Cirebon, 16 Mei 2012

Hal

: Surat Izin Tidak Masuk Kerja : 1 lembar

Lamp.

Kepada : Yth. Kepala Sekolah Wadi Fatimah di tempat

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Kherunnisa : Guru Kelas

Tempat tanggal lahir : Cirebon, 31 Oktober 1989 Jenis kelamin Pendidikan : Perempuan : Sedang menyelesaikan pendidikan S1 Semester VIII Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Cirebon Alamat : Blok Kedung Jambe Desa Palimanan Kec. Palimanan Kab. Cirebon Telepon / Hp : 0818427932

Bermaksud untuk mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja selama 1 hari dikarenakan akan mengikuti Praktek Ibadah dan Kemuhammdiyahan sebagai salah satu syarat mendapat gelar S1, yang di selenggarakan di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon, sebagai bukti saya lampirkan surat Pernyataan. Demikian Surat izin ini saya sampaikan, mohon menjadi maklum. Atas perhatiaan serta kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

KHERUNNISA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful