izkorubvane.

xlsx
naklonqvane i izkorubvane.docx

направление положение тръба първо измерване [см] второ измерване [см] qср първо изм.5 18.6 18.6 13. [см] 18.6 18.6 13. [см] ИЗМЕРВАНИЯ и ИЗЧИСЛЕНИЯ първо 1 2 18.2 2 13.6 qср второ изм.2 qср 1-2 [см] Q [см] 18.8 второ 1 13.1 13.7 18.2 22.3 13.2 .1 13.

ГинчоКостов . I курс.УНИВЕРСИТЕТ по АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО и ГЕОДЕЗИЯ Катедра : Приложна геодезия УПРАЖНЕНИЕ № 5 по Инженерна Геодезия Тема: Определяне на наклоняването на високи сгради и съоръжения изготвил: Иван Йорданов Челебиев ССС. № 14686 проверил: д-р инж. 9 група. Фак.

Връзката между тях е: . А.№ 14686 i_chelebiev@yahoo. Измерените отсечки q1j = ABI и q2j = ABII характеризират наклона на правата АВj в съответните направления.Задание: Да се изчисли евентуалното изкорубване/наклоняване на съществуваща сграда. Вj от съоръжението се проектира върху хоризонталните скали (милиметрови линийки). поставени в основата при т. който правата АВj от съоръжението сключва с отвесната права АВ. На разстояние S1 и S2 >2h се избират и стабилизират трайно две изходни точки l1 и l2. Обяснителна записка: Всички високи съоръжения са в известна степен наклонени. така и настъпилото след това неравномерно потъване на основите. се определя от последната формула. Ако β=100g. както и от формулата: mQ2 = m + m -1Иван Й. Посоката и големината на пълния наклон могат да се определят графически по правилото на успоредника. Причина за това са както неточностите при отвесирането по време на изграждането им. Влияние може да окаже и неравномерното нагряване на различните им части от слънцето. В точките l1 и l2 периодично се центрират и хоризонтират теодолити с добре проверени условия. Челебиев фак. Желателно е β да бъде приблизително 100g. или чрез отговарящата на този ъгъл линейна величина Q. то Q= q1 2 + q2 2 Точността . След това при двете положения на тръбата т. като q1j и q2j се нанасят върху лист хартия в едър мащаб. Наклонът на съоръженията в j – тия цикъл от измервания се изразява чрез ъгъла τ . продължителното действие на ветрове или неправилна експлоатация. с която се получава Q. τ= Наклонът на съоръженията може да се определи чрез проектиране с теодолит.com .

А и отсечките q = A B и q = A B трябва да се коригират.А.2) m е средна квадратна грешка от визирането.6 13. Челебиев фак. [см] 18.5 18.6 13.1 второ измерване [см] 18.2 13.№ 14686 i_chelebiev@yahoo.2 qср второ изм.където: m = . S (i = 1.8 -2Иван Й. В тези случаи върху скалите се проектира като т.6 18.2 qср 1-2 [см] 18.2 Q [см] 22. за да станат равни на q1 и q2. mхор – средна квадратна грешка от неточно хоризонтиране.3 13. така също и т. ИЗМЕРВАНИЯ и ИЗЧИСЛЕНИЯ направление първо второ положение тръба 1 2 1 2 първо измерване [см] 18.6 13. Вj. [см] 18.1 qср първо изм. S + mот + хор . При определяне наклона на високи съоръжения чрез проектиране с теодолит е възможно скалите за отчитане да не могат да се положат непосредствено до т.com .6 13.7 13. mот – средна квадратна грешка в отчетите по скалите.