P. 1
Mali Ba Ang Maghiganti

Mali Ba Ang Maghiganti

|Views: 407|Likes:

More info:

Published by: Francis Santos Dela Cruz on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2015

pdf

text

original

KUNG BAKIT SINUSUNOD NG MGA TUNAY NA KRISTYANO ANG PAYO NG ROMA 12:19 W 7/1/07 pp.22-26,11/1/91pp.

3-5

KAPAG ang isang bata ay itinulak ng kaniyang kapatid, karaniwan nang itutulak din niya ito. Nakalulungkot, hindi lamang mga bata ang may ganitong pagnanais na makaganti. Ginagawa rin ito ng maraming adulto. Kapag naagrabyado sila, gusto nilang makaganti. Oo nga‟t hindi literal na nanunulak ang karamihan sa mga adulto, pero marami ang gumaganti nang talikuran. Maaaring magkalat sila ng tsismis para siraan ang nagkasala o gumawa ng paraan upang hadlangan itong umasenso sa buhay. Alinman dito ang gawin, pareho lamang ang intensiyon—ang makaganti. Bagaman malalim nang nakaugat sa ating pagkatao ang paghihiganti, pinaglalabanan ito ng mga tunay na Kristiyano. Sa halip na maghiganti, sinisikap nilang sundin ang payo ni apostol Pablo: Huwag ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyan ninyo ng dako ang poot; sapagkat nasusulat: “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ni Jehova.”(Roma 12:19).
“ 2

Anu-anong pakinabang ang matatamo natin kung hindi tayo maghihiganti? Talakayin po natin ang ilang mga kadahillanan:

Nakapipinsala Mapaghiganting saloobin Sinasabi ng Bibliya na tayo‟y huwag magkakaroon ng saloobin ng paghihiganti. Ang Kawikaan 24:29 ay nagpapayo: “Huwag mong sabihin: „Gagawin ko ang gayon sa kaniya, na gaya ng ginawa niya sa akin.‟ ” Bakit huwag? 1)Unang-una, ang ganiyang saloobin ay nakapipinsala sa damdamin at sa katawan. Ang kaisipan ng paghihiganti ay nag-aalis ng kapayapaan ng isip at pumipigil sa matinong pangangatuwiran. Pag-isipan ang ganitong pabalita: “Dalawang magsasaka ang nagbarilan samantalang sila‟y nasa kani-kanilang mga pick-up truck at namatay kapuwa sa isang loteng paradahan, anupat natapos ang 40taóng alitan na nagsimula nang sila‟y mga bata.” Gunigunihin mo, sa buong buhay nila na ang kaisipan ng dalawang lalaking ito ay nilason ng patuloy na tumitinding espiritu ng paghihiganti!—Kawikaan 14:29, 30.

Baka noon ay sinubok ng mga Kristiyano na maghiganti kay Pablo.—Kawikaan 29:11.” (Roma 13:4) Kahilingan ng hustisya na ang pamahalaan ay gumamit ng kaniyang autoridad. Ang mga manggagawa ng pang-aabuso . Marahil ay nais mong tawagin ang pulisya. bigyan mo siya ng maiinom. Hindi ba tayo natutuwa kung tayo‟y hindi nila ginantihan? Kung gayon. Ang Bibliya ay nagsasabi sa atin na ang mga autoridad ng pamahalaan ay “ministro ng Diyos. kung siya‟y nauuhaw. Sa paaralan. nariyan ang mga autoridad na maaaring takbuhan.” Bakit? Sapagkat kung tayo‟y maghihiganti sa isang kaaway. ganoon din ang gawin ninyo sa kanila. marahil ay ibig mong lumapit sa prinsipal. nang minsan ay „sumang-ayon sa kamatayan‟ ng alagad na si Esteban. Pagpaparusa—Sino ang Magpaparusa? Kung gayon. may mga panahon na mabagal ang hustisya sa pagkilos. ang isa bang biktima ng krimen ay magsasawalangkibo na lamang at tahimik na tatanggapin ang pag-abuso sa kaniya? Hindi naman. (Gawa 9:3-15) Anong kalunus-lunos na pagkakamali iyan kung nagkataon! Kaya naman. ngunit ang pantas ay patuloy na nagpipigil hanggang sa wakas. hindi ba dapat na tularan natin sila sa hindi paghihiganti? Si Jesus ay nagpayo: “Lahat ng bagay. Pagka ang ating pagkatao o ari-arian ang inabuso. na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao. baka pa mapalambot natin ang kaniyang kalooban at ang isang dating kaaway ay maging isang kaibigan. Sa trabaho.”—Mateo 7:12. Isang manunulat na sawâ na sa sanlibutan ay nagsabi: “Ang hustisya ay mistulang isang tren na halos palagi nang huli. pakanin mo siya. kung gayon.Tulad halimbawa. lalo na nang siya‟y bulag at naghihintay sa Damasco. pumunta ka sa superbisor.. si Pablo ay nakapagbigay ng mainam na payo sa Roma 12:20: “Kung ang iyong kaaway ay nagugutom. kung minsan ay hindi dumarating ang tren. Totoo. magpahinto sa paggawa ng masama. isang tagapaghiganti upang magpahayag ng poot sa isang gumagawa ng masama.” Oo.2)Ang isa pang dahilan upang huwag patuloy na magkimkim ng isang saloobin ng paghihiganti ay sapagkat ang mga nagkakasala— maging iyon mang nagkakasala nang malubha—ay maaaring magbago. .‟ Subalit siya‟y nagbago at naging maataaapat at maasigasig na lingkod ng Diyos. ni apostol Pablo. lalo lamang pinatitigas natin ang kaniyang kalooban at ang alitan sa pagitan natin ay hindi na maaalis at magbubunga ito ng higit na karahasan. at parusahan ang mga gumagawa ng masama. Lahat tayo ay nakasakit o may nagawang pagkakamali sa iba. “Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya. Iyan ang isang dahilan na sila ay naroon—upang ipagtanggol ang hustisya.” ang sabi ng Bibliya. Subalit kung ginagawan natin ng mabuti ang isang nagkasala o nakapinsala sa atin.

kundi bigyan ninyo ng dako ang poot. ipinakikita niyang hindi siya nananalig sa sinabi ni Jehova: “Ako ang gaganti. Kawikaan 25:21. ang matalinong hakbangin ay ang magpigil sa sarili.” (Roma 12:20. ngunit baka naman lumambot ang kaniyang puso kung pagpapakitaan siya ng kabaitan. ako ang gaganti. Sinabi niya: “Kung ang iyong kaaway ay nagugutom. “Inihihinga ng mangmang ang buong galit niya. Sinabi niya: “Huwag ipaghiganti ang inyong sarili. mga minamahal. Kaya naman tayo ay pinayuhan ni apostol Pablo: “Huwag ipaghiganti ang inyong sarili. Maaaring tumigas ang kalooban ng isang kaaway kung paghihigantihan siya. at nilalagyan ito ng mga uling hindi lamang sa ilalim kundi pati sa ibabaw. Gayumpaman. sapagkat nasusulat: „Akin ang paghihiganti. ngunit ang pantas ay patuloy na nagpipigil hanggang sa wakas. Ang maapoy na bagang nakabunton sa ibabaw ay nagpapatindi ng init upang matunaw at humiwalay ang 17 16 15 . sapagkat nasusulat: „Akin ang paghihiganti. Roma 1:18. kung siya ay nauuhaw.” Sa kabaligtaran. (Mateo 7:1) Bukod diyan. mga minamahal. sapagkat sa paggawa nito ay magbubunton ka ng maaapoy na baga sa kaniyang ulo. kapag inilalagay niya sa kaniyang kamay ang batas. nagtitiwala naman ang mga tunay na Kristiyano na „bibigyan ni Jehova ng katarungan ang kaniyang mga pinili. kundi inyong bigyan-daan ang galit. Bakit? Pansinin ang mga salita ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma. 24.‟ (Lucas 18:7. sabi ni Jehova. Ang batong mineral na pinagkukunan ng bakal ay inilalagay sa hurno. 22) Ano ang ibig sabihin nito? Ang „pagbubunton ng maaapoy na baga sa kaniyang ulo‟ ay makasagisag na pananalitang nagmula sa pagtunaw ng bakal noong panahon ng Bibliya.” ang sabi ng Bibliya. 2 Tesalonica 1:6-8) Buong-kahinhinan nilang ipinauubaya sa Diyos ang paghihiganti. ito ay kahinhinan o pagkilala ng ating limitasyon. bigyan mo siya ng maiinom. sabi ni Jehova.‟ ” (Roma 12:19) “Huwag Ipaghiganti ang Inyong Sarili” Nagbigay si Pablo ng isa pang matibay na dahilan kung bakit hindi tayo dapat maghiganti.sa hustisya ay marahil totoong malakas na anupat hindi sila makontrol ng mga autoridad.‟” (Roma 12:19) Ang isang Kristiyanong nagtatangkang maghiganti ay pangahas. 8. (Eclesiastes 8:11) Hindi niya papayagan na ang pusakal na balakyot ay mang-api sa sangkatauhan nang walang hanggan. Sa diwa ay kinukuha niya ang papel ng Diyos. Paghihiganti—Sino ang Maghihiganti? Alam ni Jehova na ang gawang masama kung hindi susupilin ay hahantong sa higit pang kasamaan.—Kawikaan 29:11. ako ang gaganti.—Jeremias 30:23. pakainin mo siya.

(2 Hari 6:14-23) Sa katunayan. maraming miyembro ng kongregasyong Kristiyano ang unang naakit sa tunay na pagsamba dahil sa kabaitang ipinakita sa kanila ng mga lingkod ni Jehova. baka “matunaw” natin ang kaniyang matigas na kalooban at mapalitaw ang kaniyang magagandang katangian. matutulungan nating maging mananamba ni Jehova kahit ang ilang malulupit na salansang. Dahil sa habag ng Diyos na ipinakita sa atin. ang hindi pagganti ang tamang landasin na dapat sundin. Ikatlo. Kung Bakit Hindi Tayo Dapat Maghiganti Sa maikling pagtalakay na ito sa Roma kabanata 12. sapagkat sinabi ni Jehova: “Akin ang paghihiganti.” Nagbabala rin ang Salita ng Diyos: “Dumating ba ang kapangahasan? Kung gayon ay darating ang kasiraang-puri. kapag ginawan natin ng mabuti ang isang salansang. Magiging pangahas tayo kung ipaghihiganti natin ang ating sarili. Kung kalilimutan natin ang paghihiganti at itataguyod ang kapayapaan.” (Roma 12:21) Anong masasamang puwersa ang napapaharap sa atin sa ngayon 19 18 . Pinayuhan niya ang mga Kristiyano: “Huwag kang padaig sa masama. nakita natin ang ilang mahahalagang dahilan kung bakit hindi tayo dapat “gumanti kaninuman ng masama para sa masama. Sa katulad na paraan.” (Kawikaan 11:2) Isang katalinuhan at kahinhinan kung ipauubaya natin sa Diyos ang paghihiganti. ang hindi pagganti ng masama para sa masama ang maibiging landasin na dapat sundin.” Una. kundi patuloy na daigin ng mabuti ang masama. angkop at makatuwiran lamang na ialay natin ang ating sarili kay Jehova at sundin nang maluwag sa kalooban ang kaniyang mga utos—pati na ang utos na ibigin ang ating mga kaaway. Binuod ni Pablo ang kaniyang pagtalakay sa kung paano natin dapat pakitunguhan ang iba.bakal mula sa bato. ang hindi pagganti ng masama para sa masama ay kahinhinan o pagkilala sa ating limitasyon. ngunit ang karunungan ay nasa mga mahinhin. Ikalawa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->