You are on page 1of 1

Reuni de lequip docent de 5 A

SETMANA DEL 21 AL 25 DE MAIG DE 2012

Agenda Setmanal
CEIP ARBRE BLANC
DILLUNS 21 DE MAIG DIMARTS 22 DE MAIG DIMECRES 23 DE MAIG DIJOUS 24 DE MAIG
12:30 h: Pla de Transici Infantil/Primria. 17:00 h: Reuni Viatge Fi de Curs.

Notes
1. Es necessari que em feu arribar els criteris davaluaci del Segon Cicle.

Dates importants
Dilluns 28 de maig

Presentaci llibres digitals per al Tercer Cicle.

DIVENDRES 25 DE MAIG
09:00 h: Higienista dental a Infantil 5 anys. 11:30 h: Infermer I5 B. 12:30 h: Reuni de Primria: criteris davaluaci.

CEIP ARBRE BLANC