You are on page 1of 1

2011 2012 ETM-RETM YILI ....................... LSES FZK DERS 9/ .... SINIFI I. DNEM I.

.YAZILI YOKLAMASI Ad Soyad : Ald Puan:. No : SORULAR 4. 20 A = .. kA A-) Aada verilen cmlelerde boluklar uygun kelimelerle doldurunuz.(15 puan) E) Aadaki klasik sorular cevaplandrnz.( 30 puan ) G Nkleer Fizik Fizik 1. Hipotez Newton 10 0 3 10

1. madde ve enerji arasndaki etkileimi inceleyen


ve doada gerekleen olaylarla ilgili aklamalar retmeye alan uygulamal bir bilim daldr. 10 gram 7 gram 5 gram A cismi 2. SI birim sisteminde kuvvet birimi .. dur. 3. Atom ekirdeinin yapsn ve kararsz ekirdeklerin nasl ma yaptn, .. inceler. Yukardaki eit kollu terazinin sol kefesine 10 gram ile 2 gramlk 4. Birim zamanda harcanan enerjiye , denir. ktleler,sol kefesine de 5 gramlk ktle ile A cismi konularak 5. Bilimsel bir problemin verilere dayal olarak kurulan geici binici 3. blmeye getiriliyor.Binicinin ktlesi 1 gram ise; zm yoluna . denir. B) Aada verilen cmleleri doru veya yanl olarak yazarak a) Terazinin duyarlln bulunuz. b) A cisminin ktlesini bulunuz. belirtiniz. (15 puan) 1. Enerji, skaler bir byklktr. () 2. SI birim sisteminde elektrik akm birimi, amperdir. () 3. Bilimsel yasalar ve teoriler, deneysel olarak desteklenmeyebilir. () 4. Gzlem yapan kiiye gzlemci denir. () 5. yi bir hipotez, deney ve gzleme aktr. () C) Aadaki sorularn doru cevaplarn iaretleyiniz. (20 puan) 1- Aada verilen ifadelerden hangisi tretilmi bir byktr? a) Zaman b) Ik iddeti c) Ktle d) G e) Uzunluk 2- Aadakilerden hangisi fiziin alt alanlarndan deildir? a) Astronomi b) Elektrik c) Termodinamik d) Atom Fizii e) Manyetizma 3- retmen, masann kenar llerini rencilere aldrarak masann yzey alann hesaplatyor. Bu hesaplamada hatalar azaltmak iin; I. Birden ok lm yaptrmak II. Gvenilir bir lm arac kullanmak III. Erkek rencilere lm yaptrmak Verilenlerden hangileri yaplmaldr? a) Yalnz I b) Yalnz II c) I ve II d) I ve III e) I,II ve III 4- Aadaki birim eletirmelerinden hangisi yanltr? a) Zaman ----------- saniye b) Enerji ------------ Kalori c) Ktle ------------ gram d) Hacim ----------- m2 e) ----------- Newton.metre 5- Aadaki ifadelerden hangisi yanltr? a) Terazi ile ktle llr. b) Nitel ve nicel gzlem olarak iki tr gzlem vardr. c) Kuvvet tretilmi bir byklktr. d) Nicel gzlem, daha objektif ve gvenilirdir. e) Skaler byklkler yne baldr. D) Aada verilen birimleri, karsnda belirtilen birime dntrnz. (20 puan) 1. 0,5 dam = cm 2. 600 m2 = hm2 3. 10000 cm3 = . m3 3. 20 N arlndaki bir cismi yatay olarak 200 metre ileri gtrmek iin cisme 15 Newtonluk yatay kuvvet uygulanyor.Yaplan ii bulunuz. 2. Fiziin alt alanlarn maddeler halinde yaznz.

Baarlar Dilerim .......................... Fizik retmeni