You are on page 1of 1

BIBLIOGRAFI Azman Hassan, Aznizam Abu Bakar, hayati Abdullah & Shahrir Hashim . (1999).

Kejuruteraan Dengan Polimer . Johor : Universiti Teknologi Malaysia.

Chin Kong Fei. (1997) . Kunci Sukses SPM Kimia . Kuala Lumpur : Delta Sdn.Bhd.

Eng Nguan Hong, Lim Eng Wah &Lim Yean Ching . (2004). Kimia SPM Fokus U . Kuala Lumpur : Pelangi Sdn Bhd.

John A.Schey . (2009). Pengenalan Kepada Proses Pembuatan. Kuala Lumpur :Institut Terjemahan Negara Malaysia.

Toh Kim Kau. (2003). Kimia SPM. Kuala Lumpur : Susbadi Sdn Bhd.

Toh Kim Kau . (1997) . Bantuan Studi Lengkap SPM Kimia . Petaling Jaya : Sasbadi Sdn.Bhd.

Yayan Sunarya. (2007). Mudah Dan Aktif Belajar Kimia . Jakarta : PT Setia Purna Inves Sdn Bhd.