-royong dan hari keluarga = bersikap toleransi dan saling memahami antara satu sama lain = tidak bersikap prejudis terhadap kaum-kaum lain = menghormati hak dan keperluan kaum-kaum lain seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan kontrak sosial Kerajaan = menganjurkan kempen yang berkaitan dengan pembentukan masyarakat yang sejahtera dan saling bertolongan = menunaikan hak semua kaum tanpa adanya sikap pilih kasih = menganjurkan program yang dapat disertai oleh semua kaum = menyekat anasir-anasir dalaman dan luaran yang bertujuan untuk memporak-perandakan masyarakat Kesimpulan Secara tuntasnya. Semua bangsa Malaysia akan hidup bersama secara aman. bulat masyarakat kerana muafakat”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful