You are on page 1of 1

acceleraci acceleraci de la gravetat altura alumini ampere atmosfera bar byte calci caloria candela carboni centilitre centmetre

clor coordenada cartesiana espacial cosinus de x cotangent de x coure decalitre decibel (unitat de potncia) decilitre derivada parcial de f derivada primera de f dimetre distncia elevat a n ferro fluor fora freqncia nivell

Selecci de termes matemtics, fsics i qumics ms usuals simbolitzats


a g h Al A atm bar b|B Ca cal cd C cL | cl cm Cl | | cos cot Cu daL | dal dB dL | dl dd d d Fe F F f litre logaritme decimal de x logaritme neperi de x longitud lumen massa megabyte megahertz metre micrmetre milla milligram millilitre millmetre millmetre de mercuri minut (unitat darc) minut (unitat de temps) mol newton nitrogen nombre atmic

TAULA 7

de

gigabyte gram grau (unitat darc) grau Celsius grau Fahrenheit hectrea hectolitre heli hidrogen hora increment finit kilobyte kilogram kilojoule kilmetre 2 kilowatt kilowatt hora lmit de () quan x tendeix a a
1

GB | Gb g C F ha hL | hl He H h kb | kB kg kJ km kW kWh lim ()

nombre mssic ohm oxigen part per mili per cent per mil pH polzada radi ra entre la circumferncia i el dimetre dun cercle revoluci per minut segon (unitat darc) segon (unitat de temps) sievert sinus de x sodi sumatori tangent de x temps terabyte tona treball urani valor absolut de a velocitat volt volum watt

L | l1 lg | log10 ln | log e l|L lm m MB | Mb MHz m m mi mg mL | ml mm mmHg min mol N N Z A O ppm % pH in o r

rpm s Sv sin Na tan t TB | Tb t W U | | v V V W

El smbol que representa el litre t doble grafia (l, L). Per claredat, s preferible de fer servir la segona. 2 El TERMCAT recomana de fer servir sempre el terme kilmetre en textos tcnics i cientfics.