You are on page 1of 28

BORANG-BORANG YANG PERLU DIISI OLEH PELAJAR BARU SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

VISI
MENJADI INSTITUSI PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA YANG MAMPU MELAHIRKAN GENERASI ULUL ALBAB BERCIRIKAN QURANIK, ENSIKLOPEDIK DAN IJTIHADIK MENJELANG TAHUN 2015

MISI
MENJADIKAN AL-QURAN SEBAGAI TERAS PEMBELAJARAN DALAM MENDIDIK PELAJAR SUPAYA MAMPU MENGUASAI PELBAGAI DISIPLIN ILMU, BAHASA DAN KEMAHIRAN MENYEDIAKAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN IKLIM PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF

MOTTO
PANDUAN UNTUK PELAJAR-PELAJAR BARU TAHUN 2012 1. PENGENALAN

ULUL ALBAB MENCIPTA ZAMAN

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

Sekolah Menengah imtiaz milik Yayasan Terengganu beroperasi di lima (5) daerah iaitu imtiaz Yayasan Terengganu Besut, Dungun, Kuala Berang, Kuala Terengganu dan Kemaman. 1. Di mana sekolah ini menawarkan pendidikan yang selari dengan sistem pendidikan kebangsaan (bidang sains) yang dirangkumkan secara bersepadu dengan hafazan Al-Quran dan pendidikan agama.

2.

ALAMAT imtiaz 2.1 SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU BESUT d/a Asrama Yayasan Terengganu Besut, Pelagat, 22000 Besut, Terengganu. Tel : 09-6903510/09-6903892 Fax : 09-6903584 SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU DUNGUN Jalan Sura Jeti 23000 Dungun Terengganu. Tel : 09-8483421 Fax : 09-8482514 SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU KUALA BERANG Jalan Paya besar 21700 Kuala Berang Hulu Terengganu Tel : 09-6812332 Fax : 09-6814373 SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU KUALA TERENGGANU Serada 20050 Kuala Terengganu Terengganu. Tel : 09-6195111 Fax : 09-6195112 SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU KEMAMAN Jalan Sultan Sulaiman Bandar Al-Muktafi Billah Shah 23400 Dungun Terengganu Tel : 09-8221133 Fax : 09-8221099

2.2

2.3

2.4

2.5

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

3.

SYARAT TAWARAN 3.1 Tawaran ini dengan sendirinya terbatal sekiranya anda tidak memenuhi syarat- syarat berikut : 3.1.1 3.1.2 Bumiputera warganegara Malaysia Sihat tubuh badan dan lulus peperiksaan kesihatan serta tidak menghidap penyakit lelah, jantung, batuk kering dan penyakit lain yang berjangkit serta berbahaya. a) Lampiran imtiaz /SIHAT yang disertakan mestilah diserahkan kepada doktor bagi tujuan membuat pemeriksaan kesihatan. Lampiran imtiaz /SIHAT dan filem X-ray hendaklah dibawa bersama semasa melaporkan diri di imtiaz masing-masing. Segala perbelanjaan pemeriksaan doktor ini adalah tanggungan sendiri.

b)

c)

3.1.3

Tiada kecacatan anggota yang boleh menghalang daripada mengambil bahagian dalam permainan olahraga, pasukan beruniform dan berupaya turun naik bangunan asrama serta boleh datang ke sekolah tanpa bantuan orang lain tanpa bertongkat/berkerusi roda.

3.2

Tawaran ke imtiaz yang ditetapkan adalah muktamad dan sebarang permohonan untuk bertukar ke mana-mana imtiaz lain tidak akan dilayan sehingga tamat persekolahan. Sebarang permohonan untuk menangguhkan pendaftaran ke imtiaz pada tarikh yang dinyatakan dalam surat tawaran tidak dapat dipertimbangkan.

3.3

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

4.

PERSIAPAN KE imtiaz 4.1 BIL Sila isi dan sempurnakan borang berikut :PERKARA Surat Pengakuan Penerimaan/Penerimaan Maklumat Peribadi Pelajar Surat Lapor Kesihatan Laporan Kesihatan Keizinan Pembedahan Keizinan Rawatan dan Pembedahan Gigi Borang Keahlian Koperasi Borang Kebenaran Menyertai Aktiviti Perjanjian Tinggal Di Asrama Borang Jaminan Displin Yuran Khas Pendaftaran imtiaz Senarai Keperluan Pelajar imtiaz KOD BORANG

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

imtiaz /TAWAR imtiaz /PERIBADI imtiaz /SIHAT (1) imtiaz /SIHAT (2) (3) imtiaz /BEDAH imtiaz /GIGI imtiaz /KOOP imtiaz /AKTIVITI imtiaz /ASRAMA imtiaz /DISPLIN imtiaz /YURAN imtiaz /KEPERLUAN

CATATAN : SILA BAWA BERSAMA BORANG YANG TELAH LENGKAP DIISI SEMASA MENDAFTAR/MELAPOR DIRI. 4.2 Sila bawa bersama maklumat sokongan berikut :4.2.1 Keputusan ASAL peperiksaan PMR untuk semakan dan pengesahan taraf kelayakan. Dua (2) salinan Surat Beranak yang telah disahkan benar. Lapan (8) Keping Gambar berukuran passport yang bertulis Nama dan Nombor Kad Pengenalan atau Nombor Surat Beranak anda di belakangnya. Salinan Kad Pengenalan Ibu/Bapa/Penjaga. Penyata Gaji (bagi yang berjawatan) atau surat pengesahan pendapatan (jika bekerja sendiri) daripada Ketua Kampung, Penghulu, Penggawa, Pegawai Kumpulan A atau Wakil Rakyat di tempat anda. Wang Yuran Khas Pendaftaran imtiaz yang secukupnya. Surat keluar dari Sekolah sebelum ke imtiaz..

4.2.2 4.2.3

4.2.4 4.2.5

4.2.6 4.2.7

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

5.

KUASA MEMBATALKAN TAWARAN Syarat-syarat yang tertera di atas adalah tertakluk kepada pindaan dan Yayasan Terengganu berhak menarik balik tawaran ini tanpa memberi sebarang sebab.

6.

PAKAIAN DAN KEPERLUAN HARIAN 6.1 PAKAIAN SERAGAM Semasa mendaftar pelajar perlu memakai pakaian seragam yang lengkap. Rujuk lampiran imtiaz /Keperluan (pakaian seragam Sekolah Kementerian dibenarkan sekiranya pakaian seragam imtiaz belum siap). 6.2 PAKAIAN KEBANGSAAN (PELAJAR LELAKI) Warna baju dan kain samping rasmi sebagaimana lampiran imtiaz /Keperluan. Pelajar-pelajar boleh membawa pakaian kebangsaan warna lain untuk kegunaan harian. 6.3 PERATURAN PAKAIAN Pada hari-hari tertentu (upacara khas) dan waktu persekolahn, keluar dari kawasan sekolah, pergi balik dari kampung, semasa lawatan rasmi atau dengan arahan tertentu, pelajar dikehendaki memakai Pakaian Seragam imtiaz masing-masing (Lampiran A: Pakaian Seragam). Pada masa-masa dan tempat-tempat lain di dalam kawasan imtiaz pula seperti di asrama, kelas persediaan atau perpustakaan (di luar waktu persekolahan) pelajar dikehendaki berpakaian kemas dan sesuai atau pakaian yang ditetapkan oleh imtiaz masing-masing. Pakaian yang menjolok mata dan memakai barang-barang kemas atau barang-barang lain yang berharga tidak dibenarkan sama sekali.

7.

KEPERLUAN HARIAN Pelajar dikehendaki membawa barang-barang keperluan harian yang lain untuk kegunaan di imtiaz . Barang-barang keperluan adalah sebagaimana di lampiran imtiaz /Keperluan.

8.

YURAN 8.1 JENIS PEMBAYARAN Ibu/Bapa/Penjaga pelajar adalah dikehendaki membuat pembayaran semasa pendaftaran. BERHENTI DARI imtiaz Sekiranya seorang pelajar telah mendaftar diri di imtiaz dan kemudiannya menarik diri atau berhenti dari imtiaz maka semua yuran-yuran khas yang telah dijelaskan tidak dikembalikan kecuali bagi yuran majalah dan saham koperasi. CARA MEMBUAT BAYARAN BULANAN Bayaran boleh dibuat secara tunai ataupun dalam bentuk kiriman wang, wang pos atau bank deraf atas nama Pengetua imtiaz masing-masing.

8.2

8.3

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

8.4

TINDAKAN KELEWATAN PEMBAYARAN Tindakan tegas akan dikenakan terhadap kelewatan pembayaran Yuran Khas Pendaftaran imtiaz . Semua pelajar adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut :8.4.1 Pengetua imtiaz berhak menahan slip keputusan peperiksaan dan sijil peperiksaan pelajar yang didapati tidak menjelaskan Yuran Khas Pendaftaran imtiaz yang ditetapkan oleh imtiaz masing-masing. Pengetua imtiaz berhak menggantung persekolahan pada semester berikutnya kepada pelajar-pelajar yang tidak menjelaskan Yuran Khas Pendaftaran imtiaz pada semester terdahulu sehingga hutang tersebut dijelaskan

8.4.2

9.

PERATURAN DAN DISIPLIN Semua pelajar dikehendaki mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh imtiaz sepanjang persekolah mereka. Tindakan sewajarnya akan diambil sekiranya pelajar didapati melanggar atau tidak mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Peraturan dan undang-undang imtiaz yang telah lengkap akan diedarkan kepada bapa dan pelajar pada hari pendaftaran.

10.

PROGRAM SILATURRAHIM Program silaturrahim untuk pelajar-pelajar baru akan diedarkan pada pendaftaran.

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /TAWAR
SURAT PENGAKUAN PENERIMAAN / PENOLAKAN (Serah kepada Yayasan Terengganu) Kepada :Pengarah Yayasan Terengganu Bangunan Yayasan Terengganu, Jalan Sultan Ismail, 20200 KUALA TERENGGANU Saya (Nama Pelajar Dengan Huruf Besar) No. Kad Pengenalan beralamat di . telah membaca, faham dan dengan ini MENERIMA / MENOLAK * tawaran kemasukan ke . Tingkatan . Tahun . Saya juga akan mematuhi segala syarat-syarat yang dinyatakan dalam Surat Tawaran ini dan juga syarat-syarat berikut :1. Saya akan membayar/menjelaskan segala yuran yang dikenakan semasa saya belajar di imtiaz dan sekiranya berlaku kelewatan dalam pembayaran, maka saya akan mematuhi apa-apa jua tindakan yang wajar diambil oleh pihak berkuasa. Saya akan mematuhi waktu persekolahan yang ditetapkan dan mematuhi segala undangundang dan peraturan yang terdapat di imtiaz. Yayasan Terengganu BERHAK MEMBERHENTIKAN ATAU MENGAMBIL APAAPA TINDAKAN DISIPLIN terhadap saya pada bila-bila masa sekiranya saya membuat pernyataan palsu atau tidak mematuhi/melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau kerana sebab-sebab tertentu.

2.

3.

Saya yang benar, (Tandatangan Pelajar) (Tandatangan Ibubapa/Penjaga*)

(Nama Pelajar) (Nama IbuBapa/Penjaga *) Tarikh : .


* Potong yang tidak berkenaan

Tarikh : .

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /PERIBADI
MAKLUMAT PERIBADI PELAJAR

Untuk Kegunaan Pejabat No. Imtiaz : ... Kelas : ... Homeroom : .. Penasihat : ..
(Untuk diisikan oleh Ibu/ Bapa/ Penjaga dan bawa bersama semasa pelajar melaporkan diri)

BAHAGIAN 1 : DATA PERIBADI A. Maklumat Pelajar 1. 2. Nama Penuh : : ........................................................................................................

Alamat Penuh : ........................................................................................................ ........................................................................................................ : 4. No. Telefon : ...........

3. 5. 7. 9. 10. 11. 12. 13. B.

No. K/P Jantina Tarikh Lahir Keturunan Email

: ................................. 6. No. Surat Beranak : ............................ : ................................. 8. Tempat Lahir : ...................................... : ........................................................................................................ : ........................................................................................................ : Ya / Tidak : Ya / Tidak : Ya / Tidak

Adakah Pelajar Merupakan Yatim Adakah Keluarga Penerima PPRT Adakah Keluarga Ibu Tunggal

Maklumat Ibu/ Bapa/ Penjaga * :

* Isikan yang berkenaan sahaja 1. Nama 2. No. K/P 3. Tarikh Lahir 4. Tempat Lahir 5. Keturunan 6. Agama 7. Pekerjaan 8. Pendapatan 9. No. Telefon 10. Email

Ibu

Bapa

Penjaga

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /PERIBADI
C. Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ahli Keluarga Nama Pekerjaan/Sekolah Persaudaraan Umur

BAHAGIAN 2 : MAKLUMAT KESIHATAN

Umur : .............................

Berat : ..................... kg.

Tinggi : ....................... cm

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Penyakit Pantang/Allergy Lelah/Asthma Cacar Air/Chicken Pox Sakit Jantung/Heart Problem Campak Begok/Mumps Radang Paru-paru Penyakit Mata Lain-lain Contoh : Tidur berjalan dll

Tarikh

Keterangan

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /PERIBADI
BAHAGIAN 3 : DATA AKADEMIK

A.

Sekolah Terdahulu

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Sekolah

Tahun Masuk

Tahun Keluar

B.

Keputusan Peperiksaan

UPSR Matapelajaran Bahasa Melayu Pemahaman .......... Penulisan .......... Bahasa Inggeris Matematik Sains Gred ....................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................

PMR Matapelajaran Bahasa Melayu Lisan ........ Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Geografi Kemahiran Hidup Bersepadu Pendidikan Islam Bahasa Arab Gred ....................... ....................... ....................... ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /PERIBADI
BAHAGIAN 4 : MAKLUMAT-MAKLUMAT LAIN

(a)

Sila namakan dua (2) nama orang yang paling senang dihubungi segera oleh pihak Yayasan Terengganu apabila berlaku kecemasan.

PERTAMA NAMA PERSAUDARAAN ALAMAT RUMAH

KEDUA

TELEFON PEKERJAAN ALAMAT PEJABAT

(b)

Pengakuan Bahawasanya segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar.

.................................................... (Tandatangan Pelajar)

....................................................... (Tandatangan Ibu/Bapa/Penjaga)

Tarikh : .....................................

Tarikh : ........................................

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /SIHAT (1)


28 Disember 2011 3 Safar 1433

Kepada, . . . .

PERKARA

: LAPORAN PENGESAHAN KESIHATAN

Adalah dimaklumkan bahawa .. No. K/P . telah ditawarkan memasuki Tingkatan di Sekolah Menengah imtiaz ... 2. Kerjasama tuan dipohon untuk membuat pemeriksaan kesihatan ke atas pelajar berkenaan sebelum pelajar tersebut mendaftar di imtiaz . Sila tuan gunakan Lampiran imtiaz /SIHAT bagi tujuan tersebut. Lampiran ini dan juga filem X-Ray hendaklah diberikan kepada pelajar untuk dibawa ke imtiaz semasa melaporkan diri. PIHAK Yayasan Terengganu tidak akan menerima mana-mana calon ke imtiaz jika didapati calon itu tidak cukup sihat untuk mengikuti persekolahan berasrama penuh yang jauh daripada ibu bapa masing-masing. PIHAK Yayasan Terengganu tidak boleh dituntut untuk sebarang pembayaran berkait dengan pemeriksaan tersebut.

3.

4.

Sekian, terima kasih. MERAKYATKAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, YAYASAN TERENGGAN.

(ZAKARIA BIN YUSOF) Pengarah Samb. 200

zy@ytrg.terengganu.gov.my

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /SIHAT (2)


LAPORAN KESIHATAN (Hendaklah diisi oleh pelajar sebelum diserahkan kepada Doktor berkenaan)

NAMA PELAJAR ( HURUF BESAR ) : ..... ALAMAT : .... TARIKH LAHIR : NO. KAD. PENGENALAN : ....

Imtiaz : ........................................................

Tingkatan : ...................................................

1. Sudahkah anda ditanam cacar dengan sempurna ? Jika sudah sebutkan tarikh akhir ditanam cacar. 2. Adakah anda menghidap : (a) Air ludah berdarah ,lelah, sakit menyucuk (pleurisy) atau penyakit paru-paru. Sengal-sengal, bengkak kaki, pitam atau burut. Sakit saraf, gila atau gila babi Penyakit yang lain atau kecederaan diri yang mudarat.

... ... ... .. .....

(b)

(c) (d)

3. Adakah mana-mana ahli keluarga atau saudara-mara yang menghidap penyakit batuk kering, gila atau gila babi? 4. Adakah mana-mana ahli keluarga atau saudara-mara anda menghidap penyakit yang teruk atau dibedah? Jika ada nyatakan penyakitnya. 5. Apakah rawatan doktor yang pernah anda jalankan/ perlu dalam masa dua bulan kebelakangan ini ?

... ...

Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan lengkap.

Tarikh :

Tandatangan

: (Pegawai Perubatan)

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /SIHAT (3)


LAPORAN KESIHATAN

Lekatkan Gambar Ukuran Pasport

PERINGATAN : Pegawai-pegawai Perubatan diminta memeriksa pelajar seluruhnya dan lengkapkan penyata yang di bawah ini.

1.

(a) Tinggi (b) Berat Badan (c) Tubuh Badan

: .. : .. : .. : mata kiri mata kanan . : mata kiri mata kanan .. : ... ........... ... ....

2.

Pemeriksaan Penglihatan Mata : (a) Tiada memakai cermin mata (b) Memakai cermin mata (c) Pemeriksaan dalam mata Pemeriksaan Telinga : (a) Adakah telinganya menanah ? (b) Keadaan anak telinga (c) Kuat pendengaran Pemeriksaan Gigi : Pemeriksaan Kerongkong : Pemeriksaan Dada : (a) Adakah sifat yang luar biasa ? (b) Bila tarik nafas adakah buka dadanya elok sebagaimana yang lazim? Keadaan Jantung : (a) Rentaknya (Rhythm) (b) Bunyi sebelah atas jantung (c) Tempat berbunyi di sebelah atas jantung (d) Adakah apa-apa bunyi mendenyut di dalamnya ? Nadi : (a) Berapa kadar denyutan nadi ? (b) Apa-apa tanda perubahan urat nadi ?

3.

4. 5. 6.

7.

8.

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /SIHAT (3)


9. Tekanan Darah : (a) Masa jantung itu kuncup (Systolic) (b) Masa jantung itu kembang (Diastolic) 10. Adakah kembang : (a) Hati (b) Adakah apa-apa bengkak yang luar biasa dalam perut ? Pemeriksaan Air Kencing : (a) A.Gravity (b) Albumin (c) Gula (d) Pemeriksaan benda-benda dalam air kencing dengan teropong Pemeriksaan benjol-benjol pada Lubang-lubang (Hernical Orifices) Pemeriksaan Urat Saraf : (a) Keadaan sentak lutut (b) Keadaan sentak buku lali (c) Keadaan sentak tapak kaki (d) Adakah sama besar anak mata ? (e) Bolehkah anak mata melihat benda yang dekat dan yang jauh ? (f) Adakah apa-apa kecacatan atau kehilangan pacaindera atau anggota badan (kaki, tangan dll)

. . . . . . ..

11.

12.

13.

Saya dengan ini mengakui bahawa saya telah memeriksa dan saya dapati dia tidak menghidap / menghidap * apa-apa penyakit dan sesuai / tidak sesuai * untuk mengikuti persekolahan di imtiaz . Sekiranya didapati pelajar menghidapi apa-apa penyakit dan tidak sesuai untuk mengikuti persekolahan di imtiaz, sila nyatakan jenis penyakit yang dihidapi. . : : :

Tandatangan Kelayakan Cop Jawatan


* Potong yang mana tidak berkenaan.

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /BEDAH
KEIZINAN PEMBEDAHAN

Untuk Kegunaan Pejabat No. imtiaz : .. Kelas : ... Homeroom : .. Penasihat : ..


(Untuk diisikan oleh Ibu/ Bapa/ Penjaga dan bawa bersama semasa pelajar melaporkan diri)

Nama Penuh (Ibu/Bapa/Penjaga) : No. Kad pengenalan Nama Penuh (Pelajar) No. Kad Pengenalan Alamat Rumah : . : . : . : . . Nombor Telefon (Rumah) : .

Saya Ibu/Bapa/Penjaga * kepada pelajar di atas dengan ini memberi keizinan menyerahkan anak / anak jagaan * saya untuk menjalani pembedahan yang mana keadaan dan tujuannya adalah menurut nasihat atau / dan kata putus pihak hospital tempatan yang mana dipersetujui oleh Pengetua (yang berkenaan) atau wakilnya.

Saya juga memberi izin sebarang langkah pembedahan selanjutnya atau yang lain sebagaimana yang didapati perlu bagi pembedahan tersebut di atas dan memberi bius umum atau pelali bahagian tempat atau lain-lain bagi apa-apa jua tujuan ini.

Saya faham tiada jaminan bagi saya bahawa pembedahan itu akan dijalankan oleh mana-mana Pegawai Perubatan yang tertentu ataupun perkhidmatan rawatan bius itu akan dijalankan oleh manamana pegawai bius yang tertentu.

Tarikh :

Tandatangan

: (Ibu/bapa/Penjaga)

* Potong yang mana tidak berkenaan

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /GIGI
KEIZINAN RAWATAN DAN PEMBEDAHAN GIGI

Untuk Kegunaan Pejabat No. Imtiaz : . Kelas : ... Homeroom : .. Penasihat : ..

(Untuk diisikan oleh Ibu/ Bapa/ Penjaga dan bawa bersama semasa pelajar melaporkan diri)

Nama Penuh (Ibu/Bapa/Penjaga) : No. Kad pengenalan Nama Penuh (Pelajar) No. Kad Pengenalan Alamat Rumah : . : . : . : . . Nombor Telefon (Rumah) : .

Saya Ibu/Bapa/Penjaga * kepada pelajar di atas dengan ini memberi keizinan menyerahkan anak/anak jagaan * saya untuk menjalani rawatan dan pembedahan gigi yang mana keadaan dan tujuannya adalah menurut nasihat atau/ dan kata putus pihak hospital tempatan dan mana dipersetujui oleh Pengetua imtiaz (yang berkenaan) atau wakilnya.

Saya juga memberi izin untuk sebarang langkah pembedahan selanjutnya atau yang lain sebagaimana yang didapati perlu bagi pembedahan tersebut di atas dan memberi bius umum atau pelali bagi bahagian tempat atau lain-lain bagi apa-apa jua tujuan ini.

Saya faham tiada jaminan bagi saya bahawa pembedahan itu akan dijalankan oleh mana-mana pegawai perubatan yang tertentu ataupun perkhidmatan rawatan bius itu akan dijalanan oleh manamana pegawai bius yang tertentu.

Tarikh : .........................................................

Tandatangan : ........................................... (Ibu/Bapa/Penjaga)

*Potong yang mana tidak berkenaan.

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /KOOP
KEANGGOTAAN KOPERASI

Untuk Kegunaan Pejabat No. Imtiaz : ... Kelas : ... Homeroom : .. Penasihat : ..
(Untuk diisikan oleh pelajar dan dibawa pada hari pendaftaran)

Nama Penuh (Pelajar) : ..................................................................................................... Nombor Kad Pengenalan : ................................................................................................... Alamat Rumah : ..................................................................................................... ..................................................................................................... Nombor Telefon : ...............................................................

Saya seperti nama di atas memohon untuk menjadi Anggota Koperasi Sekolah/Kolej ......................................................................... (nama imtiaz berkenaan). Jumlah bilangan saham yang saya pohon ialah ......................................... Bersama-sama ini saya sertakan wang sebanyak RM ................................ (Ringgit Malaysia :

...................................................................................................................................................... ) Saya juga sertakan Wang Pendaftaran yang dimestikan sebanyak RM 5.00 (Ringgit Malaysia : Lima Sahaja)

Tarikh : .............................................

Tandatangan Pelajar : ...............................

NOTA

1. * 2.

Potong yang mana tidak berkenaan. Satu saham berharga RM1.00. Semua pelajar dimestikan membeli sekurang-kurangnya 15 saham (RM 15.00) dan ini boleh dibayar semua sekali pada hari pendaftaran.

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /AKTIVITI
KEBENARAN MENYERTAI AKTIVITI DI imtiaz

Untuk Kegunaan Pejabat No. Imtiaz : . Kelas : ... Homeroom : .. Penasihat : ..


(Untuk diisikan oleh Ibu/ Bapa/ Penjaga dan bawa bersama semasa pelajar melaporkan diri) Nama Penuh (Ibu/Bapa/Penjaga) : No. Kad pengenalan Nama Penuh (Pelajar) No. Kad Pengenalan Alamat Rumah : . : . : . : . . Nombor Telefon (Rumah) : .

Bahawa saya Ibu/Bapa/Penjaga * kepada pelajar di atas BERSETUJU anak/anak jagaan * saya menyertai apa-apa juga aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Sekolah Menengah imtiaz YT dari masa ke semasa selama anak/anak jagaan * saya belajar di imtiaz sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.

Saya faham bahawa saya tidak akan membuat sebarang tuntutan mahkamah terhadap imtiaz sekiranya satu-satu perakara di luar dugaan atau kemalangan berlaku ke atas anak/anak jagaan * saya dengan syarat imtiaz berkenaan telah mengambil tindakan-tindakan yang wajar.

Tarikh : .........................................................

Tandatangan : ........................................... (Ibu/Bapa/Penjaga)

*Potong yang mana tidak berkenaan.

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /ASRAMA
PERJANJIAN TINGGAL DI ASRAMA

Untuk Kegunaan Pejabat No. Imtiaz : .. Kelas : ... Homeroom : .. Penasihat : ..


(Untuk diisikan oleh pelajar dan bawa bersama semasa pelajar melaporkan diri ) Nama Penuh (Pelajar) Nombor Kad pengenalan Alamat Rumah : .............................................................................................. : .............................................................................................. : .............................................................................................. ............................................................................................... Nombor Telefon Bahawa saya : ............................................................................................... sebagaimana butiran di atas akan mula tinggal di Asrama

....................................................................... (nama imtiaz ) dengan rela hati berjanji akan mematuhi segala perjanjian di bawah yang dikenakan ke atas diri saya sepanjang menginap di asrama ini :1. Menjelaskan yuran makan-minum sepanjang saya tinggal di asrama. Saya bersetuju tidak akan menuntut kembali wang tersebut. 2. 3. Mematuhi peraturan asrama yang ditetapkan oleh pihak Sekolah. Sedia menerima sebarang tindakan tatatertib sekiranya saya melanggar peraturan asrama dan disiplin sekolah. 4. Menyediakan segala peralatan/keperluan diri yang selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam surat tawaran. 5. 6. Menjelaskan segala yuran asrama selewat-lewatnya pada 15hb. setiap bulan. Menjaga dengan baik harta benda asrama/sekolah sepanjang masa. Saya akan mengantikan alatan/barang yang dipinjamkan kepada saya sekiranya rosak atau hilang. 7. Saya faham bahawa pihak asrama/sekolah berhak menahan pertukaran sekolah atau keputusan peperiksaan atau sijil berhenti sekiranya saya didapati masih berhutang yuran asrama/sekolah atau sebarang yuran lain.

Tarikh : .................................................

Tandatangan

: .................................................. (Pelajar)

............................................................................... Tandatangan & Cop Warden

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /DISIPLIN
JAMINAN DISIPLIN PELAJAR

Untuk Kegunaan Pejabat No. Imtiaz : .. Kelas : ... Homeroom : .. Penasihat : ..


(Untuk diisikan oleh Ibu/ Bapa/ Penjaga dan bawa bersama semasa pelajar melaporkan diri)

Nama Penuh (Ibu/Bapa/Penjaga*) : No. Kad pengenalan Nama Penuh (Pelajar) No. Kad Pengenalan Alamat Rumah : . : . : . : . . Nombor Telefon (Rumah) : .

Bahawa saya Ibu/Bapa/Penjaga * kepada pelajar di atas menjamin BERTANGGUNGJAWAB di atas kelakuan dan tatatertib anak/anak jagaan * . Saya akan sentiasa mengawasi supaya beliau

tidak melanggar peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah tatatertib yang akan ditetapkan oleh pihak

imtiaz.

Saya faham dan membenarkan pihak Pengetua atau PK HEM atau Lembaga Displin atau Warden atau mana-mana Guru/Pegawai Sekolah mengambil tindakan tatatertib ke atas anak/anak jagaan* saya sekiranya dia didapati melanggar peraturan, termasuk dibuang dari Sekolah/Asrama.

Tarikh : .............................

Tandatangan

: ............................... (Ibu/Bapa/Penjaga)

Tandatangan saksi : ................................................................. Nama saksi : ................................................................. No.K/P saksi : ................................................................


* Potong yang mana tidak berkenaan

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /YURAN
YURAN KHAS PENDAFTARAN IMTIAZ BAGI PELAJAR TINGKATAN EMPAT SESI PERSEKOLAHAN 2012

BIL PERKARA

SENARAI BAYARAN

JUMLAH (RM)

CATATAN *Bergantung kepada PIBG Sekolah

PIBG

Yuran PIBG (Setahun)*

SUWA

1. Pendaftaran (Sekali sahaja) 2. Yuran Makan 3. Bayaran Ko-Kurikulum Ulul Albab (Setahun) 4. Buku Peraturan Pelajar (Sekali sahaja) 5. Bayaran Komputer (Setahun) 6. Badan Perwakilan Pelajar (Setahun) 7. Bayaran Kurikulum Khas (Setahun) 8. Tabung Kebajikan Pelajar (Setahun) 9. Bayaran Majalah Pelajar (Setahun) JUMLAH KESELURUHAN

50.00 *Bergantung kepada kelayakan ibubapa 50.00 4.00 25.00 10.00 30.00 30.00 20.00

219.00

*Mengikut Sekolah Masing-masing

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /KEPERLUAN
SENARAI KEPERLUAN PELAJAR imtiaz

PERALATAN YANG WAJIB DI BELI DI KOPERASI SEKOLAH


A. PELAJAR LELAKI
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ITEM UNIT HARGA SEUNIT RM21.00 RM29.00 RM45.00 RM17.00 RM22.00 RM22.00 RM25.00 RM20.00 RM13.00 RM25.00 RM5.00 RM15.00 RM10.00 RM25.00 JUMLAH PERLU DIBAYAR RM21.00 RM29.00 RM45.00 RM34.00 RM22.00 RM22.00 RM25.00 RM20.00 RM13.00 RM25.00 RM5.00 RM15.00 RM10.00 RM25.00 RM311.00

Al Quran 1 Rehal 1 Kain Samping Tenun 1 Kain Seluar Sekolah 2 Kain Baju Batik 1 Baju T 1 Blanket 1 Cadar & Sarung Bantal 1 Tali Leher 1 Buku Tulis Buku Rekod Prestasi Pelajar Kad Pelajar 1 *Dobi ( Sebulan ) 1 *Saham & Fee Masuk 1 JUMLAH KESELURUHAN

B. PELAJAR PEREMPUAN
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ITEM UNIT HARGA SEUNIT JUMLAH PERLU DIBAYAR RM21.00 RM29.00 RM35.00 RM34.00 RM30.00 RM26.00 RM25.00 RM20.00 RM36.00 RM25.00 RM5.00 RM15.00 RM10.00 RM25.00 RM336.00

Al Quran 1 RM21.00 Rehal 1 RM29.00 Kain Sarung Tenun 1 RM35.00 Kain Sarung Sekolah 2 RM17.00 Kain Baju Batik 1 RM30.00 Baju T 1 RM26.00 Blanket 1 RM25.00 Cadar & Sarung Bantal 1 RM20.00 Tudung 2 RM18.00 Buku Tulis RM25.00 Buku Rekod Prestasi Pelajar RM5.00 Kad Pelajar 1 RM15.00 *Dobi ( Sebulan ) 1 RM10.00 *Saham & Fee Masuk 1 RM25.00 JUMLAH KESELURUHAN Catatan :* Harga ditetapkan oleh pihak koperasi masing-masing

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

imtiaz /KEPERLUAN
SENARAI KEPERLUAN PELAJAR imtiaz

KEPERLUAN PERALATAN YANG PERLU DI BAWA SEMASA PENDAFTARAN


BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Surah Yasin Kasut (Kulit/PVC) Sarung Kaki Pakaian Kebangsaan (L) Songkok (L) Kopiah (L) Jubah (L) Jubah (P) Tudung Kepala-mini telekung (P) Telekong Sembahyang (P) Sejadah Selipar Pakaian Harian Capar/Sandal Baju T Sukan Berkolar Seluar Sukan Kasut Sukan Bantal ITEM UNIT 1 naskah 2 pasang 2 pasang 1 pasang 1 buah 1 helai 1 helai 1 helai 3 pasang 1 pasang 1 helai 1 pasang 3 pasang 1 pasang 2 helai 1 helai 1 pasang 1 buah Bebas Hitam Hitam Putih Hitam Putih (Sila rujuk lampiran) (Sila rujuk lampiran) Putih Putih Bebas Bebas Sopan - semua boleh kecuali Jeans & Corduroy Bebas Bebas Track Bottom (warna gelap) Bebas Putih WARNA/SAIZ

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

SENARAI SEMAK

UNTUK TINDAKAN PELAJAR DAN IBU BAPA BIL KOD imtiaz /TAWAR JENIS BORANG Pengakuan Penerimaan/Penolakan Tawaran Maklumat Peribadi Pelajar Laporan Kesihatan TINDAKAN Hantar Segera Isi dan Tandatangan Sila buat pemeriksaan kesihatan dengan doktor yang bertauliah Isi dan Tandatangan Isi dan Tandatangan Isi dan Tandatangan Isi dan Tandatangan Isi dan Tandatangan Isi dan Tandatangan Sediakan bayaran yang mencukupi Sediakan semua keperluan 8 keping (Sila tulis nama dan No. K/P di belakang) 2 salinan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

imtiaz /PERIBADI imtiaz /SIHAT (1) (2) (3) imtiaz /BEDAH imtiaz /GIGI imtiaz /KOOP imtiaz /AKTIVITI imtiaz /ASRAMA imtiaz /DISPLIN imtiaz /YURAN imtiaz /KEPERLUAN
SILA BAWA BERSAMA SEMASA MENDAFTAR

Keizinan Pembedahan Borang Kebenaran Rawatan dan Pembedahan Gigi Borang Keahlian Koperasi Borang Kebenaran Menyertai Aktiviti Perjanjian Tinggal Di Asrama Jaminan Disiplin Pelajar Yuran Khas Pendaftaran imtiaz Senarai Keperluan Pelajar Gambar Pelajar

Salinan Surat Beranak Pelajar/Kad Pengenalan Salinan kad Pengenalan Ibu/Bapa Penjaga Salinan Keputusan PMR Keputusan ASAL PMR

2 salinan

2 salinan UNTUK SEMAKAN KESAHIHAN KELAYAKAN Jika TIADA sila kemukakan pengesahan pendapatan 2 salinan

Penyata Gaji Ibu/bapa/Penjaga

Surat Keluar Sekolah

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU

LAMPIRAN A: PAKAIAN SERAGAM

a. *Pakaian Pelajar Lelaki

b. *Pakaian Pelajar Perempuan

* Sila rujuk imtiaz /KEPERLUAN untuk Pakaian Seragam pelajar lelaki & perempuan **Kain seluar (L) & kain sarung sekolah (P) ini WAJIB dibeli di Koperasi Sekolah.

BUKU PANDUAN KEMASUKAN KE TINGKATAN EMPAT SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH imtiaz YAYASAN TERENGGANU