Μαυρίδου Θεοδώρα

1ο Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Μαυρίδου Θεοδώρα
1ο Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Μαυρίδου Θεοδώρα
1ο Λάππειο Γυμνάσιο Νάουσας

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

-Ζητάμε από τον μαθητή / τρια να περιγράψει την τεχνική
που απεικονίζουν οι εικόνες .
Η περιγραφή μπορεί να γίνει ατομική ή σε ομάδες 2-3
μαθητών