You are on page 1of 2

Harmonogram akademickho roka 2012/2013

JEDNOTN TRUKTRA PEV


Otvorenie akademickho roka
Termn na odovzdanie prihlok I. stupe
Termn na odovzdanie prihlok II. stupe
Termn na odovzdanie prihlok III. stupe

2012/2013
30.4.2013
15.7.2013
16.9.2013

Zimn semester
Zpisy tudentov

10.9.2012 23.9.2012

Zahjenie akademickho roka

19.9.2012

Trvanie semestra

24.9.2012 26.1.2012

Prijmacie skky na III.stupe tdia

7.10.2012

Vuba denn tdium

24.9.2012 15.12.2012

Konzultcie extern tdium

29.9.2012 15.12.2012

Skkov obdobie (vrtane predtermnov)

10.12.2012 26.1.2012

Vianon przdniny

24.12.2012 1.1. 2013

ttne sviatky poas trvania semestra

1.11.2012 (tvrtok)

Letn semester
Trvanie semestra

28.1.2013 22.6.2013

Vuba denn tdium

28.1.2013 20.4.2013

Konzultcie extern tdium

4.2.2013 20.4.2013

Skkov obdobie:
- pre 3. ronk I. stupe a pre 2. ronk II stupa

2.4.2013 22.6.2013
2.4.2012 4.5.2013

Odovzdanie zverench bakalrskych prc(I. stupe)

19.4.2013

Odovzdanie zverench diplomovch prc (II.stupe)

5.4.2013

ttne skky na bakalrskom stupni

10.6.2013 14.6.2013

ttne skky na magisterskom(ininierskom) stupni

27.5.2013 30.5.2013

Prijmacie konania na I. stupe tdia

28.6.2013

Prijmacie konania na II. stupe tdia

27.8.2013 28.8.2013

Promcie absolventov

1.7.2013 4.7.2013

Vekonon przdniny

29.3.2013 2.4.2013

ttne sviatky poas trvania semestra

1.1.2013 (utorok), 1.5.2013


(streda), 8.5.2013 (streda)

Opravn termny ttnych skok I.stupe/II. stupe

19.82013 24.8.2013