You are on page 1of 1

Doe mucavac u bar i sjedne za stol. Doe konobar: Mucavac: ......ujte, d...d...dajte mi j... j...jedno p...p...pivo. Konobar: E...e...

evo, o...o...odmah. Mucavac: J...j...je l' v...v...vi to m...m...mene za...za...jebavate? Konobar: N...n...ne, j...j...ja v...v...vam isto m...m...mucam. Ode po pivo i poslu i ga. Ue drugi gost u bar: Drugi gost: Dobar dan, ja bih jedno pivo. Konobar: Evo, odmah, nema problema! Mucavac je uo konobara kako ne muca te ga pozove: Mucavac: ......ujte, j...j...ja ipak m...m...mislim da v...v...vi m...m...mene za.. .za...jebavate! Konobar: N...n...ne j...j...jebem ja v...v...vas pri...ja...ja...telju, n...n... ego nje...nje...ega.