You are on page 1of 12

Cod.: 32015165 - R/ Castieiro 1, 32620 Laza (Ourense) - Tel. Fax.: 988 42 20 14 e-mail: ceip.castinheiro@edu.xunta.es - web: centros.edu.xunta.

es/ceipocastineiro

Neste Libro Viaxeiro escribimos comezamos a escribir unha narracin e que logo sebemos seguir por captulos. Para poder seguir a historia debemos ler primeiro tdolos captulos anteriores. Escribimos o nmero do Captulo con nmeros romanos, e o nome do captulo. Non se poden copiar de ningn sitio. Podemos copiar primeiro en sucio e logo pasalo a limpo ao libro viaxeiro. Escribiremos sempre utilizando una falsia. Con bolgrafo azl ou negro. Acompaaremos cun debuxo feito con lpices de cores. Poremoslle sempre un ttulo a cada captulo, a data na que a escribimos e o noso nome e apelidos. Escribir o nome de quen idade. vos contou o relato e a sa

O Libro Viaxeiro levarase aos Luns para casa e traerase de volta cunha nova historia e debuxo aos Venres.

Non se pode utilizar Tipex, si nos equivocamos pomos o que estea mal entre parntese. Extensin sen limite pero como mnimo unha carilla.

ALUMNO/A

LEVAR

DEVOLVER

ALUMNO/A

LEVAR

DEVOLVER

CAPTULO

ALUMNO/A

TTULO DO CAPTULO

CAPTULO

ALUMNO/A

TTULO DO CAPTULO

A narracin
Teora:
A narracin Unha narracin o relato duns feitos reais ou imaxinarios que lles suceden a uns personaxes nun lugar. Cando contamos algo que nos sucedeu ou que soamos ou cando contamos un conto, estamos a facer unha narracin. Elementos da narracin

O narrador a persoa que conta a historia. Se contas o que che sucedeu, ti es o narrador. Nos contos, o narrador o vai contando o que sucede e presentando os personaxes. Os personaxes son os seres aos que lles acontecen os feitos que o narrador conta. Se contas o que che pasou a ti, ademais de ser o narrador es un personaxe da historia. Se contas o que lles pasou aos teus pais, os personaxes son eles. A accin son os feitos que se contan no relato.

Partes da narracin

O marco a parte onde se indica o lugar e o tempo en que se desenvolve a accin; e presntase a algn dos personaxes. Adoita estar ao principio do relato. A historia ou trama o conxunto dos feitos que lles acontecen aos personaxes.

Partes da trama

Acontecemento inicial. o feito que desencadea a historia e debe ser breve. Por exemplo, unha noite a la deixa de sar. Reaccin. a resposta que o acontecemento inicial provoca nalgn personaxe, normalmente o protagonista. Adoita ser extensa. Por exemplo, un grupo de amigos deciden ir a ver que lle pasou la. Accin. Son os feitos que viven e realizan os personaxes. Constiten o eixe da trama. Por exemplo, as aventuras que viven os amigos no espazo. Solucin. o desenlace final da accin. Adoita ser breve. Por exemplo, liberan la e todo volve normalidade.

Os personaxes Os personaxes son os seres que aparecen nunha historia. Poden ser persoas, animais e mesmo obxectos animados ou inanimados. Cando os personaxes son seres inanimados aditanse comportar coma se o fosen e actan e senten como seres humanos. Os personaxes dunha narracin teen unha determinada personalidade: poden ser xenerosos, avaros, medrosos, malvados, divertidos... Poden ser igual durante toda a historia ou cambiar ao longo dela. Os personaxes divdense en principais e secundarios. Entre os personaxes principais encntrase o protagonista que o que mis destaca, o que leva a parte mis importante da accin. En moitos relatos aparece tamn o antagonista, un personaxe negativo, "o malo", que se enfronta ao protagonista. O narrador a persoa que conta o que pasa, presenta os personaxes e explica as reaccins de cada un. Cando o narrador conta os feitos que lles suceden a outras persoas exprsase en terceira persoa.

Se o narrador tamn un dos personaxes da historia e conta feitos nos que participa el mesmo, expresarase en primeira persoa.

Como se constre unha obra narrativa Antes de narrar unha historia, hai que planear como ser o relato e como queremos contalo. Hai que ter en conta algns aspectos:

Hai que definir cal ser a accin que imos narrar e decidir que personaxes intervirn. Hai que elixir uns personaxes que tean unha personalidade, unha forma de ser e obrar. Hai que pensar ben a relacin entre os personaxes. Poden ser compaeiros, rivais, moi amigos... Hai que organizar a historia en partes: acontecemento inicial ou formulacin, reaccin accin ou n e solucin ou desenlace. Hai que situar a accin no espazo e no tempo. importante dar detalles concretos para que a historia pareza real e interesante. Hai que precisar como se narrar a historia; cal ser a posicin do narrador (primeira ou terceira persoa) e que tempo verbal predominar na narracin (presente ou pasado).

Ao escribir unha historia conveniente intercalar descricins e dilogos na narracin. As descricins permiten contar detalladamente como son os personaxes, os obxectos, o ambiente... Os dilogos permiten coecer os personaxes a travs das sas palabras e dan viveza narracin.

Nome e Apelidos:_______________________________ Data:______________

Captulo:__________ Ttulo: _________________________________________

Related Interests