You are on page 1of 10

BAHAGIAN A ARAHAN: Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D.

Antaranya ada satu yang betul. Pilih jawapan yang betul itu dan b ulatkan. 1. Apakah negara yang paling hampir dengan Malaysia ? A Filipina C B Myanmar D Indonesia Singapura

Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah. Utara X Selatan 2. Apakah nama arah mata angin X ? A Barat C Barat Daya B Tenggara D Timur Laut Benua yang terbesar di dunia ialah... A Benua Asia B Benua Afrika C Benua Eropah D Benua Amerika Utara Timur

3.

Soalan 4 dan 5 berdasarkan peta di bawah ini.

4. A

Benua yang ditandai X ialah..... Benua Asia B Benua Afrika C Benua Amerika Utara D Benua Amerika Selatan Lautan yang ditandai Lautan Artik B Lautan Hindi Y ialah....

5. A

C D 6. A

Lautan Pasifik Lautan Atlantik

Apakah kepentingan sungai ? Jalan perhubungan B Kawasan pertanian C Menjana kuasa hidroelektrik D Kawasan perindustrian yang utama

17. A

Kawasan-kawasan di atas sesuai dijalankan aktiviti penanaman... padi B C getah koko D Kelapa

8.

Apakah A B C D

bentuk muka bumi yang dapat dikaitkan dengan kegiatan di atas ? Sungai Tanah Tinggi Tanah Pamah Pinggir laut dan kepulauan

9. Malaysia mengalami iklim jenis ..... A Khatulistiwa B Monsun Tropika C Sederhana Sejuk D Sederhana Panas 10. Saliran Fungsi I II III IV A B. Antara yang berikut, pasangan manakah yang benar ?

Sungai Sungai Sungai Sungai

Rajang Jalan perhubungan Kinabatangan Menghanyutkan kayu balak Klang Menjana kuasa hidroelektrik Tembeling Laluan masuk pelancong C D. I,III dan IV II,III dan IV

I, II dan III I,II dan IV

11 . Berapakah jumlah hujan tahunan di Malaysia ? A 27mm C 2600mm B 270 mm D 26000mm

112. Hujan yang turun dalam masa yang panjang dan sungai melimpahi tebing boleh mengakibatkan kejadian ..... A banjir B kemarau C puting beliung D tiupan angin kencang Soalan 13 berdasarkan peta dibawah.

13. Angin X merupakan ..... A Angin Barat B Angin Timur C Angin Monsun Barat Daya D Angin Monsun Timur Laut

14. Ciri-ciri iklim di atas merujuk kepada kawasan.... A B C D Tundra Siberia Gurun panas Mediterranean

15 . A B

Apakah hidupan liar yang terdapat di dalam hutan paya air tawar.. gajah, harimau, kuda buaya, ular, biawak

C D 16.

memerang, musang, rusa kelawar, kera, tupai terbang

Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas terdapat di.... A hutan pantai B hutan gunung C hutan hujan tropika D hutan monsun tropika 17. Apakah faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia.. I saliran II jenis tanih III bentuk muka bumi IV galakan daripada kerajaan A B C D 18 . A B C D I, II dan III I, II dan IV I , III dan IV II , III dan IV Bentuk muka bumi yang mempengaruhi pembentukan hutan pantai ialah .. kawasan kawasan kawasan kawasan kaki bukit pendalaman tanah pamah rendah di pinggir laut

Soalan 19 berdasarkan gambar di bawah.

19. ... B

Tumbuhan semula jadi dalam gambar di atas boleh didapati di kawasan.. A Siberia Greenland

C D 20.

Gurun Panas Mediterranean A B C D Parameswara ialah putera raja yang berasal dari..... Muar Temasik Majapahit Palembang Asal usul nama Melaka diambil bersempena anjing pelanduk pokok melaka Sungai Melaka nama....

21. A B C D 22. a?

Apakah peranan utama bendahara dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melak A B C D Ketua polis Penasihat sultan Menteri Kewangan Ketua angkatan laut

23.

Senarai di atas merupakan barang-barang yang dibawa dari ___________ ke Melaka. A B Siam India C D China Pulau Jawa

24. III IV A B C D

Mengapakah Melaka menjadi tumpuan pedagang dari Timur dan Barat ? I Kedudukannya yang strategik II Sistem cukai yang berpatutan Pelabuhan Melaka merupakan pelabuhan entrepot Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

25. Apakah undang-undang yang digubal semasa kegemilangan Kesultanan Melayu Mela ka ? I Akta Jenayah Melaka II Hukum Kanun Melaka III Undang-undang Laut Melaka IV Undang-undang Darat Melaka A B I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

26. Bilakah Portugis berjaya menawan Melaka ? A 1511 C 1824 B 1641 D 1900

27. Apakah kesan peninggalan Belanda di Melaka ? A Istana Melaka B Kota A Famosa C Dataran Melaka D Bangunan Stadhuys Soalan 28 berdasarkan jadual di bawah ini. Senjata Askar Portugis X Senjata Askar Melaka

Meriam Senapang

28. Jadual di atas menunjukkan kar Melaka semasa pertempuran. I keris II tombak IV A B I dan II II dan III

senjata yang digunakan oleh askar Portugis dan as X mewakili.... III pistol pisau C D III dan IV I dan IV

29. Asal nama Sarawak merujuk kepada... A buah B kampung C binatang D jambatan

30. Bahagian hulu Sungai Sarawak menjalankan kegiatan melombong A B emas antimoni C D bijih besi arang batu

Soalan 31 merujuk kepada rajah di bawah.

31. X ialah kawasan A pedalaman B pantai timur 32.

C D

pantai barat pesisiran pantai

Asal usul Sabah dapat dikaitkan dengan... I buah nanas II nama sungai III seludang IV pisang saba A B I dan II II dan III C D III dan IV I dan IV

33.

Siapakah yang menguasai kawasan pedalaman di Sabah ? A Datu B Tuai Rumah C Ketua Suku Kaum D Ketua Petempatan Sungai

34.

Kawasan yang berada di bawah kuasa Kesultanan Brunei ialah... A pantai barat B pantai timur C pantai utara D pedalaman 35. Mengapakah kuasa luar tertarik untuk menakluk negara kita ? A Penduduknya ramah dan mesra B Kaya dengan sumber bahan mentah C Bahasanya mudah difahami D Terdapat infrastruktur yang baik 36. Semua kuasa luar yang berikut pernah menjajah Tanah Melayu, kecuali... A Perancis C Belanda B Portugis D British Kuasa Barat yang paling lama menjajah Tanah Melayu ialah A British C Perancis B Portugis D Sepanyol Tokoh penentangan terhadap penjajah yang berasal dari Sabah ialah..... A Rentap B Raja Haji Mat Salleh Dato Maharaja Lela

37.

38. C D

39. Siapakah anggota Force 136 ? A Askar India B Pemuda dan pemudi Cina

C D

Pemuda dan pemudi India Pemuda dan pemudi Melayu

40. J.W.W. Birch telah mati dibunuh di... A Ipoh B Taiping C Pasir Salak D Kuala Kangsar

BAHAGIAN B A. Nyatakan empat zon iklim dunia. 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________

( B.

/ 4 markah )

Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul

1. Alat yang digunakan untuk menunjukkan arah mengikut mata angin ialah _____________________. 2. Benua ______________________ merupakan benua yang terbesar di dunia. _______________________________merupakan gunung yang tertinggi d

3. i Malaysia.

4. Kawasan ________________________ sesuai untuk kawasan petempatan dan perindustrian. 5. pengangkutan. ______________________ di Sarawak menjadi jalan perhubungan dan

6. _______________________ merupakan tempat haiwan dan tumbuh-tumb uhan hidup secara semula jadi. ( / 6 markah ) C. Nyatakan Pembesar Empat Lipatan dengan tugas dan tanggungjawab di bawah.

Tugas dan tanggungjawab Pembesar Empat Lipatan Pembesar Empat Lipatan 1. Penasihat sultan, ketua turus angkatan perang, ketua hakim, dan pemangku sultan. 2. Pemungut hasil atau ufti, ketua bendahari, ketua urus setia Istana dan ketua Syahbandar. 3. Ketua polis dan penjara, penguasa kota Melaka, ketua protokol istana, dan hakim di darat. 4. Ketua angkatan laut, pengawal keselamatan, ketua utusan diraja ke seberang laut. ( / 4 markah )

D. Padankan tokoh di bawah ini dengan maklumat yang berkaitan dengannya. Zaman Penjajahan Tokoh

( Disediakan oleh,

/ 6 markah ) KERTAS SOALAN TAMAT Disemak oleh,

Disahkan oleh,